Hennen

Uit Genealogie Limburg Wiki
Tree3c.jpgTree3c.jpgTree3c.jpgTree3c.jpg

Algemene informatie

De naam Hennen komt vooral voor in Zuid-Limburg, in eerste instantie in de omgeving van Oirsbeek, Bingelrade en Schinnen, in de loop van de 18e eeuw ook in Voerendaal en Heerlen. Bij de volkstelling van 1947 waren er 161 mensen met de naam Hennen, waarvan er 115 in Limburg woonden. Uit de gegevens van de telefoongids van 1993 is af te leiden dat het zwaartepunt nog steeds op de plaats ligt, waar het in 1600 begon: Zuid Limburg. Verder zijn er verschillende vermeldingen in Den Haag, Amsterdam en Noord Brabant.

Genealogie

Zie ook overlegpagina voor een opzet van de vroegste generaties.
De onderstaande genealogie betreft alleen de nakomelingen van Gerardus Hennen en Maria Limpens.

Generatie 1

Grafsteen van Gerard Hennen en Maria Limpens bij de St. Lambertuskerk te Oirsbeek[1]
"Heir leigt begraven den Ehrsamen Gerart Hennen is Gestorven den 24 octobris 1718 Ende sin huisfrauw Maria Liempens is gestorven den 10 februarij 1717 bit Gott vor dij seelen

I.1. Gerardus (Geret) Hennen, geboren rond 1630 (schatting), schepen van Oirsbeek (<1689 – 1718), overleden te Oirsbeek (Ophoven) 24 oktober 1718. Hij trouwde met Maria (Maicken) Limpens, gedoopt te Schinnen 23 mei 1629, overleden te Oirsbeek (Ophoven) 10 februari 1717, dochter van Arnoldus Limpens en Maria Schaepkens.

Aankopen landerijen:[2]

 • 10-01-1660: aankoop van een stuk akkerland, gelegen in den Dael voor 110 gulden van Merten Gielen.
 • 22-11-1663: aankoop van een sil en enige roeden akkerland, gelegen op het Vaesraedervelt, voor 17 stuivers per roede van Jacob N.N..
 • 21-11-1666: aankoop van een sille land, gelegen achter Bessencamp, voor 22 stuivers per roede van Hendrick Welten.
 • 18-04-1668: aankoop van een sil en 10 roeden akkerland, gelegen in de Woel, voor 15 stuivers per roede van Gossen Palmen.
 • 14-05-1670: aankoop van “huijs, hoff ende weijde gelegen tot Ophoven reigenoit een houft en een sijde die gemeinen straet d’ander sijde Werner ?? ende Houb Severen. Verder een stuk akkerland in den Dael, een stuk akkerland in den Gullenbergh, een stuk akkerland op den Douvenderweg, alles voor de som van 700 gulden van Dirck Pijls.
 • 21-03-1679: aankoop van twee percelen akkerland, het eerste een half bunder groot en het ander ongeveer een sil, voor 14 stuivers per roede van Jan Limpens.
 • 20-05-1679: aankoop van “huijs, weijde neffens den voorschreven Hennens huijs, beide af te meten 185 roeden waarbij ingebrepen is de koelhoff acher zijn huis gelegen tot op de straat en voorts nog de schuur tot op het huis van Matthijs Brants”. Dit voor 38 stuivers per roede van Geurt Gossens.
 • 12-03-1680: aankoop van een stuk akkerland, gelegen op den ???wegh, groot 117 roeden, voor 18 stuivers per roede van Geret Gossens.
 • 27-01-1681: aankoop van 462 roeden land, gelegne in de Moil, voor één gulden per roede van Frans Houtmans.
 • 01-02-1686: aankoop van een stuk akkerland, groot twee bunder, voor 150 rijksdalers van de heer baron van Schellart.
 • 20-06-1689: aankoop van twee stukken land, het eerste op de Heefwegh, groot 166 roeden en het ander gelegen omtrent het Holt, groot 105 roeden, voor 40 pattacons van Aret Peters en zijn zoon Willem Peters.
 • 02-05-1697: aankoop van 122 roeden land boven de Kleijkoulen van Lisbet Cleus, weduwe Dierk Bellen volgens akte van 20 oktober 1693.
 • 03-07-1699: aankoop van 170 roeden land voor één gulden per roede van Werner Vleugels.
 • 02-03-1700: verkoopt aan Giel Beugels 230 roeden akkerland voor 25 stuivers per roede.
 • 11-08-1714: Claes Knoren verklaard dat zijn moeder “nu geleden de 27 jaeren” (1687!) heeft verkocht aan Geret Hennen een perceel, groot 117 roeden, ieder roede voor 27 stuivers. De verkoop is toentertijd niet doorgegaan wegens vernaardering (recht van terugkoop) door een familielid. Het perceel werd nu alsnog verkocht.


Oirsbeek – 1 april 1710:
Comparareerde: “Geret Hennen in sijnen eersten eestoel sittende met Meijken Limpens geassisteert met Jan Hennen sijn soon, ende Jan Pijls, ende heeft den selven Geret verclaert dat vermits sijn voors[chreven] soon Jan Hennen is getrouwt geweest met Lijsbet Pijls, dewelcke affgestorven sijnde heeft achtergelaeten eene dochter Metien Hennen”.
Ten eerste krijgt zij uit de toekomende nalatenschap een kapitaal van 100 rijksdaalders staande bij Jan Daemen, waarvan zij van nu af aan de rente mag genieten.
Ten tweeden zal zij van haar vader Jan de som ontvangen van 250 rijksdaalders, hetzij in contant geld of in obligatie, of in waarde van grond.
Ten derde zal zij ontvangen na de dood van haar vader of na de dood van Geret en zijn huisvrouw, 250 pattacons of de waarde daarvan gelijk aan 600 rijksdaalders, komende uit het kindsgedeelte van Jan Hennen welke hij zal ontvangen uit de erfenis van Gereth. Verder heeft zij als voorkind geen recht op het overige deel dat vererft op de “naerkinderen” van Jan Hennen.
Ten vierde de moederlijke goederen waarvan vader Jan Hennen sinds de dood van Lijsbeth Pijls en grootvader Paes Pijls van heeft genoten. Geret heeft dit tot nu toe opgetrokken en onderhouden “in coste ende kleederen”, waarvoor Jan van nu af aan zal geven een som van 60 pattacons.
Ten vijfde dat de voordochter van nu af aan zal volgen een kapitaal van 100 gulden, staande tot last van Tijs Smits en een kapitaal van 100 gulden staande tot last van Pauls Paulissen en nog 120 gulden staande tot last van Pauls Janssen, welke bedragen Jan Hennen uit de nalatenschap van Lijsbet heeft geprofiteerd.
Ten zesde dat de voordochter van nu af aan zal volgen een kapitaal van 200 gulden staande tot last van de voorschreven Jan Pijls.
Ten zevende dat zij zal nemen de erfgoederen gelegen onder Schinnen, welke bij de dood van haar moeder en grootvader op haar zij vervallen.
Ten achtste dat Geret Hennen verklaard de bovenstaande donatie te doen “uijt pure ende vrije wille ende genegenheijdt dewelcke hij soo wel totte voorschreven voordochter als d’andere kinderen is draegende, ende niet anders als onder hoope ende conditie dat deselve haer eerlijck sal gedraeghen”.
Was getekend Geret Hennen, Jan Hennen, J. Pijls


Kinderen uit dit huwelijk:

 1. Joannes (Jan) Hennen, geboren rond 1660 (schatting). Volgt IIa.1.
 2. Elisabeth Hennen, geboren rond 1660 (schatting), overleden Klimmen 21 februari 1739. Zij trouwde rond 1683 met Christianus Nuchelmans, gedoopt Nuth 14 april 1652, aldaar overleden 30 april 1708, zoon van Petrus Nuchelmans en Mella Wijngaerts.
 3. Joanna (Jen) Hennen, overleden Oirsbeek 10 februari 1702. Zij trouwde met Mathias Brandts, overleden Oirsbeek (Ophoven) 30 mei 1716.
 4. Maria Hennen, overleden Bingelrade 3 juli 1733. Zij trouwde rond 1693 met Dionisius Boesten (Bousten), overleden Bingelrade 14 december 1716.
 5. Leonardus (Lenardt) Hennen, geboren rond 1670 (schatting). Volgt IIb.1.
Generatie 2

IIa.1. Joannes (Jan) Hennen, geboren rond 1660 (geschat), overleden te Oirsbeek (Ophoven) 28 december 1729. Hij trouwde (1) te Schinnen 3 februari 1684 (get. Joannes Hermens, Agatha Schultiens) met Elisabeth Pijls, gedoopt te Schinnen 19 september 1660, aldaar overleden 4 juni 1688, dochter van Paschasius Pijls en Catharina Pijls. Hij trouwde (2) te Nuth 7 februari 1694 (get. Hilger Fabritius, Maria Meijs) met Mechtildis (Meltgen) Meijs, gedoopt Nuth 13 augustus 1673, overleden te Oirsbeek (Ophoven) 20 december 1742, dochter van Jacobus Meijs en Catharina Nuchelmans.

Kinderen uit het eerste huwelijk:

 1. Maria Hennen, gedoopt Schinnen 4 december 1684 (get. Henricus Debets, Joanna Limpens, Maria Mens), jong overleden.
 2. Mechtildis Hennen, gedoopt Schinnen 29 november 1685 (get. Joannes Adamus de Rulsdorp, Joannes Schuttiens, Catharina Limpens, Maria Meens), jong overleden.
 3. Mechtildis (Metien) Hennen, gedoopt Schinnen 22 december 1686 (get. Joannes Pijls, Petrus Schuttiens, Maria Hennen, Joanna Geelen), overleden Munstergeleen 28 juni 1760. Zij trouwde Munstergeleen 1 februari 1711 (get. Jacobus Breijdenrath, Jacobus Breijdenrath, Petrus Penners, Catharina Limpens) met Mathias Luijten, gedoopt Munstergeleen 20 april 1683, aldaar overleden 21 oktober 1750, zoon van Hermanus Luijten en Petronella Banens.

Kinderen uit het tweede huwelijk:

 1. Maria Hennen, gedoopt Oirsbeek 25 maart 1695 (get. Paschasius Pijls, Mechtildis Hermens).
 2. Jacobus Hennen, gedoopt Oirsbeek 10 september 1697 (get. Matthis Reinekens ex Nutt, Dreincken Limpens, Maicken Pijls), overleden Oirsbeek (Doenrade) 21 januari 1698.
 3. Catharina Hennen, gedoopt Oirsbeek 22 mei 1699 (get. Jan Frommen ex Donraedt, Catharina Nuchelmans ex Grisengruben sub Nuth), overleden Schinnen (Nagelbeek) 20 juni 1778. Zij trouwde Oirsbeek 30 april 1720 met Antonius Mertens, gedoopt Oirsbeek rond 1696, overleden Schinnen 19 september 1746.
 4. Sophia Hennen, geboren Doenrade, gedoopt Oirsbeek 17 december 1700 (get. Gerardus Hennen, Jacobus van Viures, Sophia Pils uxori Dni de Schellart in Putt, Maicken Pijls).
 5. Joannes Hennen, geboren Ophoven, gedoopt Oirsbeek 12 september 1702 (get. Dijonisius Boesten, Maria Limpens). Volgt IIIa.1.
 6. Jacobus Hennen, geboren Ophoven, gedoopt Oirsbeek 12 mei 1704 (get. Jan Pijls, Judith Frischen ex Nutt, Maria Pijls), overleden Oirsbeek (Ophoven) 7 mei 1705.
 7. Barbara Cornelia Hennen, geboren Ophoven, gedoopt Oirsbeek 22 januari 1706 (get. Matthias Brandts, Barbara Graffens uxor Severini Knoren secretarij in Ophoven). Zij trouwde (1) rond 1729 met Nicolaus Snackers, gedoopt Nuth 12 februari 1704, overleden Heerlen 18 maart 1746, zoon van Godefridus Snackers en Joanna Hermans. Zij trouwde (2) rond 1748 (ondertrouw Heerlen 4 augustus 1748) met Joannes Meens (Mentz). Pachters op de hof Beersdal te Heerlen.
 8. Gerardus Hennen, geboren Ophoven, gedoopt Oirsbeek 21 oktober 1707 (get. Blasius Damas, Margaretha Maijss), overleden Oirsbeek (Ophoven) 1 november 1707.
 9. Jacobus Hennen, geboren Ophoven, gedoopt Oirsbeek 14 januari 1709 (get. Servatius Courten ex Nutt, Maria Eva Wickoum ex Ophoven), overleden Oirsbeek (Ophoven) 19 juni 1709.
 10. Petrus Jacobus Hennen, geboren Ophoven, gedoopt Oirsbeek 20 april 1710 (get. Thissen Hautfast von Nuth, Jacobus de Viure, Elisabetha Lenarts), overleden Oirsbeek (Ophoven) 3 mei 1710.
 11. Margaretha Hennen, geboren Ophoven, gedoopt Oirsbeek 20 februari 1712 (get. Matthijs Haudtfass ex Nuth, Gertrudis Pitschwecken ex Ophoven sub Oirsbeck), overleden Amstenrade 21 februari 1767. Zij trouwde Oirsbeek 3 mei 1734 met Casparus Pijls, gedoopt Oirsbeek 8 september 1690, overleden Amstenrade 21 okober 1776, zoon van Judocus Pijls en Elisabeth Fuchtermans.
 12. Jacobus Hennen, geboren Ophoven, gedoopt Oirsbeek 28 september 1713 (get. Jan Limpens ex Schinnen, Maicken Mains von Hulsberch). Volgt IIIa.2.


