Eggen

Uit Genealogie Limburg Wiki
Tree3c.jpgTree3c.jpgTree3c.jpg

GENEALOGIE EGGEN, een oude familie uit Nuth.

Generatie I

I.1 Christianus EGGEN, overleden op 6 augustus 1672 te Schinnen., Gehuwd voor de kerk op 13 september 1638 te Schinnen met Petronella BAGGEN.
HCL-NA 1376 [1401]: Op 29 augustus 1666, ten overstaan van notaris Demelinne, gaf Peter Raemaeckers, burger en ramaker te Maastricht, aan executeur Gabriel Raemaeckers volmacht om namens hem naar Puth onder Schinnen te gaan.
Daar zou hij dan Korsten Egghen moeten sommeren om 150 gulden met verlopen rente terug te betalen.
Uit dit huwelijk:

 • 1. Henricus (zie II.1).
 • 2. Paulus (zie II.3).

Generatie II

II.1 Henricus EGGEN, gedoopt op 6 april 1640 te Schinnen, overleden op 26 mei 1710 te Terstraten-Nuth op 70-jarige leeftijd, afstamming hypothetisch.
RAL-AHW inv. 169, 122 (realisatie 19 januari 1702): Op 3 juli 1667 verkocht Henrick Eggen, gehuwd met Geet Maes, drie stukken akkerland onder Wijnandsrade gelegen aan zijn zwager Houb Smeets, gehuwd met Itgen Maes. Het ging om 102 roeden aan de weg naar Brommelen, grenzend aan Severijn Corten en Houb Smiets, belast met een vat rogge aan het huis Wijnandsrade; 115 roeden achter "Quinckerts coolhoff", grenzend aan de erfgenamen jonker Agris en de erfgenamen Reijner Huntgens; en 77 roeden "boven den Crutswegh boven den uijtlegger", grenzend aan Vaes Roex, Jan Eggen en Jan Ceulen. Iedere roede kostte 32 stuivers.
RAL-LvO 1756, 118r: Op 4 april 1695 verkocht Ercken Welsen aan Hendrick Eggen een aantal onroerende goederen met een totaal oppervlak van ca. een bunder. Het ging om een weide, grenzend aan Peter Eggen, weduwe Gabriel Limpens, Coen Hautvast en de beek; voorts een stuk land op het Helleveld, grenzend aan Claes Hermens en Coen Hautvast; een stuk land in het Kempken, grenzend aan de weduwe Gabriel Houben en Theod. Houben; voorts nog een huisplaats met de helft van de brand en een gebouw, grenzend aan de erfgenamen Lenert Limpens en de straat. Hendrick Eggen betaalde 21 stuivers per roede. De lasten bedroegen 6 1/2 kop rogge aan het klooster St.-Gerlach en een half malder haver in de cijnskaart van het kapittel.
RAL-LvO 1756, 140v: Op 6 september 1696 ruilde Henderick Eggen, bijgestaan door zijn zonen Matthis en Peter Eggen, land met Geurt Kurfs. Henderick Eggen gaf een bouwplaats met gebouw, groot 15 kleine roeden, te Terstraten, grenzend aan de straat en de weduwe Lenaert Limpens, belast met een halve kop haver in de cijnskaart Nieuwenhof. Geurt Kurfs gaf in ruil 43 kleine roeden weiland "op den Brandt", grenzend aan Dirck Drummen, de beek en de straat, belast met een half vat rogge in de cijnskaart Nieuwenhof. Ook gaf Geurt Kurfs nog een koe.
RAL-LvO 1756, 207r: Op 10 januari 1707 deed Hendrick Eggen afstand van zijn rechten op 73 kleine roeden en 12 voet akkerland achter Terstraten, grenzend aan de erfgenamen Claes Hermens, Dirck Bemelmans en de huiswei van Lenaert Bollen. Vervolgens verkochten zijn zonen Matthis en Peter Eggen het land aan de nog ongehuwde Dirck Bemelmans, die 21 stuivers per kleine roede betaalde.
Zoon van Christianus EGGEN (zie I.1) en Petronella BAGGEN.
Gehuwd met Gertrudis MAES, gedoopt op 14 september 1632 te Nuth (getuige(n): Guilielmus Crusen, Anna Stuipers), overleden op 12 augustus 1696 te Terstraten-Nuth op 63-jarige leeftijd. Dochter van Petrus MAES en Helena LIMPENS
Grafkruis te Nuth: Hier light begraeven de ersaeme Gertrudis Maes gestorven den 12 augusti 1696 ende den ersaemen Hendrick Eggen haere man gestorven den ... anno ...
Uit dit huwelijk:

 • 1. Petrus, gedoopt op 20 oktober 1662 te Nuth (getuige(n): Eustachius Tessers, Anna Brants, e.v. Godefridus Lijmpens).
 • 2. Matthias (zie III.2).
 • 3. Petrus (zie III.4).
 • 4. Christianus, gedoopt op 9 februari 1673 te Nuth (getuige(n): Cornelius Ortmans, Agnes Eggen).

II.3 Paulus EGGEN, gedoopt op 14 juni 1657 te Schinnen, overleden op 18 mei 1704 te Nuth op 46-jarige leeftijd, afstamming hypothetisch, zoon van Christianus EGGEN (zie I.1) en Petronella BAGGEN.
Gehuwd voor de kerk op 21-jarige leeftijd op 29 oktober 1678 te Nuth met Ida RAVEN, geboren ca. 1660, (geschat), overleden op 29 mei 1736 te Nuth, senex vidua. Dochter van Simon RAVEN en Maria RAEMECKERS.
LvO 1756, 192v: Op 26 november 1705 verklaarde Dirck Drummen, gehuwd met Heijleken Maes dat hij op 10 maart 1705 aan Itgen Raven, weduwe Paulus Eggen, ca. een morgen land nabij Helle onder Nuth, grenzend aan Peter Muijlkens, Lijsbet Drummen, de vloedgraaf en Lemmen Loijen, verkocht had. Iedere kleine roede kostte 19 stuivers en twee oort.
LvO 1756, 238v: Op 16 april 1707 verkocht Marten Cobben, gehuwd met Marie Coumans, 174 kleine roeden akkerland op de Nelisweg, grenzend aan Jacob van der Schuijren, de weg, Guilliam Dael en Ida Welden, weduwe Ercken Tummers, aan Ida Raeven, weduwe Paulus Eggen, en haar kinderen Mathijs en Marie Eggen. Iedere kleine roede kostte 18 1/2 stuiver.
Uit dit huwelijk:

 • 1. Matthias (zie III.7).
 • 2. Maria, gedoopt op 11 april 1683 te Nuth (getuige(n): Henricus Eggen, Gertrud Raven), overleden op 22 april 1728 te Helle-Nuth op 45-jarige leeftijd, genoemd in RAL-LvO 1758, 122r.

