Eggen

Uit Genealogie Limburg Wiki
Tree3c.jpgTree3c.jpgTree3c.jpg

GENEALOGIE EGGEN

Generatie I

I.1 Christianus EGGEN, overleden op 6 augustus 1672 te Schinnen.
Gehuwd voor de kerk op 13 september 1638 te Schinnen met Petronella BAGGEN.
Op 29 augustus 1666, ten overstaan van notaris Demelinne, gaf Peter Raemaeckers, burger en ramaker te Maastricht, aan executeur Gabriel Raemaeckers volmacht om namens hem naar Puth onder Schinnen te gaan.
Daar zou hij dan Korsten Egghen moeten sommeren om 150 gulden met verlopen rente terug te betalen.[1]
Uit dit huwelijk:

 • 1. Henricus (zie II.1).
 • 2. Helena, gedoopt op 23 juni 1641 te Schinnen (getuige(n): Cornelis Nilkens, Catharina Pijls uxor Pauli Notemans).
 • 3. Matthias, gedoopt op 8 november 1643 te Schinnen (getuige(n): Casparus Pijls).
 • 4. Helena, gedoopt op 10 december 1648 te Schinnen (getuige(n): Mathias Pijls namens Petrus Kisters, Catharina uxor Eustachius Baggen).
 • 5. Melchior, gedoopt op 11 januari 1653 te Schinnen (getuige(n): Paulus Meex, Maria Pesch).
 • 6. Paulus (zie II.2).

Generatie II

II.1 Henricus EGGEN, gedoopt op 6 april 1640 te Schinnen (getuige(n): Michael Wolffs, Agnes Scheepers), overleden op 26 mei 1710 te Terstraten-Nuth op 70-jarige leeftijd, afstamming hypothetisch.zoon van Christianus EGGEN (zie I.1) en Petronella BAGGEN.
Op 3 juli 1667 verkocht Henrick Eggen, gehuwd met Geet Maes, drie stukken akkerland onder Wijnandsrade gelegen aan zijn zwager Houb Smeets, gehuwd met Itgen Maes, te weten:
a) 102 roeden aan de weg naar Brommelen, grenzend aan Severijn Corten en Houb Smiets, belast met een vat rogge aan het huis Wijnandsrade;
b) 115 roeden achter "Quinckerts coolhoff", grenzend aan de erfgenamen jonker Agris en de erfgenamen Reijner Huntgens;
c)77 roeden "boven den Crutswegh boven den uijtlegger", grenzend aan Vaes Roex, Jan Eggen en Jan Ceulen.
Iedere roede kostte 32 stuivers.[2]
Op 4 april 1695 verkocht Ercken Welsen aan Hendrick Eggen een aantal onroerende goederen met een totaal oppervlak van ca. een bunder. te weten:
a) een weide, grenzend aan Peter Eggen, weduwe Gabriel Limpens, Coen Hautvast en de beek;
b) een stuk land op het Helleveld, grenzend aan Claes Hermens en Coen Hautvast;
c) een stuk land in het Kempken, grenzend aan de weduwe Gabriel Houben en Theod. Houben;
d) een huisplaats met de helft van de brand en een gebouw, grenzend aan de erfgenamen Lenert Limpens en de straat.
Hendrick Eggen betaalde 21 stuivers per roede. De lasten bedroegen 6,5 kop rogge aan het klooster St.-Gerlach en een half malder haver in de cijnskaart van het kapittel.[3]
Op 6 september 1696 ruilde Henderick Eggen, bijgestaan door zijn zonen Matthis en Peter Eggen, land met Geurt Kurfs.
Henderick Eggen gaf een bouwplaats met gebouw, groot 15 kleine roeden, te Terstraten, grenzend aan de straat en de weduwe Lenaert Limpens, belast met een halve kop haver in de cijnskaart Nieuwenhof.
Geurt Kurfs gaf in ruil 43 kleine roeden weiland "op den Brandt", grenzend aan Dirck Drummen, de beek en de straat, belast met een half vat rogge in de cijnskaart Nieuwenhof.
Ook gaf Geurt Kurfs nog een koe.[4]
Op 10 januari 1707 deed Hendrick Eggen afstand van zijn rechten op 73 kleine roeden en 12 voet akkerland achter Terstraten, grenzend aan de erfgenamen Claes Hermens, Dirck Bemelmans en de huiswei van Lenaert Bollen.
Vervolgens verkochten zijn zonen Matthis en Peter Eggen het land aan de nog ongehuwde Dirck Bemelmans, die 21 stuivers per kleine roede betaalde.[5]
Gehuwd met Gertrudis MAES, gedoopt op 14 september 1632 te Nuth (getuige(n): Guilielmus Crusen, Anna Stuipers), overleden op 12 augustus 1696 te Terstraten-Nuth op 63-jarige leeftijd, dochter van Petrus MAES en Helena LIMPENS
Grafkruis te Nuth: Hier light begraeven de ersaeme Gertrudis Maes gestorven den 12 augusti 1696 ende den ersaemen Hendrick Eggen haere man gestorven den ... anno ...
Uit dit huwelijk:

 • 1. Petrus, gedoopt op 20 oktober 1662 te Nuth (getuige(n): Eustachius Tessers, Anna Brants, e.v. Godefridus Lijmpens).
 • 2. Matthias (zie III.1).
 • 3. Petrus (zie III.2).
 • 4. Christianus, gedoopt op 9 februari 1673 te Nuth (getuige(n): Cornelius Ortmans, Agnes Eggen).

II.2 Paulus EGGEN, gedoopt op 14 juni 1657 te Schinnen (getuige(n): Gisela Maes), overleden op 18 mei 1704 te Nuth op 46-jarige leeftijd, afstamming hypothetisch, zoon van Christianus EGGEN (zie I.1) en Petronella BAGGEN.
Gehuwd voor de kerk op 21-jarige leeftijd op 29 oktober 1678 te Nuth met Ida RAVEN, geboren ca. 1660, (geschat), overleden op 29 mei 1736 te Nuth, senex vidua, dochter van Simon RAVEN en Maria RAEMECKERS.
{Zij is later ondertrouwd op 20 juni 1706 te Klimmen, weduwnaar uit Aalbeek, weduwe uit Nuth, gehuwd voor de kerk op 2 juli 1706 te Nuth (getuige(n): Wilhelmus Schepers, Godefridus Maes). Petrus Vonck viduus et Ida Raven vidua met Petrus VONCKEN, overleden op 20 april 1728 te Helle-Nuth, senex, zoon van Giel VONCKEN en Mechtild NUCHELMANS.}
Op 26 november 1705 verklaarde Dirck Drummen, gehuwd met Heijleken Maes dat hij op 10 maart 1705 aan Itgen Raven, weduwe Paulus Eggen, ca. een morgen land nabij Helle onder Nuth, grenzend aan Peter Muijlkens, Lijsbet Drummen, de vloedgraaf en Lemmen Loijen, verkocht had. Iedere kleine roede kostte 19 stuivers en twee oort.[6]
Op 16 april 1707 verkocht Marten Cobben, gehuwd met Marie Coumans, 174 kleine roeden akkerland op de Nelisweg, grenzend aan Jacob van der Schuijren, de weg, Guilliam Dael en Ida Welden, weduwe Ercken Tummers, aan Ida Raeven, weduwe Paulus Eggen, en haar kinderen Mathijs en Marie Eggen. Iedere kleine roede kostte 18,5 stuiver.[7]
Uit dit huwelijk:

 • 1. Matthias (zie III.3).
 • 2. Maria, gedoopt op 11 april 1683 te Nuth (getuige(n): Henricus Eggen, Gertrud Raven), overleden op 22 april 1728 te Helle-Nuth op 45-jarige leeftijd.

Gehuwd op 30-jarige leeftijd op 5 november 1713 te Beek, Jacob Broens jm van Groot gen Hout met Maria Ekken jd geboortig in de Heerlijkh. van Nutt met Jacobus BROUNS.
{Hij is later gehuwd voor de kerk op 18 februari 1736 te Hulsberg met Catharina MEIJS, 38 jaar oud, gedoopt op 7 november 1697 te Nuth (getuige(n): Godefridus Hermens, Gertrudis Limpens), dochter van Joannes MEIJS, timmerman, en Mechtildis HERMANS.}

Generatie III

III.1 Matthias EGGEN, gedoopt op 26 oktober 1666 te Nuth (getuige(n): Ida Gruels namens Maria e.v. Servatius Limpens), overleden op 19 september 1725 te Terstraten-Nuth op 58-jarige leeftijd, zoon van Henricus EGGEN (zie II.1) en Gertrudis MAES.
Op 21 februari 1711 ruilde Thijs Eggen, gehuwd met Nelen Raven, land met Willem Buskens en Joannes Hend. Kremers, gehuwd met Elisabeth Buskens. This ontving 147 roeden en 10 voet weiland te Terstraten onder Nuth, 19 roeden beemd in Hellebroek onder Nuth, grenzend aan Thomas Crijns, alsmede nog vier percelen land, waarvan de specificaties aan Thijs schriftelijk werden overhandigd. Thijs Eggen gaf in ruil een halve morgen land achter Terstraten "op den graeff", grenzend aan de erfgenamen Jan Leuffkens, Thijs Eggen en Peter Eggen. Verder zou hij uiterlijk Pinksteren 1711 nog 485 gulden betalen, Een schuld van 115 gulden tegen 5%, staande op de verworven goederen, werd door Thijs Eggen overgenomen.[8]
Op 27 maart 1713 verkocht Matthijs Eggen, gehuwd met Nelen Raven 70 roeden beemd in de Hellebroeker beemden onder Nuth, grenzend aan de weduwe Matthijs Limpens, Reinier Crijns, de erfgenamen Claes Coenen, de vloedgraaf en de erfgenamen Severen Cortten, voor 13 stuivers per roede aan de weduwe van Matthijs Limpens.[9]
Op 31 maart 1715 verkocht Thijs Eggen, gehuwd met Nelen Raeven, 108 roeden akkerland op het Helleveld onder Nuth, grenzend aan Claes Hermens, Jan Hermens en Jan Peters, voor 18 stuivers per roede. De koper was Geurt Snackers, gehuwd met Gertruijt Hermens.[10]
Op 22 juli 1715 leende Matthijs Eggen, gehuwd met Nelen Raeven, 200 gulden tegen 5% van Matthijs Meex, armenmeester van Nuth, en stelde daartoe tot onderpand drie morgen en 84 roeden land "op den wateros" onder Nuth, grenzend aan Merten a Campo, Peter Eggen, de Trichterweg en Hermen Meijs; voorts een morgen en 14 roeden land op het Helleveld onder Nuth, grenzend aan Hermen Meijs, Lenaert Bollen en de erfgenamen Claes Hermens.[11]
Op 1 oktober 1721 verkocht Matthijs Eggen, inwoner van Nuth en gehuwd met Cornelia Raven, voor de schepenbank Schin op Geul aan Hendrick Habets, gehuwd met Mechtelt Habets, de volgende onroerende goederen:
a) een huis met koolhof en alle gerechtigheden, gelegen te Walem, oostwaarts de gemene straat , westwaarts de koper, hoofdzijden de erfgenamen Hendrick Boesten;
b) ca. 40 kleine roeden huisweide;
c) ca. een halve bunder en twaalf kleine roeden akkerland te Walem, oostwaarts erfgenamen Thomas Didden, westwaarts erfgenamen Hendrick Boesten;
d) een weiland "d'hoogh biesen" tot Walem met haar gerechtigheden, oostwaarts erfgenamen Reijnder Sleijpen, westwaarts de straat genaamd "cleenen wegh".
Het geheel werd verkocht voor 95 pattacons of 380 gulden. De last van drie vaten minus een halve kop rogge aan de kerk van Schin op Geul werd niet gekort op de koopsom.[12]
Gehuwd voor de kerk op 24-jarige leeftijd op 14 september 1691 te Schin op Geul met Cornelia RAVEN, 28 jaar oud, gedoopt op 22 april 1663 te Nuth (getuige(n): Joannes Habets, Catharina Raven), overleden op 23 mei 1740 te Terstraten-Nuth op 77-jarige leeftijd, dochter van Simon RAVEN en Maria RAEMECKERS.
Uit dit huwelijk:

 • 1. Christianus, gedoopt op 2 oktober 1693 te Schin op Geul (getuige(n): Paulus Eggen, Helena Lijmpens), overleden op 25 november 1693 te Schin op Geul, 54 dagen oud.
 • 2. Maria, gedoopt op 22 februari 1695 te Schin op Geul (getuige(n): Henricus Eggen, Sophia Timmermans), overleden op 28 februari 1770 te Helle-Nuth op 75-jarige leeftijd.

Op 3 januari 1770 maakte Maria Eggen, echtgenote van Frans Ackermans haar testament.
Zij woonde toen in bij haar broer Hendrick Eggen, gehuwd met Maria Omstee, en werd omschreven als "sijnde in hooge jaeren ende ouderdom geheel ongraed van litmaeten ende verders noch hebbende een accident".
Zij vertelde dat ze vanwege de slechte behandeling door de kinderen uit het eerste huwelijk van haar echtgenoot genoodzaakt was om hem te verlaten. Voor haar levensonderhoud had zij onderdak gezocht bij haar voornoemde broer Hendrik.
Zij toonde een volmacht van haar echtgenoot waarin hij haar vrijheid gaf om over haar goederen te beschikken, waarna zij haar broer Hendrik het gebruik van deze goederen gaf.
En omdat het om slechts een klein bezit ging, mocht hij dit na haar dood in eigendom houden.
Twee stukken land werden echter gereserveerd voor haar nichtje Cornelia Eggen, dochter van Hendrik, vanwege de goede zorgen voor haar tante. Het betrof 50 roeden akkerland "op den langen morgen" op het Helleveld onder Nuth, grenzend aan Hermen Snackers en Hendrick Eggen, en verder 33 roeden akkerland op de Trichterweg onder Nuth, grenzend aan Gertruid Eggen en Hendrick Eggen.
Verder reserveerde Maria Eggen nog 50 roeden land uit een groter stuk " op den graef" onder Nuth, grenzend aan Gertruid Eggen, Hendrick Eggen en Lucia Meijs. Dit land zou in drie porties verdeeld worden onder haar zus Gertruid Eggen, de erfgenamen van haar zus Ida Eggen, bij leven gehuwd met Joannes Mulckens, en haar broer Hendrick Eggen.[13]
Gehuwd voor de kerk op 39-jarige leeftijd op 31 mei 1734 te Hulsberg met Franciscus ACKERMANS, 49 jaar oud, gedoopt op 21 september 1684 te Nuth (getuige(n): Jacobus Roebroeck namens Rudolphus Curvers, Catharina Rameckers), overleden op 10 juli 1770 te Aalbeek-Hulsberg op 85-jarige leeftijd, viduus 90 annorum, zoon van Rolandus ACKERMANS en Elisabeth ROEBROECK.
{Hij was eerder ondertrouwd op 1 juli 1713 te Klimmen, vermelding ouders, gehuwd voor de kerk op 28-jarige leeftijd op 16 juli 1713 te Hulsberg met Judith KNOLS, 23 jaar oud, gedoopt op 6 januari 1690 te Schimmert, overleden op 26 september 1733 te Aalbeek-Hulsberg op 43-jarige leeftijd, uxor circiter 40 annorum, dochter van Joannes KNOLS en Maria BROUNS.}

 • 3. Gertruid, gedoopt op 3 maart 1697 te Schin op Geul (getuige(n): Joannes Loijens, Maria Smits), overleden op 27 november 1774 te Terstraten-Nuth op 77-jarige leeftijd, begraven op 29 november 1774 te Nuth.

