Houben (Nuth)

Uit Genealogie Limburg Wiki
Tree3c.jpgTree3c.jpgTree3c.jpg

GENEALOGIE HOUBEN


Generatie I


I.1 Hubertus HOUBEN, overleden op 1 september 1654 te Nuth.
Gehuwd met Catharina MAES, geboren ca. 1620, overleden op 7 november 1706 te Nuth.
RAL-LvO 1735, genachting 15 februari 1712 noemt als erfgenaam van Catharina Maes ook Arnold Ortmans, wiens vader in eerste huwelijk getrouwd was met Ida Maes. Dochter van Petrus MAES en Helena LIMPENS.
Uit dit huwelijk:

 • 1. Petrus (zie II.1).
 • 2. Hubertus (zie II.3).
 • 3. Gertrudis, gedoopt op 27 februari 1647 te Wijnandsrade, overleden op 14 september 1733 te Hellebroek-Nuth op 86-jarige leeftijd, zus van Helena Houben, gehuwd met Frans Sijben; familierelatie is zeker, alleen is zij dan wel al 51 bij de geboorte van haar laatste kind!

RAL-LvO 1757, 18r: Op 17 maart 1710 verkochten Frans Sijben, gehuwd met Heijleken Houben, en Giet Houben, weduwe Peter van Houthem, bijgestaan door haar oudste zoon Gerard van Houthem, aan Jan Boisten, gehuwd met Anna Cremers, 130 kleine roeden akkerland in de Sijpen, grenzend aan de weduwe Max. Schepers en de Nieuwenhof, voor drie schillingen per kleine roede. Verder gaf de koper nog twee vaten bonen, een half vat erwten, 20 schoven zomerstro en een nieuw "scheupken" voor de vrouw van Frans Sijben.
Het land was in belening bij de verkoper en aangezien hij dit land het voorgaande jaar nog bemest had met 12 karren mest en een kar mergel werd afgesproken dat in geval van naasting het mest en de mergel vergoed zou worden, te weten drie schillingen per kar mest en twee gulden voor de kar mergel.
Gehuwd met Petrus van HOUTEM, overleden op 9 mei 1703 te Nuth.
RAL-LvO 1735, genachting 15 februari 1712: erfgenaam Catharina Maes, gehuwd met Hubertus Houben.

 • 4. Godefridus, gedoopt op 6 januari 1648 te Wijnandsrade.
 • 5. Helena, gedoopt op 24 juni 1649 te Wijnandsrade, overleden op 17 april 1713 te Wijnandsrade op 63-jarige leeftijd, zus van Gertrudis Houben, gehuwd met Petrus van Houtem; erfgename Catharina Maes, gehuwd met Hubertus Houben.

Gehuwd voor de kerk op 28-jarige leeftijd op 18 februari 1678 te Nuth met Franciscus SIJBEN.
RAL-LvO 1757, 18r.

Generatie II


II.1 Petrus HOUBEN, gedoopt op 6 november 1643 te Nuth (getuigen: Petrus Maes van Hunnecum, Ida Lijmpens [=Seutendael] e.v. Lambertus Lijmpens), overleden op 1 maart 1715 te Nuth op 71-jarige leeftijd.
RAL-LvO 1756, 211v: Willem Schreurs, gehuwd met Barbara Slangen, verkocht op 7 juli 1697 zijn vierde deel in een derde deel in een huis met weide en tuin, welk derde deel aan de kinderen van Dirck Slangen bij overlijden van hun tante Meijken Slangen was toegevallen. Als andere kinderen werden Ercken, Dirck en Lisken, gehuwd met Peter Houben, genoemd.
RAL-LvO 1756, 228v: Op 25 februari 1701 bepaalde Barbara Valckenborchs, weduwe Jan Nelis, dat bij haar dood de kinderen van haar neef Peter Houben, gehuwd met Lisken Slangen, de helft van haar huis met weide te Hellebroek onder Nuth zouden krijgen. Het geheel grensde aan Jan Drummen en Ercken Coenen. Ook schonk zij deze kinderen nog 50 kleine roeden akkerland, grenzend aan de weduwe Dirck Cogelen, Jan Drummen en Reijner Crijns. Hiermee wilde zij dank uitdrukken voor de verzorging die zij van Peter Houben en diens echtgenote kreeg.
Zoon van Hubertus HOUBEN (zie I.1) en Catharina MAES.
Gehuwd voor de kerk op 47-jarige leeftijd op 27 februari 1691 te Nuth (getuigen: Theodorus Slangen, Maximiliaen Schepers) met Elisabeth SLANGEN, geboren ca. 1660, dochter van Theodorus SLANGEN en Catharina VALCKENBORCH.
Uit dit huwelijk:

 • 1. Catharina, gedoopt op 14 mei 1691 te Nuth (getuigen: Wilhelmus Canisius namens Theodorus Slangen, Margaretha Peerbooms namens Barbara Valckenborgh), achternaam bij doop Huiben, overleden op 16 oktober 1768 te Hellebroek-Nuth op 77-jarige leeftijd, begraven op 18 oktober 1768 te Nuth.

Gehuwd voor de kerk op 45-jarige leeftijd op 9 november 1736 te Nuth (getuigen: Petrus Houben, Reinerus Crins) met Leonardus ROOX, gedoopt op 26 oktober 1686 te Schinnen, overleden op 26 februari 1774 te Hellebroek-Nuth op 87-jarige leeftijd, begraven op 28 februari 1774 te Nuth, zoon van Matthias ROECKX en Maria BEMELMANS.

 • 2. Cornelia, gedoopt op 1 oktober 1694 te Nuth (getuigen: Maria Cremers).
 • 3. Barbara, gedoopt op 13 augustus 1696 te Wijnandsrade, overleden op 23 juni 1744 te Hellebroek-Nuth op 47-jarige leeftijd.

RAL-AHW 170, 49: Op 17 februari 1720 verkocht Barbara Houben aan Jan Bruls een halve morgen akkerland onder Wijnandsrade, grenzend aan Lijsbet Slangen, Jan Houben en de Hagendorenweg, bezaaid met koren, voor 23 stuivers per kleine roede en "een ouwe met een lamp".
Haar moeder Elisabeth Slangen deed afstand van het vruchtgebruik.
Gehuwd voor de kerk (1) op 29-jarige leeftijd op 25 oktober 1725 te Nuth (getuigen: Godefridus Snackers, Reinerus Crins en de gehele parochie) met Leonardus BRULS (Bousch), overleden op 23 maart 1743 te Hellebroek-Nuth.
RAL-AHW 170, 254: Op 20 maart 1741 verkochten de ongehuwde Peter Houben en zijn zwager Lenard Bruls, gehuwd met Barbara Houben, erfgenamen wijlen Peter Houben en Lijsken Slangen, aan Wijnand Bonten, gehuwd met Christina Wijnus, 40 kleine roeden weiland "het Herkens wettien" te Laar onder Wijnandsrade, grenzend aan de gemeente, Lenard Eijmael, de kerkhofsweide en de koper, voor 12 pattacons.
Gehuwd (2) met Henricus SCHOUTETEN.

 • 4. Petrus, gedoopt op 18 oktober 1705 te Nuth (getuigen: Houb Houben, Catharina Schlangen).


II.3 Hubertus HOUBEN, gedoopt op 28 februari 1645 te Nuth (getuigen: Joannes Slangen), overleden op 12 april 1731 te Nuth op 86-jarige leeftijd, viduus et senex.
RAL-LvO 1757, 18v: Op 17 maart 1710 verkochten de erfgenamen van Helena Smeets, te weten Jan Smeets (mede voor zijn broers Tevis en Matthijs), Andries Boetger, gehuwd met Helena Smeets, Peter Nijsten met zoon Nelis en verder Andries Cleijnen en Houb Houben, aan Matthijs Vanderhaegen, gehuwd met Gertruijdt Urlinghs, een huis met hof en weide te Hellebroek onder Nuth, grenzend aan Peter Nijsten, Reiner Crijns, de verkopers en de straat; alsmede 37 kleine roeden akkerland, grenzend aan de erfgenamen Lenaert Peters, Andries Cleinen en Reiner Crijns. De koopsom bedroeg 580 gulden.
Zoon van Hubertus HOUBEN (zie I.1) en Catharina MAES.
Gehuwd voor de kerk op 30-jarige leeftijd op 10 oktober 1675 te Nuth met Cornelia NIJSTEN, 21 jaar oud, gedoopt op 12 april 1654 te Nuth, overleden op 1 maart 1717 te Nuth op 62-jarige leeftijd, dochter van Joannes NIJSTEN en Elisabeth SMEETS.
Uit dit huwelijk:

 • 1. Petrus (zie III.8).
 • 2. Elisabeth, gedoopt op 27 augustus 1679 te Nuth (getuigen: Hermanus Boesten, Johanna Jongen), overleden op 4 augustus 1744 te Nuth op 64-jarige leeftijd.

Gehuwd voor de kerk op 29-jarige leeftijd op 16 september 1708 te Nuth (getuigen: Petrus Houben, Joannes Celis) met Wilhelmus CELISSEN, 43 jaar oud, gerechtsbode, gedoopt op 1 maart 1665 te Nuth (getuigen: Hubertus Smeets), overleden op 16 maart 1748 te Nuth op 83-jarige leeftijd, zoon van Joannes CELISSEN, gerechtsbode, en Gertrudis CURFFS.
RAL-LvO 1735: Op 12 maart 1711 legde Willem Celis de eed af als gerechtsbode van Nuth in handen van de schepenen Frans Crijns en Joannes Limpens.
RAL-LvO 1757, 313r: Op 31 maart 1731 verkocht Dionisius Bormans, burger van Maastricht en gehuwd met Anna Roex, het kindsdeel van zijn vrouw, gelegen onder Nuth en Wijnandsrade, te weten:
a) anderhalve morgen weiland te Grijzegrubben onder Nuth, grenzend aan de erfgenamen Matthijs Renckens, Peter Meijs en de straat;
b) 81 kleine roeden beemd "in de schattbempden" onder Nuth, grenzend aan de beek en Jan Hermens;
c) 75 kleine roeden akkerland in de Sijpen onder Nuth, grenzend aan Thomas Bruls en Steven Slangen;
d) 57 kleine roeden akkerland onder Wijnandsrade, grenzend aan Claes Curfs, Mathijs Roex, het bos en Judith Frissen.
De koper, Willem Celis, gehuwd met Elisabeth Houben, betaalde 580 gulden.
Omdat de koper de verkochte goederen aanmerkelijk had verbeterd, schonk de verkoper hem nog een morgen in de Sijpen onder Nuth, grenzend aan hof Nuinhof, erfgenamen Horstmans, Judith Frissen en de vloedgraaf.
RAL-LvO 1757, 314v: Op 13 april 1731 verkocht Willem Celis de op 31 maart gekochte goederen aan Bavo Jacobus Meijs, secretaris van Nuth, voor 580 gulden.

 • 3. Helena, gedoopt op 10 juni 1684 te Nuth (getuigen: Petrus van Houtem, Helena Tijmmers).
 • 4. Joannes, gedoopt op 9 mei 1687 te Nuth (getuigen: Franciscus Crins, Elisabetha Bramants namens Ida Bemelmans).
 • 5. Anna, gedoopt op 23 november 1689 te Nuth (getuigen: Henricus Goris, Elisabeth Driessens, e.v. schout Brouns).
 • 6. Hubertus (zie III.15).
 • 7. Maria, gedoopt jan. 1695 te Nuth (getuigen: W. Canisius, Barbara Pleugmeeckers).
 • 8. Maria, gedoopt op 21 juli 1697 te Nuth (getuigen: Daniel Schleipen, Catharina Hamers), overleden op 1 augustus 1711 te Nuth op 14-jarige leeftijd.
 • 9. Matheus, gedoopt op 18 februari 1700 te Nuth (getuigen: Wilhelmus Schepers namens Joannes Urlings, Maria Kogelen namens Maria Pijls).Generatie III


III.8 Petrus HOUBEN, gedoopt op 4 februari 1676 te Nuth (getuigen: Cornelius Ortmans, Helena Smets), overleden op 29 maart 1763 te Nuth op 87-jarige leeftijd, 88 jaar, begraven op 30 maart 1763 te Nuth.
RAL-LvO 1757, 275v: Op 9 juli 1731 leende Peter Houben, gehuwd met Cornelia Maes, 100 pattacons van de deken van Valkenburg uit de fundatie Pesch. Hij borgde daartoe met:
a) 135 kleine roeden huis, hof en weide aan de dorpstraat te Nuth, grenzend aan erfgenamen Jan Slangen en Corst Wouters;
b) 54 kleine roeden land in de sijpen, grenzend aan Thomas Bruls, en Peter Houben zelf;
c) een moestuin onder Wijnandsrade, grenzend aan Mathias van de Hagen en Jacob Helgers;
d) 60 kleine roeden land onder Wijnandsrade, grenzend aan Thomas Vruls en Houb Houben;
e) 66 kleine roeden land achter Hunnecum onder Wijnandsrade, grenzend aan Jacob Ramaekers en Geurt Eckermans.
Verder verscheen zijn schoonmoeder Anna Wolfs, weduwe Maes Maessen, die afstand deed van het vruchtgebruik op een halve bunder akkerland aan de duivelweide, die het echtpaar Houben bij donatie had verkregen, grenzend aan Peter Nuchelmans, Joannes Frissen, Hend. Weustenraedt en de Meulenerven.
Zoon van Hubertus HOUBEN (zie II.3) en Cornelia NIJSTEN.
Gehuwd voor de kerk op 37-jarige leeftijd op 18 januari 1714 te Nuth (getuigen: Joannes Maessen, Cornelia Horstmans) met Cornelia MAES, 27 jaar oud, gedoopt op 9 juni 1686 te Nuth (getuigen: Henricus Goris, Catharina Heuts), overleden op 17 december 1749 te Nuth op 63-jarige leeftijd, dochter van Masius MAES en Anna WOLFFS.
Uit dit huwelijk:

 • 1. Joannes (zie IV.1).
 • 2. Hubertus, gedoopt op 18 maart 1717 te Schimmert (getuigen: Hubertus Hoeben, Anna Wolfs).

