Onnouw

Uit Genealogie Limburg Wiki
Tree3c.jpgTree3c.jpgTree3c.jpgTree3c.jpg

GENEALOGIE ONNOUW

Generatie II.1 Everardus ONNOUW, overleden op 17 juni 1680 te Wijnandsrade.
Op 17 juli 1627 verkocht Frans Cobben (er staat Colben!) aan Everardt Onnouw, gehuwd met Catharina Schoorens, een morgen akkerland nabij Hulsberg in het Houterveld, grenzend aan Vaes Huntgens en Lins Boschouwers voor 26 stuivers per kleine roede.
De verkoper verklaarde dat hij aan de koper uit het perceel zestien kleine roeden geschonken had, door de koper naar gelieven af te meten. De staande gewassen zouden gedeeld worden.[1]
Op 9 september 1656 leende Everaerd Onnouw, inwoner van Swier-Wijnandsrade, 150 gulden tegen 6,25% van Catharina Drijveners, weduwe Anthonis van der Steijn. Tot onderpand stelde hij zijn huis en hof te Swier onder Wijnandsrade, grenzend aan Anna Hendrix, Steven Timmers en de weg van Swier naar Hellebroek.[2]
Op 28 februari 1680 verzette Meijcken Eggen, weduwe Stas Eijmael, Everaerd Onnouw met een morgen akkerland onder Wijnandsrade, grenzend aan Everaerd Onnouw zelf, Steven Sijben, de "bottelen gatz" en Steven Fabritius. De overeenkomst gold voor twaalf jaar en 160 gulden.
Steven Onnouw, zoon van Everardus diende het verzoek tot registratie van deze akte in.[3]
Gehuwd met Catharina SCHOORENS.
Uit dit huwelijk:

 • 1. Franciscus (zie II.1).
 • 2. Henricus, gedoopt op 24 mei 1637 te Valkenburg (getuige(n): Petrus Muters, Margaretha Slangen).
 • 3. Stephanus (zie II.4).
 • 4. Joannes (zie II.6).
 • 5. Maria.

Op 13 februari 1687 werd aan Jan Meijers, gehuwd met Neleken Linssen, door Steven Onnouw, gehuwd met Agatha Driessens, en zijn zuster Marie Onnouw een morgen akkerland verzet, gelegen bij de Gats, grenzend aan Jan Onnouw en Willem Grootjans en aan de verzetters zelf. De verzetting gold voor zes jaar voor 25 pattacons.[4]


Generatie IIII.1 Franciscus ONNOUW, gedoopt op 2 april 1634 te Wijnandsrade.
Op 13 maart 1672 verklaarde Meijken Raeven, echtgenote van Frans Onnouw, wonende tot Brommelen onder Wijnandsrade, bijgestaan door zwager Joannes Onnouw, dat Hendrick Munnickx, burger en koopman van Maastricht, wegens geleverde waren en vruchten en geleend geld 70 gulden en vijf stuivers te vorderen had. Opgeteld bij de 29 gulden en 15 stuivers die zij deze nog ontving, maakte dat een schuld van 100 gulden. Zwager Jan Onnouw, gehuwd met Lisken Smeets, stond borg voor de betaling en stelde daartoe tot onderpand anderhalve morgen land aan de Biessebeek onder Wijnandsrade, grenzend aan de erfgenamen Peter Nuchelmans, Thijs Cremers en jonker Agris van Laar; voorts een morgen en vijf kleine roeden weiland, eveneens aan de Biessebeek gelegen, grenzend aan de erfgenamen Houb Smeets en de heer van Wijnandsrade.[5]
Zoon van Everardus ONNOUW (zie I.1) en Catharina SCHOORGENS.
Gehuwd met Maria RAVEN.
Uit dit huwelijk:

 • 1. Wilhelmus (zie III.1).
 • 2. Anna, gedoopt op 15 december 1663 te Wijnandsrade, overleden op 24 juni 1720 te Hulsberg op 56-jarige leeftijd.

Gehuwd met Joost BALTUS(SEN).

 • 3. Helena, gedoopt op 31 januari 1666 te Wijnandsrade, overleden op 1 juni 1728 te Nuth op 62-jarige leeftijd.

Gehuwd voor de kerk op 34-jarige leeftijd op 9 oktober 1700 te Wijnandsrade met Arnoldus HERMANS, 31 jaar oud, gedoopt op 8 maart 1669 te Nuth (getuige(n): Henricus Schepers namens Petrus Limpens, Maria Roebroeck), achternaam moeder Kragen, zoon van Godefridus HERMANS en Catharina CRACHS.