Op 27 februari 1734 verkocht Servaes Coumans, ongehuwd en soldaat in Staatse dienst, aan Gertruijd Eggen, weduwe Joannes Spijckers, 117 kleine roeden akkerland nabij de jofferweide onder Nuth, grenzend aan Jan Drummen, Geraerd Schils en het voetpad; en verder nog 87 kleine roeden akkerland aldaar gelegen, grenzend aan Jan Cremers en Geraerd Schils. Iedere kleine roede kostte 18 stuivers. Het land zou pas per 1 oktober 1736 beschikbaar komen.[14]
Op 21 april 1736 verkocht Joannes Muijlkens, gehuwd met Ida Eggen, het erfdeel, zoals toegevallen van zijn schoonvader Matthijs Eggen, 51,5 kleine roeden huis, bestaande uit keuken, neere en kamer, met huisweide, gelegen Terstraten onder Nuth, met inbegrip van de timmerplaats; voorts 110 kleine roeden weiland ook te Terstraten gelegen, grenzend aan Frans Ackermans en Peter Eggen, aan zijn schoonzus Gertruijd Eggen, weduwe Joannes Spijckers, voor 480 gulden.
Gertruijd Eggen betaalde door het overnemen van een schuld van 100 gulden die Joannes Muijlkens bij zijn zwager Hendrick Eggen had, door het overnemen van diens vierde deel in een schuld van 200 gulden aan de armen van Nuth, en het overdragen van 100 kleine roeden akkerland aan het Stepken onder Nuth, grenzend aan de erfgenamen Joannes Spijckers, Johan Timmers en de Trichterweg.[15]
Op 3 juni 1745 werden huwelijkse voorwaarden opgemaakt tussen Laurens Cremers en Gertruijd Eggen. Er werd afgesproken dat na de dood van een van beiden de erfenis in drie gelijke delen gesplitst zou worden en de langstlevende een waarde van 50 gulden zou verkrijgen voor begrafeniskosten e.d. De ingebrachte goederen zouden bij de eigen erfgenamen blijven. Staande gewassen zouden bij overlijden half aan de langstlevende, half aan de erfgenamen blijven.[16]
Op 23 november 1745 werd een akkoord bereikt tussen Matthevis Bemelmans, gehuwd met Gertruijd Crans, en Laurens Cremers, gehuwd met Gertruijd Eggen, stiefmoeder van Gertruijd Crans, aangaande de nalatenschap van Mevis Crans.
Gertruijd Eggen moest, conform de huwelijkse voorwaarden die zij was aangegaan met wijlen Mevis Crans, aan diens erfgenamen 150 gulden uitkeren, waarvoor zij dan alle roerende goederen mocht behouden.
Matthevis Bemelmans verklaarde reeds 50 gulden, mede namens het weeskind van wijlen zijn zwager Joannes Drummen ontvangen te hebben. 50 gulden zou betaald worden uit een lening die Mevis Crans eertijds met de weduwe Canisius had afgesloten. En de resterende 50 gulden zou binnen zes weken betaald worden, na aftrek van de helft van acht pattacons wegens genaaste goederen.[17]
Op 20 april 1752 verkocht Peter Cremers, gehuwd met Maria Catharina Ruisop, aan Gertruid Cremers [weduwe Laurens Cremers] 37 kleine roeden akkerland op de Trichterweg onder Nuth, grenzend aan de weduwe van Hendrick Drummen en de erfgenamen van Claes Snackers. Verder verkocht hij haar 60 kleine roeden akkerland "op den bastert", grenzend aan Reinder Crins, Joannes Meijs en Joannes Kurfs. Iedere kleine roede kostte 30 stuivers.
Tevens verkocht hij zijn deel in 105 kleine roeden akkerland, samen met Laurens Cremers gekocht, waarvan hij de helft na haar dood zou erven, bestaande in een perceel op de Achtbounder, grenzend aan Caspar Brans, de weduwe van Hendrick Drummen, de erfgenamen van Mattijs Hautfast, en Arnoldus Bemelmans; en een perceel aan de Wijenweg op het Beitelken, grenzend aan Melser Grootjans, Coen Hautfast en Joannes Meijs. Elke kleine roede kostte 25 stuivers.[18]
Op 23 januari 1762 verkocht Elisabeth Hamers, weduwe Arnold Raven, wonende te Bekergenhout, ten behoeve van haar kinderen en met toestemming van hun voogd Claes Hamers, aan haar zwager Joseph Meijs, gehuwd met Ida Raven, en aan Gertruijd Eggen, weduwe Laurens Cremers, 638 kleine roeden akkerland en weide onder Nuth, waarvan de gegevens bij de kopers bekend waren. Deze goederen, belast met anderhalve kop koren aan de Armen van Nuth en een halve malder zaad aan de kerk van Nuth, werden verkocht voor 30 gulden per grote roede. De verkoopster gebruikte het geld om de goederen die ze op 9 november 1761 van haar zwager Jacob Erckens gekocht had te betalen.[19]
Op 16 juli 1763 verkocht Stas Heuten, gehuwd met Anna Coenen, aan Gertruid Eggen, weduwe, 109 kleine roeden akkerland in de Withegge onder Nuth, oostwaarts Winandus Habets, westwaarts de graaf, hoofdzijde Niclaes Campo voo 45 stuivers per kleine roede.[20]
Op 5 juni 1764 verkocht Peter Muijlkens, gehuwd met Johanna Roebroeckx, aan Gertruid Eggen ca. 80 kleine roeden akkerland "in den Hellbosch" onder Nuth, grenzend aan Niclaes a Campo, Sijmon Habets, de weduwe Steven Eggen en Hendrick Roebroeckx, voor 33 stuivers per kleine roede.Bij meting op 7 maart 1765 bleek het stuk slechts 74 1/2 kleine roeden groot te zijn.[21]
Op 22 augustus 1764 verkocht Sijmonis Habets, gehuwd met Maria Johanna Jacobs, aan Gertruijd Eggen, weduwe, 77 kleine roeden akkerland op het Helleveld of "Hellbosch" onder Nuth, oostwaarts de weduwe Steven Eggen, westwaarts Claes Coenen, hoofdzijde Johannes Beckers, voor twee gulden per kleine roede.[22]
Op 15 maart 1765 verkocht Hermen Snackers, gehuwd met Catharina Voncken, aan Gertruid Eggen, weduwe Laurens Cremers, 92,5 kleine roeden akkerland op het Helleveld onder Nuth, grenzend aan Joannes Hermens en de erfgenamen Claes Snackers, voor 43 stuivers per kleine roede. Dit stuk land werd op 21 mei 1765 genaast door Godefridus Snackers.[23]
Op 4 december 1769 verkocht Stas Heuten, gehuwd met Anna Coenen, aan Gertruijd Eggen, weduwe Joannes Spijckers, en haar kinderen Peter Spijckers, in tweede huwelijk met Anna Kerckhoffs, en Barbara Spijckers, gehuwd met Joannes Limpens, 50 kleine roeden huis met schuur en plaats, stallen en huiswei te Terstraten onder Nuth, grenzend aan Gertruijd Eggen zelf, Hermen Snackers en de dorpstraat, belast met een vat rogge en een kapoen aan advocaat Limpens. Verder werd nog 50 kleine roeden akkerland aan de Beckerweg verkocht, die echter zo ongunstig lag dat besloten werd om via ruil nog 100 kleine roeden toe te voegen. Het geheel grensde aan de erven Nicolaes a Campo, Joannes Meijs, de Trichterweg en de Beckerweg, waarvoor in ruil 83 kleine roeden op het Helleveld, grenzend aan Joannes Beckers, Claes Ruijsop en Hermen Snackers, alsmede 17 kleine roeden aan de Beckerweg, af te meten langs goederen van Stas Heuten, werden overgedragen. De koopsom bedroeg 1012 gulden en tien stuivers, alsmede een "meerenveulen" ter waarde van 50 pattacons.[24]
Op 13 april 1770 verkocht Francis Lemmens, gehuwd met Maria Heijnen, aan Gertruijdt Eggen, weduwe Spijckers, een halve morgen weiland te Terstraten onder Nuth, grenzend aan de koopster en Henrick Bemelmans, voor 52 stuivers per kleine roede.[25]
Gehuwd voor de kerk (1) op 29-jarige leeftijd op 16 november 1726 te Nuth (getuige(n): Petrus Crins, Servatius Coemans) met Joannes SPIJCKERS, 45 jaar oud, smid, gedoopt op 31 mei 1681 te Nuth (getuige(n): Henricus Hermens, Anna Corduweners namens Francisca van Nobel), achternaam bij doop Spijcarts, overleden op 6 november 1733 te Nuth op 52-jarige leeftijd, faber ferr. (smid), zoon van Servatius SPIJCKERS, smid, en Barbara HERMENS.
Gehuwd voor de kerk (2) op 39-jarige leeftijd op 2 mei 1736 te Nuth (getuige(n): Henricus Eggen, Servatius Spijkers), viduus et vidua met Bartholomeus CRANS, 51 jaar oud, gedoopt op 6 maart 1685 te Schinnen, overleden op 17 april 1744 te Nierhoven-Nuth op 59-jarige leeftijd, zoon van Joannes CRANS en Gertrudis RAMECKERS.
Gehuwd voor de kerk (3) op 48-jarige leeftijd op 2 juni 1745 te Nuth (getuige(n): Petrus Cremers, Petrus Spijkers), viduus et vidua met Laurentius CREMERS, 50 jaar oud, gedoopt op 4 januari 1695 te Nuth (getuige(n): Paulus Meijs, Agnes Meijs), overleden op 5 december 1747 te Nuth op 52-jarige leeftijd. ex Brandt, zoon van Petrus CREMERS en Ida SMEETS.

 • 4. Henricus (zie IV.1).
 • 5. Ida, gedoopt op 2 februari 1703 te Schin op Geul (getuige(n): Servatius Welschen, Maria Smiets), overleden op 24 augustus 1746 te Helle-Nuth op 43-jarige leeftijd. Gehuwd voor de kerk op 21-jarige leeftijd op 12 november 1724 te Nuth (getuige(n): Theodorus Meulkens, Joannes Raven) met Joannes MEULKENS, 24 jaar oud, gedoopt op 30 augustus 1700 te Nuth (getuige(n): Jacobus Roebroeck, Anna Hermens), overleden op 20 augustus 1764 te Schimmert op 63-jarige leeftijd, zoon van Petrus MEULKENS en Gertrudis DREMMEN.

III.2 Petrus EGGEN, gedoopt op 3 april 1670 te Nuth (getuige(n): Henricus Schepers namens Hubertus Smeets, Catharina Meijers), overleden op 6 oktober 1746 te Terstraten-Nuth op 76-jarige leeftijd, zoon van Henricus EGGEN (zie II.1) en Gertrudis MAES.
Op 12 september 1699 ruilde Peter Eggen, gehuwd met Heijleken Limpens, goederen met de nog ongehuwde Jan Limpens.
Peter Eggen gaf zijn vierde kindsdeel in een huis met weide en beemd te Terstraten, genaamd "Beckians huijs", grenzend aan Hendrick Eggen, de straat, de beek en Jan Leufkens.
Jan Limpens gaf een beemd bij het Horen onder Nuth, grenzend aan Jan Gielkens, Giel Gruijls en de straat. Bovendien gaf hij 12 pattacons en twee ooien.
Jan Limpens behield wel de beste eik uit de beemd, terwijl Peter Eggen de drift langs de beek behield, zoals ook Claes Hermens die had.
Peter Eggen behield ook het recht van overpad, maar moest wel zorgen dat eventuele openingen weer gedicht werden.[26]
Op 22 juli 1711, ten overstaan van notaris Demelinne te Maastricht, leende Peter Eggen, inwoner van Terstraten en gehuwd met Heijlken Limpens, 300 gulden tegen 5% van het Wittevrouwenklooster te Maastricht. Tot onderpand dienden:
a) 27 kleine roeden huis met stallen en moestuin te Terstraten;
b) 106 kleine roeden akkerland naast zijn moestuin, grenzend aan Geurt Snackers;
c) 149 kleine roeden "de bovenste weijde" naast de Bergerhof;
d) 122 kleine roeden "de overste weijde" naast Jan Limpens;
e) 173 kleine roeden akkerland "op de wateros", naast de weduwe Hendrick Hermens;
f) 219 kleine roeden akkerland, westwaarts grenzend aan de erfgenamen Leufkens;
g) 54 kleine roeden akkerland op het Helleveld naast Geurt Snackers;
h) 65,5 kleine roeden akkerland op het Helleveld naast Lenart Limpens en de erfgenamen Vaes Pijpers;
i) 90 kleine roeden akkerland "over tweers op den raet";
j) 134 kleine roeden akkerland op de Beckerweg;
k) 58 kleine roeden akkerland "op 't kempken" naast Vaes Limpens;
l) 150 kleine roeden akkerland op het Bergerveld naast Lenart Limpens en de erfgenamen Ercken Meijs (zoals toebedeeld op 23 oktober 1710);
m) 200 kleine roeden akkerland aan het Kruis;
n) 95 kleine roeden akkerland naast Jan Dremmen;
o) 103 kleine roeden akkerland in de Haverdelle;
p) 92 kleine roeden akkerland, grenzend aan de erfgenamen Vaes Lijmpens;
q) een halve bunder weiland, grenzend aan Ercken Swelsen en Jan Karis;
r) 75 kleine roeden weiland, grenzend aan Lins Meijs en Matthijs Hautvast;
s) 23 kleine roeden moestuin "Brants Coelhof" naast Claes Hermens;
t) 116 kleine roeden akkerland "in 't swarte Cuijl", grenzend aan Hendrick Goessens en Lintien Hermens (via zijn echtgenote toebedeeld op 5 december 1690);
u) 113 kleine roeden akkerland, afkomstig van Jan Caris, grenzend aan Willem Haemers en Lenaert Limpens;
v) 67 kleine roeden akkerland "op den heufen", grenzend aan Jan Limpens en Lenart Limpens;
w) 78 kleine roeden akkerland op het Helleveld, grenzend aan de erfgenamen Leufkens en Lenart Lijmpens.'[27]
Op 3 juli 1712 verkocht Peter Eggen, gehuwd met Heijlicken Limpens aan Jan Limpens, gehuwd met Maria Peters, 75 kleine roeden akkerland aan het Kruis onder Nuth, grenzend aan Peter Eggen zelf, Jan Limpens zelf en de weg , voor 21 stuivers per kleine roede.[28]
Op 4 maart 1715 leende Peter Eggen, gehuwd met Heijlicken Limpens, van Peter Heijnen, burgemeester van Spaubeek, 100 gulden tegen 6,25% en stelde daartoe tot onderpand:
a) een morgen akkerland in de Withegge, grenzend aan Leonaert Limpens, Jan Goessens en Jan Limpens;
b) 95 kleine roeden akkerland "in de swarte cuijll", grenzend aan Lambert Heijnen, Paulus Meijs en de weg;
c) 75 kleine roeden akkerland "in de swarte cuijll", grenzend aan Hein Bemelmans en de erfgenamen Lintien Hermens.'[29]
Op 31 maart 1715 verkocht Peter Eggen, gehuwd met Heijlicken Limpens, aan Geurt Snackers, gehuwd met Gertruijt Hermens, 54 kleine roeden akkerland op het Helleveld, grenzend aan Geurt Snackers zelf en Jan Limpens, voor twee schillingen per kleine roede; en voorts 60 kleine roeden akkerland "in 't Campken", grenzend aan Claes Hermens, Vaes Limpens, Lens Meijs en de straat, voor 25 stuivers per kleine roede.'[30]
Gehuwd voor de kerk op 20-jarige leeftijd op 25 november 1690 te Nuth (getuige(n): Maximiliaen Schepers, Maria Hamers) met Helena LIJMPENS, 20 jaar oud, gedoopt op 20 maart 1670 te Nuth (getuige(n): Petrus Lijmpens, Helena Lijmpens, e.v. Nicolaus Hermans), overleden op 30 april 1753 te Spaubeek op 83-jarige leeftijd. Dochter van Gabriel LIJMPENS en Joanna CARIS.
Op 4 mei 1747 maakte Heijleken Limpens, weduwe Peter Eggen, haar testament. Voor haar zoon Peter Eggen, die nog aan zijn vader 40 pattacons had verstrekt, zou voorafgaand aan de erfdeling het paard, de kar, het landbouwgereedschap, een "kistenstange" en een grote zetel gegeven worden. Haar dochter Heijleken Eggen, die een dukaat voor kaarsen voor haar vader en een dukaat voor schatgeld had geleverd, zou voor dat bedrag uit de roerende goederen betaald worden. Dochter Jenne Eggen kreeg de "moelje".'[31]
Op 14 april 1750 deed Helena Limpens, weduwe Peter Eggen, afstand van haar rechten op haar onroerende goederen. Vanwege haar hoge leeftijd droeg zij alle goederen, gelegen te Terstraten onder Nuth, over aan haar kinderen. Voorwaarde was wel dat de zes kinderen haar jaarlijks elk drie pattacons zouden geven, waarvan de helft met Pasen en de helft met St.-Remigius. De kinderen die tekenden waren Hendrick, Christiaen en Leonaerd Eggen, en de schoonzonen Hermen Hermens en Thomas Maes (dochter Helena wordt niet vermeld).'[32]
Op 20 april 1750 verkochten de kinderen van wijlen Peter Eggen en Heijleken Limpens, nadat hun moeder op 14 april afstand had gedaan van haar rechten, aan Joannes Beckers, gehuwd met Mechtild Limpens, drie morgen en dertien kleine roeden weiland te Terstraten onder Nuth, genaamd "overweijde", grenzend aan Hermen Meijs en de beek, voor twee gulden en vijf stuivers per kleine roede.'[33]
Uit dit huwelijk:

 • 1. Henricus (zie IV.2).
 • 2. Helena, gedoopt op 16 maart 1694 te Nuth (getuige(n): Nicolaus Hermens, Catharina Kraes).
 • 3. Joanna ECKEN, gedoopt op 28 oktober 1695 te Nuth (getuige(n): Leonardus Limpens namens Joannes Limpens, Mechtild Hermens).
 • 4. Gabriel, gedoopt op 21 oktober 1696 te Nuth (getuige(n): Henricus Boots namens Joannes Schroders, Joanna Cares), overleden op 8 oktober 1744 te Nuth op 47-jarige leeftijd.
 • 5. Christianus, gedoopt op 28 december 1698 te Nuth (getuige(n): Lambertus Dederen, Ida Vroemen), overleden op 7 augustus 1763 te Schinnen op 64-jarige leeftijd.

