Mannens

Uit Genealogie Limburg Wiki
Tree3c.jpgTree3c.jpgTree3c.jpg

GENEALOGIE MANNENS

Generatie I


I.1 Hermanus MANNENS, waarschijnlijk overleden te Nuth op 15 augustus 1679.
Er zijn twee huwelijken van Hermanus Mannens bekend. Zeer waarschijnlijk gaat het om een en dezelfde persoon.
Gehuwd (1) voor de kerk op 27 november 1674 te Nuth met Cornelia KEIJSERS, waarschijnlijk overleden in het kraambed, vermoedelijk dochter van Joannes KEIJSERS en Barbara COCKELKOREN.
Gehuwd (2) voor de kerk op 3 november 1678 te Nuth met de 28-jarige Catharina BEMELMANS, gedoopt op 30 augustus 1650 te Voerendaal (getuige(n): Joannes Collen, Grit Jongen), overleden te Vaesrade op 24 februari 1730 op 79-jarige leeftijd, dochter van Severinus BEMELMANS en Margaretha CEULEN.
Uit het eerste huwelijk:

 • 1.naamloze zoon, gedoopt op 27 oktober 1675 (getuige(n): Servatius Roex, Petronella Keijsers) en waarschijnlijk in het kraambed overleden.

Uit het tweede huwelijk:

 • 2. Hermanus (zie II.1).


