Coenen

Uit Genealogie Limburg Wiki
Tree3c.jpgTree3c.jpgTree3c.jpg

GENEALOGIE COENEN

Generatie II.1 Arnoldus COENEN, mogelijk zoon van Leonardus COENEN.
Gehuwd met Maria CORTEN, geboren ca. 1570, dochter van Franciscus CORTEN.
Uit dit huwelijk:

 • 1. Elisabeth, gedoopt op 10 november 1601 te Nuth (getuige(n): Matthias Beltgens, Maria Renckens, Elisabeth Boesten, Jan Cortten).

Gehuwd voor de kerk op 28-jarige leeftijd op 21 juli 1630 te Nuth (getuige(n): Leonardus Coenen, Anna ...) met Gerard VLEUGELS.

 • 2. Johanna, gedoopt op 25 februari 1604 te Nuth (getuige(n): Petrus Bruls, Joannes Cortten, Eva e.v. Franciscus Cortten, Catharina Keijsers namens Lijskens Pessens, Sijcken e.v. Lentgen Pletvoets junior), overleden op 12 september 1676 te Nuth op 72-jarige leeftijd.

Gehuwd voor de kerk op 29-jarige leeftijd op 6 mei 1633 te Nuth met Leonardus HERMENS, overleden op 23 december 1661 te Nuth
.

 • 3. Leonardus (zie II.1).
 • 4. Franciscus (zie II.2).
 • 5. Nicolaas (zie II.3).


Generatie II


II.1 Leonardus COENEN, gedoopt op 15 juni 1606 te Nuth (getuige(n): Martinus Biesman, Matthias Cortten, Theodorus Bocx de Sijmpelfelt, Gar (?) van Leeuw, Giel Plaetvoets senior), zoon van Arnoldus COENEN (zie I.1) en Maria CORTEN.
Gehuwd met Joanna CORTEN. Uit dit huwelijk:

 • 1. Franciscus, gedoopt op 12 maart 1640 te Nuth (getuige(n): Henricus Schepers).


II.2 Franciscus COENEN, gedoopt op 26 maart 1609 te Nuth (getuige(n): E.H. Leonardus Canisius, Catrina Huntgens de Bromelen, Elisabeth Cortten, Trutgen e.v. Leonardus Brulls, Peter Jans van Ophoven, Jan Senden), zoon van Arnoldus COENEN (zie I.1) en Maria CORTEN.
Gehuwd voor de kerk op 25-jarige leeftijd op 18 oktober 1634 te Nuth achternaam bruid bij huwelijk Baltissen met Sophia PETERS (alias Baltissen), overleden op 28 februari 1686 te Nuth, dochter van Baltasar PETERS (alias Smeets) en Catharina WEUSTENRAEDT)
Op 25 september 1636 doodde de weduwe Baltus Smets de tocht op anderhalve morgen en acht kleine roeden akkerland op de Grachtweg, grenzend aan [tekst beschadigd] Jans, de gelder, Jan Mul.. [tekst beschadigd], hoofdzijde Jan Mullens, ten behoeve van haar zoon Peter Smets en haar schoonzonen Geret Spikers en Frans Coenen, allen mede handelend voor de minderjarige kinderen. Vervolgens werd het geheel verkocht aan Gerardt Jans voor negentien stuivers per kleine roede.[1]
Op 21 oktober 1647 doodde Trijne Baltissen, weduwe Baltus Peters de tocht op drie percelen akkerland gelegen binnen Helle naast de Grachtweg. Het eerste perceel, 181 kleine roeden, grensde aan Tomas Wustenraedt en Anna Nijs; het tweede perceel. een halve bunder groot, grensde aan Gerit Janis en de erfgenamen Baltus Peters, hoofdzijde de Grachtweg; het derde perceel, 31 kleine roeden, grensde aan de weduwe Reul Gerits en Jan [niet ingevuld] "kuperken tot Schimmert", hoofdzijde Lemmen Raven.
Ontvangers waren haar kinderen bij wijlen Baltus Peters, te weten, Peter Peters, Baltus Peters, Frans Coenen als man en voogd van Fijcken Peters, Ercken Grusen als man en voogd van Trijn Peters en Gercken Spickers als man en voogd van Maria Peters.
Vervolgens werden de percelen verkocht aan Willem Habets, gehuwd met Jehenna Knubben, voor 21 stuivers per kleine roede.
De verkopers kregen de helft van de staande gewassen, kaf en stro bleven bij het land.
De koper betaalde ter plekke 100 gulden en beloofde het restant medio mei 1648 te betalen.[2]
Uit dit huwelijk:

 • 1. Johanna, gedoopt op 6 april 1639 te Nuth (getuige(n): Gerardus Coonen, Elisabeth Ackermans namens Judich Tomissen).
 • 2. (kind), gedoopt op 13 september 1640 te Nuth (getuige(n): [geen getuigen vermeld]), moeder heet Sophia Gielen.
 • 3. Arnoldus (zie III.1).
 • 4. Egidius, gedoopt op 2 september 1648 te Nuth (getuige(n): Joannes Schepkens, Margaretha Huntgens e.v. Servatius Corten), achternaam moeder Peters.


