Pitsweggen

Uit Genealogie Limburg Wiki
Tree3c.jpgTree3c.jpgTree3c.jpgTree3c.jpg


GENEALOGIE PITSWEGGEN

Generatie I

I.1 Christiaan PITSWEGGEN[1]
Gehuwd met Maria SLANGEN.
Uit dit huwelijk:

 • 1. Gertrudis, gedoopt op 13 oktober 1598 te Nuth (getuige(n): Weren Schillings, Joannes Hartmans, Jutta Renckens, Jutta Slangen, Stephanus Hennis namens zijn moeder).
 • 2. Joannes (zie II.1).
 • 3. Theodorus (zie II.2).
 • 4. Christianus.

Gehuwd voor de kerk op 28 oktober 1629 te Nuth met Anna JACOBS.

 • 5. Petronella.

Gehuwd met Johannes CAELMANS.

Generatie II

II.1 Joannes PITSWEGGEN, gedoopt op 27 maart 1601 te Nuth (getuige(n): Leonardus Huntgens, pastoor van Nuth, Martinus Snijders, Maria e.v. Matthias ..., Petronella Renckens e.v. Stephanus Hennes), overleden op 15 februari 1670 te Nuth op 68-jarige leeftijd, zoon van Christiaan PITSWEGGEN (zie I.1) en Maria SLANGEN.
Op 19 mei 1640 leende Jan Pitswegh, gehuwd met Lisken en wonend te Hellebroek onder Nuth, 200 gulden tegen 6,25% van Jan Buckens, burger van Maastricht en gehuwd met Catharina Bosch. Tot onderpand dienden een morgen akkerland "boven de hounast" onder Nuth, grenzend aan Jan Nuchelmans en jonker Schaesbergh, alsmede een morgen akkerland "op de gijsbergh" onder Nuth, grenzend aan Servaes Huntgens, Tijs Hautvast en de Wijenweg.[2]
Op 24 januari 1642 ruilde Jan Pitzwech, gehuwd met Liesbet Meex, onroerende goederen met Linten Coenen, gehuwd met Eva Stins.
Coenen gaf 40 kleine roeden weiland te Hellebroek onder Nuth "aen Coenen Lind", grenzend aan de erfgenamen Gradt Vlogels, Linten Coenen zelf, Corstiaen Wingaerts en Linten Hermans. Pitzwech gaf 40 kleine roeden weiland te Hellebroek onder Nuth "Pitzweggen weijde", grenzend aan Jan Caelmans, Gertruijt Pitzweg en Jan Pitzweg zelf. Verder verkocht Pitswech nog 180 kleine roeden uit diezelfde wei, gelegen achter het geruilde stuk voor drie gulden en vier stuivers per kleine roede. Deze weide was belast met "een helfken smalts" jaarlijks aan de kerk van Nuth.[3]
Op 26 juni 1644 verkocht Jan Pitswegge, gehuwd met Lisken Meex, aan Christiaen Wijngarts een halve morgen akkerland te Nierhoven onder Nuth, grenzend aan Vaes Huntgens, Anna Schepers en de Wijenweg, voor 25,5 stuiver per kleine roede.[4]
Op 9 september 1647 verkocht Jan Pitswegge, gehuwd met Lijsken Meex, aan Christiaen Wijngarts 100 kleine roeden akkerland te Nierhoven onder Nuth, grenzend aan Lijsken Beltgens, de erfgenamen van Agnes Beltgens, hof Dael en Jan Pitswegge zelf, voor twee gulden per kleine roede. Aangezien het verkochte land onderpand was voor een lening van 200 gulden, verstrekt door Jan Buckems van Maastricht, stelde Jan Pitswegge zich garant met een andere morgen land te Nierhoven "aen de Bergh", grenzend aan erfgenamen van Agnes Beltgens, Ercken Bemelmans, hof Leeuw en "de koul"[5]
Op 7 juli 1651 verkocht Jan Pitswegge, gehuwd met Lijsken Meex, aan Jan Debets, gehuwd met Meijcken Wijngarts, een halve morgen akkerland te Nuth op de Wijenweg achter Nierhoven, grenzend aan de erfgenamen Agnes Beltgens, Lijsken Beltgens en de hof van Jan Pitswegge, voor twee gulden en tien stuivers per kleine roede.[6]
Op 16 april 1652 verkocht Jan Pitswegge, gehuwd met Lijsken Meex, aan Jan Debets, gehuwd met Meijcken Wijngarts, 128 kleine roeden akkerland te Nuth op de Wijenweg achter Nierhoven, grenzend aan Lijsken Beltgens, de erfgenamen Agnes Beltgens en de Wijenweg, voor drie gulden per kleine roede.[7]
Op 3 november 1661 leende Jan Pitswegh, gehuwd met Lijsken Meex, 200 gulden tegen 6,25% van Johan Buckems, burger van Maastricht. Tot onderpand diende een halve bunder akkerland te Nuth "boven de hael koul" achter Nierhoven, grenzend aan Hans Willem de Amentzaga, Gijsel Sloers, Ercken Bemelmans, hof Leeuw en Lijsken Beltgens; en verder zijn huis met 150 kleine roeden weiland te Nierhoven onder Nuth, grenzend aan Jan Debets, Jan Meex, de Wijenweg en Jan Pitswegh zelf.
[Jan Pitswegh ondertekende met Jan Pijtzweg][8]
Op 14 november 1662 leende Jan Pitswegge, gehuwd met Lijsken Meex, 100 gulden tegen 6,25% van Hans Ulrich Gruber, secretaris van Steijn Callefelts, kolonel in staatse dienst te Maastricht. Tot onderpand diende een halve bunder weiland te Nierhoven onder Nuth, grenzend aan Lemmen Brants, Jan Pitswegge zelf en de Meulenweg.[9]
Op 4 december 1665 verklaarde Jan Pitswegge dat hij door Hans Ulrich Gruber gesommeerd was om te betalen, hetgeen hij niet kon, en om dure processen en andere kosten te vermijden had Henderick Munix, schepen van Nuth en burger van Maastricht, de lening overgenomen. Omdat hij verder nog 25 gulden aan Jan Pitswegge verstrekt had, moest hij vanaf nu over 125 gulden rente betalen aan Henderick Munix, onder borgstelling van de voornoemde goederen.[10]
Gehuwd voor de kerk op 28-jarige leeftijd op 6 februari 1630 te Nuth met Elisabeth MEEX, overleden op 8 juni 1680 te Nuth. Lisken Mex vidua Jois Pitswegh obijt octava junij 1680, dochter van Michael MEEX en Elisabeth BELTGENS.[11]
Uit dit huwelijk:

 • 1. Maria, gedoopt op 14 maart 1631 te Nuth (getuige(n): Wernerus Hartmans, Sophia Renckens), overleden op 15 januari 1701 te Nuth op 69-jarige leeftijd.

De overlijdensdatum strookt niet met de datum van de schenkingsakte. Mogelijke een dateringsfout in het schepenbankarchief, Het betreffende deel is niet chronologisch geordend.
17 december 1701 schenking aan broer Michael wegens goede zorgen[12]

 • 2. Michael (zie III.1).
 • 3. Christianus (zie III.2).
 • 4. Matheus PITZWEGGEN (zie III.3).
 • 5. Joannes, gedoopt op 28 juni 1637 te Hillensberg (getuige(n): Tyssken Mollenberg, Gritgen Hamens).
 • 6. Elisabeth, gedoopt op 1 augustus 1639 te Nuth (getuige(n): Henricus Schepers, Catharina ...), achternaam moeder Beltgens! Overleden op 15 januari 1701 te Nuth op 61-jarige leeftijd.
 • 7. Henricus, gedoopt op 9 september 1643 te Nuth (getuige(n): Wilhelmus Stassen, Emerentiana Huntgens e.v. Joannes Hamers), overleden op 28 december 1682 te Nuth op 39-jarige leeftijd.

Deze overlijdensdatum strookt niet met de datum die vermeld wordt in een schenkingsakte:
In een akte van 3 april 1705 verklaarde Michael Pitsweggen dat zijn broer Hendrik Pitsweggen op 26 december 1683 een jaargetijde had gesticht in de kerk van Nuth.[13]
Waarschijnlijk is in de akte sprake van een vergissing.

