Timmers

Uit Genealogie Limburg Wiki

GENEALOGIE TIMMERS

Generatie I


I.1 Wilhelmus TIMMERS.
Op 11 december 1634 verklaarde Willem Timmers, gehuwd met Enken Frissen, dat hij 100 gulden tegen 6,25% schuldig was aan Peter Frissen van Hunnecum of degene die de schuldbrief zou bezitten.
Tot onderpand stelde hij zijn huis en hof "in de hell" onder Nuth, grenzend aan Arnolt Frissen, Jan Frissen, Willem Bosch en de Nelisgats.[1]
Op 16 februari 1641 verkocht Severen van Eijck, ongehuwd en ca. 25 jaar oud, ca. 35 kleine roeden akkerland boven Helle "omtrent die siepen", grenzend aan Willem Timmers, de koper, en Jan Meessen, wonend te Wijk, voor 19 stuivers per kleine roede.
Hij borgde voor de goede verkoop met een halve morgen land achter Helle "aen die gats", grenzend aan Willem Timmers.[2]
Willem Timmers trad op 28 augustus 1645 samen met Christiaen Frissen op als voogd van de kinderen van wijlen Ercken Frissen en Gertruijd Broeckers.[3]
Gehuwd met Anna FRISSEN, zus van Christiaen en Arnoldus.
Uit dit huwelijk:

 • 1. Anna, gedoopt aug. 1635 te Nuth (getuige(n): Wilhelmus Custers?, Sibilla Kregers).
 • 2. Gertrudis, gedoopt op 13 mei 1639 te Nuth (getuige(n): Servatius Huntgens, Anna Buschers), hypothese.

Gehuwd met Anthonius Henricus ASBACH.

 • 3. Arnoldus (zie II.4).


Generatie II


II.4 Arnoldus TIMMERS, schepen, geboren ca. 1640, overleden 1693/1694, overleden na 10 september 1693 (treedt op als schepen tijdens genachting) maar voor 20 mei 1694 (vrouw vermeld als weduwe), zoon van Wilhelmus TIMMERS (zie I.1) en Anna FRISSEN.
Gehuwd met Ida WELDEN, gedoopt op 25 maart 1643 te Wijnandsrade (getuige(n): Petrus Tessers, Agnes Cox), overleden op 16 december 1725 te Helle-Nuth op 82-jarige leeftijd, dochter van Hendrik WELDEN en Joanna JUNGEN.
Op 11 november 1694 werd een schuld van wijlen Ercken Tummers afgehandeld.
Zijn dochter Jenne, met volmacht van haar moeder Ida Welden, bijgestaan door voogd Jan Cobben, verklaarde dat haar vader volgens een schrijven van 24 april 1672 200 gulden schuld had aan Willem Ackermans vanwege een lening. Op 28 april 1675 had hij aan diens weduwe een deel afgelost. Er bleef nog 150 gulden openstaan.
Nu verkochten zij aan de weduwe Ackermans 113 roeden weiland op de Brand tussen de erven Jan Nuchelmans en de erven Lintgen Frissen, t.w.v. 75 gulden met de belofte het restant tegen Pasen 1695 te betalen.[4]
Op 18 januari 1704 deed Itgen Welden, weduwe van Aret Tummers, in leven schepen van Nuth, afstand van de lijftocht op het derde deel in huis, hof, weide en land, gelegen onder Nuth en Wijnandsrade, circa acht bunders groot.
Vervolgens kon haar schoonzoon Jan Schouteten, gehuwd met Jenne Timmers, 600 gulden opnemen van de weduwe Bemelmans uit Wijk.
Zijn zwager Lemmen Raeven borgde voor deze lening met anderhalve morgen land op het Helleveld tussen Geurt Snackers en Jan Eggen en met een morgen aldaar tussen Helena Raeven en Jan Eggen.[5]
Op 20 mei 1694 werd een verklaring afgelegd door de weduwe Aret Timmers.[6]

Uit dit huwelijk:

 • 1. Willem, geboren ca. 1670[7].
 • 2. Anna, gedoopt op 10 november 1671 te Nuth (getuige(n): Jacobus Frissen, Ida Tummers).

Gehuwd met Joannes Henricus OMSTEIJN, overleden tussen 20 juli 1709 en 17 februari 1711, soldaat in Hollandse dienst.
Op 17 februari 1711 handelde Lemmen Raven, gehuwd met Maria Timmers, namens Anna Timmers, weduwe Jan Hendrick Omstein.[8]

 • 3. Joanna, geboren 1670/1675 (geschat).

Ondertrouwd op 22 januari 1695 te Klimmen, jongeman uit de Heeck onder Hulsberg, jongedochter uit Nuth, gehuwd voor de kerk febr. 1695 te Nuth (getuige(n): Wernerus Schouteten, Wilhelmus Canisius) met Joannes SCHOUTETEN.

 • 4. Maria, gedoopt op 24 mei 1679 te Nuth (getuige(n): Leonardus Frissen, Johanna Caris), overleden op 6 juni 1750 te Helle-Nuth op 71-jarige leeftijd.

Gehuwd voor de kerk op 23-jarige leeftijd op 3 februari 1703 te Nuth (getuige(n): Jacobus Roebroeck, Guil. Schepers), echtgenote vermeld als Anna Timmers met Lambertus RAVEN, 18 jaar oud, gedoopt op 21 februari 1684 te Nuth (getuige(n): Franciscus Crijns, Anna Corduwener), overleden op 16 juni 1757 te Nuth op 73-jarige leeftijd, zoon van Jan RAVEN en Anna MEIJS.

 • 5. Henricus TIJMMERS, gedoopt op 8 november 1683 te Nuth (getuige(n): Leonardus Frisschen, Johanna Rameckers).


Bronnen

 1. HCL-01.075 lvO 1755, 1r
 2. HCL-01.075 lvO 1755, 21r
 3. HCL-01.075 lvO 1755, 50r
 4. HCL-01.075 lvO 1756, 22r
 5. HCL-01.075 lvO 1756, 107v
 6. HCL-01.075 lvO 1725, 136
 7. HCL-01.075 LvO 1725, vermeld mei 1697
 8. HCL-01.075 lvO 1757, 27r


Medewerkers

Harry Luijten, eerste versie op 21 februari 2024