Handtekening van Lienardt Hennen uit 1723

IIb.1. Leonardus (Lenardt) Hennen, geboren rond 1670 (geschat), schepen van Oirsbeek (<1723 – 1744), overleden te Bingelrade 24 december 1744. Hij trouwde (1) Bingelrade 6 februari 1697 (get. Joannes Daemen, Pauls Daemen, Maria Lijmpens) met Sophia Daemen (Doemen), gedoopt Bingelrade 19 april 1672, aldaar overleden 5 november 1698 “ex abortii accidente febri obitus”, dochter van Conrardus Daemen en Catharina Bors. Hij trouwde (2) rond 1700 met Maria Kleuters (Cloeters), gedoopt Bingelrade 24 maart 1683, aldaar overleden 21 februari 1712, dochter van Joannes Kleuters en Maria Boors. Hij trouwde (3) te Bingelrade 16 december 1713, dispensatie “in tertio et quarto consanguinitatis gradu” (get. Joannes Hennen, Maria van den Hoeve) met Sophia Gielen, gedoopt te Amstenrade 5 maart 1674, aldaar overleden 13 augustus 1748, dochter van Martinus Gielen en Catharina Siestermans.

Aankoop landerijen:[3]

 • 09-01-1702: Carolus Lemmens, zoon van wijlen Machiel Lemmens verkoopt aan Lenardt Hennen een sille akkerland gelegen omtrent het Roet. Ieder roede voor 21 stuivers.
 • 17-12-1703: Jan Daemen verkoopt aan Leonard Hennen een stuk akkerland, “aen maeten ontrent een half bounder” gelegen omtrent Bingenraedt genoemd op het Doerpken, voor twee gulden per kleine roede.
 • 29-03-1704: Graaf van Hoensbroeck de Geull verkoopt een boender akkerland uit een groter stuk van drie boenders, gelegen in de Douve, ten behoeve van Lenaert Hennen, voor een som van 483 gulden en 6 ¾ stuivers.
 • 04-11-1705: Dionisius Boesten verkoopt aan Leonard Hennen vier stukken akkerland, gelegen aan ’t Holt, groot ongeveer twee bunders, voor 27 stuivers per roede.
 • 15-11-1705: Johan Penners verkoopt aan Leonard Hennen een stuk akkerland gelegen aan ’t Holt, kerpsel Merckelbeeck, groot ongeveer een half boender, voor de prijs van 50 patacons.
 • 27-09-1709: Gerardus van Roustenraet en zijn vrouw Agnes Gijsen verkopen aan Lenart Hennen twee stukken land bij het Roodt in het Wandervelt, voor een som van 80 pattacons.
 • 02-03-1711: Aret Daemen verkoopt aan Leonard Hennen een stuk akkerland gelegen op den Hongercamp, groot ongeveer drie sillen laatgoed 300 roeden, ieder roede voor 22 stuivers.
 • 06-02-1713: Willem Cremers verkoopt aan Leonardus Hennen ongeveer 66 roeden akkerland in de Brunsdelle, ieder kleine roede voor 24 stuivers en een Sittardse mulder rogge.
 • 04-04-1714: Qurijn Gelis verkoopt aan Leonard Hennen een stuk akkerland in de Brunsdellen, groot 66 kleine roeden, ieder roee voor 24,5 stuivers.


Kind uit het eerste huwelijk:

 1. Maria Hennen, gedoopt Bingelrade 26 november 1697 (get. Arnoldus Daemen, Joannes Beckers, Maria Lijmpens), jong overleden.

Kinderen uit het tweede huwelijk:

 1. Joannes Hennen, gedoopt Bingelrade 23 november 1701 (get. Rdus Dnus Johannes Boors, Maria Limpens). Volgt IIIb.1.
 2. Elisabeth Hennen, gedoopt Bingelrade 2 oktober 1703 (get. Elisabeth Cleuters, Catharina Hartmans, Joes Bekkers, Gerardi Hennen), aldaar overleden 17 januari 1759, ongehuwd.
 3. Maria Hennen, gedoopt Bingelrade 12 november 1705 (get. Joes Bekkers, Jois Cleuters, Maria Boors), aldaar overleden 23 januari 1790. Zij trouwde Bingelrade 22 april 1728 met Gerardus Houtbeckers, schepen van Oirsbeek, overleden Bingelrade 12 mei 1746.
 4. Catharina Hennen, gedoopt Bingelrade 1 november 1707 (get. Joes Hennen, Joes Daemen, Elisabetha Cleuters), aldaar overleden 18 juli 1779. Zij trouwde Jabeek 4 februari 1728 (get. Joannes Daemen, Joe Beckers, Maria Hennen) met Henricus Boesten, gedoopt Jabeek 21 mei 1706, aldaar overleden 20 april 1771, zoon van Henricus Boesten en Helena Cornelia Wetzels.
 5. Adamus (Adam) Hennen, geboren rond 1708. Volgt IIIb.2.
Generatie 3

IIIa.1. Joannes Hennen, gedoopt te Oirsbeek 12 september 1702, overleden te Schinnen (Thull) 16 november 1779 (“dijsenteria”). Hij trouwde te Oirsbeek 23 november 1730 met Sibilla Hoen, geboren rond 1690 te Schinnen, overleden te Schinnen (Thull) 22 januari 1753, weduwe van Joannes Zelissen (Zelis).

Uit dit huwelijk zijn geen kinderen bekend.


IIIa.2. Jacobus (Jacob) Hennen, geboren Ophoven, gedoopt Oirsbeek 28 september 1713, overleden te Oirsbeek 17 maart 1764. Hij trouwde te Oirsbeek 19 april 1735 met Maria Limpens, gedoopt te Oirsbeek 27 april 1712, dochter van Paulus Limpens en Elisabeth Lenardts.

Kinderen uit dit huwelijk:

 1. Joannes Wilhelmus Hennen, gedoopt Oirsbeek 1 maart 1736 (get. Wilhelmus Limpens, Mechtildis Meijs). Volgt IVaa.1.
 2. Maria Elisabeth Hennen, gedoopt Oirsbeek 1 februari 1738 (get. Joannes Hennen, Elisabeth Tripels).
 3. Gerardus Hennen, gedoopt Oirsbeek 4 november 1739 (get. Paes Limpens, Sophia Hennen). Volgt IVab.1.
 4. Mechtildis Hennen, gedoopt Oirsbeek 23 september 1743 (get. Walramus Limpens, Catharina Hennen), aldaar overleden 7 september 1763.
 5. Maria Christina Hennen, gedoopt Oirsbeek 15 mei 1746 (get. Joannes Paulissen ex Doenraedt, Christina Limpens ex Oirsbeck).
 6. Nicolaus Hennen, gedoopt Oirsbeek 23 augustus 1748 (get. Petrus Arets, Mechtildis Hennen), aldaar overleden 21 oktober 1761.
 7. Maria Barbara Hennen, gedoopt Oirsbeek 10 maart 1751 (get. Joannes Mentri ex Herl, Maria Hagens ex Nagelbeck), aldaar overleden 14 maart 1759.
 8. Maria Ida Hennen, gedoopt Oirsbeek 18 januari 1754 (get. Derick Meijers ex Ophoven, Ida Limpens ex Oirsbeck).
 9. Philippus Jacobus Hennen, gedoopt Oirsbeek 25 augustus 1757 (get. Joannes Cleuters scabinus ex Ophoven), aldaar overleden 31 maart 1758.
 10. Philippus Edmundus Jacobus Ambrosius Hennen, gedoopt Oirsbeek 7 december 1759 (get. Joannes Cluter ex Ophoven, Elisabeth Limpens ex Oirsbeck), aldaar overleden 25 maart 1760.


IIIb.1. Joannes Hennen, gedoopt te Bingelrade 23 november 1701, overleden te Schin op Geul 2 oktober 1744. Hij trouwde rond 1722 met Catharina Elisabeth Boesten, gedoopt te Jabeek 21 februari 1704, aldaar overleden 3 maart 1785, dochter van Henricus Boesten en Helena Cornelia Wetzels. Zij hertrouwde in 1746 met Arnoldus Schoffelen.

Kinderen uit dit huwelijk:

 1. Leonardus Hennen, gedoopt Schin op Geul 26 oktober 1723 (get. Leonardus Hennen, Maria Habets).
 2. Maria Helena Hennen, gedoopt Schin op Geul 22 september 1725 (get. Mathias Boosten, Sophia Gielen).
 3. Henricus Hennen, gedoopt Jabeek 2 maart 1731 (get. Adamo Hennen , Maria Boesten). Volgt IVba.1.
 4. Maria Catharina Hennen, gedoopt Jabeek 13 januari 1734 (get. Henrico Boesten, Maria Catharina Meulenberg).
 5. Maria Elisabeth Hennen, gedoopt Jabeek 6 januari 1736 (get. Joannes Boesten, Elisabeth Hennen), overleden Schinveld 4 mei 1822. Zij trouwde Schinveld 5 juli 1765 (get. Petrus Nuchelmans, Catharina Hennen) met Henricus Scherpenzeel, gedoopt Schinveld 6 februari 1733, aldaar overleden 9 april 1816, zoon van Petrus Scherpenseel en Elisabeth Sturmans.
 6. Catharina Hennen, gedoopt Jabeek 14 januari 1740 (get. Arnoldo Doenen, Maria Hennen).
 7. Leonardus Hennen, gedoopt Jabeek 28 maart 1743 (get. Leonardo Hennen, Gertrude Boesten).
 8. Rosa Gertrudis Hennen, gedoopt Jabeek 28 oktober 1744 (get. Joannes Keulen, Gerardi Houtbeckers, Catharina Hennen), aldaar overleden 28 april 1745.


Handtekening van Adam Hennen uit 1768IIIb.2. Adamus (Adam) Hennen, geboren rond 1708, overleden te Bingelrade “in het Roeth” 1 mei 1786. Hij trouwde te Bingelrade 14 februari 1734 (get. Joes Boesten, Elisabeth Hennen) met Anna Gertrudis Boesten, gedoopt te Jabeek 19 maart 1709, overleden te Bingelrade 27 mei 1770, dochter van Henricus Boesten en Helena Cornelia Wetzels.

Oirsbeek - 12 meert 1753:[4]
verclaerde Willem Knoren in hoewelijck Jenne Hamers in voorleden jaere 1752 St. Remigie uijt handen van Adamus Hennen in hoewelijck met Gertruijt Boesten wel ende deughdelijck ontfangen te hebben eene somme van hondert guldens maestr. cours van welcke somme voors. Knoren behoeft te betaelen den jaerlixen interesse tegens vijff ten hondert.

Oirsbeek - 26 januari 1759:[5]
onsen medeschepen sr J. Kleuters weduwenaer wijlen de juffre Maria Helena Guldenloot, welcken verclaerde soo als doet crachte deses bij wettigen tijtel van coop ende vercoop over te draegen ende te cederen:
vijff sillen off een bounder een sille ackerlandts uijt een meerder stuck van omtrent drij en een half bounder gelegen omtrent Doenraeth genaemt op de Latsmaer.
ten behoeff ende profijt van den eersaemen Adamus Hennen in houwelijck met de eers: Gertrudis Boesten deselve erven hier mede in coop accepterende om ende voor eene totale somme van negen hondert vijftigh gls Brabants maestr: cours.