 • 8. Casparus, gedoopt op 15 november 1646 te Nuth (getuige(n): Arnoldus Swartgen, Ida e.v. Lambertus Lijmpens ex platea [Terstraten]), overleden jan. 1665 te Nuth.

II.2 Theodorus PITSWEGGEN, zoon van Christiaan PITSWEGGEN (zie I.1) en Maria SLANGEN. Gehuwd voor de kerk 1636 te Amstenrade met Barbara van HOMMERT, overleden op 30 januari 1694 te Amstenrade. Barbara, gehuwd met Theodorus Pitzwech.
Op 6 juni 1695, ten overstaan van landmeter Bollen, werden de nagelaten goederen van Dijrck Pitsweck en zijn echtgenote Barbara van Hommert verdeeld in vijf loten:
Lot A Peter Moenen
Lot B Hermen Hermens
Lot C Dijrck Pitsweck
Lot D Merten Pitsweck
Lot E Hermen Pitsweck[14]
Uit dit huwelijk:

 • 1. Hermen, geboren ca. 1640 (geschat)
 • 2. Dirck, geboren ca. 1640 (geschat)
 • 3. Maria Magdalena, gedoopt op 22 juli 1642 te Amstenrade, overleden op 15 oktober 1730 te Nuth op 88-jarige leeftijd, weduwe Herman Coenen (sic!) uit Hellebroek.

Gehuwd voor de kerk op 3 oktober 1673 te Amstenrade op 31-jarige leeftijd met Hermanus HERMENS, 30 jaar oud, gedoopt op 20 november 1642 te Nuth (getuige(n): [geen getuigen vermeld]), achternaam moeder Cortten, overleden voor 1709, zoon van Leonardus HERMENS en Johanna COENEN.

 • 4. Martinus (zie III.4).
 • 5. Anna, geboren ca. 1652 (geschat)

Gehuwd voor de kerk op 28 september 1686 te Amstenrade met Peter MOENEN

Generatie III

III.1 Michael PITSWEGGEN, gedoopt op 1 augustus 1632 te Nuth (getuige(n): Christianus Wingaerts, Petronella Pitswech), overleden op 17 juli 1723 te Nierhoven-Nuth op 90-jarige leeftijd. Egidius Pitsweggen, gehuwd met Maria Mulen, zoon van Joannes PITSWEGGEN (zie II.1) en Elisabeth MEEX.
Op 21 maart 1699 leende Michiel Pitsweggen, gehuwd met Maria Muijlkens, 200 gulden tegen 5% van Geraerdt van Braemt, gehuwd met Helena Selten, en stelde daartoe tot onderpand zijn huis en hof te Nierhoven onder Nuth, grenzend aan Mathijs Meex en Paulus Horsmans, alsmede een halve bunder weiland bij dit huis gelegen, grenzend aan Matthijs Meex, Corstgen Diebets, de wijenweg en de gats van Nierhoven naar Nuth.[15]
Op 27 juli 1701 verklaarde Giel Pitsweggen dat hij voor 57,5 pattacon 176 kleine roeden akkerland verzet had, grenzend aan Caspar Brants, Corstgen Diebets en hof Dael, aan Joannes Frisschen, gehuwd met Barbara Pleugmeckers, voor de duur van twaalf jaar.[16]
Op 2 december 1720 verklaarden Giel Pitsweggen en zijn echtgenote Maria Mulckens, dat hun dochter Catharina, nog ongehuwd, gedurende lange tijd hun financieel had gesteund. Als genoegdoening droegen zij nu de helft in een halve bunder akkerland te Nuth gelegen "aen den bergh omtrent den schavernach" over, grenzend aan de weduwe Paulus Horsmans, hof Leeuw en Meijcken Moberts. Deze schenking stond los van haar kindsdeel in de overige nalatenschap.
Verder verklaarden de echtelieden dat hun dochter Elisabeth "sijnde onnosel van gheest", en daardoor niet in staat voor zichzelf te zorgen, de kamer in hun huis te Nierhoven zou krijgen, met daarbij elf kleine roeden uit de huisweide, af te meten langs de weide van de weduwe Paulus Horsmans en de gats. Ook deze schenking stond los van haar kindsdeel in de verder nalatenschap. Wel werd bepaald dat na het overlijden van Elisabeth alles verdeeld zou worden onder haar zussen (of hun nakomelingen)[17]
Ondertrouwd op 23 november 1670 te Beek. Geel Pitsweck van Nuth, Meijken Muijlkens van Oensel met Maria MULCKENS (Cathagens), overleden mei 1739.
Er staat bij mei 1739 zonder verdere datum het overlijden van Maria Meulkens. Haar overlijden moet voor 14 mei 1739 hebben plaatsgevonden.[18]
Uit dit huwelijk:

 • 1. Joannes PITSWEGH, gedoopt op 28 april 1676 te Nuth (getuige(n): [geen doopgetuigen gegeven]), achternaam moeder niet vermeld, jong overleden.
 • 2. Michael PITSWEGH, gedoopt op 28 juli 1679 te Nuth (getuige(n): Godefridus Horsmans namens Paulus Horsmans, Maria Pitswegh), achternaam moeder Cathagens; tweelingbroer van Maria, jong overleden.
 • 3. Maria PITSWEGH, gedoopt op 29 juli 1679 te Nuth (getuige(n): Maximilianus Schepers namens Joannes Ruijters, Catharina Nuchelmans, e.v. Jacobus Meijs), achternaam moeder niet gegeven; tweelingzus van Michael.
 • 4. Maria PITSWEGH, gedoopt op 26 juli 1680 te Nuth (getuige(n): Matthias Pitswegh, Helena Boesten), achternaam moeder Cathagens, overleden op 8 augustus 1764 te Schimmert op 84-jarige leeftijd.

Gehuwd met Mathias CLAESSEN, overleden op 1 april 1753 te Schimmert.
Op 14 mei 1739 verkochten [in marge: de erfgenamen Giel Pitsweggen] Leijsabeth Pitsweggen, Judith Pitsweggen, Matthijs Claessen, man en voogd van Maria Pitsweggen, en Lambert Ackermans, weduwnaar Catharina Ackermans, aan Joannes Meex, ongehuwd, 20 kleine roeden akkerland "aen den schavernach" onder Nuth, grenzend aan Matthijs Brants, advocaat van der Meer en Mathijs Meex, voor achttien stuivers per kleine roede.[19]

 • 5. Joannes PITSWEGH, gedoopt op 10 december 1684 te Nuth (getuige(n): Dionisius Mulckens, Elisabeth Pitswegh), achternaam moeder niet gegeven, overleden op 6 maart 1712 te Nierhoven-Nuth op 27-jarige leeftijd, zoon van Michael.
 • 6. Catharina, overleden op 3 september 1737 te Nierhoven-Nuth.

Gehuwd voor de kerk op 4 februari 1724 te Schinnen met Lambertus ACKERMANS, woonde Nierhoven-Nuth; broer van Theodorus, gehuwd met Catharina Roox.

 • 7. Judith

Gehuwd met Joannes Theodorus MARMELDIER.

 • 8. Elisabeth, vermeld als "onnosel".[20]

III.2 Christianus PITSWEGGEN, gedoopt op 31 augustus 1633 te Nuth (getuige(n): Joannes Henricii, Anna Jacobii filia villici de Dael), overleden op 16 november 1713 te Oirsbeek op 80-jarige leeftijd,Zoon van Joannes PITSWEGGEN (zie II.1) en Elisabeth MEEX.
Op 4 april 1690 verscheen Corst Pitsweggen, inwoner van Oirsbeek en gehuwd met Helena Boesten, voor notaris Veugen te Maastricht.
Hij verklaarde van Leonardus Welters 200 gulden geleend te hebben.
Leonard Welters had de lening uitgezet voor zijn dochter Maria, geboren uit zijn huwelijk met Elisabeth Pitsweggen, dochter van Corst.
De akte werd gerealiseerd op 17 november 1712 voor de schepenbank Oirsbeek.[21]
Gehuwd met Helena BOESTEN, overleden op 30 januari 1726 te Oirsbeek, zus van Severinus Boesten, gehuwd met Helena Leunis, dochter van Herman? BOESTEN.
Uit dit huwelijk:

 • 1. Hermanus (zie IV.1).
 • 2. Elisabeth.

