Houtbeckers

Uit Genealogie Limburg Wiki

GENEALOGIE HOUTBECKERS

Generatie I

I.1 Joannes HOLTBECKERS.
Gehuwd met Metella NN.
Uit dit huwelijk:

 • 1. Joannes HOUTBECKERS (zie II.1).
 • 2. Ida, gedoopt op 31 maart 1588 te Nuth (getuige(n): Servatius Huntgens, Arnoldus van der Schuijren, Anna uxor Petrus Nuchelman, Agata Holtbecker, Helena uxor Arnoldis Heu[gen?]).
 • 3. Maria, gedoopt op 2 mei 1590 te Nuth (getuige(n): Leonardus Caris, Urmgart Holtbecker, Mella Beltgens), overleden op 3 mei 1590 te Nuth, 1 dag oud, overlijden vermeld bij doopinschrijving.


Generatie II


II.1 Joannes HOUTBECKERS, geboren ca. 1585 (geschat), overleden voor 21 november 1644[1], zoon van Joannes HOLTBECKERS (zie I.1) en Metella NN.
Op 16 juni 1615 verklaarde Jan Holtbeckers "metsmecker van nierhoeven", bijgestaan door Joris Gielen, vader van zijn eerste echtgenote, zijn oom Goessen Custers van Thull onder Schinnen en zijn zwager Heijntgen, dat hij in grote schulden verkeerde. Hij kreeg nu van de anderen toestemming om ten behoeve van de kinderen uit het eerste huwelijk goederen te verkopen tot aflossing van de schulden.[2]
Gehuwd (1) voor 9 februari 1610 met Catharina GIELEN, overl. voor 16 juni 1615.
Gehuwd (2) na 13 februari 1612 met Metgen HENNEN.
Op de genachting van 21 november 1644 werd Peter Holtbeckers gedaagd omdat hij zijn stiefmoeder Metgen Hennen had belaagd. Toen Peter Helgers en Lemmen Ruijters hem daarop op straat voor het huis van Metgen Hennen bestraffend hadden toegesproken, had hij zijn mes getrokken en Helgers twee keer in zijn wollen hemd gestoken. De aanklager eiste nu een boete van vijf dubbeldukaten.
Peter Holtbeckers ontkende alles.[3]
Uit het eerste huwelijk:

 • 1. Petrus, gedoopt op 9 februari 1610 te Nuth (getuige(n): Mathias Beltgens, Gosen van Tull, Enken van der Schuijren, Maria Ha...).
 • 2. Mettela, gedoopt op 13 februari 1612 te Nuth (getuige(n): E.H. Stephanus Huntgens, Stephanus Hennus, Maria uxor Wilhelmus Straelen, Agatha Nuchelmans, Ida Nuchelmans).

Uit het tweede huwelijk:

 • 3. Wilhelmus (zie III.3).
 • 4. Elisabeth, gedoopt op 19 januari 1627 te Nuth (getuige(n): Wernerus Bremers, Elisabetha Hermen).
 • 5. Ida, gedoopt op 28 mei 1629 te Nuth (getuige(n): Matthias Stassen, Elisabetha Mecx).
 • 6. Joanna, gedoopt op 10 juni 1632 te Nuth (getuige(n): Guilelmus Bosch, Emerentiana Huntgens).