Gehuwd voor de kerk voor 1714 met Jacobus BROUNS, uit Beek?
RAL-LvO 1757, 120r: Op 22 april 1720 verkoopt Werner van Diest, inwoner van Helle-Nuth, aan Matthijs Eggen, gehuwd met Helena Stijffs, en Jacob Brouns, gehuwd met Maria Eggen, elk voor de helft 62 kleine roeden huis met moestuin en land, gelegen te Helle, grenzend aan Jan Eggen, Lemmen Raven, de weg en Jan Smitsmans, voor 25 stuivers per kleine roede. Verder zat in de koop inbegrepen het wassen, naaien en vermaken van het linnengoed van de verkoper gedurende zijn verdere leven, het recht om het huis te blijven bewonen, alsmede het gebruik van de helft van de moestuin. De kopers droegen vanaf nu de verantwoording voor het onderhoud van het huis.
RAL-LvO 1757, 153r: Op 8 april 1723 verkochten Hermanus Ghijsen en diens zwager Joannes Wijnaens aan Jacob Brons, gehuwd met Marij Egghen, 53 kleine roeden akkerland in Helle op de Grachtweg, grenzend aan Joannes Raven en Vaes Swelschen. Iedere kleine roede kostte 19 1/2 stuiver.
RAL-LvO 1757, 195v: Op 10 april 1726 verkocht Jan Eggen, gehuwd met Maria Raven, aan Jacob Brons, gehuwd met Maria Eggen, 80 kleine roeden akkerland op de Grachtweg, grenzend aan Jan Raven en Jan Voncken, en 112 kleine roeden akkerland op de Grachtweg, grenzend aan Jan Eggen en Jacob Brons. Iedere kleine roede kostte 25 stuivers.
RAL-LvO 1757, 210v: Op 28 januari 1728 verkocht Jan Eggen, gehuwd met Maria Raven, aan Jacob Brouns, gehuwd met Maria Eggen, 159 1/2 kleine roeden akkerland in de Hellesijpen, grenzend aan Lemmen Raven en de erfgenamen Henderijc Bemelmans, en 100 1/2 kleine roeden akkerland op de Grachtweg, grenzend aan Jacob Brouns en Jan Raven. Iedere kleine roede kostte twee schillingen.
RAL-LvO 1758, 122r: Op 20 juli 1739 werden afspraken gemaakt tussen Jacob Brouns, gehuwd met Catharina Meijs en weduwnaar uit eerste huwelijk van Maria Eggen, enerzijds en de broer van zijn eerste echtgenote Matthias Eggen, en diens zoon Leonaert (mede voor zijn zwager Matthevis Hermens). Het betrof de goederen die Jacob Brouns tijdens zijn eerste huwelijk had gekocht en waarvan hij het vruchtgebruik had.
RAL-LvO 1758, 163r: Op 12 januari 1742 leende Jacob Brouns, gehuwd met Catharina Meis, 150 gulden tegen 5% van Dirck Heijnen, inwoner van Klimmen. Tot onderpand diende 141 kleine roeden akkerland op het Bergerland onder Nuth, grenzend aan Peter Voncken, Claes Jans en baron a Blisia.

Generatie III

III.2 Matthias EGGEN, gedoopt op 26 oktober 1666 te Nuth (getuige(n): Ida Gruels namens Maria e.v. Servatius Limpens), overleden op 19 september 1725 te Terstraten-Nuth op 58-jarige leeftijd.
RAL-LvO 1757, 35r: Op 21 februari 1711 ruilde Thijs Eggen, gehuwd met Nelen Raven, land met Willem Buskens en Joannes Hend. Kremers, gehuwd met Elisabeth Buskens. This ontving 147 roeden en 10 voet weiland te Terstraten onder Nuth, 19 roeden beemd in Hellebroek onder Nuth, grenzend aan Thomas Crijns, alsmede nog vier percelen land, waarvan de specificaties aan Thijs schriftelijk werden overhandigd. Thijs Eggen gaf in ruil een halve morgen land achter Terstraten "op den graeff", grenzend aan de erfgenamen Jan Leuffkens, Thijs Eggen en Peter Eggen. Verder zou hij uiterlijk Pinksteren 1711 nog 485 gulden betalen, Een schuld van 115 gulden tegen 5%, staande op de verworven goederen, werd door Thijs Eggen overgenomen.
RAL-LvO 1757, 51r: Op 27 maart 1713 verkocht Matthijs Eggen, gehuwd met Nelen Raven 70 roeden beemd in de Hellebroeker beemden onder Nuth, grenzend aan de weduwe Matthijs Limpens, Reinier Crijns, de erfgenamen Claes Coenen, de vloedgraaf en de erfgenamen Severen Cortten, voor 13 stuivers per roede aan de weduwe van Matthijs Limpens.
RAL-LvO 1757, 84v: Op 31 maart 1715 verkocht Thijs Eggen, gehuwd met Nelen Raeven, 108 roeden akkerland op het Helleveld onder Nuth, grenzend aan Claes Hermens, Jan Hermens en Jan Peters, voor 18 stuivers per roede. De koper was Geurt Snackers, gehuwd met Gertruijt Hermens.
RAL-LvO 1757, 86r: Op 22 juli 1715 leende Matthijs Eggen, gehuwd met Nelen Raeven, 200 gulden tegen 5% van Matthijs Meex, armenmeester van Nuth, en stelde daartoe tot onderpand drie morgen en 84 roeden land "op den wateros" onder Nuth, grenzend aan Merten a Campo, Peter Eggen, de Trichterweg en Hermen Meijs; voorts een morgen en 14 roeden land op het Helleveld onder Nuth, grenzend aan Hermen Meijs, Lenaert Bollen en de erfgenamen Claes Hermens.
RHCL-LvO 7925, 36: Op 1 oktober 1721 verkocht Matthijs Eggen, inwoner van Nuth en gehuwd met Cornelia Raven, voor de schepenbank Schin op Geul aan Hendrick Habets, gehuwd met Mechtelt Habets, de volgende onroerende goederen:
a) een huis met koolhof en alle gerechtigheden, gelegen te Walem, oostwaarts de gemene straat , westwaarts de koper, hoofdzijden de erfgenamen Hendrick Boesten;
b) ca. 40 kleine roeden huisweide;
c) ca. ee halve bunder en twaalf kleine roeden akkerland te Walem, oostwaarts erfgenamen Thomas Didden, westwaarts erfgenamen Hendrick Boesten;
d) een weiland "d'hoogh biesen" tot Walem met haar gerechtigheden, oostwaarts erfgenamen Reijnder Sleijpen, westwaarts de straat genaamd "cleenen wegh".
Het geheel werd verkocht voor 95 pattacons of 380 gulden. De last van drie vaten minus een halve kop rogge aan de kerk van Schin op Geul werd niet gekort op de koopsom.
Zoon van Henricus EGGEN (zie II.1) en Gertrudis MAES.
Gehuwd voor de kerk op 24-jarige leeftijd op 14 september 1691 te Schin op Geul met Cornelia RAVEN, 28 jaar oud, gedoopt op 22 april 1663 te Nuth (getuige(n): Joannes Habets, Catharina Raven), overleden op 23 mei 1740 te Terstraten-Nuth op 77-jarige leeftijd, als dochter van Simon Raven genoemd in RAL-huwelijksdispensaties supplement, 124, dochter van Simon RAVEN en Maria RAEMECKERS.
Uit dit huwelijk:

 • 1. Christianus, gedoopt op 2 oktober 1693 te Schin op Geul (getuige(n): Paulus Eggen, Helena Lijmpens), overleden op 25 november 1693 te Schin op Geul, 54 dagen oud.
 • 2. Maria, gedoopt op 22 februari 1695 te Schin op Geul (getuige(n): Henricus Eggen, Sophia Timmermans), overleden op 28 februari 1770 te Helle-Nuth op 75-jarige leeftijd.

