Frijns

Uit Genealogie Limburg Wiki
Tree3c.jpgTree3c.jpgTree3c.jpg

GENEALOGIE FRIJNS


Generatie I


I.1 Nicolaus FRIJNS, overleden op 22 mei 1740 te Nierhoven-Nuth
Broer van Catharina, gehuwd met Joannes Houben; had ook nog een broer Lambertus, gehuwd met Elisabeth Dorren, die meerdere keren als peetoom optrad.
Mogelijk heet zijn vader Christianus, aangezien die naam ook in de gezinnen van Frijns-Dorren en Houben-Frijns voorkomt. Zowel in Gulpen als Margraten wordt rond die tijd een Christianus Frijns aangetroffen, maar die komen niet als vader in aanmerking.
Op 5 april 1713 ruilde Reiner Crijns, gehuwd met Heijliken Raemaeckers, met Claes Frijns, gehuwd met Encken Crijns. Reiner Crijns droeg de volgende goederen over:
a) ca. een halve bunder huis, hof, weide en moestuin, grenzend aan de erfgenamen Houtbeckers en de weg;
b) een morgen weiland "de latteweijde", grenzend aan Claes Vranck, Paulus Horsmans en de weg;
c) anderhalve morgen beemd, grenzend aan Paulus Horsmans, Jacob, de zoon van wijlen Jan Rameckers, en de beek;
d) een halve morgen land "in de haelcoul", grenzend aan Michael Canisius, Claes Franck, Willem Scheurkens en de Wijenweg;
e) halve morgen land "op den schaevernach", grenzend aan Paulus Horsmans, Giel Pitsweggen en Willem Schoorens;
f) een morgen land "op den hoogen graeff", grenzend aan Matthijs Roockx;
g) ca. 130 kleine roeden land "op den grooten bosch", grenzend aan Dries van Kan, de heer van Nuth en heer Canisius;
h) een morgen land "in den clapperdael", grenzend aan hof Leeuw, Claes Vranck en de vloedgraaf.
Alle goederen lagen onder Nuth. Aan lasten waren er twee vaten rogge aan de pastorie van Nuth, elke drie jaar een kop haver en een halve kapoen in de cijnskaart Berg, anderhalve kapoen tot Geleen, alsmede een aandeel in het "hergeweij".
Op zijn beurt gaf Claes Frijns in ruil de volgende goederen:
a) halve bunder minus 26 kleine roeden, grenzend aan Hermen Crijns, voornoemde Reiner Crijns, Thomas Crijns en de Brommelderweg;
b) een morgen land "aen tesschen breuckxken", grenzend aan de weduwe Schuttiens, Vaes Corten en goederen van de heer van Wijnandsrade;
c) anderhalve morgen land onder Wijnandsrade, grenzend aan Mathijs Hilgers, voornoemde Reiner Crijns, de weg naar Wijnandsrade en de Trichterweg.
Deze percelen waren belast met een vat rogge aan de kerk van Wijnandsrade.
Claes Frijns zou bovendien nog 1050 gulden betalen, waarvan 500 ter plekke overhandigd werden.[1]
Op 21 februari 1720 verkocht Goris Gorissen, gehuwd met Lijsbet Crijns, zijn deel uit de erfenis van schoonvader Frans Crijns, onder Wijnandsrade en Nuth gelegen, aan zijn zwagers Jacob Ramaekers, Claes Frijns, Reijner Crijns en Peter Nuchelmans. Uitgezonderd werd zijn deel in het huis, het brouwgerei, huisweide en de moestuin tegenover het "hemelrijck". De koopsom bedroeg 944 gulden. De kopers werd opgedragen om uit dit bedrag 600 gulden te betalen aan ene Leonard "kapitein" Becker te Aken, waarvan Peter Nuchelmans 400 en Reijner Crijns 200 voor zijn rekening zou nemen.[2]
Op 16 december 1720 verklaarde Claes Frijns, gehuwd met Anna Crijns dat hij "bij uijtgaen der brandende keersen" huis, hof en erven van Andries van Kan (en diens kinderen Peter, Frans, Jan en Willem) verworven had. Het ging om:
a) ca. drie zillen (morgen) huis, hof en weide tot Nierhoven;
b) ca. een morgen land bij "haelcuijl" grenzend aan Judith Frissen en Matthijs Meex;
c) ca. 25 kleine roeden land "aen de wenaerts" bij de Wijenweg;
d) ongeveer een zil land aldaar, grenzend aan de erfgenamen Paulus Horstmans;
e) 125 kleine roeden land nabij "den groote Bosch", grenzend aan de heer van Nuth;
f) 75 kleine roeden land aldaar gelegen, grenzend aan land van Claes Frijns zelf;
g) halve bunder land aldaar gelegen, eveneens aan zijn land grenzend;
h) ongeveer een zil land "aen den gheijstbergh", grenzend aan de erfgenamen Paulus Horstmans;
i) ca. 60 kleine roeden land langs de Wijenweg, grenzend aan Willem Schoorens.
Voor het bedrag van 1050 gulden had hij het geheel op 7 november verworven. Aan lasten stonden op de goederen nog een half vat rogge aan het St-Nicolaasaltaar in de kerk van Nuth, vijf malder rogge aan de Armeneen kop haver en enige penningen in de cijnskaart Berg en een kop haver en 2,5 oort penninggeld in de cijnskaart Nieuwenhof.[3]
Op 2 november 1722 werd vastgelegd dat een bedrag van 100 gulden uit de Armenkas, zo'n twee jaar eerder door Claes Frijns opgenomen, nu aan Peter Nuchelmans werd overgedragen.[4]
Op 9 juli 1727 verkocht Claes Frijns, gehuwd met Anna Crijns, anderhalve morgen minus een halve kleine roede akkerland nabij Hunnecum onder Nuth, grenzend aan Lens Cobben, Peter Nuchelmans en de weg naar Aalbeek. De koop werd aangegaan door Maria Pitsweggen, met toestemming van haar echtgenoot Joannes Stassen. Zij betaalde 23 stuivers per kleine roede. Het land werd op 17 juli 1727 genaast door Reiner Crijns. Herman Pitsweggen nam namens zijn dochter het geld in ontvangst.[5]
Op 3 maart 1731 verkocht Jan Weustenraedt, gehuwd met Ida Bemelmans, aan Claes Frijns, gehuwd met Anna Crijns, 89 kleine roeden akkerland "op den geisberch" te Nierhoven onder Nuth, grenzend aan Mathijs Brants, Joannes Horsmans en Claes Frijns zelf, voor 20 stuivers per kleine roede.[6]
Op 22 augustus 1735 verklaarde Claes Frijns dat hij van procureur Joannes Weustenraedt 300 gulden te vorderen had wegens geleverd bier. Aangezien Weustenraedt niet kon betalen, droeg hij zijn huis en moestuin, gelegen te Nierhoven onder Nuth en grenzend aan de Molenweg, over. De verkoopsom bedroeg 370 gulden, zodat Frijns nog 70 gulden aan Weustenraedt moest betalen.[7]
Op 31 juli 1737 verkocht Joannes Weustenraedt, gehuwd met Catharina Sleijpen, 127 kleine roeden akkerland "op den cloot" onder Nuth, oostwaarts Lambert Ackermans, westwaarts Caspar Hermens, en verder grenzend aan de weg en Mevis Crans, voor een gulden per kleine roede aan Claes Frijns. Twaalf pattacons werden in mindering gebracht zijnde het bedrag van twee jaar huur voor het huis van Weustenraedt dat nu al twee jaar eigendom was van Frijns.[8]
Gehuwd voor de kerk op 23 oktober 1707 te Nuth (getuige(n): Reinerus Crijns, Thomas Bruils) met Anna CRIJNS, 29 jaar oud, gedoopt op 19 december 1677 te Nuth (getuige(n): Laurentius Cremers, Elisabetha Lijmpens), overleden op 6 november 1745 te Nierhoven-Nuth op 67-jarige leeftijd, dochter van Franciscus CRIJNS, pachter Nieuwenhof, schepen, en Elisabeth HOUBEN.
Uit dit huwelijk:

