Creuwen

Uit Genealogie Limburg Wiki
Tree3c.jpgTree3c.jpgTree3c.jpg

GENEALOGIE CREUWEN

Generatie I


I.1 Joannes CREUWEN, gedoopt op 6 januari 1660 te Heerlen, overleden op 25 augustus 1738 te Nuth op 78-jarige leeftijd, bijgezet in het graf Snijders, zoon van Caspar CREUWEN en Margaretha van WEERDTS.[1]
Op 13 oktober 1708 verkocht Joannes Creuwen, gehuwd met Catharina Gertrudis Camps, met toestemming van zijn stiefkinderen, aan Matthijs Wouters, gehuwd met Catharina Bemelmans, 180 kleine roeden akkerland "aen het stepken" onder Nuth, grenzend aan de erfgenamen Vaes Spijckers, Peter Sijben, baron a Blisia en de weg, voor 21 stuivers per kleine roede.[2]
Gehuwd ca. 1685 met Catharina Gertrudis CAMPS, gedoopt op 18 januari 1654 te Sittard, overleden op 13 januari 1730 te Grijzegrubben-Nuth op 75-jarige leeftijd, dochter van Joannes CAMPS en Gertrudis van ERFFT.{Zij was eerder gehuwd ca. 1673 met Eduard Bartholomeus van SCHAESBERGH, gedoopt op 27 augustus 1651 te Sint Jacob-Maastricht (getuige(n): Egidus Marquet namens Eerwaarde Heer Bartholomeus Salinas, decaan te Anderlecht bij Brussel, vrouwe Anna Ramires namens vrouwe Cecilia van Sinnich). overleden op 21 november 1682 te Nuth op 31-jarige leeftijd, zoon van Walterus Antonius van SCHAESBERGH en Joanna Maria van SINNICH.}
Uit dit huwelijk:

 • 1. Leonardus (zie II.1).
 • 2. Joannes Casparus, gedoopt op 7 september 1686 te Nuth (getuige(n): Maximilianus Schepers namens Martinus Leenarts, Beatrix Creuwen).
 • 3. Catharina Margaretha, gedoopt op 28 september 1688 te Nuth (getuige(n): Joannes Werts, Agatha van Hex, Helena Roetkrans).
 • 4. Elisabetha, geboren ca. 1690, ouders op grond van huwelijksgetuigen (haar halfbroers?).

Gehuwd voor de kerk op 24 augustus 1729 te Nuth (getuige(n): edele heren Woltherus en Franciscus a Schaesbergh) met Hermanus GERITZEN.