Generatie II


II.1 Hermanus MANNENS, schepen, gedoopt op 6 september 1679 te Nuth (getuige(n): Maximilianus Schepers namens Caspar Maes, Mechtildis Keulen namens Johanna Bemelmans), overleden op 10 september 1751 te Vaesrade op 72-jarige leeftijd, zoon van Hermanus MANNENS (zie I.1) en Catharina BEMELMANS.
Op 17 mei 1718 verkocht Joannes, zoon van Peter Peters (overleden) en Anna Crijns (die toestemming verleende) aan Hermen Mannens, gehuwd met Mettel Crijns, een halve bunder akkerland te Vaesrade aan de weg naar Hommert, oostwaarts de erfgenamen Camps, westwaarts Aret Coenen. Hermen Mannens betaalde 18 stuivers per kleine roede.[1]
Op 7 december 1719 verkocht Jan Berghems, gehuwd met Elisabeth Crijns, aan Herman Mannens, gehuwd met Mechel Crijns, ongeveer een halve bunder akkerland in twee percelen onder Vaesrade gelegen. Het ene stuk lag op het voetpad, oostwaarts Gelis Bemelmans, en verder grenzend aan de erfgenamen Cluckers en Joannes Weustenraedt. Het tweede stuk lag "op den Haen", oostwaarts de Wittiensweg, en verder grenzend aan Joannes Weustenraedt en Joannes Driessen. Elke kleine roede kostte 18 stuivers.[2]
Op 14 juli 1722 verkochten Paulus en Wijnand Lijstraten, samen met hun halfzus Elisabeth Multers, en mede voor hun absente halfbroer Mathias Multers, aan Hermen Mannens en Leonaerd Creuwen een aantal onroerende goederen:
a) drie zillen akkerland "op de vijff bounders", grenzend aan Gelis Bemelmans en de wijenweg;
b) een halve bunder akkerland "op het wolffsheuk", grenzend aan Jan Gruls, heer Klinckers en de witgensweg;
c) een stuk land [geen maten gegeven] "op de trouwgrebbe", grenzend aan Thomas Eijsschen, de erfgenamen Geret Frisschen en de witgensweg;
d) ongeveer drie zillen akkerland "achter de heijde", grenzend aan Thijs Gossens en Merten Pitsweggen;
e) ongeveer drie zillen akkerland "int reutien", grenzend aan de erfgenamen Gossen Palmen en de heide, en net als voornoemde goederen gelegen onder Vaesrade;
f) 4,5 zillen broekland nabij Kathagen onder Hoensbroek, grenzend aan Keris Cordeweners, de beemd van Crijns, de beek en Jan Gruls;
g) een have bunder weiland onder Hoensbroek, grenzend aan heer Klinckers, Derick Bemelmans en de straat naar Kathagen;
h) een zille beemd onder Nuth gelegen, grenzend aan de Geleenbeek, pastorijland en de straat van Kathagen naar Nuth.
De totale koopsom bedroeg 1000 gulden, waarvan 200 gulden prompt betaald werd en de rest binnen drie maanden betaald moest worden.[3]
Op 14 februari 1724 verkochten Hermen Mannens, gehuwd met Mechel Crijns, en Lenaert Creuwen, gehuwd met Severijna Coenen, aan Gijsbertus Canisius, in tweede huwelijk met Catharina Notermans, 190 kleine roeden akkerland onder Vaesrade, grenzend aan Mathijs Goosen van Thull, Marten Pitsweggen, Leonart Creuwen en Jan Schetjens. De koopprijs was 23 pattacons. Verder zouden de verkopers elk een paar schoenen en vier vaten haver krijgen.[4]
Op 24 februari 1724 verklaarden Leonardus Creuwen en Herman Mannens dat zij ruim een jaar eerder twee stukken akkerland aan Joannes Weustenraedt verkocht hadden. De twee, in een geheel gelegen, stukken land "in het ruittjen", groot 366 kleine roeden, grensden aan Jan Palmen, de koper zelf en de heide. De koopsom bedroeg 27 pattacons.[5]
Op 27 februari 1728 leende Hermen Mannens, schepen van Vaesraede en gehuwd met Mechel Crijns, 50 pattacons van Steven Haen. Hij borgde met drie zillen en 42 kleine roeden akkerland "op den Haen" onder Vaesrade, grenzend aan de weduwe Limpens , Hermen Pitsweggen en de witgensweg.[6]
Op 24 juli 1729 leende Hermen Mannens 100 gulden van Godefridus van Leijen, voorheen pastoor te Nuth. Met het geld moest nog een deel van de gekochte goederen van de erfgenamen Luijstraten betaald worden.
Hermen Mannens liet deze lening en betaling op 13 maart 1730 registreren en stelde tot onderpand een have bunder en 19 kleine roeden akkerland "op den santbergh", grenzend aan schepen Leonaerd Creuwen en de zandbergweg.[7]
Op 28 januari 1731 leende Hermen Mannens, schepen en gehuwd met Mechel Crijns, 100 gulden uit de fundatie van Adriaan Weustenraedt, waarvan pastoor Servatius Corten te Hoensbroek de collecteur was. Hij borgde met drie zillen en 33 kleine roeden akkerland "op de vijff bunder" aan de wijenweg onder Vaesrade, oostwaarts de weduwe van Baltis Waltneel, westwaarts Gelis Bemelmans, en verder Hermen Crijns.[8]
Op 15 juli 1742 rulden Hermen Mannens, gehuwd met Metgen Crins, en Machiel Gruijls, gehuwd met Marij Smeets, onroerende goederen.
Mannens gaf een weide te Kathagen onder Hoensbroek, grenzend aan de erfgenamen Klinckers en Matthijs Dormans, hoofdzijde "de gemein waeterstraedt".
In ruil kreeg hij 101 kleine roeden akkerland onder Vaesrade "in de heijnekuijl", grenzend aan Leonard Creuwen en Gerardus Meex, hoofdzijde Jan Palmen.
Gruijls gaf ook nog 100 gulden.
De akte werd op 26 maart 1765 gerealiseerd voor de schepenbank Hoensbroek.[9]
Op 5 december 1742 lieten Hermen Mannens en zijn echtgenote Mechel Crijns, bijgestaan door schoonzoon Gerard Meijers, gehuwd met Maria Catharina Mannens, vanwege hun hoge leeftijd een aantal afspraken vastleggen.
Omdat hun zoon Herman Mannens "bevangen met eene lamicheijt" moeilijk zijn kost kon verdienen, wilden ze hem een handje helpen. Met goedkeuring van de andere kinderen gaven zij hem hun kamer aan de straatzijde gelegen, met de zolder en de opgang. Verder schonken zij nog een zil akkerland "den camp, gelegen boven de huisweide, belast met drie koppen rogge aan Aldenbiesen. De overige bebouwing, de huiswei en nog een zil land, zouden de broers Hermen en Thomas na hun dood gelijk mogen verdelen, mits zij aan hun zwager Gerard Meijers 200 gulden zouden uitkeren. De roerende goederen mochten de broers eveneens verdelen. De overige onroerende goederen mochten zij gedurende het leven van hun ouders gebruiken en zouden vervolgens tussen de drie kinderen verdeeld worden. Wel moesten de twee zonen voor hun ouders zorgen. Verder werd bepaald dat de afspraak met zoon Herman zou vervallen indien hij zou trouwen. En omdat schoonzoon Gerard Meijers maar 200 gulden zou ontvangen, zouden de schulden die op de goederen stonden door de twee broers overgenomen moeten worden.[10]
Op 25 juni 1749 leende Hermen Mannens, gehuwd met Mechtildis Crijns, bijgestaan door zijn zonen Thomas Mannens, gehuwd met Joanna Maria Cremers, en Hermen Mannens, gehuwd met Clara Cremers, 1000 gulden tegen 5% van de eerwaarde heer Theodrus Penris. Met het geld zou het erfdeel van schoonzoon Gerard Meijers afgekocht worden. Tot onderpand dienden huis, hof, weiland en een halve bunder akkerland onder Vaesrade, grenzend aan de erfgenamen Klockers, Jan Weustenraedt, Claes Leuffkens en Jan Schetjens; voorts een halve bunder akkerland "op de vijff bounder" onder Vaesrade, grenzend aan Houb Palmen en het voetpad naar Hoensbroek; verder 350 kleine roeden akkerland op de witgensweg, grenzend aan heer Limpens en Jan Schetjens; voorts 150 kleine roeden akkerland op de witgensweg, grenzend aan de erfgenamen Arnoldus Stijpers en Nicolaes Eijssen; en ongeveer drie zillen weiland "op den sandtbergh", grenzend aan de weg, de erfgenamen Klockers en Cornelius Peschmans.
Deze lening werd op 9 december 1750 afgelost.[11]
Hermen Mannens de oude, gehuwd met Mechtild Crijns, had zijn zonen op 10 december 1750 toestemming gegeven om een lening van 2000 gulden af te sluiten. Hij liet daarbij een overzicht van zijn onroerende goederen opstellen, zoals gelegen onder Vaesrade:
a) huis met hof en weide en een halve bunder akkerland, grenzend aan de erfgenamen Klockers, Claes Leufkens, Jan Schetjens en de straat, groot 500 kleine roeden;
b) een halve bunder akkerland "op de vijff bounders", grenzend aan Houb Palmen en het voetpad naar Hoensbroek;
c) 350 kleine roeden akkerland op de Witgensweg, grenzend aan heer Limpens, Jan Schetjens en de weg;
d) 150 kleine roeden akkerland aldaar gelegen, grenzend aan de erfgenamen Joannes Stijpers, Niclaes Eijssen en de weg;
e) circa drie morgen weiland "op den santbergh", grenzend aan de weg, erfgenamen Klockers (nu Matthijs Dormans) en Cornelius Peschmans;
f) 165 kleine roeden akkerland "aen de struijckgens", grenzend aan de erfgenamen Joannes Stijpers, Niclaes Eijssen en de Witgensweg.[12]
Gehuwd voor de kerk op 27-jarige leeftijd op 6 oktober 1706 te Nuth (getuige(n): Wilhelmus Schepers, Mechtildis Crijns) met Mechtildis CRIJNS, 34 jaar oud, gedoopt op 8 mei 1672 te Schinnen, overleden op 4 december 1758 te Vaesrade op 86-jarige leeftijd, dochter van Thomas CRIJNS en Joanna EXTERS.
Uit dit huwelijk:

 • 1. Maria Catharina, gedoopt op 15 september 1707 te Nuth (getuige(n): Joannes Loijens (uit Hulsberg), Elisabetha Crijns namens Gudula van der Hagen (uit Schinnen)), overleden op 9 mei 1756 te Oppeven-Oirsbeek op 48-jarige leeftijd.

Gehuwd voor de kerk op 22-jarige leeftijd op 5 juli 1730 te Oirsbeek met Gerardus MEIJERS, 30 jaar oud, gedoopt op 23 juni 1700 te Oirsbeek, overleden op 29 oktober 1761 te Oppeven-Oirsbeek op 61-jarige leeftijd, zoon van Petrus MEIJERS en Anna BEUGELS.
Op 25 juni 1749 verklaarde Gerard Meijers, gehuwd met Maria Catharina Mannens, dat hij afstand zou doen van alle erfrechten op de nalatenschap van zijn schoonouders ten faveure van zijn zwagers Thomas Mannens, gehuwd met Joanna Maria Cremers, en Herman Mannens, gehuwd met Clara Margaretha Cremers. Hij ontving hiervoor het bedrag van 1280 gulden.[13]

 • 2. Thomas (zie III.1).
 • 3. Joanna, gedoopt op 21 maart 1712 te Nuth (getuige(n): Franciscus Crijns, Catharina Crijns (tante)), jong overleden (voor 1742).
 • 4. Hermanus (zie III.2).


Generatie III


III.1 Thomas MANNENS, schepen van Vaesrade, gedoopt op 30 mei 1709 te Nuth (getuige(n): Thomas Crijns (grootvader), Elisabetha Crijns (zijn dochter)), overleden op 8 april 1790 te Vaesrade op 80-jarige leeftijd, beroerte, zoon van Hermanus MANNENS (zie II.1) en Mechtildis CRIJNS.
Op 17 juni 1749 verkochten Matthis Cremers, gehuwd met Margaretha Offermans, Thomas Mannens, gehuwd met Johanna Marie Cremers, en Hermanus Mannens, gehuwd met Anna Margaretha Cremers, zwagers en broers, aan Tilmanus Cremers, gehuwd met Maria Catharina Ritselfelt, een huis te Irmstraat onder de bank Simpelveld, met gras- en akkerland, zoals bij erfenis toebedeeld. Het geheel werd verkocht voor 146 pattacons, te korten met 100 Akense daalders vanwege een schuld die op de goederen stond.
De akte werd op 6 november 1749 gerealiseerd voor de schepenbank Simpelveld.[14]
Op 1 mei 1755 verkocht Joannes Wuestenraedt, gehuwd met Maria Severens, aan Thomas Mannens, gehuwd met Joanna Maria Cremers, 137 en een halve kleine roeden akkerland "achter Geret Daemen" onder Vaesrade, grenzend aan de koper, Matthis Dormans en Claes Leuffkens, voor 60 pattacons.[15]
Op 1 september 1755 verklaarde Thomas Mannens, schepen van Vaesrade en gehuwd met Joanna Maria Cremers, dat hij op 26 juni 1755 uit de tweede Weustenraadse beurs een bedrag van 60 pattacons geleend had tegen 5% rente. Hij borgde hiertoe met het land dat hij op 1 mei 1755 gekocht had, alsmede met 121 kleine roeden akkerland "op de vijff bounders" onder Vaesrade, grenzend aan Regina Nijsten, weduwe Melser Bemelmans, Herman Mannens en de Wijenweg; en verder met 51 kleine roeden akkerland aldaar gelegen, grenzend aan Joannes Knoren, Nelis Schutjens en Dick Vleugels.[16]
Op 18 maart 1759 verkocht Thomas Mannens, gehuwd met Joanna Maria Cremers, aan Joannes Bours, gehuwd met Judit Daniels, 73 kleine roeden akkerland "op het wolfsheul" onder Vaesrade, grenzend aan Leonardus Ritzen, de erfgenamen Joannes Smiedts en Jaspar Latten, voor 40 stuivers per kleine roede.[17]
Gehuwd voor de kerk op 33-jarige leeftijd op 4 augustus 1742 te Maastricht (getuige(n): Hermanus Mannens, Clara Margaretha Cremers), met toestemming van de pastoor van Nuth met Joanna Maria CREMERS, 29 jaar oud, gedoopt op 17 oktober 1712 te Simpelveld, overleden op 19 januari 1773 te Vaesrade op 60-jarige leeftijd, begraven op 21 januari 1773 te Nuth, dochter van Joannes CREMERS en Catharina GIELEN.
Uit dit huwelijk:

 • 1. Anna Mechtildis, gedoopt op 1 maart 1743 te Nuth (getuige(n): Hermannus Mannens (grootvader), Clara Cremers).
 • 2. Joannes, gedoopt op 12 juli 1744 te Nuth (getuige(n): Hermannus Mannens (grootvader), Elisabeth Haesen).
 • 3. Henricus, geboren te Vaesrade, gedoopt op 13 maart 1746 te Nuth (getuige(n): Joannes Henricus Bissenschurt, Mechtild Crins).
 • 4. Joannes (zie IV.1).
 • 5. Casparus (zie IV.2).
 • 6. Maria Catharina, geboren te Vaesrade, gedoopt op 1 mei 1752 te Nuth (getuige(n): Christophorus Hornigh, Odilia Ubachs).
 • 7. Paulus, geboren te Vaesrade, gedoopt op 21 september 1754 te Nuth (getuige(n): Servatius Canisius, Barbara Bemelmans).
 • 8. Joanna Maria, geboren te Vaesrade, gedoopt op 6 september 1757 te Nuth (getuige(n): Joannes Pricken namens Matthias Dormans, Maria Smeets), overleden op 21 december 1806 te Maastricht op 49-jarige leeftijd.

Gehuwd met Gerardus KEMPENEERS, gedoopt op 11 april 1753 te Mheer, zoon van Wilhelmus KEMPENEERS en Helena HOVEN.

III.2 Hermanus MANNENS, gedoopt op 13 februari 1714 te Nuth (getuige(n): Petrus Geurten, Anna Keulen namens Joanna Bemelmans), overleden op 16 december 1788 te Vaesrade op 74-jarige leeftijd, zoon van Hermanus MANNENS (zie II.1) en Mechtildis CRIJNS.
Op 21 december 1750 verklaarde Joh. Peter Membrede, schepen van Maastricht en gehuwd met Anna Elisabeth Limpens, dat hij op 30 oktober 1749 aan Herman Mannens de jonge en Matthijs Dormans 2200 gulden geleend had. Dit was op 7 januari 1750 voor de schepenbank Vaesrade vastgelegd.
Op 4 november 1750 was 200 gulden afgelost. Er werd nu een overeenkomst gesloten met Thomas en Herman Mannens en hun vader Herman Mannens de oude, schepen van Vaesrade, die zijn goedkeuring gaf. Matthijs Dormans werd bij deze ontlast.
Herman Mannens de jonge en zijn broer Thomas stelden tot onderpand hun erfdeel in het Klockershof te Vaesrade, bestaande uit:
a) 159 kleine roeden huis, hof en weide, grenzend aan de weduwe Jan Palmen, Machiel Diederen en het wederdeel
b) 159 kleine roeden akkerland achter het huis;
c) 126 en een halve kleine roeden akkerland, grenzend aan Michiel Dederen en Joannes Vleugels;
d) 321 en een halve kleine roeden akkerland "op den voetpaet", grenzend aan Herman Mannens de oude en Joannes Gruijls;
e) 73 kleine roeden akkerland, grenzend aan de erfgenamen Joannes Smeets, Leonaerd Ritzen en de weduwe Vleugels.[18]
Op 16 juni 1752 verkocht Joannes Gerardus Palmen, mede voor zijn broer Henricus, nadat hun moeder Maria Schrijen, weduwe Jan Palmen afstand had gedaan van het vruchtgebruik, aan Hermen Mannens, gehuwd met Clara Cremers, 20,5 kleine roeden moestuin te Vaesrade, grenzend aan de verkopers en de koper, voor twee gulden en tien stuivers per kleine roede.[19]
Gehuwd voor de kerk (1) op 33-jarige leeftijd op 5 oktober 1747 te Nuth (getuige(n): Leonardus Smeets, Joannes Phlippens), uit Vaesrade met Clara Margaretha CREMERS, 29 jaar oud, gedoopt op 1 september 1718 te Simpelveld, overleden op 11 maart 1761 te Vaesrade op 42-jarige leeftijd, dochter van Joannes CREMERS en Catharina GIELEN.
Gehuwd voor de kerk (2) op 51-jarige leeftijd op 5 mei 1765 te Nuth met Maria ROOSENBOOM, 43 jaar oud, gedoopt op 7 december 1721 te Nuth (getuige(n): Joannes Pricken namens Thomas Eussen, Catharina Helders), overleden op 1 februari 1777 te Vaesrade op 55-jarige leeftijd, begraven op 3 februari 1777 te Nuth, dochter van Michael ROOSENBOOM en Catharina BOSCH.
Uit het eerste huwelijk:

 • 1. Joannes (zie IV.3).
 • 2. Thomas, geboren te Vaesrade, gedoopt op 9 maart 1751 te Nuth (getuige(n): Thomas Mannens (oom), Ida Schetjens), overleden op 9 maart 1751 te Vaesrade, 0 dagen oud.
 • 3. Hermanus, geboren te Vaesrade, gedoopt op 27 oktober 1752 te Nuth (getuige(n): Gerardus Meijers, Maria Cordeweners).
 • 4. Maria Catharina, geboren te Vaesrade, gedoopt op 17 juni 1754 te Nuth (getuige(n): Michael Gruls, Maria Cremers), overleden op 13 november 1817 te Vaesrade op 63-jarige leeftijd.

Gehuwd voor de kerk op 30-jarige leeftijd op 10 mei 1785 te Nuth met Joannes Franciscus CREUWEN, 34 jaar oud, geboren te Vaesrade, gedoopt op 3 december 1750 te Nuth (getuige(n): Joannes Palmen, vrouwe Cecilia de Bronsfeldt), overleden op 20 maart 1844 te Nuth op 93-jarige leeftijd, zoon van Joannes Dominicus CREUWEN en Catharina SCHLEIJPEN.

 • 5. Thomas, geboren te Vaesrade, gedoopt op 21 november 1755 te Nuth (getuige(n): Thomas Mannens (oom), Maria Dederen).
 • 6. Joanna Elisabeth, geboren te Vaesrade, gedoopt op 23 augustus 1757 te Nuth (getuige(n): Paulus Geurts, Joanna Smeets).
 • 7. Joannes Petrus, geboren te Vaesrade, gedoopt op 20 mei 1759 te Nuth (getuige(n): Petrus Geelen, Joanna Leufkens).


Generatie IV


IV.1 Joannes MANNENS, geboren te Vaesrade, gedoopt op 24 december 1747 te Nuth (getuige(n): Matthias Cremers, Maria Mannens), zoon van Thomas MANNENS (zie III.1) en Joanna Maria CREMERS.
Op 28 december 1778 verkocht landmeter G. Klinckenbergh namens vrouwe van der Meer, geboren de Kinder, de nodige onroerende goederen ter delging van schulden. Aan Joannes Bemelmans, gehuwd met Maria Gertrudis Brants, en Joannes Mannens, gehuwd met Maria Catharina Brants, werd verkocht 579 kleine roeden akkerland en weiland "op de vroeghop" onder Nuth, grenzend aan Paulus Leunissen, Matthevis Bemelmans en de straat. Het geheel was belast met een malder zaad aan de kerk van Hoensbroek, te korten op de koopsom.
De verkoopster behield de complete tarweoogst en de helft van de roggeoogst.[20]
De kopers hadden bij de verkoop het hoogste bod gedaan met 22 stuivers per kleine roede en betaalden samen 649 gulden en zeven stuivers en gaven aan het land in twee helften onderling te verdelen.
Op 20 april 1788 verklaarde Joannes Mannens, inwoner van Vaesrade en gehuwd met Maria Catharina Bemelmans, dat hij van Josephus Matthijs Bemelmans in totaal 850 gulden geleend had, zoals bleek uit een aantal briefjes die ter plekke werden overlegd. Daar werd nog eens 100 gulden aan toegevoegd. Het totaalbedrag bleef tegen 4,5% rente uitstaan. Hij stelde daartoe tot onderpand de volgende onroerende goederen:
a) 90 kleine roeden huis met schuur, stallen en weide, gelegen te Hunnecum onder Nuth, grenzend aan Reijnder Cobben, Geurt Houben en de straat, toebedeeld op 28 juni 1787 uit de nalatenschap van zijn schoonouders;
b) 110 kleine roeden weiland te Hunnecum onder Nuth, grenzend aan de weduwe Baltus a Campo, het voetpad naar Wijnandsrade, Geurt Houben en Jacobus Ramaeckers, eveneens toebedeeld uit de nalatenschap.[21]
Op 15 mei 1789 verkocht Joannes Mannens, inwoner van Vaesrade en gehuwd met Joanna Catharina Claessen, aan J.W. Frissen, secretaris van Nuth en gehuwd met Anna Elisabeth Geilekercken, 120 kleine roeden beemd in de Vinkebeemden bij Kathagen onder Nuth, grenzend aan de kinderen van Matthijs Jongen, de weg en de beek, voor 171 gulden.
Deze beemd werd vervolgens op 7 juli 1789 voor hetzelfde bedrag genaast door Joannes Mannens, gehuwd met Maria Catharina Bemelmans.[22]
Gehuwd voor de kerk op 27-jarige leeftijd op 1 oktober 1775 te Nuth (getuige(n): Joannes Mannens, Bartholomaeus Bemelmans) met Maria Catharina BEMELMANS, 26 jaar oud, geboren te Hunnecum-Nuth, gedoopt op 26 maart 1749 te Nuth (getuige(n): Theodorus Bemelmans, Elisabeth Douven), overleden op 10 juli 1807 te Vaesrade op 58-jarige leeftijd, dochter van Matheus BEMELMANS en Gertrudis CRANS.
Uit dit huwelijk:

 • 1. Maria Mechtildis, geboren te Vaesrade, gedoopt op 28 september 1776 te Nuth (getuige(n): Mattheus Bemelmans, Maria Sophia Schetjens namens Anna Mechtildis Mannens), overleden op 3 februari 1805 te Vaesrade op 28-jarige leeftijd.
 • 2. Thomas, geboren te Vaesrade, gedoopt op 28 juni 1778 te Nuth (getuige(n): Thomas Mannens, Maria Gertrudis Bauts), overleden op 11 april 1782 te Vaesrade op 3-jarige leeftijd.
 • 3. Maria Catharina, geboren op 5 januari 1780 te Vaesrade, gedoopt op 6 januari 1780 te Nuth (getuige(n): Bartholomaeus Bemelmans (Hunnecum-Nuth), Joanna Elisabetha Leuffkens (Vaesrade) namens Maria Catharina Mannens (Maastricht)).

Gehuwd op 19-jarige leeftijd op 22 oktober 1799 te Oirsbeek met Nicolaas BECKERS, 25 jaar oud, geboren te Nijswiller, gedoopt op 15 februari 1774 te Wittem, zoon van Nicolaas BECKERS en Anna Bernardina ACKERMANS.

 • 4. Joannes Caspar, geboren op 17 november 1781 te Vaesrade, gedoopt op 17 november 1781 te Nuth (getuige(n): Caspar Mannens (Vaesrade), Joanna Elisabetha Leufkens (Vaesrade) namens Maria elisabetha Zelissen (Geleen)), overleden op 22 november 1781 te Vaesrade, 5 dagen oud, begraven op 24 november 1781 te Nuth.
 • 5. Maria Gertrudis, geboren op 26 maart 1783 te Vaesrade, gedoopt op 26 maart 1783 te Nuth (getuige(n): Thomas Mannens (Nuth), Maria Elisabetha Zelis (Geleen)).

Gehuwd op 28-jarige leeftijd op 4 februari 1812 te Vaesrade met Joannes Michael DIEDEREN, 30 jaar oud, geboren op 29 juli 1781 te Vaesrade, gedoopt op 30 juli 1781 te Nuth (getuige(n): Theodorus Weustenraedt (Vaesrade), Ida Diederen (Vaesrade)), zoon van Petrus Cornelius DEDEREN en Maria Ida WUSTENRAEDT.

 • 6. Joanna Maria, geboren op 20 september 1784 te Vaesrade, gedoopt op 20 september 1784 te Nuth (getuige(n): Arnoldus Bemelmans (Nuth), Maria Sophia Schetjens (Schinnen) namens Joanna Maria Mannens (Nuth)), overleden op 18 juli 1787 te Vaesrade op 2-jarige leeftijd.
 • 7. Maria Elisabeth, geboren op 25 augustus 1786 te Vaesrade, gedoopt op 25 augustus 1786 te Nuth (getuige(n): Joannes Bemelmans (Nuth), Maria Bemelmans (Nuth)).

Gehuwd op 22-jarige leeftijd op 1 juli 1809 te Nuth, 13 juli 1809 gehuwd te Vaesrade met Joannes Gerardus RITZEN, 28 jaar oud, geboren op 25 februari 1781 te Vaesrade, gedoopt op 26 februari 1781 te Nuth (getuige(n): Joannes Heusmans (Brunssum), Anna Theresia Ritzen (Amstenrade)), zoon van Joannes Matthias RITZEN en Elisabeth CRIJNS.

 • 8. Paulus, geboren op 11 juli 1788 te Vaesrade, gedoopt op 11 juli 1788 te Nuth (getuige(n): Leonardus Houben namens Paulus Mannens (Nuth), Joanna Maria Dormans (Schinnen)), overleden op 23 augustus 1788 te Vaesrade, 43 dagen oud.
 • 9. Joannes Hermanus, geboren op 5 oktober 1789 te Vaesrade, gedoopt op 5 oktober 1789 te Nuth (getuige(n): Thomas Mannens (Nuth) namens Hermanus Meijers (Oirsbeek), Joanna Elisabetha Leufkens (Nuth) namens Gertrudis Groodthuijzen), overleden op 13 oktober 1789 te Vaesrade, 8 dagen oud.
 • 10. Joannes, geboren op 4 april 1791 te Vaesrade, gedoopt op 4 april 1791 te Nuth (getuige(n): Joannes Mannens (Nuth), Maria Catharina Curfs (Nuth)), overleden op 23 mei 1825 te Vaesrade-Nuth op 34-jarige leeftijd.