Op 22 februari 1757 verkocht Christiaen Eggen, weduwnaar Maria Campo, aan Dirck Leunissen, gehuwd met Maria Limpens, ca. 70 kleine roeden akkerland op de Beckerweg onder Nuth, grenzend aan Joannes Meijs, Gabriel Limpens, Joannes Frissen en de Trichterweg, voor 29 stuivers per kleine roede.Bij meting op 25 februari 1757 bleek het stuk land 68 kleine roeden groot te zijn.[34]
Op 23 september 1758 verkocht Christiaen Eggen, weduwnaar, aan Dirck Leunissen, gehuwd met Maria Limpens, 70 kleine roeden akkerland "in de swartcoul" in het Grijzegrubberveld onder Nuth, grenzend aan Willem Goessens, Matthijs Heuts, heer Habets en heer a Blisia, voor 30 stuivers per kleine roede.[35]
Op 25 februari 1760 verkochten Christiaen Eggen, weduwnaar, en zijn zwager Hermen Hermens, gehuwd met Gertruijd Eggen, inwoners van Spaubeek, aan Dirck Leunissen, gehuwd met Maria Limpens, hun delen in een beemd te Terstraten onder Nuth, elk deel aan 45 kleine roeden, grenzend aan de erfgenamen Hermen Meijs, Hendrick Eggen en de weg, voor twintig pattacons.Het geheel was belast met drie malder haver in de cijnskaart Berg.[36]
Gehuwd voor de kerk op 41-jarige leeftijd op 10 november 1740 te Spaubeek met Maria CAMPO, overleden op 2 januari 1758 te Spaubeek, waarschijnlijk dochter van Gerardus CAMPO en Elisabeth BORVELTS.

 • 6. Helena, gedoopt op 23 januari 1701 te Nuth (getuige(n): Hermannus Meijs, Maria Peters), jong overleden.
 • 7. Matthias, gedoopt op 1 mei 1702 te Nuth (getuige(n): Cornelius Ortmans namens Matthias Eggen, Cornelia Martens), overleden voor 1750.
 • 8. Leonardus, gedoopt op 9 maart 1704 te Nuth (getuige(n): Wilhelmus Hautfast, Catharina Limpens), overleden te Oirsbeek op 31 maart 1775 op 71-jarige leeftijd. Gehuwd voor de kerk op 46-jarige leeftijd op 18 oktober 1750 te Schinnen met Maria Catharina SCHRIJEN, 26 jaar oud, gedoopt op 17 augustus 1724 te Oirsbeek, dochter van Adam SCHRIJEN en Anna SCHOFFELEN.
 • 9. Gertrudis, gedoopt op 30 oktober 1705 te Nuth (getuige(n): Wilhelmus Schepers namens Antonius Coenen, Barbara Plumeckers), overleden op 14 mei 1775 te Beek op 69-jarige leeftijd. Gehuwd voor de kerk op 32-jarige leeftijd op 24 november 1737 te Nuth (getuige(n): Christianus Eggen, Leonardus Limpens) met Hermannus HERMENS, 23 jaar oud, gedoopt op 15 december 1713 te Beek, zoon van Leonardus HERMENS en Elisabetha BECKERS.
 • 10. Joanna Mechtild, gedoopt op 10 november 1707 te Nuth (getuige(n): Goert Snackers, Cornelia Nijsten), overleden op 5 mei 1787 te Terstraten-Nuth op 79-jarige leeftijd, beroerte.

Ondertrouwd op 28 september 1743 te Heerlen, bruidegom van Kunrade, bruid van Nuth, gehuwd op 35-jarige leeftijd op 13 oktober 1743 te Heerlen (getuige(n): Petrus Maes, Leonard Eggen) met Thomas MAES, 38 jaar oud, gedoopt op 8 juni 1705 te Voerendaal, overleden op 29 februari 1764 te Terstraten-Nuth op 58-jarige leeftijd, begraven op 2 maart 1764 te Nuth, zoon van Joannes MAESSEN en Catharina EUSSEN.

 • 11. Petrus, gedoopt op 11 juni 1710 te Nuth (getuige(n): Laurentius Meijs, Judith Limpens), overleden voor 1750.
 • 12. Joannes, gedoopt op 6 januari 1712 te Nuth (getuige(n): Leonardus Limpens (schepen), Maria Hermens, e.v. Servatius Limpens).
 • 13. Helena, gedoopt op 8 augustus 1714 te Nuth (getuige(n): Matthias Eggen, Gertrudis Hermens namens Joanna Schroders), jong overleden.
 • 14. Helena, gedoopt op 18 oktober 1716 te Nuth (getuige(n): Gabriel Limpens, Mechtild Hermens e.v. Joannes Meijs).

III.3 Matthias EGGEN, geboren ca. 1680, overleden op 16 november 1746 te Nuth, zoon van Paulus EGGEN (zie II.2) en Ida RAVEN.
[37].
Op 2 april 1717 verkocht Matthijs Baltus, gehuwd met Helena Raeven, aan Matthijs Eggen, gehuwd met Heijlicken Stijffs, 84 kleine roeden weiland te Helle onder Nuth, grenzend aan Peter Zijben, Jan Raeven en de straat. Iedere kleine roede kostte 12 stuivers.[38]
Op 22 april 1720 verkoopt Werner van Diest, inwoner van Helle-Nuth, aan Matthijs Eggen, gehuwd met Helena Stijffs, en Jacob Brouns, gehuwd met Maria Eggen, elk voor de helft 62 kleine roeden huis met moestuin en land, gelegen te Helle, grenzend aan Jan Eggen, Lemmen Raven, de weg en Jan Smitsmans, voor 25 stuivers per kleine roede. Verder zat in de koop inbegrepen het wassen, naaien en vermaken van het linnengoed van de verkoper gedurende zijn verdere leven, het recht om het huis te blijven bewonen, alsmede het gebruik van de helft van de moestuin. De kopers droegen vanaf nu de verantwoording voor het onderhoud van het huis.[39]
Op 20 juli 1739 werden afspraken gemaakt tussen Jacob Brouns, gehuwd met Catharina Meijs en weduwnaar uit eerste huwelijk van Maria Eggen, enerzijds en de broer van zijn eerste echtgenote Matthias Eggen, en diens zoon Leonaert (mede voor zijn zwager Matthevis Hermens). Het betrof de goederen die Jacob Brouns tijdens zijn eerste huwelijk had gekocht en waarvan hij het vruchtgebruik had.[40]
Gehuwd voor de kerk op 30 juli 1709 te Nuth (getuige(n): Guilhelmus Schepers, Franciscus Crijns) met Helena STIJFS, overleden op 6 juli 1736 te Nuth, door de hoeven van op hol geslagen paarden.
Uit dit huwelijk:

 • 1. Ida, gedoopt op 23 januari 1710 te Nuth (getuige(n): Henricus Eggen, Christiana Aloffs), overleden op 5 februari 1765 te Helle-Nuth op 55-jarige leeftijd, begraven op 7 februari 1765 te Nuth. Gehuwd met Matthias HERMANS, gedoopt op 11 juli 1691 te Nuth (getuige(n): Maximiliaen Schepers namens Gerardus Hermans, Joanna Caris namens Margaretha Corten), vader vermeld als Gerard Snackers, gehuwd met Catharina Daemen! Overleden op 12 juni 1754 te Helle-Nuth op 62-jarige leeftijd, zoon van Godefridus HERMANS en Catharina DAEMEN.
 • 2. Leonardus (zie IV.3)
 • 3. Laurentius, gedoopt op 1 juni 1712 te Nuth (getuige(n): Matthias Eggen, Helena Loijen).
 • 4. Catharina, gedoopt op 12 mei 1714 te Nuth (getuige(n): Daem Janssen, Helena Eggen).
 • 5. Paulus, gedoopt op 8 oktober 1716 te Nuth (getuige(n): Jacobus Brouns, Judith Mulckens).


Generatie IV

IV.1 Henricus EGGEN, gedoopt op 7 mei 1699 te Schin op Geul (getuige(n): Henricus Schillinx, Barbara Laeven), overleden op 18 november 1774 te Helle-Nuth op 75-jarige leeftijd, begraven op 20 november 1774 te Nuth, zoon van Matthias EGGEN (zie III.1) en Cornelia RAVEN.
Op 13 maart 1728 kocht de ongehuwde Henderijck Eggen 58 roeden en 11 voet akkerland in de Haversdelle onder Nuth, grenzend aan Jan Timmers en Geurt Snackers voor 25 stuivers per roede van Lambert Heijnen, inwoner van Schimmert en gehuwd met Maria Voncken.[41]
Op 21 februari 1752 verkocht Henderijck Eggen, gehuwd met Maria Oomste, land aan Matthijs Schetters, gehuwd met Catharina Dormans. Het ging om een weide, groot een morgen en zes roeden, gelegen Terstraten onder Nuth, grenzend aan Paulus Meijs, Thomas Maes, het veld en de gemene weg. Iedere roede kostte twee gulden en tien stuivers.[42]
Op 19 maart 1770 verkocht Hendrick Eggen, weduwnaar Maria Omstee, bijgestaan door zijn twee meerderjarige, nog ongehuwde kinderen Cornelia en Matthis Eggen, land aan Laurens Meijs, gehuwd met Margaretha Donners. Het betrof 58 roeden akkerland op de Beckerweg onder Nuth, grenzend aan de erfgenamen Claes Snackers, Gereth Timmers en de erfgenamen Nicolaes a Campo. De prijs bedroeg twee gulden per roede. Bepaald werd dat de verkopers het nog bezaaide land mochten oogsten maar kaf en stro voor de koper moesten achterlaten.[43]
In het schatboek van Nuth (ca. 1772) stonden voor Hendrijck Eggen van Helle de volgende goederen geregistreerd:
1. een morgen en 78 1/4 roeden akkerland "op den sijpenbergh", noordwaarts wed. Joannes Gijsen, oostwaarts de weg, zuidwaarts Joannes Schuls, westwaarts de vloedgraaf, belast met kapitteltienden te Aken en tiende aan de pastoor, gewaardeerd 13 gulden 9 stuivers
2. 90 roeden akkerland op de Trichterweg, noordwaarts de weg, oostwaarts Gabriel Limpens, zuidwaarts Joannes Beckers, westwaarts Joannes Ackermans, belast met kapitteltienden te Aken en tiende aan de pastoor, gewaardeerd 6 gulden 7 stuivers
3. 90,5 roeden akkerland aan de Beckerweg, noordwaarts de schoonzoon van Nicolaes Kounen, oostwaarts de weg, zuidwaarts en westwaarts Maerten a Campo, belast met kapitteltienden te Aken en tiende aan de pastoor, gewaardeerd 6 gulden 9 stuivers
4. een morgen 38 1/4 roede akkerland "omtrent den graef", noordwaarts Dirck Leunissen, zuidwaarts Losija Meijs, oostwaarts Gertruijd Eggen, westwaarts Joannes Beckers, belast met kapitteltienden te Aken en tiende aan de pastoor, gewaardeerd 9 gulden 11 stuivers
5. 50 roeden akkerland " op den langen morgen", noordwaarts de Trichterweg en Joseph Meijs, oostwaarts Nicolaus Rousop, zuidwaarts Hermen Snackers, westwaarts Joannes Ackermans, belast met tiende aan de pastoor, gewaardeerd 4 gulden
6. een morgen land achter Helle, noordwaarts Gertruijd Eggen, oostwaarts Willem Raeven, zuidwaarts en westwaarts Joannes Raeven, belast met kapitteltienden te Aken en tiende aan de pastoor, gewaardeerd 7 gulden 1 stuiver
7. een morgen 10 roeden weiland te Terstraten, noordwaarts en zuidwaarts Gertruijd Eggen, oostwaarts Losija Eggen, westwaarts de weg, gewaardeerd 7 gulden 16 stuivers
8. een morgen 30 roeden weiland te Helle, noordwaarts Joseph Meijs, oostwaarts de straat, zuidwaarts Joannes Raeven, westwaarts de moestuin, gewaardeerd 9 gulden 5 stuivers
9. 20 roeden moestuin te Helle, oostwaarts voornoemde weide, noordwaarts Joseph Meijs, zuidwaarts verschillende goederen, gewaardeerd 1 gulden 14 stuivers
10. vier roeden huis met plaats, noordwaarts en oostwaarts Joannes Raeven, zuidwaarts Laurens Meijs, westwaarts de gats, gewaardeerd 15 gulden.[44]
Gehuwd voor de kerk op 40-jarige leeftijd op 17 februari 1740 te Nuth (getuige(n): Christianus Eggen, Laurentius Meijs) met Joanna Maria UMSTEEN, 30 jaar oud, gedoopt op 20 juli 1709 te Nuth (getuige(n): Wilhelmus Schepers namens Michael Henricus Umsteen, Mechtild Welsen namens Aleidis Coenen, e.v. Joannes Cobben op de Vinck), overleden op 24 februari 1770 te Helle-Nuth op 60-jarige leeftijd, begraven op 25 februari 1770 te Nuth, dochter van Joannes Henricus OMSTEIN en Anna TIMMERS.
Uit dit huwelijk:

 • 1. Maria Cornelia, gedoopt op 21 december 1740 te Nuth (getuige(n): Stephanus Eggen, Maria Eggen), overleden op 2 januari 1813 te Nuth op 72-jarige leeftijd. Ondertrouwd op 5 augustus 1770 te Schimmert (getuige(n): Lambertus Ackermans, Maria Eggen) met Joannes ACKERMANS, 32 jaar oud, gedoopt op 5 november 1737 te Hulsberg, overleden op 18 oktober 1788 te Helle-Nuth op 50-jarige leeftijd, zoon van Lambertus ACKERMANS en Catharina BORMANS.
 • 2. Anna Maria, gedoopt op 29 maart 1742 te Nuth (getuige(n): Bartholomeus Krans, Maria Timmers), overleden op 15 november 1757 te Nuth op 15-jarige leeftijd, puella ex inferno.
 • 3. Matthias, gedoopt op 4 april 1745 te Nuth (getuige(n): Leonardus Eggen, Ida Eggen), overleden op 18 november 1806 te Lanaken (B) op 61-jarige leeftijd.

Overleden "in het Broek", huis 46 (thans Broekstraat); aangifte door Lambert Ackermans, 33 jaar, neef van de overledene, woonachtig te Nuth, en door Nicolas Petermans, schoonzoon, 34 jaar.[45]
Op 3 februari 1778 verkocht Matthijs Eggen, gehuwd met Cornelija Sijmons, land aan Matthijs Hermens en aan Joannes Hermens, gehuwd met Maria Christina Diederen. Het betrof goederen die hem als erfdeel waren toegevallen. Het ging om 50 kleine roeden akkerland op het Helleveld onder Nuth, grenzend aan Hermanus Snackers, Joannes Meijs, Nicolaus Rousop en Joannes Ackermans; voorts 61 3/4 kleine roeden akkerland aan de Trichterweg onder Nuth, grenzend aan Gabriel Beckers, Joannes Ackermans, Gabriel Limpens en het kerkland; en verder nog 95 kleine roeden akkerland "aen de scepensberg" onder Nuth, grenzend aan Nicolaus a Campo, Joannes Ackermans, de vloedgraaf en de Nelisweg. De koopsom bedroeg 485 gulden 17 stuivers en een oort.[46]
Op 20 juli 1778 werden de door Mathijs Eggen verkochte goederen geclaimd door Joannes Ackermans, gehuwd met Cornelia Eggen.[47]
Op 3 februari 1778 verkochten Matthijs Eggen, gehuwd met Cornelija Sijmons, en Joannes Ackermans, gehuwd met Cornelija Eggen, elk hun helft in 100 kleine roeden akkerland "op het wateros" onder Nuth, grenzend aan Joannes Limpens (koper), Nicolaus a Campo, Hermen Meijs en Dirck Leunissen. Joannes Limpens, gehuwd met Barbara Spijkers, kocht het land voor 185 gulden.[48]
Gehuwd met Cornelia SIMONS.