Gehuwd met Leonardus WELTERS.
III.3 Matheus PITZWEGGEN, gedoopt op 9 februari 1635 te Nuth (getuige(n): Servatius Huntgens senior, Maria Hamers), overleden op 18 januari 1716 te Wolfhagen-Schinnen op 80-jarige leeftijd, zoon van Joannes PITSWEGGEN (zie II.1) en Elisabeth MEEX. Gehuwd voor de kerk op 24-jarige leeftijd op 26 oktober 1659 te Beek (Hervormd). Tijs Spitsweck, jongman van Schinnen, Trijneken Jan, jongedochter van Schinnen met Catharina JANSSEN, overleden op 21 april 1700 te Schinnen.
Uit dit huwelijk:

 • 1. Maria Catharina, gedoopt op 8 augustus 1660 te Schinnen.
 • 2. Gertrudis, gedoopt op 10 mei 1663 te Schinnen, overleden op 28 mei 1741 te Oirsbeek op 78-jarige leeftijd.

Gehuwd voor de kerk op 26-jarige leeftijd op 23 oktober 1689 te Schinnen met Theodorus GEELEN, overleden op 29 juni 1744 te Oirsbeek[22]

 • 3. Joannes, gedoopt op 6 januari 1666 te Schinnen.
 • 4. Elisabetha, gedoopt op 10 januari 1669 te Schinnen.
 • 5. Michael, gedoopt op 25 maart 1670 te Schinnen.
 • 6. Elisabetha, gedoopt op 9 maart 1673 te Schinnen.
 • 7. Catharina, gedoopt op 26 oktober 1681 te Schinnen, overleden op 14 maart 1713 te Sweikhuizen-Schinnen op 31-jarige leeftijd.

Gehuwd voor de kerk op 29-jarige leeftijd op 27 november 1710 te Schinnen met Walramus CRAHAIJ, gerechtsbode, overleden op 20 november 1735 te Schinnen. {Hij is later gehuwd voor de kerk mei 1715 te Schinnen met Sophia VROEMEN, geboren ca. 1675, overleden op 16 oktober 1729 te Schinnen, dochter van Joannes VROEMEN, leenman Hegemshof te Puth, en Petronilla WOLFFS.}

III.4 Martinus PITSWEGGEN, gedoopt op 19 december 1646 te Amstenrade, overleden op 28 november 1725 te Nuth op 78-jarige leeftijd, ex Vaesrae, zoon van Theodorus PITSWEGGEN (zie II.2) en Barbara van HOMMERT. Gehuwd met Joanna LIJMPENS, overleden op 15 februari 1711 te Nuth, ex Vaesrae, dochter van Godefridus en Catharina Meijers uit Hoensbroek? Uit dit huwelijk:

 • 1. Catharina PITSWEGH, gedoopt op 28 januari 1677 te Nuth (getuige(n): Hermanus Hermans, Maria Tilmans).

Gehuwd met Joannes KATSBERGH.

 • 2. Theodorus PITSWEGH, gedoopt op 24 mei 1679 te Nuth (getuige(n): Theodorus, zoon van Theodorus Pitswegh, Helena van Bredenrade namens Ida Lijmpens).
 • 3. Godefridus PITSWEGH, gedoopt op 12 juli 1681 te Nuth (getuige(n): Hermanus Pitswegh, Elisabetha Daniels), overleden op 7 april 1701 te Nuth op 19-jarige leeftijd.
 • 4. Barbara PITSWEGH, gedoopt op 11 mei 1684 te Nuth (getuige(n): Christianus Crijns, Barbara Bemelmans).
 • 5. Hermanus PITSWEGH (zie IV.2).