II.3 Nicolaas COENEN, geboren ca. 1610, zoon van Arnoldus COENEN (zie I.1) en Maria CORTEN.
Op 10 december 1643 leende Claes Coenen van Peter Frissen 154 gulden tegen 6 1/4% en stelde daartoe tot onderpand 170 roeden land "over de kunelinde" naast Jan Cortten, 62 kleine roeden land te Hellebroek naast Peter Nuchelmans en 66 kleine roeden beemd aan de Geleenbeek naast de erven Peter Maes en de erven Heijn van Beeck.[3]
Gehuwd voor de kerk op 20 juni 1643 te Nuth (getuige(n): Joannes Cortten sr., Henricus Schepers (koster)) met Helena RENTGENS, 31 jaar oud, gedoopt op 4 maart 1612 te Nuth, overleden op 26 april 1677 te Nuth op 65-jarige leeftijd, dochter van Lambertus RENTGENS en Maria SCHOERENS.
Uit dit huwelijk:

 • 1. Arnoldus, gedoopt op 12 maart 1644 te Nuth (getuige(n): Joannes Corten sr., NN).
 • 2. Lambertus (zie III.2).
 • 3. Leonardus, gedoopt op 30 november 1647 te Nuth (getuige(n): Arnold Bemelmans, Joanna Corten).
 • 4. Maria, gedoopt op 6 februari 1649 te Nuth (getuige(n): Petrus Penrix, Maria Erckens), overleden op 30 december 1730 te Hellebroek-Nuth op 81-jarige leeftijd.

Gehuwd met Joannes HEUTS, overleden op 10 september 1720 te Hellebroek-Nuth.

 • 5. Joannes (zie III.3).


Generatie III


III.1 Arnoldus COENEN, gedoopt op 10 augustus 1643 te Nuth (getuige(n): G.. Spijckers, Helena Coenen (?)), overleden op 1 februari 1724 te Hellebroek-Nuth op 80-jarige leeftijd, zoon van Franciscus COENEN (zie II.2) en Sophia PETERS.
Op 3 mei 1698 leende Ercken Coenen, wonend "aen de lin" te Hellebroek onder Nuth en gehuwd met Petronella Heurckens, 100 gulden tegen 6,25% van Maria Stassen, weduwe Henricus Munnix. Tot onderpand dienden:
a) 78 kleine roeden huis en hof "aen den" in te Hellebroek, grenzend aan Vaes Canisius, Nicolaes Coenen en Herman Hermans;
b) 80 kleine roeden weiland tegenover het huis gelegen, grenzend aan Thomas Weustenraedt, Joannes Limpens, de straat en Lenaert Peters;
c) zeven grote en twee kleine roeden land aan het Esschebroeck, grenzend aan Maria Stassen, Vaes Corten en de Papebroek.[4]
Gehuwd voor de kerk (1) op 25-jarige leeftijd op 25 augustus 1668 te Amstenrade met Petronella HENNEKENS (Hornkens), dochter van Willem HORNKENS en Severina CANISIUS.
Gehuwd voor de kerk (2) op 68-jarige leeftijd op 30 september 1711 te Nuth (getuige(n): Guilhemus Schepers, Catharina Haemers). Arnoldus Coenen viduus Jasperina Hoerkens met Catharina JANSSEN, overleden op 27 maart 1749 te Hellebroek-Nuth.
Uit het eerste huwelijk:

 • 1. Maria, gedoopt op 22 juli 1669 te Nuth (getuige(n): Franciscus Conen, Severina Huntgens).
 • 2. Joannes, gedoopt op 25 april 1672 te Nuth (getuige(n): Maximilianus Schepers, Johanna Coenen).
 • 3. Franciscus (zie IV.1).
 • 4. Severina, gedoopt op 28 december 1678 te Nuth (getuige(n): Nicolaus Coenen, Maria Pitswegh), overleden op 24 september 1750 te Vaesrade op 71-jarige leeftijd.

Gehuwd voor de kerk (1) op 21-jarige leeftijd op 24 november 1700 te Nuth (getuige(n): Jan Schetghens, Maria Limpens) met Simon SCHETGENS, overleden op 10 maart 1715 te Vaesrade.
Gehuwd voor de kerk (2) op 37-jarige leeftijd op 20 februari 1716 te Nuth (getuige(n): Guilhelmus Schepers, Godefridus Maes). Sevet Coenen vidua Simon Schetgens met Leonardus CREUWEN, geboren ca. 1685, overleden op 14 maart 1754 te Vaesrade, zoon van Joannes CREUWEN en Catharina Gertrudis CAMPS.
Op 26 februari 1746 verklaarde Leonardus Creuwen, gehuwd met Severina Coenen, dat de op 7 februari gekochte percelen afkomstig waren uit een confiscatie van goederen van Nol Coenen. Omdat hij echter niet wilde profiteren van diens moeder en andere erfgenamen gaf hij diens moeder Catharina Meutgens, weduwe Frans Coenen, de 75 kleine roeden land "op het wolfsheul" terug. [Frans Coenen was de broer van Severina Coenen]
Verder was er nog sprake van een goede honderd rijksdaalders die wijlen Frans Coenen aan Leonardus Creuwen overhandigd had om zijn zoon vrij te kopen. [Nol Coenen werd echter tot de galg veroordeeld, maar overleed op 12 juni 1744 in gevangenschap in de kerker van kasteel Reijmersbeek].[5]