Gehuwd voor de kerk op 21-jarige leeftijd op 9 april 1812 te Vaesrade met Maria Helena KEULEN, 23 jaar oud, gedoopt op 11 april 1788 te Schinnen, dochter van Henricus KEULEN en Maria Gertruid MENS.

IV.2 Casparus MANNENS, geboren te Vaesrade, gedoopt op 4 november 1750 te Nuth (getuige(n): Casparus Gelen, Joanna Smeets), overleden op 16 december 1827 te Vaesrade-Nuth op 77-jarige leeftijd, zoon van Thomas MANNENS (zie III.1) en Joanna Maria CREMERS.
Gehuwd voor de kerk op 24-jarige leeftijd op 16 augustus 1775 te Nuth (getuige(n): Stephanus Schettens, Joanna Maria Mannens) met Maria Sophia SCHETJENS, 24 jaar oud, gedoopt op 21 mei 1751 te Schinnen, dochter van Cornelius SCHETJENS en Anna Mechtildis IVENS.
Uit dit huwelijk:

 • 1. Maria Mechtildis, geboren te Vaesrade, gedoopt op 21 april 1776 te Nuth (getuige(n): Thomas Mannens, Maria van der Mullen namens Anna Mechtildis Ivens).
 • 2. Joannes Andreas, gedoopt op 30 november 1777 te Schinnen, overleden op 21 januari 1786 te Vaesrade op 8-jarige leeftijd.
 • 3. Joannes, gedoopt op 30 augustus 1780 te Schinnen.

Gehuwd op 52-jarige leeftijd op 29 september 1832 te Nuth met Maria Catharina CEULEN, 28 jaar oud, geboren op 30 januari 1804 te Vaesrade, overleden op 21 december 1846 te Vaesrade-Nuth op 42-jarige leeftijd, dochter van Joannes Eustachius KEULEN en Maria Catharina JANSSEN.

 • 4. Sophia Mechtildis, geboren op 21 juli 1783 te Vaesrade, gedoopt op 21 juli 1783 te Nuth (getuige(n): Thomas Mannens (Nuth), Sophia IJvens (Schinnen)).

Gehuwd op 41-jarige leeftijd op 21 januari 1825 te Schinnen met Joannes Hermanus HERMENS, geboren te Schinnen, zoon van Joannes HERMENS en Maria Catharina BEAUMONT.

 • 5. Maria Elisabeth, geboren op 21 september 1786 te Vaesrade, gedoopt op 22 september 1786 te Nuth (getuige(n): Jos. C. Toebaert (kapelaan) namens Hermanus Mannens (Nuth), Anna Elisabetha Zelissen (Schinnen)), overleden op 20 augustus 1859 te Hoensbroek op 72-jarige leeftijd.

Gehuwd op 21-jarige leeftijd op 29 mei 1808 te Hoensbroek met Johannes QUAEDTACKERS, 25 jaar oud, gedoopt op 25 april 1783 te Hoensbroek, overleden op 30 september 1856 te Hoensbroek op 73-jarige leeftijd, zoon van Christoffel QUAEDTACKERS en Anna Catharina JANSSEN.

 • 6. Joannes Stephanus, geboren op 24 mei 1788 te Vaesrade, gedoopt op 25 mei 1788 te Nuth (getuige(n): Stephanus Schetjens (Schinnen), Maria Catharina Mannens (Vaesrade)), overleden op 12 november 1790 te Vaesrade op 2-jarige leeftijd.
 • 7. Catharina Elisabeth, geboren op 2 januari 1792 te Vaesrade, gedoopt op 2 januari 1792 te Nuth (getuige(n): Joannes Mannens (Vaesrade), Anna Elisabetha Cordeweners (Schinnen)), overleden op 2 januari 1792 te Vaesrade, 0 dagen oud, begraven op 4 januari 1792 te Nuth.
 • 8. Joannes Matthias, geboren op 21 september 1794 te Vaesrade, gedoopt op 21 september 1794 te Nuth (getuige(n): Joannes Mannens (Vaesrade), Anna Elisabetha Cordeweners (Vaesrade)).