RAL-LvO 1763, 199r: Op 14 februari 1788 maakte Hubertus Houben, ongehuwd, "kranck in eenen grooten stoel sittende" zijn testament in zijn huis binnen het dorp Nuth. Hij liet de volgende bepalingen vastleggen:
1. Al zijn roerende goederen en vee zou na zijn dood bij opbod verkocht worden. Met het geld zouden honderd zielemissen, kerkdiensten en "gereijde schulden" betaald worden. Het restant zou een kapitaal worden waarvan zijn dienstmeid Catharina Notermans gedurende haar leven het vruchtgebruik zou genieten. Na haar dood zou het aan zijn erfgenamen vervallen.
2. Catharina Notermans zou verder, vanwege veertig jaar trouwe dienst die niet genoeg beloond konden worden, ook de inkomsten uit zijn onroerende goederen mogen genieten gedurende haar verdere leven.
3. Na de dood van Catharina Notermans zou nicht Lucia Houben zijn woonhuis met moestuin en weide, groot 135 kleine roeden, gelegen aan de kerk te Nuth, grenzend aan Leonard Cloots, de Kerkweg, Maria en Henricus Wouters, de Geijterweg en de Reukenweg, in eigendom verkrijgen.
4. Nicht Lucia Houben zou direct 80 kleine roeden weiland nabij de Platsmolen onder Nuth, grenzend aan de erfgenamen Willem Biesjans, de erfgenamen Christiaen Crijns, Joannes Curfs en de Platsbeek, erven.
5. Van de last van 500 Luikse gulden aan de weduwe Hubertus Caters, staande op zijn onroerende goederen, zou Lucia slechts 100 gulden moeten overnemen, en dan pas vanaf het moment dat de goederen haar eigendom werden.
6. Zijn broers Petrus en Jacobus, alsmede de kinderen van zijn broer Joannes Houben, werden universeel erfgenaam. Eventuele kinderen uit het vierde huwelijk van Jacobus zouden gelijke rechten hebben.
7. De resterende schuld van 400 gulden, alsmede een schuld van 72 gulden aan de armen van Nuth, zou na de dood van Catharina Notermans, in drie gelijke delen door de universele erfgenamen betaald moeten worden.

 • 3. Jacobus, gedoopt op 8 december 1718 te Nuth (getuigen: Wilhelmus Celis, Anna Wolffs namens haar zuster Gertrudis Wolffs).
 • 4. Anna Maria, gedoopt op 3 juli 1721 te Nuth (getuigen: Matthias Houben (oom), Mechtild Corten e.v. Theodorus Bemelmans).
 • 5. Jacobus (zie IV.6).
 • 6. Petrus, gedoopt op 5 oktober 1727 te Nuth (getuigen: Goedfridus Maessen (oom), Catharina Houben (tante)), overleden op 26 februari 1817 te Nuth op 89-jarige leeftijd.

RAL-LvO 1762, 7v: Op 15 september 1781 werd het testament opgemaakt van Petrus Houben en zijn echtgenote Anna Frijns. Zij lieten hun goederen na aan hun bloedverwanten, waarbij voor de langstlevende het vruchtgebruik gereserveerd werd. Wel liet Anna Frijns aan haar man 84 kleine roeden akkerland op de Geijsberg onder Nuth, grenzend aan schepen Ackermans, Bartel Drummen en de weduwe Caspar Brants, omdat haar man schulden van haar had betaald.
Gehuwd voor de kerk op 37-jarige leeftijd op 2 mei 1765 te Nuth met Anna Gertrudis FRIJNS, 32 jaar oud, gedoopt op 17 maart 1733 te Nuth (getuigen: Christianus Frins (oom), Barbara Schöffelers namens Catharina Hautvast), achternaam bij doop Frins, overleden op 29 december 1791 te Nuth op 58-jarige leeftijd. Op den Tiber, dochter van Franciscus FRIJNS, pachter hof Leeuw, en Catharina BRANDTS.

 • 7. Leonardus, gedoopt op 26 april 1731 te Nuth (getuigen: Joannes Pricken, Anna Houben namens Catharina Rietraedt).


III.15 Hubertus HOUBEN, gedoopt op 7 juli 1692 te Nuth (getuigen: Maria Hamers), overleden op 21 september 1748 te Nuth op 56-jarige leeftijd, achternaam echtgenote Hermens! kwartierstaat Wil Brassé
RAL-LvO 1757, 160r: Op 7 juni 1721 verkocht Philippus Lhoost, secretaris en schepen te Mesch, gehuwd met Catharina Jeuckens, aan Houbricht Houben, gehuwd met Maria Horsmans, twee derde deel in de volgende goederen:
a) anderhalve morgen huis, genaamd "de kreeckel", gelegen binnen het dorp Nuth, met hof, moestuin en weide, grenzend aan Peter Nuchelmans en Maes Maessen;
b) een morgen weiland, grenzend aan de straat, de weduwe Jan Houben en Jacob Rameckers, belast met anderhalf vat rogge aan de pastorie van Nuth;
c) een morgen akkerland "onder den Drinck af", grenzend aan de Nieuwenhof, Judith Frissen en de weduwe Maes Maessen;
d) 15 kleine roeden "in de coelhoven", grenzend aan Willem Canisius en de erfgenamen Schepers;
e) 40 kleine roeden "in de sijpen", grenzend aan Judith Frissen, Steven Slangen, de vloedgraaf en de Nieuwenhof;
f) 58 kleine roeden aldaar, grenzend aan Judith Frissen, Maes Maessen en de Nieuwenhof;
g) 50 kleine roeden achter Tervoorst "in de Lat", grenzend aan Lemmen Meulenbergh, de weduwe Willem Canisius en het Molenland;
h) een morgen land nabij Hunnecum, grenzend aan Thijs Roex, Joannes Jansen en de wegen van het Aldenbosch;
i) anderhalve morgen land, grenzend aan Augustijn Hausteder, Mathijs Roex en het Jongenbosch, belast met vijf koppen rogge aan het huis Wijnandsrade;
j) een morgen land, grenzend aan Judith Frissen, de weduwe Mathijs Jongen, de weduwe Maes Maessen en de vloedgraaf, belast met vijf koppen rogge aan het huis Wijnandsrade;
k) halve morgen land op het voetpad, grenzend aan Thonis Rameckers, Giel Gruijls en het voetpad.
De koopsom bedroeg 950 gulden en werd contant betaald.
Zoon van Hubertus HOUBEN (zie II.3) en Cornelia NIJSTEN.
Gehuwd voor de kerk op 28-jarige leeftijd op 29 juli 1720 te Nuth (getuigen: Matthias Houben, Joannes Pricken) met Maria HORSTMANS, 24 jaar oud, gedoopt op 5 augustus 1695 te Nuth (getuigen: Arnoldus Hermans, Cornelia Houbben namens Maria Boschhouwers), overleden op 23 augustus 1754 te Nuth op 59-jarige leeftijd, dochter van Godefridus HORSTMANS en Mechtild HERMENS.
Uit dit huwelijk:

 • 1. Petrus (zie IV.14).
 • 2. Mechtildis, gedoopt op 18 februari 1723 te Nuth (getuigen: Hubertus Houben, Cornelia Horstmans namens Mechtildis Hermans).
 • 3. Godefridus (zie IV.17).
 • 4. Joannes (zie IV.19).
 • 5. Leonardus (zie IV.21).
 • 6. Paulus, gedoopt op 17 december 1733 te Nuth (getuigen: Joannes Houben, Catharina Zelis).
 • 7. Cornelia, gedoopt op 4 januari 1737 te Nuth (getuigen: Joannes Slangen, Anna Houben).
 • 8. Joannes Josephus, gedoopt op 22 mei 1739 te Nuth (getuigen: Joannes Pricken namens Leonardus Frederix, Cornelia Maes).Generatie IV


IV.1 Joannes HOUBEN, schrijnwerker, gedoopt op 9 oktober 1714 te Nuth (getuigen: Joannes Maessen namens Joannes Houben, Cornelia Houben namens Maria Alberts e.v. Loers), overleden op 3 januari 1774 te Hellebroek-Nuth op 59-jarige leeftijd, begraven op 5 januari 1774 te Nuth, zoon van Petrus HOUBEN (zie III.8) en Cornelia MAES.
Gehuwd voor de kerk op 25-jarige leeftijd op 4 oktober 1740 te Nuth (getuigen: Joannes Slangen, Hubertus Houben) met Elisabeth SCHUTJENS, 24 jaar oud, gedoopt op 26 februari 1716 te Nuth (getuigen: Joannes Limpens (uit Hellebroek), Elisabetha Crijns (grootmoeder)), dochter van Wilhelmus SCHUTTIENS en Christina SLANGEN.
Uit dit huwelijk:

 • 1. Joannes Petrus (zie V.1).
 • 2. Christina, gedoopt op 16 februari 1744 te Hoensbroek.
 • 3. Christianus, gedoopt op 2 oktober 1745 te Hoensbroek.
 • 4. Maria, gedoopt op 27 augustus 1748 te Hoensbroek.
 • 5. Cornelia, gedoopt op 11 juli 1750 te Hoensbroek.
 • 6. Anna Elisabetha, gedoopt op 28 mei 1752 te Hoensbroek.

Gehuwd voor de kerk op 27-jarige leeftijd op 4 april 1780 te Nuth (getuigen: Joannes Wilhelmus Houben (Nuth), Cecilia Houben (Nuth)), bruidegom uit Wijnandsrade met Simon EMONS, 30 jaar oud, gedoopt op 4 april 1750 te Wijnandsrade, zoon van Joachim EMONS en Catharina KREECKELS.

 • 7. Joannes Wilhelmus, schrijnwerker, gedoopt op 18 januari 1754 te Hoensbroek, overleden op 24 april 1827 te Hellebroek-Nuth op 73-jarige leeftijd, woonachtig Hellebroek (1796).

Gehuwd voor de kerk op 28-jarige leeftijd op 29 oktober 1782 te Nuth met Anna Mechtildis SCHIFFELERS, 29 jaar oud, gedoopt op 4 januari 1753 te Schinnen, overleden op 18 januari 1820 te Nuth op 67-jarige leeftijd, dochter van Leonardus SCHIFFELERS, pachter hof Reimersbeek, en Maria Catharina LIMPENS.

 • 8. Christianus (zie V.11).


IV.6 Jacobus HOUBEN, gedoopt op 19 augustus 1723 te Nuth (getuigen: Hubertus Houben, Anna Houben namens Helena Eckermans), overleden op 6 december 1802 te Nuth op 79-jarige leeftijd, weduwnaar Schoenmakers, zoon van Petrus HOUBEN (zie III.8) en Cornelia MAES.
RAL-LvO 1764, 228: Op 21 maart 1792 verkocht Jacobus Houben, bijgestaan door zijn zoon Hans Peter Houben, gehuwd met Joanna Maria Campo, aan Godefridus Reijners, gehuwd met Maria Elisabeth Franssen, alsmede aan Maria Elisabeth Kleintjens, dochter van Maria Elisabeth Franssen uit haar huwelijk met wijlen Peter Kleintjens, drie percelen akkerland. Deze percelen had Godefridus Reijners nu in pacht.
Het ging om:
a) 58 1/2 kleine roeden akkerland "in de sijpen" onder Nuth, grenzend aan weduwe Cloots, weduwe Peter Meulenbergh en de Nuinhof;
b) 48 kleine oreden akkerland aldaar gelegen, grenzend aan de weduwe Peter Meulenbergh, Peter Houben en de Nuinhof;
c) 60 kleine roeden akkerland nabij Jongenbosch onder Wijnandsrade, grenzend aan Peter Houben, het Jongenbosch en het voetpad, belast met twee koppen rogge aan de pastorie en een malder rogge aan de Armen van Wijnandsrade, alsmede twee koppen rogge en een oort bij het overlijden van de leenheffer met zijn deel in de keur van de laathof Bergh.
De percelen onder Nuth kostten een Franse kroon per kleine roede en het perceel onder Wijnandsrade zeven schillingen per kleine roede.
Gehuwd voor de kerk (1) op 24-jarige leeftijd op 19 november 1747 te Hoensbroek met Anna Maria HEUTEN, 29 jaar oud, gedoopt op 1 november 1718 te Hoensbroek, overleden op 4 juni 1750 te Hoensbroek op 31-jarige leeftijd, dochter van Joannes HEUTEN en Margaretha EIJMAEL.
Gehuwd voor de kerk (2) op 28-jarige leeftijd op 1 oktober 1751 te Oud-Valkenburg (getuigen: Leonardus Houben, Joanna Habets) met Anna Maria HABETS, overleden op 30 november 1765 te Klimmen.
Gehuwd voor de kerk (3) op 43-jarige leeftijd op 21 september 1766 te Klimmen met Maria Agnes SENDEN, overleden op 25 september 1767 te Klimmen.
Gehuwd voor de kerk (4) op 44-jarige leeftijd op 7 februari 1768 te Klimmen met Alegonda SCHOENMAEKERS, 42 jaar oud, gedoopt op 21 maart 1725 te Klimmen, overleden op 20 mei 1785 te Klimmen op 60-jarige leeftijd, dochter van Petrus SCHOENMAEKERS en Catharina SCHILLINGS.
Uit het eerste huwelijk:

 • 1. Joannes Petrus (zie V.13).

Uit het tweede huwelijk:

 • 2. Maria Catharina, gedoopt op 9 december 1752 te Schin op Geul (getuigen: Petrus Houben, Catharina Habets).
 • 3. Anna Maria Lucia, gedoopt op 9 september 1755 te Wijlre (getuigen: Hubertus Houben, Lucia Habets), overleden op 4 februari 1823 te Hunnecum-Nuth op 67-jarige leeftijd.

Gehuwd voor de kerk op 32-jarige leeftijd op 6 mei 1788 te Nuth met Andreas JANSSEN, 27 jaar oud, gedoopt op 23 oktober 1760 te Amstenrade, zoon van Jacobus JANSSEN en Joanna Cornelia L'ODEUR.