RAL-LvO 1760, 160v: Op 3 januari 1770 maakte Maria Eggen, echtgenote van Frans Ackermans haar testament. Zij woonde toen in bij haar broer Hendrick Eggen, gehuwd met Maria Omstee, en werd omschreven als "sijnde in hooge jaeren ende ouderdom geheel ongraed van litmaeten ende verders noch hebbende een accident". Zij vertelde dat ze vanwege de slechte behandeling door de kinderen uit het eerste huwelijk van haar echtgenoot genoodzaakt was om hem te verlaten. Voor haar levensonderhoud had zij onderdak gezocht bij haar voornoemde broer Hendrik. Zij toonde een volmacht van haar echtgenoot waarin hij haar vrijheid gaf om over haar goederen te beschikken, waarna zij haar broer Hendrik het gebruik van deze goederen gaf. En omdat het om slechts een klein bezit ging, mocht hij dit na haar dood in eigendom houden. Twee stukken land werden echter gereserveerd voor haar nichtje Cornelia Eggen, dochter van Hendrik, vanwege de goede zorgen voor haar tante. Het betrof 50 roeden akkerland "op den langen morgen" op het Helleveld onder Nuth, grenzend aan Hermen Snackers en Hendrick Eggen, en verder 33 roeden akkerland op de Trichterweg onder Nuth, grenzend aan Gertruid Eggen en Hendrick Eggen. Verder reserveerde Maria Eggen nog 50 roeden land uit een groter stuk " op den graef" onder Nuth, grenzend aan Gertruid Eggen, Hendrick Eggen en Lucia Meijs. Dit land zou in drie porties verdeeld worden onder haar zus Gertruid Eggen, de erfgenamen van haar zus Ida Eggen, bij leven gehuwd met Joannes Mulckens, en haar broer Hendrick Eggen.
Gehuwd voor de kerk op 39-jarige leeftijd op 31 mei 1734 te Hulsberg met Franciscus ACKERMANS.

 • 3. Gertruid, gedoopt op 3 maart 1697 te Schin op Geul (getuige(n): Joannes Loijens, Maria Smits), overleden op 27 november 1774 te Terstraten-Nuth op 77-jarige leeftijd, begraven op 29 november 1774 te Nuth.

RAL-LvO 1758, 25r: Op 27 februari 1734 verkocht Servaes Coumans, ongehuwd en soldaat in Staatse dienst, aan Gertruijd Eggen, weduwe Joannes Spijckers, 117 kleine roeden akkerland nabij de jofferweide onder Nuth, grenzend aan Jan Drummen, Geraerd Schils en het voetpad; en verder nog 87 kleine roeden akkerland aldaar gelegen, grenzend aan Jan Cremers en Geraerd Schils. Iedere kleine roede kostte 18 stuivers. Het land zou pas per 1 oktober 1736 beschikbaar komen.
RAL-LvO 1758, 58r: Op 21 april 1736 verkocht Joannes Muijlkens, gehuwd met Ida Eggen, het erfdeel, zoals toegevallen van zijn schoonvader Matthijs Eggen, 51 1/2 kleine roeden huis, bestaande uit keuken, neere en kamer, met huisweide, gelegen Terstraten onder Nuth, met inbegrip van de timmerplaats; voorts 110 kleine roeden weiland ook te Terstraten gelegen, grenzend aan Frans Ackermans en Peter Eggen, aan zijn schoonzus Gertruijd Eggen, weduwe Joannes Spijckers, voor 480 gulden. Gertruijd Eggen betaalde door het overnemen van een schuld van 100 gulden die Joannes Muijlkens bij zijn zwager Hendrick Eggen had, door het overnemen van diens vierde deel in een schuld van 200 gulden aan de armen van Nuth, en het overdragen van 100 kleine roeden akkerland aan het Stepken onder Nuth, grenzend aan de erfgenamen Joannes Spijckers, Johan Timmers en de Trichterweg.
RAL-LvO 1758, 223v: Op 3 juni 1745 werden de huwelijkse voorwaarden opgesteld voor het huwelijk tussen Laurens Cremers en Gertruijd Eggen.
RAL-LvO 1758, 226r: Op 23 november 1745 werd een akkoord bereikt tussen Matthevis Bemelmans, gehuwd met Gertruijd Crans, en Laurens Cremers, gehuwd met Gertruijd Eggen, stiefmoeder van Gertruijd Crans, aangaande de nalatenschap van Mevis Crans. Gertruijd Eggen moest, conform de huwelijkse voorwaarden die zij was aangegaan met wijlen Mevis Crans, aan diens erfgenamen 150 gulden uitkeren, waarvoor zij dan alle roerende goederen mocht behouden. Matthevis Bemelmans verklaarde reeds 50 gulden, mede namens het weeskind van wijlen zijn zwager Joannes Drummen ontvangen te hebben. 50 gulden zou betaald worden uit een lening die Mevis Crans eertijds met de weduwe Canisius had afgesloten. En de resterende 50 gulden zou binnen zes weken betaald worden, na aftrek van de helft van acht pattacons wegens genaaste goederen.
RAL-LvO 1759, 268v: Op 20 april 1752 verkocht Peter Cremers, gehuwd met Maria Catharina Ruisop, aan Gertruid Cremers [weduwe Laurens Cremers] 37 kleine roeden akkerland op de Trichterweg onder Nuth, grenzend aan de weduwe van Hendrick Drummen en de erfgenamen van Claes Snackers. Verder verkocht hij haar 60 kleine roeden akkerland "op den bastert", grenzend aan Reinder Crins, Joannes Meijs en Joannes Kurfs. Iedere kleine roede kostte 30 stuivers. Tevens verkocht hij zijn deel in 105 kleine roeden akkerland, samen met Laurens Cremers gekocht, waarvan hij de helft na haar dood zou erven, bestaande in een perceel op de Achtbounder, grenzend aan Caspar Brans, de weduwe van Hendrick Drummen, de erfgenamen van Mattijs Hautfast, en Arnoldus Bemelmans; en een perceel aan de Wijenweg op het Beitelken, grenzend aan Melser Grootjans, Coen Hautfast en Joannes Meijs. Elke kleine roede kostte 25 stuivers.
RAL-LvO 1759, 270r: Op 23 januari 1762 verkocht Elisabeth Hamers, weduwe Arnold Raven, wonende te Bekergenhout, ten behoeve van haar kinderen en met toestemming van hun voogd Claes Hamers, aan haar zwager Joseph Meijs, gehuwd met Ida Raven, en aan Gertruijd Eggen, weduwe Laurens Cremers, 638 kleine roeden akkerland en weide onder Nuth, waarvan de gegevens bij de kopers bekend waren. Deze goederen, belast met anderhalve kop koren aan de Armen van Nuth en een halve malder zaad aan de kerk van Nuth, werden verkocht voor 30 gulden per grote roede. De verkoopster gebruikte het geld om de goederen die ze op 9 november 1761 van haar zwager Jacob Erckens gekocht had te betalen.
RAL-LvO 1760, 6r: Op 16 juli 1763 verkocht Stas Heuten, gehuwd met Anna Coenen, aan Gertruid Eggen, weduwe, 109 kleine roeden akkerland in de Withegge onder Nuth, oostwaarts Winandus Habets, westwaarts de graaf, hoofdzijde Niclaes Campo voo 45 stuivers per kleine roede.
RAL-LvO 1760, 24v: Op 5 juni 1764 verkocht Peter Muijlkens, gehuwd met Johanna Roebroeckx, aan Gertruid Eggen ca. 80 kleine roeden akkerland "in den Hellbosch" onder Nuth, grenzend aan Niclaes a Campo, Sijmon Habets, de weduwe Steven Eggen en Hendrick Roebroeckx, voor 33 stuivers per kleine roede.Bij meting op 7 maart 1765 bleek het stuk slechts 74 1/2 kleine roeden groot te zijn.
RAL-LvO 1760, 22r: Op 22 augustus 1764 verkocht Sijmonis Habets, gehuwd met Maria Johanna Jacobs, aan Gertruijd Eggen, weduwe, 77 kleine roeden akkerland op het Helleveld of "Hellbosch" onder Nuth, oostwaarts de weduwe Steven Eggen, westwaarts Claes Coenen, hoofdzijde Johannes Beckers, voor twee gulden per kleine roede.
RAL-LvO 1760, 37r: Op 15 maart 1765 verkocht Hermen Snackers, gehuwd met Catharina Voncken, aan Gertruid Eggen, weduwe Laurens Cremers, 92 1/2 kleine roeden akkerland op het Helleveld onder Nuth, grenzend aan Joannes Hermens en de erfgenamen Claes Snackers, voor 43 stuivers per kleine roede.Dit stuk land werd op 21 mei 1765 genaast door Godefridus Snackers.
RAL-LvO 1760, 158r: Op 4 december 1769 verkocht Stas Heuten, gehuwd met Anna Coenen, aan Gertruijd Eggen, weduwe Joannes Spijckers, en haar kinderen Peter Spijckers, in tweede huwelijk met Anna Kerckhoffs, en Barbara Spijckers, gehuwd met Joannes Limpens, 50 kleine roeden huis met schuur en plaats, stallen en huiswei te Terstraten onder Nuth, grenzend aan Gertruijd Eggen zelf, Hermen Snackers en de dorpstraat, belast met een vat rogge en een kapoen aan advocaat Limpens. Verder werd nog 50 kleine roeden akkerland aan de Beckerweg verkocht, die echter zo ongunstig lag dat besloten werd om via ruil nog 100 kleine roeden toe te voegen. Het geheel grensde aan de erven Nicolaes a Campo, Joannes Meijs, de Trichterweg en de Beckerweg, waarvoor in ruil 83 kleine roeden op het Helleveld, grenzend aan Joannes Beckers, Claes Ruijsop en Hermen Snackers, alsmede 17 kleine roeden aan de Beckerweg, af te meten langs goederen van Stas Heuten, werden overgedragen. De koopsom bedroeg 1012 gulden en tien stuivers, alsmede een "meerenveulen" ter waarde van 50 pattacons.
RAL-LvO 1760, 235r: Op 13 april 1770 verkocht Francis Lemmens, gehuwd met Maria Heijnen, aan Gertruijdt Eggen, weduwe Spijckers, een halve morgen weiland te Terstraten onder Nuth, grenzend aan de koopster en Henrick Bemelmans, voor 52 stuivers per kleine roede.