Oirsbeek - 4 mei 1768:[6]
Adamus Hennen oudt ontrent de sestigh jaeren gedaeght, geedt ende aengemaendt sijnde om de waerheijt te bekennen van het geene hem kennelijck is aengaende de slaegerijen geschiet voorleden sondaegh tot Oirsbeek.
Deponeert gecoomen te sijn tot Oirsbeek voorleden sondaegh wesende den eersten deses ten huijse van Wilm Linssen ontrent de vijf uren naer den middaegh, ende aldaer in de caemer eenen poth bier gedroncken te hebben, dat in dijen tijdt neffens hem in de caemer geseten hebben Joes en Lambert Smeets gebroeders ontrent den tijdt van een ure ende meer andere, dat deselve samender handt ende in eenen kier de kaemer uijtgegaen sijn een groot gerucht gehoort heeft in de keucken ende gehoort dat slaegerijen aldaer voorvielen, waer op den deponent uijt de kaemer in de keucken gegaen is ende gesien dat de slagerijen gepasseert waeren, ende dat Joes ofte Lambert Smeets aen sijn hooft seer bloijde en dat Jacobus Hautvast in ’t midden van de keucken stont, dat den deponent wel voorsiende dat noch verdere slaegerijen soude connen voorvallen, hij Jacobus Hautvast tot hem geroepen ende versocht heeft van met hem naer huijs te gaen het geene sij gedaen hebben.


Kinderen uit dit huwelijk:

 1. Leonardus (Leonard) Hennen, geboren rond 1738. Volgt IVbb.1.
 2. Sophia Helena Hennen, gedoopt Bingelrade 11 september 1739 (get. Mathis Boesten, Sophia de Wilde), overleden Sittard 16 januari 1801. Zij trouwde Sittard 17 mei 1763 (get. Mathias Dominico Burgens, Henrico Hennen) met Joannes Jacobus Burgens, geboren rond 1741, overleden Sittard 30 december 1812.
 3. Maria Helena Hennen, geboren rond 1741, overleden Bingelrade 27 december 1818. Zij trouwde Bingelrade 29 september 1769 met dispensatie in 2e graad van aanverwantschap (get. Henricus Hennen, Maria Elisabetha Hennen) met Arnoldus Arets, overleden Bingelrade 18 november 1795, weduwnaar van Maria Helena Boesten.
 4. Maria Elisabeth Hennen, gedoopt Bingelrade 19 november 1744 (get. Gerart Houtbukers, Elisabeth Hennen), aldaar overleden 22 december 1802. Zij trouwde (1) Bingelrade 22 februari 1773 met dispensatie in 2e / 3e graad gemengd (get. Joannes Arnoldus Hennen, Anna Catharina Arets) met Petrus Arnoldus Boesten, gedoopt Jabeek 30 september 1746, overleden Bingelrade 7 juli 1779, zoon van Henricus Boesten en Elisabeth Arets. Zij trouwde (2) Bingelrade 17 mei 1790 (get. Reinerus Palmen, Maria Elisabeth Canten) met Joannes Leopoldus Palmen, gedoopt Oirsbeek 16 november 1761, overleden Bingelrade 3 april 1819, zoon van Gerardus Palmen en Maria Limpens. Hij hertrouwde in 1806 met Anna Barbara Daemen en in 1811 met Maria Helena Smeets.
 5. Henricus Hennen, gedoopt Bingelrade 12 maart 1746 (get. Joannes Boesten, Catharina Hennen), kapelaan, overleden Nuth 31 maart 1781 “reverendus dominus Hennen hujus ecclesiae primisarius ad pastoratum in Swaemen nominatus”.
 6. Joannes Arnoldus Hennen, gedoopt Bingelrade 1 januari 1752 (get. Arnoldus Schoffelen, Maria Habets), pastoor van Swalmen 1781-1796 (in eerste instantie zou zijn broer Henricus Hennen pastoor worden in Swalmen, hij overleed echter in 1781), overleden onbekend, wellicht gevlucht/omgekomen bij de Franse overheersing vanwege de klopjachten op geestelijken.
Generatie 4

IVaa.1. Joannes Wilhelmus Hennen, gedoopt te Oirsbeek 1 maart 1736, overleden te Schinnen (Hommert) 29 mei 1798. Hij trouwde te Amstenrade 30 november 1758 (get. Gerardi Meijers, Gertrudis Poulssen) met Maria Josepha Gielen, gedoopt te Amstenrade 2 juni 1732, overleden vóór 1798, dochter van Joannes Gielen en Gertrudis Valckenborgh.

Kinderen uit dit huwelijk:

 1. Maria Gertrudis Hennen, gedoopt Amstenrade 19 juni 1759 (get. Joannes Cuijpers voor Jacobi Hennen ex Ophoven, Gertrudis Gielen ex Amstenraedt).
 2. Joannes Theodorus Hennen, gedoopt Amstenrade 30 januari 1761 (get. Franciscus Theodorus Gielen ex Amstenraedt, Maria Limpens ex Oirsbeeck), aldaar overleden 14 maart 1785, ongehuwd.
 3. Jacobus Christianus Hennen, gedoopt Amstenrade 30 januari 1761 (get. Christianus Schiffelers ex Oirsbeeck, Margaretha Hennen ex Oirsbeeck). Volgt Vaa.1.
 4. Maria Helena Hennen, gedoopt Amstenrade 2 juli 1763 (get. Gerardus Hennen ex Ophoven, Margareta Hennen voor Helena Gielen ex Ophoven), overleden Hoensbroek 19 juli 1800. Zij trouwde rond 1787 met Joannes Henricus Maes, geboren rond 1750, overleden Hoensbroek 7 december 1823, zoon van Theodorus Maessen en Ida Dilmoekx. Hij hertrouwde met Maria Catharina Stevens.
 5. Maria Catharina Hennen, gedoopt Amstenrade 13 januari 1766 (get. Franciscus Theodorus Gielen voor Mathia Herinx ex Bronssem, Margaretha Hennen voor Catharina Hennen ex Ophoven).
 6. Barbara Hennen, gedoopt Amstenrade 15 februari 1768 (get. Joannes Limpens ex Oirsbeck, Barbara Hennen ex Oirsbeck), aldaar overleden 21 oktober 1768.
 7. Joannes Petrus Hennen, gedoopt Amstenrade 22 oktober 1769 (get. Claudius Voncken voor Jacobi Houtvast ex Nuth, Anna Elisabeth a Martens).
 8. Joannes Mathias Hennen, gedoopt Amstenrade 2 november 1772 (get. Gaspar Pijls voor Mathiae Pijls, Ida Hennen). Volgt Vaa.2.
 9. Anna Barbara Hennen, gedoopt Amstenrade 10 oktober 1774 (get. Franciscus Theodorus Gielen voor Nicolai Limpens, Barbara Pijls), overleden Heerlen 12 december 1811. Zij trouwde Hoensbroek 10 januari 1803 met Christianus Schiffelers, gedoopt Hoensbroek 27 november 1780, overleden Kerkrade 3 mei 1857, zoon van Lambert Schiffelers en Elisabeth Alofs.


IVab.1. Gerardus Hennen, gedoopt te Oirsbeek 4 november 1739, aldaar overleden 27 februari 1819. Hij trouwde te Oirsbeek 2 februari 1769 (get. Wilhelmus Paulssen, Petrus Aretz, Helena Meijers) met Maria Helena Creuwen (Creuen), geboren te Nuth (Vaesrade), overleden te Oirsbeek 2 juni 1795.

Kinderen uit dit huwelijk;

 1. Maria Catharina Hennen, geboren Ophoven, gedoopt Oirsbeek 13 december 1769 (get. Joannes Creuen ex Nuth, Maria Limpens ex Oirsbeck), overleden Oirsbeek (Ophoven) 30 maart 1771.
 2. Maria Josepha Hennen, geboren Ophoven, gedoopt Oirsbeek 1 maart 1772 (get. Joannes Hennen ex Ophoven, Helena Schlijpens ex Nuth), overleden Nuth (Vaesrade) 27 februari 1837. Zij trouwde met Adam Nicolaas Dormans, gedoopt Nuth 16 september 1757, zoon van Mathias Dormans en Joanna Leuffkens.
 3. Maria Ida Hennen, geboren Ophoven, gedoopt Oirsbeek 21 maart 1774 (get. Joannes Franciscus Crewen ex Vaesrath, Ida Hennen ex Ophoven), aldaar overleden 30 oktober 1823. Zij trouwde rond 1804 met Joannes Mathias Thijssen, gedoopt Oirsbeek 22 september 1770, aldaar overleden 9 januari 1833, zoon van Martinus Thijssen en Helena Boesten.
 4. Maria Catharina Hennen, geboren Ophoven, gedoopt Oirsbeek 17 maart 1776 (get. Joannes Paulssen ex Donrath, M. Catharina Creuwen ex Vaesrath), aldaar overleden 7 april 1829. Zij trouwde Oirsbeek 15 juni 1808 met Servatius Heerings, gedoopt Oirsbeek 15 juni 1767, aldaar overleden 24 april 1838, zoon van Theodorus Herings en Mechtildis Hennen.
 5. Maria Elisabeth Hennen, geboren Ophoven, gedoopt Oirsbeek 13 januari 1778 (get. Joannes Crewen ex Nuth, Petrus Arets, Ida Limpens ex Oirsbeck, Maria Limpens), aldaar overleden 18 april 1778.
 6. Maria Elisabeth Hennen, geboren Ophoven, gedoopt Oirsbeek 7 februari 1779 (get. Wilhelmus Paulsen ex Ophoven, Joanna Schleiffens ex Vaesraet), overleden Schinnen 20 juni 1836. Zij trouwde Nuth 25 april 1805 met Joannes Servatius Janssen, gedoopt Nuth 21 juni 1771, overleden Schinnen 19 december 1836, zoon van Servatius Janssen en Maria Catharina Winckens.
 7. Petrus Jacobus Hennen, geboren Ophoven, gedoopt Oirsbeek 5 juni 1781 (get. Petrus Arets ex Oirsbeck, Ida Schetjens ex Vaasraede). Volgt Vab.1.
 8. Caecilia Elisabeth Hennen, geboren Ophoven, gedoopt Oirsbeek 15 juni 1784 (get. Michaelis Kreuer ex Nutt, Petrus Arets, Caecilia Elisabeth van Bransveld), aldaar overleden 16 september 1807.
 9. Maria Helena Hennen, geboren Ophoven, gedoopt Oirsbeek 26 september 1786 (get. Joannes Franciscus Kerckhoffs ex Schinnen, Petrus Arets, Anna Elisabeth Limpens ex Oirsbeck), overleden Schinnen 9 december 1837. Zij trouwde Schinnen 6 juli 1813 met Reinerus Rinckens, gedoopt Schinnen 6 mei 1777, zoon van Reinerus Rinckens en Sibilla Offermans.


IVba.1. Henricus Hennen, gedoopt te Jabeek 2 maart 1731, landbouwer, aldaar overleden 12 maart 1812. Hij trouwde te Jabeek 21 februari 1762 (get. Theodorus Paulssen, Maria Elisabeth Hennen) met Gertrudis Paulsen, gedoopt te Jabeek 13 februari 1729, aldaar overleden 16 april 1793, dochter van Paulus Paulsen en Catharina Habets.

Kinderen uit dit huwelijk:

 1. Maria Catharina Hennen, gedoopt Jabeek 20 februari 1763 (get. Arnoldus Schoffelen, Maria Smeets).
 2. Maria Helena Hennen, gedoopt Jabeek 9 december 1764 (get. Paulus Paulssen, Catharina Boesten), overleden Schinnen 3 mei 1842. Zij trouwde schinnen 8 februari 1808 met Wilhelmus Meens, gedoopt Schinnen 26 maart 1749, aldaar overleden 24 juni 1825, zoon van Lambertus Meens en Anna Doemens.
 3. Joannes Arnoldus Hennen, gedoopt Jabeek 23 oktober 1766 (get. Andreas Lamberts, Maria Hennen). Volgt Vba.1.
 4. Joannes Leonardus Hennen, geboren Jabeek 16 januari 1769. Volgt Vba.2.
 5. Henricus Hennen, gedoopt Jabeek 14 januari 1772 (get. Henricus Scherp, Elisabeth Pauls), dezelfde dag overleden.


Het Kunderhuijs op de eerste kadasterkaart van Voerendaal. In de loop van de 19e eeuw kwam het te vervallen, waarna het uiteindelijk gesloopt is.
Handtekening van Leonard Hennen uit 1803IVbb.1. Leonardus (Leonard) Hennen, geboren te Bingelrade rond 1738, landbouwer, grondeigenaar, wethouder van Voerendaal (1796), overleden te Voerendaal 9 februari 1819. Hij trouwde (1) te Voerendaal 10 juni 1759 (get. Petro Daemen, Joanne Raeven) met Maria Catharina Meijs, gedoopt te Voerendaal 9 juli 1740, aldaar overleden 30 augustus 1795, dochter van Michael Meijs en Maria Sibilla Heuts. Hij trouwde (2) rond 1798 met Anna Catharina Haenbeukers, gedoopt te Voerendaal 20 december 1774, aldaar overleden 15 mei 1826, dochter van Bernardus Haenbeukers en Helena Vliegen.