IV.3 Joannes MANNENS, geboren te Vaesrade, gedoopt op 8 oktober 1749 te Nuth (getuige(n): Thomas Mannens (oom), Catharina Smeets), overleden op 21 maart 1819 te Vaesrade op 69-jarige leeftijd, zoon van Hermanus MANNENS (zie III.2) en Clara Margaretha CREMERS.
Op 15 mei 1789 verkocht Joannes Mannens, inwoner van Vaesrade en gehuwd met Joanna Catharina Claessen, aan J.W. Frissen, secretaris van Nuth en gehuwd met Anna Elisabeth Geilekercken, 120 kleine roeden beemd in de Vinkebeemden bij Kathagen onder Nuth, grenzend aan de kinderen van Matthijs Jongen, de weg en de beek, voor 171 gulden.
Deze beemd werd vervolgens op 7 juli 1789 voor hetzelfde bedrag genaast door Joannes Mannens, gehuwd met Maria Catharina Bemelmans.[23]
Gehuwd voor de kerk op 28-jarige leeftijd op 10 juni 1778 te Sittard (getuige(n): Franciscus Krusen, Joannes Mathias Vleugels), dispensatie in de drie roepen; met toestemming van de pastoor van Nuth met Joanna Catharina CLAESSEN, 26 jaar oud, geboren te Vaesrade, gedoopt op 3 april 1752 te Nuth (getuige(n): Joannes Palmen, Catharina Sleijpen), dochter van Mathias CLAESSENS en Helena SCHLEIJPEN.
Uit dit huwelijk:

 • 1. (zoon), geboren op 18 juli 1779 te Vaesrade, gedoopt op 18 juli 1779 te Vaesrade, overleden op 18 juli 1779 te Vaesrade, 0 dagen oud, na nooddoop door de vroedvrouw overleden, begraven op 19 juli 1779 te Nuth.
 • 2. Joannes Hermanus, geboren op 9 augustus 1781 te Vaesrade, gedoopt op 9 augustus 1781 te Nuth (getuige(n): Hermanus Mannens (Vaesrade), Maria Agnes Claessens (Merkelbeek) namens Helena Sleijpen (Vaesrade)).

Gehuwd op 23-jarige leeftijd op 28 januari 1805 te Vaesrade met Maria Catharina HAUTVAST, 19 jaar oud, geboren op 25 december 1785 te Vaesrade, gedoopt op 26 december 1785 te Nuth (getuige(n): Michael Bruns (Voerendaal), Allegonda Coenen namens Maria Margaretha Hautvast (Grijzegrubben-Nuth)), dochter van Bavo Jacobus HAUTVAST en Maria Gertrudis PAPPERS.

 • 3. Maria Agnes, geboren op 4 april 1784 te Vaesrade, gedoopt op 4 april 1784 te Nuth (getuige(n): Matthias Claessen (Schinnen), Joanna Maria Mannens (Vaesrade)).
 • 4. Maria Mechtildis, geboren op 3 december 1787 te Vaesrade, gedoopt op 3 december 1787 te Nuth (getuige(n): Joannes Franciscus Creuwen (Vaesrade), Joanna Catharina Vleugels (Vaesrade)).
 • 5. Maria Helena, geboren op 22 februari 1790 te Vaesrade, gedoopt op 22 februari 1790 te Nuth (getuige(n): Leonardus Houben namens Hermanus Mannens (Nuth), Joanna Catharina Vleugels (Nuth)).

Gehuwd op 25-jarige leeftijd op 1 november 1815 te Vaesrade met Martinus WEUSTENRAEDT, 27 jaar oud, gedoopt op 9 februari 1788 te Eisden (B), zoon van Joannes WUSTENRAEDT en Maria MEIJERS.

 • 6. Maria Catharina, geboren op 16 april 1792 te Vaesrade, gedoopt op 16 april 1792 te Nuth (getuige(n): Thomas Mannens, Maria Catharina Bemelmans), overleden op 29 december 1823 te Nierhoven-Nuth op 31-jarige leeftijd.
 • 7. Maria Clara, geboren op 20 november 1793 te Vaesrade, gedoopt op 20 november 1793 te Nuth (getuige(n): Leonardus Houben namens Joannes Raijmundus Borge, Maria Catharina Mannens namens Maria Catharina Kerckhofs).


Bronnen

 1. HCL-01.075 LvO 2135, 9
 2. HCL-01.075 LvO 2135, 21
 3. HCL-01.075 LvO 2135, 55
 4. HCL-01.075 LvO 2135, 89
 5. HCL-01.075 LvO 2135, 85
 6. HCL-01.075 LvO 2135, 124
 7. HCL-01.075 LvO 2135, 139
 8. HCL-01.075 LvO 2135, 149
 9. Rijckheyt-002 LvO 1675, 378
 10. HCL-01.075 LvO 2135, 262
 11. HCL-01.075 LvO 2136, 76
 12. HCL-01.075 LvO 2136, 159
 13. HCL-01.075 LvO 2136, 78
 14. HCL-01.075 LvO 2754
 15. HCL-01.075 LvO 2136, 221
 16. HCL-01.075 LvO 2136, 228
 17. HCL-01.075 LvO 2136, 307
 18. HCL-01.075 LvO 2136, 151
 19. HCL-01.075 LvO 2136, 162
 20. HCL-01.075 LvO 1761, 114r
 21. HCL-01.075 LvO 1764, 136
 22. HCL-01.075 LvO 1763, 264v
 23. HCL-01.075 LvO 1763, 264v


Medewerkers


Harry Luijten, eerste versie op 5 december 2007
Harry Luijten, bijgewerkte versie op 20 februari 2024