Gehuwd voor de kerk (1) op 29-jarige leeftijd op 16 november 1726 te Nuth (getuige(n): Petrus Crins, Servatius Coemans) met Joannes SPIJCKERS, 45 jaar oud, smid, gedoopt op 31 mei 1681 te Nuth (getuige(n): Henricus Hermens, Anna Corduweners namens Francisca van Nobel), achternaam bij doop Spijcarts, overleden op 6 november 1733 te Nuth op 52-jarige leeftijd, faber ferr. (smid). Zoon van Servatius SPIJCKERS, smid, en Barbara HERMENS.
RAL-LvO 1735: Op de genachting van 13 december 1717 werd Joannes Spickers gedaagd aangaande zijn deel in een lening van 200 gulden met verlopen interest, toegevallen bij erfenis. Aangezien bij de andere erfgenamen Tijs, Anna, Elisabeth en Alet Roex, weduwe Holtbeckers genoemd worden, is het aannemelijk dat het hier om een erfenis van zijn vrouw Gertruid Celis uit haar huwelijk met Conradus Roex gaat.
RAL-LvO 1758, 122r: Op 15 mei 1722 verkocht Herman Crijns, gehuwd met Elisabeth Spijckers, aan zijn zwager Joannes Spijckers, gehuwd met Gertruid Celis, de volgende goederen:
a) zijn deel in huis en hof te Tervoorst, zoals toebedeeld uit de erfenis van Servaes Spijckers, te weten de keuken, de neere, de smidse, twee stalletjes en 10 kleine roeden plaats;
b) 97 kleine roeden land achter Corffsweide onder Wijnandsrade, west Gores Goressen, oost Joannes Spijckers, geldende 33 stuivers aan de cijnskaart Oppem en een kop rogge aan de armen van Wijnandsrade;
c) 97 kleine roeden land in Eggendael, west de koper, oost Maria Spijckers, hoofdzijde Dirck Drummen van de Brand, belast met drie koppen rogge in de Nieuwhof;
d) 71 kleine roeden in de huiswei te Tervoorst naast de koper;
e) 70 kleine roeden in de latweide met het deel in de moestuin, naast de koper gelegen;
f) 93 kleine roeden land achter de huiswei naast Joannes Janssen en de koper, belast met een kapoen aan de Nieuwenhof.
De totale koopsom bedroeg 134 pattacons, drie schillingen, drie stuivers en twee oort, waarvan reeds 30 pattacons, zeven schillingen, drie stuivers en twee oort waren betaald. 100 pattacons zouden aan een door de verkoper aan te wijzen crediteur betaald worden. 14 gulden werden ter plaatse aan de verkoper overhandigd.
RAL-LvO 1757, 273v: Op 28 juni 1731 verkochten Servaes en Joannes Coumans aan Joannes Spijckers, gehuwd met Gertruid Eggen, 111 roeden akkerland nabij Grijzegrubben "op den Bastaert", grenzend aan Gerard Schils, Leonaerd Limpens, Reijner Crijns en Vaes Limpens. Elke roede kostte 18 stuivers.
RAL-LvO 1758, 21r: Op 18 februari 1734 werd een erfenisgeschil tussen Gertruid Eggen en de kinderen van Joannes Spijckers uit zijn eerste huwelijk bijgelegd. Bepaald werd:
1) dat de halve bunder land die Coen Roex aan Gertruid Celissen had verkocht buiten het akkoord werd gehouden,
2) dat Gertruid Eggen het volle eigendom over alle goederen zou krijgen,
3) dat zij afstand zou doen van de goederen, die op 15 mei 1722 waren gekocht, maar nog niet gerealiseerd waren, en dat zij de daarvoor reeds betaalde som zou ontvangen,
4) dat zij de kinderen het smeedgereedschap zou geven in ruil voor een morgen land "aen het Stepken", oost Jan Timmers, west Jan Coumans,
5) dat zij de helft van 14 gulden zou uitbetalen uit de verkoop van een huis aan Willem Celis,
6) dat de mest tot half maart gedeeld zou worden, alle stro over 1733 en de helft van de gewassen voor Gertruid Eggen zouden zijn.