Oirsbeek - 10 augusti 1780:[7]
Leonardus Hennen eijgenaar en inwoonder van het Cunderhuijs gelegen onder de Hoofdbanke Heerle, in huwelijk met Maria Catharina Meijs, denwelken kragte dezes bekende ter quijtbare rente opgenoomen en ontfangen te hebben uijt handen van d’heer Lamb: Petrus Kerens voor en in naame van zijnen zoone Tilmanus Theodorus Xaverius Kerens eene somme van twee duijsend guldens dezer stads cours.
Tot speciaal hijpoteek van alwelk capitaal interessen en kosten obligeerde hij comparant zijne navolgende goederen: alle laatgoederen onder de banke Oirsbeek gelegen, provinceerende uijt sijne ouderlijke nalatenschap en aan hem bij partage ten deele gevallen.

Oirsbeek - 19 Decembris 1782:[8]
Compareerde Leonard Hennen in houwelijck met Maria Catharina Meijs woonende op den huijse Cunraedt onder de parochie van Voerendael, alwelcke verclaerde vercocht te hebben de naervolgende erven gelegen onder de bancke van Oirsbeek en Brounssum.
Als eerstelijck den onderbouw met de nieuwe schuere en annexe huijsweijde gelegen in het Raeth onder de bancke van Oirsbeek groet te saemen 233 cleene roeden. (hierna volgen nog 14 percelen).
…ten behoeve den eersaemen Leonardus Janssen in houwelijck met Catharina Hennen woonende tot Bengelraede alhier present ende voors. parceelen van erven in coop accepteerende sulx om en voor eene totaele coopsomme van seven duijsent vier hondert guldens bbnts maestr. cours.

Voerendaal - 7 januari 1800:
Leonardus Hennen, weduwnaar van Maria Catharina Meys, verkoopt het Kunderhuys met alle roerende en onroerende goederen aan zijn kinderen: Pierre Adam Hennen, gehuwd met Maria Isabella Haerst; Maria Sibilla Hennen, gehuwd met Joannes Geilekircken; Joannes Arnoldus Joseph Hennen; Marie Joseph Hennen en Henricus Joseph Hennen.

Voerendaal - 12 juni 1819:
Deling van de erfgoederen van Maria Catharina Meijs en haar man Leonard Hennen werden verdeeld over hun vijf kinderen.


Kinderen uit het eerste huwelijk:

 1. Maria Sijbilla Hennen, gedoopt Voerendaal 14 november 1760 (get. Joannes Daemen voor Adami Hennen, Cornelia Meijs voor Maria Sijbilla Heuts), overleden Heerlen 13 augustus 1814. Zij trouwde Voerendaal 29 november 1787 (get. Joannes Wilhelmus Hennen, Maria Elisabeth Geilekercken) met Joannes Willem Gelekerken (Geilenkercken), geboren Hulsberg 3 februari 1768, landbouwer op Geleenhof te Heerlen, overleden Heerlen 20 juli 1848, zoon van Wijnandus Gelekerken en Maria Catharina Geuskens.
 2. Petrus Adamus Hennen, gedoopt Voerendaal 9 september 1762 (get. Petrus Heuts, Sophia Helena Hennen voor Gertrudis Hennen). Volgt Vbb.1.
 3. Joannes Wilhelmus Hennen, gedoopt Voerendaal 6 februari 1764 (get. Petrus Daemen voor Dni. Jois Wilhelmi Hansen praetoris in Hoensbroeck), aldaar overleden 3 september 1795, ongehuwd.
 4. Maria Gertrudis Hennen, gedoopt Voerendaal (get. Petrus Daemen voor Jois Jacobi Burkens, Cornelia Meijs), aldaar overleden 15 augustus 1783.
 5. Henricus Hennen, gedoopt Voerendaal 29 juli 1768 (get. Henricus Hennen, Sijbilla Heuts voor Anna Sijbilla Heuts), jong overleden.
 6. Maria Elisabeth Hennen, gedoopt Voerendaal 6 juni 1770 (get. Godefridus Daemen voor Arnoldi Arets, Sijbilla Judith Franssen), jong overleden.
 7. Maria Elisabeth Hennen, gedoopt Voerendaal 2 februari 1772 (get. Henricus Josephus Roebroeck, Sijbilla Heuts voor Maria Elisabetha Hennen), jong overleden.
 8. Joannes Arnoldus Joseph (Arnold) Hennen, gedoopt Voerendaal 11 mei 1774 (get. Godefridus Daemen voor Joannis Arnoldi Hennen, Joanna Maria Joseph de Ghistelle). Volgt Vbb.2.
 9. Henricus Josephus Hennen, gedoopt Voerendaal 16 oktober 1776 (get. Rdus Dnus Henricus Hennen, Anna Catharina Krotten), jong overleden.
 10. Maria Anna Hennen, gedoopt Voerendaal 23 april 1778 (get. Petrus Daemen voor Rdi Dni Joannis Wilhelmi Franssen, Maria Margaretha Vernaus), jong overleden.
 11. Maria Josepha Hennen, gedoopt Voerendaal 21 december 1780 (get. Joannes Daemen voor Rdi Dni Henricus Hennen pastoris in Swamen, Maria Anna Franssen), overleden Laurensberg (D.) na 1838. Zij trouwde (1) Heerlen 31 oktober 1801 met Aloyisius Penners, geboren Heerlen 9 juli 1762, landbouwer op St. Gillishof, overleden Bocholtz 15 september 1834, zoon van Gerard Penners en Joanna Sibilla Schiltz. Zij trouwde (2) Bocholtz 20 januari 1838 met Joannes Petrus Schwarz, geboren Vaals 5 juni 1780, landbouwer, overleden Laurensberg (D.), weduwnaar van Maria Theresia Ritzen, zoon van Henricus Schwarz en Anna Maria Hammers.
 12. Henricus Josephus (Henri) Hennen, gedoopt Voerendaal 31 mei 1784 (get. Joannes Raeven, Maria Helena Hennen). Volgt Vbb.3.

Kinderen uit het tweede huwelijk:

 1. Maria Anna Hennen, geboren rond 1801, overleden Voerendaal 1 april 1810.
 2. Jean Joseph Hennen, geboren rond 1801[9]. Volgt Vbb.4.
 3. Maria Josepha Hennen, geboren Voerendaal 30 april 1803, overleden Luik (B.) 29 juni 1863. Zij trouwde met Toussaint Petit, geboren rond 1808 te Mouland (B.), overleden Luik 4 maart 1869.
 4. Anna Catharina Hennen, geboren Voerendaal 24 september 1806, aldaar overleden 26 mei 1812.
 5. Petrus Joseph Hennen, geboren Voerendaal 3 juni 1810, aldaar overleden 18 mei 1811.
Generatie 5

Vaa.1. Jacobus Christianus Hennen, gedoopt te Amstenrade 30 januari 1761, landbouwer, overleden te Schinnen 27 december 1813. Hij trouwde te Schinnen 30 januari 1786 (get. Mathias Vleugels ex Hommert, Anna Barbara Hennen ex Amstenraeth) met Maria Catharina Vleugels, gedoopt te Schinnen 19 september 1752 , overleden te Schinnen (Hommert) 16 april 1835, dochter van Petrus Vleugels en Maria Biessen.

Kinderen uit dit huwelijk:

 1. Joanna Catharina Elisabeth Hennen, geboren Sweikhuizen, gedoopt Schinnen 8 november 1786 (get. Joannes Wilhelmus Hennen ex Oirsbeck, Maria Elisabeth Bocken ex Wolfhagen voor Catharinae Elisabetha ex Winterack).
 2. Maria Josepha Hennen, geboren Sweikhuizen, gedoopt Schinnen 2 juli 1788 (get. Petrus Vleugels ex Nuth, Maria Josepha Gielen ex Amstenraedt), overleden Hoensbroek 13 december 1875. Zij trouwde Amstenrade 7 januari 1820 met Gerard Joseph Lebouille, gedoopt Amstenrade 25 april 1787, overleden Hoensbroek 24 augustus 1871, weduwnaar van Anna Elisabeth Gielen, zoon van Mathias Lebouille en Anna Catharian Roosenboom.
 3. Maria Helena Hennen, geboren Hommert, gedoopt Schinnen 1 februari 1790 (get. Joannes Vleugels ex Hommert, Maria Helena Hennen ex Amstenraedt). Zij trouwde Schinnen 7 november 1819 met Joannes Joseph Gielen, gedoopt Amstenrade 14 november 1791, overleden Schinnen 11 maart 1863, zoon van Petrus Josephus Gielen en Catharina Willems.
 4. Maria Elisabeth Hennen, geboren Hommert, gedoopt Schinnen 17 december 1791 (get. Mahtias Hennen, Catharina Smeets voor Maria Elisabeth Vleugels), overleden na 1857. Zij trouwde Schinnen 12 mei 1824 met Mathias Reijnders, geboren Beek 2 juni 1800, brikkenbakker, overleden na 1857, zoon van Jan Peter Laurens Reijnders en Anna Margaretha Lemmens.
 5. Joannes Mathias Hennen, geboren Hommert, gedoopt Schinnen 21 oktober 1793 (get. Mathias Vleugels ex Hommert, Anna Barbara Hennen ex Amstenraeth), overleden Schinnen 22 december 1869, ongehuwd.


Vaa.2. Joannes Mathias Hennen, gedoopt Amstenrade 2 november 1772, aldaar overleden 26 maart 1845. Hij trouwde te Amstenrade 13 juni 1805 met Jonana Catharina Pijls, gedoopt te Amstenrade 3 februari 1779, aldaar overleden 25 januari 1821, dochter van Joannes Pijls en Anna Mechtildis Frins.

Kinderen uit dit huwelijk:

 1. Mathias Jacobus Hennen, gedoopt Amstenrade 15 mei 1806 (get. Jacobus Hennen ex Amstenraed, Anna Mechtildis Frins ex Merckelbeck), aldaar overleden 16 februari 1812.
 2. Maria Catharina Hennen, geboren Amstenrade 12 augustus 1808, aldaar overleden 4 maart 1812.
 3. Joannes Henricus Hennen, geboren Amstenrade 4 september 1811. Volgt VIaa.1.
 4. Joannes Theodorus Hennen, geboren Amstenrade 20 oktober 1813. Volgt VIaa.2.
 5. Mathias Jacobus Hennen, geboren Amstenrade 7 juni 1816. Volgt VIaa.3.
 6. Maria Josepha Hennen, geboren Amstenrade 4 maart 1819, aldaar overleden 9 juni 1900. Zij trouwde Amstenrade 9 april 1845 met Hendrik Hubert Willems, geboren Brunssum 22 mei 1819, zoon van Jan Peter Willems en Maria Gertrudis Keulen.


Vab.1. Petrus Jacobus Hennen, gedoopt te Oirsbeek 5 juni 1781, aldaar overleden 1 januari 1875. Hij trouwde te Oirsbeek 23 mei 1810 met Maria Elisabeth Goessens (Goossens), gedoopt te Oirsbeek 16 januari 1781, overleden te Oirsbeek (Ophoven) 22 oktober 1845, dochter van Daniel Goossens en Maria Catharina Arets.

Kinderen uit dit huwelijk:

 1. Joanna Catharina Hennen, geboren Oirsbeek 26 maart 1811, aldaar overleden 10 oktober 1901, ongehuwd.
 2. Maria Josepha Hennen, geboren Oirsbeek 10 oktober 1812, aldaar overleden 8 augustus 1844, ongehuwd.
 3. Joannes Daniel Hennen, geboren Oirsbeek 10 maart 1815. Volgt VIab.1.
 4. Maria Helena Hennen, geboren Oirsbeek 27 april 1818.
 5. Maria Cornelia Hennen, geboren Oirsbeek 21 mei 1821, aldaar overleden 13 april 1889. Zij trouwde (1) Oirsbeek 18 april 1836 met Joannes Goessens, geboren Oirsbeek 11 mei 1809, zoon van Leonard Goessens en Maria Cornelia Hennen. Zij trouwde (2) Oirsbeek 3 november 1854 met Jan Jozef Jongen, geboren Amstenrade 6 april 1824, overleden Oirsbeek 11 oktober 1897, zoon van Jan Ferdinand Jongen en Maria Anna Pijls.
 6. Anna Mechtildis Hennen, geboren Oirsbeek 6 mei 1824, aldaar overleden 11 november 1901, ongehuwd.