 • 4. Maria, gedoopt op 25 september 1667 te Wijnandsrade.
 • 5. Agatha, gedoopt op 1 januari 1671 te Wijnandsrade, overleden op 18 september 1709 te Nuth op 38-jarige leeftijd.

Gehuwd voor de kerk op 37-jarige leeftijd op 21 februari 1708 te Hoensbroek met Thomas EUSSCHEN.

 • 6. Joannes (zie III.10).
 • 7. Agnes, gedoopt op 15 oktober 1675 te Wijnandsrade.
 • 8. Everardus, gedoopt op 18 september 1681 te Hulsberg.II.4 Stephanus ONNOUW, overleden op 16 december 1701 te Wijnandsrade.
Op 3 december 1681 verklaarde Steven Onnouw, gehuwd met Agatha Driessens, dat hij bij een openbare verkoop op last van de rentmeester van de heer van Bongard het erfdeel van zijn broer Frans Onnouw gekocht had voor 359 gulden vier stuivers en drie oort.[6]
Op 6 december 1681 werd de aankoop van het erfdeel, gedaan tijdens de openbare verkoop van 5 november 1681, afgehandeld. De specificatie van de aankoop was als volgt:
a) de kamer met helft van de mestplaats, de helft van de keuken met recht aan de stalletjes en poort aan de straatzijde, alwaar wijlen Everaerd Onnouw gewoond had, voor 53 gulden;
b) 101 kleine roeden in de huiswei voor 16 stuivers per kleine roede;
c) 81 kleine roeden en 6 1/4 voet beemd voor 19 stuivers per kleine roede;
d) 50 kleine roeden akkerland "thiendevrij" voor 17 stuivers per kleine roede;
e) 83 1/3 kleine roeden akkerland voor 16 stuivers per kleine roede;
f) 71 1/2 kleine roeden akkerland voor 11 stuivers per kleine roede.
De openbare verkoop had plaats vanwege achterstallige pachtgelden.[7]
Op 13 februari 1687 verklaarde Steven Onnouw, optredend samen met zoon Evert Onnouw, dat hij op 17 januari 1686 een halve morgen land nabij het Schreursgoed, grenzend aan Jan Meijers, de heer van Wijnandstade, Willem Grootjans en de weduwe Thijs Linssen, voor 50 gulden aan Jan Meijers, gehuwd met Nelen Linssen, verkocht had.[8]
Op 13 februari 1687 werd aan Jan Meijers, gehuwd met Neleken Linssen, door Steven Onnouw, gehuwd met Agatha Driessens, en zijn zuster Marie Onnouw een morgen akkerland verzet, gelegen bij de Gats, grenzend aan Jan Onnouw en Willem Grootjans en aan de verzetters zelf. De verzetting gold voor zes jaar voor 25 pattacons.[9]
Op 12 maart 1698 verkocht Steven Onnouw, gehuwd met Agata Driesens, aan Jan Beckers, gehuwd met Encken Riemen, 75 kleine roeden akkerland, leengoed "in een meerder leen omtrent des hoffs erven van de Bongart naar Schwijer gaende", oostwaarts de verkoper en Jan Beckers, vader van de koper, westwaarts Peter Habets, hoofdzijde het Drincker voetpad, belast met een halve schilling aan de kerk van Wijnandsrade, voor 70 gulden.'[10]'
Ten behoeve van de erfgenamen Goffin werd er beslag gelegd op de nalatenschap van Everaerd Onnouw, nu zijn zoon Steven Onnouw, vanwege uitstaande schulden. Op 9 december 1716 waren de goederen bij opbod verkocht aan scholtis Heusschen voor 650 pattacons.
De goederen werden als volgt gespecificeerd:
a) huis met hof en weide te Swier onder Wijnandsrade;
b) een kleine beemd "in de Wijerslaecke", oostwaarts erfgenamen Vaes N te Haesdal, westwaarts Steven Eggen;
c) een kleine beemd "in de Hondersaecke", oostwaarts Joannes Wernerus Goffin, westwaarts erfgenamen Nelis Ortmans;
d) een weide "die lange weijde", oostwaarts erfgenamen Jan Meijers, westwaarts Hubert Goffin;
e) een weide boven Swier met een kleine beemd, voor enkele jaren door Jan Beckers gekocht van de weduwe Steven Onnouw en haar zoon Everard Onnouw, oostwaarts "Tevissen witgen", westwaarts Jan Beckers;
f) een perceel akkerland "achter Drinckerweijde", voor enige jaren door Jan Beckers van Steven Onnouw gekocht, oostwaarts het Drincker voetpad, westwaarts Theunis Habets;
g) een perceel akkerland, oostwaarts erfgenamen Andries Fabritius, westwaarts Jan Beckers;
h) een perceel akkerland achter het Heilig, oostwaarts Jan Beckers, westwaarts Mathijs Bude en de erfgenamen Jan Meijers;
i) een perceel akkerland achter Swier, oostwaarts Steven van Geul, westwaarts erfgenamen Andries Fabritius;
j) een perceel akkerland "op het steenvrij", waarvan Jan Beckers een morgen in belening had, oostwaarts de lange gats, westwaarts Hubert Goffin;
k) een perceel akkerland "aen die pijpers weijde", oostwaarts Jan Kerckherderen, westwaarts de lange gats;
l) een perceel akkerland in het Meulenveld "achter die krumweijde", oostwaarts de weduwe Grootjans, westwaarts erfgenamen Ortmans;
m) een perceel akkerland aldaar, oostwaarts Thijs Bruls, westwaarts Anna Goffin;
n) een perceel akkerland aldaar, oostwaarts erfgenamen Jan Meijers, westwaarts Steven van Geul.
De erfgenamen Munix hadden op deze goederen een claim vanwege twee leningen van elk 300 gulden, te weten volgens akte van 16 augustus 1660 en 3 december 1681.[11]
Zoon van Everardus ONNOUW (zie I.1) en Catharina SCHOORGENS.
Gehuwd voor de kerk op 27 oktober 1666 te Wijnandsrade met Agatha DRIESSEN, overleden op 10 januari 1711 te Wijnandsrade.
Uit dit huwelijk:

 • 1. Everardus (zie III.14).
 • 2. Leonardus, gedoopt op 14 januari 1672 te Wijnandsrade (getuige(n): Egidius Spijckers, Anna Vleschouwers).
 • 3. Franciscus, gedoopt op 31 januari 1674 te Wijnandsrade (getuige(n): Mathias Lensen, Elisabeth Smets).
 • 4. Cornelia, gedoopt op 24 november 1675 te Wijnandsrade (getuige(n): Joannes Bloemen, Anna Onnouw).
 • 5. Tilmanus, gedoopt op 31 januari 1678 te Wijnandsrade (getuige(n): Tilmanus Foux(?), Mel Wingartz).
 • 6. Franciscus (zie III.20).II.6 Joannes ONNOUW.
In een akte, verleden voor notaris Brouwers te Maastricht op 17 november 1685, is sprake van een lening van 200 gulden aan Jan Onnouw van Hellebroek, op 9 augustus 1660 gegicht waarvan Maria Habets, ongehuwd, de eigenares was.[12]
Op 13 maart 1672 verklaarde Meijken Raeven, echtgenote van Frans Onnouw, wonende tot Brommelen onder Wijnandsrade, bijgestaan door zwager Joannes Onnouw, dat Hendrick Munnickx, burger en koopman van Maastricht, wegens geleverde waren en vruchten en geleend geld 70 gulden en vijf stuivers te vorderen had. Opgeteld bij de 29 gulden en 15 stuivers die zij deze nog ontving, maakte dat een schuld van 100 gulden. Zwager Jan Onnouw, gehuwd met Lisken Smeets, stond borg voor de betaling en stelde daartoe tot onderpand anderhalve morgen land aan de Biessebeek onder Wijnandsrade, grenzend aan de erfgenamen Peter Nuchelmans, Thijs Cremers en jonker Agris van Laar; voorts een morgen en vijf kleine roeden weiland, eveneens aan de Biessebeek gelegen, grenzend aan de erfgenamen Houb Smeets en de heer van Wijnandsrade.[13]
Zoon van Everardus ONNOUW (zie I.1) en Catharina SCHOORGENS.
Gehuwd voor de kerk op 18 oktober 1654 te Wijnandsrade met Elisabeth SMEETS, overleden op 15 januari 1678 te Nuth.
Uit dit huwelijk:

 • 1. Wilhelmus (zie III.22).
 • 2. Catharina, geboren ca. 1660, overleden op 12 mei 1703 te Nuth.

Gehuwd voor de kerk 1679/1680 met Cornelius ORTMANS, gedoopt op 5 januari 1645 te Simpelveld, overleden op 21 mei 1703 te Nuth op 58-jarige leeftijd, afstamming hypothetisch, zoon van Arnoldus ORTMANS en Agnes HULS.

 • 3. Maria, geboren ca. 1660, overleden op 11 november 1699 te Nuth.

Gehuwd voor de kerk op 6 februari 1687 te Nuth (getuige(n): Lambertus Coenen, Margarita Haenbeuckers) met Joannes COENEN, 36 jaar oud, gedoopt op 22 mei 1650 te Nuth (getuige(n): Reinerus NN, Maria Cortten), overleden op 13 december 1718 te Nuth op 68-jarige leeftijd, zoon van Nicolaas COENEN en Helena RENTGENS.