Gehuwd voor de kerk (2) op 39-jarige leeftijd op 2 mei 1736 te Nuth (getuige(n): Henricus Eggen, Servatius Spijkers), viduus et vidua met Bartholomeus CRANS, 51 jaar oud, gedoopt op 6 maart 1685 te Schinnen, overleden op 17 april 1744 te Nierhoven-Nuth op 59-jarige leeftijd. Zoon van Joannes CRANS en Gertrudis RAMECKERS.
RAL-LvO 1757, 137r: Op 3 februari 1722 leende Mevis Crans, gehuwd met Selien Hartsleben, 100 gulden tegen 6% van Catharina Franssen, weduwe Michiel Canisius, met als onderpand zijn huis, hof en weide te Nierhoven onder Nuth, groot een morgen en grenzend aan de weduwe Michiel Canisius, Jan Schilders, Jan Weustenraedt en de straat. Het geheel was belast met een halve malder rogge aan de kerk van Nuth.De lening werd op 23 juli 1742 afgelost.
RAL-LvO 1757, 148r: Op 12 maart 1722 verkochten Mathijs Muijtjens van Casen onder Bunde, gehuwd met Maria Schillarts, Andries Bouwens van Vliek-Ulestraten, gehuwd met Ida Schillarts, Carel Fransen van Vliek-Ulestraten, gehuwd met Elisabeth Schillarts, mede voor Servaes Haen van Hobbelrade, weduwnaar Anna Schillarts, aan Bartholemeus Crans van Nierhoven-Nuth, gehuwd met Cecilia Hartslevens, een halve bunder weiland tot Nierhoven, grenzend aan Bartholomeus Crans, Jan Wustenraet en de straat. De koopsom bedroeg 354 gulden.
RAL-LvO 1757, 146r: Op 13 maart 1722 leende Mevis Crans, gehuwd met Cecilia Hartsleven, 350 gulden tegen 5 % van de nog ongehuwde Arnoldt Cremers uit Schinnen. Tot onderpand diende ca. drie morgen huis met hof, moestuin en weide te Nierhoven onder Nuth, met inbegrip van de weide die hij een dag eerder van de erfgenamen Jan Schillarts uit Vlieck gekocht had. Het geheel grensde aan Catharina Franssen, weduwe Canisius, Joannes Weustenraedt en de straat.
De lening werd op 5 oktober 1734 afgelost.
RAL-LvO 1757, 302r: Op 23 maart 1732 verkocht de nog ongehuwde Servaes Coumans aan Mevis Crans, gehuwd met Cecilia Hartsleben, 130 kleine roeden akkerland "het Cruijs" in het Grijzegrubberveld, grenzend aan Gerard Schils, Nijst Aloffs en Peter Meijs. Iedere kleine roede kostte vijftien stuivers.
RAL-LvO 1758, 38r: Op 24 januari 1735 verkocht de nog ongehuwde Servaes Coumans aan Mevis Crans 275 kleine roeden akkerland "de peertskoul" in het Grijzegrubberveld onder Nuth, grenzend aan Willem Hautvast en Ercken Hermens, voor veertien stuivers per kleine roede.RAL-LvO 1758, 59v: Op 21 april 1736 werden huwelijkse voorwaarden vastgelegd tussen Mevis Crans, weduwnaar, en Gertruijd Eggen, weduwe Joannes Spijckers.
RAL-LvO 1758, 100v: Op 7 maart 1738 verkocht Sijmon Herts, gehuwd met Maria Engelen, aan Mevis Crans, gehuwd met Gertruijd Eggen, 50 kleine roeden akkerland in de Eertgrubbe in het Grijzegrubberveld onder Nuth, grenzend aan de erven van Schaesberg, Thomas Bruls, schepen Matthijs Hautvast en de vloedgraaf, voor zestien stuivers per kleine roede.
RAL-LvO 1758, 113r: Op 2 maart 1739 verkocht Geurt Meulenbergh, gehuwd met Maria Linovranck, aan Mevis Crans, gehuwd met Gertruijd Eggen, 32 kleine roeden "op het weenaers" achter Nierhoven onder Nuth, grenzend aan Claes Frijns en juffrouw Canisius, voor een gulden per kleine roede.
RAL-LvO 1758, 128r: Op 12 januari 1740 verkocht Joannes Weustenraedt, inwoner van Vaesrade en gehuwd met Catharina Sleijpen, aan Mevis Crans, gehuwd met Gertruijd Eggen, 96 kleine roeden akkerland "op den vroegop", grenzend aan Matthijs Brants, de weduwe Canisius en Houb Houben, voor zestien stuivers per kleine roede.
RAL-LvO 1758, 155v: Op 18 september 1741 verkocht Johan Katsbergh, inwoner van Nagelbeek-Schinnen en gehuwd met Maria Oortmans, aan Mevis Crans, gehuwd met Gertruijd Eggen, 113 kleine roeden akkerland "aen den heuvel" onder Nuth, grenzend aan Mevis Crans, Ramaeckers hof, het altaarland van Schinnen en de Sittarderweg, voor 28 stuivers per kleine roede.
RAL-LvO 1758, 206v: Op 24 februari 1744 verkocht Nicolaes Hermens, gehuwd met Maria Celissen, aan Mevis Crans, in tweede huwelijk met Gertruijd Eggen, 132 kleine roeden akkerland in het Hellebos onder Nuth, grenzend aan Sijmon Bosch, de Helleweide en Hermen Meijs, voor 28 1/2 stuiver per kleine roede. Een deel van de koopsom werd voldaan door overdracht van een koe ter waarde van vijftien pattacons.

Gehuwd voor de kerk (3) op 48-jarige leeftijd op 2 juni 1745 te Nuth (getuige(n): Petrus Cremers, Petrus Spijkers), viduus et vidua met Laurentius CREMERS, 50 jaar oud, gedoopt op 4 januari 1695 te Nuth (getuige(n): Paulus Meijs, Agnes Meijs), overleden op 5 december 1747 te Nuth op 52-jarige leeftijd. ex Brandt. Zoon van Petrus CREMERS en Ida SMEETS.
RAL-LvO 1758, 223v: Op 3 juni 1745 werden huwelijkse voorwaarden opgemaakt tussen Laurens Cremers en Gertruijd Eggen. Er werd afgesproken dat na de dood van een van beiden de erfenis in drie gelijke delen gesplitst zou worden en de langstlevende een waarde van 50 gulden zou verkrijgen voor begrafeniskosten e.d. De ingebrachte goederen zouden bij de eigen erfgenamen blijven. Staande gewassen zouden bij overlijden half aan de langstlevende, half aan de erfgenamen blijven.
RAL-LvO 1759, 21r: Op 5 november 1746 verkocht de ongehuwde Anna Drummen aan Lorens Cremers, gehuwd met Gertruij Eggen, 56 kleine roeden akkerland "het beiselken in het Nierhovenerveld, grenzend aan Coen Houtvast, Melser Grootjans, de Wijenweg en de erfgenamen Claes Frens. Iedere kleine roede kostte 25 stuivers.