Vba.1. Joannes Arnoldus Hennen, gedoopt te Jabeek 23 oktober 1766, overleden te Spaubeek 20 september 1843. Hij trouwde te Jabeek 9 oktober 1806 met Maria Ida Henssen, gedoopt te Spaubeek 28 mei 1780, aldaar overleden 15 september 1843, dochter van Andreas Henssen en Anna Catharina Haarden.

Kinderen uit dit huwelijk:

 1. Joannes Henricus Hennen, geboren Jabeek 18 juni 1807, aldaar overleden 19 augustus 1807.
 2. Anna Catharina Hennen, geboren Jabeek 18 juni 1808, overleden Geleen 8 juli 1866. Zij trouwde Spaubeek 6 augustus 1831 met Arnoldus Bemelmans, geboren Geleen 2 november 1800, aldaar overleden 13 juni 1872, zoon van Joannes Mathijs Bemelmans en Maria Joanna Hamers.
 3. Joannes Henricus Hennen, geboren Jabeek 22 mei 1811. Volgt VIba.1.
 4. Maria Gertrudis Sibilla Hennen, geboren Jabeek 3 februari 1814, overleden Einighausen 8 december 1895. Zij trouwde Spaubeek 27 november 1838 met Wilhelmus Diricks, geboren Einighausen 30 augustus 1808, aldaar overleden 19 maart 1880, zoon van Peter Nicolaas Diricks en Maria Elisabeth Kelleners.
 5. Maria Joanna Gertrudis Hennen, geboren Spaubeek 17 maart 1816, aldaar overleden 1 juni 1846. Zij trouwde Spaubeek 27 november 1844 met Petrus Demacker, geboren Spaubeek 10 januari 1817, aldaar overleden 9 juni 1897, zoon van Joannes Wilhelmus Demacker en Joanna Elisabeth Geurts.
 6. Petrus Mathias Arnoldus Hennen, geboren Spaubeek 20 juli 1819, aldaar overleden 13 januari 1820.
 7. Maria Helena Hubertina Hennen, geboren Spaubeek 26 september 1821, aldaar overleden 20 oktober 1821.
 8. Fredericus Hennen, geboren Spaubeek 12 april 1823, aldaar overleden 1 september 1871, ongehuwd.
 9. Jan Mathis Hennen, geboren Spaubeek 13 augustus 1827, aldaar overleden 5 november 1828.


Vba.2. Joannes Leonardus Hennen, gedoopt te Jabeek 16 januari 1769, aldaar overleden 2 juli 1836. Hij trouwde te Jabeek 10 mei 1809 met Maria Elisabeth Janssen, gedoopt te Jabeek 4 september 1778, aldaar overleden 24 oktober 1856, dochter van Petrus Janssen en Anna Catharina Alers.

Kinderen uit dit huwelijk:

 1. Joannes Henricus Hennen, geboren Jabeek 3 september 1810. Volgt VIba.2.
 2. Petrus Joseph Hennen, geboren Jabeek 24 juli 1812, aldaar overleden 1 februari 1875, ongehuwd.
 3. Maria Gertrudis Hennen, geboren Jabeek 11 februari 1815, aldaar overleden 10 december 1886, ongehuwd.
 4. Maria Joanna Hennen, geboren Jabeek 5 april 1817, aldaar overleden 10 april 1822.
 5. Maria Ida Hennen, geboren Jabeek 22 september 1819, aldaar overleden 11 december 1890, ongehuwd.
 6. Maria Elisabeth Hennen, geboren Jabeek 27 december 1821, aldaar overleden 3 maart 1887. Zij trouwde Jabeek 12 april 1855 met Jan Theodoor Dirckx, geboren Jabeek 30 augustus 1828, aldaar overleden 3 augustus 1859, zoon van Christiaan Dirckx en Maria Catharina Habets.


Vbb.1. Petrus Adamus Hennen, gedoopt te Voerendaal 9 september 1762, landbouwer, agent municipal (1796), juge de paix de canton (1804-1805), pachter hoeve Overst Voerendaal (<1805- >1824), burgemeester van Voerendaal (1815-1818). Hij trouwde te Setterich (D.) 13 april 1795 met Maria Isabella Haerst, geboren te Bunde 9 februari 1769, dochter van Andreas Haerst en Maria Mulders.

Kinderen uit dit huwelijk:

 1. Leonardus Josephus Hennen, gedoopt Voerendaal 9 juni 1796 (get. Leonardus Hennen, Maria Mulders).
 2. Maria Sibilla Hennen, gedoopt Voerendaal 22 juli 1797 (get. Andreas Haerst, Maria Sybilla Hennen).
 3. Maria Anna Hennen, geboren Voerendaal 12 oktober 1801.
 4. Maria Elisabeth Hennen, geboren Voerendaal 1 juli 1803, aldaar overleden 14 september 1804.
 5. Henri Joseph Hennen, geboren Voerendaal 5 augustus 1805.
 6. Maria Louisa Hennen, geboren Voerendaal 7 juli 1807, aldaar overleden 26 augustus 1807.
 7. Maria Catharina Hubertina Hennen, geboren Voerendaal 19 oktober 1808.
 8. Charles Hubertus Hennen, geboren Voerendaal 29 maart 1813, aldaar overleden 22 maart 1819.


Vbb.2. Joannes Arnoldus Joseph (Arnold) Hennen, ook: Jean Arnold Joseph, gedoopt te Voerendaal 11 mei 1774, landbouwer, pachter, burgemeester van Voerendaal (1827-1830), wethouder (1831-1832), overleden te Voerendaal (Terveurt) 8 mei 1832. Hij trouwde te Voerendaal 19 februari 1801 met Anna Catharina Meijers, gedoopt te Voerendaal 30 januari 1772, overleden te Voerendaal (Terveurt) 8 mei 1831, dochter van Leonardus Meijers en Maria Agnes Jongen.

25 september 1818:[10]
Johan Hendrik Dautzenberg te Schaesberg (Ligtenberg) verkoopt huis, coolhof, weiden, beemden en akkerland gelegen te Voerendaal, het derde gedeelte, groot te samen 18 hectaren, 99 aren en 58 centiaren voor fl. 3.307,50 aan Arnold Joseph Hennen te Voerendaal.
Deze verkoop betreft de hoeve Ter Veurdt te Voerendaal, afkomstig van de familie Meijers. Na de dood van het echtpaar Meijers- Jongen in 1817 vererfde de hoeve in drie delen:
- Joannes Petrus Meijers x Maria Elisabeth Coninx.
- Anna Catharina Meijers x Jean Arnold Joseph Hennen.
- Maria Elisabeth Meijers x Joannes Henricus Dautzenberg.


Kinderen uit dit huwelijk:

 1. Maria Anna Hennen, geboren Voerendaal 16 december 1801, aldaar overleden 1 december 1804.
 2. Jean Leonard Joseph Hennen, geboren Voerendaal 24 juni 1803. Volgt VIbb.1.
 3. Maria Elisabeth Hennen, geboren Voerendaal 5 november 1805, aldaar overleden 1 mei 1810.
 4. Jean Pierre Joseph Hennen, geboren Voerendaal 31 mei 1808. Volgt VIbb.2.
 5. Maria Odillia Hennen, geboren Voerendaal 7 december 1810, aldaar overleden 22 september 1811.
 6. Maria Agnes Hennen, geboren Voerendaal 7 december 1810, aldaar overleden 13 september 1811.
 7. Jean Henri Joseph Hennen, geboren Voerendaal 25 augustus 1812, aldaar overleden 28 augustus 1828.


Vbb.3. Henricus Joseph (Henri) Hennen, gedoopt te Voerendaal 31 mei 1784, horlogemaker, koopman, winkelier, overleden te Heerlen 25 december 1851. Hij trouwde te Heerlen 4 juni 1813 met Maria Gertrudis Eijmael, gedoopt te Heerlen 7 december 1790, aldaar overleden 19 oktober 1880, dochter van Joannes Wilhelmus Eijmael en Maria Theresia Roebroeck.

Kinderen uit dit huwelijk:

 1. Maria Theresia Hennen, geboren Heerlen 18 mei 1814, aldaar overleden 28 april 1887. Zij trouwde Heerlen 12 juli 1837 met Herman Jozef Ross, geboren Heerlen 21 mei 1798, bierbrouwer, grondeigenaar, griffier/kantonrechter te Heerlen, aldaar overleden 8 april 1858, zoon van Johan Frederik Ross en Maria Gertruda Starmans.
 2. Anna Wilhelmina Hennen, geboren Heerlen 30 januari 1816, overleden Antwerpen (B.) 20 januari 1873. Zij trouwde 18 mei 1852 met Hubert Joseph Warlemont, geboren Rotheux-Rimière (B.) 24 februari 1824, directeur zinkmijn “Vieille Montagne” te Kelmis (B.), overleden Heerlen 28 november 1873, zoon van Hubert Joseph Warlemont en Marie Catharine Paquot.
 3. Hubert Hendrik Jozef Hennen, geboren Heerlen 12 januari 1818, geweermaker, wapenhandelaar, overleden Antwerpen (B.) 4 december 1892, ongehuwd.
 4. Hubert Johan Arnold Hennen, geboren Heerlen 28 januari 1820, pianist, componist, overleden Antwerpen (B.) 21 oktober 1901, ongehuwd.
 5. Johanna Isabella Francisca Hennen, geboren Heerlen 11 maart 1822, rentenierster, aldaar overleden 26 december 1886, ongehuwd.
 6. Johanna Hubertina Hennen, geboren Heerlen 27 maart 1824. Zij trouwde (?) met H.L. Vermin, apotheker.
 7. Lodewijk Hubert Antoon Joseph (Louis) Hennen, geboren Heerlen 14 maart 1826. Volgt VIbb.3.
 8. Mathijs Jozef Hubert (Mathieu) Hennen, geboren Heerlen 24 februari 1828, artiest, muziekleraar te Rolduc, leraar Stedelijke Muziekschool te Antwerpen, overleden Antwerpen 4 juni 1883, ongehuwd.
 9. Hubert Frederik Hennen, geboren Heerlen 25 januari 1830. Volgt VIbb.4.
 10. Jan Willem Hubert Hennen, geboren Heerlen 5 januari 1832, aldaar overleden 14 november 1836.
 11. Dominikus Hubert Hennen, geboren Heerlen 6 mei 1835, aldaar overleden 12 maart 1837.
 12. Johanna Helena Hubertina Hennen, geboren Heerlen 1 september 1837, aldaar overleden 16 februari 1838.


Vbb.4. Jean Joseph Hennen, geboren te Voerendaal rond 1801, commis-négociant te Luik, overleden na 1837. Hij trouwde te Luik 31 augustus 1837 met Marie Elisabeth Hardij, geboren te Olne (B.) 11 januari 1800.

Uit dit huwelijk wellicht kinderen te België.


Generatie 6

VIaa.1. Joannes Henricus Hennen, geboren te Amstenrade 4 september 1811, aldaar overleden 26 maart 1882. Hij trouwde te Amstenrade 10 januari 1846 met Maria Suzanna Ritzen, geboren te Amstenrade (Hommert) 3 september 1815, aldaar overleden 2 juni 1900, dochter van Wilhelmus Ritzen en Anna Josepha Crijns.

Kinderen uit dit huwelijk:

 1. Maria Josepha Hennen, geboren Amstenrade 20 april 1847, overleden Jabeek 10 juli 1925. Zij trouwde Amstenrade 7 april 1877 met Frans Antoon Roeselers, geboren Bingelrade 25 januari 1838, overleden Amstenrade 8 januari 1919, zoon van Jan Roeselers en Maria Agnes Smeets.
 2. Catharina Josepha Philomena Hennen, geboren Amstenrade 3 februari 1849, overleden Heerlen 20 december 1921, ongehuwd.
 3. Hubert Hendrik Hennen, geboren Amstenrade 21 juli 1851, aldaar overleden 1 maart 1877, ongehuwd.
 4. Maria Henrietta Hennen, geboren Amstenrade 18 mei 1855, overleden Merkelbeek 23 juli 1934. Zij trouwde Amstenrade 16 april 1888 met Jan Mathijs Jeurissen, geboren Merkelbeek 18 juli 1848, aldaar overleden 2 juli 1922, zoon van Jan Mathijs Jeurissen en Joanna Maria Slangen.
 5. Jan Theodoor Hennen, geboren Amstenrade 6 juni 1858, aldaar overleden 28 maart 1868.
 6. Maria Gertrudis Hennen, geboren Amstenrade 17 maart 1862, aldaar overleden 16 april 1862.


