Voerendaal

Uit Genealogie Limburg Wiki

Algemene informatie

Naam

De naam Voerendaal slaat waarschijnlijk op "dal aan de Voer". De Voer zou de vroegere benaming zijn geweest van de Hoensbeek, die noordelijk langs het dorp stroomt. Een andere theorie is dat de naam is afgeleid van Furenthela, een Romeinse nederzetting waarvan onder andere de opgraving van Villa Rustica getuigt.

Geschiedenis

Het dorp heeft ondanks zijn jonge karakter een lange geschiedenis die terug gaat naar de 11e eeuw; het eerste geschrift waarin Voerendaal genoemd wordt is voor zover bekend een oorkonde van 20 juni 1065. In deze oorkonde staat een vermelding van de inwijding van de kerk door Paus Leo IX, die op 10 augustus 1049 zou hebben plaatsgevonden. De Sint-Laurentiuskerk bij het centrum is de enige door een paus ingewijde kerk van Nederland. Oudere documenten ontbreken, maar historici vermoeden dat het dorp nog vele eeuwen ouder moet zijn. Nabij de monumentale hoeve Ten Hove zijn vondsten gedaan van de resten van een Romeinse villa, Villa Rustica. Hiernaast zijn er nog vele andere resten aangetroffen van Romeinse bouwwerken.

Voerendaal was gedurende delen van de 11e eeuw en de 12e eeuw tot onbekende datum het centrum van het geloof binnen een uitgestrekt deel van de streek. Onder andere Kunrade, Ubachsberg en zelfs Heerlen behoorden destijds tot de parochie van Voerendaal. In Heerlen werd al gauw een nieuwe kerk gebouwd en de Sint-Pancratiusparochie opgericht, de andere dorpen volgden pas vele eeuwen later. Ook op bestuurlijk gebied behoren Ubachsberg en Kunrade al van oudsher tot Voerendaal en dat is ongewijzigd gebleven.

Op 10 maart 1745 werd de bekende Nederlandse auteur J.H Swildens geboren in Voerendaal. Hij schreef o.a het Vaderlandsch A-B boek voor de Nederlandsche jeugd(1781) en het Deugden-boekje(1813).

Burgemeesters van Voerendaal:

Naam Genoemd in Opmerkingen
Pierre Adam Hennen 1796 (agent municipal)
Martinus Vernaus 1799-1808 (maire)
Ernest baron de Lamberts (de Cortenbach) 1808-1814 (maire)
Pierre Adam Hennen 1815-1818
Panhuijs 1818-????
Carel Simon Hollman 1823-1825
Johan Leonard Crijns 1825-1827
Jean Arnold Joseph Hennen 1827-1830
Caspar Lemmens 1830-1834
Ernest baron de Lamberts (de Cortenbach) 1834-1839
J.H. Janssen 1839-1861
Egidius Slanghen 1861-1867
Willem Pieters 1868-1884
Gerard Jozef Claessens 1884-1894
Frans Jozef Senden 1894-1903
Joannes Arnoldus Joseph Hennen 1903-1917
Jan Hubert Dautzenberg 1917-1922
Martin Jozef Hubert Dautzenberg 1922-1958
J.W.M. Vaessen 1958 (waarnemend)
Gerardus Jacobus Hendrikus (Sjra) Frencken 1958-1969
J.W.H. (Hub) Sieben 1969-1980
Pieter Leonard (Leo) Houben 1980-1981 (waarnemend)
Hubertus Gerardus Marie (Huub) Strous 1982-2005
Dieudonné A.M. Akkermans 2005-2008
Monica Josepha Ignatius (Monique) Quint-Maagdenberg 2008 (waarnemend)
Egidius Antoine Julien (Ed) Sprokkel 2008-2014
Wil Houben 2014-hedenMonumenten

Rondom Voerendaal zijn verschillende kastelen, kasteelboerderijen en herenhuizen te vinden, waarvan kasteel Cortenbach waarschijnlijk het belangrijkst was. Andere kastelen zijn Haeren, Puth, Rivieren, de kasteelboerderij Lichtenberg en Terworm (al ligt dit laatste kasteel tegenwoordig op grondgebied van de gemeente Heerlen).

Voerendaal heeft een halte aan de spoorlijn Maastricht – Heerlen. Het station werd geopend in 1915 en is één van de twee stations binnen de gemeentegrenzen. Het voormalige stationsgebouw is nooit gesloopt, maar biedt thans naast woonruimte onderdak aan een reisbureau en de plaatselijke VVV.

Archieven

De doopregisters beginnen in 1618, de huwelijksregisters in 1619 en de overlijdensregisters in 1759 (Parochie H. Laurentius). Zie verder deze link DTB-registers en Burgerlijke Stand.

Literatuur

Externe links