 • 4. Joannes Mathias, gedoopt op 22 juni 1758 te Klimmen (getuigen: Mathias Kleijnen).
 • 5. Joannes Petrus, gedoopt op 25 december 1761 te Klimmen (getuigen: Petrus Houben, Anna Lucia Bocken), overleden op 4 februari 1762 te Klimmen, 41 dagen oud.
 • 6. Anna Cornelia, gedoopt op 11 januari 1763 te Klimmen (getuigen: Nicolaus van Weerts, Anna Elisabeth Beucken).


IV.14 Petrus HOUBEN, gedoopt op 4 mei 1721 te Nuth (getuigen: Petrus Houben (oom), Cornelia Horstmans (tante)), overleden op 10 maart 1792 te Nuth op 70-jarige leeftijd.
RAL-LvO 1759, 172v: Op 7 maart 1758 leende Peter Houben, gehuwd met Maria Koeken, 100 pattacons tegen 5% van Joannes Daniel de Limpens, gehuwd met Joanna Maria de Lambermont, en borgde met de volgende goederen:
a) 150 kleine roeden huis met weide en moestuin, gelegen binnen het dorp Nuth, grenzend aan de erfgenamen Joannes Maesen, de weduwe Peter Nuchelmans en de dorpstraat;
b) 50 kleine roeden akkerland te Hunnecum onder Nuth, grenzend aan Servaes Roex en de erfgenamen Joannes Janssen;
c) 54 kleine roeden akkerland in de Sijpen, grenzend aan Peter Houben en de goederen van de Nieuwenhof;
d) 72 1/2 kleine roeden akkerland "op den grootenbosch", grenzend aan de weduwe Michael Canisius, Bartel Drummen en de Domeingoederen;
e) 176 kleine roeden weiland aan de Molenweg, grenzend aan Lambert Ackermans, Christiaen Frijns en Willem Ackermans;
f) 50 kleine roeden akkerland "in de haelcuijl", grenzend aan de weduwe Michael Canisius en de weduwe Frederick Dirckx;
g) 42 kleine roeden weiland "de overweijde", grenzend aan Joannes Slangen, Geurt Houben en de dorpstraat.
De lening werd op 25 maart 1760 afgelost.
RAL-LvO 1760, 257v: Op 16 september 1758 verkocht Leonardus Houben, inwoner van Munstergeleen en gehuwd met Jenne Gertrude Corpe, aan zijn broer Peter Houben, gehuwd met Maria Koeken:
a) de helft in 178 kleine roeden weiland aan de Molenweg te Nuth, grenzend aan de erfgenamen Claes Frijns, Joannes Houben en de gats, belast met twee schillingen aan de armen van Nuth;
b) de helft van 100 kleine roeden akkerland "aen den drinck", grenzend aan de Nieuwenhof, Joannes Houben en de erfgenamen Joannes Maessen;
c) 40 kleine roeden akkerland in de sijpen, grenzend aan Joannes Jongen, de erfgenamen Peter Slangen en de vloedgraaf;
50 kleine roeden akkerland in de Lat, grenzend aan Willem Biesjans, Reijner Meulenbergh en de Meulenerven;
d) de helft in 150 kleine roeden akkerland "achter den jongen bosch neffens den graaf", grenzend aan Joannes Houben en het bos, belast met drie koppen rogge aan het huis Wijnandsrade;
e) de helft in 15 roeden moestuin, grenzend aan de erfgenamen Joannes Janssen, Joannes Houben en de straat.
Het geheel werd verkocht voor 470 gulden.
RAL-LvO 1760, 29r: Op 10 december 1764 verklaarde Peter Houben, gehuwd met Maria Koeken, dat hij op 20 januari 1760 300 gulden tegen 4% geleend had van het Predikherenklooster te Sittard. Hij borgde met de volgende goederen:
a) 150 kleine roeden huis met weide en moestuin, gelegen binnen het dorp Nuth, grenzend aan de erfgenamen Joannes Maesen, de weduwe Peter Nuchelmans en de dorpstraat;
b) 84 kleine roeden weiland bij zijn huis gelegen, grenzend aan de erfgenamen Hendrick Houben, Joannes Slangen en de dorpstraat;
c) 100 kleine roeden akkerland "aen den drinck", grenzend aan de Nieuwenhof, de weduwe Joannes Frissen en het voetpad;
d) 61 kleine roeden akkerland "in de haalcuijl", grenzend aan de weduwe van der Meer en Geurt Meulenbergh.
RAL-LvO 1763, 35v: Op 15 oktober 1785 leenden Petrus Houben, gehuwd met Maria Koeken, en diens zoon Joannes Petrus Houben, gehuwd met Maria Josepha Nuchelmans, 2000 gulden tegen 4% van het Frederick Jacobus van Afferden, kanunnik van St.-Servaes te Maastricht. Petrus Houben borgde met de volgende goederen:
a) 150 kleine roeden huis met schuur, stallen, weide en moestuin, gelegen binnen het dorp Nuth, grenzend aan Joannes Curfs, Godefridus Reiners, de weduwe Christiaen Crijns en de dorpstraat;
b) 58 kleine roeden weiland bij zijn huis gelegen, grenzend aan Leonaerd Onnou, de dorpstraat, Matthijs Slangen en Margaritha Helgers;
c) 178 kleine roeden weiland onder de Pletsmolen, grenzend aan Hermanus Diederen, Franciscus Hulskens, de Molenweg en de gats;
d) 100 kleine roeden akkerland "onder de drinck", grenzend aan de Nieuwenhof, de weduwe Joannes Frissen, Joannes Curfs en het voetpad;
e) 80 kleine akkerland in de Sijpen, grenzend aan Joannes Jongen, Wilhelmus Slangen, de Nieuwenhof en de vloedgraaf;
e) 58 kleine akkerland in de Sijpen, grenzend aan Joannes Curfs, Joannes Wilhelmus Canisius, de Nieuwenhof en de vloedgraaf;
e) 54 kleine roeden akkerland "omtrent de boschweijde", grenzend aan Hubertus Houben en de Nieuwenhof.
Joannes Petrus Houben borgde met de volgende goederen:
a) 239 1/2 kleine roeden akkerland te Hellebroek onder Nuth, grenzend aan de heer van Wijnandsrade, schepen Nuchelmans en Jacobus Welters;
b) 102 1/4 kleine roeden akkerland op de Kruisweg, grenzend aan heer Ruijters, het voetpad, schepen Nuchelmans en de weg.
Zoon van Hubertus HOUBEN (zie III.15) en Maria HORSTMANS.
Gehuwd voor de kerk op 30-jarige leeftijd op 2 oktober 1751 te Nuth met Maria KOECKEN, 30 jaar oud, gedoopt op 27 oktober 1720 te Oirsbeek, overleden op 26 oktober 1798 te Nuth op 77-jarige leeftijd, dochter van Stephanus KOECKEN en Maria GOOSSENS.
Uit dit huwelijk:

 • 1. Matthias Hubertus, geboren te Nierhoven-Nuth, gedoopt op 18 april 1753 te Nuth (getuigen: Matthias Gielen, Joanna Canisius namens Maria Horstmans).
 • 2. Maria Mechtildis, gedoopt op 10 september 1755 te Nuth (getuigen: Godefridus Houben (oom), Catharina Zelissen namens Barbara Kocken).
 • 3. Joannes Petrus (zie V.23).
 • 4. Leonardus (zie V.25).


IV.17 Godefridus HOUBEN, gedoopt op 30 oktober 1724 te Nuth (getuigen: Joannes Pricken namens Leonardus Horstmans, Cornelia Maessen namens Catharina Houben), overleden op 29 oktober 1802 te Nuth op 77-jarige leeftijd.
RAL-LvO 1759, 283r: Op 11 april 1763 verkocht Peter Smeets, gehuwd met Maria Bemelmans, aan Godefridus Houben, gehuwd met Anna Timmers, 71 kleine roeden akkerland in het Hunnecummerveld "aen lambrichtsweijen" onder Nuth, grenzend aan Joannes Spijckers, Servaes Bemelmans, Joannes Limpens en het voetpad, belast met een kop koren aan de armen van Nuth; voorts 39 1/2 kleine roeden akkerland achter Hunnecum onder Nuth, grenzend aan Baltus a Campo en Tevis Bemelmans. Iedere kleine roede kostte vier schillingen.
RAL-LvO 1760, 205v: Op 3 mei 1771 verkocht Peter Drummen, gehuwd met Maria Catharina Helders, aan Geurt Houben, gehuwd met Anna Timmers, 57 kleine roeden akkerland "op het peijtelken" achter Grijzegrubben onder Nuth, grenzend aan Joannes Hautvast, de weduwe van der Meer en de Wijenweg, voor twee gulden per kleine roede.
RAL-LvO 1761, 54v: Op 11 januari 1777 verkocht Cornelia Janssen, weduwe Gillis van den Sabel, bijgestaan door haar twee zonen, aan Geurt Houben, gehuwd met Anna Timmers, 50 kleine roeden akkerland "omtrent den ouden bosch" onder Nuth en voor een klein deel onder Wijnandsrade, grenzend aan Geurt Houben zelf, Willem Muijlkens en de weg, voor twee gulden per kleine roede. Hubertus Houben had zijn vader het geld voor de aankoop gegeven en werd dan ook eigenaar van het land.
RAL-LvO 1761, 223r: Op 3 november 1780 verkocht Petrus Meijs, inwoner van Hulsberg en weduwnaar van Maria Weusten, aan Geurt Houben, inwoner van Hunnecum-Nuth en gehuwd met Anna Timmers, 238 kleine roeden weiland "Daeldersweijde" te Hunnecum onder Nuth, grenzend aan Martinus Cobben, de Putweg en de gats, voor vier gulden per kleine roede.
RAL-LvO 1763, 54v: Op 11 januari 1786 leende Geurt Houben, gehuwd met Anna Timmers, 200 gulden aan Jacobus Drummen, gehuwd met Joanna Hautvast.
RAL-LvO 1763, 84v: Op 25 april 1786 verkochten Jacobus Wolters, gehuwd met Mechtildis Rutten, bijgestaan door zijn zoon Henricus Wolters en schoonzoon Martinus a Campo, gehuwd met Maria Gertrudis Wolters, aan Godefridus Houben, gehuwd met Anna Timmers, 181 kleine roeden akkerland op de Kempkensweg te Hunnecum onder Nuth en voor een klein deel onder Wijnandsrade, grenzend aan de erfgenamen Adam Eckermans, schepen Gorissen, de weduwe Joannes Frissen, Petrus Paes en de weg. Iedere kleine roede kostte vier gulden. Het geheel was belast met een vat rogge aan de kerk van Nuth, waarvoor twee kronen in mindering werd gebracht op de koopsom.
RAL-LvO 1763, 266v: Op 30 maart 1789 verkocht Wilhelmus Coumans, inwoner van Tervoorst-Nuth en gehuwd met Maria Limpens, aan Geurt Houben, gehuwd met Anna Timmers, 64 kleine roeden akkerland in het Achterveld onder Nuth, grenzend aan Jacobus Raemeckers, de weduwe Baltasar a Campo, de erfgenamen Houb Houben en Petrus Paes, voor vier gulden en vijftien stuivers per kleine roede.
RAL-LvO 1766, nr. 8: Op 14 november 1795 verkocht Henricus Jongen, ongehuwd en wonend op de Brand te Nuth, aan Geurt Houben, weduwnaar van Anna Timmers, 100 kleine roeden akkerland aan de Kempkensweg te Hunnecum, deels onder Nuth, deels onder Wijnandsrade, grenzend aan Leonardus Coumans, erfgenamen Hubertus Houben, de Kempkensweg en de Vrachelderweg, voor vier gulden per kleine roede.
Zoon van Hubertus HOUBEN (zie III.15) en Maria HORSTMANS.
Gehuwd voor de kerk op 30-jarige leeftijd op 7 november 1754 te Nuth met Anna Elisabeth TIMMERS, 18 jaar oud, gedoopt op 27 december 1735 te Nuth (getuigen: Joannes Pricken namens Wilhelmus Timmers, Elisabeth Wustenraedt), overleden op 13 februari 1795 te Hunnecum-Nuth op 59-jarige leeftijd, dochter van Anthonius TIMMERS en Sophia WEUSTENRAEDT.
Uit dit huwelijk:

 • 1. Hubertus, geboren te Hunnecum-Nuth, gedoopt op 28 augustus 1755 te Nuth (getuigen: Anthonius Timmers (grootvader), Maria Koecken).
 • 2. Petrus Anthonius, geboren te Hunnecum-Nuth, gedoopt op 16 mei 1758 te Nuth (getuigen: Petrus Houben, Sophia Wustenraedt).
 • 3. Henricus (zie V.29).
 • 4. Joannes Leonardus (zie V.31).
 • 5. Maria Sophia, geboren te Hunnecum-Nuth, gedoopt op 2 april 1768 te Nuth (getuigen: Gerardus Goossens namens Leonardus Houben, Cornelia Horsmans), overleden op 1 maart 1850 te Hunnecum-Nuth op 81-jarige leeftijd.

Gehuwd voor de kerk op 24-jarige leeftijd op 4 november 1792 te Nuth met Joannes Lambertus HERMENS, 29 jaar oud, geboren te Helle-Nuth, gedoopt op 26 juni 1763 te Nuth (getuigen: Joannes Hermens, vrouwe Cecilia Elisabeth van Bronsvelt), zoon van Joannes Henricus HERMENS en Maria Christina DIEDEREN.

 • 6. Maria Catharina, geboren te Hunnecum-Nuth, gedoopt op 20 april 1771 te Nuth (getuigen: Joannes Caspar Goossens namens Hubertus Weustenraedt, Catharina Zelissen).