Generatie IV

IV.1 Hermanus PITSWEGGEN, geboren ca. 1670 te Oirsbeek? Overleden op 22 december 1744 te Hunnecum-Nuth, zoon van Christianus PITSWEGGEN (zie III.2) en Helena BOESTEN.
Op 8 juli 1713 verklaarde Herman Pitsweck, gehuwd met Maria Roeckx, dat hij 150 gulden geleend had van Gerardt van Braampt, voorlezer te Voerendaal en gehuwd met Helena Feltis. Dit geld was bestemd voor de betaling van een huis, hof en weide te Hunnecum onder Nuth, grenzend aan de Gats naar het veld gaande, Lins Cobben, de straat en Ercken Bemelmans, groot een halve bunder. Dit goed had hij onlangs gekocht van Lemmen Weijckmans uit Heer bij Maastricht voor 450 gulden. Tot onderpand van deze lening diende het verworven goed, alsmede het erfdeel dat hij van zijn ouders Corst Pitweck en Helena Bosten zou verwerven.
De ouders Corst Pitsweck en Helena Bosten gaven tegelijkertijd een borgstelling met als onderpand hun huis en hof te Gracht onder Oirsbeek.[23]
Op 20 juli 1713 werd vastgelegd dat Lambertus Weijckmans, gehuwd met Maria Ortmans, op 2 juli 1713 het voorschreven goed te Hunnecum verkocht had. Op de koopsom werd een schuld van 200 gulden staande t.b.v. scholaster van der Meer in mindering gebracht alsmede de rente van vier jaar op deze schuld staande. Lambertus Weijckmans borgde met zijn huis en hof te Heer, groot 124 kleine roeden.[24]
Op 9 oktober 1728 verklaarde Hermen Pitsweggen, gehuwd met Maria Roex, dat zijn dochter Helena de 200 gulden met verlopen rente, staande op zijn huis, had afgelost. Hij liet nu vastlegeen dat na zijn overlijden en dat van zijn echtgenote, Helena vooraf uit de erfenis vergoed zou worden.[25]
Op 3 september 1740 bevestigde Hermen Pitsweggen, weduwnaar van Maria Roex, dat hij afstand had gedaan van al zijn rechten op zijn huis en landerijen, ten behoeve van zijn schoonzoon Lenardt Grijse. Hij was zelf vanwege zijn hoge leeftijd niet meer in staat om zijn goederen, die zwaar belast waren, naar vermogen te beheren. In ruil zouden Lenart Grijse en zijn echtgenote Elisabeth Pitsweggen voor hem zorgen en na zijn dood een fatsoenlijke begrafenis bezorgen.[26]
Gehuwd voor de kerk op 8 oktober 1692 te Oirsbeek, bruidegom van Gracht-Oirsbeek met Maria ROEX, 25 jaar oud, gedoopt op 29 mei 1667 te Wijnandsrade, overleden op 16 juni 1736 te Hunnecum-Nuth op 69-jarige leeftijd, afstamming op basis van naamgeving kinderen, dochter van Joannes ROEX en Maria LIMPENS. Uit dit huwelijk:

 • 1. Joannes PITSWEGHS, gedoopt op 25 november 1693 te Nuth (getuige(n): Wilhelmus Canisius namens Joannes Wuestenraets, Maria Muelkens).
 • 2. Christianus, gedoopt op 26 december 1695 te Nuth (getuige(n): Lambertus Hoorstmans, Helena Freens).
 • 3. Maria, gedoopt op 17 maart 1699 te Nuth (getuige(n): Maes Maessen namens Joannis Loefkens, Maria Kogelen).

Gehuwd met Joannes STASSEN, overleden aug. 1760 te Sittard.
Op 9 juli 1727 verkocht Claes Frijns, gehuwd met Anna Crijns, aan Maria Pitsweggen, gehuwd met Joannes Stassen, 149,5 kleine roeden akkerland nabij Hunnecum onder Nuth, grenzend aan Lens Cobben, Peter Nuchelmans en de weg naar Aalbeek, voor 23 stuivers per kleine roede. Op 17 juli 1727 werd het land genaast door Reijner Crijns, die het geld aan Hermen Pitsweggen, vader van Maria Pitsweggen, overhandigde.[27]

 • 4. Helena, gedoopt op 20 november 1701 te Nuth (getuige(n): Matthias Meex, Anna Kerckraij), overleden op 28 september 1733 te Hunnecum-Nuth op 31-jarige leeftijd, buikloop.

Gehuwd met N. NICOLAI.