III.2 Lambertus COENEN, gedoopt op 19 september 1645 te Nuth (getuige(n): Simon Harden, Judith e.v. Laurens Meijs), overleden op 18 augustus 1711 te Nuth op 65-jarige leeftijd, zoon van Nicolaas COENEN (zie II.2) en Helena RENTGENS.
Op 23 september 1693 kocht Lemmen Coenen, gehuwd met Enken Haenen twee stukken land van Jan Caelmans, gehuwd met Catharina Simons, in deze mede voor zijn zus Maria Catharina, gehuwd met Jan Goris, handelende. Het land lag nabij het Waelhuis in de hof Swier, het ene stuk, groot een morgen, grensde aan de weg naar het Waelhuis en Nelis Ortmans, het ander stuk, eveneens een morgen, grensde aan Peter Ploumen, Jan Onnouw en de weg naar de Biessen. Het geheel moest 20 pattacons opbrengen en was belast met een kop rogge in de pastorie van Wijnandsrade en haar deel in de pacht van Paludanus.[6]
Op 19 januari 1694 kocht Lemmen Coenen, gehuwd met Maria Haen, van Jan Janssen, gehuwd met Encken Caelmans, een halve morgen land onder Wijnandsrade, Het land grensde aan de weduwe Corst Caelmans, de erfgenamen Merten Jans, de weg naar de Leeuweriksanck en de weg van Hellebroek naar Wijnandsrade. Hij betaalde 19 stuivers per kleine roede.[7]
Op 4 januari 1707, ten overstaan van notaris Schaepen, verhuurde en verpachtte Agata Munix aan Lemmen Coenen huis, hof, stallen, weiwas en beemden daarbij behorend, gelegen in het Hellebroek onder Nuth, "soo ende gelijck Lens en Mattijs Jongen d'een en d'ander is besittende en gebruijcckende", voor de duur van zes jaar tegen jaarlijks 90 gulden, ingaande 1 oktober 1707.
Er werden afgesproken gemaakt over de te verdelen gewassen en het leveren van 150 eieren met Pasen.[8]
Gehuwd met Anna HAEN(en), gedoopt op 2 september 1659 te Hoensbroek (getuige(n): Joannes Essers, Margareta van de Haest), overleden op 17 juni 1728 te Nuth op 68-jarige leeftijd, dochter van Arnold HAENEN en Maria van den ESSCHEN.
Uit dit huwelijk:

 • 1. Arnoldus (zie IV.2).
 • 2. Helena, gedoopt op 28 augustus 1693 te Nuth (getuige(n): Max. Schepers namens Joannes Heutz, Maria van den Eschen), begraven op 20 juli 1742 te Hoensbroek op 48-jarige leeftijd.

Gehuwd voor de kerk op 37-jarige leeftijd op 14 januari 1731 te Hoensbroek met Henricus KLEINTJENS, 46 jaar oud, gedoopt op 30 januari 1684 te Hoensbroek, begraven op 11 maart 1758 te Hoensbroek op 74-jarige leeftijd, zoon van Stephanus KLEIJNTJENS en Cornelia WAUMANS (Waumus).
SOp 7 januari 1731 verklaarde Hendrikus Kleintjens, bijgestaan door zijn broers Willem en Steven, toeziend voogd over zijn kinderen, dat hij, alvorens opnieuw te huwen, de reeds gedane aankoop van huis, weide en landerijen nabij de Akerstraat, rechtsgeldig wilde maken op naam van zijn kinderen. Voor zichzelf reserveerde hij het vruchtgebruik.
Tegelijkertijd liet Steven Coenen, broer van de bruid, vastleggen dat indien het huwelijk kinderloos zou blijven en zijn zuster als eerste zou overlijden, dat de helft van de roerende goederen naar haar familie zou teruggaan. Indien er kinderen zouden zijn, zou de langstlevende het vruchtgebruik krijgen maar de erfenis verdeeld worden over alle kinderen.[9]
Na de dood van Hendrik Kleintjens bleken er echter problemen te ontstaan. Midden 1758 werd het hooglopende geschil voor de schepenbank van Hoensbroek geregeld. De kinderen uit het eerste huwelijk, de ongehuwde Marie Anne en Machel Kleintjens, Jenne Kleintjens, gehuwd met Martin Rutten en Marie Kleintjens, gehuwd met Mathijs Palmen kregen 100 kleine roeden land en 60 kleine roeden weide aan de Koeweg te Hoensbroek. De kinderen uit het tweede huwelijk, Steven Kleintjens, gehuwd met Marie Gertrud Ottermans en Anne Marie Kleintjens, gehuwd met Joannes Kusters, kregen 80 a 90 kleine roeden land.[10]

 • 3. Nicolaas (zie IV.12).
 • 4. Stephanus, gedoopt op 4 juni 1698 te Nuth (getuige(n): Henricus Boots namens Stephanus Hanen, Joanna Roebroecks).


III.3 Joannes COENEN, gedoopt op 22 mei 1650 te Nuth (getuige(n): Reinerus NN, Maria Cortten), overleden op 13 december 1718 te Nuth op 68-jarige leeftijd, zoon van Nicolaas COENEN (zie II.3) en Helena RENTGENS.
Gehuwd voor de kerk op 36-jarige leeftijd op 6 februari 1687 te Nuth (getuige(n): Lambertus Coenen, Margarita Haenbeuckers) met Maria ONNOUW, geboren ca. 1660, overleden op 11 november 1699 te Nuth, dochter van Joannes ONNOUW en Elisabeth SMEETS.
Uit dit huwelijk:

 • 1. Helena, gedoopt op 6 november 1689 te Nuth (getuige(n): Arnoldus Coenen, Maria Coenen), overleden op 30 oktober 1750 te Hellebroek-Nuth op 60-jarige leeftijd.

