Schutjens

Uit Genealogie Limburg Wiki

GENEALOGIE SCHUTJENS

Generatie I


I.1 Wilhelmus SCHUTJENS, overleden op 1 februari 1708 te Schinnen, niet zeker of het dezelfde Willem is: inschrijving in kerkboek Nuth vermeldt: Wilhelmus Schuttjens inventus est infoeliciter suffocatus prope 't hoogh fonderen onder Schinnen ibidemq. sepultus est.
Op 30 april 1700 ruilde Willem Schutjens, gehuwd met Elisabet Crijns, weduwe Gerardt Vleugels, bijgestaan door voogd Frans Crijns, onroerende goederen met Jan Corten, gehuwd met Aleidis Praets. Jan Corten kreeg ca. een morgen akkerland "aen het esscher broexken" onder Wijnandsrade, grenzend aan Vaes Corten, weduwe Henderick Munnix, weduwe Limpens en het voetpad naar Wijnandsrade. Jan Corten gaf in ruil ca. 85 kleine roeden akkerland "op den ondersten reuckender kamp", grenzend aan de weduwe Thomas Crijns, Willem Schutjens zelf, Lambert Horsmans en de weduwe Peter Raemeckers. De extra roeden die Schutjens had overgedragen werden vergoed tegen 25 stuivers per kleine roede.[1]
Op 14 juli 1707 werd vastgelegd dat Willem Schuttiens, gehuwd met Elisabeth Crijns, weduwe van Gerardt Vleugels, samen met Marten Goossens, gehuwd met Jenne Vleugels, dochter van Gerardt en Elisabeth Crijns, 100 gulden geleend had uit de fundatie Pesch tegen 5%. De rente moest betaald worden aan Maria Hamers. Tot onderpand diende de helft van drie morgen huis met hof en weide te Reuken onder Nuth, grenzend aan Jacob Jongen en de pastoriebeemden. Het geheel was belast met negen koppen rogge in de cijnskaart Amstenrade.[2]
Gehuwd voor de kerk op 1 januari 1687 te Nuth (getuige(n): E.H. Hilgerus Fabritius, Jacobus Roebroeck) met Elisabeth CRIJNS, 37 jaar oud, gedoopt op 1 september 1649 te Nuth (getuige(n): Henricus Schepers, Maria Beckers), overleden op 14 augustus 1733 te Reuken-Nuth op 83-jarige leeftijd, dochter van Thomas CRIJNS en Maria SCHETGENS.
Op 16 november 1728 deed Lijsken Crijns, weduwe Willem Schutgens, afstand te doen van haar rechten op 153,5 kleine roeden weiland te Hellebroek onder Nuth, zoals haar was toebedeeld uit de nalatenschap van Thomas Crijns, grenzend aan het wederdeel, thans erfgenamen de la Haij, Nelis Oortmans, de weg en de gemeente. Verder traden op haar zonen Willem en Christiaen Schutgens, mede voor hun afwezige zuster en zwager Vaes Roex en tevens voor Thomas Vleugels en diens zus Jen Vleugels, weduwe Marten Goesens. Vervolgens werd genoemde weide voor 35 stuivers en twee oort per kleine roede verkocht aan Reiner Crijns, gehuwd met Mechtild Meijs. De weide was belast met 2,5 malder haver in de cijnskaart Berg en een pint olie te Valkenburg.
Het geld werd gebruikt om een lening van ruim 100 gulden aan juffrouw Munix en 150 gulden aan Maria Hamers af te lossen.
Vaes Roex, gehuwd met Maria Schutgens, verklaarde op 22 november 1728 in te stemmen met de gang van zaken.[3]
Uit dit huwelijk:

 • 1. Wilhelmus SCHUTTIENS (zie II.1).
 • 2. Renerus, gedoopt op 2 mei 1689 te Nuth (getuige(n): Joannes Lahaij, Elisabetha Houben namens Helena Rameeckers).
 • 3. Christianus, gedoopt op 28 augustus 1690 te Nuth (getuige(n): Simon Schuttiens, Maria Budens), overleden op 2 oktober 1747 te Reuken-Nuth op 57-jarige leeftijd, buikloop.