IV.19 Joannes HOUBEN, gedoopt op 13 oktober 1727 te Nuth (getuigen: Joannes Pricken namens Josephus Houben (Augustijner), Anna Leunis), overleden op 28 november 1804 te Nuth op 77-jarige leeftijd.
RAL-LvO 1759, 144v: Op 13 maart 1756 verkocht Marten Cremers, inwoner van Nagelbeek-Schinnen en gehuwd met Agnes Hermens, aan Joannes Houben, gehuwd met Elisabeth Laheij, een aantal onroerende goederen om en nabij Grijzegrubben onder Nuth gelegen, te weten:
a) 84 kleine roeden huis met moestuin en weide, grenzend aan Matthijs Bouts, Jacob Bemelmans, de Holleweg en de meent;
b) 96 kleine roeden weiland bij Terstraten, grenzend aan de erfgenamen Leonaerd Limpens en Coenraerd Hautvast;
c) een morgen akkerland aan de Trichterweg nabij Nieuwhuis, grenzend aan de erfgenamen Claes Snackers, de erfgenamen Hubertus Houben, Nicolaes a Campo en de Trichterweg;
d) 55 kleine roeden akkerland nabij "het heuffken" in de Eertgrubbe, grenzend aan Joannes Frissen, Coenraerd Hautvast en de vloedgraaf;
e) 54 kleine roeden akkerland "de Camp", grenzend aan de erfgenamen Keuten uit Maastricht, Caspar Hermens en Peter Vaessen;
f) 56 kleine roeden akkerland "op den cop" achter de huiswei van Leonaerd Slangen, grenzend aan Leonaerd Slangen en Willem Ackermans;
g) een morgen beemd "in den schattebempden", grenzend aan Henderick Vroemen, secretaris Meijs, de Geleenbeek en de weide van de Nieuwenhof.
De totale koopsom bedroeg 1000 gulden. Aan lasten werd nog een halfje olie aan de kerk van Nuth vermeld. Verder mocht de verkoper nog de gewassen met kaf en stro van het land in de Eertgrubbe halen, twee karren mest uit de mestplaats wegvoeren, een populier uit de meent en een es uit de weide bij Terstraten meenemen.
RAL-LvO 1759, 150r: Op 2 november 1756 leende Joannes Houben, gehuwd met Elisabeth Laheij, van Maria Pluckers, koopvrouw te Maastricht en weduwe van Dionisius Haenen, 300 gulden tegen 5% en borgde daartoe met de volgende onroerende goederen:
a) 84 kleine roeden huis met moestuin en weide te Grijzegrubben onder Nuth, grenzend oostwaarts aan Matthijs Bouts, westwaarts Jacob Bemelmans, zuidwaarts de Holleweg en noordwaarts de meent;
b) 96 kleine roeden weiland bij Terstraten, grenzend aan de erfgenamen Leonaerd Limpens, Hermen Snackers, Coenraerd Hautvast en de weg;
c) een morgen akkerland aan de Trichterweg nabij Nieuwhuis, grenzend aan de erfgenamen Claes Snackers, Joannes Houben zelf, Nicolaes a Campo en de Trichterweg;
d) 55 kleine roeden akkerland nabij "het heuffken" in de Eertgrubbe, grenzend aan Joannes Frissen, Coenraerd Hautvast en de vloedgraaf;
e) 54 kleine roeden akkerland "de Camp", grenzend aan de erfgenamen Keuten uit Maastricht, Caspar Hermens en Peter Vaessen;
f) 56 kleine roeden akkerland "op den cop" achter de huiswei van Leonaerd Slangen, grenzend aan Leonaerd Slangen en Willem Ackermans;
g) een morgen beemd "in den schattebempden", grenzend aan Henderick Vroemen, secretaris Meijs, de Geleenbeek en de weide van de Nieuwenhof.
Deze lening werd op 31 augustus 1801 afgelost door Joannes Spickers namens Joannes Houben.
Zoon van Hubertus HOUBEN (zie III.15) en Maria HORSTMANS.
Gehuwd voor de kerk op 27-jarige leeftijd op 12 oktober 1755 te Nuth met Elisabeth LAHAIJ, 30 jaar oud, gedoopt op 5 november 1724 te Hulsberg, overleden op 25 november 1811 te Maastricht op 87-jarige leeftijd. Journal de la Haye (1988), 205, dochter van Winandus de LAHEIJ en Anna OFFERMANS.
Uit dit huwelijk:

 • 1. Maria Anna, gedoopt op 24 januari 1757 te Nuth (getuigen: Petrus Houben (oom), Anna Offermans).
 • 2. Joanna Maria, gedoopt op 16 januari 1758 te Nuth (getuigen: Godefridus Houben, Joanna La Heij).

Gehuwd voor de kerk op 30-jarige leeftijd op 27 april 1788 te Maastricht met Lambertus POELMANS.

 • 3. Anna Maria, gedoopt op 21 april 1760 te Nuth (getuigen: Leonardus La Heij, Maria Koecken), overleden op 1 januari 1795 te Grijzegrubben-Nuth op 34-jarige leeftijd.

Gehuwd voor de kerk op 30-jarige leeftijd op 1 maart 1791 te Nuth met Joannes Petrus PAES, 34 jaar oud, geboren te Hunnecum-Nuth, gedoopt op 27 maart 1756 te Nuth (getuigen: Petrus Paes (oom), Anna Vleeschheuwers namens Agnes Tollenaers (tante)), overleden op 18 november 1816 te Nuth op 60-jarige leeftijd, zoon van Jacobus PAES en Maria TOLLENAERS.

 • 4. Hubertus, geboren te Grijzegrubben-Nuth, gedoopt op 14 maart 1763 te Nuth (getuigen: Leonardus Houben, Gertrudis Lahaije).
 • 5. Joannes Leonardus, geboren te Grijzegrubben-Nuth, gedoopt op 24 december 1767 te Nuth (getuigen: Jacobus Hautvast, Anna Timmers).


IV.21 Leonardus HOUBEN, gedoopt op 2 december 1730 te Nuth (getuigen: Theodorus Bemelmans, Elisabeth Brandts), overleden op 9 oktober 1781 te Munstergeleen op 50-jarige leeftijd, kwartierstaat Wil Brassé
RAL-LvO 1760, 257v: Op 16 september 1758 verkocht Leonardus Houben, inwoner van Munstergeleen en gehuwd met Jenne Gertrude Corpe, aan zijn broer Peter Houben, gehuwd met Maria Koeken:
a) de helft in 178 kleine roeden weiland aan de Molenweg te Nuth, grenzend aan de erfgenamen Claes Frijns, Joannes Houben en de gats, belast met twee schillingen aan de armen van Nuth;
b) de helft van 100 kleine roeden akkerland "aen den drinck", grenzend aan de Nieuwenhof, Joannes Houben en de erfgenamen Joannes Maessen;
c) 40 kleine roeden akkerland in de sijpen, grenzend aan Joannes Jongen, de erfgenamen Peter Slangen en de vloedgraaf;
50 kleine roeden akkerland in de Lat, grenzend aan Willem Biesjans, Reijner Meulenbergh en de Meulenerven;
d) de helft in 150 kleine roeden akkerland "achter den jongen bosch neffens den graaf", grenzend aan Joannes Houben en het bos, belast met drie koppen rogge aan het huis Wijnandsrade;
e) de helft in 15 roeden moestuin, grenzend aan de erfgenamen Joannes Janssen, Joannes Houben en de straat.
Het geheel werd verkocht voor 470 gulden.
RAL-LvO 1759, 219v: Op 11 augustus 1759 verklaarde Leonaerdus Houben, wonend in het land van Gulik en gehuwd met Joanna Gertruijd Corbie, dat hij "over eenige tijdt" aan Geurt Nicolai, gehuwd met Catharina Leunissen, land verkocht had. Het betrof 90 kleine roeden akkerland "aen de vaerte" op de Geijsberg onder Nuth, grenzend aan Leonaerd Slangen, de erfgenamen Matthijs Meex, Joannes Bruls en de Wijenweg. Iedere kleine roede kostte een gulden en tien stuivers.
Zoon van Hubertus HOUBEN (zie III.15) en Maria HORSTMANS.
Gehuwd voor de kerk (1) op 25-jarige leeftijd op 25 februari 1756 te Munstergeleen met Joanna Gertrudis CARPAIJ, 23 jaar oud, gedoopt op 9 augustus 1732 te Munstergeleen, overleden op 3 oktober 1766 te Munstergeleen op 34-jarige leeftijd, kwartierstaat Wil Brassé, dochter van Michael CARPAIJ en Margaretha LEMMENS.
Gehuwd voor de kerk (2) op 36-jarige leeftijd op 11 juni 1767 te Munstergeleen met Gertrudis MEIJERS, overleden op 19 december 1820 te Munstergeleen, dochter van Joannes, 84 jaar oud.
Uit het eerste huwelijk:

 • 1. Hubertus, gedoopt op 12 maart 1757 te Munstergeleen.
 • 2. Maria Margaretha, gedoopt op 24 mei 1759 te Munstergeleen.
 • 3. Wilhelmus (zie V.45).
 • 4. Maria Elisabeth, gedoopt op 28 november 1764 te Munstergeleen.
 • 5. Joanna Gertrudis, gedoopt op 11 november 1765 te Munstergeleen.

Uit het tweede huwelijk:

 • 6. Joanna Elisabeth, gedoopt op 6 maart 1768 te Munstergeleen, overleden op 5 augustus 1777 te Munstergeleen op 9-jarige leeftijd.
 • 7. Cornelia, gedoopt op 12 september 1770 te Munstergeleen.
 • 8. Joannes Petrus, gedoopt op 13 november 1772 te Munstergeleen.
 • 9. Joannes Wilhelmus, gedoopt op 17 oktober 1775 te Munstergeleen.
 • 10. Leonardus, gedoopt op 3 september 1778 te Munstergeleen.
 • 11. Joannes Josephus, gedoopt op 4 februari 1781 te Munstergeleen, overleden op 5 oktober 1782 te Munstergeleen op 1-jarige leeftijd.Generatie V


V.1 Joannes Petrus HOUBEN, timmerman, gedoopt op 26 oktober 1741 te Hoensbroek, overleden op 1 januari 1817 te Nuth op 75-jarige leeftijd, zoon van Joannes HOUBEN (zie IV.1) en Elisabeth SCHUTJENS.
Gehuwd voor de kerk op 29-jarige leeftijd op 28 april 1771 te Nuth met Joanna Maria BEMELMANS, 20 jaar oud, geboren te Hellebroek-Nuth, gedoopt op 28 oktober 1750 te Nuth (getuigen: Jacobus Bemelmans (grootvader), Maria Heuts (grootmoeder)), dochter van Matthias BEMELMANS en Helena BRULS.
Uit dit huwelijk:

 • 1. Joannes, geboren te Hellebroek-Nuth, gedoopt op 28 mei 1771 te Nuth (getuigen: Joannes Houben, Helena Roox namens Helena Bruls).
 • 2. Matthias, geboren te Hellebroek-Nuth, gedoopt op 11 september 1772 te Nuth (getuigen: Mathias Bemelmans, Elisabeth Schutjens).
 • 3. Maria Elisabeth, geboren te Hellebroek-Nuth, gedoopt op 3 februari 1775 te Nuth (getuigen: Gerardus Goossens namens Joannes Matthias Cremers, AnnaElisabetha Houben), overleden op 13 november 1844 te Nuth op 69-jarige leeftijd.

Gehuwd op 24-jarige leeftijd op 12 oktober 1799 te Oirsbeek met Maximiliaan Henricus SCHUFFELEERS, 39 jaar oud, geboren te Reimersbeek-Nuth, gedoopt op 6 mei 1760 te Nuth (getuigen: Paschasius Limpens namens Maximilianus Henricus van Eijnatten, heer van Nuth, Barbara Pauwen), overleden op 12 februari 1829 te Hellebroek-Nuth op 68-jarige leeftijd, zoon van Leonardus SCHIFFELERS, pachter hof Reimersbeek, en Maria Catharina LIMPENS.

 • 4. Christianus, geboren te Grijzegrubben-Nuth, gedoopt op 31 maart 1777 te Nuth (getuigen: Joannes Goossens namens Christianus Houben, Helena Bruls namens Joanna Catharina Bemelmans).

Gehuwd op 25-jarige leeftijd op 27 juni 1802 te Nuth met Joanna Maria DORMANS, dochter van Mathias DORMANS en Joanna Elisabeth LEUFFKENS.

 • 5. Joannes Baptist, geboren te Grijzegrubben-Nuth, gedoopt op 24 juni 1778 te Nuth (getuigen: Matthias Bemelmans namens Joannes Bemelmans, Elisabetha Schutjens namens Maria Catharina Houben).
 • 6. (dochter), geboren op 5 augustus 1780 te Grijzegrubben-Nuth, gedoopt op 5 augustus 1780 te Nuth, nooddoop door de vroedvrouw, overleden op 5 augustus 1780 te Grijzegrubben-Nuth, begraven op 6 augustus 1780 te Nuth.
 • 7. Joannes Hubertus, geboren op 7 december 1781 te Terstraten-Nuth, gedoopt op 7 december 1781 te Nuth (getuigen: Leonardus Houben namens Wilhelmus Houben (Hellebroek), Christina Bruls (Schinnen)).
 • 8. Hubertus, geboren op 10 juni 1784 te Hellebroek-Nuth, gedoopt op 10 juni 1784 te Nuth (getuigen: Hubertus Houben (Nuth), Helena Bruls (Nuth)).
 • 9. (zoon), geboren op 3 juli 1786 te Hellebroek-Nuth, gedoopt op 3 juli 1786 te Hellebroek-Nuth (getuigen: [geen getuigen]), nooddoop, vermelding in begraafregister, overleden op 3 juli 1786 te Hellebroek-Nuth, begraven op 4 juli 1786 te Nuth.