 • 1. Elisabeth, gedoopt op 21 augustus 1708 te Nuth (getuige(n): Jacobus Rameckers namens Matthias Frijns, Elisabetha Crijns (tante)), overleden op 1 september 1740 te Schinnen op 32-jarige leeftijd.

Gehuwd voor de kerk op 19-jarige leeftijd op 4 februari 1728 te Wijnandsrade met Nicolaus a CAMPO, 27 jaar oud, schepen van Schinnen en Nuth, gedoopt op 17 oktober 1700 te Wijnandsrade, overleden op 29 november 1769 te Nieuwhuis-Nuth op 69-jarige leeftijd, begraven op 1 december 1769 te Nuth, begraven in de kerk nabij de biechtstoel aan de linkerzijde
Zoon van Martinus a CAMPO en Maria MEIJS.

 • 2. Franciscus (zie II.3).
 • 3. Christianus, gedoopt op 24 januari 1712 te Nuth (getuige(n): Lambertus Frijns (oom), Maria Crijns).
 • 4. Christianus (zie II.6).
 • 5. Maria, gedoopt op 3 maart 1717 te Nuth (getuige(n): Joannes Houben, Mechtild Meijs).
 • 6. Maria, gedoopt op 9 juni 1725 te Nuth (getuige(n): Joannes Houben (oom), Mechtild Meijs (tante)), overleden op 3 maart 1781 te Schimmert op 55-jarige leeftijd.

Gehuwd voor de kerk op 21-jarige leeftijd op 25 september 1746 te Schimmert met Bartholomeus WILLEMS, 22 jaar oud, gedoopt op 24 september 1724 te Schimmert, overleden op 21 november 1804 te Schimmert op 80-jarige leeftijd, zoon van Servatius WILLEMS en Mechtildis HEIJNEN.

Generatie II

II.3 Franciscus FRIJNS, pachter hof Leeuw, gedoopt op 10 september 1710 te Nuth (getuige(n): Joannes la Haije, Maria Habets), overleden op 4 juni 1754 te Leeuw-Nuth op 43-jarige leeftijd.
Op 20 december 1752 werd vastgelegd dat Frans Frijns, woonachtig op "hof Luij" onder Nuth, gehuwd met Catharina Brants, op 26 november 1752 van het klooster Calvarieberg te Maastricht 500 gulden tegen 5% geleend had. Hij borgde daartoe met zijn huis, hof, stallen, weilanden en verdere goederen, gelegen te Nierhoven onder Nuth, oostwaarts Matthijs Meex, westwaarts Joannes Bruls; een bunder akkerland te Nierhoven " op den grooten bosch", oostwaarts Bartel Willems (zijn zwager), westwaarts Nicolaes a Campo (zijn zwager); en een halve bunder akkerland " op den geistbergh", oostwaarts Willem Ackermans, westwaarts Joannes Hermens.[9]
Zoon van Nicolaus FRIJNS (zie I.1) en Anna CRIJNS.
Gehuwd voor de kerk op 20-jarige leeftijd op 23 juni 1731 te Maastricht (getuige(n): Adrianus Schalck, Joannes Thomas), gehuwd bij de Capucijnen met toestemming van de pastoor van Nuth met Catharina BRANDTS, 27 jaar oud, gedoopt op 10 juli 1703 te Heerlen, er wordt geen naam noch geslacht van het kind vermeld; derhalve is niet met zekerheid vast te stellen dat dit de doopdatum van Catharina is! Overleden op 21 juli 1758 te Leeuw-Nuth op 55-jarige leeftijd, dochter van Mathias BRANTS en Catharina HAUTVAST.
Uit dit huwelijk:

 • 1. Anna Catharina, gedoopt op 12 oktober 1731 te Nuth (getuige(n): Maria Cobben namens Anna Crins), achternaam bij doop Frins.
 • 2. Nicolaus (zie III.2).
 • 3. Anna Gertrudis, gedoopt op 17 maart 1733 te Nuth (getuige(n): Christianus Frins (oom), Barbara Schöffelers namens Catharina Hautvast), achternaam bij doop Frins, overleden op 29 december 1791 te Nuth op 58-jarige leeftijd. Op den Tiber.

Gehuwd voor de kerk op 32-jarige leeftijd op 2 mei 1765 te Nuth met Petrus HOUBEN, 37 jaar oud, gedoopt op 5 oktober 1727 te Nuth (getuige(n): Goedfridus Maessen (oom), Catharina Houben (tante)), overleden op 26 februari 1817 te Nuth op 89-jarige leeftijd, zoon van Petrus HOUBEN en Cornelia MAES.
Op 15 september 1781 werd het testament opgemaakt van Petrus Houben en zijn echtgenote Anna Frijns. Zij lieten hun goederen na aan hun bloedverwanten, waarbij voor de langstlevende het vruchtgebruik gereserveerd werd. Wel liet Anna Frijns aan haar man 84 kleine roeden akkerland op de Geijsberg onder Nuth, grenzend aan schepen Ackermans, Bartel Drummen en de weduwe Caspar Brants, omdat haar man schulden van haar had betaald.[10]

 • 4. Matthias (zie III.6).
 • 5. Wilhelmus (zie III.8).
 • 6. Maria Christina, gedoopt op 14 mei 1737 te Nuth (getuige(n): Christianus Schutjens, Elisabeth Rameckers namens Ida Brandts).
 • 7. Christianus (zie III.11).
 • 8. Franciscus, gedoopt op 6 oktober 1740 te Nuth (getuige(n): Joannes Pricken namens Franciscus Crins, Maria Brandts namens Maria Vroemen), achternaam bij doop Frins.