Generatie II


II.1 Leonardus CREUWEN, geboren ca. 1685, overleden op 14 maart 1754 te Vaesrade.
Op 2 mei 1716 verkochten Joannes Camps en zijn echtgenote Catharina Boshouwers twee bunder en 40 kleine roeden land te Vaesrade en 75 kleine roeden beemd te Hoensbroek aan Leonardus Creuwen, gehuwd met Sevet Coenen. De koopsom bedroeg 120 pattacons.[3]
Op 14 juli 1722 verkochten Paulus en Wijnand Lijstraten, samen met hun halfzus Elisabeth Multers, en mede voor hun absente halfbroer Mathias Multers, aan Hermen Mannens en Leonaerd Creuwen een aantal onroerende goederen:
a) drie zillen akkerland "op de vijff bounders", grenzend aan Gelis Bemelmans en de wijenweg;
b) een halve bunder akkerland "op het wolffsheul", grenzend aan Jan Gruls, heer Klinckers en de witgensweg;
c) een stuk land [geen maten gegeven] "op de trouwgrebbe", grenzend aan Thomas Eijsschen, de erfgenamen Geret Frisschen en de witgensweg;
d) ongeveer drie zillen akkerland "achter de heijde", grenzend aan Thijs Gossens en Merten Pitsweggen;
e) ongeveer drie zillen akkerland "int reutien", grenzend aan de erfgenamen Gossen Palmen en de heide, en net als voornoemde goederen gelegen onder Vaesrade;
f) 4,5 zillen broekland nabij Kathagen onder Hoensbroek, grenzend aan Keris Cordeweners, de beemd van Crijns, de beek en Jan Gruls;
g) een have bunder weiland onder Hoensbroek, grenzend aan heer Klinckers, Derick Bemelmans en de straat naar Kathagen;
h) een zille beemd onder Nuth gelegen, grenzend aan de Geleenbeek, pastorijland en de straat van Kathagen naar Nuth.
De totale koopsom bedroeg 1000 gulden, waarvan 200 gulden prompt betaald werd en de rest binnen drie maanden betaald moest worden.[4]
Op 31 juli 1722, ten overstaan van notaris God. Schaepen, verklaarde Leonard Creuwen van Vaesrade, dat hij van de heren Paludanus, van Meer en Custers, drie leningen van 100 gulden elk, staande op goederen van wijlen Baltus Bemelmans had verworven.
Een van de onderpanden betrof 130 kleine roeden weiland "aen de druijppannen" onder Vaesrade, grenzend aan Gilis Bemelmans en de straat, welke weide hij bij deze liet aan Barbara van Elderen, weduwe Willem Bemelmans van Vaesrade, om daarop een huis te bouwen.
Daarvoor betaalde zij jaarlijks vijf gulden tot de volledige aflossing van de lening van 100 gulden.
Mocht iemand deze weide willen naasten dan moest naast vergoeding voor de bouwkosten ook nog de lening van 100 gulden betaald worden.[5]
Op 14 februari 1724 verkochten Hermen Mannens, gehuwd met Mechel Crijns, en Lenaert Creuwen, gehuwd met Severijna Coenen, aan Gijsbertus Canisius, in tweede huwelijk met Catharina Notermans, 190 kleine roeden akkerland onder Vaesrade, grenzend aan Mathijs Goosen van Thull, Marten Pitsweggen, Leonart Creuwen en Jan Schetjens. De koopprijs was 23 pattacons. Verder zouden de verkopers elk een paar schoenen en vier vaten haver krijgen.[6]
Op 24 februari 1724 verklaarden Leonardus Creuwen en Herman Mannens dat zij ruim een jaar eerder twee stukken akkerland aan Joannes Weustenraedt verkocht hadden. De twee, in een geheel gelegen, stukken land "in het ruittjen", groot 366 kleine roeden, grensden aan Jan Palmen, de koper zelf en de heide. De koopsom bedroeg 27 pattacons.[7]
Op 10 januari 1731 leende Leonardus Creuwen, schepen en gehuwd met Severina Coenen, 100 pattacons tegen 5% uit de fundatie van Joannes Matthias Weustenraedt, in leven pastoor en landdeken te Beringen. Hij stelde daartoe tot onderpand:
a) de helft in 336 kleine roeden akkerland "op het wolfsheul" ondder Vaesrade, grenzend aan de erfgenamen Kleuckers en de erfgenamen Simon Schettiens;
b) de helft in 503 kleine roeden akkerland "op den santbergh", grenzend aan de schepen Mannens, Hermen Crijns en de weg naar Hommert;
c) de helft in 312 kleine roeden akkerland, grenzend aan Gelis Bemelmans, de grasweg en Dirck Rameckers;
d) de helft in 157 kleine roeden akkerland "op heije Cuijll", grenzend aan Matthijs Smeets, Jan Gruls en Claes Leuffkens;
e) 60 kleine roeden "aen santberghs getzken", grenzend aan de erfgenamen van schout Weustenraedt en Leonardus Creuwen zelf;