V.11 Christianus HOUBEN, geboren te Hellebroek-Nuth, gedoopt op 5 mei 1758 te Nuth (getuigen: Jasparus Cloots, Maria Maessen), overleden op 6 mei 1827 te Nuth op 69-jarige leeftijd, zoon van Joannes HOUBEN (zie IV.1) en Elisabeth SCHUTJENS.
Gehuwd voor de kerk op 31-jarige leeftijd op 5 mei 1789 te Nuth met Maria Joanna HERMENS, 35 jaar oud, gedoopt op 30 oktober 1753 te Heerlen, gedoopt als Joanna Francisca, overleden op 1 mei 1831 te Nuth op 77-jarige leeftijd.
RAL-LvO 1763, 244v; RAL-Lvo 1764, 49, dochter van Joannes HERMENS en Catharina MEENS.
Uit dit huwelijk:

 • 1. Catharina Elisabetha, geboren op 7 juni 1790 te Nieuwwei-Nuth, gedoopt op 7 juni 1790 te Nuth (getuigen: Jacobus Houben namens Joannes Hermens (grootvader), Maria Mechtildis Schiffelers namens Elisabetha Schutjens (grootmoeder)).


V.13 Joannes Petrus HOUBEN, gedoopt op 2 september 1748 te Hoensbroek, overleden op 2 januari 1817 te Nuth op 68-jarige leeftijd.
RAL-LvO 1764, 183: Op 17 november 1791 verkocht J.F. Kerckhoffs, gehuwd met Maria Gertrudis Lintjens, inwoner van Grijzegrubben-Nuth, aan Joannes Petrus Houben, gehuwd met Joanna Maria Campo, de volgende onroerende goederen:
a) 674 kleine roeden huis met schuur, stallen, mestplaats, moestuin en huisweide, gelegen te Grijzegrubben, genaamd het "Heufken", grenzend aan Joannes Wilhelmus Welters, de Maastrichterweg en de straat, zijnde leen van Schinnen;
b) 338 kleine roeden akkerland achter de huisweide en verder grenzend aan Joanna Barbara Frissen en Peter Curfs, eveneens leen van Schinnen;
c) 519 1/2 kleine roeden akkerland in de Eertgrubbe, grenzend aan Joanna Barbara Frissen, Petrus Moenen, Hermanus Meijs en Nicolaes a Campo, eveneens leen van Schinnen;
d) 100 kleine roeden akkerland in de Withegge, grenzend aan Martinus a Campo, Henricus Bemelmans en Joannes Limpens, belast met een malder haver en zijn aandeel in de keur van de cijnskaart Berg;
e) 121 kleine roeden akkerland aan de Maastrichterweg, grenzend aan Joseph Helders en Petrus Curfs, belast met 2/3 malder zaad aan de kerk van Nuth;
f) 140 kleine roeden akkerland "aen het Peulken", grenzend aan de erfgenamen Maria Alofs en Christiaen Hautvast
g) 381 1/2 kleine roeden akkerland op de Achtbunder, uit een groter stuk af te meten, grenzend aan Nicolaes a Campo, de verkoper en Joannes Wilhelmus Welters, belast met 5 1/2 malder haver en negen penningen in de laathof Berg.
De totale koopsom bedroeg 12.240 gulden.
RAL-LvO 1764, 228: Op 21 maart 1792 verkocht Jacobus Houben, bijgestaan door zijn zoon Hans Peter Houben, gehuwd met Joanna Maria Campo, aan Godefridus Reijners, gehuwd met Maria Elisabeth Franssen, alsmede aan Maria Elisabeth Kleintjens, dochter van Maria Elisabeth Franssen uit haar huwelijk met wijlen Peter Kleintjens, drie percelen akkerland. Deze percelen had Godefridus Reijners nu in pacht.
Het ging om:
a) 58 1/2 kleine roeden akkerland "in de sijpen" onder Nuth, grenzend aan weduwe Cloots, weduwe Peter Meulenbergh en de Nuinhof;
b) 48 kleine oreden akkerland aldaar gelegen, grenzend aan de weduwe Peter Meulenbergh, Peter Houben en de Nuinhof;
c) 60 kleine roeden akkerland nabij Jongenbosch onder Wijnandsrade, grenzend aan Peter Houben, het Jongenbosch en het voetpad, belast met twee koppen rogge aan de pastorie en een malder rogge aan de Armen van Wijnandsrade, alsmede twee koppen rogge en een oort bij het overlijden van de leenheffer met zijn deel in de keur van de laathof Bergh.
De percelen onder Nuth kostten een Franse kroon per kleine roede en het perceel onder Wijnandsrade zeven schillingen per kleine roede.
RAL-LvO 1764, 238: Op 11 mei 1792 leende Joannes Petrus Houben, gehuwd met Joanna Maria Campo, 4450 gulden van de heer Nijpels, griffier van de Proostdij van St.-Servaes te Maastricht. Tot onderpand dienden de goederen die hij op 17 november 1791 gekocht had.
Zoon van Jacobus HOUBEN (zie IV.6) en Anna Maria HEUTEN.
Gehuwd te Schinnen op 15 mei 1780 met Joanna Maria a CAMPO, gedoopt op 20 februari 1756 te Hulsberg, overleden op 18 november 1800 te Nuth op 44-jarige leeftijd, dochter van Petrus a CAMPO en Joanna Catharina WIJNEN.
Uit dit huwelijk:

 • 1. Joannes Jacobus, gedoopt op 25 juni 1781 te Gangelt (D) (getuige(n): Joannes Houben, Joanna Catharina Wijnen).
 • 2. Maria Lucia, gedoopt op 22 februari 1783 te Gangelt (D) (getuige(n): Gerardus Kamps, Maria Lucia Houben).
 • 3. Elisabeth, gedoopt op 9 mei 1785 te Gangelt (D) (getuige(n): Petrus Einmahl, Anna Elisabeth Campo).
 • 4. Petrus Joseph, gedoopt op 20 april 1787 te Gangelt (D) (getuige(n): Joannes Jacobus Kleinjans, Catharina Theresia Haegers).
 • 5. Anna Gertrudis, gedoopt op 22 augustus 1789 te Gangelt (D) (getuige(n): Petrus Houben, Anna Elisabeth Wijnen).
 • 6. Joannes Leonardus, gedoopt op 6 juni 1791 te Gangelt (D) (getuige(n): Joannes Schoetgen, Maria Catharina Houben).
 • 7. Maria Agatha, geboren op 17 februari 1794 te Grijzegrubben-Nuth, gedoopt op 17 februari 1794 te Nuth (getuige(n): Christianus Houben, Maria Agatha Campo).
 • 8. Joannes Henricus, geboren op 8 september 1796 te Grijzegrubben-Nuth, gedoopt op 8 september 1796 te Nuth (getuige(n): Jacobus Houben namens Henricus Eijmael, Maria Gertrudis Elisabetha Kerckhofs namens Maria Anna Bemelmans).


V.23 Joannes Petrus HOUBEN, gedoopt op 11 oktober 1757 te Nuth (getuigen: Joannes Houben (oom), Anna Timmers).
RAL-LvO 1763, 35v: Op 15 oktober 1785 leenden Petrus Houben, gehuwd met Maria Koeken, en diens zoon Joannes Petrus Houben, gehuwd met Maria Josepha Nuchelmans, 2000 gulden tegen 4% van het Frederick Jacobus van Afferden, kanunnik van St.-Servaes te Maastricht. Petrus Houben borgde met de volgende goederen:
a) 150 kleine roeden huis met schuur, stallen, weide en moestuin, gelegen binnen het dorp Nuth, grenzend aan Joannes Curfs, Godefridus Reiners, de weduwe Christiaen Crijns en de dorpstraat;
b) 58 kleine roeden weiland bij zijn huis gelegen, grenzend aan Leonaerd Onnou, de dorpstraat, Matthijs Slangen en Margaritha Helgers;
c) 178 kleine roeden weiland onder de Pletsmolen, grenzend aan Hermanus Diederen, Franciscus Hulskens, de Molenweg en de gats;
d) 100 kleine roeden akkerland "onder de drinck", grenzend aan de Nieuwenhof, de weduwe Joannes Frissen, Joannes Curfs en het voetpad;
e) 80 kleine akkerland in de Sijpen, grenzend aan Joannes Jongen, Wilhelmus Slangen, de Nieuwenhof en de vloedgraaf;
e) 58 kleine akkerland in de Sijpen, grenzend aan Joannes Curfs, Joannes Wilhelmus Canisius, de Nieuwenhof en de vloedgraaf;
e) 54 kleine roeden akkerland "omtrent de boschweijde", grenzend aan Hubertus Houben en de Nieuwenhof.
Joannes Petrus Houben borgde met de volgende goederen:
a) 239 1/2 kleine roeden akkerland te Hellebroek onder Nuth, grenzend aan de heer van Wijnandsrade, schepen Nuchelmans en Jacobus Welters;
b) 102 1/4 kleine roeden akkerland op de Kruisweg, grenzend aan heer Ruijters, het voetpad, schepen Nuchelmans en de weg.
RAL-LvO 1763, 107v, zoon van Petrus HOUBEN (zie IV.14) en Maria KOECKEN.
Gehuwd voor de kerk op 25-jarige leeftijd op 19 augustus 1783 te Nuth met Maria Josepha NUCHELMANS, 20 jaar oud, gedoopt op 10 april 1763 te Klimmen, dochter van Cornelius NUCHELMANS en Anna Elisabeth SLEIJPEN.
Uit dit huwelijk:

 • 1. Carolus Josephus, geboren op 13 juni 1784 te Nuth, gedoopt op 13 juni 1784 te Nuth (getuigen: Josephus Carolus Toebaert (vroegmisheer te Nuth), Maria Josepha Nuchelmans (Nuth)).
 • 2. Petrus Antonius, geboren op 13 juni 1784 te Nuth, gedoopt op 13 juni 1784 te Nuth (getuigen: Petrus Houben (Nuth), Joanna Maria Biesjans (Nuth) namens Joanna Maria Nuchelmans (Klimmen)).
 • 3. Petrus Christianus, geboren op 1 februari 1786 te Nuth, gedoopt op 1 februari 1786 te Nuth (getuigen: Leonardus Houben namens Christianus Nuchelmans (Klimmen), Maria Koeken (Nuth)).
 • 4. Leonardus, geboren op 23 september 1787 te Nuth, gedoopt op 24 september 1787 te Nuth (getuigen: Leonardus Houben (Nuth), Maria Barbara Boesten (Schin op Geul)).
 • 5. Petrus Christianus, geboren op 13 april 1789 te Nuth, gedoopt op 13 april 1789 te Nuth (getuigen: Leonardus Nuchelmans (schepen te Nuth), Maria Mechtildis Dormans (Nuth)), overleden op 26 juni 1790 te Nuth op 1-jarige leeftijd.
 • 6. Anna Elisabeth, geboren op 24 juni 1790 te Nuth, gedoopt op 25 juni 1790 te Nuth (getuigen: Wilhelmus Frijns (Nuth), Anna Elisabetha Tummers (Nuth)), overleden op 28 juli 1858 te Hoensbroek op 68-jarige leeftijd.
 • 7. Joannes, geboren op 31 augustus 1792 te Nuth, gedoopt op 1 september 1792 te Nuth (getuigen: Joannes Nuchelmans, Maria Elisabetha Fransen namens Anna Maria Raemackers).
 • 8. Maria Catharina, geboren op 24 juli 1794 te Nuth, gedoopt op 25 juli 1794 te Nuth (getuigen: Godefridus Reijners (geboren te Schinveld), Maria Gielen namens Maria Catharina Frijns (Nuth)).
 • 9. Maria Mechtildis, geboren op 9 november 1795 te Nuth, gedoopt op 9 november 1795 te Nuth (getuigen: Godefridus Houben (Nuth), Maria Mechtildis Dormans (Nuth)).
 • 10. Joannes Henricus, gedoopt op 20 maart 1797 te Nuth.
 • 11. Joannes Wilhelmus, gedoopt op 8 maart 1799 te Nuth.


V.25 Leonardus HOUBEN, koster, gedoopt op 8 februari 1762 te Nuth (getuigen: Leonardus Houben (oom), Catharina Zelissen namens Mechtild Koecken (tante)), zoon van Petrus HOUBEN (zie IV.14) en Maria KOECKEN.
Gehuwd voor de kerk op 21-jarige leeftijd op 19 augustus 1783 te Nuth met Maria Mechtildis DORMANS, 20 jaar oud, geboren te Vaesrade, gedoopt op 1 juli 1763 te Nuth (getuigen: Gerardus Goossens namens Servatius Crijns, Christina Bruls), dochter van Mathias DORMANS en Joanna Elisabeth LEUFFKENS.
Uit dit huwelijk:

 • 1. Petrus Mathias, geboren op 16 februari 1785 te Nuth, gedoopt op 16 februari 1785 te Nuth (getuigen: Petrus Matthias Dormans (Vaesrade), Maria Houben (Nuth)).
 • 2. Joanna Elisabeth, geboren op 14 mei 1786 te Nuth, gedoopt op 14 mei 1786 te Nuth (getuigen: Petrus Houben (Nuth), Joanna Elisabetha Leufkens (Nuth)).

Gehuwd op 32-jarige leeftijd op 29 januari 1819 te Nuth met Joannes Josephus DEDEREN, 42 jaar oud, geboren te Terstraten-Nuth, gedoopt op 24 oktober 1776 te Nuth (getuigen: Joannes Limpens, Catharina Bosch), zoon van Joannes DIEDEREN en Maria Helena MEIJS.

 • 3. Maria Josepha, geboren op 23 juli 1787 te Nuth, gedoopt op 23 juli 1787 te Nuth (getuigen: Adamus Nicolaus Dormans (Vaesrade), Maria Josepha Nuchelmans (Klimmen)).
 • 4. Joannes Petrus, geboren op 18 januari 1789 te Nuth, gedoopt op 18 januari 1789 te Nuth (getuigen: Joannes Petrus Houben (Nuth), Maria Dormans (Vaesrade)).
 • 5. Joanna Barbara, geboren op 24 januari 1791 te Nuth, gedoopt op 24 januari 1791 te Nuth (getuigen: Joannes Petrus Dormans (Nuth), Anna Barbara Bemelmans (Nuth)).

Gehuwd op 37-jarige leeftijd op 19 december 1828 te Nuth met Joannes Josephus GORISSEN, 31 jaar oud, gedoopt op 20 november 1797 te Nuth, overleden op 9 september 1848 te Nuth op 50-jarige leeftijd, zoon van Joannes Nicolaus GORISSEN en Maria Josepha a CAMPO.