IV.2 Henricus EGGEN, gedoopt op 19 februari 1692 te Nuth (getuige(n): Henricus Eggen, Ida Vroemen), overleden op 24 maart 1759 te Schinnen op 67-jarige leeftijd, zoon van Petrus EGGEN (zie III.2) en Helena LIJMPENS.
Op 22 januari 1752 [in akte staat 1742!] verkocht Hendrick Eggen, weduwnaar, bijgestaan door schoonzoon Peter Goessens, aan Nicolaes a Campo, gehuwd met Anna Hermens, 90 kleine roeden akkerland in het Stratenerveld onder Nuth, oostwaarts de Maastrichterweg, zuidwaarts Joannes Meijs, westwaarts Joannes Boesten, noordwaarts Claes Ruijsop, voor twee gulden per kleine roede.[49]
Op 18 april 1753 verkocht Henderijck Eggen, inwoner van Nagelbeek-Schinnen, weduwnaar van Catharina Beckers, bijgestaan door schoonzoon Peter Goessens, aan Dirck Leunissen, inwoner van Spaubeek en gehuwd met Maria Limpens, 96 kleine roeden akkerland "in de swartcuijl" onder Nuth, grenzend aan de erfgenamen Paulus Meijs, erfgenamen Jan Cremers, de "overste Wijenwegh" en Marten Wouters, voor 25 stuivers per kleine roede.[50]
Gehuwd voor de kerk op 31-jarige leeftijd op 11 januari 1724 te Nuth (getuige(n): Leonardus Eggen, Joannes Boesten). Catharina Beckers ex Nagelbeeck met Catharina BECKERS, 22 jaar oud, gedoopt op 6 juli 1701 te Schinnen, overleden op 26 september 1747 te Schinnen op 46-jarige leeftijd, dochter van Matthias BECKERS en Judith COENEN.
Uit dit huwelijk:

 • 1. Helena, geboren ca. 1725.Gehuwd voor de kerk op 16 maart 1747 te Schinnen met Petrus GOOSSENS, overleden op 8 april 1788 te Schinnen.

De pastoor van Schinnen gaf de burchtpastoor van het legioen de los Rios, gelegerd te Geleen, toestemming om het huwelijk in te zegenen.

 • 2. Maria Anna, gedoopt op 27 maart 1727 te Schinnen.
 • 3. Petronella, gedoopt op 29 september 1730 te Schinnen.
 • 4. Gertrudis, gedoopt op 16 november 1733 te Schinnen, overleden op 15 maart 1778 te Schinnen op 44-jarige leeftijd. Gehuwd voor de kerk op 27-jarige leeftijd op 28 oktober 1761 te Nuth, ingeschreven als Thomas Fleuris met Thomas VLEUGELS, 22 jaar oud, geboren te Vaesrade, gedoopt op 30 juni 1739 te Nuth (getuige(n): Thomas Knoren, Maria Schetjens), overleden op 6 september 1816 te Schinnen op 77-jarige leeftijd, zoon van Theodorus VLEUGELS en Catharina MOBERTS.

{Hij is later gehuwd voor de kerk op 39-jarige leeftijd op 10 november 1778 te Schinnen met Catharina CALDENBERGH, 52 jaar oud, gedoopt op 10 september 1726 te Schinnen, overleden op 20 maart 1799 te Schinnen op 72-jarige leeftijd, weduwe Wilhelmus Swartmans, echtgenote Thomas Vleugels, dochter van Godefridus CALDENBERGH en Gertrudis LADEUR.}

 • 5. Mathias, gedoopt op 21 augustus 1737 te Schinnen.

IV.3 Leonardus EGGEN, ca. 1710, mogelijk gelijk aan Laurentius!, overleden op 22 september 1762 te Grijzegrubben-Nuth, begraven op 24 september 1762 te Nuth, zoon van Matthias EGGEN (zie III.3) en Helena STIJFS.
Op 1 maart 1750 leende Leonaert Eggen, gehuwd met Anna Vroemen, van Nicolaes Vroemen, gehuwd met Catharina Erens, 60 rijksdaalders, de rijksdaalder aan negen Akense guldens, tegen 5% en stelde tot onderpand de volgende, onder Helle-Nuth gelegen goederen:
a) 100 kleine roeden weiland, grenzend aan Joannes Raven, Leonaert Eggen zelf en de weg;
b) 100 kleine roeden weiland, grenzend aan de Grachtweg en de moestuin van Joannes Raven;
c) een beemd "lattenbeemt", grenzend aan de beek, Matthijs Hautvast en Leonaert Limpens.[51]
Op 27 april 1759 verkocht Lienaert Eggen, gehuwd met Anna Vroemen, aan Marten Wouters, inwoner van Spaubeek:
a) 134,5 kleine roeden akkerland "aen den watercoul" in het Grijzegrubberveld onder Nuth, grenzend aan Arnoldus Bemelmans, heer Habets, erfgenamen Frans Frijns en juffrouw Matthis;
b) 67,5 kleine roeden "aen 't witten" in het Grijzegrubberveld onder Nuth, grenzend aan Caspar Brants, erfgenamen Nelis Cremers, de vloedgraaf en heer Schaesbergh.
Iedere kleine roede kostte 22 stuivers. Het koren op het eerste stuk land zou gedeeld worden.[52]
Gehuwd voor de kerk op 32-jarige leeftijd op 5 maart 1737 te Nuth (getuige(n): Henricus Vromen, Henricus Eggen), met dispensatie in de drie roepen met Anna VROEMEN, 29 jaar oud, gedoopt op 11 augustus 1707 te Nuth (getuige(n): Wilhelmus Schepers namens Joannes Speerts (oom), Judith Limpens namens Ida Vroemen (uit Maastricht)), overleden op 6 november 1793 te Hulsberg op 86-jarige leeftijd, dochter van Servatius VROEMEN en Maria SPIERTS.
Op 16 januari 1767 verkocht Servaes Habets, inwoner van Helle onder de schepenbank Klimmen en gehuwd met Elisabeth Vleugels, aan Anna Vroemen, weduwe Leonaerd Eggen, 54 kleine roeden akkerland op de Grachtweg onder Nuth, grenzend aan de koopster, de verkoper, de Grachtweg en Willem Rietrae, voor 81 gulden.[53]
Op 14 december 1768 verkocht Servaes Habets, gehuwd met Elisabeth Vleugels, aan Anna Vroemen, weduwe Leonaert Eggen, 54 kleine roden en vier voet akkerland op de Grachtweg onder Nuth, grenzend aan de weduwe Matthijs Moenen, de koopster, Willem Rietrae en de Grachtweg voor 35 stuivers per kleine roede.[54]
Op 22 juli 1771 verkocht Servaes Habets, inwoner van Aalbeek en gehuwd met Elisabeth Vleugels, aan Anna Vroemen, weduwe Lendert Eggen, 109 kleine roeden akkerland "op het grefken" onder Nuth, grenzend aan de weduwe Mathijs Monen, Joannes Petrus Frissen, Lambert Raeven en Mathijs Habets, voor 22 stuivers per kleine roede.[55]
Op 1 juli 1775 verkocht Mathijs Habets, inwoner van Bekergenhout, in tweede huwelijk met Helena Nijsten, samen met zijn zonen, verwekt in eerste huwelijk bij wijlen Anna Maria Habets, te weten Joannes Habets, dragonder in Staatse dienst en gehuwd met Judith Maes, en Mathijs Habets, gehuwd met Christina Stassen, aan Anna Vroemen, weduwe Lendert Eggen, 95 kleine roeden akkerland aan de Grachtweg te Nuth, grenzend aan de koopster, Mathijs Sijben en Jacobus Packbiers, voor 45 stuivers per kleine roede. Het geheel was belast net twee malder rogge aan de kerk van Nuth.[56]
Op 14 augustus 1777 deed Catharina Henssen, weduwe Mathijs Moonen, inwoonster van Schimmert afstand van het vruchtgebruik op 100 kleine roeden akkerland op de Grachtweg onder Nuth, grenzend aan Henderick Gorissen, erfgenamen Jan Hermens, de Grachtweg en Joannes Raeven, aan haar zoon Jacobus Moonen, gehuwd met Elisabeth Erckens. Deze verkocht vervolgens dit stuk land aan Anna Vroemen, weduwe van Lendert Eggen, voor 45 stuivers per kleine roede en een ton bier.[57]
Op 26 juni 1779 werd voor de schepenbank Klimmen een akte gerealiseerd, op 29 mei 1779 opgesteld door notaris Wilmar te Meerssen.
Matthias Habets, inwoner van Bekergenhout en gehuwd met Helena Nijsten, en zijn broer Servaes Habets, inwoner van Aalbeek en gehuwd met Anna Elisabet Vleugels, verkochten aan Anna Vroemen, weduwe Leonaerd Eggen, wonend op de Grachtweg te Nuth, vertegenwoordig door haar inwonende zoon Matthijs Eggen, drie grote roeden akkerland bij Aalbeek achter de Bergweide, grenzend aan de erfgenamen Matthijs Sijben en de erfgenamen Hend. Starmans, hoofdzijden Arnold Raven en de erfgenamen Hend. Starmans, voor 40 stuivers per kleine roede.[58]
Op 29 februari 1780 verkocht Franciscus Lemmens, inwoner van Schimmert en gehuwd met Maria Heijnen, aan Anna Vroemen, weduwe Leonaerd Eggen, 120 kleine roeden akkerland "aen de kaelders wijden" onder Nuth, grenzend aan de Maastrichterweg, Martinus Voncken, Joannes Slangen en "den oversten" Grachtweg, voor 45 stuivers per kleine roede.[59]
Op 31 oktober 1786 leende Anna Vroemen, weduwe Leonard Eggen en inwoonster van Helle onder Nuth, 1000 gulden tegen 5% van J.W. de Limpens. hoofdschout van Herentals. Tot onderpand stelde zij:
a) 488 kleine roeden huis met moestuin en huiswei aan de Grachtweg te Helle-Nuth, grenzend aan Joannes Raeven, de Grachtweg en diverse anderen;
b) 179 kleine roeden akkerland tegenover haar huis, grenzend aan Joannes Raeven, Petrus Mulckens en de Grachtweg;
c) 167 kleine roeden akkerland aldaar gelegen, grenzend aan Petrus Houben, Nijst Aloffs en diverse anderen;
d) 226 kleine roeden akkerland aldaar gelegen, grenzend aan Ludovicus Moenen, Anna Catharina Hermens, Joannes Rietraet en de Grachtweg.
De kinderen van Anna Vroemen gingen akkoord met de lening die bedoeld was om de aankoop van onroerende goederen van Nicolaus Nicolai (hierna beschreven) ter waarde van 2700 gulden te financieren.[60]
Op 21 februari 1787 werd vastgelegd dat Nicolaus Nicolai, burger van Maastricht en gehuwd met Maria Agnes Lenarts aan Anna Vroemen, weduwe Leonaerd Eggen, de volgende onroerende goederen verkocht had:
a) 204 kleine roeden huis met moestuin en weide te Helle onder de parochie Hulsberg, grenzend aan de weduwe Joannes Wouters, Joannes Schepers en de straat;
b) 140 kleine roeden weiland "de Berghweijde" aldaar gelegen, grenzend aan de straat en Joannes Habets, belast met vijftien stuivers aan de kerk van Oud-Valkenburg;
c) 103 kleine roeden akkerland "op den Bergh", grenzend aan de erfgenamen Willem Rietrae, Petrus Houben, Nicolaes Raemeckers en het voetpad;
d) 121,5 kleine roeden akkerland "in den camp" onder Nuth, grenzend aan Geurt Zijen, erfgenamen Jan Hermans, Petrus Houben en de verkoper;
e) 78 kleine roeden akkerland aldaar gelegen, grenzend aan de weduwe Leonaerd Eggen, Joannes Raeven, Ludovicus Moenen en de erfgenamen Jan Hermans;
f) 37,5 kleine roeden akkerland aldaar gelegen, grenzend aan de weduwe Leonaerd Eggen, Geurt Hermans en de verkoper;
g) 73 1/3 kleine roeden akkerland "op de streck", grenzend aan de erfgenamen Willem Rietrae en de weduwe Leonaerd Eggen.
Iedere kleine roede kostte drie gulden en tien stuivers. Anna Vroemen betaalde 1000 gulden en beloofde de rest uiterlijk per 1 oktober 1788 te betalen. Op die datum zou alles overgedragen worden, na korting op de koopsom van de pachtperiode.[61]
Tijdens de genachting van 16 april 1790 werd besloten om een brandewijnketel van Anna Vroemen te confisceren.[62]
Op 15 februari 1791 verklaarde Anna Vroemen, weduwe Leonaert Eggen, wonend aan de Grachtweg te Nuth, dat zij al lange tijd door haar zoon Mathijs werd bijgestaan en dat zij door zijn hulp zoveel voorspoed kende dat zij als weduwe in staat was geweest om verscheidene onroerende goederen te verwerven.
Zij besloot dan ook om aan haar zoon een schenking te doen.
Allereerst schonk zij 102 kleine roeden akkerland "op den berg" onder Hulsberg, grenzend aan Peter Houben, Joannes Rietrae, Lambertus Eggen en het voetpad.
Verder gaf zij nog 200 kleine roeden weiland met moestuin en de daaropstaande bebouwing, gelegen te Helle en Aalbeek onder Hulsberg, grenzend aan Joannes Wouters, Joannes Schepers en de beek.
Omdat haar zoon ook nog eens financieel had bijgedragen aan het onderhoud van haar huis schonk zij hem een driejarig veulen en haar bruine hengst en tevens alle bijbehorende paardentuig.
Tevens schonk zij hem een koe en een nieuw kleed, want dat hadden de andere kinderen bij hun huwelijk ook ontvangen.
Deze akte werd op 26 mei 1791 ook gerealiseerd voor de schepenbank Klimmen[63]
Herroeping van de voorgaande afspraken op 3 december 1791.
Anna Vroemen woonde toen bij schoonzoon en dochter Maria Ida in Helle-Aalbeek onder Hulsberg.
Zij verklaarde dat zoon Matthias na de schenking, tegen de afspraak in, zijn moeder in de steek had gelaten en naar het land van 's-Hertogenrade binnen de bank Kerkrade vertrokken was. Hij had zich gevestigd op de Straat en was daar ook in het huwelijk getreden.[64]
Uit dit huwelijk:

 • 1. Maria Helena, gedoopt op 23 januari 1738 te Nuth (getuige(n): Matthias Eggen, Maria Vromen), bij de doop ingeschreven als Maria Magdalena, overleden op 16 april 1811 te Bingelrade op 73-jarige leeftijd.

Gehuwd voor de kerk op 40-jarige leeftijd op 30 augustus 1778 te Brunssum met Mathias HERINGS.
Gehuwd (2) op 65-jarige leeftijd op 9 juni 1803 te Bingelrade met Lambertus DIERCKX

 • 2. Maria Ida, gedoopt op 24 januari 1740 te Nuth (getuige(n): Servatius Vroemen, Ida Eggen), overleden op 12 april 1812 te Nuth op 72-jarige leeftijd.

Gehuwd voor de kerk op 36-jarige leeftijd op 28 juli 1776 te Nuth (getuige(n): Clemens Habets, Maria Helena Eggen), bruidegom uit Hulsberg, bruid uit de Grachtweg met Henricus GELISSEN, 29 jaar oud, gedoopt op 17 november 1746 te Hulsberg, overleden op 20 april 1815 te Nuth op 68-jarige leeftijd, zoon van Andreas GELISSEN en Maria Catharina WILLEMS.

 • 3. Mathias, gedoopt op 31 oktober 1742 te Nuth (getuige(n): Henricus Eggen, Sophia Goressen).