Generatie III


III.3 Wilhelmus HOUTBECKERS, geboren ca. 1620, geschat, overleden op 26 juli 1680 te Nuth, hypothetische afstamming, zoon van Joannes HOUTBECKERS (zie II.1) en Metgen HENNEN.
Op 15 maart 1663 verkocht Gabriel Limpens aan Willem Houtbeckers, gehuwd met Geet Houn, een halve bunder en 42 kleine roeden land te Nierhoven, grenzend aan Vaes Huntgens, de hof Leeuw, Maij Sloerts en Ercken Bemelmans. Iedere kleine roede gold 28 stuivers. Het land was belast met een half vat rogge aan Hoensbroek.[4]
Gehuwd voor de kerk op 2 november 1650 te Nuth (getuige(n): Joannes Hennen, Arnoldus NN), achternaam bruid Gielen met Margaretha HOEN (Gielen), overleden op 4 november 1703 te Nuth.
Tijdens de genachting van 9 juni 1704 werd namens de pastoor van Nuth gemeld dat wijlen Margaretha Hoen, weduwe Willem Holtbeckers, drie gulden jaarlijks gesticht had voor een jaargetijde, te stellen uit de opbrengst van haar vee, nu eigendom van Joannes Holtbeckers.
Er werd nu verlangd dat Holtbeckers het geld zou leveren of zich voor dit bedrag borg zou stellen.[5]
In een van de aanhangsels van het verslag van de visitatie van de parochie Nuth worden de gestichte jaargetijden genoemd.
13 november: Marg. Hoen vulgo Houtbeckers wordt betaelt bij Gerardt Jansen 1 gulden[6]
Op grond van deze aantekening kan aangenomen worden dat Catharina Houtbeckers (nr. 2 hierna onder IV.1), echtgenote van Gerardus Janssen, een kleindochter van Margaretha Hoen is.
Uit dit huwelijk:

 • 1. Joannes (zie IV.1).
 • 2. Maria, gedoopt op 22 februari 1661 te Nuth (getuige(n): Leonardus Caris, Emerentiana e.v. Joannes Hamers).
 • 3. Maria, gedoopt op 8 juli 1662 te Nuth (getuige(n): Guilhelmus Goesens alias Swartgens, Catharina Houtbeckers), overleden op 10 oktober 1688 te Nuth op 26-jarige leeftijd.
 • 4. Gerardus, gedoopt op 21 januari 1666 te Nuth (getuige(n): Jacobus Maes namens Lambertus Brants).
 • 5. Mechtildis, gedoopt op 15 februari 1668 te Nuth (getuige(n): Ida Beltgens, e.v. Lambertus Brants).
 • 6. Arnoldus, gedoopt op 14 juni 1671 te Nuth (getuige(n): Elisabeth Stassen namens Maria Lijmpens), overleden op 24 november 1689 te Nuth op 18-jarige leeftijd.


Generatie IV


IV.1 Joannes HOUTBECKERS, gedoopt op 15 december 1653 te Nuth (getuige(n): Jacobus Ruijschen, Judith Limpens), overleden op 22 januari 1708 te Nuth op 54-jarige leeftijd, zoon van Wilhelmus HOUTBECKERS (zie III.3) en Margaretha HOEN (Gielen).
Gehuwd voor de kerk op 35-jarige leeftijd op 28 september 1689 te Nuth (getuige(n): Laurentius Meijs, Anna Roecx) met Adelheidis ROEX, geboren ca. 1660, overleden op 8 augustus 1721 te Nuth, dochter van Stephanus ROEX en Catharina HAUTVAST.
Uit dit huwelijk:

 • 1. Maria, gedoopt op 19 maart 1691 te Nuth (getuige(n): Mathias Roox, Anna Hagens namens Catharina Haenen), overleden op 9 december 1705 te Nuth op 14-jarige leeftijd.
 • 2. Catharina, geboren ca. 1695, overleden op 4 april 1781 te Nierhoven-Nuth, begraven op 6 april 1781 te Nuth, bijgezet in het familiegraf Houtbeckers in de parochiekerk nabij de biechtstoel

