Strens

Uit Genealogie Limburg Wiki
Zegel met familiewapen Strens.

Strens is een van oorsprong Belgische patriciërsfamilie uit de omgeving van Brussel. De Nederlandse tak start bij Nicolaus Strens (zie generatie 2), welke zich vanuit Brussel vestigde in Amstenrade (Limburg). Veel nazaten bekleedden aanzienlijke functies zoals rentmeester, rechter, advocaat of waren actief in de politiek.

In 1947 kwam de naam in Nederland nog 7 keer voor, allen in Limburg. In 2007 zijn er nog 6 te vinden, verspreid over de gemeentes Sittard-Geleen, Roermond en Groningen.

Wapen

Wapen: doorsneden: A in goud drie blauwe linker schuinbalken; B in zilver vijf zwarte sterren (3-2).
Helmteken: drie struisveren.
Dekkleden: blauw, gevoerd van goud.

Genealogie

Generatie 1

I. Nicolas Strens (Strain), waarschijnlijk gedoopt te Genval 30 september 1708, zoon van Jean Strens en Anne Debroux, overleden te Brussel 18 november 1784, 76 jaar oud. “Bode aen Haere Majesteyts Rekencaemer”[1].
Hij trouwde te Brussel 18 maart 1735 (St. Jacques sur Coudenberg) met Elisabeth Thérèse Ipersiel (Ipperseel, Ypersiel), gedoopt 19 november 1704 te Braine- l’Alleud, overleden te Brussel 28 april 1774, 69 jaar oud, dochter van Philippe Ipersiel en Marie Catharine Dury.

Uit dit huwelijk:

 1. Nicolaus Strens, gedoopt Brussel 14 januari 1736 (get. Nicolaus Auwerckx, Petronilla [..]asens). Volgt IIa.
 2. Catharina Elisabeth Strens, gedoopt Brussel 26 februari 1737 (get. Jacobus Strain, Anna Catharina IJpersiel), aldaar overleden 18 juli 1766, 29 jaar oud. Zij trouwde Brussel 25 november 1758 met Guillaume Louis Simon Febus, gedoopt Brussel 30 april 1736, officiaal van de Rekenkamer, aldaar overleden 2 november 1782, 46 jaar oud, zoon van Henricus Febus en Maria Margaretha Mangez. Hij hertrouwde met Joanna Maria Strens.
 3. Joannes Baptista Joseph Strens, gedoopt Brussel 10 juni 1738 (get. Joes Bapta vander Coommier, Joanna Ansillen).
 4. Anna Josepha Strens, gedoopt Brussel 30 juni 1739 (get. Joes Strens, Anna Depuis).
 5. Jean Joseph Strens, gedoopt Brussel 4 juli 1740 (get. Joes Petrus Lassin, Maria Joseph Ipersiel).
 6. Augustin Joseph Strens, gedoopt Brussel 1 september 1741 (get. Augustinas Mallard, Maria Joanna Vander [..]mmen). Volgt IIb.Generatie 2

Huize "de Dael" te Nuth.
Handtekening uit 1766.

IIa. Nicolaus Strens, gedoopt 14 januari 1736 te Brussel (B.) (St. Jacques sur Coudenberg), overleden 9 december 1783 te Nuth (huize de Dael), 47 jaar oud ("sepultus in choro nostrae ecclesae sub scamno nuncupato de Daelder Banck" begraven in het koor van de kerk, onder de bank die de Daelder Banck wordt genoemd).
Hij bewoonde kasteel Amstenrade als rentmeester en kocht in 1773 huize de Dael te Nuth van de familie Joppen.

Functies:

 • Rentmeester en secretaris in dienst van de prins De Ligne 1757-1766.
 • Drossaard van het graafschap Geleen- Amstenrade 1766-1783.
 • Griffier van het land van Valkenburg

Hij trouwde op 6 februari 1763 te Brussel (St. Jacques sur Coudenberg) met Maria Ludovica (Louise) Mesnage, gedoopt 11 augustus 1737 te Beloeil (B.), overleden op 27 januari 1820 in Nuth, 82 jaar oud, dochter van Francois Mesnage en Marie Michelle Lebrun.

