Amby

Uit Genealogie Limburg Wiki
Wapen van Amby

Amby (Limburgs: Amie) is een dorp, sinds 1970 behorende bij de gemeente Maastricht.

Geschiedenis

Amby stond altijd onder de schepenbank van Meerssen en vormde tot 1970 een eigen gemeente. De Heilige Walburgakapel in Amby komt voor op een lijst van goederen van de Proosdij te Meerssen uit 1145. De plaats werd voor het eerst genoemd in 1157 als Ambeia. In 1661 werd de schepenbank Meerssen-Amby een der hoofdschepenbanken van het land van Valkenburg. Amby lag in die tijd vlak bij het belangrijkere en grotere Maastricht dat regelmatig in oorlog was. Het dorp Amby heeft daar in de loop der eeuwen vaak en zwaar onder geleden. In 1559 kwam Amby te vallen onder het bisdom Roermond. In 1609 werd het een zelfstandige parochie. De kerkpatroon is dus de Heilige Walburgis.

Reeds in 1000 v.Chr. was er sprake van bewoning en sindsdien is het gebied min of meer continu bewoond gebleven. Hierdoor komt Amby ook aan zijn bijnaam van "oudste dorp van Nederland". In 1918 werden bij een afgraving Romeinse dakpannen en scherven van Romeins aardewerk aangetroffen verspreid over een groot terrein. In het begin van de jaartelling heeft hier ook een Romeins landhuis gestaan. In 2008 werd een muntschat uit de eerste eeuw v. Chr. gevonden van zilveren zogeheten Rijnlandse regenboogschoteltjes, en gouden munten die worden toegeschreven aan de Eburonen.

Wapen

De schepenbank had geen eigen zegel. Pas in 1895 is het wapen voor de gemeente Amby ontworpen en dat is een combinatie van de Leeuw van Valkenburg en de pariochieheilige Walburgis. Heraldisch omschreven luidt het: "Gedeeld: rechts van zilver een dubbelstaartige leeuw van keel, gekroond en geklauwd van goud; links in keel de H.Walburgis, aanziende met een gouden nimbus om het hoofd, gelaat en handen van natuurlijke kleur, gekleed in Benedictijner ordekleed, bestaande in een wit kloostergewaad met een kap van sabel, in de linkerhand een abbatialen kromstaf en in de rechter een vaas, beide van goud; rechts aan de voeten vergezeld van eene koninklijke kroon van goud."

Poortgebouw van Huis Severen

Bevolking

De gemeente telde op 31 decemeber 1969 615 hectare met circa 1.200 huizen en 3.780 inwoners

Monumenten

  • Kasteel de Geuzelt
  • Huis Severen
  • Monumentale boerenhoeven
  • Neo-gotische Walburgiskerk uit 1866.

Archieven

De Doopregisters beginnen in 1663, de Huwelijksregisters in 1679 en de Overlijdensregisters in 1679 (parochie H. Walburgis). De archieven bevinden zich in het Gemeentearchief Maastricht. Zie deze link DTB-regsiters en BS Amby.

Families die langdurig in Amby woonden of wonen