 • 6. Joannes Anthonius, geboren op 1 maart 1793 te Nuth, gedoopt op 1 maart 1793 te Nuth (getuigen: Joannes Petrus Houben namens Joannes Antonius Hennes (kapelaan te Schaesberg), Anna Maria a Campo), "obiit", overleden op 1 maart 1793 te Nuth.
 • 7. Philippus, geboren op 11 april 1795 te Nuth, gedoopt op 11 april 1795 te Nuth (getuigen: Philippus van der Meer (schout, heer van Manshoven), Maria Catharina Creuwen (Vaesrade)).
 • 8. Maria Mechtildis, geboren op 6 februari 1804 te Nuth, overleden op 9 maart 1854 te Nuth op 50-jarige leeftijd.

Gehuwd op 27-jarige leeftijd op 11 mei 1831 te Nuth met Joannes Anthonius VRENCKEN, 32 jaar oud, geboren op 1 november 1798 te Nuth, gedoopt op 2 november 1798 te Nuth, overleden op 13 november 1860 te Nuth op 62-jarige leeftijd, zoon van Joannes VRENCKEN en Maria Sibilla de la HAIJE.

V.29 Henricus HOUBEN, geboren te Hunnecum-Nuth, gedoopt op 23 april 1761 te Nuth (getuigen: Henricus Weustenraedt, Elisabeth La Haije), overleden op 18 september 1846 te Tervoorst-Nuth op 85-jarige leeftijd.
RAL-LvO 1763, 95r: Op 9 augustus 1786 verkocht Laurentius Cobben, inwoner van Hunnecum en gehuwd met Sijbilla Ortmans, aan de ongehuwde Henricus Houben 55 kleine roeden akkerland "op den knippert" onder Nuth, grenzend aan Jacobus Raemaeckers, Paulus Cobben, Matthevis Bemelmans en de hof Berg, voor vier gulden per kleine roede.
RAL-LvO 1763, 272v: Op 11 juli 1789 verkocht de ongehuwde Jacobus Raemeckers, inwoner van Hunnecum-Nuth, aan Henricus Houben, gehuwd met Elisabeth Spijckers, 136 1/2 kleine roeden weiland "den Camp" te Tervoorst onder Nuth, grenzend aan de gats, Mathijs Nuchelmans en de Voorsterstraat, voor vier gulden per kleine roede.
RAL-LvO 1764, 277: Op 8 juli 1792 verkocht Mathijs Nuchelmans, ongehuwd en wonend te Hellebroek-Nuth, aan Henricus Houben, gehuwd met Elisabeth Spijckers, 136 1/2 kleine roeden weiland "den Camp" te Tervoorst onder Nuth, grenzend aan Henricus Houben zelf, de erfgenamen Christiaen Crijns, de weduwe Jacobus Drummen en de Voorsterstraat, voor vier gulden per kleine roede.
Zoon van Godefridus HOUBEN (zie IV.17) en Anna Elisabeth TIMMERS.
Gehuwd voor de kerk op 28-jarige leeftijd op 19 mei 1789 te Nuth met Maria Elisabeth SPIJCKERS, 37 jaar oud, geboren te Tervoorst-Nuth, gedoopt op 2 maart 1752 te Nuth (getuigen: Petrus Spijkers, Elisabeth Corten), overleden op 10 juni 1822 te Tervoorst-Nuth op 70-jarige leeftijd, dochter van Servatius SPIJCKERS en Catharina DAEMEN.
Uit dit huwelijk:

 • 1. Godefridus, geboren op 3 september 1790 te Tervoorst-Nuth, gedoopt op 3 september 1790 te Nuth (getuigen: Godefridus Houben (Nuth), Maria Barbara Spijckers (Nuth)), overleden op 21 oktober 1874 te Nuth op 84-jarige leeftijd.
 • 2. Joanna Catharina, geboren op 3 november 1792 te Tervoorst-Nuth, gedoopt op 4 november 1792 te Nuth (getuigen: Leonardus Houben namens Joannes Spikers, Anna Elisabetha Tummers (grootmoeder)), overleden op 1 februari 1861 te Tervoorst-Nuth op 68-jarige leeftijd.
 • 3. Maria Barbara, geboren op 1 april 1796 te Tervoorst-Nuth, gedoopt op 2 april 1796 te Nuth (getuigen: Joannes Leonardus Houben (Nuth), Joanna Gijsen namens Barbara Spijkers (Nuth)).


V.31 Joannes Leonardus HOUBEN, geboren te Hunnecum-Nuth, gedoopt op 28 april 1765 te Nuth (getuigen: Gerardus Goossens namens Joannes Houben, Catharina Bemelmans), zoon van Godefridus HOUBEN (zie IV.17) en Anna Elisabeth TIMMERS.
Gehuwd voor de kerk op 29-jarige leeftijd op 11 februari 1795 te Nuth met Maria Josephina HERMENS, 25 jaar oud, geboren te Helle-Nuth, gedoopt op 30 januari 1770 te Nuth (getuigen: Lambertus Eggen, Maria Josephina Kerckhoffs), dochter van Joannes Henricus HERMENS en Maria Christina DIEDEREN.
Uit dit huwelijk:

 • 1. Maria Josepha, geboren op 28 november 1795 te Helle-Nuth, gedoopt op 28 november 1795 te Nuth (getuigen: Gerardus Houben (Nuth), Maria Gertrudis Hermants (Nuth)).
 • 2. Joannes Henricus, gedoopt op 13 februari 1798 te Nuth.
 • 3. Joannes Lambertus, gedoopt op 19 maart 1800 te Nuth.


V.45 Wilhelmus HOUBEN, gedoopt op 22 oktober 1761 te Munstergeleen, overleden op 22 april 1825 te Hunnecum-Nuth op 63-jarige leeftijd, kwartierstaat Wil Brassé
RAL-LvO 1763, 186r: Op 15 november 1787 verschenen Matthijs Slangen, gehuwd met Anna Catharina Housteder, voorts de ongehuwde meerderjarige Margaretha Housteder, Gertrudis Housteder, weduwe Willem Rietraet met voogd Wilhelmus Coumans, Hermanus Claessen, gehuwd met Maria Catharina Housteder, weduwe Hermanus Haeren en de schepen Nuchelmans, voogd over de weeskinderen Haeren, en voorts nog Helena Sleijpen, weduwe Christiaen Housteder met voogd Michiel Lieskens. Gezamenlijk verklaarden zij dat op 20 februari 1787 als hoogstbiedende aan Wilhelmus Houben, gehuwd met Maria Catharina Paes, 36 kleine roeden akkerland te Hunnecum onder Nuth verkocht waren. Het land grensde aan Wilhelmus en Gerardus Houben en het voetpad en kostte vier gulden en 16 stuivers per kleine roede.
RAL-LvO 1764, 160: Op 31 maart 1791 verkocht Anthonius de Laheije, gehuwd met Helena Vreuls, aan Wilhelmus Houben, inwoner van Hunnecum en gehuwd met Maria Catharina Paes, de volgende onroerende goederen:
a) twee stukken akkerland van 54 en 107 1/4 kleine roeden op de Ludderweg nabij Hunnecum, grenzend aan Joannes Adamus Lahaije, Willem Houben zelf en de Ludderweg, met inbegrip van kaf, stro en de "halve knop", iedere kleine roede aan vier gulden vijftien stuivers
b) 89 1/4 kleine roeden weiland te Hunnecum, grenzend aan de gats, Joannes Adamus de Laheije en de Bergerhof, iedere kleine roede aan vijf gulden.
RAL-LvO 1764, 167: Op 11 juni 1791 leende Wilhelmus Houben, inwoner van Hunnecum en gehuwd met Maria Catharina Paes, 900 gulden tegen 5% van Maria Catharina Boeten, ongehuwde rentenierster en burgeres van Maastricht. Hij borgde daartoe met de volgende, hem uit de erfenis van grootvader (van zijn vrouw) Peter Grootjans op 5 september 1785 toegevallen goederen:
a) 97 1/2 kleine roeden huis met stallen en weide te Hunnecum, grenzend aan Hendrick Drummen en de gats;
b) 44 kleine roeden weiland in de gats nabij het woonhuis, grenzend aan Drirck Grootjans;
c) 181 kleine roeden land op de Ludderweg, grenzend aan Christiaen Lahaije en Joannes Cobben;
d) 170 kleine roeden land achter het Kempken, grenzend aan Reijner Cobben en Joannes Slangen;
e) 51 kleine roeden "camp", grenzend aan de weduwe Baltus a Campo en Jacobus Ramaekers.
Verder borgde hij met de goederen die hij op 31 maart 1791 gekocht had van Thomas Antonius de Lahaije voor 1211 gulden acht stuivers en drie oort.
RAL-LvO 1764, 279: Op 7 november 1791 verkochten Joannes Janssen, gehuwd met Catharina Grootjans, de weduwe van Anthoen Grootjans en haar zoon Joannes Peter, mede voor zijn broer Willem Grootjans, aan Wilhelmus Houben, gehuwd met Maria Catharina Paes, twee delen uit 52 kleine roeden huisweide te Hunnecum, grenzend aan Wilhelmus Houben zelf, Barbara Grootjans en de erfgenamen van Hermanus Spickers. De weide was belast met de helft van anderhalve malder rogge aan de armen van Wijnandsrade. Iedere roede kostte vier gulden.
Zoon van Leonardus HOUBEN (zie IV.21) en Joanna Gertrudis CARPAIJ.
Gehuwd voor de kerk op 22-jarige leeftijd op 29 augustus 1784 te Nuth met Maria Catharina PAES, geboren ca. 1762, overleden op 3 november 1830 te Nuth, dochter van Petrus PAES en Maria Catharina GROOTJANS.
Uit dit huwelijk:

 • 1. Petrus Leonardus, geboren op 22 februari 1786 te Hunnecum-Nuth, gedoopt op 22 februari 1786 te Nuth (getuigen: Petrus Paes (Hunnecum-Nuth), Maria Joanna Gijsen namens Maria Gertrudis Meijers (Hillensberg)).

Gehuwd op 24-jarige leeftijd op 25 oktober 1810 te Schinnen met Maria Gertrudis a CAMPO, 23 jaar oud, gedoopt op 11 augustus 1787 te Schinnen, dochter van Gerardus a CAMPO en Maria Anna BEMELMANS.

 • 2. Joanna Catharina, geboren op 4 augustus 1788 te Hunnecum-Nuth, gedoopt op 4 augustus 1788 te Nuth (getuigen: Hubertus Houben (Munstergeleen), Joanna Maria Thewissen (Nuth)), overleden op 16 augustus 1873 te Nuth op 85-jarige leeftijd.

Gehuwd op 23-jarige leeftijd op 3 oktober 1811 te Nuth met Henricus CURFS, 34 jaar oud, geboren te Nuth, gedoopt op 19 november 1776 te Nuth (getuigen: Henricus Senden, Maria Kessels), zoon van Joannes CURFS en Elisabeth MAESSEN.

 • 3. Henricus, geboren op 15 januari 1790 te Hunnecum-Nuth, gedoopt op 15 januari 1790 te Nuth (getuigen: Henricus Drummen (Nuth), Joanna Gertrudis Houben (Munstergeleen)).
 • 4. Joannes Jacobus, geboren op 9 december 1792 te Hunnecum-Nuth, gedoopt op 10 december 1792 te Nuth (getuigen: Jacobus Steens, Joanna Maria Tevissen namens Anna Maria Paes).
 • 5. Catharina Elisabeth, geboren op 24 oktober 1795 te Hunnecum-Nuth, gedoopt op 24 oktober 1795 te Nuth (getuigen: Joannes Houben namens Joannes Petrus Houben (Munstergeleen), Catharina Elisabetha Paes (Nuth)).

Gehuwd op 20-jarige leeftijd op 4 oktober 1816 te Nuth met Joannes Leonardus LIMPENS, 22 jaar oud, geboren op 19 mei 1794 te Grijzegrubben-Nuth, gedoopt op 19 mei 1794 te Nuth (getuigen: Leonardus Smits (Nuth), Maria Barbara Spijkers (Nuth)), zoon van Joannes Casparus LIMPENS en Maria Catharina SMEETS.

 • 6. Maria Catharina, gedoopt op 2 september 1797 te Nuth, overleden op 31 maart 1843 te Schinnen op 45-jarige leeftijd, kwartierstaat Wil Brassé.

Gehuwd op 28-jarige leeftijd op 19 mei 1826 te Schinnen met Jan Pieter CUIJPERS, geboren ca. 1802 te Schinnen, overleden op 16 juli 1865 te Schinnen, kwartierstaat Wil Brassé, zoon van Joannes Petrus CUIJPERS en Maria Gertrudis MEENS.

 • 7. Maria Cornelia, gedoopt op 12 januari 1800 te Nuth, overleden op 21 maart 1840 te Nuth op 40-jarige leeftijd.

Gehuwd op 27-jarige leeftijd op 18 juni 1827 te Nuth met Joannes Jacobus van LOO, 32 jaar oud, geboren op 16 februari 1795 te Grijzegrubben-Nuth, gedoopt op 17 februari 1795 te Nuth (getuigen: Joannes Leonardus Slangen namens Joannes Jacobus Janssen (Amstenrade), Maria Elisabetha van Loo (Nuth)), zoon van Joannes Petrus van LOEIJ en Joanna Catharina JANSSEN.

Los Eindje

Het is niet duidelijk of en in hoeverre onderstaande tak van Godefridus Houben in bovenstaande genealogie past. Vermoedelijk is hij een broer van Hubertus, gehuwd met Catharina Maes.I.1 Godefridus HOUBEN.
RAL-LvO 1755, 168v: Op 16 juni 1655 verkocht Peter Tessers, gehuwd met Neleken Eijmael, aan Geurt Houben, gehuwd met Anna Essers, een weide onder Nuth, genaamd "Egdewijde", belast met zijn deel in een keur van de cijnskaart Bergh. Maten en prijs worden niet genoemd.
Gehuwd met Anna ESSERS, overleden op 2 mei 1656 te Nuth.
Uit dit huwelijk:

 • 1. Hubertus, gedoopt op 7 juni 1642 te Nuth (getuige(n): Joannes Odekercken, Agnes ...), voornaam vader Gerardus.
 • 2. Anna, gedoopt op 12 maart 1644 te Nuth (getuige(n): Christianus Wingarts), voornaam vader Gerardus.
 • 3. Cornelia, gedoopt tussen 4 juni en 24 augustus 1645 (getuige(n): Renerus Jongen en Catharina e.v. Hubertus Houben), overleden op 11 juni 1701 te Nuth, zus van Elisabeth, gehuwd met Franciscus Crijns.