Oirsbeek - juni 1766:[2]
Alsoo D’hre Drossard goedgevonden heeft van sig op heden van het drossard ampt deses Graeffschappe van Amstenraedt wegens sijnen geavanceerden ouderdom ende meenigh vuldige lastige occupatien en moeijelijckheden waer aen dit officie onophoudelijck onderworpen is, te bedancken, so heeft de Hre N: Strens secrataris deses Graeffschappe en Griffier der heeren Staeten deses landts ten selven tijde sijne patente als Drossardt der Graeffschappen van Geleen en Amstenraedt door sijne Hoogheijt den heere Prins de Ligne als gebiedenden Heer alhier aen hem in dato d. ...(blanco)... verleent alhier geproduceert en heeft dien volgens den ede daertoe staende ende signantelijck dat hij niet het minste voor het voors. ampt gegeven nochte zij directelijck ofte indirectelijck versprocken nochte geoffereert heeft.

Maastricht - 13 september 1773:[3]
Den Edelen achtb: Heer H: Joppen den regter licentiaat en oud borgemeester deser stadt, in huwelijk met de Hooged. Welgeb: vrouwe mevrouwe Baronesse M: Adriaen van Woot de Tenloo, welken heer comparant, bij wettigen titel van koop en verkoop verklaerde mits desen te cedeeren en in vollen eijgendom over te dragen aen en ten behoeve van Den Erentfesten Nicolaus Strens drossaerd en rentmeester van de Graefschappen Geleen en Amstenrade mitsgaders Griffier van d’Edele Staaten ’s Lants Valkenburg, partage van haere keijserlijke en coninglijke Majesteit in huwelijk met mevrouwe Maria Ludovica Mesnage alhier present. ...en in coop accepteerende sijn ’s Heere eerste comparants adelijck huijs met aenhoerige schuure, stallingen, hoff, ackerlanden, weijdens, vijvers, bempden, en alle geregtigheden, ap- en dependentiën vandien genoemd Aelbroek of den Dael gelegen ontrent Nuth... voor de somme van twee en dertig duyzend en vier hondert gls. Brabants.


Kinderen uit dit huwelijk:

 1. Theresia Elisabeth Strens, gedoopt 22 november 1763 te Amstenrade (get. Gerardus Lindemans loco Nicolai Strens "avi", Mechtildis Lintiens loco Elisabetha Theresia Ipersiel), overleden 24 juni 1839 te Schaesberg, 75 jaar oud. Zij trouwde 7 december 1788 te Nuth met Dionisius Josephus Delahaije, gedoopt 17 november 1757 in Nuth, landbouwer, overleden 27 december 1825 te Schaesberg, 68 jaar oud, zoon van Wijnandus Mathias Delahaije en Anna Margaretha Smits.
 2. Mr. Nicolaus Franciscus Joseph Strens, gedoopt 6 december 1764 te Amstenrade (get. Gerardus Lindemans loco Franciscus Joseph Mesnage "ex Beloeil", Mechtildis Lintiens loco Catharina Elisabeth Strens "ex Brussel"). Volgt IIIa.
 3. Maria Josepha Strens, gedoopt 5 april 1766 te Amstenrade (get. Gerardus Lindemans loco Augustini Josephi Strens, Mechtildis Lintiens loco Maria Josepha Cousin), overleden 24 april 1857 te Nuth, 91 jaar oud, ongehuwd.
 4. Augustina Elisabeth Theresia Strens, gedoopt 21 mei 1767 te Amstenrade (get. Augustinus Josephus Strens, Elisabetha Theresia IJpersiel), overleden 15 april 1768 te Amstenrade, 10 maanden oud ("in ecclesia nostra de Amstenraedt sepulta... ejus monumentum sepultrale adhuc partim en statu et facet ante altare Ste Gertrudis").
 5. Francois Joseph Strens, gedoopt 21 augustus 1769 te Amstenrade (get. Gerardus Lindemans loco Francisci Josephi Mesnage, Mechtildis Lintiens nomine Elisabetha Theresia Ipersiel), secretaris Graafschap Geleen Amstenrade (1783-1794, tijdens zijn minderjarigheid vervangen door Gerardus Lindemans), advocaat, overleden 4 juni 1806 te Nuth, 36 jaar oud, ongehuwd.
 6. Maria Louisa Strens, gedoopt op 20 mei 1773 te Amstenrade (get. Gerardus Lindemans loco Nicolai Francisci Josephi Strens, Barbara Pijls loco Theresia Elisbetha Strens), overleden op 21 november 1864 te Nuth, 91 jaar oud, ongehuwd.
 7. Augustina Jozepha Strens, gedoopt 16 april 1777 in Nuth (get. Gerardus Lindemans nomine Nicolai Francisci Strens, Theresiae Elijsabetha Strens "sororis patizatae prolis"), overleden 13 maart 1847 te Voerendaal, 69 jaar oud. Zij trouwde, 17 mei 1799 te Oirsbeek met Jan Willem (Willem) Delahaije, gedoopt 4 juli 1765 te Nuth, overleden 3 november 1848 te Voerendaal, 83 jaar oud, zoon van Wijnandus Mathias Delahaije en Anna Margaretha Smits.Handtekening uit 1780.

