Wittem

Uit Genealogie Limburg Wiki
Wapen van Wittem

Wittem is een buurtschap in het zuiden van de Nederlandse provincie Limburg die tezamen met het gehucht Partij het kerkdorp Partij-Wittem vormt. Tot 1999 was Wittem een zelfstandige gemeente; zij werd per 1 januari 1999 vrijwillig samengevoegd met de gemeente Gulpen. Deze beide voormalige gemeenten waren in hun toenmalige vorm ontstaan bij de herindeling van 1982, die dat jaar in de gehele regio plaatsvond. Wittem kreeg toen een nieuwe vorm door de toevoeging van gedeelten der destijds opgeheven gemeenten Slenaken en Wijlre. Het gemeentehuis was gevestigd te Mechelen. Na de samenvoeging in 1999 is de naam Wittem als gemeentenaam in zoverre behouden, dat de fusiegemeente Gulpen-Wittem heet.

Geschiedenis

Kasteel Wittem

De naam Wittem wordt in een akte uit 1125 voor het eerst officieel vermeld als Witham. Het grondgebied werd in 1520 verheven tot een vrije rijksheerlijkheid en in 1732 tot graafschap. Het bleef dit tot de inname door de Franse Republiek aan het einde van de 18e eeuw. Op dit grondgebied bevonden zich toen al onder meer het 13e eeuwse kasteel en de woonkern Partij. Het huidige Redemptoristenklooster werd er tussen 1729 en 1733 gebouwd. Na de Franse tijd ontstond de nieuwe gemeente Wittem, met vanaf het begin hierin de kernen Nijswiller, Partij en Wahlwiller.

Zicht op Kloosterkerk

Monumenten

  • In deze plaats bevindt zich een bekend Redemptoristenklooster, dat regionaal een min of meer bedevaartsoord-achtige functie kent.
  • Kasteel Wittem is nu in gebruik als hotel.

Archieven

Dopen vanaf 1692, Trouwen vanaf 1640 en Begraven vanaf 1640. Zie verder deze link DTB-registers Wittem en Burgerlijke Stand Wittem.

Zie ook

Rijksgraafschap Wittem