Gehuwd voor de kerk op 27-jarige leeftijd op 4 november 1717 te Nuth (getuige(n): Leonardus Schlangen, Joannes Schlangen) met Maria SLANGEN, mogelijk gelijk aan de op 27 februari 1689 te Nuth gedoopte dochter van Joannes SLANGEN en Anna PETERS.

 • 4. Maria SCHUTTIENS, gedoopt op 1 augustus 1693 te Nuth (getuige(n): Maximilianus Schepers namens Joannes Raven, Elisabeth Houben namens Maria Pijls), overleden op 21 oktober 1730 te Schimmert op 37-jarige leeftijd.

Gehuwd voor de kerk op 23-jarige leeftijd op 4 maart 1717 te Nuth (getuige(n): Christianus Schutgens, Arnoldus Coenen) met Servatius ROECKX, 25 jaar oud, gedoopt op 19 augustus 1691 te Nuth (getuige(n): Catharina Bemelmans), achtenaam bij doop Roecks, overleden op 29 juli 1739 te Schimmert op 47-jarige leeftijd, zoon van Matthias ROECKX en Maria BEMELMANS.

Generatie II


II.1 Wilhelmus SCHUTTIENS, gedoopt op 12 oktober 1687 te Nuth (getuige(n): Franciscus Crins namens Gerardus Schuttiens, Catharina Peeters), overleden op 11 juni 1773 te Hellebroek-Nuth op 85-jarige leeftijd, begraven op 12 juni 1773 te Nuth, zoon van Wilhelmus SCHUTJENS (zie I.1) en Elisabeth CRIJNS.
Op 29 december 1714 verkocht Orbon Dodemont, gehuwd met Maria Jongen, samen met Geurt Spiessen, gehuwd met Catharina Jongen, mede voor Peter Jongen, aan Willem, Christiaen en Maria Schutjens, hun (schoon)vaderlijke erfdelen onder Nuth gelegen, bestaande uit:
a) 120 kleine roeden weiland op de Reukender Kamp, grenzend aan de weduwe Matthijs Limpens, de weduwe Lambert Horsmans en de moeder van de kopers, belast met het vierde deel in 4 1/2 pint olie aan de kerk van Nuth, een malder rogge en tien oort aan de armen van Nuth;
b) 110 kleine roeden akkerland "op den ondersten camp", grenzend aan de weduwe Lambert Horsmans, Andries Peukens en de weduwe Corst Nuchelmans, belast met een halve kop rogge aan de armen van Wijnandsrade;
c) 21 3/4 kleine roeden akkerland, grenzend aan de weduwe Lambert Horstmans en de kopers;
d) een halve morgen akkerland "op den oversten camp", grenzend aan juffrouw Munix, de weduwe Lambert Horsmans, juffrouw Munix en Frans Crijns, belast met een halve kop rogge aan het huis Wijnandsrade.
De koopsom bedroeg 160 gulden, waarvan 70 gulden werd uitbetaald. 30 gulden was bestemd voor Joannes van den Berg, 30 gulden voor resterende pacht te Wijnandsrade en 30 gulden in de cijnskaart Berg.[4]
Op 20 april 1721 verkocht Dirck Pasmans, gehuwd met Elisabeth Cleijnen, mede voor zijn zwagers, aan Willem Schuttjens, gehuwd met Christine Slangen, 95 kleine roeden akkerland "aen de wijen" onder Wijnandsrade, grenzend aan Peter Corten en Cornelia Houben, belast met anderhalve kop en het derde deel van een malder rogge aan de pastorie van Wijnandsrade. Iedere kleine roede kostte 22 stuivers. Verder zou ook een paar mannen- en een paar vrouwenschoenen geleverd worden.
Verder verkocht hij nog 74 kleine roeden akkerland "aen 't walis" onder Wijnandsrade, grenzend aan Mathijs van der Haegen en Jan Limpens, voor 26,5 stuiver per kleine roede.[5]