f) de helft in 197 kleine roeden akkerland "op den abbenaers", grenzend aan Mettien Schettiens, Dirick Ackermans en schepen Jan Schettiens;
g) de helft in 114 kleine roeden akkerland "op het reutgen", grenzend aan Geurt Roix, Geurt Meijers, de "bottele gatz" en de huisweide van de erfgenamen Kleuckers.[8]
Op 5 april 1734 verkocht schepen Leonardus Creuwen, gehuwd met Severina Coenen, aan Claes Leuffkens, gehuwd met Mettien Crijns, 266 kleine roeden akkerland "op het wolffshoudt" onder Vaesrade, grenzend aan de erfgenamen Kleuckers, de wijdtgensweg en Joannes Knoren; voorts een halve bunder beemd te Kathagen onder Hoensbroek, grenzend aan Corst Cordeweners en de koper zelf, en af te meten langs het land van de koper, voorts grenzend aan de beek en Jan Gruls. In totaal betaalde de koper 450 gulden, waarvan 200 gulden door het overnemen van een schuld aan de erfgenamen Leijstraten.[9]
Op 31 januari 1735 ruilde Leonardus Creuwen, schepen en gehuwd met Severina Coenen, land met Melser Bemelmans, gehuwd met Regina Nijsten. Hij gaf ca. 130 kleine roeden weiland "aen Baltessenbergh", grenzend aan Jsn Palmen, de weg naar Hommert en Melser Bemelmans zelf. In ruil gaf Melser Bemelmans ca. 50 kleine roeden akkerland "in den abbenaerts", grenzend aan Jan Gruls, Keres Cordeweners, oostwaarts Thomas Beckers, westwaarts Jan Gruls. Verder werd afgesproken dat Leonaerd Creuwen het recht behield om gebruik te maken van de put "sandberghsput" bij de geruilde weide.[10]
Op 28 februari 1735 verkocht Leonardus Creuwen het stuk land dat hij via ruil op 31 januari 1735 verworven had aan schepen Jan Schettiens voor 50 gulden.[11]
Op 8 december 1741 liet schepen Leonardus Creuwen vastleggen dat hij in september 1738 land genaast had van Judith Aloffs, welk land zij van zijn broer Joannes Caspar Creuwen voor 16 stuivers per kleine roede gekocht had. Het betrof 78 kleine roeden land op de grasweg, grenzend aan de weide van Dirck Ramaeckers en schepen Creuwen, alsmede 75 kleine roeden land "op het wolffs heudt", grenzend aan de erfgenamen Klocker, de erfgenamen Nelis Bosch en de erfgenamen Simon Schettiens. Hij verkocht deze goederen voor 17 stuivers per kleine roede aan de nog ongehuwde Arnoldus Coenen.[12]
Op 10 maart 1745 verkocht Leonardus Creuwen, schepen van Vaesrade en gehuwd met Severina Coenen, 99 en driekwart kleine roeden akkerland in het Hellebroekerveld onder Nuth, die hij op 22 februari bij een openbare verkoop verworven had. De koper was Christiaan Nuchelmans, gehuwd met Francoise Nunnue, die voor elke kleine roede 33,5 stuiver betaalde.[13]
Op 7 februari 1746 verklaarde Carel Joseph, Corneli, schout van Nuth, dat hij onlangs aan Leonardus Creuwen, gehuwd met Severina Coenen, twee stukken akkerland, gelegen te Vaesrade, verkocht had. Het betrof 78 kleine roeden aan de Grasweg, grenzend aan Dirck Bemelmans en Leonardus Creuwen zelf, alsmede 75 kleine roeden "op het wolfsheul", grenzend aan de erfgenamen Kleuckers, de erfgenamen Nelis Bosch en de erfgenamen Simon Schetjens. Creuwen betaalde 20 pattacons.[14]
Op 25 februari 1746 verkocht schepen Leonardus Creuwen, gehuwd met Severina Coenen, 78 kleine roeden akkerland aan de Grasweg, onlangs door hem gekocht, aan Wilhelmus Stijpers, gehuwd met Anna Raemaeckers, voor 22 pattacons.[15]
Op 26 februari 1746 verklaarde Leonardus Creuwen, gehuwd met Severina Coenen, dat de op 7 februari gekochte percelen afkomstig waren uit een confiscatie van goederen van Nol Coenen. Omdat hij echter niet wilde profiteren van diens moeder en andere erfgenamen gaf hij diens moeder Catharina Meutgens, weduwe Frans Coenen, de 75 kleine roeden land "op het wolfsheul" terug. [Frans Coenen was de broer van Severina Coenen]
Verder was er nog sprake van een goede honderd rijksdaalders die wijlen Frans Coenen aan Leonardus Creuwen overhandigd had om zijn zoon vrij te kopen.[16]
[Nol Coenen werd echter tot de galg veroordeeld, maar overleed op 12 juni 1744 in gevangenschap in de kerker van kasteel Reijmersbeek].