Gehuwd voor de kerk op 48-jarige leeftijd op 11 september 1791 te Kerkrade met Maria Magdalena KOULEN.

 • 4. Maria Anna, geboren te Helle-Nuth, gedoopt op 29 mei 1751 te Nuth (getuige(n): Joannes Pricken namens Wilhelmus Ertz, Ida Eggen namens Anna Catharina Hermens), overleden op 9 april 1833 te Geleen op 81-jarige leeftijd.

Ondertrouwd op 20 april 1782 te Beek, bruidegom van Kleingehout, gehuwd voor de kerk op 30-jarige leeftijd op 5 mei 1782 te Beek met Wilhelmus HOUTBECKERS, 36 jaar oud, gedoopt op 26 februari 1746 te Beek, overleden op 22 oktober 1819 te Beek op 73-jarige leeftijd, zoon van Wilhelmus HOUTBECKERS en Maria PENRIS.

Losse Eindjes

Generatie I

I.1 Joannes EGGEN.
Op 12 april 1630 verkocht Elisabeth Wustenrae, weduwe Olffer Cleuters, bijgestaan door Peter Queijsen als voogd van haar kinderen, aan Jan Eggen, gehuwd met Christina Tumers, drie grote roeden akkerland op Retersbeek, grenzend aan Coen Reijnarts en Elisabeth Weustenraedt zelf, hoofdzijden Dirck Schillings en Thomas Wustenrae, voor 22 stuivers per kleine roede. De staande gewassen werden gedeeld.[65]
Op 30 maart 1633 deed Lijsken Wuestenraedt, weduwe Aelffer Clueters, bijgestaan door Peter Wustenraedt als voogd van haar kinderen, afstand van het vruchtgebruik, op een halve morgen akkerland op Retersbeek, grenzend aan Jan Eggen en Elisabet Wustenraedt zelf.
Vervolgens verkocht Peter Wustenraedt dit land aan Jan Eggen, gehuwd met Christina Tummers, voor een gulden per kleine roede.[66]
Gehuwd voor de kerk op 2 juli 1624 te Wijnandsrade (getuige(n): Godefridus Frissen, Franciscus Huntgens, Joannes Tymmers). Joes Egg et Christina Tymmers met Christina TIMMERS, waarschijnlijk overleden te Wijnandsrade op 9 november 1667, dochter van Steven TIMMERS (Fabritius) en Christina VAESKENS ALIAS CREMERS.
Uit dit huwelijk:

 • 1. Maria, gedoopt op 22 januari 1626 te Wijnandsrade (getuige(n): Laurentius Lentzen, Maria Huntgens), overleden op 15 juli 1710 te Wijnandsrade op 84-jarige leeftijd.

Gehuwd voor de kerk op 26-jarige leeftijd op 7 februari 1652 te Wijnandsrade met Eustachius EIJMAEL, overl. voor 28 februari 1680, verwant met Maria Eijmael, gehuwd met Peter Bruls

 • 2. Joannes (zie II.1).
 • 3. Stephanus (zie II.2).
 • 4. Christina, gedoopt op 8 januari 1636 te Wijnandsrade (getuige(n): Petrus e Molinare, Catharina Schurkens).


Generatie II

II.1 Joannes EGGEN, gedoopt op 8 maart 1629 te Wijnandsrade (getuige(n): Matthias Smits, Maria Huntgens), overleden op 6 augustus 1720 te Wijnandsrade op 91-jarige leeftijd, viduus Catharina Quaedtackers, zoon van Joannes EGGEN (zie I.1) en Christina TIMMERS.
Gehuwd met Catharina QUAETACKERS, overleden op 30 januari 1698 te Wijnandsrade.
Uit dit huwelijk:

 • 1. Christina, gedoopt op 3 augustus 1660 te Wijnandsrade (getuige(n): Eustachius Eijmael, Cornelia Nuchelmans).
 • 2. Emerentiana, gedoopt op 3 oktober 1661 te Wijnandsrade (getuige(n): Joannes Timmers, Everardus Onnouw), overleden op 10 september 1740 te Waalhuis-Wijnandsrade op 78-jarige leeftijd, in het waeles; weduwe Joannes Roijen, 80 jaar oud.

Gehuwd voor de kerk op 40-jarige leeftijd op 2 mei 1702 te Wijnandsrade (getuige(n): Paulus Driessen, Maria Schouteten) met Joannes ROYEN, overleden op 22 november 1729 te Waalhuis-Wijnandsrade, in het Waeles.

 • 3. Joannes (zie III.1).
 • 4. Joanna, gedoopt op 17 november 1667 te Hoensbroek (getuige(n): Emerentiana Meijs, Petrus Cremers(?)).
 • 5. Stephanus, gedoopt op 16 maart 1672 te Hoensbroek (getuige(n): Maria Kogelen), overleden op 14 maart 1741 te Hellebroek-Nuth op 68-jarige leeftijd.

Op 19 februari 1727 verkocht Steven Eggen, gehuwd met Barbara Hermans, aan Adam Bruls, ongehuwd, 80 kleine roeden akkerland te Wijnandsrade, oostwaarts Jan Rhoen, westwaarts Jan Eggen, hoofdzijde de Zijpe, voor 22 pattacons en 16 stuivers.[67]
Gehuwd voor de kerk op 30-jarige leeftijd op 28 augustus 1702 te Wijnandsrade met Barbara HERMENS, 22 jaar oud, gedoopt op 6 februari 1680 te Nuth (getuige(n): Franciscus Coenen, Maria, dochter van Nicolaus Coenen), overleden op 9 november 1756 te Hellebroek-Nuth op 76-jarige leeftijd, dochter van Hermanus HERMENS en Maria PITSWEGGEN.

 • 6. Matthias, gedoopt op 3 mei 1682 te Wijnandsrade (getuige(n): Paulus Driessen, Agatha Driessen).


II.2 Stephanus EGGEN, geboren ca. 1635, geschat, overleden tussen 6 april 1713 en 5 september 1727, zoon van Joannes EGGEN (zie I.1) en Christina TIMMERS
Op 27 maart 1670, ten overstaan van notaris Munix, leende Steven Eggen, wonend te Swier onder Wijnandsrade en gehuwd met Urmken Meijs, 150 gulden tegen 6,25% van Margareta Schrijvers, geboortig van Gronsveld, dienstmeid bij notaris Munix te Maastricht.
Er werd afgesproken dat wanneer Margareta het geld voor haar oude dag nodig had, prompte terugbetaling zou volgen, inclusief de verlopen rente, mits een half jaar van tevoren aangekondigd.
Tot onderpand stelde hij:
a) 107 kleine roeden huis met hof en weide te Swier, aan weerszijden grenzend aan Lenert Schouteten, hoofdzijden Steven Sijben en de straat;
b) een halve bunder weide "in gen sijb" bij Swier, grenzend aan de hof Brommelen, Steven Sijben en Stas Eijmael;
c) ca. een morgen weide "den camp" binnen Swier, grenzend aan het Meulenveld en Stas Eijmael, zijn zwager, met het wederdeel, hoofdzijde Stas Eijmael[68]
Op 17 maart 1700 leende Stephanus Eggen, wonend te Swier-Wijnandsrade en gehuwd met Urmken Meijs, ten overstaan van notaris Schaepen, 150 gulden tegen 6,25% van Maria Stassen, weduwe Henricus Munix. Tot onderpand stelde hij de volgende, onder Wijnandsrade gelegen, onroerende goederen:
a) 107 kleine roeden huis met moestuin en weide binnen Swier, grenzend aan de erven Lenert Schouteten, erfgenamen Steven Sijben en de straat;
b) een halve bunder weide "in gen sijb" bij Swier, grenzend aan de hof Brommelen, erfgenamen Steven Sijben en de weduwe van Stas Eijmael;
c) ca. een morgen weide "den camp" binnen Swier, grenzend aan het Meulenveld en de weduwe Stas Eijmael;
d) 3,5 morgen akkerland "uijtschietende op het heijligh", grenzend aan het voetpad van Swier naar Weustenrade, de "zijp" en Jan Eggen;
e) anderhalve morgen akkerland "op den putwegh", grenzend aan Marie Eggen en de weduwe Guilliam Goffin.[69]
Op 6 april 1713 droeg Steven Eggen, gehuwd met Emerentiana Meijs, aan Hilger Heuts, gehuwd met Maria Ubachs, twee morgen en enige kleine roeden weiland tot Swier, noordwaarts Jan en Steven Eggen, zuidwaarts Jan Douven, alsmede anderhalve morgen land bij deze weide gelegen. De voorwaarden luidden als volgt:
a) Steven Eggen zou alles overleveren in de huidige staat en van alle aanspraken afzien;
b) Hilger Heuts mocht gedurende een jaar enige stallen van Steven Eggen gebruiken, zonder enige kosten;
c) Hilger Heuts zou de elf vaten rogge aan het huis Wijnandsrade, alsmede alle andere lasten, staande op de goederen, op zich nemen;
d) Hilger Heuts zou aan Steven Eggen een varken geven;
e) de nog wassende rogge zou gedeeld worden, van de gerst zou Steven Eggen tweederde deel krijgen, maar alle kaf en stro bleef bij het land..[70]
Gehuwd voor de kerk op 30 mei 1665 te Wijnandsrade (getuige(n): Leonardus Schouteten, Mattia Monen) met Emerentiana MEIJS, 22 jaar oud, gedoopt op 15 april 1643 te Nuth (getuige(n): Hermanus Tessers, Ida Lijmpens), overleden op 5 september 1727 te Swier-Wijnandsrade op 84-jarige leeftijd, vidua Stephani Eggen, dochter van Joannes MEIJS en Gertrudis LIJMPENS.
Op 8 juni 1724 verkochten Jan Eggen, Steven Eggen en Arnoldus Ortmans, bijgestaan door hun moeder Urm Meijs voor het vruchtgebruik, aan Peter Crijns, gehuwd met Agata Rameckers:
a) een keuken met de halve neere met de weide, groot met de mesthof en bouwplaats daar inbegrepen 41 kleine roeden, grenzend aan Adam Eusen;
b) 128 kleine roeden weide naast de erfgenamen Geurt Meijs;
c) 60 kleine roeden land naast het voetpad;
d) 87 kleine roeden en zes voet akkerland, grenzend aan Paulus Janssen;
e) 111 kleine roeden "sijnde een heijtje daeronder begrepen genoemd den scabernach";
f) 55 kleine roeden land aan de Meijberg naast Christian Langerstorff;
g) 43 kleine roeden en elf voet akkerland, tegen voornoemd huis gelegen naast de erfgenamen Geurt Meijs.
De goederen waren belast met een halve kop rogge aan de kerk van Hoensbroek, met het derde deel uit een halve kop rogge aan de kerk van Nuth, 7,5 stuiver in de cijnskaart Nuinhof, een half vierdel kapoen en enige vruchtenpacht aan huis Hoensbroek.
De koopsom bedroeg 225 gulden waarvan 100 gulden binnen een week overhandigd zou worden en de rest na de oogst.[71]
Uit dit huwelijk:

 • 1. Joannes (zie III.2).
 • 2. Godefridus, gedoopt op 25 april 1668 te Wijnandsrade (getuige(n): Stephanus Sijben, Maria Heuts).
 • 3. Christina, gedoopt op 4 maart 1671 te Wijnandsrade (getuige(n): Guilhelmus Goffin, Agatha Driesen).
 • 4. Anna, gedoopt op 23 maart 1673 te Wijnandsrade (getuige(n): Everardus Onnouw, Anna Muijters), overleden op 24 november 1701 te Wijnandsrade op 28-jarige leeftijd.

Ondertrouwd op 4 september 1700 te Klimmen, jongewman van de Steijn, jongedochter van Wijnandsrade, gehuwd voor de kerk op 27-jarige leeftijd op 18 september 1700 te Wijnandsrade met Franciscus RAMECKERS, 34 jaar oud, gedoopt op 14 april 1666 te Klimmen (getuige(n): Cornelius Jongen, Mechtild Hoen), boven de inschrijving staat Voerendaal, overleden op 1 februari 1741 te Klimmen op 74-jarige leeftijd, zoon van Joannes RAMECKERS en Maria LEUNIS.
{Hij is later ondertrouwd op 2 februari 1705 te Klimmen, weduwnaar en jongedochter, beide van Retersbeek, gehuwd op 38-jarige leeftijd op 15 februari 1705 te Klimmen, gehuwd voor de kerk op 16 februari 1705 te Klimmen met Ida SPEE, geboren ca. 1670, overleden op 18 november 1718 te Klimmen, dochter van Theodorus SPEE en Helena RIETRAEDT.
Hij is later ondertrouwd op 29 april 1719 te Klimmen, weduwnaar van Ijtje Speen, weduwe van Thomas Schoemakers, gehuwd op 53-jarige leeftijd op 14 mei 1719 te Klimmen, gehuwd voor de kerk op 14 mei 1719 te Klimmen met Catharina MOENEN, 36 jaar oud, gedoopt op 27 augustus 1682 te Klimmen (getuige(n): Petrus Jeucken namens Theodorus Smeets, ...), overleden op 1 september 1765 te Klimmen op 83-jarige leeftijd, dochter van Stephanus MOENEN en Elisabeth CRIJNS.}

 • 5. Stephanus (zie III.3).
 • 6. Wolterus, gedoopt op 7 maart 1680 te Wijnandsrade (getuige(n): Wolter Meijs, Catharina Quaetacker), overleden op 15 februari 1724 te Wijnandsrade op 43-jarige leeftijd.
 • 7. Cornelia, gedoopt op 21 januari 1683 te Wijnandsrade (getuige(n): Andreas Sijben, Maria Peijls), overleden op 23 mei 1760 te Hellebroek-Nuth op 77-jarige leeftijd, echtgenote van Nicolaus Dormans.

Gehuwd voor de kerk (1) op 25-jarige leeftijd op 19 februari 1708 te Nuth (getuige(n): Joannes Ortmans, Wilhelmus Limpens) met Arnoldus ORTMANS, 27 jaar oud, gedoopt op 11 september 1680 te Nuth (getuige(n): Hermanus Boesten, Elisabetha Corten, e.v. Guilhelmus Canisius), overleden op 18 oktober 1745 te Hellebroek-Nuth op 65-jarige leeftijd, zoon van Cornelius ORTMANS en Catharina ONNOUW.
Gehuwd voor de kerk (2) op 76-jarige leeftijd op 22 mei 1759 te Nuth met Nicolaus DORMANS, 80 jaar oud, gedoopt op 7 november 1678 te Schinnen, overleden op 1 december 1768 te Schinnen op 90-jarige leeftijd, zoon van Mathias DORMANS en Agatha PALMEN.
{Hij was eerder gehuwd voor de kerk op 31-jarige leeftijd op 25 februari 1710 te Schinnen met Catharina HOEN, 28 jaar oud, gedoopt op 28 september 1681 te Schinnen, overleden op 21 juni 1736 te Thull-Schinnen op 54-jarige leeftijd, dochter van Petrus HOEN en Joanna PIJLS.
Hij was eerder gehuwd voor de kerk op 62-jarige leeftijd op 13 juli 1741 te Schinnen, de bruid afkomstig van Nuth met Anna HOUBEN, 66 jaar oud, gedoopt op 10 juli 1675 te Nuth (getuige(n): Nicolaus Houben, Maria Nuchelmans), overleden op 17 februari 1752 te Nuth op 76-jarige leeftijd, dochter van Joannes HOUBEN en Maria HABETS.}

Generatie III

III.1 Joannes EGGEN, gedoopt op 14 februari 1664 te Wijnandsrade (getuige(n): Joannes Meessen, Maria Limpens), overleden op 15 september 1728 te Swier-Wijnandsrade op 64-jarige leeftijd, zoon van Joannes EGGEN (zie II.1) en Catharina QUAETACKERS.
Op 13 maart 1723 verkocht Jan Eggen, gehuwd met Itgen Schouteten, aan Petronella Bude voor 22 stuivers per kleine roede een morgen akkerland op de Putweg nabij Swier, oostwaarts Hendrick Smeets, westwaarts de Putweg, zuidwaarts erfgenamen Fabritius, noordwaarts Steven Eggen. De staande gewassen zouden gedeeld worden.[72]
Gehuwd voor de kerk op 51-jarige leeftijd op 16 juli 1715 te Wijnandsrade (getuige(n): Paulus Driessen, Walterus Eggen) met Ida SCHOUTETEN, 23 jaar oud, gedoopt op 18 juli 1691 te Nuth (getuige(n): Max. Schepers, Ida Bemelmans), ingeschreven als Scholtissen, overleden op 1 maart 1779 te Swier-Wijnandsrade op 87-jarige leeftijd, weduwe Joannes Eggen, ca. 87 jaar oud; begraven op het kerkhof nabij de grote vijver, dochter van Stephanus SCHOUTETEN en Catharina MOBERTS.
Uit dit huwelijk:

 • 1. Stephanus (zie IV.1).
 • 2. Catharina, gedoopt op 15 mei 1720 te Wijnandsrade (getuige(n): Emerentiana Eggen), overleden op 25 september 1733 te Wijnandsrade op 13-jarige leeftijd.
 • 3. Maria Elisabeth, gedoopt op 2 maart 1728 te Wijnandsrade (getuige(n): Stephanus Eggen, Maria Raven).