Op 20 oktober 1724 loste Helena Coenen, weduwe Willem Rehaen, het derde deel af in een schuld van 100 gulden, waarvoor op 13 mei 1672 Jan Onnouw, gehuwd met Lisken Smeets borg stond.[11]
Gehuwd voor de kerk (1) op 30-jarige leeftijd op 18 januari 1720 te Nuth (getuige(n): Wilhelmus Schepers, Matthias Hautvast) met Wilhelmus REHAEN, 33 jaar oud, gedoopt op 1 maart 1686 te Wijnandsrade (getuige(n): Paulus Driesen namens Matthias Spauen, Agnes Driesen namens Maria Rehaen), overleden op 1 maart 1723 te Hellebroek-Nuth op 37-jarige leeftijd, zoon van Joannes REHAEN en Maria MAES.
Gehuwd voor de kerk (2) op 34-jarige leeftijd op 26 januari 1724 te Nuth (getuige(n): Stas Heuten, Joannes Creuwen), bruidegom uit Hoensbroek, bruid uit Hellebroek met Nicolaus HEUTEN, 36 jaar oud, gedoopt op 4 februari 1687 te Hoensbroek, overleden op 17 februari 1758 te Hellebroek-Nuth op 71-jarige leeftijd, zoon van Eustachius HEUTEN en Catharina SCHILLINX.
Op 7 mei 1728 sloot Willem Onnouw een overeenkomst met Nicolaes Heuten, gehuwd met diens nicht Helena Coenen. Willem Onnouw droeg de volgende goederen over:
a) huis, hof en weide te Hellebroek onder Nuth, grenzend aan Nelis Oortmans, Jan Nuchelmans en de straat;
b) 136 kleine roeden akkerland en weide in twee percelen omder Wijnandsrade gelegen, het een "in den hoeck", grenzend aan Nelis Oortmans en Meijcken Helgers, het ander op de Leeuwericksanck, grenzend aan de heer van Wijnandsrade en de weg.
Als tegenprestatie nam Nicolaes Heuten en schuld van 200 gulden aan Maria Hamers, 50 gulden aan Jan Nuchelmans en het derde deel van 100 gulden aan juffrouw Munix over. Verder zou Nicolaes Heuten oom Willem Onnouw de rest van zijn leven onderhouden. Ook zou Nicolaes jaarlijks zes karren mest met een tweespan leveren, waarop Willem Onnouw beloofde een half malder bonen, twee malder rogge en een vat tarwe te geven. Ook zou Nicolaes Heuten na het overlijden van Willem Onnouw 107 kleine roeden akkerland aan de uijtlegger, grenzend aan Houb Houben en de pastoor van Nuth, verkrijgen.[12]
Op 26 januari 1730 verkocht Joannes Coenen, gehuwd met Elisabeth Jessen, aan Claes Heuten, gehuwd met Helena Coenen, zijn kindsdeel onder Nuth en Wijnandsrade gelegen, voor 400 gulden, een paar schoenen en een paar muilen.[13]

 • 2. Joannes, gedoopt op 14 maart 1692 te Nuth (getuige(n): Leonardus Ortmans, Maria Conen).

Op 23 april 1724 verkochten Willem Onnouw, gehuwd met Catharina Oortmans, alsmede de andere erfgenamen van Jan Onnouw, te weten Arnoldus Ortmans, gehuwd met Cornelia Eggen, Nelis Ortmans, gehuwd met Anna Maria van Dorpe, Jan Cremers, gehuwd met Elisabeth Ortmans, Arnoldus Bemelmans, gehuwd met Catharina Ortmans, en Jan Coenen aan Matthijs Bruls, gehuwd met Christina Frens:
a) 50 kleine roeden akkerland "op het thienvrij" te Swier onder Wijnandsrade, grenzend aan de erfgenamen Steven Eggen, Jan Beckers;
b) 53,5 kleine roeden akkerland "op de Coije" onder Wijnandsrade, grenzend aan Nelen Bisschops en de erfgenamen Steven Eggen;
c) 100 kleine roeden akkerland in het Meulenveld onder Wijnandsrade, grenzend aan Everaerd Onnouw en de weduwe Kerckherderen.
Iedere kleine roede kostte 28 stuivers.[14]

 • 3. Nicolaus, gedoopt op 6 oktober 1695 te Nuth (getuige(n): Petrus Pluegmeckers namens Servatius Vaessen, Helena Smiets).
 • 4. Matthias, gedoopt op 21 maart 1698 te Nuth (getuige(n): Lambertus Coenen, Anna Bringmans).Generatie IV


IV.1 Franciscus COENEN, gedoopt op 5 april 1675 te Nuth (getuige(n): Maximilianus Schepers, Maria Horkens), achternaam moeder Horkens, overleden op 31 maart 1744 te Vaesrade op 68-jarige leeftijd, zoon van Arnoldus COENEN (zie III.1) en Petronella HENNEKENS (Hornkens).
Op 24 oktober 1743 maakten Frans Coenen en Catharina Meutjens hun testament. Tot erfgenamen benoemden zij hun vier dochters Maria, Ficken, Pieternel en Catharina Coenen. Hun zoon Arnold moest genoegen nemen met een halve morgen akkerland te Rompen, zoals door zijn zusters aan te wijzen. Verder werd hij van de erfenis uitgesloten, omdat hij zijn ouders in de steek had gelaten en niet, zoals zijn zusters, bijstand had verleend. Ook waren er nog andere redenen, die zij niet wilden uitdrukken [hij was een week eerder opgesloten op kasteel Reijmersbeek].[15]
Op 18 november 1743 verkocht Frans Coenen, gehuwd met Catharina Meutiens, aan Claes Leufkens, gehuwd met Metjen Crijns, 115 kleine roeden akkerland "op den santbergh" onder Vaesrade, grenzend aan Marie Crijns en Thomas Cordeweners, de weg van Vaesrade naar Hommert en de koper, en verder nog 96 kleine roeden akkerland "aen den bick" onder Vaesrade, grenzend aan de koper en de weduwe Jan Schettiens, voor 23 stuivers per kleine roede.[16]
Op 22 november 1743 verkocht Frans Coenen, gehuwd met Catharina Meutjens, aan Joannes Creuwen, ongehuwd, 212 kleine roeden akkerland op de weg van Vaesrade naar Hommert, grenzend aan Marie Crijns, erfgenamen Joannes Smeedts en Herman Mannens, voor 23 stuivers per kleine roede.[17]
Gehuwd voor de kerk op 26-jarige leeftijd op 30 september 1701 te Nuth (getuige(n): Reinerus Gruls, Theodorus Tribels), er staat 31 7bris! Echtgenote is Catharina MEUTERS, overleden op 8 mei 1748 te Vaesrade. Catharina Muijtjens.
Op 26 februari 1746 verklaarde Leonardus Creuwen, gehuwd met Severina Coenen, dat hij op 7 februari 1746 twee percelen akkerland gekocht had uit de geconfisceerde goederen van Arnold Coenen. Het betrof 75 kleine roeden "op de wolfsheul", grenzend aan de erfgenamen Cleuckers, de erfgenamen Nelis Bosch, en de erfgenamen Sijmon Schettjens, en 78 kleine roeden op de Grasweg onder Vaesrade. Uit mededogen en tot genoegdoening van de grote schade die Arnold Coenen zijn moeder Catharina Meutgens, weduwe Frans Coenen, had aangedaan, gaf hij haar het perceel van 75 kleine roeden terug. Ook werd nu vastgelegd dat de 100 rijksdaalders die Frans Coenen aan Leonard Creuwen had overhandigd om hun zoon los te kopen, gerestitueerd waren.[18]
Uit dit huwelijk:

 • 1. Arnoldus, gedoopt op 17 juli 1702 te Nuth (getuige(n): Simon Schetgens, Maria Jacobs), overleden op 12 juni 1744 te Nuth op 41-jarige leeftijd. Hij overleed in de gevangenis van kasteel Reijmersbeek vlak na zijn terdoodveroordeling. Zijn lijk werd onder de galg begraven.
 • 2. Maria, gedoopt op 21 oktober 1704 te Nuth (getuige(n): Joaanes Grootians, Judith Wingarts namens Maria Meuten).
 • 3. Jasperina, gedoopt op 22 februari 1707 te Nuth (getuige(n): Joannes Heuts, Barbara Hermens, e.v. Stephanus Eggen).
 • 4. Sophia, gedoopt op 10 november 1709 te Nuth (getuige(n): Wilhelmus Engelen, Christina Bijschops, e.v. Wilhelmus Cnooren), overleden op 9 april 1799 te Schinnen op 89-jarige leeftijd.

Gehuwd met Henricus SMEETS, overleden op 30 januari 1789 te Vaesrade.

 • 5. Catharina, gedoopt op 5 februari 1712 te Nuth (getuige(n): Egidius Coenen, Catharina Jansen).
 • 6. Jasperina, gedoopt op 28 juni 1714 te Nuth (getuige(n): Wilhelmus Schepers namens Thomas Wuestenraet, Barbara van Elderen).


IV.2 Arnoldus COENEN, gedoopt op 26 april 1690 te Hoensbroek, overleden op 17 maart 1740 te Grijzegrubben-Nuth op 49-jarige leeftijd, zoon van Lambertus COENEN (zie III.2) en Anna HAEN(en).
Gehuwd voor de kerk op 28-jarige leeftijd op 7 juni 1718 te Nuth (getuige(n): Nicolaus Coenen, Maria Corten) met Margaretha CORTEN, 24 jaar oud, gedoopt op 7 november 1693 te Nuth (getuige(n): Max. Schepers namens Joannes Wilhelmus Verhorst, Anna Hanen namens Anna Praets), overleden op 2 december 1746 te Hellebroek-Nuth op 53-jarige leeftijd, buikloop, dochter van Joannes CORTEN en Aleidis PRAETS.
Uit dit huwelijk:

 • 1. Anna Elisabetha, gedoopt op 26 augustus 1718 te Nuth (getuige(n): W. Scheepers namens Stephanus Haen, Elisabetha Cortten).
 • 2. Joannes, gedoopt op 29 november 1719 te Nuth (getuige(n): Joannes Corten (grootvader), Elisabetha Corten namens Anna Haen (grootmoeder)).
 • 3. Lambertus, gedoopt op 1 april 1722 te Nuth (getuige(n): Servatius Corten senior, Maria Coenen).
 • 4. Lambertus Nicolaus, gedoopt op 1 januari 1724 te Nuth (getuige(n): Nicolaus Coenen, Maria Corten).
 • 5. Petrus, gedoopt op 5 november 1726 te Nuth (getuige(n): Petrus Corten, Aleidis Praets), overleden op 8 november 1746 te Hellebroek-Nuth op 20-jarige leeftijd, buikloop.
 • 6. Anna Maria, geboren te Hellebroek-Nuth, gedoopt op 7 oktober 1728 te Nuth (getuige(n): Reinerus Crins namens Stephanus Coenen, Cornelia Kerckhoffs namens Margaretha Haen).

Gehuwd voor de kerk op 24-jarige leeftijd op 25 juli 1753 te Nuth met Jacobus KEMPENERS, 31 jaar oud, dagloner, gedoopt op 23 november 1721 te Heerlen, zoon van Henricus KEMPENERS en Mechtildis RITZEN.

 • 7. Alegonda, gedoopt op 22 januari 1730 te Nuth (getuige(n): Servatius Corten, Maria Heuts), overleden op 7 maart 1788 te Vaesrade op 58-jarige leeftijd.