 • 4. Joannes (zie III.28).
 • 5. Anna, gedoopt op 21 december 1666 te Nuth (getuige(n): Martinus Jans, Maria [Raven] e.v. Franciscus Onnouw).


Generatie IIIIII.1 Wilhelmus ONNOUW, gedoopt op 1 november 1661 te Wijnandsrade, zoon van Franciscus ONNOUW (zie II.1) en Maria RAVEN.
Gehuwd voor de kerk op 32-jarige leeftijd op 17 oktober 1694 te Wijnandsrade met Anna HEUTS, 29 jaar oud, gedoopt op 11 oktober 1665 te Nuth (getuige(n): Henricus Wolffs, Helena, e.v. Nicolaus Hermans namens NN), overleden op 9 januari 1721 te Wijnandsrade op 55-jarige leeftijd, dochter van Lens HEUTS en Anna LIMPENS.
Uit dit huwelijk:

 • 1. Maria, gedoopt op 27 augustus 1696 te Wijnandsrade (getuige(n): Godefridus Huijts namens Laurentius Heuts, Catharina Raven).
 • 2. Godefridus, gedoopt op 20 december 1700 te Wijnandsrade (getuige(n): Judith Heuts).
 • 3. Franciscus, gedoopt op 15 maart 1704 te Wijnandsrade (getuige(n): Hilgerus Heuts, Agnes Onnouw).III.10 Joannes ONNOUW, geboren ca. 1675, (geschat), overleden op 1 januari 1731 te Hunnecum-Nuth, aan de gevolgen van een val, zoon van Franciscus ONNOUW (zie II.1) en Maria RAVEN.
Gehuwd voor de kerk op 3 april 1704 te Nuth (getuige(n): Wilhelmus Schepers, Godefridus Maes) met Gertrudis FABRITIUS, overleden op 8 juli 1747 te Hunnecum-Nuth, vermoedelijk dochter van Andreas en Gertrudis Meelkops uit Heerlen.
Uit dit huwelijk:

 • 1. Maria, gedoopt op 6 maart 1704 te Nuth (getuige(n): Servatius Spijckers, Barbara Pleumeckers), buitenechtelijk, ingeschreven als Maria Fabritius, erkend bij huwelijk, uit Hunnecum-Nuth.
 • 2. Elisabeth, gedoopt op 28 mei 1706 te Nuth (getuige(n): Jacobus Drimmen, Ida Bemelmans).

Ondertrouwd op 1 oktober 1746 te Klimmen, gehuwd voor de kerk op 40-jarige leeftijd op 16 oktober 1746 te Klimmen met Willem SWARTMANS, weduwnaar, wonend te Hulsberg.

 • 3. Agatha, gedoopt op 25 maart 1709 te Nuth (getuige(n): Thomas Eijssen, Maria Crijns).
 • 4. Agnes, gedoopt op 7 juni 1711 te Nuth (getuige(n): Joannes Baltis (uit Aalbeek), Agnes Onnouw (tante)).
 • 5. Franciscus, gedoopt op 11 mei 1713 te Nuth (getuige(n): Wilhelmus Onnouw (oom), Judith Frissen, weduwe Paulus Meijs).
 • 6. Franciscus (zie IV.10).
 • 7. Joanna, gedoopt op 17 december 1716 te Nuth (getuige(n): Wilhelmus Onnou, Joanna Henryx), overleden op 18 oktober 1792 te Nuth op 75-jarige leeftijd, aen den Put.

Gehuwd voor de kerk op 33-jarige leeftijd op 25 januari 1750 te Nuth met Theodorus COBBEN, 22 jaar oud, gedoopt op 18 januari 1728 te Nuth (getuige(n): Theodorus Drummen, Maria Habets), overleden op 14 maart 1803 te Nuth op 75-jarige leeftijd, zoon van Joannes COBBEN en Ida DRUMMEN.

III.15 Everardus ONNOUW, gedoopt op 29 mei 1668 te Wijnandsrade (getuige(n): Joannes Beckers, Anna Slangen).
Op 15 augustus 1719 werd een overeenkomst gesloten tussen Joannes Valckenborgh, koopman te Maastricht en gehuwd met Maria Margaretha Heussen, en Helena Heussen, met toestemming van haar echtgenoot Joannes Baptist Valsolio, erfgenamen van Joannes Jacobus Heussen, in leven schout te Wijnandesrade, enerzijds, en Anthoin Habets en Everard Onnouw anderzijds. Het betrof de goederen van Peter Habets en Steven Onnouw die in 1716 bij publieke verkoop verbleven waren aan schout Heussen, maar door hun genoemde zonen Anthoin Habets en Everard Onnouw nog steeds gebruikt werden.
Er werd nu afgesproken dat de erfgenamen Heussen van de goederen af zouden zien op voorwaarde dat Anthoin Habets en Everard Onnouw alle schulden en verplichtingen aangaande deze goederen zouden overnemen.[14]
Zoon van Stephanus ONNOUW (zie II.3) en Agatha DRIESSEN.
Gehuwd voor de kerk op 27-jarige leeftijd op 31 oktober 1695 te Wijnandsrade met Odilia HEUTS, overleden op 10 maart 1743 te Wijnandsrade.
Uit dit huwelijk:

 • 1. Agatha, gedoopt op 20 november 1696 te Hoensbroek.
 • 2. Anna, gedoopt op 4 augustus 1698 te Hoensbroek.
 • 3. Catharina, gedoopt op 25 juli 1700 te Hoensbroek.
 • 4. Cornelia, gedoopt op 27 januari 1705 te Wijnandsrade, overleden op 19 augustus 1741 te Hoensbroek op 36-jarige leeftijd.

Gehuwd voor de kerk op 31-jarige leeftijd op 16 september 1736 te Hoensbroek met Leonardus EIJMAEL, 27 jaar oud, gedoopt op 19 november 1708 te Hoensbroek (getuige(n): Joannes Meijers, Sibilla Coenen), overleden op 9 juni 1767 te Hoensbroek op 58-jarige leeftijd, zoon van Leonardus EIJMAEL en Catharina HAENRAETS.

 • 5. Maria, gedoopt op 27 februari 1707 te Wijnandsrade.
 • 6. Odilia, gedoopt op 18 juli 1709 te Wijnandsrade.III.21 Franciscus ONNOUW, gedoopt op 25 april 1680 te Wijnandsrade (getuige(n): Joannes Zelissen, Cornelia Ortmans), zoon van Stephanus ONNOUW (zie II.4) en Agatha DRIESSEN.
Gehuwd voor de kerk op 31-jarige leeftijd op 7 februari 1712 te Hulsberg met Catharina SIJBEN.
Uit dit huwelijk:

 • 1. Agatha, gedoopt op 3 januari 1714 te Wijnandsrade.

Gehuwd met Joannes CROMBAGS, woonde te Ransdaal (1793).

 • 2. Maria, gedoopt op 13 juni 1716 te Wijnandsrade.
 • 3. Stephanus, geboren te Wijnandsrade, gedoopt op 9 februari 1719 te Nuth (getuige(n): Franciscus Onnouw namens Joannes Keuten, Agatha Onnouw), gedoopt te Nuth bij afwezigheid van de pastoor van Wijnandsrade, woonde te Ulestraten (1794).

Gehuwd met Anna Maria HUIJSEN.

 • 4. Gerardus (zie IV.27).
 • 5. Leonardus (zie IV.29).III.23 Wilhelmus ONNOUW, geboren ca. 1655, overleden op 12 december 1737 te Hellebroek-Nuth, senex viduus.
Op 23 april 1724 verkochten Willem Onnouw, gehuwd met Catharina Oortmans, alsmede de andere erfgenamen van Jan Onnouw, te weten Arnoldus Ortmans, gehuwd met Cornelia Eggen, Nelis Ortmans, gehuwd met Anna Maria van Dorpe, Jan Cremers, gehuwd met Elisabeth Ortmans, Arnoldus Bemelmans, gehuwd met Catharina Ortmans, en Jan Coenen aan Matthijs Bruls, gehuwd met Christina Frens:
a) 50 kleine roeden akkerland "op het thienvrij" te Swier onder Wijnandsrade, grenzend aan de erfgenamen Steven Eggen, Jan Beckers;
b) 53,5 kleine roeden akkerland "op de Coije" onder Wijnandsrade, grenzend aan Nelen Bisschops en de erfgenamen Steven Eggen;
c) 100 kleine roeden akkerland in het Meulenveld onder Wijnandsrade, grenzend aan Everaerd Onnouw en de weduwe Kerckherderen.
Iedere kleine roede kostte 28 stuivers.[15]
Op 15 maart 1725 verkocht Willem Onnouw, gehuwd met Catharina Oortmans, aan Jan Nuchelmans, gehuwd met Barbara Frissen, 60 kleine roeden weiland te Hellebroek onder Nuth, grenzend aan Jan Nuchelmans, Nelis Oortmans en de straat. Iedere kleine roede kostte drie gulden en vijf stuivers[16]
Op 7 mei 1728 sloot Willem Onnouw een overeenkomst met Nicolaes Heuten, gehuwd met diens nicht Helena Coenen. Willem Onnouw droeg de volgende goederen over:
a) huis, hof en weide te Hellebroek onder Nuth, grenzend aan Nelis Oortmans, Jan Nuchelmans en de straat;
b) 136 kleine roeden akkerland en weide in twee percelen omder Wijnandsrade gelegen, het een "in den hoeck", grenzend aan Nelis Oortmans en Meijcken Helgers, het ander op de Leeuwericksanck, grenzend aan de heer van Wijnandsrade en de weg.
Als tegenprestatie nam Nicolaes Heuten en schuld van 200 gulden aan Maria Hamers, 50 gulden aan Jan Nuchelmans en het derde deel van 100 gulden aan juffrouw Munix over. Verder zou Nicolaes Heuten oom Willem Onnouw de rest van zijn leven onderhouden. Ook zou Nicolaes jaarlijks zes karren mest met een tweespan leveren, waarop Willem Onnouw beloofde een half malder bonen, twee malder rogge en een vat tarwe te geven. Ook zou Nicolaes Heuten na het overlijden van Willem Onnouw 107 kleine roeden akkerland aan de uijtlegger, grenzend aan Houb Houben en de pastoor van Nuth, verkrijgen.[17]
Zoon van Joannes ONNOUW (zie II.6) en Elisabeth SMEETS.
Gehuwd voor de kerk op 9 juli 1686 te Nuth (getuige(n): Wilhelmus Canisius, Maria ...) met Catharina ORTMANS, 38 jaar oud, gedoopt op 25 november 1647 te Simpelveld, overleden op 12 juli 1727 te Hellebroek-Nuth op 79-jarige leeftijd, afstamming hypothetisch, dochter van Arnoldus ORTMANS en Agnes HULS.
Uit dit huwelijk:

 • 1. Matthias, gedoopt op 24 april 1689 te Nuth (getuige(n): Laurentius Meijs namens Cornelius Ortmans, Catharina Rousschen namens Judith Meijs).III.29 Joannes ONNOUW, geboren ca. 1660, zoon van Joannes ONNOUW (zie II.6) en Elisabeth SMEETS.
Gehuwd met Anna BRENGMANS.
Uit dit huwelijk:

 • 1. Everardus, gedoopt op 20 april 1681 te Nuth (getuige(n): Godefridus Maes, Agatha Driessens, Agnes Brengmans), overleden op 15 april 1698 te Nuth op 16-jarige leeftijd.
 • 2. Barbara, gedoopt op 18 september 1683 te Nuth (getuige(n): Hubertus Houbben, Maria Schetgens, e.v. Thomas Crijns), overleden op 3 december 1699 te Nuth op 16-jarige leeftijd.
 • 3. Joannes, gedoopt op 27 juni 1686 te Nuth (getuige(n): Maximilianus Schepers namens Servatius Vaessen, Catharina Onnouw).
 • 4. Maria, gedoopt op 16 november 1689 te Nuth (getuige(n): Max. Schepers namens Wilhelmus Onnouw, Maria Onnouw).Generatie IVIV.10 Franciscus ONNOUW, gedoopt op 20 augustus 1714 te Nuth (getuige(n): Wilhelmus Schepers namens Arnoldus Hermens, Irmina Quaedtackers), overleden op 6 februari 1745 te Nuth op 30-jarige leeftijd, zoon van Joannes ONNOUW (zie III.10) en Gertrudis FABRITIUS.
Gehuwd voor de kerk op 28-jarige leeftijd op 23 juni 1743 te Nuth (getuige(n): Matthias Keulen, Wilhelmus Goffing) met Maria Barbara JANSSEN.
Uit dit huwelijk:

 • 1. Joannes Petrus, gedoopt op 25 juni 1744 te Nuth (getuige(n): Wilhelmus Goffing, Maria Cobben).


IV.27 Gerardus ONNOUW, gedoopt op 9 augustus 1721 te Wijnandsrade (getuige(n): Petrus Somers, Anna Bellen namens Agnes Rameckers), zoon van Franciscus ONNOUW (zie III.21) en Catharina SIJBEN. Kind:

 • 1. Franciscus BOUWMANS, gedoopt op 31 december 1749 te Wijnandsrade (getuige(n): Servatius Bouwmans, grootvader van moederskant, Elisabeth(!) Sijben, grootmoeder van vaderskant), buitenechtelijk, zoon van Cecilia BOUMANS.