Op 28 november 1748 verkocht Leonardus Creuwen, gehuwd met Severina Coenen, aan Reiner Crijns, gehuwd met Mechtildis Meijs, ca. 160 kleine roeden weide onder Nuth, grenzend aan Cornelis Ortmans en Joannes Slangen, hoofdzijde de staat, leengoed van Schinnen, alsmede een zil weide in het Hellebroek onder Nuth, grenzend aan Barbara Hermans en Matthis Crijns, hoofdzijde de straat, eveneens leengoed van Schinnen, belast met 3,5 vat haverpacht.
Iedere kleine roede werd verkocht voor 35 stuivers.[17]
Op 16 februari 1751 verkocht Leonardus Creuwen, weduwnaar Severina Coenen, aan zijn neef Lambertus Ackermans, gehuwd met Anna Barbara La Roij, 116 kleine roeden akkerland "op den santberg" onder Vaesrade gelegen, grenzend aan Hermen Mannens, Hermen Crijns, Jan Gruls en de weg naar Hommert. Iedere kleine roede kostte 33,5 stuiver. Van de koopsom werd 125 gulden afgetrokken, zijnde een kwart van een kapitaal, dat via het erfdeel van de vrouw van Lambert Ackermans verschuldigd was. 70 gulden en 11 stuivers bleven nog over en van dat bedrag zou 55 gulden aan Petronella Schettens, weduwe Jacobus Janssen, gaan. Het resterende bedrag diende binnen twee jaar betaald te worden.[18]
Op 12 april 1751, ten overstaan van notaris Looijmans te Schinnen, werden huwelijse voorwaarden opgesteld tussen Leonard Creuwen, weduwnaar Severina Coenen, en Anna Cremers, ongehuwd.[19]
Op 3 november 1751 ontving Leonardus Creuwen, ongehuwd en woonachtig te Maastricht, 100 gulden van zijn vader Leonardus Creuwen, gehuwd met Anna Cremers. Er werd afgesproken dat zijn stiefmoeder, indien Leonard sr. voor zijn zoon zou overlijden, haar hele leven van het aandeel van stiefzoon Leonardus in het huis gebruik zou mogen maken. Mocht Leonard jr. zonder nakomelingen voor zijn vader overlijden, zou hij afstand doen van al zijn rechten.[20]
Na de dood van Leonardus Creuwen bleken zijn goederen belast met 196 pattacons, afkomstig uit de "tweede Weustenraedtse beurse". Ter betaling van deze schulden verkochten zijn zonen Joannes en Leonardus Creuwen op 6 april 1754 aan Mathijs Dormans, gehuwd met Johanna Leuffkens, de volgende goederen:
a) 231,5 kleine roeden beemd nabij Kathagen onder Hoensbroek, grenzend aan Claes Leuffkens, Lenert Lenarts en de Geleenbeek;
b) 200 kleine roeden land "op het Wolfsheul" onder Vaesrade, grenzend aan Thomas Mannens, Claes Leuffkens, de witgensweg en Steven Offermans;
c) 160 kleine roeden land achter Hommert onder Vaesrade, grenzend aan Peter Smeets, de grasweg en het erf van wijlen Joannes Fleugels;
d) 108 en driekwart kleine roeden land "in die heijnekoul" onder Vaesrade, grenzend aan Lambertus Ackermans, Hermen Mannens en de erfgenamen Leonardus Creuwen.
De totale koopsom bedroeg 1004 gulden en 19 stuivers. De koper betaalde 220 gulden en 19 stuivers en nam de lening van 196 pattacons (= 784 gulden) over.[21]
Zoon van Joannes CREUWEN (zie I.1) en Catharina Gertrudis CAMPS.
Gehuwd voor de kerk (1) op 20 februari 1716 te Nuth (getuige(n): Guilhelmus Schepers, Godefridus Maes). Sevet Coenen vidua Simon Schetgens met Severina COENEN, 37 jaar oud, gedoopt op 28 december 1678 te Nuth (getuige(n): Nicolaus Coenen, Maria Pitswegh), overleden op 24 september 1750 te Vaesrade op 71-jarige leeftijd, dochter van Arnoldus COENEN en Petronella HENNEKENS (Hornkens).
Gehuwd voor de kerk (2) op 18 april 1751 te Nuth (getuige(n): Leonardus Bemelmans, Elisabeth Cremers) met Anna CREMERS, overleden op 20 februari 1777 te Schinnen.
Op 15 februari 1777 verschenen de schepenen en secretaris van Schinnen op verzoek van Petronella Klinckers in haar huis te Thull.
Daar troffen zij in een kamertje op bed liggend Anna Cremers, weduwe Leonard Creuwen.
Anna Cremers verklaarde aan haar nicht Petronella Klinckers met de warme hand een perceel akkerland bij de Kinkervoerders in het Thullerveld te schenken. Dit land grensde aan Gerardus Schutgens en Peter Vleugels, hoofdzijden Peter Dolmans en Joannes Pijls.
Zij deed deze schenking vanwege de goede verzorging door haar nicht.[22]
Uit het eerste huwelijk:

 • 1. Joannes Dominicus (zie III.1).
 • 2. Sevet, gedoopt op 5 augustus 1718 te Nuth (getuige(n): Wernerus Frins, Joanna Vleugels).
 • 3. Leonardus, gedoopt op 6 mei 1721 te Nuth (getuige(n): Theodorus Ackermans, Barbara Munix), overleden op 26 januari 1777 te Wolder op 55-jarige leeftijd.

Op 6 april 1754 verkochten de broers Joannes Creuwen, gehuwd met Catharina Sleijpen, en Leonardus Creuwen, gehuwd met Angenees Quaeckx, aan Machiel Diederen, gehuwd met Ida Schettens, 157 kleine roeden akkerland "in heijne cuijl" onder Vaesrade, grenzend aan Johanna Smeets en het voetpad naar Hommert, voor 35 stuivers per kleine roede.[23]
Op 28 oktober 1754 verklaarde Mathijs Claessen, gehuwd met Helena Sleijpen, inwoner van Vaesrade, dat hij een dag eerder van Leonardus Creuwen, gehuwd met Agnes Quacks, diens kindsdeel, hem toegevallen bij het overlijden van zijn vader Leonardus Creuwen de oude, gekocht had. De koopsom bedroeg 1140 gulden, waarvan 100 gulden betaald werden en de rest als lening tegen 4% bleef uitstaan[24]
Op 10 maart 1762 droeg Leonardus Creuwen, gehuwd met Agnes Quacks, woonachtig te Maastricht buiten de Tongerse poort op de molen van heer Schrammen, de lening die hij op 27 oktober 1754 verstrekt had over aan de advocaat Joannes Caspar Servatius de Limpens, gehuwd met Clara Sigismunde Ferrier. de Limpens gaf hem 1000 gulden; de rest werd hem geschonken.[25]
Gehuwd voor de kerk op 30-jarige leeftijd op 23 april 1752 te Wolder met Maria Agnes QUACKS, 24 jaar oud, gedoopt op 25 april 1727 te Wilre (B), overleden op 30 augustus 1806 te Wilre (B) op 79-jarige leeftijd, dochter van Maximiliaan QUACKS en Maria Gertrudis MAES.


Generatie III


III.1 Joannes Dominicus CREUWEN, gedoopt op 1 februari 1717 te Nuth (getuige(n): Joannes Woltherus de Schaesbergh, Elisabeth Creuwen), voornaam vader Joannes! Overleden op 8 december 1805 te Vaesrade op 88-jarige leeftijd, zoon van Leonardus CREUWEN (zie II.1) en Severina COENEN.
Gehuwd met Catharina SCHLEIJPEN, gedoopt op 28 juni 1714 te Nuth (getuige(n): Wilhelmus Thelen (eremiet te Vaesrade), Ida Ubachs namens Catharina Schleijpen (uit Maastricht)), overleden op 6 juli 1764 te Vaesrade op 50-jarige leeftijd, begraven op 8 juli 1764 te Nuth, dochter van Michael SLEIJPEN en Joanna PALMEN.
Uit dit huwelijk:

 • 1. Maria Helena, geboren ca. 1746 (geschat), overl. op 2 juni 1795 te Oirsbeek.

Gehuwd voor de kerk op 2 februari 1769 te Oirsbeek Gerardus Hennen ex Ophoven et Maria Helena Crewen ex Vaesraeth met Gerardus HENNEN, 29 jaar oud, gedoopt op 4 november 1739 te Oirsbeek, overleden op 27 februari 1819 te Oirsbeek op 79-jarige leeftijd, zoon van Jacobus HENNEN en Maria LIMPENS.