 • 4. Henricus (zie IV.8).
 • 5. Ida, gedoopt op 2 februari 1703 te Schin op Geul (getuige(n): Servatius Welschen, Maria Smiets), overleden op 24 augustus 1746 te Helle-Nuth op 43-jarige leeftijd. Gehuwd voor de kerk op 21-jarige leeftijd op 12 november 1724 te Nuth (getuige(n): Theodorus Meulkens, Joannes Raven) met Joannes MEULKENS, 24 jaar oud, gedoopt op 30 augustus 1700 te Nuth (getuige(n): Jacobus Roebroeck, Anna Hermens), overleden op 20 augustus 1764 te Schimmert op 63-jarige leeftijd. RAL-LvO 1759, 13r, zoon van Petrus MEULKENS en Gertrudis DREMMEN.

III.4 Petrus EGGEN, gedoopt op 3 april 1670 te Nuth (getuige(n): Henricus Schepers namens Hubertus Smeets, Catharina Meijers), overleden op 6 oktober 1746 te Terstraten-Nuth op 76-jarige leeftijd.
RAL-LvO 1756, 142v: Op 12 september 1699 ruilde Peter Eggen, gehuwd met Heijleken Limpens, goederen met de nog ongehuwde Jan Limpens. Peter Eggen gaf zijn vierde kindsdeel in een huis met weide en beemd te Terstraten, genaamd "Beckians huijs", grenzend aan Hendrick Eggen, de straat, de beek en Jan Leufkens. Jan Limpens gaf een beemd bij het Horen onder Nuth, grenzend aan Jan Gielkens, Giel Gruijls en de straat. Bovendien gaf hij 12 pattacons en twee ooien. Jan Limpens behield wel de beste eik uit de beemd, terwijl Peter Eggen de drift langs de beek behield, zoals ook Claes Hermens die had. Peter Eggen behield ook het recht van overpad, maar moest wel zorgen dat eventuele openingen weer gedicht werden.
RAL-LvO 1757, 31r: Op 22 juli 1711 leende Peter Eggen, inwoner van Terstraten en gehuwd met Heijlken Limpens, 300 gulden tegen 5% van het Wittevrouwenklooster te Maastricht. Tot onderpand dienden:
a) 27 kleine roeden huis met stallen en moestuin te Terstraten;
b) 106 kleine roeden akkerland naast zijn moestuin, grenzend aan Geurt Snackers;
c) 149 kleine roeden "de bovenste weijde" naast de Bergerhof;
d) 122 kleine roeden "de overste weijde" naast Jan Limpens;
e) 173 kleine roeden akkerland "op de wateros", naast de weduwe Hendrick Hermens;
f) 219 kleine roeden akkerland, westwaarts grenzend aan de erfgenamen Leufkens;
g) 54 kleine roeden akkerland op het Helleveld naast Geurt Snackers;
h) 65 1/2 kleine roeden akkerland op het Helleveld naast Lenart Limpens en de erfgenamen Vaes Pijpers;
i) 90 kleine roeden akkerland "over tweers op den raet";
j) 134 kleine roeden akkerland op de Beckerweg;
k) 58 kleine roeden akkerland "op 't kempken" naast Vaes Limpens;
l) 150 kleine roeden akkerland op het Bergerveld naast Lenart Limpens en de erfgenamen Ercken Meijs (zoals toebedeeld op 23 oktober 1710);
m) 200 kleine roeden akkerland aan het Kruis;
n) 95 kleine roeden akkerland naast Jan Dremmen;
o) 103 kleine roeden akkerland in de Haverdelle;
p) 92 kleine roeden akkerland, grenzend aan de erfgenamen Vaes Lijmpens;
q) een halve bunder weiland, grenzend aan Ercken Swelsen en Jan Karis;
r) 75 kleine roeden weiland, grenzend aan Lins Meijs en Matthijs Hautvast;
s) 23 kleine roeden moestuin "Brants Coelhof" naast Claes Hermens;
t) 116 kleine roeden akkerland "in 't swarte Cuijl", grenzend aan Hendrick Goessens en Lintien Hermens (via zijn echtgenote toebedeeld op 5 december 1690);
u) 113 kleine roeden akkerland, afkomstig van Jan Caris, grenzend aan Willem Haemers en Lenaert Limpens;
v) 67 kleine roeden akkerland "op den heufen", grenzend aan Jan Limpens en Lenart Limpens;
w) 78 kleine roeden akkerland op het Helleveld, grenzend aan de erfgenamen Leufkens en Lenart Lijmpens.
RAL-LvO 1757, 45v: Op 3 juli 1712 verkocht Peter Eggen, gehuwd met Heijlicken Limpens aan Jan Limpens, gehuwd met Maria Peters, 75 kleine roeden akkerland aan het Kruis onder Nuth, grenzend aan Peter Eggen zelf, Jan Limpens zelf en de weg , voor 21 stuivers per kleine roede.
RAL-LvO 1757, 81r: Op 4 maart 1715 leende Peter Eggen, gehuwd met Heijlicken Limpens, van Peter Heijnen, burgemeester van Spaubeek, 100 gulden tegen 6 1/4% en stelde daartoe tot onderpand:
a) een morgen akkerland in de Withegge, grenzend aan Leonaert Limpens, Jan Goessens en Jan Limpens;
b) 95 kleine roeden akkerland "in de swarte cuijll", grenzend aan Lambert Heijnen, Paulus Meijs en de weg;
c) 75 kleine roeden akkerland "in de swarte cuijll", grenzend aan Hein Bemelmans en de erfgenamen Lintien Hermens.
RAL-LvO 1757, 85r: Op 31 maart 1715 verkocht Peter Eggen, gehuwd met Heijlicken Limpens, aan Geurt Snackers, gehuwd met Gertruijt Hermens, 54 kleine roeden akkerland op het Helleveld, grenzend aan Geurt Snackers zelf en Jan Limpens, voor twee schillingen per kleine roede; en voorts 60 kleine roeden akkerland "in 't Campken", grenzend aan Claes Hermens, Vaes Limpens, Lens Meijs en de straat, voor 25 stuivers per kleine roede.
Zoon van Henricus EGGEN (zie II.1) en Gertrudis MAES.
Gehuwd voor de kerk op 20-jarige leeftijd op 25 november 1690 te Nuth (getuige(n): Maximiliaen Schepers, Maria Hamers) met Helena LIJMPENS, 20 jaar oud, gedoopt op 20 maart 1670 te Nuth (getuige(n): Petrus Lijmpens, Helena Lijmpens, e.v. Nicolaus Hermans), overleden op 30 april 1753 te Spaubeek op 83-jarige leeftijd. Dochter van Gabriel LIJMPENS en Joanna CARIS.
RAL-LvO 1759, 8r: Op 4 mei 1747 maakte Heijleken Limpens, weduwe Peter Eggen, haar testament. Voor haar zoon Peter Eggen, die nog aan zijn vader 40 pattacons had verstrekt, zou voorafgaand aan de erfdeling het paard, de kar, het landbouwgereedschap, een "kistenstange" en een grote zetel gegeven worden. Haar dochter Heijleken Eggen, die een dukaat voor kaarsen voor haar vader en een dukaat voor schatgeld had geleverd, zou voor dat bedrag uit de roerende goederen betaald worden. Dochter Jenne Eggen kreeg de "moelje".
RAL-LvO 1759, 47v: Op 14 april 1750 deed Helena Limpens, weduwe Peter Eggen, afstand van haar rechten op haar onroerende goederen. Vanwege haar hoge leeftijd droeg zij alle goederen, gelegen te Terstraten onder Nuth, over aan haar kinderen. Voorwaarde was wel dat de zes kinderen haar jaarlijks elk drie pattacons zouden geven, waarvan de helft met Pasen en de helft met St.-Remigius. De kinderen die tekenden waren Hendrick, Christiaen en Leonaerd Eggen, en de schoonzonen Hermen Hermens en Thomas Maes (dochter Helena wordt niet vermeld).
RAL-LvO 1759, 49v: Op 20 april 1750 verkochten de kinderen van wijlen Peter Eggen en Heijleken Limpens, nadat hun moeder op 14 april afstand had gedaan van haar rechten, aan Joannes Beckers, gehuwd met Mechtild Limpens, drie morgen en dertien kleine roeden weiland te Terstraten onder Nuth, genaamd "overweijde", grenzend aan Hermen Meijs en de beek, voor twee gulden en vijf stuivers per kleine roede.
Uit dit huwelijk:

 • 1. Henricus (zie IV.12).
 • 2. Helena, gedoopt op 16 maart 1694 te Nuth (getuige(n): Nicolaus Hermens, Catharina Kraes).
 • 3. Joanna ECKEN, gedoopt op 28 oktober 1695 te Nuth (getuige(n): Leonardus Limpens namens Joannes Limpens, Mechtild Hermens).
 • 4. Gabriel, gedoopt op 21 oktober 1696 te Nuth (getuige(n): Henricus Boots namens Joannes Schroders, Joanna Cares), overleden op 8 oktober 1744 te Nuth op 47-jarige leeftijd.
 • 5. Christianus, gedoopt op 28 december 1698 te Nuth (getuige(n): Lambertus Dederen, Ida Vroemen), overleden op 7 augustus 1763 te Schinnen op 64-jarige leeftijd.

RAL-LvO 1759, 174v: Op 22 februari 1757 verkocht Christiaen Eggen, weduwnaar Maria Campo, aan Dirck Leunissen, gehuwd met Maria Limpens, ca. 70 kleine roeden akkerland op de Beckerweg onder Nuth, grenzend aan Joannes Meijs, Gabriel Limpens, Joannes Frissen en de Trichterweg, voor 29 stuivers per kleine roede.Bij meting op 25 februari 1757 bleek het stuk land 68 kleine roeden groot te zijn.
RAL-LvO 1759, 221v: Op 23 september 1758 verkocht Christiaen Eggen, weduwnaar, aan Dirck Leunissen, gehuwd met Maria Limpens, 70 kleine roeden akkerland "in de swartcoul" in het Grijzegrubberveld onder Nuth, grenzend aan Willem Goessens, Matthijs Heuts, heer Habets en heer a Blisia, voor 30 stuivers per kleine roede.
RAL-LvO 1759, 226r: Op 25 februari 1760 verkochten Christiaen Eggen, weduwnaar, en zijn zwager Hermen Hermens, gehuwd met Gertruijd Eggen, inwoners van Spaubeek, aan Dirck Leunissen, gehuwd met Maria Limpens, hun delen in een beemd te Terstraten onder Nuth, elk deel aan 45 kleine roeden, grenzend aan de erfgenamen Hermen Meijs, Hendrick Eggen en de weg, voor twintig pattacons.Het geheel was belast met drie malder haver in de cijnskaart Berg.
Gehuwd voor de kerk op 41-jarige leeftijd op 10 november 1740 te Spaubeek met Maria CAMPO, overleden op 2 januari 1758 te Spaubeek.

 • 6. Helena, gedoopt op 23 januari 1701 te Nuth (getuige(n): Hermannus Meijs, Maria Peters), jong overleden.
 • 7. Matthias, gedoopt op 1 mei 1702 te Nuth (getuige(n): Cornelius Ortmans namens Matthias Eggen, Cornelia Martens), overleden voor 1750.
 • 8. Leonardus, gedoopt op 9 maart 1704 te Nuth (getuige(n): Wilhelmus Hautfast, Catharina Limpens), overleden te Oirsbeek op 31 maart 1775 op 71-jarige leeftijd. Gehuwd voor de kerk op 46-jarige leeftijd op 18 oktober 1750 te Schinnen met Maria Catharina SCHRIJEN, 26 jaar oud, gedoopt op 17 augustus 1724 te Oirsbeek, dochter van Adam SCHRIJEN en Anna SCHOFFELEN.
 • 9. Gertrudis, gedoopt op 30 oktober 1705 te Nuth (getuige(n): Wilhelmus Schepers namens Antonius Coenen, Barbara Plumeckers), overleden op 14 mei 1775 te Beek op 69-jarige leeftijd. Gehuwd voor de kerk op 32-jarige leeftijd op 24 november 1737 te Nuth (getuige(n): Christianus Eggen, Leonardus Limpens) met Hermannus HERMENS, 23 jaar oud, gedoopt op 15 december 1713 te Beek, zoon van Leonardus HERMENS en Elisabetha BECKERS.
 • 10. Joanna Mechtild, gedoopt op 10 november 1707 te Nuth (getuige(n): Goert Snackers, Cornelia Nijsten), overleden op 5 mei 1787 te Terstraten-Nuth op 79-jarige leeftijd, beroerte. Ondertrouwd op 28 september 1743 te Heerlen, bruidegom van Kunrade, bruid van Nuth, gehuwd voor de kerk op 35-jarige leeftijd op 13 oktober 1743 te Heerlen (getuige(n): Petrus Maes, Leonard Eggen) met Thomas MAES, overleden op 29 februari 1764 te Terstraten-Nuth, begraven op 2 maart 1764 te Nuth.

RAL-LvO 1759, 146r: Op 29 mei 1750 leende Thomas Maes, gehuwd met Jenne Eggen, 100 gulden tegen 5% van de weduwe Canisius. Hij stelde daartoe tot onderpand zijn huis met hof en weide te Terstraten, grenzend aan de erfgenamen Nicolaes Snackers, Hendrick Eggen (thans Matthijs Schetters), Gabriel Limpens en Nicolaes a Campo; voorts een halve morgen beemd nabij zijn huis, grenzend aan de erfgenamen Jan Houben, Leonaerd Eggen en de beek.
Deze lening werd op 3 januari 1788 afgelost.
RAL-LvO 1759, 250r: Op 6 juli 1761 verkocht Thomas Maes, gehuwd met Joanna Eggen, aan Dirck Leunissen, gehuwd met Maria Limpens, een morgen akkerland te Terstraten, grenzend aan Gertruijd Eggen, Joannes Beckers en de weg. Iedere kleine roede kostte 36 stuivers.