VIaa.2. Joannes Theodorus Hennen, geboren te Amstenrade 20 oktober 1813, aldaar overleden 1 november 1841. Hij trouwde te Amstenrade 5 juni 1838 met Catharina Elisabeth Willems, geboren te Amstenrade 5 september 1801, dochter van Jan Willem Willems en Maria Mechtildis Maes.

Kinderen uit dit huwelijk:

 1. Jan Mathijs Hennen, geboren Amstenrade 24 mei 1839, aldaar overleden 23 november 1841.
 2. Willem Hubert Hennen, geboren Amstenrade 16 januari 1841, aldaar overleden 22 mei 1862, ongehuwd.


VIaa.3. Mathias Jacobus Hennen, geboren te Amstenrade 7 juni 1816, overleden te Sittard 1 maart 1886. Hij trouwde te Sittard 5 mei 1848 met Henrietta Counen (Coenen), geboren te Sittard 8 maart 1809, aldaar overleden 4 november 1892. Dochter van Mathis Counen en Odillia Hoëgen.

Dit huwelijk bleef kinderloos.


VIab.1. Joannes Daniel Hennen, geboren te Oirsbeek 10 maart 1815, aldaar overleden 29 april 1907. Hij trouwde te Oirsbeek 17 mei 1876 met Joanna Doemen, geboren te Oirsbeek 19 april 1830, aldaar overleden 23 april 1907, dochter van Jan Mathijs Doemen en Anna Elisabeth Cleven.

Dit huwelijk bleef kinderloos.


VIba.1. Joannes Henricus Hennen, geboren te Jabeek 22 mei 1811, overleden te Spaubeek 22 december 1904. Hij trouwde te Spaubeek 25 januari 1844 met Maria Mechtildis Antonia Loijson, geboren te Spaubeek 13 januari 1822, aldaar overleden 7 juli 1893, dochter van Jan Andries Loijson (Loysen) en Maria Elisabeth Kerkhoffs.

Kinderen uit dit huwelijk:

 1. Joannes Andreas Hubertus Hennen, geboren Spaubeek 20 januari 1845. Volgt VIIba.1.
 2. Joannes Wilhelmus Hubertus Hennen, geboren Spaubeek 31 maart 1846, aldaar overleden 30 oktober 1923, ongehuwd.
 3. Maria Mechtildis Antonia Hennen, geboren Wijnandsrade (Swier) 10 december 1847, aldaar overleden 10 januari 1848.
 4. Joannes Arnoldus Hubertus Hennen, geboren Wijnandsrade (Swier) 23 december 1848, overleden Spaubeek 14 februari 1855.
 5. Maria Hubertina Hennen, geboren Spaubeek 9 februari 1851, aldaar overleden 2 april 1851.
 6. Wilhelmus Hubertus Hennen, geboren Spaubeek 6 mei 1852. Volgt VIIba.2.
 7. Pieter Leonardus Hubertus Hennen, geboren Spaubeek 8 juli 1854, aldaar overleden 6 januari 1940, ongehuwd.
 8. Anna Maria Elisabeth Hennen, geboren Spaubeek 4 juli 1856, aldaar overleden 26 oktober 1894, ongehuwd.
 9. Anna Catharina Hubertina Hennen, geboren Spaubeek 3 juli 1858, aldaar overleden 24 juni 1865.
 10. Maria Joanna Hubertina, geboren rond 1861, overleden Meerssen 18 februari 1949, ongehuwd.


VIba.2. Joannes Henricus Hennen, geboren te Jabeek 3 september 1810, overleden te Bingelrade 24 februari 1869. Hij trouwde te Jabeek 23 januari 1851 met Maria Catharina Goeijen, geboren te Bingelrade 24 januari 1818, aldaar overleden 20 januari 1878, dochter van Peter Hendrik Goeijen en Anna Margaretha Florax.

Kinderen uit dit huwelijk:

 1. Hendrik Joseph Hennen, geboren Jabeek 6 december 1851, overleden Bingelrade 29 mei 1875, ongehuwd.
 2. Maria Helena Josepha Hennen, geboren Jabeek 1 oktober 1854, overleden Meerssen 7 januari 1923. Zij trouwde met Jan Willem Palmen.


VIbb.1. Jean Leonard Joseph (Leonard) Hennen, geboren te Voerendaal (Terveurt) 24 juni 1803, landbouwer, pachter hoeve Ten Hove, overleden te Voerendaal (Ten Hove) 31 juli 1866. Hij trouwde te Voerendaal 20 oktober 1831 met Maria Wilhelmina Josephina Delahaije, geboren te Nuth (Nieuwenhof) 13 mei 1801, overleden te Voerendaal (Terveurt) 28 januari 1877, dochter van Jan Willem Delahaije en Augustina Josepha Strens.

Kinderen uit dit huwelijk:

 1. Peter Arnold (Arnold) Hennen, geboren Voerendaal 21 april 1833. Volgt VIIbb.1.
 2. Maria Josephina Wilhelmina Hennen, geboren Voerendaal 16 april 1834, aldaar overleden 6 april 1875. Zij trouwde Voerendaal 2 februari 1871 met Heribert Förster, geboren Pannesheide (D.) 22 juni 1837, schoolmeester, zoon van Paulus Förster en Maria Anna Beckers. Hij hertrouwde met Anna Catharina Wilhelmina Amija.
 3. Nicolaas Franciscus Josephus Hennen, geboren Voerendaal 4 april 1835, aldaar overleden 1 mei 1864, ongehuwd.
 4. Anna Catharina Hubertina Hennen, geboren Voerendaal 11 juni 1836, aldaar overleden 19 juni 1836.
 5. Leonard Jozef Hennen, geboren Voerendaal 24 juli 1837. Volgt VIIbb.2.
 6. Jan Wilhelmus Ludovicus Leopold Hennen, geboren Voerendaal 19 oktober 1838, aldaar overleden 28 juli 1850.
 7. Maria Ida Hennen, geboren Voerendaal 6 april 1840, overleden Spaubeek (St. Jansgeleen) 9 maart 1890, ongehuwd.
 8. Karel Joseph (Karel) Hennen, geboren Voerendaal 5 oktober 1841. Volgt VIIbb.3.
 9. Peter Hubert (Hubert) Hennen, geboren Voerendaal 16 maart 1843. Volgt VIIbb.4.
 10. Gerardus Albert Lodewijk (Louis) Hennen, geboren Voerendaal 11 september 1844. Volgt VIIb.5.


Handtekening van Jean Pierre Joseph Hennen uit 1838
VIbb.2. Jean Pierre Joseph (Peter) Hennen, geboren te Voerendaal 31 mei 1808, pachter hoeve Peerboom, landbouwer te Terveurt, overleden te Voerendaal 1 november 1878. Hij trouwde te Spaubeek 29 maart 1838 met Maria Ida Herben, geboren te Voerendaal 31 augustus 1809, aldaar overleden 7 september 1886, dochter van Joannes Petrus Herben en Maria Ida Meijers.

Kinderen uit dit huwelijk:

 1. Jan Leonard Jozef Hennen, geboren Voerendaal 24 juli 1839, aldaar overleden 8 februari 1841.
 2. Joannes Wilhelmus Joseph (Jan Willem) Hennen, geboren Voerendaal 3 januari 1841. Volgt VIIbb.6.
 3. Joannes Arnoldus Joseph (Arnold) Hennen, geboren Voerendaal 26 januari 1843, burgemeester van Voerendaal (1903-1917), aldaar overleden 1 augustus 1919, ongehuwd.
 4. Maria Ida Hennen, geboren Voerendaal 9 juni 1845, aldaar overleden 4 oktober 1845.
 5. Pieter Joseph (Peter) Hennen, geboren Voerendaal 15 juli 1846. Volgt VIIbb.7.
 6. Maria Ida Hennen, geboren Voerendaal 2 mei 1849, overleden Hoensbroek 17 mei 1930. Zij trouwde Voerendaal 21 november 1872 met Nicolaas Frans Joseph Delahaije, geboren Hoensbroek 17 maart 1843, aldaar overleden 21 januari 1905, zoon van Wijnand Joseph Delahaije en Joanna Maria Francisca Schrouff.


Handtekening van Louis Hennen uit 1852

VIbb.3. Lodewijk Hubert Antoon Joseph (Louis) Hennen, geboren te Heerlen 14 maart 1826, horlogemaker, organist, componist, aldaar overleden 2 mei 1878. Hij trouwde te Heerlen 9 augustus 1852 met Maria Jozefa Merckelbach, geboren te Heerlen 22 juli 1829, aldaar overleden 18 oktober 1909, dochter van Arnold Merckelbach en Anna Elisabeth Schils.

Kinderen uit dit huwelijk:

 1. Geertruida Louisa Maria Hubertina Arnoldina Hennen, geboren Heerlen 10 augustus 1853, aldaar overleden 26 mei 1918. Zij trouwde Heerlen 23 januari 1888 met Joannes Hubertus Antonius Maria Lambermont, geboren ’s-Hertogenbosch 28 januari 1860, sigarenfabrikant, koopman, overleden Heerlen 31 oktober 1903, zoon van Hendrik Lambermont en Johanna Cordula Merckelbach.
 2. Maria Elisabeta Jozefa Henrietta Louisa Hennen, geboren Heerlen 5 augustus 1854, aldaar overleden 2 mei 1857.
 3. Maria Theresia Henrietta Hubertina Hennen, geboren Heerlen 29 januari 1856, aldaar overleden 16 oktober 1857.
 4. Adam Hendrik Maria Bonefacius Hubert Hennen, geboren Heerlen 14 mei 1857, aldaar overleden 19 oktober 1857.
 5. Maria Frans Johan August Hennen, geboren Heerlen 5 augustus 1858, klerk, slijter, koopman, wijnhandelaar, overleden Hulsberg 30 oktober 1930, ongehuwd.
 6. Maria Mathijs Hubert Jozef Hennen, geboren Heerlen 17 november 1859, aldaar overleden 29 augustus 1860.
 7. Maria Wilhelmina Johana Henrica Hennen, geboren Heerlen 25 juni 1861, aldaar overleden 10 november 1869.
 8. Hendrik Hubert Maria Hennen, geboren Heerlen 12 augustus 1862, aldaar overleden 15 augustus 1862.
 9. Jan Hendrik Frederik Gustaaf Hennen, geboren Heerlen 12 augustus 1862, aldaar overleden 31 januari 1867.
 10. Johanna Wilhelmina Arnolda Hubertina Hennen, geboren Heerlen 14 december 1864, aldaar overleden 20 juli 1865.
 11. Hubert Dionis Lodewijk Maria (Hub) Hennen, geboren Heerlen 31 december 1866. Volgt VIIbb.8.
 12. Jozef Maria Lodewijk Hubert Hennen, geboren Heerlen 15 april 1868, aldaar overleden 5 mei 1868.
 13. Johanna Mathilda Hubertina Hennen, geboren Heerlen 25 juni 1869, aldaar overleden 10 februari 1906, ongehuwd.
 14. Maria Johanna Hubertina Wilhelmina Hennen, geboren Heerlen 29 mei 1871, aldaar overleden 4 augustus 1872.
 15. Hendrik Hubert Adam Robert (Henri) Hennen, geboren Heerlen 19 juni 1874. Volgt VIIbb.9.


Handtekening van Frederik Hennen uit 1858

VIbb.4. Hubert Frederik Hennen, geboren te Heerlen 25 januari 1830, studeerde conservatorium, violist, muziekmeester te Parijs (1847-1850) en Londen (1850-1871), rentenier, overleden te Heerlen (Welten) 10 april 1909. Hij trouwde te Heerlen 5 mei 1858 met Maria Petronella Josepha Gelekerken, geboren te Heerlen 21 maart 1825, aldaar overleden 9 juni 1907, dochter van Jan Willem Gelekerken en Maria Mechtilda Martens.

Kinderen uit dit huwelijk:

 1. Jacob Frederik Hennen, geboren Londen 10 augustus 1859, overleden Heerlen 28 juni 1907, ongehuwd.
 2. Charles Marie Arnold (Charles) Hennen, geboren Londen 3 december 1861. Volgt VIIbb.10.
Generatie 7

VIIba.1. Joannes Andreas Hubertus Hennen, geboren te Spaubeek 20 januari 1845, overleden te Kerkrade 3 oktober 1936. Hij trouwde te Spaubeek 26 januari 1880 met Anna Maria Clementina Moonen, geboren te Spaubeek 16 november 1851, overleden te Kerkrade 24 augustus 1918, dochter van Pieter Mathijs Moonen en Maria Elisabeth Henssen.