 • 2. Joannes Michael, geboren te Vaesrade, gedoopt op 27 december 1748 te Nuth (getuige(n): Matthias Claessens, Ida Schetjens).
 • 3. Joannes Franciscus (zie IV.1).
 • 4. Joannes, geboren te Vaesrade, gedoopt op 4 april 1753 te Nuth (getuige(n): Michael Dederen, Catharina Creuwen).
 • 5. Joannes, geboren te Vaesrade, gedoopt op 8 oktober 1754 te Nuth (getuige(n): Joannes Palmen, Joanna Maria Bemelmans), overleden op 25 september 1781 te Vaesrade op 26-jarige leeftijd, buikloop, begraven op 26 september 1781 te Nuth.
 • 6. Maria Catharina, geboren te Vaesrade, gedoopt op 5 juli 1756 te Nuth (getuige(n): Matthias Dormans, Maria Ernestina Geridtsen), overleden op 3 januari 1845 te Vaesrade-Nuth op 88-jarige leeftijd.

Gehuwd voor de kerk op 32-jarige leeftijd op 13 januari 1789 te Nuth met Joannes Matthias RITZEN, 44 jaar oud, gedoopt op 28 augustus 1744 te Amstenrade, zoon van Leonardus RITZEN en Catharina REUMERS.

 • 7. Joannes Michael (zie IV.2).


Generatie IV


IV.1 Joannes Franciscus CREUWEN, geboren te Vaesrade, gedoopt op 3 december 1750 te Nuth (getuige(n): Joannes Palmen, vrouwe Cecilia de Bronsfeldt), overleden op 20 maart 1844 te Nuth op 93-jarige leeftijd, zoon van Joannes Dominicus CREUWEN (zie III.1) en Catharina SCHLEIJPEN.
Gehuwd voor de kerk op 34-jarige leeftijd op 10 mei 1785 te Nuth met Maria Catharina MANNENS, 30 jaar oud, geboren te Vaesrade, gedoopt op 17 juni 1754 te Nuth (getuige(n): Michael Gruls, Maria Cremers), overleden op 13 november 1817 te Vaesrade op 63-jarige leeftijd, dochter van Hermanus MANNENS en Clara Margaretha CREMERS.
Uit dit huwelijk:

 • 1. Joannes Dominicus, geboren op 7 maart 1786 te Vaesrade, gedoopt op 8 maart 1786 te Nuth (getuige(n): Joannes Michael Creuwen (Vaesrade) namen Joannes Dominicus Creuwen (Vaesrade), Anna Mechtildis Mannens (Vaesrade)).
 • 2. Joannes Hermanus, geboren op 24 december 1787 te Vaesrade, gedoopt op 24 december 1787 te Nuth (getuige(n): Hermanus Mannens (Vaesrade), Helena Creuwen (Vaesrade)).
 • 3. Maria Catharina, geboren op 6 oktober 1789 te Vaesrade, gedoopt op 7 oktober 1789 te Nuth (getuige(n): Joannes Mannens (Vaesrade), Maria Catharina Creuwen (Vaesrade)), overleden op 5 oktober 1792 te Vaesrade op 2-jarige leeftijd.
 • 4. Joanna Clara, geboren op 22 oktober 1791 te Vaesrade, gedoopt op 23 oktober 1791 te Nuth (getuige(n): Michael Creuwen (Vaesrade), Joanna Catharina Claessen (Vaesrade) namens Joanna Catharina Mannens (Vaesrade)).
 • 5. Petrus Thomas, geboren op 4 maart 1794 te Vaesrade, gedoopt op 5 maart 1794 te Nuth (getuige(n): Thomas Mannen, Maria Catharina Creuwen namens Joanna Catharina Claessens), overleden op 25 mei 1865 te Vaesrade-Nuth op 71-jarige leeftijd.
 • 6. Joannes Matthias, geboren op 25 maart 1796 te Vaesrade, gedoopt op 25 maart 1796 te Nuth (getuige(n): Joannes Mathias Ritzen (Amstenrade), Joanna Catharina Claessens namens Maria Catharina Kerckhoffs (Hoensbroek)), overleden op 27 februari 1797 te Vaesrade, 339 dagen oud.
 • 7. Maria Catharina, geboren op 7 januari 1798 te Vaesrade, overleden op 13 juni 1857 te Vaesrade-Nuth op 59-jarige leeftijd.