Gehuwd voor de kerk (1) op 28-jarige leeftijd op 3 oktober 1758 te Schinnen met Hermanus DIEDEREN, overleden op 11 juli 1763 te Hoensbroek.
Gehuwd voor de kerk (2) op 45-jarige leeftijd op 10 oktober 1775 te Sittard (getuige(n): Raijmundus Janssen, Wilhelmus La Place), met toestemming pastoor van Nuth met Egidius WOUTERS, 34 jaar oud, gedoopt op 28 augustus 1741 te Schinnen, overleden op 6 september 1815 te Vaesrade-Hoensbroek op 74-jarige leeftijd, zoon van Joannes WOUTERS en Sophia ZELIS.

 • 8. Lambertus, gedoopt op 14 november 1732 te Nuth (getuige(n): Henricus Klentiens, Mechtildis Meijs).
 • 9. Maria Elisabeth, gedoopt op 15 september 1734 te Nuth (getuige(n): Nicolaus Coenen (oom), Maria Corten (tante)).


IV.2 Nicolaas COENEN, gedoopt op 25 april 1695 te Nuth (getuige(n): Henricus Boots namens Joannes Haenen, Maria Onnouw), overleden op 12 juli 1766 te Terstraten-Nuth op 71-jarige leeftijd, begraven op 14 juli 1766 te Nuth, zoon van Lambertus COENEN (zie III.2) en Anna HAEN(en).