IV.29 Leonardus ONNOUW, gedoopt op 18 maart 1725 te Hulsberg, overleden op 20 december 1808 te Nuth op 83-jarige leeftijd, zoon van Franciscus ONNOUW (zie III.21) en Catharina SIJBEN.
Op 17 september 1793 werd vastgelegd dat Joannes Crombags uit Ransdaal, gehuwd met Agatha Onnou, aan zijn zwager Leonardus Onnouw, gehuwd met Joanna Brouns, voor 100 gulden diens aandeel in de nalatenschap van Joannes Sijben en Maria Crijns had verkocht.[18]
Op 15 mei 1794 werd vastgelegd dat ook de kinderen van Joannes Sijben en Joanna Maria Jongen [Gerardus Jongen, gehuwd met Maria Josepha Schoonbroodt, Caspar Sijben, ongehuwd, en Joannes Spies, gehuwd met Petronella Sijben] hun aandeel in de erfenis voor 100 gulden verkocht hadden aan Leonardus Onnouw.[19]
Vervolgens verklaarde Leonardus Sijben, weduwnaar Maria Meven, wonend te Heek-Hulsberg, op 27 mei 1794 dat hij eveneens zijn deel in de erfenis aan Leonardus Onnouw verkocht had voor 50 Luikse gulden.[20]
Op 28 mei 1794 verklaarde Catharina Sijben, weduwe Lambertus Moors, wonend te Houthem, dat zij voor 70 Luikse gulden haar aandeel in de erfenis aan Leonard Onnouw verkocht had.[21]
Steven Onnouw, weduwnaar Anna Maria Huijsen, wonend te Ulestraten, verklaarde op 30 mei 1794 dat hij zijn erfdeel voor 170 Luikse gulden aan zijn broer Leonard verkocht had.[22]
Op 10 september 1794 verkocht Joannes Peters, weduwnaar Anna Maria Sporcken, thans gehuwd met Anna Catharina Liedekercken, wonend te Hulsberg, dat hij het aandeel van de erfenis, toegevallen aan zijn dochter uit het eerste huwelijk, Joanna Maria Peters, voor 220 gulden en zeventien stuivers verkocht had aan Leonard Onnouw, gehuwd met Joanna Brouns.[23]
Gehuwd voor de kerk (1) op 27-jarige leeftijd op 8 oktober 1752 te Nuth met Catharina BOCKEN, 22 jaar oud, gedoopt op 26 oktober 1729 te Nuth (getuige(n): Joannes Pricken namens Joannes Meijs, Mechtildis Meijs), overleden op 13 oktober 1754 te Molenveld-Nuth op 24-jarige leeftijd, dochter van Joannes BOCKEN en Maria Heriberta MEIJS.
Gehuwd voor de kerk (2) op 29-jarige leeftijd op 9 februari 1755 te Nuth met Joanna BROUNS, 33 jaar oud, gedoopt op 1 december 1721 te Klimmen, overleden op 15 december 1800 te Nuth op 79-jarige leeftijd, dochter van Joannes BROUNS en Joanna van den ESSCHEN.
Uit het eerste huwelijk:

 • 1. Maria, gedoopt op 18 april 1753 te Nuth (getuige(n): Joannes Pricken namens Stephanus Onnouw).


Uit het tweede huwelijk:

 • 2. Franciscus, gedoopt op 2 maart 1756 te Nuth (getuige(n): Joannes Pricken namens Stephanus Onnou, Helena Sniders), overleden op 30 oktober 1762 te Nuth op 6-jarige leeftijd, begraven op 1 november 1762 te Nuth.
 • 3. Joannes (zie V.5).
 • 4. Franciscus, gedoopt op 29 december 1762 te Nuth (getuige(n): Laurentius Brouns, Maria Catharina Consten), overleden op 13 november 1843 te Nuth op 80-jarige leeftijd.
 • 5. Joannes Wilhelmus, geboren te Nuth, gedoopt op 25 november 1766 te Nuth (getuige(n): Joannes Gorissen, Maria Brouns).Generatie VV.5 Joannes ONNOUW, gedoopt op 28 november 1759 te Nuth (getuige(n): Joannes Brouns, Maria Snijders namens Anna Maria Onnouw), overleden 1788/1800.
Op de genachting van 31 mei 1780: werd Joannes Onnou, zoon van Leonaerdus, gedaagd omdat hij op zondagavond 16 april 1780 Godefridus Bisschops, die op weg was naar de koster om hem "tot het admistreren van eenen krancken op te kloppen" zodanig had geslagen dat hij zijn rechterhand vier weken niet had kunnen gebruiken. Bovendien was door dit voorval de vrouw van Cremers [dit moet Maria Catharina Rouschop zijn, overleden op 16 april] zonder de sacramenten overleden. Dat was zo ernstig dat dit voorval niet ongestraft mocht blijven.
Op de genachting van 14 juni 1780 had zijn vader namens hem schuld bekend, maar tevens clementie gevraagd omdat zij arm waren.
Op de genachting van 23 augustus 1780 werd bepaald dat conform uitspraak van 7 augustus, Joannes Onnou zes goudgulden aan Godefridus Bisschops moest geven en de proceskosten moest betalen.[24]
Zoon van Leonardus ONNOUW (zie IV.27) en Joanna BROUNS.
Gehuwd voor de kerk op 21-jarige leeftijd op 18 september 1781 te Wijnandsrade met Maria Barbara COBBEN, 24 jaar oud, gedoopt op 26 november 1756 te Wijnandsrade, dochter van Petrus COBBEN en Elisabeth RUIJTERS.
Uit dit huwelijk:

 • 1. Joanna Elisabeth, geboren op 17 februari 1782 te Nuth, gedoopt op 17 februari 1782 te Nuth (getuige(n): Petrus Cobben (grootvader uit Nuth), Joanna Bruns (grootmoeder uit Nuth)).
 • 2. Joannes Leonardus, geboren op 15 december 1783 te Molenveld-Nuth, gedoopt op 15 december 1783 te Nuth (getuige(n): Leonardus Onnouw (Nuth), Maria Sophia Stijnen (Beek)).

Gehuwd op 26-jarige leeftijd op 30 oktober 1810 te Nuth met Maria Elisabeth PALMEN, 31 jaar oud, gedoopt op 8 maart 1779 te Brunssum, dochter van Joannes PALMEN en Christina Elisabeth HENDRIKS.

 • 3. Maria Helena, geboren op 2 december 1786 te Nuth, gedoopt op 3 december 1786 te Nuth (getuige(n): Franciscus Onnou (Nuth), Maria Helena Cobben (Wijnandsrade)), overleden op 16 november 1787 te Nuth, 349 dagen oud.
 • 4. Joannes Petrus, geboren op 31 augustus 1788 te Nuth, gedoopt op 31 augustus 1788 te Nuth (getuige(n): Petrus Cobben (Wijnandsrade) namens Joannes Petrus Cobben (Wijnandsrade), Joanna Bruns (Klimmen)), overleden op 4 oktober 1853 te Nuth op 65-jarige leeftijd.

Gehuwd op 26-jarige leeftijd op 24 oktober 1814 te Nuth met Anna Maria CRIJNS, 25 jaar oud, geboren op 11 november 1788 te Hellebroek-Nuth, gedoopt op 11 november 1788 te Nuth (getuige(n): Leonardus Houben namens Joannes Maessen (Voerendaal), Anna Maria Heunen (Merkelbeek)), dochter van Jacobus CRIJNS en Anna Elisabeth HOUBEN.


Bronnen

 1. HCL-01.075 LvO 7083, 93v
 2. HCL-01.193 Vrije Heerlijkheid Wijnandsrade 168, 166
 3. HCL-01.193 Vrije Heerlijkheid Wijnandsrade 168, 44
 4. HCL-01.193 Vrije Heerlijkheid Wijnandsrade 168, 124
 5. HCL-01.193 Vrije Heerlijkheid Wijnandsrade 171, nr. 50
 6. HCL-01.193 Vrije Heerlijkheid Wijnandsrade 168, 70
 7. HCL-01.193 Vrije Heerlijkheid Wijnandsrade 168, 73
 8. HCL-01.193 Vrije Heerlijkheid Wijnandsrade 168, 163
 9. HCL-01.193 Vrije Heerlijkheid Wijnandsrade 168, 164
 10. HCL-01.193 Vrije Heerlijkheid Wijnandsrade 169, 47
 11. HCL-01.193 Vrije Heerlijkheid Wijnandsrade 170, 23-35
 12. HCL-Notarieel Archief 1510 Brouwers Maastricht
 13. HCL-01.193 Vrije Heerlijkheid Wijnandsrade 171, nr. 50
 14. HCL-01.193 Vrije Heerlijkheid Wijnandsrade 170, 51
 15. HCL-01.193 Vrije Heerlijkheid Wijnandsrade 170, 81
 16. HCL-01.075 LvO 1757, 237v
 17. HCL-01.075 LvO 1757, 222v
 18. HCL-01.075 LvO 1764, 401
 19. HCL-01.075 LvO 1764, 402
 20. HCL-01.075 LvO 1764, 404
 21. HCL-01.075 LvO 1764, 406
 22. HCL-01.075 LvO 1764, 407
 23. HCL-01.075 LvO 1764, 408
 24. HCL-01.075 LvO 1740

Medewerkers


Harry Luijten, eerste versie op 28 maart 2007
Harry Luijten, bijgewerkte versie op 15 februari 2024