Op 3 november 1761 verkochten Christiaen Frijns en Joannes Bruls, voogden van de kinderen van wijlen Frans Frijns en Catharina Brants, het aandeel van Frans Frijns de jonge in twee stukken land. Frans Frijns de jonge was van plan om in te treden in het klooster der Karmelieten te Luik en daarvoor had hij geld nodig. Het betrof zijn helft in 152 kleine roeden weiland "op de nieuweijde", grenzend aan Joannes Hautvast, de weduwe Caspar Brants, de nieuweweg en de holenweg, belast met twee koppen rogge in de cijnskaart Berg; en zijn helft in 76 1/4 kleine roeden akkerland "op den grooten bosch", grenzend aan de weduwe van der Meer, Matthijs Frijns en Peter Cremers. Kopers waren Jacob en Servaes Bemelmans (vader en zoon), die voor de weide twee gulden per kleine roede en voor het akkerland 25 stuivers per kleine roede betaalden.[11]

 • 9. Maria Elisabeth, gedoopt op 1 maart 1742 te Nuth (getuige(n): Wilhelmus Cobben, Elisabeth Jongen).
 • 10. Petrus Casparus (zie III.16).
 • 11. Jacobus, geboren te Leeuw-Nuth, gedoopt op 3 juni 1748 te Nuth (getuige(n): Jacobus Ramaeckers, Catharina Wusten namens Helena Hautvast), overleden op 7 januari 1831 te Nuth op 82-jarige leeftijd.

Gehuwd voor de kerk op 32-jarige leeftijd op 7 oktober 1780 te Nuth (getuige(n): Raijmundus Janssens, Henricus Grijn) met Joanna MEULKENS, 37 jaar oud, gedoopt op 5 maart 1743 te Nuth (getuige(n): Jacobus Hilgers, Anna Janssen), dochter van Theodorus MEULKENS en Catharina HELGERS.

II.6 Christianus FRIJNS, gedoopt op 25 februari 1714 te Nuth (getuige(n): Guilhelmus Schepers namens Franciscus Crijns, Catharina Franssen e.v. Michael Canisius), overleden op 31 oktober 1781 te Schimmert op 67-jarige leeftijd. Eijssen-Oosterbaan, 15
Op 3 april 1770 verkocht Christiaen Frijns, weduwnaar Maria Jansen, bijgestaan door zijn meerderjarige kinderen Joannes Wilhelmus en Anna Elisabeth Frijns (mede handelend voor de minderjarige Nicolaes en Anna Catharina Frijns), aan neef Caspar Frijns, gehuwd met Maria Anna Bemelmans, 171 kleine roeden bebouwing, bestaande uit panhuis, stal en schuur, met bijbehorende huiswei en moestuin, gelgen te Nierhoven onder Nuth, grenzend aan Bartel Drummen, de weg en de weduwe Gereth Janssen, voor 740 gulden. Het geheel was belast met anderhalve kapoen aan de pastorie van Beek.[12]
Zoon van Nicolaus FRIJNS (zie I.1) en Anna CRIJNS.
Gehuwd met Maria JANSSENS, gedoopt op 10 mei 1714 te Schimmert, overleden op 29 januari 1752 te Schimmert op 37-jarige leeftijd, dochter van Wilhelmus JANSSENS en Balbina VONCKEN.
Uit dit huwelijk:

 • 1. Anna Elisabeth, gedoopt op 20 december 1739 te Schimmert, overleden op 16 mei 1825 te Schimmert op 85-jarige leeftijd.

Gehuwd voor de kerk op 49-jarige leeftijd op 18 oktober 1789 te Spaubeek met Franciscus EUSSEN, 34 jaar oud, gedoopt op 31 oktober 1754 te Voerendaal, overleden op 4 september 1835 te Schimmert op 80-jarige leeftijd, zoon van Theodorus EUSSEN en Lucia STEVENS.

 • 2. Joannes Wilhelmus, gedoopt op 19 oktober 1741 te Schimmert.
 • 3. Bibiana, gedoopt op 28 februari 1746 te Schimmert.
 • 4. Nicolaus, gedoopt op 12 oktober 1746 te Schimmert.
 • 5. Nicolaus, gedoopt op 13 oktober 1748 te Schimmert, overleden op 12 juni 1824 te Schimmert op 75-jarige leeftijd.

Op 4 december 1783 verkocht Nicolaes Frijns, inwoner op de Bies te Schimmert en gehuwd met Cecilia Lemmens, aan Joannes Wilm Welters, inwoner van Grijzegrubben-Nuth en gehuwd met Maria Gertrudis Kerckhoffs, de volgende goederen onder Grijzegrubben gelegen, via testament van Maria Elisabeth Lemmens, begijn te Dalem, toebedeeld:
a) deel van het huis, zoals op 9 november 1776 aan Cecilia Lemmens toebedeeld;
b) 300 kleine roeden weide, moestuin en plaats, grenzend aan Gabriel Beckers, Nicolaes a Campo, Joannes Wilhelmus Welters zelf en de dorpstraat;
c) 50 kleine roeden akkerland "de Camp" en moestuin achter de huisweide en grenzend aan Joannes Wilhelmus Welters;
d) 338 kleine roeden akkerland achter het voorgaande perceel, grenzend aan Joannes Drummen en Nicolaes a Campo;
e) 202 kleine roeden akkerland naast het voorgaande perceel, grenzend aan heer Kerckhoffs, belast met een kop haver en negen penningen in de cijnskaart Berg;
f) 129 kleine roeden land "aen de watercoul" met bijbehorende kuil, grenzend aan de weduwe Frissen en de erfgenamen Wijnand Habets;
g) 216 kleine roeden akkerland in het Grijzegrubberveld, oostwaarts lot D, westwaarts Christiaen Hautvast, zuidwaarts Joannes Drummen.
Het geheel was belast met 400 gulden uit een schuld van 800 gulden aan drossaard de Limpens van Maastricht, te korten op de koopsom. Het land kostte 50 stuivers per kleine roede, het huis 380 gulden, hetgeen resulteerde in een bedrag van 3467 gulden en tien stuivers, te korten met voornoemde 400 gulden. De koopsom zou uiterlijk aankomende 1 mei betaald worden.[13]
Gehuwd voor de kerk op 28-jarige leeftijd op 20 april 1777 te Schimmert met Cecilia LEMMENS, 26 jaar oud, gedoopt op 20 mei 1750 te Schimmert, overleden op 6 juli 1784 te Schimmert op 34-jarige leeftijd, dochter van Cornelius LEMMENS en Elisabeth RIETRAEDT.

 • 6. Maria Catharina, gedoopt op 26 augustus 1751 te Schimmert.

Gehuwd met Herman DIEDEREN, gedoopt op 15 maart 1749 te Beek, zoon van Wilhelmus DIEDEREN en Elisabeth SCHILLINGS.