IIb. Augustin Joseph Strens, gedoopt te Brussel 1 september 1741 (St. Jacques sur Coudenberg), overleden te Rixensart (B.) 5 november 1807, 66 jaar oud.

Functies:

 • advocaat "au Conseil Souverain du Brabant"
 • raadsheer

Hij trouwde te Brussel (St. Michel et Gudule) 10 januari 1769 (get. Joanne Dominico Gheude, Nicolao Strens) met Marie Antoinette Josephe Gheude, gedoopt te Brussel (B.)(St. Michel et Gudule) 22 juli 1741, overleden te Brussel 16 januari 1814, 72 jaar oud, dochter van Petrus Gheude en Catharina Ludovica van der Linden.

Uit dit huwelijk (allen gedoopt St. Michel et St. Gudule):

 1. Nicolas Joseph Strens, gedoopt Brussel 6 december 1769 (get. Nicolaus Strens "avus prolis", Maria Anna Josepha van der Linden). Volgt IIIb.1.
 2. Pierre Joseph Ghislain Strens, gedoopt Brussel 30 oktober 1770 (get. Petrus Gheude "avus prolis", Elisabeth IJperseel "avia praedicta prolis"). Volgt IIIb.2.
 3. Jean Dominique Joseph Strens, gedoopt Brussel 24 augustus 1772 (get. Joannes Dominicus Antonius Josephus Gheude, Joanna Ludivoca van der Linden), aldaar overleden 9 december 1772.
 4. Jean Egide Augustin Strens, gedoopt Brussel 20 oktober 1773 (get. Aegidius van Puijvelde, Joanna Ludovica van der Linden).
 5. Jean Julien Dominique Strens, gedoopt Brussel 9 januari 1777 (get. Joannes Dominicus Gheude, Catharina van Himbeck). Volgt IIIb.3.
 6. Elisabeth Petronille Alexandrine Strens, gedoopt Brussel 9 januari 1780 (get. Petrus Verjan, Elisabeth Osullivan "nata de Cantillon"), aldaar overleden 30 juni 1847. Trouwde Brussel 20 januari 1800 met Joseph Francois Edouard Hulet, geboren Brussel 7 september 1770, koopman, rentenier, aldaar overleden 9 mei 1844, zoon van Antoine Hulet en Marie Anne Blanchart.Generatie 3

Handtekening uit 1820.

IIIa. Mr. Nicolaus Franciscus Joseph Strens, gedoopt 6 december 1764 te Amstenrade, overleden 6 december 1821 te Roermond, 57 jaar oud. Behaalde zijn licentiaat in beiden rechten te Leuven in 1787.

Functies:

 • Secretaris van Geleen en Amstenrade (<1783)(wegens minderjarigheid vervangen door Gerardus Lindemans).
 • Drossaard van Geleen en Amstenrade (1783-1794) (vanwege zijn minderjarigheid en studie tot 1787 vervangen door Joannes Ferdinandus Antonius Limpens de Chevremont).
 • Avocat au Conseil de Brabant (1787- )
 • Rechter der Rechtbank Nedermaas (1797-1800)
 • Rechter der Rechtbank Roermond (1800-1821)
 • President der Rechtbank te Roermond (1816-1821)

Hij trouwde 25 juni 1804 te Niederkrüchten (D.) met Johanna Catharina van Mulbracht, geboren 22 maart 1770 te Nederkruchten (D.), overleden 22 november 1853 te Roermond, 83 jaar oud, dochter van Antonius Wilhelmus van Mulbracht en Anna Catharina van Knippenbergh,

Uit dit huwelijk:

 1. Mr. Martinus Paschalis Hubertus (Pascal) Strens, geboren 28 maart 1807 te Roermond. Volgt IV.IIIb.1. Nicolas Joseph Strens, gedoopt te Brussel 6 december 1769, overleden te Wenen (Oostenrijk) 9 september 1828, 58 jaar oud.