Gehuwd voor de kerk (1) op 3 november 1673 te Nuth (getuige(n): Joannes Weustenraedt, Maria Ritserveldt) met Hermanus CRIJNS, 34 jaar oud, gedoopt op 8 mei 1639 te Nuth, overleden op 9 november 1676 te Nuth op 37-jarige leeftijd, zoon van Quirinus CRIJNS en Catharina COCKELKOREN.
Gehuwd voor de kerk (2) op 31 mei 1677 te Nuth met Laurentius CREMERS, overleden op 1 december 1681 te Nuth, broer van Leonardus, gehuwd met Cornelia Jaspers, zoon van Renerus CREMERS en Catharina MEIJS.
Gehuwd voor de kerk (3) 1682/1683 met Nicolaus WAELEN, gedoopt op 15 maart 1654 te Hulsberg.
RAL-LvO 1756, 177r, zoon van Wilhelmus WAELEN en Maria MOORS.

 • 4. Maria, gedoopt op 1 augustus 1647 te Nuth (getuige(n): Joannes Widdershoven, Catharina Rentgens).
 • 5. Joannes (zie II.4).
 • 6. Elisabeth, geboren ca. 1650, overleden op 4 augustus 1709 te Nuth, grafsteen bij de kerk van Nuth: Ao 1709 den 1 augustus starb die ehrsame Elisabeth Houben ende haeren eheman Frants Kreins starb Ao 17.. den ... Requiescat in Pace, kwartierstaat Pascal Servais; zij is in ieder geval een zus van Cornelia, gehuwd met Nicolaus Walen.

Gehuwd voor de kerk op 27 juli 1674 te Nuth met Franciscus CRIJNS, 21 jaar oud, pachter Nieuwenhof, schepen, gedoopt op 3 september 1652 te Nuth (getuige(n): Andreas Bruls, Mechtildis, e.v. Hermanus Crijns), overleden op 23 september 1719 te Nuth op 67-jarige leeftijd, zoon van Thomas CRIJNS en Maria SCHETGENS.

 • 7. Petrus, gedoopt sept. 1653 te Nuth (getuige(n): Hwnricus Schepers namens Joannes Debets, Maria Ritselvelt).
 • 8. Godefridus, gedoopt op 19 april 1656 te Nuth (getuige(n): Petrus Nuchelmans, Barbara e.v. Godefridus Bemelmans uit Klimmen).
II.4 Joannes HOUBEN, gedoopt op 7 april 1649 te Nuth (getuige(n): Petrus Habets, Aleth Roecx), overleden op 22 juni 1706 te Nuth op 57-jarige leeftijd.
RAL-LvO 1755, 276v: Op 10 april 1675 verklaarde Jan Houben, gehuwd met Maria Habets dat hij 100 gulden geleend had van de koopman Hendrick Munix uit Maastricht. Samen met een reeds in juli 1674 verstrekte lening van 200 gulden hield dit in dat hij vanaf nu 300 gulden schuldig was tegen een rente van 6 1/4% Hij borgde daartoe met zijn huis en hof onder het dorp Nuth gelegen, alsmede een halve bunder weiland, oostwaarts de erfgenamen Houb Houben, en voorts grenzend aan de weg naar de kerk, verder een morgen land " op capperscoul", grenzend aan Hermen Crijns de jonge, Peter Houben en Corst Tessers.
RAL-LvO 7090, 55: Op 26 juli 1680 verkocht Jan Houben, gehuwd met Maria Habets, aan zijn schoonvader Mathijs Habets, gehuwd met Maria Habets(!), een morgen akkerland in drie percelen "op de kaele streep", grenzend aan de erfgenamen Wijn Wijnen en Mathijs Habets zelf; 45 kleine roeden akkerland, eveneens "op de kaele streep", grenzend aan Thijs Wijnen en de erfgenamen Thijs Reintgen; en een halve morgen en vijf kleine roeden akkerland "op den Bosscher wegh aen den Houttemer Pleijn", grenzend aan de weduwe van de erfgenamen Jan Pambroeck en Matthijs Habets zelf. De koopsom bedroeg 210 gulden.
RAL-LvO 1756, 88v: Op 29 oktober 1684 leende Jan Houben, gehuwd met Maria Habets, 200 gulden tegen 6 1/4% van Jan Frisschen, gehuwd met Barbara Ploegmaeckers. Hij borgde net zijn huis en hof binnen het dorp Nuth, grenzend aan Houb Houben en de erfgenamen Geurt Horsmans.
RAL-LvO 1756, 64r: Op 31 maart 1689 verkocht Jan Houben, gehuwd met Maria Habets, aan Willem Canisius, gehuwd met Lijsbeth Gossens, een moestuin, gelegen binnen het Dorp Nuth en grenzend aan de verkoper en het huis van de koper. Iedere kleine roede kostte een pattacon. Op 15 juni 1689 werd het land opgemeten en bepaald op 6 1/5 kleine roeden.
RAL-LvO 1756, 90v: Op 12 februari 1698 leende Jan Houben, gehuwd met Maria Habets, 100 gulden van de erfgenamen van Mathias Schuls, in leven pastoor te Nuth. Hij borgde met een halve bunder weide of beemd, gelegen "ter geijt" en grenzend aan de weg, de beek en de vaart komend uit de Nieuwenhover beemd.
RAL-LvO 1756, 146v: Op 10 juni 1699 leende Jan Houben, gehuwd met Maria Habets, 200 gulden tegen 5% van Melchior Canisius, kanunnik van het kapittel St.-Paulus te Luik en rector van de kapel van Vaesrade. Hij borgde met zijn huis en hof binnen het dorp van Nuth, grenzend aan Frans Crijns, Geurt Horsmans, Baltis Celis, de dorpstraat en de weg van "het Hemelrijck naer de Drinck", voorts 100 kleine roeden land aan de Duivelsweide, grenzend aan de erfgenamen Caspar Maes, de weduwe Thonis Ramaekers, de weg naar het Jongenbos en de weg van Nuth naar Hunnecum.
RAL-LvO 1756, 175v: Op 17 juli 1700 leende Jan Houben, gehuwd met Maria Habets, 100 gulden tegen 5% van Godefridus van Leijen, pastoor van Nuth, handelende als beheerder van de Armenkas van Nuth. Hij borgde met een morgen land aan de Duivelsweide, grenzend aan de erfgenamen Caspar Maes, en verder met een halve morgen land in de Sijpen, grenzend aan Jan Frissen, land van de Nieuwenhof en de erfgenamen Caspar Maes.
Deze lening werd op 1 oktober 1720 door Maria Habets afgelost (RAL-LvO 1757, 126r), zoon van Godefridus HOUBEN (zie I.1) en Anna ESSERS.
Gehuwd voor de kerk op 24-jarige leeftijd op 18 oktober 1673 te Nuth (getuige(n): Petrus Brouns, schout van Nuth, Joannes Wusteraedt) met Maria HABETS, geboren ca. 1650 te Hulsberg, overleden op 11 september 1727 te Hoensbroek, ingeschreven in Nuth, dochter van Matthias HABETS en Maria WIJNEN.
RAL-AHW 169, 226: had broers Nicolaus en Joannes
RAL-LvO 1757, 126r: Op 1 oktober 1720 loste Maria Habets, weduwe Jan Houben, een schuld van 100 gulden af aan de Armenkas van Nuth. Vervolgens gaf zij borgstelling voor haar zoon Hendrik Houben, gehuwd met Sibilla Gorissen, die het bedrag als lening overnam.
Uit dit huwelijk:

 • 1. Anna, gedoopt op 10 juli 1675 te Nuth (getuige(n): Nicolaus Houben, Maria Nuchelmans), overleden op 17 februari 1752 te Nuth op 76-jarige leeftijd, zus van Margaretha Houben.

Gehuwd voor de kerk op 32-jarige leeftijd op 21 augustus 1707 te Hoensbroek met Christianus WOUTERS, overleden op 12 mei 1739 te Nuth.
RAL-LvO 1757, 240r: Op 16 mei 1729 werd het testament vastgelegd van Greetjen Houben, wonend bij haar zwager Corst Wouters, gehuwd met Encken Houben. Haar zwager en zus zouden alles erven op voorwaarde dat zij Greetjen zouden onderhouden en bij ziekte zouden verplegen. Haar andere broers en zussen liet zij elk vijf gulden na.
RAL-LvO 1736, genachting 20 mei 1737: klacht wegens belediging van de secretaris van Nuth op 11 april 1737.

 • 2. Matthias, gedoopt op 4 september 1677 te Nuth (getuige(n): Matthias Wijnen, Maria Essers).
 • 3. Maria, gedoopt op 16 september 1679 te Nuth (getuige(n): Laurentius Cremers, Catharina Maes, e.v. Hermanus Boesten).
 • 4. Henricus (zie III.5).
 • 5. Cornelia, gedoopt op 8 juli 1682 te Nuth (getuige(n): Maximilianus Schepers namens Matthias Habets, Johanna Brants, e.v. Joannes Cox).
 • 6. Godefridus (zie III.8).
 • 7. Margaretha, gedoopt op 6 augustus 1684 te Nuth (getuige(n): Maximilianus Schepers namens Joannes NN, Anna Pasmans).

RAL-LvO 1757, 240r: testament.

 • 8. Joannes (zie III.11).
 • 9. Elisabeth, gedoopt op 3 mei 1689 te Nuth (getuige(n): W. Canisius, Catharina Hamers namens Anna Bruls).
 • 10. Elisabeth, gedoopt op 20 mei 1694 te Nuth (getuige(n): Joannes Voessen, Barbara Plumeckers).III.5 Henricus HOUBEN, geboren ca. 1680.
RAL-LvO 1757, 126r: Op 1 oktober 1720 leende Hendrik Houben, gehuwd met Sibilla Gorissen, 100 gulden tegen 6% van pastoor Godefridus van Leijen. Hij borgde met zijn erfdeel in het ouderlijk huis, hof, weide en land, gelegen aan de kerk van Nuth, grenzend aan Houb Houben, Willem Celis, Geurt Horsmans en Jacob Ramaekers, alsmede met zijn deel in vijf bunders land in diverse percelen. Verder borgden zijn ongehuwde zusters Neleken en Margaretha Houben met hun erfdelen, waarvan hun moeder Maria Habets, weduwe Jan Houben, afstand deed van het vruchtgebruik, indien dit nodig mocht zijn.
RAL-LvO 1759, 59v: In januari 1751 verkocht Henderick Houben, gehuwd met Sibilla Gorissen, bijgestaan door zijn zonen Frans en Jacobus, aan Jacob Bavo Meijs 11 kleine roeden moestuin "naast het velt" onder Nuth, oostwaarts Henderijck Weustenraedt, westwaarts Joannes Jongen, hoofdzijde erfgenamen Slangen, welke moestuin hij via ruil verkregen had van de weduwe Matthijs Roex. De koopsom bedroeg 21 gulden.
Zoon van Joannes HOUBEN (zie II.4) en Maria HABETS.
Gehuwd voor de kerk op 27 september 1716 te Hoensbroek met Sibilla GORISSEN, geboren ca. 1680, dochter van Henricus GORISSEN en Godefrida MAES.
Uit dit huwelijk:

 • 1. Franciscus (zie IV.1).


III.8 Godefridus HOUBEN, gedoopt op 6 augustus 1684 te Nuth (getuige(n): Maximilianus Schepers namens Joannes de Geilekercken, Cornelia Nijssen), overleden op 14 maart 1739 te Hoensbroek op 54-jarige leeftijd, zoon van Joannes HOUBEN (zie II.4) en Maria HABETS.
Gehuwd voor de kerk op 24-jarige leeftijd op 11 november 1708 te Hoensbroek met Gertrudis BRULS, 23 jaar oud, gedoopt op 1 augustus 1685 te Klimmen, overleden juni 1745 te Hoensbroek, dochter van Theodorus BRULS en Dorothea SCHILLINX.
Uit dit huwelijk:

 • 1. Maria, gedoopt op 3 september 1709 te Hoensbroek.
 • 2. Catharina, gedoopt op 20 juni 1711 te Nuth (getuige(n): Nicolaus Freins, Cornelia Bruils (tante)).
 • 3. Joannes, gedoopt op 14 januari 1714 te Nuth (getuige(n): Theodorus Bruls (grootvader), Maria Habets (grootmoeder)), pastoor noemt meter abusievelijk grootmoeder van moederskant.
 • 4. Dorothea, gedoopt op 7 juli 1715 te Nuth (getuige(n): Petrus Moberts, Catharina Crijns).
 • 5. Matthias, gedoopt op 14 juni 1717 te Hoensbroek.
 • 6. Theodorus, gedoopt op 1 oktober 1719 te Hoensbroek.
 • 7. Reinerus, gedoopt op 27 september 1723 te Hoensbroek.
 • 8. Godefridus, gedoopt op 19 september 1726 te Hoensbroek.
 • 9. Anna Elisabeth, gedoopt op 31 januari 1729 te Hoensbroek.