Generatie III

III.2 Nicolaus FRIJNS, gedoopt op 12 oktober 1731 te Nuth (getuige(n): Nicolaus Frins (grootvader), Maria Brandts), achternaam bij doop Frins, overleden op 15 juni 1788 te Schinnen op 56-jarige leeftijd, zoon van Franciscus FRIJNS (zie II.3) en Catharina BRANDTS.
Op 2 maart 1762 leende Nicolaes Frijns, inwoner van Schinnen en gehuwd met Elisabeth Speirts, 300 gulden tegen 5% van Johan Erckens uit Geleen. Hij stelde tot onderpand:
a) 173 kleine roeden en vijf voet akkerland "in de haelcuijl" onder Nuth, grenzend aan juffrouw van der Meer, Geurt Meulenbergh en de Wijenweg;
b) 100 kleine roeden akkerland aan de Narregats onder Nuth, grenzend aan de weduwe Caspar Brants en aan Gertruijd Eggen, weduwe Mevis Crans;
c) 58 kleine roeden akkerland op de Nagel onder Nuth, grenzend aan Jacobus Drummen en het deel van Caspar Frijns;
d) 62 kleine roeden akkerland te Thull onder Schinnen, grenzend aan Simonis Diederen en Andries Sangen;
e) 82 kleine roeden akkerland te Thull onder Schinnen, grenzend aan Nelis Schettjens en Maria Heunen.[14]
Gehuwd voor de kerk op 28-jarige leeftijd op 20 augustus 1760 te Schinnen met Maria Elisabetha SPIERTS, overleden op 3 oktober 1794 te Schinnen.
Uit dit huwelijk:

 • 1. Franciscus (zie IV.1).


III.6 Matthias FRIJNS, gedoopt op 30 april 1734 te Nuth (getuige(n): Joannes Pricken namens Reinerus Crins, Catharina Hautvast namens Catharina Meijs), achternaam bij doop Frins, overleden op 5 december 1784 te Nuth op 50-jarige leeftijd. Op den Tiber.
Op 11 juni 1762 leende Matthijs Frijns, gehuwd met Maria Horsmans, 400 gulden tegen 5% van Henricus Palmen, burger van Sittard en gehuwd met Catharina Keumans. Hij borgde met:
a) de helft van 138 kleine roeden beemd "aen de Meulen" te Nuth, grenzend aan het wederdeel en de heer van Nuth;
b) 92,5 kleine roeden akkerland "aen den grooten bosch" te Nuth, grenzend aan Paulus Horsmans met zijn deel, de hof Leeuw en Willem Ackermans;
c) 57,5 kleine roeden akkerland " op de schavernae" te Nuth, grenzend aan de erfgenamen Claes Frijns en Paulus Horsmans;
d) de helft van 97,5 kleine roeden beemd "op den graef" te Nuth, grenzend aan Jan Wouters en Willem Biesjans;
e) 60 kleine roeden akkerland "op den wenaers" te Nuth, grenzend aan juffrouw Canisius, Gertruijt Meex en de domeingoederen;
f) alle goederen die hij op 11 mei 1760 van zijn zwager Paulus Horsmans verworven had, zijnde de helft van 138 kleine roeden beemd "aen de Meulen", grenzend aan de weduwe Claes Nicolaij en hijzelf; 153 kleine roeden akkerland aan de Wijenweg, grenzend aan de weduwe Claes Nicolaij en Christiaen Frijns; en 61,5 kleine roeden akkerland "in den clapersdael", grenzend aan Jan Wouters en Cecilia Horsmans.
Deze lening werd op 9 augustus 1788 afgelost.[15]
Op 14 maart 1763 verkocht Matthijs Frijns, gehuwd met Maria Horsmans, aan Joannes Hautvast, gehuwd met Maria Catharina Laheij, 76 kleine roeden weiland "op de nieuweijde" onder Nuth, grenzend aan Joannes Hautvast zelf, de weduwe Caspar Brants, de weg en de Holleweg. De koopsom bedroeg 168 gulden en vier stuivers en een essenboom ter waarde van 10 gulden. De weide was belast met een kop haver in de cijnskaart Berg.[16]
Op 27 december 1765 verkocht Matthijs Frijns, gehuwd met Maria Horsmans aan Jacobus Muijlkens, inwoner van Grijzegrubben-Nuth en gehuwd met Catharina Slangen, 76 1/4 kleine roeden akkerland "op de grooten bosch" onder Nuth, grenzend aan de weduwe van der Meer, Matthijs Frijns zelf en Peter Cremers, voor 100 gulden. Ter plekke werd 20 gulden betaald en de rest zou binnen een jaar betaald worden.[17]
Op 24 oktober 1766 verkocht Matthijs Frijns, gehuwd met Maria Horsmans, aan Elisabeth Canisius, weduwe van der Meer, 138 kleine roeden beemd, half bij loting, half bij aankoop van zwager Paulus Horsmans verworven, gelegen boven de Platsmolen te Nuth, grenzend aan de weduwe Claes Nicolai, de Platsmolen en de beek, vor een gulden en tien stuivers per kleine roede. Aangezien het goed belast was met een lening van 400 gulden stelde hij tot onderpand 26 kleine roeden akkerland "op den grooten bosch", zoals door hem genaast op 21 februari 1763, grenzend aan hemzelf en Peter Cremers; en voorts een beemd tussen Nuth en Nierhoven, grenzend aan Bartel Willems en Nicolaes a Campo, ressorterend onder het leenhof Merkelbeek.[18]
Op 14 februari 1767 verkocht Matthijs Frijns, gehuwd met Maria Horsmans, aan Jacobus Muijlkens, gehuwd met Catharina Slangen, 76 1/4 kleine roeden akkerland "op den grooten bosch", grenzend aan de weduwe van der Meer en Jacobus Muijlkens zelf, voor 100 gulden. Ter plekke werd 46 gulden en negen stuivers betaald en de rest was reeds in termijnen betaald.[19]
Op 19 april 1768 verkocht Matthijs Frijns, gehuwd met Maria Horsmans, aan Joannes Slangen, gehuwd met Johanna Maria Bruls, 150 kleine roeden akkerland "op den grooten bosch" onder Nuth, grenzend aan Christiaen Frijns, de weduwe van der Meer, de weduwe Claes Nicolaij en de Wijenweg, voor 30 stuiver per kleine roede.[20]
Op 12 maart 1774 verkocht Matthijs Frijns, gehuwd met Maria Elisabeth Horstmans, aan de ongehuwde Jacobus Frijns 92 kleine roeden akkerland aan de Leeuwer negenbunder onder Nuth, grenzend aan Paulus Horstmans, hof Leeuw en Willem Ackermans, voor 233 gulden en vijf stuivers.
Er werd afgesproken dat de verkoper het land nog drie jaar mocht gebruiken en dat het land, indien de koper zonder nakomelingen mocht overlijden en het goed nog in zijn bezit was, zou teruggaan naar de verkoper of zijn erfgenamen.
Het land werd echter op 27 juli 1784 genaast door Paulus Horstmans.[21]
Zoon van Franciscus FRIJNS (zie II.3) en Catharina BRANDTS.
Gehuwd voor de kerk op 22-jarige leeftijd op 21 november 1756 te Nuth met Maria Elisabeth HORSTMANS, 24 jaar oud, gedoopt op 28 oktober 1732 te Nuth (getuige(n): Joannes Pricken namens Henricus Haenraets, Elisabeth Roox), dochter van Joannes HORSMANS en Maria ACKERMANS.
Uit dit huwelijk:

 • 1. Franciscus (zie IV.3).
 • 2. Joannes Matthias, geboren te Nierhoven-Nuth, gedoopt op 14 februari 1759 te Nuth (getuige(n): Joannes Horsmans, Anna Frins).
 • 3. Joannes Wilhelmus, geboren te Nierhoven-Nuth, gedoopt op 8 februari 1761 te Nuth (getuige(n): Wilhelmus Frins (oom), Cecilia Horsmans).
 • 4. Joannes Petrus, geboren te Nierhoven-Nuth, gedoopt op 4 maart 1763 te Nuth (getuige(n): Gerardus Goossens namens Petrus Daemen, Maria Horsmans).
 • 5. Paulus, geboren te Nierhoven-Nuth, gedoopt op 20 juni 1765 te Nuth (getuige(n): Petrus Houben, Barbara Frissen).
 • 6. Joannes Casparus, geboren te Nierhoven-Nuth, gedoopt op 19 mei 1767 te Nuth (getuige(n): Gerardus Goossens namens Mathias Nelissen, Maria Josepha Nuchelmans).
 • 7. Catharina Elisabeth, geboren te Nierhoven-Nuth, gedoopt op 6 december 1769 te Nuth (getuige(n): Georgius Nicolai namens Paulus Nicolai, Maria Elisabetha Spierts).

Gehuwd op 39-jarige leeftijd op 29 juni 1809 te Nuth met Jan Willem Franciscus MEIJS, 34 jaar oud, gedoopt op 15 juni 1775 te Wijnandsrade, zoon van Michael MEIJS en Maria Helena SOMERS.

 • 8. Maria Catharina, geboren te Nierhoven-Nuth, gedoopt op 12 december 1773 te Nuth (getuige(n): Jacobus Frijns, Joanna Maria Wouters).


III.8 Wilhelmus FRIJNS, pachter hoeve Leeuw-Nuth, gedoopt op 21 december 1735 te Nuth (getuige(n): Wilhelmus Brandts, Elisabeth Crins namens Elisabeth Frins), achternaam bij doop Frins, overleden op 24 november 1811 te Nuth op 75-jarige leeftijd.
Op 26 november 1776 verkocht Agnes Theresia van der Meer, begijn op het groot begijnhof te Tongeren, aan Wilhelmus Frins, halfwin op de hof Leeuw en gehuwd met Maria Josepha Nuchelmans, 573 kleine roeden akkerland "op den grooten bosch" onder Nuth, grenzend aan de heer van Nuth, de verkoopster en de wijenweg, voor 49 stuiver per kleine roede. Het geld moest overhandigd worden aan haar zwager de heer Boccar, gehuwd met Catharina Elisabeth van der Meer. Het land was verpacht aan Bartholomeus Deumens die het land nog tot half maart mocht gebruiken, maar wel vanaf de verkoopdag de pacht aan Frijns moest betalen.[22]
Op 27 april 1780 verkocht Matthijs Bruls, gehuwd met Elisabeth Philippens, aan Wilhelmus Frijns, halfwin op de hof Leeuw en gehuwd met Maria Josepha Nuchelmans, 224 kleine roeden huis met stallen, schuur en weide, gelegen op de Kamp onder Nuth, grenzend aan heer Lorthije, Arnoldus Lino Vranck, de gats en de Wijenweg, leengoed van het hof Merkelbeek, voor 1620 gulden.[23]
Op 8 november 1780 verkocht Christiaen Nuchelmans, gehuwd met Sophia Boesten, aan Willem Frijns, gehuwd met Maria Josepha Nuchelmans, 109 kleine roeden huis met verdere bebouwing en huisweide, gelegen te Hellebroek onder Nuth, grenzend aan Leonardus Nuchelmans, de erfgenamen Leonardus Houben en de straat; voorts 38,5 kleine roeden land aldaar gelegen, grenzend aan Leonardus Nuchelmans, Willem Frijns zelf en de pastoriegoederen; en tenslotte 150 kleine roeden weiland "de kusterweijde", grenzend aan Horstmans, Leonardus Nuchelmans en de erfgenamen Jan Nuchelmans, belast met een half vat rogge aan de armen van Nuth. De koopsom van deze goederen bedroeg 1750 gulden.[24]
Op 13 augustus 1782 verkocht Mathijs Bruls, gehuwd met Elisabeth Philippens. aan Wilhelmus Frijns, halfwin van de hof Leeuw en gehuwd met Maria Josepha Nuchelmans, drie stukken akkerland, te Nuth gelegen, te weten:
a) 63 kleine roeden "op de Ruijters baen", grenzend aan Willem Biesjans, de kinderen van Renier Crijns, schepen Ackermans en Gerard Eijmael;
b) 79 kleine roeden "op de streeck", grenzend aan de hof Leeuw, de kinderen van Renier Crijns. de weduwe Caspar Brants en de weg;
c) 105 kleine roeden op de Sittarderweg, grenzend aan de hof Leeuw, schepen Ackermans en de Sittarderweg.
Deze goederen had Mathijs Bruls eerder op 25 juli 1782 gekocht van zijn broer Christiaen (in welke akte de goederen beschreven werden). Wilhelmus Frijns betaalde 842 gulden en vier stuivers.[25]
Op 15 november 1782 verkochten de broers Christiaen en Thomas Nuchelmans uit Walem onder Klimmen aan hun oom Wilhelmus Frijns, gehuwd met Maria Josepha Nuchelmans, de volgende onroerende goederen:
a) 246 kleine roeden weiland te Hellebroek onder Nuth, oostwaarts Wilhelmus Frijns, westwaarts erfgenamen Jan Nuchelmans, zuidwaarts de straat en noordwaarts Jacobus Ramaekers;
b) 196 kleine roeden akkerland op de Brommelerweg onder Wijnandsrade, oostwaarts Joannes Wilhelmus Canisius, westwaarts Wilhelmus Frijns, zuidwaarts de weg en noordwaarts Dirck Drummen;
c) 150 kleine roeden akkerland "aen de Bracken" onder Wijnandsrade, oostwaarts de erfgenamen Melser Drummen, westwaarts de weg, zuidwaarts verscheidene erven, noordwaarts Gertruid Habets.
De weide kostte 65 stuivers, het akkerland 60 stuivers per kleine roede.[26]
Op 11 december 1782 leende Wilhelmus Frijns, halfwin van de hof Leeuw en gehuwd met Maria Josepha Nuchelmans, van Cornelis Matthias Loijens, koopman en burger van Maastricht, gehuwd met Maria Catharina Geluck, 800 gulden tegen 4%, met welk geld hij de op 15 november 1782 aangekochte stukken land betaalde. Deze goederen werden tot onderpand gesteld, evenals het op 22 juni 1780 toegewezen deel uit de nalatenschap van zijn schoonouders Christiaen Nuchelmans en Jenne Nune, te weten:
a) een bunder en 70,5 kleine roeden weiland te Hellebroek onder Nuth, grenzend aan Arnold Urlings, een mede-erfgenaam en de straat;
b) 130,5 kleine roeden land "in de eijcken" onder Nuth, grenzend aan Steven Offermans en Peter Bruls, belast met twee koppen rogge aan de kapelaan van Hoensbroek;
c) 164 kleine roeden land onder Nuth, grenzend aan de vloedgraaf en Leonardus Nuchelmans.[27]
Op 17 oktober 1785 werd vastgelegd dat Gerardus van Arcken, burger van Maastricht en gehuwd met Catharina Voghts, aan Wilhelmus Frijns, gehuwd met Maria Josepha Nuchelmans, drie onroerende goederen die hem bij erfenis waren toebedeeld, verkocht had, te weten:
a) 167 kleine roeden akkerland "op den streck", grenzend aan de Landscommandeur, Joannes Bruls en de Sittarderweg;
b) 100 kleine roeden akkerland uit een groter perceel aan de Wijenweg, grenzend aan Philippus Voghts en Joannes Bemelmans;
c) 38 kleine roeden akkerland "op den Roscamp", grenzend aan Joannes Bruls en schepen Ackermans.
De totale koopsom bedroeg 1281 gulden, waarvan reeds 171 gulden en 19 stuivers betaald waren en de rest nu werd overhandigd.'[28]'
Zoon van Franciscus FRIJNS (zie II.3) en Catharina BRANDTS.
Gehuwd voor de kerk op 27-jarige leeftijd op 25 oktober 1763 te Nuth met Maria Josepha NUCHELMANS, 22 jaar oud, gedoopt op 18 augustus 1741 te Nuth (getuige(n): Joannes Pricken namens Christianus Schöffelers, Ida Schetjens namens Maria Josepha Nunnux), overleden op 11 juli 1786 te Leeuw-Nuth op 44-jarige leeftijd, begraven op 13 juli 1786 te Nuth, dochter van Christianus NUCHELMANS en Joanna NONNU.
Uit dit huwelijk:

 • 1. Christianus, geboren te Leeuw-Nuth, gedoopt op 21 augustus 1764 te Nuth (getuige(n): Christianus Nuchelmans, Anna Frijns), overleden op 26 augustus 1781 te Leeuw-Nuth op 17-jarige leeftijd, begraven op 28 augustus 1781 te Nuth.
 • 2. Maria Catharina, geboren te Leeuw-Nuth, gedoopt op 8 oktober 1766 te Nuth (getuige(n): Nicolaus Frins, Joanna Nunne), overleden op 25 mei 1855 te Kamp-Nuth op 88-jarige leeftijd.
 • 3. Joannes Franciscus, geboren te Leeuw-Nuth, gedoopt op 9 juli 1768 te Nuth (getuige(n): Joannes Nuchelmans (oom), Anna Frins namens Maria Frins).

Gehuwd met Maria Catharina (Barbara) FRISSEN, gedoopt op 21 februari 1792 te Hulsberg, overleden op 11 april 1818 te Nuth op 26-jarige leeftijd, dochter van Reinerus FRISSEN en Maria Agnes L'ORTYE.

 • 4. Leonardus Nicolaus, geboren te Leeuw-Nuth, gedoopt op 9 februari 1771 te Nuth (getuige(n): Christianus Frins, Anna Frins namens Anna Elisabetha Sleijpen).
 • 5. Joanna Maria, geboren te Leeuw-Nuth, gedoopt op 3 november 1774 te Nuth (getuige(n): Leonardus Nuchelmans, Maria Vroemen), overleden op 13 mei 1864 te Wijnandsrade op 89-jarige leeftijd.

Gehuwd voor de kerk op 22-jarige leeftijd op 16 januari 1797 te Wijnandsrade met Johannes Wilhelmus L'ORTYE, 24 jaar oud, gedoopt op 7 februari 1772 te Wijnandsrade (getuige(n): Servatius Demaso, Anna Maria L'Ortije), overleden op 15 juli 1822 te Wijnandsrade op 50-jarige leeftijd, zoon van Johannes Wilhelmus L'ORTYE en Maria Gertrudis SOMIJA.[29]

 • 6. Franciscus, geboren op 7 februari 1779 te Leeuw-Nuth, gedoopt op 7 februari 1779 te Nuth (getuige(n): Gerardus Goossens namens Christianus Nuchelmans (uit Jabeek), Anna Gertrudis frijns (uit Nuth)), overleden op 6 september 1868 te Nuth op 89-jarige leeftijd.
 • 7. Petrus Leonardus, geboren op 7 februari 1784 te Leeuw-Nuth, gedoopt op 7 februari 1784 te Nuth (getuige(n): Joannes Petrus Houben (Nuth), Anna Maria Rameckers (Nuth)), overleden op 10 februari 1856 te Kamp-Nuth op 72-jarige leeftijd.

Gehuwd op 36-jarige leeftijd op 21 april 1820 te Nuth met Maria Elisabeth FRISSEN, 35 jaar oud, geboren op 18 november 1784 te Driessen-Nuth, gedoopt op 18 november 1784 te Nuth (getuige(n): Joannes Wilhelmus Lortije (Wijnandsrade), Maria Elisabetha Frissen (Nuth) namens Elisabetha Crijns (Nuth)), overleden op 9 december 1835 te Kamp-Nuth op 51-jarige leeftijd, dochter van Reinerus FRISSEN en Maria Agnes L'ORTYE.

III.11 Christianus FRIJNS, gedoopt op 19 december 1738 te Nuth (getuige(n): Winandus Prickers, Maria Jansen), overleden op 7 februari 1808 te Nuth op 69-jarige leeftijd.
Op 3 december 1762 leende Christiaan Frijns, ongehuwd en inwoner van Nuth, 100 gulden tegen 5% van Caecilia Tiessen, wonend op het huis Hoensbroek. Hij borgde daartoe met een morgen akkerland te Grijzegrubben onder Nuth, grenzend aan Caspar Brants, Wijnand Habets en de weg, zoals hem bij lot was toebedeeld.
De lening werd op 30 maart 1784 afgelost.[30]
Op 11 februari 1769 verkocht Christiaen Frijns, gehuwd met Catharina Meijers, aan Bartholomeus Drummen, gehuwd met Catharina Curfs, de goederen die hij onlangs van zijn zwager Franciscus Routers gekocht had. Het betrof 60 1/2 kleine roeden akkerland op de Grote Bosch onder Nuth, oostwaarts Nicolaes a Campo, westwaarts Peter Houben, zuidwaarts de heer van Nuth, noordwaarts de weduwe van der Meer; en 84 kleine roeden akkerland op de Geijsberg, grenzend aan Matthijs Frijns. Peter Houben, Nicolaes a Campo en het voetpad. Elke kleine roede werd verkocht voor 50 stuivers, te korten met honderd gulden op een lening van 500 gulden aan het klooster Commel te Maastricht. De goederen waren verder belast met een kop rogge aan de kerk van Nuth.[31]
Zoon van Franciscus FRIJNS (zie II.3) en Catharina BRANDTS.
Gehuwd voor de kerk (1) op 24-jarige leeftijd op 3 juli 1763 te Nuth met Catharina MEIJERS, 26 jaar oud, gedoopt op 29 december 1736 te Hoensbroek, overleden op 20 mei 1772 te Nierhoven-Nuth op 35-jarige leeftijd, dochter van Reinerus MEIJERS en Anna LOMMERTS.
Gehuwd voor de kerk (2) op 33-jarige leeftijd op 30 augustus 1772 te Nuth met Anna Maria JANSEN.
Uit het eerste huwelijk:

 • 1. Franciscus, geboren te Nierhoven-Nuth, gedoopt op 17 oktober 1764 te Nuth (getuige(n): Christianus Spiertz, Anna Frijns).
 • 2. Anna Catharina, geboren te Nierhoven-Nuth, gedoopt op 17 oktober 1764 te Nuth (getuige(n): Nicolaus Frijns, Anna Lommers).
 • 3. Anna Mechtildis, geboren te Nierhoven-Nuth, gedoopt op 8 februari 1766 te Nuth (getuige(n): Gerardus Goossens namens Jacobus Meijers, Anna Mechtild Lueten), overleden op 23 september 1816 te Nuth op 50-jarige leeftijd.