Functies:

 • advocaat "au Conseil du Brabant" (1793)
 • raadsheer (1800-1801)
 • indendant d'education pensionné (1828)
 • maître d'hotel (1828)

Hij trouwde te Brussel 18 augustus 1800 met Marie Dauphine Josephe Jamart, geboren te Leuze (B.) 14 augustus 1770, overleden te Wenen (Oostenrijk) 20 juli 1828, 57 jaar oud, dochter van Francois Jamart en Marie Josephe Hoton.

Uit dit huwelijk:

 1. Marie Adelaide Strens, geboren Brussel maart 1801, aldaar overleden 28 juni 1801, 3 maanden oud."
 2. Augustin Henri Strens, geboren Brussel 1 januari 1803, controleur des contributions au Min. des Finances (1833, 1834), receveur des contributions (1835, 1836, 1845). Trouwde Brussel 8 oktober 1833 (akte 620) met Anne Barbe Justine Vander Borght, geboren Brussel 25 april 1804, weduwe, dochter van Jean Henri Vander Borght en Anne Elisabeth Josèphe Sauvage. Hieruit nakomelingen.
 3. Maria Antoinette Josephe Strens, geboren Brussel 14 mei 1804.
 4. Ange Julien (Angelus Julianus) Strens, geboren Brussel 13 april 1809, employé au Ministère de l'interieur (1834), inspecteur général honoraire des chemins de Fer de l’Etat, conseiller communal de la Ville d’Anvers, administrateur des Hospices, ancien Membre de la Chambre de Commerce d’Anvers, officier de l’Ordre Léopold, chevalier de la Légion d’Honneur, de l’Ordre du Christ et des Guelfes, overleden Antwerpen 19 juli 1862. Trouwde 21 oktober 1845 met Joanna Francisca Maria Magdalena (Jenny) Teichmann, geboren Antwerpen 27 juli 1819, dochter van Joannes Theodorus Fredericus Teichmann en Maria Antonetta Petronella Cooppal.IIb.2. Pierre Joseph Ghislain Strens, gedoopt te Brussel 30 oktober 1770, aldaar overleden 15 juni 1848, 77 jaar oud.

Functies:

 • advocaat "au Conseil de Brabant" (1793- )
 • raadsheer (1800)
 • juris consulté (1804)
 • rentenier (1833-1848)

Hij trouwde met Marie Josephe Cuvelier, geboren te Leuze (B.) 26 januari 1776, overleden te Brussel 30 januari 1853, 77 jaar oud, dochter van Jean Baptiste Cuvelier en Marie Joseph Delrivière.

IIIb.3. Jean Julien Dominique Strens, gedoopt te Brussel 9 januari 1777, aldaar overleden 12 november 1845, 68 jaar oud.

Functies:

 • grondeigenaar (1833)
 • gedeputeerde der Provinciale Staten van Zuidelijk Brabant (<1845)
 • ontvanger der belastingen (1845)

Hij trouwde met Angélique Julie Durand, geboren te Parijs 15 februari 1785, overleden te Sint-Joost-ten-Node (B.) 17 september 1850, 65 jaar oud, dochter van Georges Laurent Louis Durand en Marie Francoise Amable Deschamps, weduwe van Pierre Joubert.

Generatie 4

Mr. M.P.H. Strens
Overlijdensadvertentie uit 1875.

IV. Mr. Martinus Paschalis Hubertus (Pascal) Strens, geboren 28 maart 1807 te Roermond, overleden 22 juli 1875 te Maastricht, 68 jaar oud, begraven 26 juli 1875 te Swalmen. Behaalde in 1827 zijn studie rechten (gepromoveerd op dissertatie) aan de universiteit van Luik.