Gehuwd voor de kerk op 24 oktober 1715 te Nuth (getuige(n): N. de Hartsleben, Guil. Scheepers) met Gerardus JANSSEN, 28 jaar oud, gedoopt op 17 januari 1687 te Voerendaal (getuige(n): Joannes Scils, Elisabetha van Selterich), overleden op 23 juni 1767 te Nierhoven-Nuth op 80-jarige leeftijd, begraven op 25 juni 1767 te Nuth, begraven in het familiegraf Houtbeckers aan de rechterzijde van de kerk nabij de biechtstoel, zoon van Wilhelmus JANSSEN en Anna SNIJDERS.
Op 13 december 1716 ontving Geret Janssen, gehuwd met Catharina Houtbeckers, mede voor zijn zwager Willem Houtbeckers en zijn schoonmoeder Adelheid Roox, weduwe Jan Houtbeckers, 50 gulden van G.H. van Leijen, pastoor van Nuth. Op dit bedrag had Aleth op 9 augustus 1711 13 gulden en 10 stuivers afgelost. Dat bedrag werd weer toegevoegd.
Tot borg diende 90 kleine roeden land in de Haelcoel achter Nierhoven, grenzend aan Michael Canisius, Willem Scherens en Claes Lino Vranck.[7]

 • 3. Wilhelmus (zie V.4).


Generatie V


V.4 Wilhelmus HOUTBECKERS, gedoopt op 11 december 1699 te Nuth (getuige(n): Christianus Debets, Helena Hautvast namens Anna Hagens, Maria Rutten namens Anna Roex), zoon van Joannes HOUTBECKERS (zie IV.1) en Adelheidis ROEX.
Op 6 juli 1731 verkocht Peter Snijders, gehuwd met Cath. Didden, aan Willem Houdtbeckers, gehuwd met Cath. Penders, 246 kleine roeden huis, hof, weide en koolhof in de steeg te Kleingenhout, grenzend aan Jan Maes, de steeg en Marten Pijsters, hoofdzijde de hoogsteeg, voor 715 gulden licht, die inmiddels door de koper overhandigd waren.[8]
Op 6 oktober 1731 verkocht Willem Houtbeckers aan Houb Biesjans de volgende goederen:
a) 54 kleine roeden land op de Distelendries onder Nuth voor 23 stuivers per kleine roede;
b) 40 kleine roeden (minus zeven voet) land in de Wenarts onder Nuth, oostwaarts Jan Weustenraedt, voor 23 stuivers per kleine roede;
c) 128 kleine roeden land op de Hoge Graaf onder Nuth, oostwaarts Gerken Jansen, westwaarts Joannes Horsmans, voor 23 stuivers per kleine roede.[9]
Op 9 november 1731 verkocht Leonard Philips, gehuwd met Jenne Wauben, aan Willem Houdtbeckers, gehuwd met Catharina Penders:
a) 87 kleine roeden akkerland "op het keuken", grenzend aan de weduwe Jacob Didden en Peter Philips, hoofdzijde de Bekerweg, belast met een halve kop rogge aan de armen van Beek;
b) 166 kleine roeden akkerland "op het pudtbroeck", grenzend aan Joannes Philips en Lenardt Nelissen, hoofdzijde de Kerkweg;
c) 114 kleine roeden akkerland "op de Eijckgraaf", grenzend aan Lenaert Penders en Lenaert Nelissen, hoofdzijde de weg.
Iedere kleine roede werd verkocht voor 22 stuivers.[10]
Ondertrouwd (1) op 1 oktober 1729 te Beek, gehuwd voor de kerk op 29-jarige leeftijd op 14 oktober 1729 te Beek, bruid van Kleingenhout met Catharina PENRIS, overleden op 21 oktober 1733 te Beek.
Gehuwd voor de kerk (2) op 35-jarige leeftijd op 28 mei 1735 te Beek. Maria Penders van Kelmont met Maria PENRIS, overleden op 3 mei 1781 te Beek.
Uit het eerste huwelijk:

 • 1. Aleidis, gedoopt op 9 december 1730 te Beek.
 • 2. Anna Catharina, gedoopt op 22 oktober 1733 te Beek.