III.11 Joannes HOUBEN, gedoopt op 3 april 1687 te Nuth (getuige(n): Wilhelmus Canisius namens Mathias Ortmans, Maria Cogelen), overleden 1755/1760.
RAL-LvO 1757, 120v: Op 22 april 1720 verkocht Jacob Bemelmans, gehuwd met Jenne Dormans, 46 kleine roeden beemd "aen die Erck onder die Berger Brugge", grenzend aan Reiner Crijns, Jan Cremers, de beek en Mathias Hautvast de jonge, voor een gulden per kleine roede aan Joannes Houben, gehuwd met Catharina Frijns.
RAL-LvO 1757, 218v: Op 26 maart 1728 verkocht Petrus Feuten, priester en beneficiant van St.-Servaas te Maastricht, verscheidene percelen land aan Joannes Houben, inwoner van Terstraten onder Nuth en gehuwd met Catharina Frins. Het betrof:
a) 19 grote roeden weiland, "den droogen Dries" in Horen onder Nuth, grenzend aan Jan Meijs, Dirck Drummen en oostwaarts de Bergerhof;
b) circa twee morgen broekland, deels met gras, deels met bomen, tegenover de voornoemde weide gelegen, grenzend aan de weg, de Bergerhof en Peter Schoenmaekers;
c) 92 kleine roeden beemd in Hellebroek onder Nuth, grenzend aan Jan Corten, Nelis Nelissen, Peter Nuchelmans en oostwaarts Claes Frins, welke beemd belast was met een vat rogge aan de armen van Wijnandsrade en verder nog zeven malder rogge aan de pastorie en twee malder rogge aan de kerk van Nuth, door de heer Corten in 1715 vastgelegd;
d) 28 grote roeden akkerland "aen den Hoghenbosch" onder Wijnandsrade, grenzend aan de erfgenamen Willems, de weduwe van Leonaert Frissen, Jacob Roebroeck en de weg, belast met een vat haver, twee kapoenen en dertien "vlaemsen" aan de pastoor van Wijnandsrade;
e) circa een morgen akkerland nabij het voornoemde stuk onder Wijnandsrade gelegen, grenzend aan Wolter Limpens, Claes Hermens en de weg.
De totale koopsom bedroeg 1028 gulden, warvan 428 werden betaald en de overige 600 als lening tegen 5% bleef uitstaan.
De verkoper meldde verder dat Peter Frissen van Hunnecum gebruiker van de goederen was en daarvoor jaarlijks 24 vaten rogge leverde, welke toekomende St-Andries aan de koper geleverd zouden worden. Op die dag zou ook het gebruiksrecht vervallen.
RAL-LvO 1759, 16r: Op 15 december 1747 verschenen de schepenen te Horen onder Nuth ten woonhuize van Joannes Houben en zijn zieke echtgenote Catharina Frijns. De echtelieden verklaarden dat hun dochter Maria Houben voor haar zuster Elisabeth, verblijvend in het klooster de Mijl, 341 gulden had verstrekt. Om problemen te vermijden lieten zij vastleggen dat ter compensatie van dit bedrag Maria Houben voorafgaand aan de erfdeling een halve bunder uit de huisweide te Horen onder Nuth, grenzend aan Joannes Meijs en Dirck Drummen, zou ontvangen.
RAL-LvO 1759, 20v: Op 6 maart 1748 schonk Joannes Houben, gehuwd met Catharina Frins, een jaarlijkse speelrente van twee pattacons aan zijn dochter Elisabeth Houben, religieuze in het klooster de Mijl. Deze rente zou na de dood van haar ouders ingaan. Deze rente stond op 200 kleine roeden weide en broek, gelegen tegenover zijn huis, oostwaarts Geurt Bisschops, westwaarts de weduwe van Peter Eggen. Zijn twee andere kinderen zouden deze rente aan hun zuster betalen.
RAL-LvO 1759, 117r: Op 25 april 1754 deed Joannes Houben, inwoner van Horen onder Nuth, in tweede huwelijk met Elisabeth Silverentans, afstand van zijn rechten op een halve morgen akkerland aan de Kruisweg, grenzend aan Jan Wouters, Jan Paes, de Nutherweg en de weg naar Hellebroek, alsmede op 92 kleine roeden beemd in de Hellebroekerbeemd, grenzend aan de erfgenamen Jan Corten, de erfgenamen Nelis Oortmans, de weduwe van Reijner Crijns en Christiaan Nuchelmans. Vervolgens verkochten zoon Christiaen Houben, wonend te Meerssen en gehuwd met Maria Elisabeth Timmers, en schoonzoon Joannes Reitraet, gehuwd met Maria Houben, het geheel aan Jacobus Rameckers, gehuwd met Maria Catharina Frissen, die voor het akkerland 25 stuivers per roede betaalde en voor de beemd een bedrag van 100 gulden. De beemd was belast met een vat rogge aan de armen van Wijnandsrade, zeven malder rogge aan de pastorie en twee malder rogge aan de kerk van Nuth.
Zoon van Joannes HOUBEN (zie II.4) en Maria HABETS.
Gehuwd voor de kerk (1) op 24-jarige leeftijd op 4 november 1711 te Hoensbroek met Catharina FRIJNS, overleden op 15 maart 1748 te Horen-Nuth, zus van Nicolaus, gehuwd met Anna Crijns.
Gehuwd voor de kerk (2) op 62-jarige leeftijd op 2 oktober 1749 te Nuth (getuige(n): Gerard Bisschops, Joannes Pricken) met Elisabeth SILVERENTANDT, 32 jaar oud, gedoopt op 5 juni 1717 te Klimmen, dochter van Matthias SILVERENTANDT en Agnes RIETRAEDT.
RAL-LvO 1759, 129r: Op 29 april 1755 verklaarde Elisabeth Silverentans, gehuwd met Joannes Houben, dat zij op 24 april 1755 van de schepenbank de bevoegdheid tot handelen verkregen had. Haar man was daartoe namelijk niet meer bekwaam. Zij deed afstand van de rechten op huis en land, gelegen op de Drieschen in het Horen onder Nuth, ten behoeve van haar stiefkinderen Christiaen Houben, gehuwd met Maria Elisabeth Timmers en Joannes Reitraedt, gehuwd met Maria Houben, voor 400 gulden. Het geld zou dienen ter betaling van de aankoop van een huis, moestuin en weide te Walem onder Schin op Geul.
RAL-LvO 1759, 248r: Op 11 juni 1761 kwamen Elisabeth Silverentans en Joannes Rietraet bijeen om de schuld aangaande voornoemde 400 gulden af te handelen. Rietraet had voor Elisabeth Silverentans 50 kleine roeden weiland laten afmeten uit zijn huisweide, grenzend aan Joannes Hermens. Ieder klein roede was gewaardeerd op 5 schillingen. Vervolgens had hij er een huisje op laten bouwen, gewaardeerd op 40 pattacons (volgens timmerman Nicolaas Rouschop). Grond en huis samen waren 285 gulden waard. Daarnaast had Elisabeth Silverentans nog 28 gulden en vijf stuivers van Joannes Rietraet ontvangen. Het restbedrag zou verrekend worden door het laten aanbrengen van ramen en deuren in het huisje en het afmeten van zoveel weide als nodig was om de schuld te voldoen.
Uit het eerste huwelijk:

 • 1. Maria, gedoopt op 31 mei 1712 te Nuth (getuige(n): Franciscus Crijns, Ida Vroemen namens Elisabeth Toms), overleden op 5 september 1781 te Nuth op 69-jarige leeftijd, begraven op 6 september 1781 te Nuth.

Ondertrouwd op 10 februari 1748 [jongeman uit Klimmen, jongedochter uit Nuth] en gehuwd op 35-jarige leeftijd op 25 februari 1748 te Klimmen met Joannes RIETRAEDT, 33 jaar oud, gedoopt op 21 oktober 1714 te Klimmen, overleden op 18 februari 1777 te Nuth op 62-jarige leeftijd. Op den Driesch, begraven op 20 februari 1777 te Nuth, zoon van Joannes RIETRAET en Anna Maria JANSSEN [afstamming blijkt uit RHCL-LvO 7100, 284] .
RAL-LvO 1759, 161v: Op 1 september 1757 verkocht Joannes Reitraedt, gehuwd met Maria Houben, aan Joannes Hermens, gehuwd met Catharina Meens, 186 kleine roeden weiland te Hooren onder Nuth, genaamd "'t Braecken", oostwaarts Nicolaes Ruijsop, westwaarts de erfgenamen Peter Eggen, waarvan de helft voorheen van zijn zwager Christiaan Houben gekocht was. Iedere kleine roede kostte 29 stuivers en twee oort.
RAL-LvO 1759, 217v: Op 23 juli 1759 leende Joannes Reitraed, gehuwd met Maria Houben, 100 gulden tegen 4% van Henricus Wolters, pastoor te Nuth. Hijborgde met zijn huis en hof te Horen onder Nuth, anderhalve morgen weide aldaar en nog een weide met moestuin van ruim drie morgen, grenzend aan de Bergerhof, de huiswei, Peter Cremers en de straat.
RAL-LvO 1761, 28r: Op 27 september 1763 verkochten Joannes Hermens, gehuwd met Barbara Vraeschen, en Joannes Rietra, gehuwd met Maria Houben, aan Joannes Gorissen, gehuwd met Maria Catharijna Consten, 200 kleine roeden beemd "aen der geijt" onder Nuth grenzend aan de weg en de beek, voor een gulden per kleine roede. Hiervan was 60 kleine roeden van Rietra en 140 kleine roeden van Hermens.
RAL-LvO 1761, 11v (ook RAL-LvO 1763, 91v): Op 18 maart 1772 verklaarde Joannes Rietraet, gehuwd met Maria Houben, dat hij in 1760 van Joannes Silverentants, namens Elisabeth Silverentants, 100 gulden geleend had tegen 5%. Tot onderpand diende zijn huis met moestuin en weide, groot drie morgen en gelegen te Horen onder Nuth, grenzend aan het Bergerland, Elisabeth Silverentants, Peter Cremers en de weg.

 • 2. Christianus, gedoopt op 18 januari 1717 te Nuth (getuige(n): Nicolaus Frijns, Sybilla Gorissen).

RAL-LvO 1759, 117r: woonde 1754 te Meerssen.
Gehuwd met Maria Elisabeth TIMMERS.

 • 3. Elisabeth, gedoopt op 5 maart 1722 te Nuth (getuige(n): Henricus Houben, Mechtild Meijs), religieuze in klooster de Mijl.

Uit het tweede huwelijk:

 • 4. Joannes, geboren te Horen-Nuth, gedoopt op 28 juli 1750 te Nuth (getuige(n): Joannes Pricken namens Henricus Houben (oom), Sybilla Pelsers).
 • 5. Arnoldus (zie IV.18).
 • 6. Maria Agnes, geboren te Horen-Nuth, gedoopt op 5 mei 1754 te Nuth (getuige(n): Joannes Pricken namens Matthias Monen, Elisabeth Silverentandt namens Maria Boesten).


IV.1 Franciscus HOUBEN, gedoopt op 21 januari 1719 te Hoensbroek, overleden op 19 oktober 1767 te Schimmert op 48-jarige leeftijd, zoon van Henricus HOUBEN (zie III.5) en Sibilla GORISSEN.
Gehuwd met Maria (Catharina) HAMERS.
Uit dit huwelijk:

 • 1. Maria Sybilla, gedoopt op 28 augustus 1751 te Nuth (getuige(n): Henricus Houben (grootvader), Gertrudis Otermans).
 • 2. Jacobus, gedoopt op 18 augustus 1755 te Klimmen.
 • 3. Joannes Petrus, gedoopt op 17 juli 1757 te Klimmen.
 • 4. Henricus, gedoopt op 26 augustus 1760 te Schimmert.


IV.18 Arnoldus HOUBEN, geboren te Horen-Nuth, gedoopt op 2 mei 1752 te Nuth (getuige(n): Arnoldus Silverentandt (oom), Maria Silverentandt (tante)), overleden op 18 mei 1816 te Schinnen op 64-jarige leeftijd.
RAL-LvO 1762, 265r: Op 5 juli 1784 verkochten Arnold Houben en zijn zus Maria Agnes Houben, wonend te Schinnen, 50 kleine roeden huis met moestuin en weiland in het Horen onder Nuth, grenzend aan Bartel Rietraet, Joannes Hermens, Joannes Diederen en de straat, aan Joannes Petrus Mennens, gehuwd met Maria Catharina Ruijters.
De koopsom, 350 gulden, werd op 2 oktober 1784 betaald.
Zoon van Joannes HOUBEN (zie III.11) en Elisabeth SILVERENTANDT.
Gehuwd voor de kerk (1) op 28-jarige leeftijd op 29 oktober 1780 te Nuth (getuige(n): Joannes Spijkers (Nuth), Maria Agnes Houben (Nuth)) met Gertrudis MAES, 31 jaar oud, geboren te Terstraten-Nuth, gedoopt op 30 augustus 1749 te Nuth (getuige(n): Andreas Maes (oom), Gertrudis Eggen (tante)), overleden op 11 mei 1782 te Terstraten-Nuth op 32-jarige leeftijd, dochter van Thomas MAES en Joanna Mechtild EGGEN.
Gehuwd voor de kerk (2) op 30-jarige leeftijd op 6 oktober 1782 te Nuth met Maria Catharina van DIEST, 25 jaar oud, gedoopt op 12 juli 1757 te Schinnen, dochter van Petrus van DIEST en Elisabeth CRIJNS.
Uit het tweede huwelijk:

 • 1. Maria Elisabetha, geboren op 17 oktober 1783 te Horen-Nuth, gedoopt op 18 oktober 1783 te Nuth (getuige(n): Leonardus Houben namens Joannes Reinerus Offermans (Nuth), Maria Agnes Houben (Nuth)).
 • 2. Joannes Wilhelmus, gedoopt op 18 december 1786 te Schinnen.
 • 3. Maria Cornelia, gedoopt op 27 december 1789 te Schinnen, overleden op 29 juni 1808 te Schinnen op 18-jarige leeftijd.
 • 4. Joannes Arnoldus, gedoopt op 18 oktober 1793 te Munstergeleen.
 • 5. Maria Catharina, gedoopt op 16 november 1796 te Munstergeleen.
 • 6. Maria Helena, gedoopt op 29 november 1800 te Munstergeleen.


Medewerkers


Harry Luijten, eerste versie op 11 augustus 2007
Harry Luijten, los eind op 5 december 2007
Harry Luijten, afstamming Joannes Rietraet in los eindje gecorrigeerd, 10 november 2012