Functies:

 • Advocaat te Roermond 1827-1833
 • Rechter-plaatsvervanger Arrondissementsrechtbank te Roermond 1832-1841
 • Procureur te Roermond 1833-1840
 • Officier van Justitie te Roermond 1840-1841
 • Advocaat-generaal te Roermond 1841-1846
 • Lid Tweede Kamer 1844-1846
 • Procureur-generaal Provinciaal Gerechtshof te ’s-Hertogenbosch 1846-1852
 • Minister van Justitie 1852-1853
 • Minister voor de Zaker der Rooms-Katholieke Eredienst 1852-1853
 • Lid Tweede Kamer 1853-1861
 • Lid College van regenten Huis van Arrest Roermond 1856-1861
 • Wethouder van Roermond 1857-1861
 • Minister voor de zaken der Rooms-Katholieke Eredienst 1861-1862
 • Minister van Buitenlandse Zaken (ad interim) 1861-1861
 • Procureur-generaal Provinciaal Gerechtshof te Maastricht 1865-1875

Hij ontving de onderscheidingen Ridder in de Orde van de Nederlandse Leeuw in 1847 en in 1862 Commandeur in de Orde van de Nederlandse Leeuw.
Kocht op 31 december 1839 de Graeterhof onder Swalmen van Theodoor F. Knijn en liet het in 1857 door architect Cuypers een jachtverblijf bouwen.


Hij trouwde 9 september 1828 op kasteel Geusselt te Amby met Jkvr. Josephina Catharina Hendrica Fransiesia (Josephina) van Eersel, geboren 18 juli 1806 te Antwerpen (B.), overleden op 23 maart 1846 te Maastricht, 39 jaar oud, dochter van Francis Hendrik van Eersel en Margaretha Constantia Hendrika Cramer.

Uit dit huwelijk:

 1. Mr. Charles Eugene Pascal Joseph (Charles) Strens, geboren 1 augustus 1829 te Luik (B.). Volgt V.
 2. Maria Hubertina Constantia Julia Strens, geboren 15 juni 1839 te Roermond, overleden 6 februari 1911 te Geleen, 71 jaar oud. Zij trouwde 5 mei 1874 te Maastricht met Mr. Petrus Barend Hubertus Marinus (Martinus) Swart, geboren 22 september 1839 te Maastricht, advocaat, zoon van Joannes Marius Swart en Anna Josepha Neven.Generatie 5

Mr. Ch.E.P.J. Strens

IV. Mr. Charles Eugene Pascal Joseph (Charles) Strens, geboren 1 augustus 1829 te Luik (B.), overleden 15 augustus 1892, huize de Dael te Nuth, 63 jaar oud, begraven te Roermond. Studeerden rechten aan de Leidsche Hoogeschool.

Functies:

 • Rechter der Arrondissementsrechtbank van Roermond 1860-1882
 • President der Arrondissementsrechtbank van Roermond 1882-1892

Hij trouwde 25 augustus 1857 te Roermond met Amelie Caroline Josephine Milliard, geboren 18 maart 1833 te Roermond, overleden op 14 juli 1910 te Roermond, 77 jaar oud, dochter van Felix Willem Milliard, notaris, en Maria Ida Claessens.

Uit dit huwelijk:

 1. Josephine Marie Amelie Caroline Strens , geboren 2 juni 1858 te Roermond, aldaar overleden 24 september 1931, 73 jaar oud, ongehuwd.
 2. Marie Louise Félecité Strens, geboren 31 juli 1859 te Roermond, overleden 7 juli 1920 te Nuth, 60 jaar oud. Zij trouwde 13 mei 1884 te Roermond met Otto Herman Joseph (Otto) Herberz, geboren 31 december 1849 te Uerdingen (D.), overleden 24 mei 1918 te Nuth, 68 jaar oud, zoon van Balthasar Herberz en Marie Anne Emans.
 3. Eugène Henri Charles Louis (Eugène) Strens, geboren 9 augustus 1861 te Roermond. Volgt VIa.
 4. Louis Henri Pascal Marie (Louis) Strens, geboren 14 december 1862 te Roermond. Volgt VIb.Generatie 6

E.H.C.L. Strens

VIa. Eugène Henri Charles Louis (Eugène) Strens, geboren 9 augustus 1861 te Roermond, overleden 25 februari 1919 te Roermond, 57 jaar oud.