III.2 Joannes EGGEN, gedoopt op 18 mei 1666 te Wijnandsrade (getuige(n): Godefridus Limpens, Helena Smiets), overleden op 30 april 1747 te Swier-Wijnandsrade op 80-jarige leeftijd, octogenarius viduus Maria Raven, zoon van Stephanus EGGEN (zie II.1) en Emerentiana MEIJS.
Op 2 januari 1711 leende Jan Eggen, gehuwd met Maria Raven, 100 gulden tegen 5% van Lemmen Raven, gehuwd met Maria Timmers. Hij borgde daartoe met zijn huis, hof en huiswei, gelegen te Helle onder Nuth, grenzend aan Vaes Swelsen en de straat, alsmede met een morgen akkerland aan de Grachtweg onder Nuth, grenzend aan Vaes Swelsen en de erfgenamen Paulus Eggen.[73]
Op 14 juni 1717 verklaarde Jan Eggen, gehuwd met Maria Raven, dat hij in totaal 150 gulden tegen 5% geleend had van Servaes Swelsen, gehuwd met Helena Loijen. Hij borgde daartoe met een halve bunder akkerland in de Sijpen onder Nuth, grenzend aan Servaes Swelsen en de weduwe Geurt Hermens, en verder met vier roeden land op de Nelisweg onder Nuth, grenzend aan Claes Hermens en Lemmen Raeven.[74]
Op 2 januari 1721 verkocht Jan Eggen, gehuwd met Maria Raeven, aan Jan Tulleners, gehuwd met Lijsbeth Coox, drie grote roeden akkerland "in de cruijs sijpen", grenzend aan de koper en de weduwe Pieter Wouters, alsmede twee grote roeden "op den steen blinckert", grenzend aan weerskanten aan de koper, voor 24 stuivers per kleine roede.[75]
Op 10 april 1726 verkocht Jan Eggen, gehuwd met Maria Raven, twee percelen akkerland aan de Grachtweg te Nuth aan Jacob Brouns, gehuwd met Maria Eggen. Het eerste stuk, 80 kleine roeden, grensde aan Jan Raven en Jan Voncken; het tweede stuk, 112 kleine roeden, grensde aan de verkoper en de koper. Elke kleine roede kostte 25 stuivers.[76]
Op 28 januari 1728 verkocht Jan Eggen, gehuwd met Maria Raven, aan Jacob Brouns, gehuwd met Maria Eggen, twee percelen akkerland in te Hellesijpen onder Nuth. Het eerste perceel, 158,5 kleine roeden, grensde oostwaarts aan Lemmen Raven, westwaarts aan de erfgenamen Henderijck Bemelmans, en werd verkocht voor twee schillingen per kleine roede. Het tweede perceel op de Grachtweg, 101,5 kleine roeden, grensde aan Jacob Brouns en Joannes Raven, en werd verkocht voor 19 stuivers en twee oort per kleine roede.[77]
Op 28 mei 1731 verkocht Jan Eggen drie percelen akkerland en een beemd te Helle onder Nuth en Wijnandsrade gelegen, te weten:
a) 99 kleine roeden op de Grachtweg, grenzend aan de weduwe Peter Voncken en Nicolaes Loijens;
b) 186 kleine roeden "tussen de graven";
c) 190 kleine roeden "aen 't haegen"
d) 56 kleine roeden beemd onder Wijnandsrade.
De koper, Jan Raven, gehuwd met Judith Mulckens, betaalde 18 stuivers per kleine roede. Aan lasten stonden een half vat rogge en drie koppen haver. De drie koppen haver werden in mindering gebracht op de koopsom.[78]
Gehuwd voor de kerk op 31-jarige leeftijd op 22 mei 1697 te Wijnandsrade met Maria RAVEN, 21 jaar oud, gedoopt op 3 november 1675 te Nuth (getuige(n): Jacobus Wauben, Elisabeth Swildens), overleden op 23 december 1746 te Swier-Wijnandsrade op 71-jarige leeftijd, dochter van Jan RAVEN en Anna SWILDEN.
Uit dit huwelijk:

 • 1. Emerentiana, gedoopt op 12 februari 1698 te Hoensbroek (getuige(n): Stephanus Eggen, Maria Kogelen). Volgens aantekening in het huwelijksregister van Houthem op 2 februari 1724 was zij dienstmaagd op de hof Sint Gerlach. Haar echtgenoot Joannes Packbier alias het Scheperke was daar knecht.

Gehuwd voor de kerk op 26-jarige leeftijd op 30 april 1724 te Maastricht (getuige(n): Jacobus Packbier, Stephanus Eggen), met toestemming van de pastoor van Nuth; Joannes Packbier uit Hulsberg, Irmgard Eggen uit Helle-Nuth
De pastoor van Houthem had volgens het huwelijksregister van Houthem op 24 april toestemming gegeven. Echtgenoot is Joannes PACKBIER, 32 jaar oud, gedoopt op 4 september 1691 te Hulsberg, overleden op 2 januari 1732 te Hulsberg op 40-jarige leeftijd, zoon van Joannes PACKBIER en Gertrudis WEUSTEN.

 • 2. Joannes (zie IV.2).
 • 3. Stephanus (zie IV.3).
 • 4. Lambertus (zie IV.4).
 • 5. Anna Maria, gedoopt op 9 april 1710 te Nuth (getuige(n): Wilhelmus Schepers namens Wolterus Eggen, Judith Muilkens).
 • 6. Christina, gedoopt op 27 april 1714 te Nuth (getuige(n): Wilhelmus Schepers namens Joannes Onsel, Ida Raven), overleden op 27 december 1777 te Swier-Wijnandsrade op 63-jarige leeftijd, begraven nabij het koor.

Ondertrouwd op 9 september 1752 te Klimmen, jm geboortig van Voerendall thans wonend op het huijs Ter Veeren; jd. geboortig van Wijnandsrade en thans wonende in het Weustenraad onder Climmen, gehuwd op 38-jarige leeftijd op 24 september 1752 te Klimmen met Joannes MEIJS, 47 jaar oud, gedoopt op 16 januari 1705 te Voerendaal (getuige(n): Joannes Schill, Mechtild Meijs), overleden op 23 mei 1772 te Swier-Wijnandsrade op 67-jarige leeftijd, laat twee zonen na en werd begraven nabij het koor, zoon van Michael MEIJS, halfwin hof Kunrade, en Maria a CAMPO.

 • 7. Helena, gedoopt op 22 maart 1720 te Nuth (getuige(n): Arnoldus Ortmans, Helena Snackers).


III.3 Stephanus EGGEN, gedoopt op 23 mei 1675 te Wijnandsrade (getuige(n): Laurentius Heuts, Maria Koegelen(?)), overleden op 10 april 1749 te Weustenrade-Klimmen op 73-jarige leeftijd, begraven op 14 april 1749 te Klimmen, zoon van Stephanus EGGEN (zie II.2) en Emerentiana MEIJS.
Op 13 maart 1702 verkocht Steffen Eggen, gehuwd met Jenne Wittershoven, aan Maria Clemens een zil akkerland "op de bovendael" grenzend aan de verkoper en de hof Revieren, voor 22 stuivers per kleine roede en een vet hamelschaap.
Deze akte werd nogemaals ingeschreven op 22 maart 1706 met de vermelding dat de koper Jan Boumans [echtgenoot van Maria Clemens] nog twee malder haver geleverd had.[79]
Steven Eggen, gehuwd met Jenne Widdershoven, verkocht op 13 oktober 1712 aan Ittie Crijns, weduwe van Hendrick Sporcken, 120,5 kleine roeden akkerland aan de weg van Weustenrade naar Brommelen, grenzend aan de moestuin van Thomas Moenen en aan Jan Vlecken. Zij betaalde 25,5 stuiver per kleine roede.[80]
Op 29 oktober 1713 kocht Jan Sporcken, gehuwd met Geertruijd Schimkens, 125 kleine roeden land in het leppelbroek tussen Jan Boumans en Jan Vlecken. Steven Eggen, gehuwd met Jenne Widdershoven, verkocht hem dit land voor 30 stuivers per kleine roede.[81]
Op 3 april 1719 kocht Jan Sporcken een halve bunder akkerland op de bovendersweg tussen Vaes Widdershoven en hemzelf voor 33 stuivers per kleine roede van Steven Eggen, gehuwd met Jen Widdershoven.
Eveneens op 3 april 1719 leende voornoemde Steven Eggen 300 gulden van Joannes Sporcken. Hij borgde met zijn huis en goed te Weustenrade.
[82]
Op 18 juli 1742 gaf Steven Eggen, gehuwd met Joanna Widdershoven, aan zijn zoon Steven Eggen 104 kleine roeden land, laatgoed, gelegen op de Bovender, grenzend aan de erfgenamen Jan Sporcken en de erfgenamen Jan Ubachs.
Maar hij zou pas van dit land kunnen genieten na de dood van zijn ouders.
De akte werd opgesteld door notaris Frens in het huis de Heuf te Weustenrade onder Klimmen.HCL-09.001 Notariële Archieven 4175 Frens Valkenburg
Op 1 mei 1747 verscheen notaris Swildens uit Voerendaal ten huize van Steven Eggen en Joanna Widdershoven te Weustenrade onder Klimmen.
De echtgenote lag ziek te bed, maar zowel zij als haar man, oud van dagen, waren nog goed bij hun verstand.
Zij verklaarden dat hun zoon Joannes veel bijstand had verleend en goed voor zijn ouders had gezorgd.
Als dank schonken zij hem een koolhofje te Weustenrade achter hun huis en schuur, grenzend aan Helger Heuts en de erfgenamen Widdershoven, hoofdzijde Willem Goffin.
Deze gift mocht niet verrekend worden met zijn kindsdeel en gold als een schenking vooraf, die vervolgens door hun zoon Joannes dankbaar werd aanvaard.
De akte werd door Steven Eggen getekend en door zijn vrouw en zoon Joannes gehandmerkt.[83]
Op 12 augustus 1749 werd ten overstaan van landmeter Rhoen de nalatenschap gedeeld in zes loten.[84]
Ondertrouwd op 6 september 1699 te Klimmen, bruidegom uit Wijnandsrade, bruid uit Klimmen, gehuwd voor de kerk op 24-jarige leeftijd op 20 september 1699 te Wijnandsrade met Joanna WIDDERSHOVEN, 26 jaar oud, gedoopt op 12 maart 1673 te Klimmen, overleden op 7 juni 1747 te Weustenrade-Klimmen op 74-jarige leeftijd, dochter van Joannes WIDDERSHOVEN en Sibilla SCHOENMAEKERS.
Uit dit huwelijk:

 • 1. Catharina, gedoopt op 6 maart 1701 te Klimmen (getuige(n): Franciscus Rameckers, Catharina Holtz), overleden op 8 december 1777 te Houthem op 76-jarige leeftijd.

Op 27 januari 1766 verschenen voor notaris Philippens te Houthem Catharina Eggen, weduwe Herman Meeuwissen, wonend te Broekem onder Houthem, en haar broers Joannen en Reinerus Eggen.
Catharina gaf, met toestemming van haar broers, aan haar zoon Herman Meeuwissen alle goederen in pacht die zij in vruchtgebruik had alsmede de goederen die zijn half in eigendom had.
Haar zoon zou voortaan alle lasten betalen en zijn moeder kost en inwoning geven en na haar dood een passende begrafenis.
Ook werden er afspraken gemaakt over de rechten en plichten aangaande zijn broers en zussen.
[85].
Gehuwd op 27-jarige leeftijd op 11 april 1728 te Valkenburg. Hermannus Meeuwissen wed. van Houthem met Cathrijna Eggers van Weustenraed Gehuwd voor de kerk op 11 april 1728 te Valkenburg met Herman MEEUWISSEN, 30 jaar oud, gedoopt op 7 oktober 1697 te Houthem, overleden op 6 september 1765 te Houthem op 67-jarige leeftijd, zoon van Joannes MEEUWIS en Maria PIRONS.
{Hij was eerder gehuwd op 26-jarige leeftijd op 30 januari 1724 te Valkenburg, gehuwd voor de kerk op 12 februari 1724 te Houthem met Helena VLECKEN, 36 jaar oud, gedoopt op 9 juni 1687 te Klimmen, dochter van Joannes VLECKEN en Barbara SCHOENMAEKERS.}

 • 2. Stephanus, gedoopt op 5 februari 1703 te Klimmen (getuige(n): Stephanus Eggen, grootvader, Barbara Widdershoven), overleden op 26 november 1770 te Wijnandsrade op 67-jarige leeftijd, ongehuwd, ca. 69 jaar en begraven op het kerkhof nabij het koor.

Op 23 april 1753 om negen uur 's avonds verschenen voor notaris Swildens te Voerendaal de broers Steven en Joannes Eggen, beide ongehuwd, de een in de 50 en de ander bij de 50 jaar oud, wonend te Weustenrade onder Klimmen.
De broers, gezond en bij volle verstand, wensten hun testament te maken.
Zij lieten aan hun zus Catharina en hun broers Wouter, Reiner en Thomas Eggen elk een gulden.
Tot hun universele erfgenaam benoemden zij hun nicht Christina Eggen, haar man Joannes Meijs, en hun wettige kinderen.
De legaten zouden door de erfgenamen binnen zes weken na hun dood uitbetaald moeten worden.[86]

 • 3. Joannes, gedoopt op 15 november 1705 te Klimmen (getuige(n): Joannes Spee, Cornelia Croessens).
 • 4. Walterus, gedoopt op 14 juli 1708 te Klimmen (getuige(n): Joannes Widdershoven, Anna Coleta Schoonbroodt).
 • 5. Reinerus (zie IV.5).
 • 6. Thomas, gedoopt op 15 februari 1715 te Klimmen (getuige(n): Joannes Schoenmeckers, Anna Maria Dautzenbergh).

Op 8 september 1749, ten overstaan van notaris Philippens, verkocht Thomas Eggen, geboren in de bank Klimmen, gehuwd met Maria Catharina Waldeck, burger en inwoner van Aken, aan zijn zwager Herman Mevissen, gehuwd met Catharina Eggen, zijn erfdeel, zoals nagelaten door zijn ouders, voor 350 gulden, waarop in mindering negen pattacons die Thomas schuldig was aan zijn broer Walterus Eggen, te betalen door Herman Mevissen.
60 gulden werden ter plekke betaald. Mevissen beloofde tien pattacons komende Remigius te betalen en de rest de daaropvolgende Remigius binnen drie jaar.[87]
Gehuwd met Maria Catharina WALDECK.

Generatie IV

IV.1 Stephanus EGGEN, gedoopt op 12 oktober 1717 te Wijnandsrade (getuige(n): Barbara Hermans), overleden op 1 september 1774 te Swier-Wijnandsrade op 56-jarige leeftijd, zoon van Joannes EGGEN (zie III.1) en Ida SCHOUTETEN.
Gehuwd voor de kerk op 25-jarige leeftijd op 12 mei 1743 te Nuth (getuige(n): Joannes Knoren, Joannes Flippens) met Anna SOMERS, overleden op 8 april 1782 te Swier-Wijnandsrade.
Uit dit huwelijk:

 • 1. Joannes Andreas, gedoopt op 30 november 1743 te Wijnandsrade (getuige(n): Philippus Coenen namens Joannes Somers, Ida Schouteten, grootmoeder van vaderskant [avia prolis ex parte patris]).
 • 2. Christophorus, gedoopt op 28 januari 1745 te Hoensbroek (getuige(n): Christophorus Quaetackers, Gertrudis Latten).
 • 3. Anna Maria, gedoopt op 18 februari 1746 te Hoensbroek (getuige(n): Thomas Schlangen, Anna Maria Langendorff), overleden op 30 maart 1828 te Nuth op 82-jarige leeftijd.