Gehuwd op 37-jarige leeftijd op 24 november 1803 te Wijnandsrade met Joannes Anthonius CREMERS, 32 jaar oud, geboren te Hellebroek-Nuth, gedoopt op 18 juli 1771 te Nuth (getuige(n): Joannes Casparus Goossens namens Antonius van Eel, Anna Maria Cremers), zoon van Joannes CREMERS en Maria Mechtildis DRUMMEN.

 • 4. Reinerus (zie IV.27).


III.16 Petrus Casparus FRIJNS, gedoopt op 18 april 1744 te Nuth (getuige(n): Casparus Brandts, Maria Frins), achternaam bij doop Frins.
Op 3 april 1770 verkocht Christiaen Frijns, weduwnaar Maria Jansen, bijgestaan door zijn meerderjarige kinderen Joannes Wilhelmus en Anna Elisabeth Frijns (mede handelend voor de minderjarige Nicolaes en Anna Catharina Frijns), aan neef Caspar Frijns, gehuwd met Maria Anna Bemelmans, 171 kleine roeden bebouwing, bestaande uit panhuis, stal en schuur, met bijbehorende huiswei en moestuin, gelegen te Nierhoven onder Nuth, grenzend aan Bartel Drummen, de weg en de weduwe Gereth Janssen, voor 740 gulden. Het geheel was belast met anderhalve kapoen aan de pastorie van Beek.[32]
Op 17 augustus 1772 leende Caspar Frijns, inwoner van Nierhoven-Nuth en gehuwd met Maria Anna Bemelmans, 800 gulden tegen 5% van Jacobus Hennekens, burger van Maastricht en weduwnaar van Maria Johanna Burtin. Hij borgde daartoe met de goederen die hij op 3 april 1770 van Christiaan Crijns gekocht had, welke uit het beleende geld betaald werden.
Verder borgde hij nog met land in het Nierhovenerveld onder Nuth, zoals toebedeeld uit de ouderlijke goederen op 5 mei 1761, te weten:
a) 108 kleine roeden land op de Sittarderweg, grenzend aan hof Leeuw, Willem Ackermans en de weg;
b) 49 kleine roeden land "op de Nagel", grenzend aan Joannes Slangen en Joannes Debets;
c) 120 kleine roeden land op de Geijsberg, grenzend aan de erfgenamen a Campo, Peter Houben en de Wijenweg;
d) 318 kleine roeden land op de Achtbunder, grenzend aan Willem Kleijntjens en de hof Grijzegrubben, van welk goed hij slechts 1/3 had [maar zijn zwagers Hubertus Weustenraedt en Franciscus Marx hadden toegestaan ook hun delen als borg te stellen].[33]
Op 1 april 1784 verkocht Christiaen Bruls, inwoner van Strabbek-Houthem en gehuwd met Mechel Moers, aan Caspar Frijns, gehuwd met Maria Anna Bemelmans, 162 1/2 kleine roeden beemd "de Hoersel" onder Nuth, grenzend aan drossard Strens, de kinderen van Reijner Crijns en Anna Bruls, de hof Leeuw en heer Willems, voor 25 stuivers per kleine roede. De koper betaalde 53 gulden en vijftien stuivers ter plekke. De resterende 150 gulden werd een lening tegen 4%.[34]
Op 14 maart 1787 ruilde Caspar Frijns, gehuwd met Maria Anna Bemelmans, land met Joannes Donners, eveneens wonend te Nierhoven-Nuth en gehuwd met Catharina Eijmael. Caspar Frijns gaf 140 kleine roeden akkerland op de Geijsberg onder Nuth, grenzend aan Mevis Deumens, Petrus Houben, de Wijenweg en de weduwe Caspar Brants. In ruil gaf Joannes Donners 140 kleine roeden akkerland "in den Camp" achter Nierhoven onder Nuth, grenzend aan Bartholomeus Drummen, de Nierhoverweg, de Wijenweg en Caspar Frijns zelf. Omdat het door Joannes Donners geruilde land verhypothekeerd was voor een lening van 700 gulden borgde hij met het door ruil verworven land.[35]
Zoon van Franciscus FRIJNS (zie II.3) en Catharina BRANDTS.
Gehuwd voor de kerk op 23-jarige leeftijd op 31 mei 1767 te Nuth, dispensatie vierde graad bloedverwantschap (met schema) met Anna Maria BEMELMANS, 28 jaar oud, gedoopt op 27 januari 1739 te Nuth (getuige(n): Leonardus Slangen, Maria Limpens), achternaam moeder Dormans, dochter van Arnoldus BEMELMANS en Maria Catharina ORTMANS.
Uit dit huwelijk:

 • 1. Franciscus, geboren te Hellebroek-Nuth, gedoopt op 14 april 1768 te Nuth (getuige(n): Nicolaus Frins, Catharina Ortmans).

Gehuwd op 36-jarige leeftijd op 30 september 1804 te Nuth met Maria Barbara HORSTMANS, 29 jaar oud, geboren te Nierhoven-Nuth, gedoopt op 27 september 1775 te Nuth (getuige(n): Joannes Casparus Goossens namens Wilhelmus Habets, Maria Elisabeth Horstmans), dochter van Paulus HORSTMANS, timmerman, en Maria Barbara FRISSEN.

 • 2. Arnoldus, geboren te Hellebroek-Nuth, gedoopt op 15 januari 1770 te Nuth (getuige(n): Arnoldus Bemelmans, Anna Frins).

Gehuwd op 37-jarige leeftijd op 23 juli 1807 te Nuth met Maria Anna MEIJS, 22 jaar oud, gedoopt op 21 maart 1785 te Wijnandsrade, dochter van Michael MEIJS en Maria Helena SOMERS.