Functies:

 • Notaris te Roermond 1888-1919

Hij trouwde 14 juli 1898 te Roermond met Johanna Maria Herten, geboren 11 juni 1874 te Roermond, overleden 2 september 1928 te Arnhem, 54 jaar oud, begraven in Roermond, dochter van Gerhard Jacob Hendrik Willem Herten en Johanna Gordon.

Uit dit huwelijk:

 1. Ir. Eugène Louis Charles Marie (Eugène) Strens, geboren te Roermond 5 augustus 1899, postzegel en exlibris verzamelaar, overleden te Breda 26 februari 1980, 80 jaar oud. Hij trouwde 's Gravenhage 19 april 1940 met Hendrika Wilhelmina te Strake, geboren te Willemstad 13 augustus 1907, overleden te Veere 14 maart 1998, 90 jaar oud, gescheiden van Jacobus Louis Carel Wildeman, dochter van Jan Aaldert te Strake en Sara Metje Verburgt. Uit dit huwelijk 4 kinderen.
 2. Otto Louis Eugène Marie (Otto) Strens, geboren te Roermond 5 november 1900, econoom, overleden te Munstergeleen (huize Koekamp) 6 november 1952, 52 jaar oud. Hij trouwde te Nieuwstadt 20 november 1931 met Clara Wilhelmina Catharina Haan, geboren te Nieuwstadt 29 juni 1902, overleden 21 juni 1998, 95 jaar oud, dochter van Hubert Nicolas Lodewijk Haan en Sibilla Hubertina Schroengers. Uit dit huwelijk 3 kinderen.
 3. Jeanne-Marie Josephine Strens, geboren te Roermond 13 februari 1904, overleden te Beegden (Nederhoven) 10 november 1983, 79 jaar oud. Zij trouwde te 's-Gravenhage 28 mei 1932 met Dr. Georges Marie Hubert René Dahmen, geboren te Roermond 27 mei 1906, overleden te Beegden (Nederhoven) 23 september 1993, 87 jaar oud, zoon van René Jean Louis Dahmen en Anne Lucie Germaine Rene van Hopen.VIb. Louis Henri Pascal Marie (Louis) Strens, geboren 14 december 1862 te Roermond, overleden op 31 juli 1924 te Swalmen, 61 jaar oud. Hij bewoonde het door zijn grootvader aangekochte Graeterhof te Swalmen en liet het in 1909 ingrijpend verbouwen.

Functies:

Hij trouwde te Neuss (D.) in 1893 met Johanna Charlotte Maria Josten, geboren op 25 juli 1866 in Neuss (D.), overleden op 4 juli 1914 in Swalmen, 47 jaar oud, dochter van Frans Johann Josten en Johanna Charlotte Martha Weijer.

Uit dit huwelijk:

 1. Johanna Maria Amelia Strens, geboren te Swalmen 7 februari 1894.
 2. Isabella Charlotte Eugénie Marie Strens, geboren te Swalmen 28 januari 1895, overleden te Roermond 27 maart 1966, 71 jaar oud, ongehuwd.
 3. Charles Paul Francois Marie (Charles) Strens, geboren te Swalmen 3 december 1896, burgemeester van Swalmen (1924-1961), aldaar overleden 8 maart 1964, 67 jaar oud, ongehuwd.Bronnen

 1. Begraafregister St. Jacques-sur-Coudenbergh 1774: Elisabeth Theresia Ipperseel huijsvrouwe van Sr. Nicolas Strens boode van haere majts. reken camere overleden den 28 april lestleden woonende inde Vier Roelmans Kinders straete...
 2. RHCL - 01.075 inv.nr. 1816: civiele rol Oirsbeeck – juni 1766
 3. RHCL - 20.242A inv.nr. 2275 – notaris Henricus HupkensLiteratuur

 • Nederlands Patriciaat jaargang 11 (1920).
 • Rechtspraak in Roermond: van Soevereine Raad naar Rechtbank Limburg (1580-2012), Hfdst. 13: “Twee presidenten en een minister van Justitie Strens”, door Georges Linssen.
 • De Maasgouw; Orgaan voor Limburgsche Geschiedenis, Taal- en Letterkunde jrg 31, 1909 (26), no 9: “Benoeming van Nicolaas Frans Jozef Strens tot drossaard der graafschappen Geleen en Amsternade. 4 Januari 1784“, door P. Doppler.Links