Kinderen uit dit huwelijk:

 1. Leopold Hendrikus Hubertus Hennen, geboren Spaubeek 15 november 1880, aldaar overleden 22 november 1953. Hij trouwde Kerkrade 26 mei 1920 met Maria Cornelia Wöltgens, geboren Kerkrade 27 februari 1880, dochter van Joseph Wöltgens en Maria Christina Buck.
 2. Pieter Mathijs Hubert Hennen, geboren Spaubeek 14 februari 1882, aldaar overleden 29 april 1882.
 3. Maria Mechtildis Antonetta Hennen, geboren Spaubeek 22 maart 1883, overleden Kerkrade 18 februari 1905. Zij trouwde Kerkrade 22 april 1904 met Hendrik Joseph Haagmans, geboren Kerkrade 17 augustus 1880, aldaar overleden 20 februari 1945, zoon van Jan Hubert Haagmans en Maria Joseph Mines. Hij hertrouwde Maria Hubertina Schmitz.
 4. Martinus Wilhelmus Hubertus Maria, geboren Sittard 26 november 1885.
 5. Ernest Willem Joseph Hubertus Hennen, geboren Sittard 1 november 1887, overleden Kerkrade 1 oktober 1958. Hij trouwde met Anna Helena Meijer.
 6. Sibilla Hubertina Hennen, geboren Sittard 2 september 1889, overleden Kerkrade 19 januari 1903.
 7. Maria Josephus Hubertus Andreas Hennen, geboren Sittard 2 februari 1891, overleden Ede 3 januari 1917, ongehuwd.
 8. Leonie Josephina Maria Antoinetta Hennen, geboren rond 1893 te Merkstein (D.). Zij trouwde Kerkrade 25 april 1934 met Theodoor Vroomen, geboren Kerkrade rond 1905, zoon van Hubert Jozef Vroomen en Maria Louisa Heuts.
 9. Philomena Maria Hennen, geboren Merkstein (D.) november 1895, overleden Kerkrade 4 februari 1896.


VIIba.2. Wilhelmus Hubertus Hennen, geboren te Spaubeek 6 mei 1852, overleden te Limbricht 17 februari 1938. Hij trouwde te Limbricht 16 januari 1891 met Maria Filomena Elisabeth Kusters, geboren te Limbricht 25 december 1859, dochter van Jan Karel Kusters en Maria Josepha Donners.

Kinderen uit dit huwelijk:

 1. Maria Clara Josepha Elisabeth Hennen, geboren Limbricht 13 januari 1892.
 2. Maria Sibilla Antonetta Hennen, geboren Limbricht 19 april 1893, overleden Einighausen 23 februari 1894.
 3. Maria Hubertina Hennen, geboren Limbricht 12 februari 1896. Zij trouwde Limbricht 9 oktober 1928 met Antoon Joseph Keulen, geboren Schinnen 13 juni 1898, zoon van Hendrik Joseph Keulen en Maria Cornelia Clerx.
 4. N.N. Hennen, levenloos geboren Limbricht 23 januari 1898.
 5. Dominicus Hubertus Joseph Hennen, geboren Limbricht 4 juli 1899.
 6. Maria Anna Barbara Hennen, geboren Limbricht 3 december 1900. Zij trouwde Limbricht 15 september 1926 met Joseph Henri Heilighen, geboren Fleurus (B.) 30 april 1901, zoon van Jan Henri Heilighen en Anna Maria Struijven.VIIbb.1. Peter Arnold (Arnold) Hennen, geboren te Voerendaal 21 april 1833, landbouwer/pachter te Weerderhof te Meerssen (1869-1877), te Nijswiller (1877-1881), te Laurensberg (1881-1883), emigreerde in 1883 naar Ghent, Lyon County, Minnesota (USA), aldaar overleden 8 mei 1915. Hij trouwde te Nuth 13 februari 1868 met Maria Helena Beckers, geboren te Nuth 22 februari 1837, overleden Ghent, Lyon County, Minnesota 26 april 1904, dochter van Jan Jacob Hubert Beckers en Anna Catharina Bemelmans.

Kinderen uit dit huwelijk:

 1. Leonard Jozef (Joseph) Hennen, geboren Voerendaal 8 november 1868, overleden Ghent, Minnesota 30 juni 1903, ongehuwd.
 2. Hubertus Leonardus Jozef (Leo) Hennen, geboren Meerssen 2 januari 1870, overleden Ghent, Minnesota 30 november 1954. Hij trouwde rond 1904 met Christine van Uden, geboren Elst 25 juli 1883, overleden Hennepin County, Minnesota 6 augustus 1948, dochter van Joannes van Uden en Joanna Hermens. Hieruit nakomelingen.
 3. Johannes Jacobus Wilhelmus (James) Hennen, geboren Meerssen 5 april 1871, farmer, overleden Minneapolis, Minnesota 22 december 1949. Hij trouwde Ghent, Minnesota 23 mei 1898 met Anna van Uden, geboren Elst rond 1880, overleden Graceville, Minnesota 12 september 1935, dochter van Joannes van Uden en Joanna Hermens. Hieruit nakomelingen.
 4. Maria Elisabeth Carolina (Carolina) Hennen, geboren Meerssen 19 oktober 1872. Zij trouwde Ghent, Minnesota 30 juni 1891 met Theodore Janson, geboren rond 1870.
 5. Maria Ida Hubertina (Mary) Hennen, geboren Meerssen 4 september 1874, overleden Ghent, Minnesota 7 oktober 1946. Zij trouwde 9 mei 1906 met Anton van Uden, geboren Elst 5 december 1869, overleden Ghent, Minnesota 9 oktober 1965, zoon van Joannes van Uden en Joanna Hermens.
 6. Hubert Hennen, geboren Meerssen 8 april 1876, overleden Ghent, Minnesota 3 maart 1902, ongehuwd.
 7. N.N. Hennen, levenloos geboren Meerssen 15 november 1877.
 8. Mathias Joseph (Matthew) Hennen, geboren Wittem (Nijswiller) 8 november 1878, overleden Rochester, Olmsted County, Minnesota 8 juli 1942. Hij trouwde 13 december 1906 met Emillia Engels, geboren Illinois rond 1882, overleden Lyon County, Minnesota 22 september 1962, dochter van Vincent Engels en Ludovica Angelica van Maer. Hieruit nakomelingen.


VIIbb.2. Leonard Jozef Hennen, geboren te Voerendaal 24 juli 1837, landbouwer te Terveurt (1869-1878), Nuth (1878-1880), Schinnen-Thull (1880-1886), overleden te Voerendaal (Mingersberg) 25 april 1898. Hij trouwde te Wijlre 3 februari 1869 met Anna Maria Catharina Damoiseaux, geboren te Wijlre 19 juni 1847, overleden te Bocholtz 29 juni 1917, dochter van Lambertus Joseph Damoiseaux en Maria Helena Pluijmaekers.

Kinderen uit dit huwelijk:

 1. Maria Josephina Wilhelmina Hennen, geboren Wijlre 20 april 1869, overleden Voerendaal 24 april 1869.
 2. Lambert Jozef Hennen, geboren Voerendaal 16 maart 1870, overleden Valkenburg 4 augustus 1920. Hij trouwde Voerendaal 6 augustus 1902 met Joanna Maria Franssen, geboren Bocholtz 17 maart 1876, overleden Valkenburg 15 juli 1949, dochter van Theodoor Stephan Hubert Franssen en Joanna Maria Steinschuld. Uit dit huwelijk nakomelingen te Valkenburg.
 3. Maria Elisabeth Hennen, geboren Voerendaal 13 maart 1872, overleden Heerlen 19 november 1924. Zij trouwde Voerendaal 17 februari 1898 met Willem Hubert Frederix, geboren Schaesberg 6 april 1871, overleden Heerlen 13 juni 1936, zoon van Jan Jacob Frederix en Maria Catharina Keulaerds.
 4. Maria Philomena Hubertina Hennen, geboren Voerendaal 1 maart 1874, aldaar overleden 9 april 1894.
 5. Maria Carolina Josephina Hennen, geboren Voerendaal 16 oktober 1875, overleden Nuth 4 juli 1878.
 6. Maria Hubertina Ida Hennen, geboren Voerendaal 18 december 1877, overleden Schaesberg 13 februari 1952. Zij trouwde Bocholtz 22 oktober 1908 met Jan Hubert Mulders, geboren Schaesberg 24 oktober 1876, overleden Heerlen (Palemig) 12 november 1951, zoon van Mathijs Joseph Mulders en Maria Catharina Vinken.
 7. Anna Maria Hennen, geboren Nuth 30 januari 1880, overleden Bocholtz 11 oktober 1942. Zij trouwde Bocholtz 20 oktober 1904 met Jan Willem Hubert Hamers, geboren Voerendaal 14 mei 1870, overleden Bocholtz 18 mei 1947, zoon van Jan Windelinus Hubert Hamers en Maria Catharina Gertrudis Meijers.
 8. Maria Helena Josephina Hennen, geboren Schinnen 29 december 1882, religieuse bij de zuster van liefde van O.L.V. Moeder van Barmhartigheid, overleden Fall-Mheer (B.) 3 september 1913.
 9. Maria Josephina Hennen, geboren Schinnen 19 augustus 1886, overleden Gulpen 11 maart 1964. Zij trouwde Bocholtz 1 mei 1913 met Jan Hubert Lemmens, geboren Gulpen 21 juni 1885, aldaar overleden 24 maart 1973, zoon van Willem Hubertus Lemmens en Maria Elisabeth Mathieu.


VIIbb.3. Karel Joseph (Karel) Hennen, geboren te Voerendaal 5 oktober 1841, landbouwer te Overste Lotbroek te Hoensbroek (1869-1880), daarna te Scherpenseel (D.) en Brückhof te Geilenkirchen, overleden te Geilenkirchen (D.), 18 februari 1888. Hij trouwde te Voerendaal 1 april 1869 met Maria Ludovica Petrij, geboren Hoensbroek 15 januari 1845, dochter van Jan Petrij en Joanna Elisabeth Cloots.

Kinderen uit dit huwelijk:

 1. Jan Lodewijk Hennen, geboren Hoensbroek 8 maart 1870.
 2. Maria Agnes Hennen, geboren Hoensbroek 28 maart 1871.
 3. Maria Josephina Wilhelmina Hennen, geboren Hoensbroek 10 april 1872.
 4. Leonard Joseph Hennen, geboren Hoensbroek 11 februari 1874.
 5. Karel Joseph Hennen, geboren Hoensbroek 19 juni 1875.
 6. Hubert Hennen, geboren Hoensbroek 8 november 1876.
 7. Hubert Gerard Hennen, geboren Hoensbroek 13 maart 1878, aldaar overleden 29 novemeber 1878.
 8. Augustinus Josephus Hubertus Hennen, geboren Hoensbroek 6 juni 1879.


VIIbb.4. Peter Hubert (Hubert) Hennen, geboren te Voerendaal 16 maart 1843, landbouwer te Terveurt, aldaar overleden 22 februari 1920. Hij trouwde te Voerendaal 28 april 1877 met Maria Antoinetta Hennus, geboren te Voerendaal 20 januari 1851, aldaar overleden 8 november 1918, dochter van Jan Willem Hennus en Maria Carolina Elisabeth Klinkenberg.

Kinderen uit dit huwelijk:

 1. N.N. Hennen, levenloos geboren Voerendaal 3 november 1878.
 2. Johanna Maria Hennen, geboren Voerendaal 15 september 1879, aldaar overleden 8 april 1885.
 3. Andries Hubert Hennen, geboren Voerendaal 8 september 1881, aldaar overleden 1 november 1922. Hij trouwde Geleen 18 april 1913 met Maria Hubertina Erkens, geboren Geleen 11 september 1887, overleden Kerkrade 20 juli 1974, dochter van Jan Dominicus Erkens en Philomena Mevis. Zij hertrouwde met Jan Mathijs Leenders.
 4. Hubert Jozef Hennen, geboren Voerendaal 2 juni 1883, aldaar overleden 10 mei 1929. Hij trouwde Heerlen 17 juni 1920 met Emilie Hubertine Mignon, geboren Valkenburg 25 juli 1890, overleden Aken 29 december 1931, dochter van Joseph Mignon en Maria Helena Habets. Dit huwelijk bleef kinderloos.
 5. Maria Hubertina Antoinetta Hennen, geboren Voerendaal 4 juni 1885, aldaar overleden 25 april 1962. Zij trouwde Voerendaal 2 januari 1918 met Joseph Hubertus Heuijerjans, geboren Weert 26 februari 1892, overleden Voerendaal 11 september 1962, zoon van Mathias Heuijerjans en Joanna Maria Hermans.
 6. Albert Lodewijk Hennen, geboren Voerendaal 11 februari 1889, overleden Heerlen 1 april 1952. Hij trouwde Voerendaal 5 september 1929 met Anna Maria Hubertina Gerards, geboren Voerendaal 9 februari 1896, aldaar overleden 19 november 1978, dochter van Simon Gerards en Maria Philomena Vleugels. Dit huwelijk bleef kinderloos.
 7. Hubert Heribert Hennen, geboren Voerendaal 9 mei 1892, overleden Heerlen 3 december 1975. Hij trouwde Wittem 28 juli 1921 met Maria Clementina van Wersch, geboren Schin op Geul 10 juli 1897, overleden Heerlen 26 november 1965, dochter van Hendrikus van Wersch en Maria Clementina Greven.