 • 5. Matthias, gedoopt op 16 oktober 1704 te Nuth (getuige(n): Wilhelmus Schepers namens Michael Pitsweggen, Maria Rutten), overleden op 4 augustus 1722 te Hunnecum-Nuth op 17-jarige leeftijd.
 • 6. Anna Elisabeth, gedoopt op 25 juni 1708 te Nuth (getuige(n): Matthias Brants, Maria, dochter van Michael Pitsweggen).

Gehuwd met Leonardus GRIJSE.
Op 12 augustus 1740 verkocht Lenaert Grijse, gehuwd met Lijsabeth Pitsweggen, nadat schoonvader Herman Pitsweggen afstand had gedaan van het vruchtgebruik, twee morgen huis met weide en moestuin te Hunnecum onder Nuth, grenzend aan Lens Cobben, de gats, de weduwe Ercken Bemelmans en de dorpstraat, aan Joannes Leunissen, gehuwd met Maria Limpens. Het geheel kostte 150 pattacons of 600 gulden, waarvan een deel bestemd was voor het aflossen van schulden. Verder werd afgesproken dat de koper of diens vader een kind van de verkopers voor vijf maanden in de kost zou nemen.[28]

IV.2 Hermanus PITSWEGH, gedoopt op 1 mei 1686 te Nuth (getuige(n): Leonardus Ronden, Francina de Nobel namens Catharina Lijmpens), overleden op 1 april 1748 te Nuth op 61-jarige leeftijd, zoon van Martinus PITSWEGGEN (zie III.4) en Joanna LIJMPENS. Op 5 mei 1747 verkocht Hermen Pitsweggen, gehuwd met Mechtildis Horsmans, aan Nelis Schetgens, gehuwd met Anna Mechtildis Ivens, 19 kleine roeden weiland te Vaesrade, grenzend aan de erfgenamen Simon Schettens, de koper en de verkoper, voor 31 stuivers per kleine roede en vier jonge appelbomen.[29]
Op 18 november 1747 verkocht Hermen Pitsweggen, gehuwd met Mechtildis Horsmans, 35,5 kleine roeden weiland "in de Oele gatz" onder Vaesrade, grenzend aan Nelis Schetjens en Geurt Philippens, voor 33 stuivers per kleine roede en twee zakken appels. Voorts verkocht hij nog 108 kleine roeden akkerland "aen den witgens wegh" onder Vaesrade, grenzend aan Adam Eijsen en Hermen Mannens, voor 22 stuivers per kleine roede en een ham. Het geheel was belast met veertig pattacons aan de Weustenraedse beurs.
De kopers waren de broers Cornelis Schetjens, gehuwd met Mechtildis Eijvens, en Joannes Schetjens, gehuwd met Elisabeth Selissen.[30]
Gehuwd voor de kerk op 34-jarige leeftijd op 7 januari 1721 te Nuth met Mechtildis HORSTMANS, 23 jaar oud, gedoopt op 15 mei 1697 te Nuth (getuige(n): Henricus Boots namens kanunnik Melchior Canisius, Mechtild Hermens), dochter van Laurentius HORSTMANS en Mechtildis van CAN.
Op 15 mei 1749 verklaarde Mechtildis Horsmans, bijgestaan door zoon Laurentius Pitsweggen, dat zij vanwege geldnood, en het overlijden van haar echtgenoot, genoodzaakt was om land te verzetten. Zij verzette nu aan Laurens Cnooren, gehuwd met Mechtild Timmers, ca. 54 kleine roeden akkerland "aen den hulsbergh" onder Vaesrade, grenzend aan Willem Cnooren, Joannes Weustenraedt en Claes Leufkens. Laurens Cnooren gaf tien pattacons en een "rindtbeest".[31]
Uit dit huwelijk:

 • 1. Joanna Mechtildis PITSWEGGEN, gedoopt op 19 december 1721 te Nuth (getuige(n): Martinus Pitsweggen (grootvader), Barbara Horstmans namens Margaretha Janssen).