Gehuwd met Everardus CORNELISSEN.

 • 4. Anna Gertrudis, geboren te Hunnecum-Nuth, gedoopt op 3 november 1749 te Nuth (getuige(n): Joannes Tribels namens Henricus Bemelmans, Gertrudis Winkens).
 • 5. Maria Ida, geboren te Grijzegrubben-Nuth, gedoopt op 14 juni 1753 te Nuth (getuige(n): Stephanus Bemelmans, Maria Eggen), overleden op 12 januari 1796 te Heer op 42-jarige leeftijd.

Gehuwd met Leonardus VLIEX.

 • 6. Ludovicus Josephus Jacobus, gedoopt op 19 november 1756 te Simpelveld (getuige(n): Ludovicus Josephus Hessel, Maria Agnes Mentz), achternaam bij doop Ecken, overleden op 1 december 1839 te Esschenberg-Hoensbroek op 83-jarige leeftijd. Bij het overlijden wordt als geboorteplaats Simpelveld genoemd, als leeftijd 85 jaar en als ouders Joannes Eggen en Ida Schoutessen (maar dat zijn zijn grootouders!].

Gehuwd voor de kerk op 31-jarige leeftijd op 2 oktober 1788 te Wijnandsrade. Jacobus Eggen ex Wijnandsrath et Maria Mechel Hensen ex Palemich met Mechtildis HENSSEN.

 • 7. Joannes, gedoopt op 27 februari 1761 te Wijnandsrade (getuige(n): Joannes Eggen, Petronella Quaedvlieg).

Op 23 november 1778, ten overstaan van notaris L'Allemand, legde Joannes Eggen op verzoek van Laurens Dortu van Hoensbroek een verklaring af.
Naar eigen zeggen was hij in zijn negentiende levensjaar en geboren te Swier onder Wijnandsrade. Hij woonde nu als paardenknecht op de Dries onder Voerendaal.
Hij verklaarde nu dat hij van verleden Remigius gewoond had op de Oude Eijkholt onder Heerlen en op zekere zaterdag naar zijn moeder wilde gaan om schoon linnengoed te halen.
Hij kwam toen voorbij de hof Berg onder Hoensbroek waar hij Gerard Prickens komend van de oliemolen zag en vervolgens Laurens Dortu met zijn schapen gaande in de richting van hof Berg.
Terwijl hij zijn weg vervolgde hoorde hij een ruzie van de kant van de hof Berg en keerde vervolgens om. In de vaart in de richting van de poort hoorde hij Dortu zeggen "laet mij de schepen uijthuijsten" en Prickens antwoordende "schelm afkeerde krijg wat dijn is en blijft van mijn goed aff".
Vervolgens had Prickens twee stenen opgeraapt, een in zijn zak stekende en de ander in de hand houdend, gewapend met een schep in de andere hand naar Dortu gelopen.
Vervolgens waren Dortu en Prickens met de koppen tegen elkaar op de grond gevallen.
Dortu, die boven op Prickens zat, werd vervolgens door de vrouw van Prickens met een stuk hout geslagen.
Dortu sprong op en werd terstond door een steen of iets anders door Prickens neergeslagen.
Joannes Eggen verklaarde dat hij toen om hulp had geroepen en daarna meteen vertrokken was.
Komend bij de poort van Caspar Jongen kwam hij Joannes Jongen tegen en vroeg hem om te gaan kijken wat er aan de hand was.
Verder kon hij niets meer over het voorval vertellen.
[88].

IV.2 Joannes EGGEN, gedoopt op 13 januari 1700 te Hoensbroek (getuige(n): ... Eggen, Maria ...), zoon van Joannes EGGEN (zie III.2) en Maria RAVEN.
Joannes Eggen had een buitenechtelijk kind bij Joanna Fabritius
Dit kind werd op 28 april 1733 te Wijnandsrade gedoopt. Bij de doop werd vermeld dat Joannes Eggen de vader was, maar dat hij, nadat hij haar zwanger had gemaakt, met Anna Onnouw gehuwd was.
Op 10 oktober 1741, ten overstaan van notaris Philippens, verpachtte Hermanus Meeuwissen, gehuwd met Catharina Eggen, aan zijn neef Joannes Eggen, gehuwd met Anna Onnau, zijn huis met huisweide met nog een morgen weide en akkerland, in totaal ca. een bunder groot en gelegen te Weustenrade onder Klimmen.
De termijn was ingegaan Remigius 1740 en gold voor zes jaar tegen acht pattacons en drie pond tin jaarlijks.
De pachter was verplicht om het huis goed te onderhouden, m.n. dak en vensters.
Ook zou hij jaarlijks 25 schoven aan huis bij de verpachter en bij vertrek achterlaten zoals hij het verkregen had, inclusief staande gewassen.[89]
Gehuwd voor de kerk op 33-jarige leeftijd op 15 februari 1733 te Wijnandsrade met Anna ONNOUW, 34 jaar oud, gedoopt op 4 augustus 1698 te Hoensbroek (getuige(n): Wilhelmus Raven, Agita Dreessen), overleden op 29 december 1771 te Wijnandsrade op 73-jarige leeftijd, dochter van Everardus ONNOUW en Odilia HEUTS.
Uit dit huwelijk:

 • 1. Joannes, gedoopt op 2 mei 1733 te Wijnandsrade (getuige(n): niet leesbaar), aantekening onderaan de pagina en gedeeltelijk onleesbaar.
 • 2. Joannes Josephus, gedoopt op 20 maart 1735 te Wijnandsrade (getuige(n): Joannes Eggen en Odilia Heuts), overleden op 29 juni 1797 te Margraten op 62-jarige leeftijd.

Op 3 mei 1779, ten overstaan van notaris L'Allemand, verklaarde Joseph Eggen, wonend te Groot-Welsden onder Margraten 200 gulden geleend te hebben van Leonard Eggen en diens zus Maria Eggen, beide ongehuwd.
Het geld zou zonder rente terugbetaald worden na het overlijden van zijn schoonmoeder Margaretha Kerckherderen.
[90]
Gehuwd voor de kerk op 29-jarige leeftijd op 11 september 1764 te Wijnandsrade met Anna van GEUL, 21 jaar oud, gedoopt op 4 mei 1743 te Wijnandsrade (getuige(n): Leonardus du Molin en Anna [niet ingevuld]), overleden op 10 februari 1810 te Gronsveld op 66-jarige leeftijd, dochter van Wilhelmus van GEUL en Margaretha KERCKHERDEREN.

 • 3. Steven (zie V.1).


IV.3 Stephanus EGGEN, geboren 28- -1703 te Nuth, april, mei of juni (getuige(n): Ercken Coenen, Maria Timmers), overleden op 12 november 1760 te Helle-Nuth, zoon van Joannes EGGEN (zie III.2) en Maria RAVEN.
Mogelijk was hij eerst gehuwd met Gertrudis Heijnen uit Hoensbroek [NA 4226 [241]]. Deze Gertrudis is op 8 december 1708 gedoopt te Houthem als dochter van Jan en Joanna Vreen, en maakte op 20 mei 1738 haar testament [Rijckheyt-002 LvO 1673, 249]
Zie ook HCL-LvO 7331, 114 waar bewezen wordt dat Jan Heijnen, gehuwd met Margaretha Brouwers en weduwnaar uit eerste huwelijk van Joanna Vreen, schoonvader van Steven Eggen is.
Gehuwd voor de kerk op 4 oktober 1740 te Nuth (getuige(n): Godefridus Hermans, Arnoldus Raven) met Ida OMSTEIJN, 34 jaar oud, gedoopt op 23 oktober 1705 te St.-Catharina-Maastricht (getuige(n): Joannes Ackermans, Anna Tours), overleden op 4 juni 1765 te Helle-Nuth op 59-jarige leeftijd, begraven op 6 juni 1765 te Nuth, dochter van Joannes Henricus OMSTEIJN en Anna TIMMERS.
{Zij was eerder gehuwd voor de kerk op 24-jarige leeftijd op 4 mei 1730 te Nuth (getuige(n): Matthias Peters, Joannes Raven) met Lambertus HERMANS, 27 jaar oud, gedoopt op 11 mei 1702 te Nuth (getuige(n): Guilielmus Schepers namens Joannes Loijsen, Joanna Hermans), overleden op 2 januari 1739 te Helle-Nuth op 36-jarige leeftijd, zoon van Godefridus HERMANS en Catharina DAEMEN.}
Uit dit huwelijk:

 • 1. Joannes (zie V.2).
 • 2. Lambertus (zie V.3).


IV.4 Lambertus EGGEN, gedoopt op 19 maart 1707 te Nuth (getuige(n): Nicolaus Welsen, Cornelia Arets), overleden op 29 januari 1755 te Wijnandsrade op 47-jarige leeftijd, , zoon van Joannes EGGEN (zie III.2) en Maria RAVEN.
Op 26 juni 1742, ten overstaan van notaris Frens, trad hij op als voogd van de kinderen van wijlen Joannes Packbier en Irm Eggen.HCL-09.001 Notariële Archieven 4175 Frens Valkenburg
Op 30 januari 1759, ten overstaan van notaris Swildens, verklaarde Elisabeth Smeets, weduwe Lambert Eggen, dat haar man in 1740 aan Geurt Janssen, meester-kuiper te Voerendaal, land verkocht had.
Het betrof 61 kleine roeden achter Kunrade "agter de hove", grenzend aan de koper en de weduwe Jan Heuts, hoofdzijde Hans Weren Coenen. Het land was verkocht voor 22 stuiver per kleine roede. De op het land staande lasten waren met 50 gulden in mindering gebracht op de koopsom waarvan het restant 17 gulden en twee stuivers bedroeg. Een deel was al betaald en Joannes Janssen betaalde nu namens zijn vader het restant van elf gulden.[91]
Gehuwd voor de kerk op 31-jarige leeftijd op 30 oktober 1738 te Wijnandsrade (getuige(n): Thomas Lortije, Reijnerus Quaetvliegh e.a.) met Elisabeth SMEETS, mogelijk een dochter van Alexander en Elisabeth Maes.
Uit dit huwelijk:

 • 1. Maria, gedoopt op 8 oktober 1739 te Wijnandsrade (getuige(n): Joannes Eggen, grootvader, Elisabeth Maes), overleden op 4 juni 1832 te Wijnandsrade op 92-jarige leeftijd.

Gehuwd voor de kerk op 39-jarige leeftijd op 3 oktober 1779 te Wijnandsrade met Joannes MOENEN, 33 jaar oud, gedoopt op 15 maart 1746 te Hulsberg (getuige(n): Adolphus Schoenmaeckers, Maria Wouters), overleden op 15 april 1815 te Wijnandsrade op 69-jarige leeftijd, zoon van Joannes MOENEN en Gertrud HEUTS.

 • 2. Leonardus, gedoopt op 14 februari 1741 te Wijnandsrade (getuige(n): Gerardus J[an]ssens, Christina Eggen).
 • 3. Joannes, gedoopt op 6 april 1743 te Wijnandsrade (getuige(n): Joannes Sleijpen, Cornelia Eggen).
 • 4. Lambertus, gedoopt op 28 februari 1746 te Wijnandsrade (getuige(n): Christina Eggen namens Helena Eggen).


IV.5 Reinerus EGGEN, gedoopt op 19 september 1711 te Klimmen (getuige(n): Reinerus Crous, Catharina Offermans), zoon van Stephanus EGGEN (zie III.3) en Joanna WIDDERSHOVEN.
Op 28 december 1744, ten overstaan van notaris Swildens, verkocht Reijnier Eggen, wonend te Swier onder Wijnandsrade en gehuwd met Anna Boumans, aan Caspar Mees, wonend te Voerendaal en gehuwd met IJda Vijgen, een "geboud bouw" met grond en mesthof, gelegen binnen Voerendaal in de Jeugstraat, rondom begrensd door de erfgenamen Claas Vijgen en de mesthof met een zijde aan de straat, voor vier rijksdaalders[92]
Op 5 januari 1761 verscheen Reijnier Eggen, weduwnaar Anna Boumans, samen met zijn broer Johannes, ongehuwd en voogd van de twee kinderen van Reijnier uit diens huwelijk met Anna Boumans, allen inmwoners van Swier, voor notaris Swildens te Voerendaal.
Reinier verklaarde dat hij door zware ziekte en tegenspoed niet in staat was om de jaarlijkse schatting te betalen en dat de schatheffer van Klimmen hem al gemaand had. En ook kon hij de verschuldigde rente aan Hendrick Sporcken niet betalen.
Daarom deed hij nu afstand op het vruchtgebruik van 68 kleine roeden beemd bij de oliemolen van Weustenrade, grenzend aan Willem Raven en Jan Moenen, hoofdzijden Jan Moenen en de weide en beemd van Theod. Crous.
Vervolgens werd deze beemd door Joannes Eggen als voogd, samen met de oudste zoon Steven Eggen, in zijn 24e jaar, dus nog minderjarig [in werkelijkheid was hij nog geen 22!] verkocht aan Jasper Konings, inwoner van Weustenrade en gehuwd met Elisabeth Moenen, voor tien stuivers per kleine roede en een ooi t.w.v. 15 schellingen.[93]
Ondertrouwd (1) op 23 september 1737 te Klimmen, bruidegom van Weustenrade, bruid van Kunrade, gehuwd voor de kerk op 26-jarige leeftijd op 13 oktober 1737 te Klimmen met Anna BOUMANS, overleden op 16 april 1748 te Swier-Wijnandsrade.
Gehuwd voor de kerk (2) op 36-jarige leeftijd op 25 juli 1748 te Wijnandsrade. Reijneris Eggen viduus Anna Bouwmans et Mechtildis Grootjans vidua Jacobi Bosch met Mechtild GROOTJANS, 35 jaar oud, gedoopt op 11 september 1712 te Wijnandsrade (getuige(n): Catharina Schadts), dochter van Joannes GROOTJANS en Sophia MAES.
{Zij was eerder ondertrouwd op 10 augustus 1738 te Klimmen. Jacobus Bosch uit Aretsgenhout en Mechel Grootjans van Wijnandsrade, gehuwd op 25-jarige leeftijd op 25 augustus 1738 te Klimmen, gehuwd voor de kerk op 25 augustus 1738 te Hulsberg met Jacobus BOSCH, 22 jaar oud, gedoopt op 22 januari 1716 te Hulsberg (getuige(n): Jacobus Bosch, Maria Houben), overleden op 30 april 1747 te Wijnandsrade op 31-jarige leeftijd, zoon van Theodorus BOSCH en Catharina SNACKERS.}
Uit het eerste huwelijk:

 • 1. Stephanus (zie V.4).
 • 2. Joanna Catharina, gedoopt op 30 mei 1743 te Wijnandsrade (getuige(n): Joannes Eggen, Catharina Roijen namens Joanna Widdershoven, grootmoeder van vaderszijde).

Uit het tweede huwelijk:

 • 3. Joanna Maria, gedoopt op 7 april 1749 te Wijnandsrade (getuige(n): Lambertus Eggen, Maria Grootjans).
 • 4. Leonardus, gedoopt op 6 februari 1752 te Wijnandsrade (getuige(n): Leonardus Beckers, Margaretha Habets).
 • 5. Andreas, gedoopt op 7 maart 1754 te Wijnandsrade (getuige(n): Andreas Grootjans, Elisabeth Quaedvlieg).
 • 6. Anna Christina, gedoopt op 23 juni 1756 te Wijnandsrade.


Generatie V

V.1 Steven EGGEN, gedoopt op 24 september 1739 te Wijnandsrade (getuige(n): Helgerus Onnouw en Elisabeth Smeets), gedoopt met de naam Helgerus, waarschijnlijk een verschrijving, zoon van Joannes EGGEN (zie IV.2) en Anna ONNOUW.
Gehuwd met Agnes KEUTEN, gedoopt op 13 februari 1739 te Wijnandsrade (getuige(n): Joannes Dressens, grootvader, Maria Onnouw), overleden op 15 februari 1793 te Wijnandsrade op 54-jarige leeftijd, dochter van Gerardus KEUTEN en Catharina DRIESSENS.
Uit dit huwelijk:

 • 1. Maria Catharina, gedoopt op 13 februari 1760 te Wijnandsrade.
 • 2. Joannes, gedoopt op 17 maart 1762 te Wijnandsrade.
 • 3. Anna Maria, gedoopt op 17 augustus 1763 te Wijnandsrade.
 • 4. Joannes Lambertus, gedoopt op 12 augustus 1765 te Wijnandsrade.
 • 5. Bartholomeus, gedoopt op 24 augustus 1768 te Wijnandsrade.
 • 6. Gerardus, gedoopt op 7 juni 1772 te Wijnandsrade.
 • 7. Maria Christina, gedoopt op 14 maart 1775 te Wijnandsrade.
 • 8. Maria Margaretha, gedoopt op 7 januari 1779 te Wijnandsrade.
 • 9. Joannes Casparus, gedoopt op 26 september 1784 te Wijnandsrade.