Op 11 maart 1733 werd een overeenkomst gesloten tussen Leonaert Bellen, weduwnaar Judith Cloots, en Nicolaes Coenen, gehuwd met Mechtild Meis.
Leonaert Bellen verklaarde vanwege zijn hoge leeftijd niet meer voor zichzelf te kunnen zorgen. En omdat hij niet nog meer wilde profiteren van de Armenkas, maakte hij de volgende afspraken met Nicolaes Coenen.
In ruil voor kost en onderhoud droeg hij zijn huis met hof, moestuin en weide over, alsmede een perceel akkerland.
Ook zou Coenen zorgdragen voor een passende begrafenis.
Maar indien Lenaert Bellen door een zware ziekte geveld zou worden, waardoor het overgdragen goed onvoldoende zou zijn om Nicolaes Coenen te compenseren, zou door de Armenkas worden bijgesprongen.[19]
Op 14 mei 1743 verkocht Dirck Muijlkens, gehuwd met Catharina Heijlgers, aan Nicolaes Coenen, gehuwd met Anna Mechtild Meijs, twee percelen akkerland in het Terstratenerveld onder Nuth. Het ene perceel, 100 kleine roeden, "in die overdelle, grensde oostwaarts aan Jan Timmers, westwaarts Matthijs Frissen, hoofdzijden de Trichterweg en Ida Raven. Het andere perceel, 50 kleine roeden, aan de Beckerweg, grensde aan Frans Ackermans, Gertruijd Eggen, Hermen Snackers en de Beckerweg. Ieder kleine roede kostte 25 stuivers. Verder leverde de koper een "rindtboeck" ter waarde van zes gulden en een vracht mest ter waarde van drie schillingen.[20]
Op 2 april 1754 verklaarde Nicolaes Coenen, gehuwd met Anna Mechtild Meijs, dat hij 600 gulden tegen 4% geleend had van de weduwe Mathijs te Maastricht, lopend vanaf 26 mei 1753. Tot onderpand dienden:
a) drie morgen akkerland op het Helleveld onder Nuth, grenzend aan Hermen Snackers, Nicolaes Campo en Hermen Meijs;
b) twee morgen akkerland op de Trichterweg onder Nuth, grenzend aan Gabriel Limpens en Joannes Meijs;
c) een perceel akkerland [geen maten vermeld] "den Bastaert", grenzend aan Joannes Meijs, Campo en de Trichterweg.
De lening werd in 1770 afgelost.[21]
Voornoemde akte werd opnieuw ingeschreven, nu met de vermelding op 15 september 1762 dat Claes Coenen nog eens 200 gulden van de weduwe Mathijs had geleend.
En volgens een verklaring van 9 februari 1764 had Anna Maria Keuten hem nog 200 gulden extra geleend.[22]
Op 15 oktober 1764 verkocht Claes Coenen, gehuwd met Anna Mechtildis Meijs, aan Nicolaes a Campo de jonge, ongehuwd, 108 kleine roeden akkerland op de Beckerweg onder Nuth, grenzend aan Nicolaes a Campo, Gabriel Limpens, de weg en de erfgenamen Leonaert Limpens, voor twee gulden per kleine roede.[23]
Op 22 december 1764 verkocht Claes Coenen, gehuwd met Anna Mechtild Meijs, aan Elisabeth Crijns, weduwe Joannes Frissen, ca. 108 kleine roeden (waarvan acht niet gerekend zouden worden) akkerland voor 37 stuivers per kleine roede. Specificatie van het land zou gegeven worden bij het overmeten.[24]
Op 26 maart 1765 verkocht Nicolaes Coenen, gehuwd met Anna Mechtildis Meijs, aan Nicolaes a Campo, weduwnaar van Anna Hermens, 100 kleine roeden akkerland nabij Nieuwhuis onder Nuth, grenzend aan de huisweide van de koper, Lucia Meijs, Gabriel Limpens en Joseph Meijs, voor 33,52 stuiver per kleine roede. De koper gaf nog acht pattacons extra alsmede vier vaten gerst en vier vaten spelt.
Indien het land bij meting kleiner zou blijken te zijn, zou het verschil vergoed worden door het leveren van land op het Helleveld, grenzend aan de koper.[25]
Op 27 september 1765 leende Nicolaes Coenen, gehuwd met Anna Mechtild Meijs, 800 gulden tegen 5% van Franciscus Theodorus Werden, priester te Sittard, en stelde daartoe tot onderpand:
a) huis met moestuin en weiland, te Terstraten onder Nuth, groot een halve bunder, grenzend aan Hermen Snackers, Gertruij Eggen weduwe Laurens Cremers, de weg en het veld;
b) 150 kleine roeden weiland "severens weijde" aldaar gelegen, grenzend aan de weduwe Joannes Frissen, Gertruij Eggen, de weg en het veld;
c) vijf morgen akkerland "in den helderbosch ofte helvelt", grenzend aan Hermen Snackers, Nicolaes a Campo, de graaf en Claes Coenen;
d) 100 kleine roeden beemd in het Horen, grenzend aan Laurens Meijs, de weg en de gemeente.[26]
Op 28 mei 1766 verkocht Nicolaes Coenen, gehuwd met Anna Mechtildis Meijs, aan Nicolaes a Campo, weduwnaar Anna Hermens, 100 kleine roeden akkerland zonder de vaart, genaamd "het bunderken" achter Terstraten onder Nuth, grenzend aan de koper, erfgenamen Lenaert Limpens, Thevis Hermens en Gertruij Eggen, voor 35 stuivers per kleine roede.
Het geld was bestemd om een schuld van 200 gulden aan Helena Bocken af te lossen. De ontbrekende 25 gulden werd door a Campo voorgeschoten en zou na de komende oogst door de verkoper betaald worden.[27]
Gehuwd voor de kerk op 33-jarige leeftijd op 9 januari 1729 te Nuth (getuige(n): Stephanus Coenen, Laurentius a Campo), met dispensatie wegens bloedverwantschap in de vierde graad met Anna Mechtildis MEIJS, 23 jaar oud, gedoopt op 17 januari 1705 te Nuth (getuige(n): Jacobus Meijs, Catharina Hautfast namens haar moeder Anna Hagens), overleden op 16 september 1781 te Hellebroek-Nuth op 76-jarige leeftijd, buikloop, begraven op 17 september 1781 te Nuth, dochter van Hermanus MEIJS en Helena HAUTVAST.
Op 1 december 1766 verkocht Anna Mechtildis Meijs, weduwe Claes Coenen, bijgestaan door haar kinderen, aan Joannes Limpens, gehuwd met Barbara Spijckers, en diens zwager Peter Spijckers, weduwnaar Helena Hermens, 469 kleine roeden akkerland in het Hellebos onder Nuth, oostwaarts Hermen Snackers en Gertruid Eggen, westwaarts Gabriel Limpens en Nicolaes a Campo, hoofdzijde erfgenamen Thevis Hermens. Iedere kleine roede kostte 41 stuivers.
Het land was belast met een vat rogge aan de armen van Nuth. Als betaling werd een lening van 800 gulden, eertijds aan Claes Coenen verstrekt door de E.H. Werden uit Sittard, overgenomen. Het restant werd ter plekke uitbetaald.[28]
Op 4 maart 1768 verklaarde Anna Mechtildis Meijs, weduwe Claes Coenen, dat zij door de grote schulden, door haar man achtergelaten, gedwongen was om onroerende goederen te verkopen. Zij verkocht nu aan de weduwnaar Nicolaes a Campo, ca. anderhalve morgen weiland "Schreursweijde" te Terstraten onder Nuth, grenzend aan Gertruijd Eggen, weduwe Leonaert Limpens, weduwe Joannes Leunissen, weduwe Joannes Frissen en de "hoolkerkweg?", voor twee gulden per kleine roede.[29]
Op 3 november 1769 deed Anna Mechtildis Meijs, weduwe Claes Coenen, afstand van het vruchtgebruik op al haar onroerende goederen, om haar kinderen de vrije hand te geven in het aflossen van de zware schulden. Lambertus en Nicolaes Coenen, hun zwager Joannes Ceulen, gehuwd met Maria Coenen, en hun ongehuwde (schoon)zus Mechtild Coenen, verkochten vervolgens hun erfdelen in huis, hof, weide, moestuin en landerijen te Terstraten onder Nuth, grenzend aan Hermen Snackers en de weduwe Laurens Cremers, aan hun zwager Stas Heuten, gehuwd met Anna Coenen, onder de volgende voorwaarden:
a) Stas Heuten nam een schuld van 1000 gulden, staande op deze goederen, over;
b) Stas Heuten nam alle verdere lasten, staande op deze goederen over;
c) Stas Heuten betaalde aan alle verkopers binnen drie maanden 50 gulden;
d) Stas Heuten zou zijn schoonmoeder de rest van haar leven van kost en kleding voorzien, en na haar dood haar begrafenis regelen. Indien hij of zijn vrouw voor zijn schoonmoeder zou overlijden, of indien zijn schoonmoeder elders zou gaan wonen, zou zij jaarlijks zes pattacons uitbetaald krijgen.[30]
Op 28 november 1769 werd vastgelegd dat, na afstand van het vruchtgebruik door Anna Mechtildis Meijs, het erfdeel van Jacobus Cobben, gehuwd met Helena Coenen, voor 18 pattacons verkocht was aan Stas Heuten, gehuwd met Anna Coenen.[31]
Uit dit huwelijk:

 • 1. Anna Maria, gedoopt op 5 november 1729 te Nuth (getuige(n): Joannes Pricken namens Hermannus Meijs, Maria Coenen), overleden op 5 december 1795 te Hellebroek-Nuth op 66-jarige leeftijd.

Gehuwd voor de kerk op 21-jarige leeftijd op 30 oktober 1751 te Nuth met Joannes KEULEN, 26 jaar oud, gedoopt op 10 september 1725 te Nuth (getuige(n): Joannes Pricken namens Joannes Kerckhooffs (oom, uit Beek), Elisabet Hennen namens Maria Nuchelmans (tante, uit Oirsbeek)), zoon van Conradus KEULEN en Mechtildis NUCHELMANS.