Op 16 augustus 1761 verkocht Mechtildis Pitsweggen, ongehuwd, aan Peter Smeets, gehuwd met Maria Bemelmans, 50 kleine roeden akkerland te Vaesrade, grenzend aan Michiel Papperts, Mevis Baggen, de wedywe Canisius en de heide, voor vijf schillingen en 3,5 el Kemper doek.[32]
Op 24 mei 1763 werd het testament opgemaakt van Mechtild Pitsweggen, inwonend als dienstmeid bij Melchior Drummen te Hellebroek. Zij liet haar halfnicht Jenne Catsberghs [dochter van Catharina Pitsweggen] twee gulden na en benoemde tot universeel erfgenaam Peter Meulenbergh [neef van moederskant], die in ruil zorg zou dragen voor de begrafenis.[33]

 • 2. Laurentius PITSWEGGEN, gedoopt op 28 november 1724 te Nuth (getuige(n): Joannes Pricken namens Joannes Horstmans, Barbara NN, overleden op 17 januari 1751 te Vaesrade op 26-jarige leeftijd.
 • 3. Barbara PITSWEGGEN, geboren te Vaesrade, gedoopt op 12 mei 1729 te Nuth (getuige(n): Laurentius Horstmans (oom), Catharina Sleijpen namens Barbara Pitsweggen).
 • 4. Joannes PITSWEGGEN, geboren te Vaesrade, gedoopt op 12 juli 1732 te Nuth (getuige(n): Catharina Flippens), overleden op 14 januari 1749 te Vaesrade op 16-jarige leeftijd.
 • 5. Anna Mechtildis PITSWEGGEN, gedoopt op 14 mei 1736 te Nuth (getuige(n): Joannes Jacobs, Anna Schetjens), overleden op 1 juli 1773 te Vaesrade op 37-jarige leeftijd, begraven op 3 juli 1773 te Nuth.

Gehuwd voor de kerk op 30-jarige leeftijd op 30 september 1766 te Nuth met Petrus PIJLS, 29 jaar oud, gedoopt op 9 februari 1737 te Hoensbroek, zoon van Arnoldus PIJLS en Joanna ENGELEN. {Hij is later gehuwd voor de kerk op 38-jarige leeftijd op 14 mei 1775 te Nuth (getuige(n): Gerardus Goossens, Nicolaus Oortmans) met Anna Maria STIJPERS.}

Bronnen

 1. HCJM Kreijns Uit het duister van het Verleden - Kwartierstaat Kreijns-Spaetgens Geleen 2005, 217
 2. HCL-01.075 LvO 1755, 17r
 3. HCL-01.075 LvO 1755, 25v
 4. HCL-01.075 LvO 1755, 35r
 5. HCL-01.075 LvO 1755, 64v
 6. HCL-01.075 LvO 1755, 114v
 7. HCL-01.075 LvO 1755, 127r
 8. HCL-01.075 LvO 1755, 214r
 9. HCL-01.075 LvO 1755, 222v
 10. HCL-01.075 LvO 1755, 245r
 11. HCJM Kreijns Een onderzoek naar de familie Beltgens in Limburgs Tijdschrift voor Genealogie 18 (1990), 4 en 7 noot 7
 12. HCL-01.075 LvO 1756, 96v
 13. HCL-01.075 LvO 1756, 162r
 14. HCL-09.001 Notariële Archieven 4672 landmeter Bollen, 251-256
 15. HCL-01.075 LvO 1756, 120v
 16. HCL-01.075 LvO 1756, 161v
 17. HCL-01.075 LvO 1757, 132r
 18. HCL-01.075 LvO 1758, 154r
 19. HCL-01.075 LvO 1758, 154r
 20. HCL-01.075 LvO 1758, 154r
 21. HCL-01.075 LvO 1848
 22. HCJM Kreijns Uit het duister van het Verleden - Kwartierstaat Kreijns-Spaetgens Geleen 2005, 92
 23. HCL-01.075 LvO 1757, 52v
 24. HCL-01.075 LvO 1757, 53v
 25. HCL-01.075 LvO 1758, 86r
 26. HCL-01.075 LvO 1758, 143r
 27. HCL-01.075 LvO 1757, 200r
 28. HCL-01.075 LvO 1758, 141v
 29. HCL-01.075 LvO 2136, 119
 30. HCL-01.075 LvO 2136, 27
 31. HCL-01.075 LvO 2136, 84
 32. HCL-01.075 LvO 2136, 330
 33. HCL-01.075 LvO 1760, 1r

Medewerkers

Harry Luijten, herziene versie 2 februari 2024