 • 3. Wilhelmus, geboren te Nierhoven-Nuth, gedoopt op 11 maart 1773 te Nuth (getuige(n): Wilhelmus Frijns, Agnes Bemelmans namens Catharina Bemelmans), overleden op 15 juni 1801 te Nuth op 28-jarige leeftijd.
 • 4. Maria Catharina, geboren te Nierhoven-Nuth, gedoopt op 28 januari 1777 te Nuth (getuige(n): Hubertus Weustenraedt, Catharina Bemelmans namens Maria Catharina Frijns), overleden op 27 september 1781 te Nierhoven-Nuth op 4-jarige leeftijd, buikloop, begraven op 28 september 1781 te Nuth.
 • 5. Maria Agnes, geboren op 9 juli 1779 te Nierhoven-Nuth, gedoopt op 9 juli 1779 te Nuth (getuige(n): Christianus Frijns (Nuth), Maria Agnes Bemelmans (Nuth)).
 • 6. Maria Catharina, geboren op 31 juli 1785 te Nierhoven-Nuth, gedoopt op 31 juli 1785 te Nuth (getuige(n): Petrus Houben (Nuth), Maria Dormans (Schinnen)).


Generatie IV

IV.1 Franciscus FRIJNS, gedoopt op 4 maart 1761 te Schinnen, zoon van Nicolaus FRIJNS (zie III.2) en Maria Elisabetha SPIERTS.
Gehuwd voor de kerk op 27-jarige leeftijd op 27 mei 1788 te Spaubeek met Anna Sibilla PIJLS, 32 jaar oud, gedoopt op 14 februari 1756 te Spaubeek, dochter van Nicolaus PIJLS en Cornelia AELFERS.
Uit dit huwelijk:

 • 1. Maria Elisabeth, geboren op 25 mei 1789 te Hunnecum-Nuth, gedoopt op 25 mei 1789 te Nuth (getuige(n): Nicolaus Pijls (Spaubeek), Maria Elisabetha Spierts (Schinnen)).
 • 2. Nicolaus Leopold, geboren op 15 november 1790 te Hunnecum-Nuth, gedoopt op 15 november 1790 te Nuth (getuige(n): Leonardus Houben namens Nicolaus Frijns (Nuth), Maria Mechtildis Pijls (Spaubeek)).
 • 3. Joannes Casparus, geboren op 6 januari 1793 te Hunnecum-Nuth, gedoopt op 7 januari 1793 te Nuth (getuige(n): Joannes Pijls, Elisabetha Speits namens Maria Sybilla Pijls).
 • 4. Maria Cornelia, geboren op 22 juni 1796 te Hunnecum-Nuth, gedoopt op 22 juni 1796 te Nuth (getuige(n): Wilhelmus Frijns namens Christianus Frijns (Schinnen), Maria Cornelia Pijls (Spaubeek)).
 • 5. Maria Catharina, gedoopt op 21 augustus 1799 te Nuth.


IV.3 Franciscus FRIJNS, geboren te Nierhoven-Nuth, gedoopt op 5 juni 1757 te Nuth (getuige(n): NN Horstmans (oom), Catharina Brandts (grootmoeder)), zoon van Matthias FRIJNS (zie III.6) en Maria Elisabeth HORSTMANS.
Gehuwd voor de kerk op 34-jarige leeftijd op 1 oktober 1791 te Heerlen met Anna Mechtildis WILLEMS, 23 jaar oud, gedoopt op 2 januari 1768 te Schimmert, overleden op 22 september 1811 te Schimmert op 43-jarige leeftijd, dochter van Petrus WILLEMS en Anna Elisabetha PIJPERS.
Uit dit huwelijk:

 • 1. Maria Elisabetha, geboren op 4 augustus 1792 te Kamp-Nuth, gedoopt op 4 augustus 1792 te Nuth (getuige(n): Joannes Petrus Frijns, Anna Elisabetha Pipers).


IV.27 Reinerus FRIJNS, geboren te Nierhoven-Nuth, gedoopt op 19 januari 1769 te Nuth (getuige(n): Reinerus Leuten, Maria Josepha Nuchelmans), overleden op 19 september 1837 te Nierhoven-Nuth op 68-jarige leeftijd, zoon van Christianus FRIJNS (zie III.11) en Catharina MEIJERS.
Gehuwd voor de kerk op 21-jarige leeftijd op 7 augustus 1790 te Heerlen met Maria Catharina STIJFS, 24 jaar oud, gedoopt op 22 september 1765 te Brunssum, overleden op 24 december 1813 te Nuth op 48-jarige leeftijd, dochter van Henricus STIJFS en Joanna Maria CALS.
Uit dit huwelijk:

 • 1. Maria Helena, geboren op 5 september 1791 te Nierhoven-Nuth, gedoopt op 5 september 1791 te Nuth (getuige(n): Christianus Frijns (Nuth), Maria Helena Stijfs (Brunssum)).
 • 2. Anna Maria, geboren op 17 juli 1793 te Nierhoven-Nuth, gedoopt op 17 juli 1793 te Nuth (getuige(n): Josephus Stijfs, Anna Maria Janssen).
 • 3. Anna Mechtildis, geboren op 22 februari 1796 te Hellebroek-Nuth, gedoopt op 23 februari 1796 te Nuth (getuige(n): Franciscus Fredericus Gossens (Schinnen), Anna Mechtildis Frijns (Nuth)).
 • 4. Joannes Reinerus, gedoopt op 9 mei 1798 te Nuth.
 • 5. Joannes Wilhelmus, gedoopt op 11 november 1799 te Nuth.


Bronnen

 1. HCL-01.075 LvO 1757, 60r
 2. HCL-01.075 LvO 1757, 123v
 3. HCL-01.075 LvO 1757, 136r
 4. HCL-01.075 LvO 1757, 150v
 5. HCL-01.075 LvO 1757, 200r
 6. HCL-01.075 LvO 1757, 147v
 7. HCL-01.075 LvO 1758, 44v
 8. HCL-01.075 LvO 1758, 146v
 9. HCL-01.075 LvO 1759, 132v
 10. HCL-01.075 LvO 1762, 7v
 11. HCL-01.075 LvO 1759, 253r
 12. HCL-01.075 LvO 1760, 170r
 13. HCL-01.075 LvO 1762, 250r
 14. HCL-01.075 LvO 1759, 276v
 15. HCL-01.075 LvO 1759, 262v
 16. HCL-01.075 LvO 1759, 280v
 17. HCL-01.075 LvO 1760, 120r
 18. HCL-01.075 LvO 1760, 88r
 19. HCL-01.075 LvO 1760, 119v
 20. HCL-01.075 LvO 1760, 178v
 21. HCL-01.075 LvO 1762, 215r
 22. HCL-01.075 LvO 1761, 45v
 23. HCL-01.075 LvO 1762, 132v
 24. HCL-01.075 LvO 1761, 224r
 25. HCL-01.075 LvO 1762, 128r
 26. HCL-01.075 LvO 1763, 1r
 27. HCL-01.075 LvO 1762, 154r
 28. HCL-01.075 LvO 1763, 38r
 29. J. Albert, Nieuwe kwartierstaat Albert-Wevers in LTG 28 (2000), 13
 30. HCL-01.075 LvO 1760, 2r
 31. HCL-01.075 LvO 1762, 178v
 32. HCL-01.075 LvO 1760, 170r
 33. HCL-01.075 LvO 1760, 237v
 34. HCL-01.075 LvO 1762, 233r
 35. HCL-01.075 LvO 1763, 182v

Medewerkers

Harry Luijten, eerste versie op 25 december 2006