 • 2. Maria Helena, gedoopt op 8 september 1731 te Nuth (getuige(n): Arnoldus Coenen, Helena Hautvast), overleden op 4 september 1791 te Nierhoven-Nuth op 59-jarige leeftijd.

Gehuwd voor de kerk op 21-jarige leeftijd op 7 juli 1753 te Nuth met Jacobus COBBEN, 27 jaar oud, gedoopt op 26 augustus 1725 te Wijnandsrade, overleden op 20 maart 1801 te Nuth op 75-jarige leeftijd, zoon van Wilhelmus COBBEN, halfwin hof de Dael, en Elisabeth RAMECKERS.

 • 3. Anna Margaretha, gedoopt op 17 november 1733 te Nuth (getuige(n): Josephus Meijs (oom), Margaretha Corten namens Margaretha Haenen), overleden op 22 september 1781 te Hellebroek-Nuth op 47-jarige leeftijd, buikloop, begraven op 22 september 1781 te Nuth.

Gehuwd voor de kerk op 20-jarige leeftijd op 8 juni 1754 te Nuth met Eustachius HEUTEN, 27 jaar oud, gedoopt op 17 september 1726 te Nuth (getuige(n): Eustachius Heuten (grootvader), Maria Coenen), overleden op 25 augustus 1781 te Hellebroek-Nuth op 54-jarige leeftijd, beroerte; voornaam bij overlijden Anastasius, zoon van Nicolaus HEUTEN en Helena COENEN.

 • 4. Lambertus, gedoopt op 4 oktober 1735 te Nuth (getuige(n): Reinerus Crins, Elisabeth Jongen).

Gehuwd voor de kerk op 46-jarige leeftijd op 3 februari 1782 te Nuth (getuige(n): Joannes Reijnerus Offermans, Mechtildis Ceulen) met Catharina CRIJNS, 44 jaar oud, gedoopt op 15 september 1737 te Schinnen, dochter van Reinerus CRIJNS en Catharina NIJSTEN.

 • 5. Hermanus Henricus, gedoopt op 28 april 1738 te Nuth (getuige(n): Henricus Klintjens, Maria Meijs).

Gehuwd voor de kerk op 23-jarige leeftijd op 10 februari 1762 te Nuth (getuige(n): Gerard Goossens, Servatius Brands), dispensatie vanwege bloedverwantschap in de derde graad met Anna Maria a CAMPO, 22 jaar oud, gedoopt op 10 juli 1739 te Schinnen (getuige(n): Wilhelmus Demaecker namens Jacobus Raemeckers, Catharina Rameckers namens Catharina Brants), dochter van Nicolaus a CAMPO, schepen van Schinnen en Nuth, en Elisabeth FRIJNS.

 • 6. Maria Catharina, gedoopt op 25 maart 1740 te Nuth (getuige(n): Laurentius Meijs, Catharina Meijs).
 • 7. Anna Mechtildis, gedoopt op 20 augustus 1742 te Nuth (getuige(n): Joannes Frissen, Catharina Meijs).
 • 8. Lucia Elisabeth, geboren te Hellebroek-Nuth, gedoopt op 20 januari 1746 te Nuth (getuige(n): Joannes Pricken namens Stephanus Haenen, Helena Hautvast namens Lucia Meijs).
 • 9. Elisabeth Lucia, geboren te Hellebroek-Nuth, gedoopt op 13 december 1749 te Nuth (getuige(n): Franciscus Crins, Helena Coenen).Bronnen

 1. HCL-01.075 LvO 1755, 3v
 2. HCL-01.075 LvO 1755, 66r
 3. HCL-01.075 LvO 1755, 46v
 4. HCL-01.075 LvO 1756, 208v
 5. HCL-01.075 LvO 2136, 15
 6. HCL-01.193 Vrije Heerlijkheid Wijnandsrade 168, 240
 7. HCL-01.193 Vrije Heerlijkheid Wijnandsrade 168, 256
 8. HCL-Notarieel Archief 1736 Schaepen Maastricht
 9. Rijckheyt-002 gichten Hoensbroek 3, 77
 10. Rijckheyt-002 gichten Hoensbroek 5, 146
 11. HCL-01.193 Vrije Heerlijkheid Wijnandsrade 171, nr. 50
 12. HCL-01.075 LvO 1757, 222v
 13. HCL-01.075 LvO 1757, 252r
 14. HCL-01.193 Vrije Heerlijkheid Wijnandsrade 170, 81
 15. HCL-01.075 LvO 2135, 266
 16. HCL-01.075 LvO 2135, 268
 17. HCL-01.075 LvO 2135, 269
 18. HCL-01.075 LvO 2136, 15
 19. HCL-01.075 LvO 1758, 9r
 20. HCL-01.075 LvO 1758, 194r
 21. HCL-01.075 LvO 1759, 114v
 22. HCL-01.075 LvO 1760, 148v
 23. HCL-01.075 LvO 1760, 33v
 24. HCL-01.075 LvO 1760, 78v
 25. HCL-01.075 LvO 1763, 80r
 26. HCL-01.075 LvO 1760, 49v
 27. HCL-01.075 LvO 1760, 71r
 28. HCL-01.075 LvO 1760, 104r
 29. HCL-01.075 LvO 1760, 118r
 30. HCL-01.075 LvO 1760, 156r
 31. HCL-01.075 LvO 1760, 157v


Medewerkers

Harry Luijten, eerste versie op 11 juni 2008
Harry Luijten, herziene versie op 13 februari 2024