Op 20 maart 1724 verkochten Tewis, Peter en Ambrosius Kleijnen, alsmede Dirick Pasmans, gehuwd met Elisabeth Kleijnen, mede voor hun broer en zwager Andries Kleijnen en voor het kind van Anna Maria Kleijnen bij wijlen Hendrik van Paelen, aan Willem Schuttiens, gehuwd met Chtistina Slangen, hun huis met hof, weide en moestuin te Hellebroek onder Nuth, groot 180 kleine roeden, grenzend aan Houb Houben, Willem Onnouw of het voetpad, alsmede 37 kleine roeden akkerland, uitschietend op het voorgaande perceel, grenzend aan Matthijs van der Haegen en Peter Nijsten, en verder nog een morgen beemd onder Wijnandsrade, grenzend aan de hof Laar, erfgenamen Heleen Smeets en de beek, belast met twee schillingen aan de kerk van Nuth. te korten op de koopsom van 530 gulden.[6]
Op 14 juli 1727 verkocht Johannes Corten, gehuwd met Helena Damas, aan Willem Schutjens, gehuwd met Christina Slangen, 98,5 kleine roeden akkerland "op de vleugel" onder Nuth, grenzend aan Jan Corten, Steven Eggen en het voetpad, voor 29 stuivers per kleine roede. Het geheel was belast met negen stuivers in het deel van Ercken Coenen.[7]
Op 12 augustus 1727 verklaarde kanunnik Schreiber, voogd van het kind van wijlen Joannes Wernerus Goffin, dat op 17 november 1726 aan Willem Schuttiens, gehuwd met Christina Slangen, 113 kleine roeden akkerland te Hellebroek onder Wijnandsrade, grenzend aan Jan Corten, heer Munix, pastorie van Nuth en de Meulenweg, verkocht was voor 11o gulden en 3,5 stuiver.[8]
Op 4 april 1728 verkochten de erfgenamen van wijlen Johan Lahaij en Anna Crijns aan Reiner Crijns en Willem Schutjens hun onroerende goederen, te weten huis en hof te Hellebroek en alle onder Nuth en Wijnandsrade gelegen land, voor 925 gulden.[9]
Op 17 maart 1734 verkocht Lenaerdt Fredericks, gehuwd met Catharina Houben, aan Willem Schuttjens, gehuwd met Christina Slangen, 78 kleine roeden weiland te Hellebroek onder Nuth, grenzend aan Willem Schuttjens en Peter Nijsten, zoals hem via zijn echtgenote bij deling op 6 juli 1731 was toebedeeld. Het geheel was belast met een gulden voor een jaargetijde aan de pastorie van Nuth en anderhalve kop rogge aan het Huis Hoensbroek. De koopsom beroeg 41 rijksdaalders.[10]
Gehuwd voor de kerk op 28-jarige leeftijd op 1 februari 1716 te Nuth (getuige(n): Christianus Schutgens, Henricus Wustenraet) met Christina SLANGEN, 30 jaar oud, gedoopt op 16 januari 1686 te Nuth (getuige(n): Guilhelmus Coumens, Odilia Roex namens Catharina Keijsers), overleden op 21 juli 1746 te Hellebroek-Nuth op 60-jarige leeftijd, dochter van Joannes SLANGEN en Anna PETERS.
Uit dit huwelijk:

 • 1. Elisabeth SCHUTJENS, gedoopt op 26 februari 1716 te Nuth (getuige(n): Joannes Limpens (uit Hellebroek), Elisabetha Crijns (grootmoeder)).

Gehuwd voor de kerk op 24-jarige leeftijd op 4 oktober 1740 te Nuth (getuige(n): Joannes Slangen, Hubertus Houben) met Joannes HOUBEN, 25 jaar oud, schrijnwerker, gedoopt op 9 oktober 1714 te Nuth (getuige(n): Joannes Maessen namens Joannes Houben, Cornelia Houben namens Maria Alberts e.v. Loers), overleden op 3 januari 1774 te Hellebroek-Nuth op 59-jarige leeftijd, begraven op 5 januari 1774 te Nuth, zoon van Petrus HOUBEN en Cornelia MAES.