VIIbb.5. Gerardus Albert Lodewijk (Louis) Hennen, geboren te Voerendaal 11 september 1844, landbouwer, pachter hoeve Cartils te Wijlre (1880-1883), hoeve Holswick te Houthem (1883-1889), hoeve Sint Jans-Geleen te Spaubeek, overleden te Spaubeek 23 maart 1916. Hij trouwde te Voerendaal 4 maart 1880 met Maria Catharina Hubertina Brand), geboren Orsbach, Laurensberg (D.) 2 april 1849, overleden te Spaubeek 8 mei 1929, dochter van Werner Frans Joseph Brand en Anna Josepha Pluijmaekers.

Kinderen uit dit huwelijk:

 1. Maria Rosalia Hubertina (Rosalie) Hennen, geboren Wijlre (Cartils) 15 april 1881, zuster, overste, overleden Maastricht 16 juni 1960, ongehuwd.
 2. Hubertina Josephina (Fien) Hennen, geboren Wijlre (Cartils) 12 februari 1883, overleden Broeksittard 24 september 1946, ongehuwd.
 3. Carolus Hubertus (Karel) Hennen, geboren Houthem 20 januari 1885, overleden Broeksittard (Haagsittard) 3 juni 1960. Hij trouwde Spaubeek 14 oktober 1929 met Maria Hubertina Wilhelmina (Mina) Maase, geboren Spaubeek 6 september 1901, overleden Broeksittard 23 januari 1982, dochter van Joannes Petrus Hubertus Maase en Maria Hubertina Erkens.
 4. Maria Christina Hubertina (Bertha) Hennen, geboren Houthem 20 februari 1887, overleden Beegden (Pannenhof) 1 november 1939. Zij trouwde Spaubeek 11 september 1922 met Willem Hubert Schreurs, geboren Horn 11 oktober 1888, overleden Beegden 20 mei 1952, zoon van Willem Schreus en Johanna Hubertina Theelen.
 5. Hubertina Antoinetta Hennen, geboren Spaubeek 15 maart 1890, aldaar overleden 19 november 1904.
 6. Anna Carolina Hubertina (Anna) Hennen, geboren Spaubeek 24 juli 1892, overleden Eindhoven 12 oktober 1978. Zij trouwde Spaubeek 22 september 1919 met Antonius Josephus Wilhelmus (Guillaume) Douven, geboren Nuth 19 februari 1887, overleden Voorburg 10 augustus 1946, zoon van Joannes Wilhelmus Hubertus Douven en Maria Helena Josephina Isabella Voragen.


VIIbb.6. Joannes Wilhelmus Joseph (Jan Willem) Hennen, geboren te Voerendaal 3 januari 1841, winkelier, gemeenteontvanger, aldaar overleden 12 mei 1889. Hij trouwde te Valkenburg 31 augustus 1874 met Maria Josepha Elisa Hoen, geboren te Valkenburg 10 juni 1849, overleden te Kerkrade 7 augustus 1912, dochter van Pieter Arnold Hoen en Maria Catharina Raskop.

Kinderen uit dit huwelijk:

 1. Jan Pieter Joseph Maria Hennen, geboren Nuth 14 juli 1875, overleden Heerlen 8 april 1925. Hij trouwde met Rosa Francisca Anna Grünner, overleden Brunssum 5 september 1952.
 2. Maria Ida Josephina Hennen, geboren Nuth 14 januari 1877, overleden Heerlen 16 augustus 1937. Zij trouwde Eijgelshoven 14 september 1901 met Markus van Wijk, geboren Borger 30 april 1876, conducteur, overleden Heerlen 29 september 1949, zoon van Jan van Wijk en Grietje Kruit.
 3. Maria Anna Arnoldina Hennen, geboren Nuth 14 januari 1877, overleden Kerkrade 23 maart 1956. Zij trouwde Eijgelshoven 1 september 1902 met Jan Jozef Hubert Brokamp, geboren Kerkrade 11 april 1871, aldaar overleden 14 juli 1938, zoon van Jan Theodor Brokamp en Maria Theresia Bellen.
 4. Maria Joseph Pieter Arnoldus Hennen, geboren Nuth 17 juni 1879.
 5. Maria Margaretha Elisa Arnoldina Hennen, geboren Nuth 31 maart 1881, overleden Kerkrade 22 oktober 1953. Zij trouwde Kerkrade 14 september 1901 met Godfried Moll, geboren Linnich (D.) rond 1875, overleden Kerkrade 11 juni 1932, zoon van Frans Moll en Anna Forcht.
 6. Maria Jozef Willem Nicolaas Hennen, geboren Nuth 29 juli 1882, overleden Kerkrade 3 april 1949, ongehuwd.
 7. Maria Josepha Francisca Wilhelmina Hennen, geboren Nuth 15 maart 1884. Zij trouwde Kerkrade 29 september 1910 me Leonardus Hubertus Paulissen, geboren Geulle 22 juli 1882, overleden Kerkrade 21 december 1958, zoon van Leonard Paulissen en Maria Helena Dekkers.


VIIbb.7. Pieter Joseph (Peter) Hennen, geboren te Voerendaal 15 juli 1846, landbouwer te Terveurt, aldaar overleden 11 december 1920. Hij trouwde (1) te Voerendaal 20 januari 1881 met Maria Catharina Hennus, geboren Voerendaal 12 april 1852, aldaar overleden 13 september 1892, dochter van Jan Willem Hennus en Maria Carolina Elisabeth Klinkenberg. Hij trouwde (2) te Voerendaal 24 september 1894 met Maria Christina Norbertina (Bertha) Brand, geboren Orsbach Laurensberg (D.) 5 mei 1853, overleden Voerendaal (Terveurt) 11 december 1924, dochter van Werner Frans Joseph Brand en Anna Josepha Pluijmaekers.

Kinderen uit het eerste huwelijk:

 1. N.N. Hennen, levenloos geboren Voerendaal 26 november 1881.
 2. Andries Hubert Hennen, geboren Voerendaal 25 januari 1883, aldaar overleden 14 april 1901.
 3. Maria Willem Jozef Hennen, geboren Voerendaal 4 mei 1884, aldaar overleden 14 maart 1885.
 4. Maria Margaretha Hennen, geboren Voerendaal 19 september 1885, overleden Geleen 14 december 1953. Zij trouwde Voerendaal 19 juni 1913 met Petrus Hubertus Aloyisius Paulissen, geboren Margraten 10 november 1879, overleden Geleen 29 mei 1963, zoon van Wilhelmus Hubertus Paulissen en Maria Anna Hubertina Peerboom.
 5. Arnold Jozef Hennen, geboren Voerendaal 18 september 1887, dezelfde dag overleden.
 6. Antonia Hennen, geboren Voerendaal 5 september 1888, aldaar overleden 22 februari 1936. Zij trouwde Voerendaal 6 mei 1920 met Pieter Wilhelmus Hubertus Heijnen, geboren Gulpen 5 februari 1885, overleden Voerendaal (Terveurt) 1 maart 1963, zoon van Joannes Wilhelmus Heijnen en Anna Catharina Schrijnemaekers.
 7. Anna Arnoldus Hennen, geboren Voerendaal 8 maart 1891, aldaar overleden 18 april 1891.


VIIbb.8. Hubert Dionis Lodewijk Maria (Hub) Hennen, geboren te Heerlen 31 december 1866, koopman, eigenaar firma Koophuis Mercurius Hennen-Lintzen, overleden te Heerlen 15 september 1927. Hij trouwde te Wittem 27 april 1892 met Maria Hubertina Louisa Lintzen, geboren te Wittem 30 november 1860, overleden te Hulsberg 5 augustus 1938, dochter van Johan Hubert Lintzen en Johanna Vaessen.

Kinderen uit dit huwelijk:

 1. Johanna Augusta Hubertina Louisa Hennen, geboren Heerlen 10 oktober 1893. Zij trouwde Hulsberg 26 augustus 1933 Albertus Henricus Dresen, geboren Maastricht 30 januari 1887, ingenieur, zoon van Jan Hubert Dresen en Barbara Catharina Roukens.
 2. Hendrik Jozef Hubert Lodewijk (Louis) Hennen, geboren Heerlen 14 september 1896, koopman, aldaar overleden 21 december 1946. Hij trouwde Valkenburg 4 juni 1925 met Leonie Marie Jeanne Eugenie (Lieke) Roebroeck, geboren Valkenburg 11 september 1898, overleden na 1946, dochter van Jan Hubert Roebroeck en Anna Maria Agatha Eugenie America.


VIIbb.9. Hendrik Hubert Adam Robert (Henri) Hennen, geboren Heerlen 19 juni 1874, kolenhandelaar, koopman in de firma Hennen & Co, theaterdirecteur, aldaar overleden 18 maart 1950. Hij trouwde te Luik 22 september 1906 met Marie Thérèse Celine Graindor, geboren te Luik 30 november 1874, overleden te Heerlen 24 maart 1919, dochter van Louis Joseph Graindor en Hubertina Ekermans. Biografie Henri Hennen op Rijckheyt.nl

Kind uit dit huwelijk:

 1. N.N. Hennen, levenloos geboren Heerlen 17 februari 1912.


VIIbb.10. Charles Marie Arnold (Charles) Hennen, geboren te Londen 3 december 1861, musicus, stichter Heerlense Muziekschool, overleden te Heerlen (Welten) 21 augustus 1953. Hij trouwde te Antwerpen 8 september 1888 met Mathilde Henriëtte Warlemont, geboren te Luik 24 april 1859, overleden te Heerlen 11 november 1944, dochter van Hubert Joseph Christiaan Warlemont en Anna Wilhelmina Hennen. Biografie Charles Hennen op Rijckheyt.nl

Uit dit huwelijk kinderen te Antwerpen.

Losse eindjes

Aansluiting op vroegere generaties moet worden onderzocht. Zie overlegpagina.


Bronnen

 1. Website parochie St. Lambertus Oirsbeek
 2. RHCL, Landen van Overmaas (01.075), inv.nrs. 1841, 1843, 1844 Archief der schepenbank Oirsbeek, overdachten en verbintenis
 3. RHCL, Landen van Overmaas (01.075), inv.nr. 1844, 1846, 1847, 1848 Archief der schepenbank Oirsbeek, overdachten en verbintenis
 4. RHCL, Landen van Overmaas (01.075), inv.nr. 1854, Archief der schepenbank Oirsbeek, overdachten en verbintenis
 5. RHCL, Landen van Overmaas (01.075), inv.nr. 1851, Archief der schepenbank Oirsbeek, overdachten en verbintenis
 6. RHCL, Landen van Overmaas (01.075), inv.nr. 1780, Archief der schepenbank Oirsbeek, processtukken in criminele- en boetstraffelijke zaken
 7. RHCL, Landen van Overmaas (01.075), inv.nr. 1854, Archief der schepenbank Oirsbeek, overdachten en verbintenis
 8. RHCL, Landen van Overmaas (01.075), inv.nr. 1854, Archief der schepenbank Oirsbeek, overdachten en verbintenis
 9. Familysearch.org: huwelijkse bijlagen Luik, notariële akte opgemaakt te Heerlen waarin door zeven inwoners van Voerendaal verklaard wordt dat Jean Joseph Hennen geboren is in 1801 te Voerendaal als zoon van Leonard Hennen en Anna Catharina Haenbeuckers
 10. Rijckheyt, Notariele archieven, Heerlen (116), inv.nr. 222, notaris J.W.D. Smeets, aktenr. 88


 • L. Loffeld, "De Tesch" een vergeten plek in het centrum van Heerlen deel III en IV, in: Hart van Heerlen, 2011.

Medewerkers