Op 10 september 1755, 's morgens om acht uur, ten overstaan van notaris uit Voerendaal, liet Anna Catharina Houtbeckers, omgehuwd en in haar 22e jaar, wonend te Kleingenhout onder Beek bij haar stiefmoeder Maria Penders, haar testament opstellen.
Zij lag ziek te bed maar was bij volle verstand.
Zij wenste een christelijke begrafenis en na haar dood voor vijftien gulden missen, te lezen door de kapelaan van Beek.
Haar ooms en tantes Caspar Penders, Johannes Penders, Maria Penders en Anna Penders, nu haar kinderen, liet zij elk 10 gulden, te zeggen dat de drie kinderen van Anna de 10 gulden moesten delen.
Haar zus Aleida Houtbeckers, religieuze bij de Annunciaten tot Wijck bij Maastricht, liet zij een een jaarlijkse lijfrente van tien gulden, staande op een halve bunder land en weide, genaamd de veldweide en een morgen land daarachter gelegen nabij Kleingenhout, grenzend aan de weg, Jan Martens en Joh. Wouters.
Haar universele erfgenamen werden haar halfzusters Maria en Anna Margaretha Houtbeckers en haar halfbroer Willem Houtbeckers.
Voorwaarde was wel dat, zolang als haar halfbroer of een van de halfzusters nog in leven was, zij een jaarmis lieten lezen.[11]
Uit het tweede huwelijk:

 • 3. Joannes, gedoopt op 30 maart 1736 te Beek.
 • 4. Anna Maria, gedoopt op 19 maart 1737 te Beek, overleden op 14 januari 1803 te Beek op 65-jarige leeftijd.

Ondertrouwd op 25 september 1756 te Beek, bruidegom van Nuth, bruid van Klein-Genhout, gehuwd voor de kerk op 19-jarige leeftijd op 10 oktober 1756 te Beek met Lambertus NICOLAI, 28 jaar oud, geboren te Nierhoven-Nuth, gedoopt op 9 januari 1728 te Nuth (getuige(n): Arnoldus Hermens, Catharina Houtbeckers), overleden op 18 juni 1789 te Beek op 61-jarige leeftijd, zoon van Nicolaus NICOLAI en Cornelia HORSTMANS.

 • 5. Joannes, gedoopt op 11 november 1739 te Beek.
 • 6. Anna Margaretha, gedoopt op 1 mei 1741 te Beek.
 • 7. Wilhelmus, gedoopt op 26 februari 1746 te Beek, overleden op 22 oktober 1819 te Beek op 73-jarige leeftijd.

Ondertrouwd op 20 april 1782 te Beek, bruidegom van Kleingehout, gehuwd voor de kerk op 36-jarige leeftijd op 5 mei 1782 te Beek met Maria Anna EGGEN, 30 jaar oud, geboren te Helle-Nuth, gedoopt op 29 mei 1751 te Nuth (getuige(n): Joannes Pricken namens Wilhelmus Ertz, Ida Eggen namens Anna Catharina Hermens), overleden op 9 april 1833 te Geleen op 81-jarige leeftijd, dochter van Leonardus EGGEN en Anna VROEMEN.

 • 8. Joannes, gedoopt op 26 maart 1750 te Beek.


Bronnen

 1. HCL-01.075 LvO 1730, 107r: Op 21 november 1644 is sprake van Mertgen Hennen, weduwe Jan Holtbeckers
 2. HCL-01.075 LvO 7081, 60r
 3. HCL-01.075 LvO 1730, 104r
 4. HCL-01.075 LvO 1771
 5. HCL-01.075 LvO 1734r
 6. HCL-14.A002A-AEK 76.24
 7. Rijckheyt-Archief St.-Bavo Nuth inv. 278, 25
 8. HCL-01.075 LvO 4137, 412
 9. HCL-01.075 LvO 1757, 311v
 10. HCL-01.075 LvO 4137, 422
 11. HCL-09.001 Notariële Archieven 4440 (1755), 75


Medewerkers

Harry Luijten, eerste versie op 15 februari 2024