Gehuwd op 37-jarige leeftijd op 26 februari 1835 te Nuth met Nicolaus HEUTEN, 37 jaar oud, gedoopt op 24 december 1797 te Nuth, zoon van Stephanus HEUTEN, arbeider, en Maria Sibilla ORBANS.

 • 8. Joannes Henricus, gedoopt op 26 december 1800 te Nuth, overleden op 10 juni 1881 te Nuth op 80-jarige leeftijd.


IV.2 Joannes Michael CREUWEN, geboren te Vaesrade, gedoopt op 1 januari 1759 te Nuth (getuige(n): Joannes Weustenraedt (uit Vaesrade), Maria Dederen (uit Grijzegrubben)), overleden op 24 januari 1840 te Nuth op 81-jarige leeftijd, zoon van Joannes Dominicus CREUWEN (zie III.1) en Catharina SCHLEIJPEN.
Gehuwd op 39-jarige leeftijd op 7 februari 1798 te Vaesrade met Maria Catharina RITZEN, 22 jaar oud, geboren te Vaesrade, gedoopt op 1 maart 1775 te Nuth (getuige(n): Joannes Petrus Ritzen, Maria Catharina Dormans), dochter van Joannes Matthias RITZEN en Elisabeth CRIJNS.
Uit dit huwelijk:

 • 1. Joannes Dominicus, geboren op 10 november 1798 te Vaesrade.
 • 2. Joannes Mathias, geboren op 13 maart 1801 te Vaesrade.
 • 3. Maria Catharina, geboren op 4 november 1803 te Vaesrade.
 • 4. Maria Elisabeth, geboren op 17 april 1806 te Vaesrade.

Gehuwd op 18-jarige leeftijd op 6 oktober 1824 te Nuth met Joannes Martinus AMERICA, 32 jaar oud, geboren op 17 april 1792 te Vaesrade, gedoopt op 17 april 1792 te Nuth (getuige(n): Joannes Martinus Kibbelen, Maria Agatha a Campo), overleden op 3 april 1873 te Nuth op 80-jarige leeftijd, zoon van Henricus AMERICA en Maria Anna VLEUGELS.

 • 5. Servatius, geboren op 7 oktober 1808 te Vaesrade.
 • 6. Joannes Petrus, geboren op 23 maart 1812 te Vaesrade.
 • 7. Joannes Gerardus, geboren op 15 mei 1815 te Vaesrade, overleden op 13 oktober 1830 te Vaesrade-Nuth op 15-jarige leeftijd.Bronnen

 1. vermoedelijke afstamming, hypothese in kwartierstaat Marres
 2. HCL-01.075 LvO 1757, 3r
 3. HCL-01.075 LvO 2135, 11
 4. HCL-01.075 LvO 2135, 55
 5. HCL-Notarieel Archief 1749 God. Schaepen Maastricht
 6. HCL-01.075 LvO 2135, 89
 7. HCL-01.075 LvO 2135, 85
 8. HCL-01.075 LvO 2135, 147
 9. HCL-01.075 LvO 2135, 205
 10. HCL-01.075 LvO 2135, 208
 11. HCL-01.075 LvO 2135, 210
 12. HCL-01.075 LvO 2135, 261
 13. HCL-01.075 LvO 1758, 220r
 14. HCL-01.075 LvO 2136, 11
 15. HCL-01.075 LvO 2136, 13
 16. HCL-01.075 LvO 2136, 15
 17. HCL-01.075 LvO 2105, 62
 18. HCL-01.075 LvO 2136, 117
 19. HCL-09.001 Notariële Archieven 3797 Looijmans Schinnen
 20. HCL-01.075 LvO 2136, 135
 21. HCL-01.075 LvO 2136, 187
 22. HCL-01.075 LvO 2078, 151
 23. HCL-01.075 LvO 2136, 196
 24. HCL-01.075 LvO 2136, 202
 25. HCL-01.075 LvO 2136, 336

Medewerkers

Harry Luijten, eerste versie op 2 maart 2008