V.2 Joannes EGGEN, gedoopt op 16 mei 1742 te Nuth (getuige(n): Henricus Eggen, Christina Eggen), zoon van Stephanus EGGEN (zie IV.3) en Ida OMSTEIJN.
Gehuwd met Anna Catharina BOUMANS, gedoopt op 2 maart 1741 te Hoensbroek, overleden op 23 november 1803 te Nuth op 62-jarige leeftijd, 1 Frimaire XII: Anna Catharina Baumans, dochter van Franciscus BOUMANS en Joanna BECKERS.
Uit dit huwelijk:

 • 1. Joannes, geboren te Nuth, gedoopt op 3 februari 1776 te Nuth (getuige(n): Joannes Casparus Goossens namens Joannes Hermens, Joanna Beckers).
 • 2. Jacobus, geboren te Reuken-Nuth, gedoopt op 30 juli 1778 te Nuth (getuige(n): Gerardus Goossens namens Jacobus Beckers, Angela Scheepers), overleden op 18 juni 1799 te Nuth op 20-jarige leeftijd.
 • 3. Maria Ida, geboren op 15 januari 1781 te Molenveld-Nuth, gedoopt op 15 januari 1781 te Nuth (getuige(n): Petrus Houben (Nuth) namens Joannes Houben (Heerlen), Maria Christina Dederen (Nuth)).
 • 4. Joannes Matthias, geboren op 11 juli 1784 te Nuth, gedoopt op 11 juli 1784 te Nuth (getuige(n): Matthias Schetters (Nuth), Anna Catharina Raemeckers (Hulsberg)).


V.3 Lambertus EGGEN, geboren te Helle-Nuth, gedoopt op 8 november 1747 te Nuth (getuige(n): Joannes Pricken namens Joannes Raven, Maria Omstein), overleden op 3 augustus 1804 te Hulsberg op 56-jarige leeftijd, zoon van Stephanus EGGEN (zie IV.3) en Ida OMSTEIJN.
Op 31 mei 1777, ten overstaan van notaris Wilmar te Meerssen, verkocht Servaes Habets, gehuwd met Anna Elisabeth Vleugels, wonend te Aalbeek onder de hoofdbank Klimmen, aan Lambert Eggen, gehuwd met Anna Cath. Rameckers, eveneens wonend te Aalbeek, 130 kleine roeden akkerland op de Berg bij Aalbeek, westwaarts af te meten uit een perceel van 166 kleine roeden afkomstig uit het erfgoed van zijn schoonouders. Het land grensde westwaarts aan Nicolaas Rameckers, oostwaarts aan Hans Peter Frisschen en Servaes Habets zelf, zuidwaarts de weduwe Jan Rietraet en noordwaarts de huiswei van Servaes Habets zelf.
Het geheel werd verkocht voor 40 stuivers per kleine roede.
De koper betaalde deels door het overnemen van 200 gulden uit een lening van 400 gulden die Servaes Habets en diens zwager Machiel vleugels hadden opgenomen bij heer Corstjens te Maastricht.
Van de overige 60 gulden werden ter plekke 41 gulden en vier stuivers betaald.
Het restant beloofde Lambert Eggen binnen een maand te betalen hetgeen geschiedde en bij de akte werd aangetekend.
Verder werd aan de akte op 23 september 1777 na overmeting door landmeter Frissen nog anderhalve kleine roede was toegevoegd. Hiervoor werd nog drie gulden betaald.
De akte werd op 13 januari 1779 gerealiseerd voor de schepenbank Klimmen.
[94]
Op 28 november 1778, ten overstaan van notaris Wilmar te Meerssen, verkocht Servaes Habets, gehuwd met Elisabeth Vleugels, wonend te Aalbeek onder de hoofdbank Klimmen, aan Lambert Eggen, gehuwd met Anna Cath. Rameckers, eveneens wonend te Aalbeek, 65 kleine roeden weiland te Helle onder Aalbeek, af te meten westwaarts op het Dwars, grenzend oostwaarts het merendeel, westwaarts Nicolaas Rameckers, hoofdzijden de straat en de koper, voor dertig stuivers per kleine roede.
Ook zou de koper nog zes dagen als snijder werken voor de verkoper, waarbij de koper wel de gewone kost en drank zou geven.
Inbegrepen was ook het recht van overpad door de rest van de weide, alsmede door de weide van Machiel Vleugels.
De akte werd op 3 december 1778 gerealiseerd voor de schepenbank Klimmen.
[95]
Op 12 maart 1781, ten overstaan van notaris Swildens, verkocht Servaes Habets, gehuwd met Elisabeth Vleugels, wonend te Helle onder de hoofdbank Klimmen, aan Lambert Eggen, gehuwd met Anna Cath. Rameckers, eveneens wonend te Helle, 70 kleine roeden weiland te Helle, grenzend aan de koper en Machiel Vleugels, hoofdzijden de straat en de koper, voor drie schillingen of dertig stuivers per kleine roede. Het land was laatgoed en lag onder het kerspel Hulsberg.[96]
Twee weken later werd de verkochte weide genaast door de broer van de verkoper, zijnde Mathijs Habets, in tweede huwelijk met Helen Nijssen, wonend te Bekergenhout.[97]
Op 29 april 1784 verkocht Stephanus Willems, inwoner van Schimmert en weduwnaar van Cecilia Somija, aan Lambertus Eggen, gehuwd met Anna Catharina Ramaeckers, inwoners van Helle onder Hulsberg, 80 kleine roeden akkerland in het Helleveld "op den boven bosch" onder Nuth, grenzend aan Geurt Zijen, Jan Kerckhofs, Adam Voncken en de weg, voor 55 stuivers per kleine roede. De gewassen waren voor de verkopers, het kaf en stro voor de koper.
De akte werd opgemaakt op de pastorie van Schinnen.[98]
Gehuwd voor de kerk op 26-jarige leeftijd op 1 juli 1774 te Hulsberg met Anna Catharina RAMAEKERS, 25 jaar oud, gedoopt op 17 november 1748 te Hulsberg (getuige(n): Nicolaes Ramaekers, Catharina Voncken), overleden op 2 maart 1825 te Hulsberg op 76-jarige leeftijd, dochter van Joannes RAMAEKERS en Maria Elisabeth PUTTENAER.
Uit dit huwelijk:

 • 1. Joannes, gedoopt op 1 mei 1775 te Hulsberg.
 • 2. Maria Ida, gedoopt op 16 januari 1777 te Hulsberg.
 • 3. Anna Maria, gedoopt op 2 juli 1779 te Hulsberg.
 • 4. Nicolaus, gedoopt op 12 maart 1783 te Hulsberg.
 • 5. Matthias, gedoopt op 24 december 1788 te Hulsberg.
 • 6. Joannes Lambertus, gedoopt op 14 december 1793 te Hulsberg.


V.4 Stephanus EGGEN, gedoopt op 13 maart 1739 te Klimmen, overleden op 21 januari 1776 te Hulsberg op 36-jarige leeftijd, opgehangen aan de galg op de Lommelenberg, zoon van Reinerus EGGEN (zie IV.5) en Anna BOUMANS.
Gehuwd voor de kerk op 30-jarige leeftijd op 9 juli 1769 te Hulsberg met Maria Agnes BORGHANS, 23 jaar oud, gedoopt op 20 juni 1746 te Heerlen, overleden op 5 augustus 1811 te Heek-Hulsberg op 65-jarige leeftijd, weduwe; werd abusievelijk vermeld als geboren te Hulsberg. leeftijd 67 jaar, ouders niet genoemd, dochter van Gerardus BORGHANS en Gertrudis HANSEN.
Uit dit huwelijk:

 • 1. Joannes, gedoopt op 9 november 1770 te Hulsberg.
 • 2. Anna Gertrudis, gedoopt op 6 januari 1772 te Hulsberg.
 • 3. Gerardus, gedoopt op 14 oktober 1774 te Hulsberg.

Ook nog in te passen:

Hendrik EGGEN. Koopt goederen uit de nalatenschap van Vaes Speen, 1e man van zijn echtgenote. Deze goederen verkoopt hij dan weer aan zijn schoonzoon Gerard Schillings, gehuwd met zijn dochter Lijsbeth. (l.v.o. 7079 6 juni 1601) Koopt een halve morgen land gelegen op de bovendael (l.v.o. 7080 23 juli 1612) l.v.o. 7081 16 jan 1614. Gehuwd (1), overleden voor 1601. Gehuwd (2) met Enken THILMANS, l.v.o. 7079 6 juni 1601.

     Uit het tweede huwelijk:
     1. Lijsbeth EGGEN, l.v.o. 7079 6 juni 1601
       RAL Lvo 7083 1625 folio 59
       RAL L.v.O 7083 13 mrt 1626 folio 74 verso.
       Gehuwd met Gerard SCHILLINGS, l.v.o. 7079 6 juni 1601
       Halfwin op de hof ten Hove. Verkoopt een halve morgen koolhof en land gelegen te Weustenrade, naast Johan Moenen off Gerard des Coemerlings erfgenamen aan Jan Jongen uit Weustenrade. Het betreft goed dat hij eerder gekocht heeft van zijn schoonvader. (l.v.o. 7079 4 nov 1602)
       Koopt van Coenrard Reijners een morgen weide gelegen te Retersbeek. (RAL Lvo 7083 1625 folio 59)
       RAL L.v.O 7083 13 mrt 1626 folio 74 verso.

Jan Eggen x Meicken Muijters

Koopt een halve morgen land gelegen in ´t Leupelbroek (L.v.O. 7080 25 okt. 1607)

Bronnen

 1. HCL-Notarieel Archief 1376 Demelinne Maastricht
 2. HCL-01.193 Vrije Heerlijkheid Wijnandsrade 169, 122
 3. HCL-01.075 LvO 1756, 118r
 4. HCL-01.075 LvO 1756, 140v
 5. HCL-01.075 LvO 1756, 207r
 6. HCL-01.075 LvO 1756, 192v
 7. HCL-01.075 LvO 1756, 238v
 8. HCL-01.075 LvO 1757, 35r
 9. HCL-01.075 LvO 1757, 51r
 10. HCL-01.075 LvO 1757, 84v
 11. HCL-01.075 LvO 1757, 86r
 12. HCL-01.075 LvO 7925, 36
 13. HCL-01.075 LvO 1760, 160v
 14. HCL-01.075 LvO 1758, 25r
 15. HCL-01.075 LvO 1758, 58r
 16. HCL-01.075 LvO 1758, 223v
 17. HCL-01.075 LvO 1758, 226r
 18. HCL-01.075 LvO 1759, 268v
 19. HCL-01.075 LvO 1759, 370r
 20. HCL-01.075 LvO 1760, 6r
 21. HCL-01.075 LvO 1760, 24v
 22. HCL-01.075 LvO 1760, 22r
 23. HCL-01.075 LvO 1760, 37r
 24. HCL-01.075 LvO 1760, 158r
 25. HCL-01.075 LvO 1760, 235r
 26. HCL-01.075 LvO 1756, 142v
 27. HCL-01.075 LvO 1757, 31r
 28. HCL-01.075 LvO 1757, 45v
 29. HCL-01.075 LvO 1757, 81r
 30. HCL-01.075 LvO 1757, 85r
 31. HCL-01.075 LvO 1759, 8r
 32. HCL-01.075 LvO 1759, 47v
 33. HCL-01.075 LvO 1759, 49v
 34. HCL-01.075 LvO 1759, 174v
 35. HCL-01.075 LvO 1759, 221v
 36. HCL-01.075 LvO 1759, 226r
 37. HCL-Huwelijksdispensaties supplement (1764), 124: Ida Raven genoemd als moeder van Mathias Eggen
 38. HCL-01.075 LvO 1757, 103v
 39. HCL-01.075 LvO 1757, 120r
 40. HCL-01.075 LvO 1758, 122r
 41. HCL-01.075 LvO 1757, 217r
 42. HCL-01.075 LvO 1759, 78r
 43. HCL-01.075 LvO 1760, 167r
 44. Rijckheyt-Archief Nuth 1, 259
 45. informatie van Jean-Marie Meeuwissen
 46. HCL-01.075 LvO 1761, 89v
 47. HCL-01.075 LvO 1761, 102v
 48. HCL-01.075 LvO 17561, 104r
 49. HCL-01.075 LvO 1759, 86v
 50. HCL-01.075 LvO 1759, 101v
 51. HCL-01.075 LvO 1759, 150v
 52. HCL-01.075 LvO 1759, 217r
 53. HCL-01.075 LvO 1760, 87r
 54. HCL-01.075 LvO 1760, 143v
 55. HCL-01.075 LvO 1760, 214v
 56. HCL-01.075 LvO 1761, 8r
 57. HCL-01.075 LvO 1761, 70r
 58. HCL-01.075 LvO 7108, 558
 59. HCL-01.075 LvO 1761, 170v
 60. HCL-01.075 LvO 1763, 106r
 61. HCL-01.075 LvO 1763, 117v
 62. HCL-01.075 LvO 1742
 63. HCL-01.075 LvO 1764, 196; HCL-01.075 LvO 7113
 64. HCL-01.075 LvO 1764, 207
 65. HCL-01.075 LvO 7083, 165r
 66. HCL-01.075 LvO 7083, 223
 67. HCL-01.193 Vrije Heerlijkheid Wijnandsrade 170, 105
 68. HCL-Notarieel Archief 1269 Munix Maastricht
 69. HCL-01.193 Vrije Heerlijkheid Wijnandsrade 169, 96; HCL-Notarieel Archief 1729 Schaepen Maastricht
 70. HCL-01.193 Vrije Heerlijkheid Wijnandsrade 169, 308
 71. Rijckheyt-002 LvO 1672, 313
 72. HCL-01.193 Vrije Heerlijkheid Wijnandsrade 170, 68
 73. HCL-01.075 LvO 1757, 22v
 74. HCL-01.075 LvO 1757, 106v
 75. HCL-01.075 LvO 7096, 185
 76. HCL-01.075 LvO 1757, 195v
 77. HCL-01.075 LvO 1757, 210v
 78. HCL-01.075 LvO 1758, 8r
 79. HCL-01.075 LvO 7093, 10 en 252
 80. HCL-01.075 LvO 7095, 147
 81. HCL-01.075 LvO 7095, 206
 82. HCL-01.075 LvO 7096, 105-108
 83. HCL-09.001 Notariële Archieven 4434 Swildens Voerendaal
 84. HCL-09.001 Notariële Archieven 4728 landmeter Rhoen
 85. HCL-09.001 Notariële Archieven 4239 Philippens Houthem
 86. HCL-09.001 Notariële Archieven 4439 Swildens Voerendaal
 87. HCL-09.001 Notariële Archieven 4230 Philippens Valkenburg
 88. HCL-09.001 Notariële Archieven 4187 L'Allemand Valkenburg
 89. HCL-09.001 Notariële Archieven 4227 Philippens Valkenburg
 90. HCL-09.001 Notariële Archieven 4188 L'Allemand Valkenburg
 91. HCL-09.001 Notariële Archieven 4442 Swildens Voerendaal
 92. HCL-09.001 Notariële Archieven 4432 Swildens Voerendaal
 93. HCL-09.001 Notariële Archieven 4444 Swildens Voerendaal
 94. HCL-01.075 LvO 7108, 487
 95. HCL-01.075 LvO 7108, 478
 96. HCL-09.001 Notariële Archieven 4466 Swildens Voerendaal
 97. HCL-09.001 Notariële Archieven 4466 Swildens Voerendaal
 98. HCL-LvO 1762, 240r

Medewerkers

Harry Luijten, eerste versie aangemaakt op 9 december 2006
--Eugene Dubois 23 jul 2007 08:28 (CEST), Enkele losse eindjes toegevoegd.
Harry Luijten, herziene versie op 17 maart 2024
Harry Luijten, losse eindjes deels herzien op 27 april 2024