 • 2. Anna SCHUTJENS, gedoopt op 8 november 1717 te Nuth (getuige(n): Franciscus Crijns, Anna Coomans).

Ondertrouwd op 15 april 1747 te Klimmen, bruidegom van Aalbeek onder Hulsberg, bruid van Hellebroek onder Nuth, gehuwd voor de kerk op 29-jarige leeftijd op 30 april 1747 te Hulsberg met Godefridus SNACKERS, geboren te Aalbeek, gedoopt te Hulsberg op 25 maart 1704, overleden op 11 juli 1776 te Hellebroek-Nuth, begraven op 13 juli 1776 te Nuth, zoon van Petrus SNACKERS en Margaretha COX

 • 3. Joannes Wilhelmus SCHEUTGENS, gedoopt op 17 november 1719 te Nuth (getuige(n): W. Scheepers namens Leonardus Schlangen, Anna Crijns).
 • 4. Joannes SCHUTJENS, gedoopt op 21 april 1723 te Nuth (getuige(n): Maria Slangen), overleden op 25 juli 1748 te Hellebroek-Nuth op 25-jarige leeftijd.
 • 5. Maria, geboren te Hellebroek-Nuth, gedoopt op 20 januari 1725 te Nuth (getuige(n): Reinerus Crins, Anna Peters).

Op 14 november 1782 deed Maria Schutjens, weduwe Jaspar Clootz, een borgstelling voor haar zoon Leonard Clootz, op 3 november 1782 benoemd tot schatheffer van Nuth. De goederen die tot borg dienden waren op 5 april 1782 bij deling toegevallen uit de nalatenschap van Joannes Slangen, te weten:
a) 117 kleine roeden huis met plaats, moestuin en weide achter de kerk te Nuth, grenzend aan Andries Ladeur, Hubertus Houben en de straat;
b) 12 kleine roeden moestuin "aen de Vogels Roede", grenzend aan Hubertus Weustenraedt, Joannes Jongen en de weg;
c) 61 kleine roeden akkerland in de Sijpen, grenzend aan de weduwe Clootz zelf, Hubertus Houben en de Nieuwenhof;
d) 80 kleine roeden akkerland "aen de camp", grenzend aan Mathijs Bruls, schepen Gorissen en de weg;
e) 79 1/3 kleine roeden weiland te Hellebroek, grenzend aan de gats, de weduwe Joannes Houben en de straat;
f) 44 kleine roeden beemd "ter geijt", grenzend aan schepen Gorissen en de beek.
Verder deed ze afstand van het vruchtgebruik op de onroerende goederen te Reuken onder Nuth, ca. vijf bunder groot, waarvan Leonard al bij erfenis voor een derde deel eigenaar was.[11]
Gehuwd voor de kerk op 31-jarige leeftijd op 25 februari 1756 te Nuth met Casparus CLOOTS, 30 jaar oud, gedoopt op 18 oktober 1725 te Geleen, overleden op 22 oktober 1778 te Hellebroek-Nuth op 53-jarige leeftijd, begraven op 24 oktober 1778 te Nuth, zoon van Leonardus CLOOTS en Sibilla TIMMERS.

 • 6. Catharina, geboren te Hellebroek-Nuth, gedoopt op 26 oktober 1727 te Nuth (getuige(n): Leonardus Slangen, Maria Limpens).


Bronnen

 1. HCL-01.075 LvO 1756, 106r
 2. HCL-01.075 LvO 1756, 182v
 3. HCL-01.075 LvO 1757, 243v
 4. HCL-01.075 LvO 1757, 246v
 5. HCL-01.193 Vrije Heerlijkheid Wijnandsrade 170, 61
 6. HCL-01.075 LvO 1757, 159r
 7. HCL-01.075 LvO 1757, 182r
 8. HCL-01.193 Vrije Heerlijkheid Wijnandsrade 170, 110
 9. HCL-01.075 LvO 1757, 244v
 10. HCL-01.075 LvO 1758, 28v
 11. HCL-01.075 LvO 1762, 148v

Medewerkers


Harry Luijten, eerste versie op 4 augustus 2008
Harry Luijten, bijgewerkte versie op 19 februari 2024