 • 11. Petrus, gedoopt op 11 juni 1710 te Nuth (getuige(n): Laurentius Meijs, Judith Limpens), overleden voor 1750.
 • 12. Joannes, gedoopt op 6 januari 1712 te Nuth (getuige(n): Leonardus Limpens (schepen), Maria Hermens, e.v. Servatius Limpens).
 • 13. Helena, gedoopt op 8 augustus 1714 te Nuth (getuige(n): Matthias Eggen, Gertrudis Hermens namens Joanna Schroders), jong overleden.
 • 14. Helena, gedoopt op 18 oktober 1716 te Nuth (getuige(n): Gabriel Limpens, Mechtild Hermens e.v. Joannes Meijs).

III.7 Matthias EGGEN, geboren ca. 1680, overleden op 16 november 1746 te Nuth. RAL-huwelijksdispensaties supplement (1764), 124 geeft Ida Raven als moeder van Mathias Eggen.
RAL-LvO 1757, 103v: Op 2 april 1717 verkocht Matthijs Baltus, gehuwd met Helena Raeven, aan Matthijs Eggen, gehuwd met Heijlicken Stijffs, 84 kleine roeden weiland te Helle onder Nuth, grenzend aan Peter Zijben, Jan Raeven en de straat. Iedere kleine roede kostte 12 stuivers.
RAL-LvO 1757, 120r: Op 22 april 1720 verkoopt Werner van Diest, inwoner van Helle-Nuth, aan Matthijs Eggen, gehuwd met Helena Stijffs, en Jacob Brouns, gehuwd met Maria Eggen, elk voor de helft 62 kleine roeden huis met moestuin en land, gelegen te Helle, grenzend aan Jan Eggen, Lemmen Raven, de weg en Jan Smitsmans, voor 25 stuivers per kleine roede. Verder zat in de koop inbegrepen het wassen, naaien en vermaken van het linnengoed van de verkoper gedurende zijn verdere leven, het recht om het huis te blijven bewonen, alsmede het gebruik van de helft van de moestuin. De kopers droegen vanaf nu de verantwoording voor het onderhoud van het huis.
RAL-LvO 1758, 122r: Op 20 juli 1739 werden afspraken gemaakt tussen Jacob Brouns, gehuwd met Catharina Meijs en weduwnaar uit eerste huwelijk van Maria Eggen, enerzijds en de broer van zijn eerste echtgenote Matthias Eggen, en diens zoon Leonaert (mede voor zijn zwager Matthevis Hermens). Het betrof de goederen die Jacob Brouns tijdens zijn eerste huwelijk had gekocht en waarvan hij het vruchtgebruik had.
Zoon van Paulus EGGEN (zie II.3) en Ida RAVEN.
Gehuwd voor de kerk op 30 juli 1709 te Nuth (getuige(n): Guilhelmus Schepers, Franciscus Crijns) met Helena STIJFS, overleden op 6 juli 1736 te Nuth, door de hoeven van op hol geslagen paarden. Uit dit huwelijk:

 • 1. Ida, gedoopt op 23 januari 1710 te Nuth (getuige(n): Henricus Eggen, Christiana Aloffs), overleden op 5 februari 1765 te Helle-Nuth op 55-jarige leeftijd, begraven op 7 februari 1765 te Nuth. Gehuwd met Matthias HERMANS, gedoopt op 11 juli 1691 te Nuth (getuige(n): Maximiliaen Schepers namens Gerardus Hermans, Joanna Caris namens Margaretha Corten), vader vermeld als Gerard Snackers, gehuwd met Catharina Daemen! Overleden op 12 juni 1754 te Helle-Nuth op 62-jarige leeftijd. Zoon van Godefridus HERMANS en Catharina DAEMEN.

RAL-LvO 1757, 285v: Op 5 november 1731 verkocht Tevis Hermens, gehuwd met Ida Eggen, aan Lambertus Ackermans, gehuwd met Catharina Pitsweggen, 115 kleine roeden akkerland "in den clappersdael" onder Nuth, grenzend aan Matthijs Brants, Jan Horsmans, hof Leeuw en de Domeinen. Iedere kleine roede kostte 21 stuivers.
RAL-LvO 1757, 292r: Op 3 maart 1732 verkocht Niclaes Loijens, inwoner van Hulsberg en gehuwd met Elisabeth Corten, aan Mathevis Hermens, gehuwd met Ida Eggen, 88 kleine roeden akkerland aan de Grachtweg nabij Helle onder Nuth, grenzend aan Daem Daemen, Catharijna Voncken, en de weduwe Paulus Eggen; voorts 116 kleine roeden aldaar gelegen, grenzend aan Johan Raven, de wduwe Jan Habets en Daem Daemen; en verder nog 125 kleine roeden aldaar gelegen, grenzend aan Matthijs Eggen, Peter Meulkens en Jan Leunis. Iedere kleine roede werd voor twee schillingen (= een gulden) verkocht.
RAL-LvO 1758, 62r: Op 11 november 1734 leende Matthevis Hermens, gehuwd met Ida Eggen, 200 gulden tegen 5% van de heer van der Meer (J.U.L.). Tot onderpand dienden de op 3 maart 1732 ingekochte goederen.
RAL-LvO 1759, 29v: Op 27 januari 1749 verkocht Claes Hermans, gehuwd met Maria Zelissen, aan zijn broer Matheus, gehuwd met Ida Eggen, de volgende goederen: 325 kleine roeden weiland aan de gats in Helle, grenzend aan de weduwe Lambert Hermans; 180 kleine roeden weiland aldaar tussen Pier Willems, Thrijn Paumbroeckx en oostwaarts Jan Bosch; en 61 kleine roeden akkerland in het Hellebos, westwaarts Jacob Roebroeckx, andere zijden Herman Meijs, voor 26 stuivers per roede. De stallen op de weiden waren in de koop inbegrepen. Matheus Hermans nam als deel van de betaling een lening van 300 gulden over.

 • 2. Leonardus (zie IV.21)
 • 3. Laurentius, gedoopt op 1 juni 1712 te Nuth (getuige(n): Matthias Eggen, Helena Loijen).
 • 4. Catharina, gedoopt op 12 mei 1714 te Nuth (getuige(n): Daem Janssen, Helena Eggen).
 • 5. Paulus, gedoopt op 8 oktober 1716 te Nuth (getuige(n): Jacobus Brouns, Judith Mulckens).

Generatie IV

IV.8 Henricus EGGEN, gedoopt op 7 mei 1699 te Schin op Geul (getuige(n): Henricus Schillinx, Barbara Laeven), overleden op 18 november 1774 te Helle-Nuth op 75-jarige leeftijd, begraven op 20 november 1774 te Nuth.
RAL-LvO 1757, 217r: Op 13 maart 1728 kocht de ongehuwde Henderijck Eggen 58 roeden en 11 voet akkerland in de Haversdelle onder Nuth, grenzend aan Jan Timmers en Geurt Snackers voor 25 stuivers per roede van Lambert Heijnen, inwoner van Schimmert en gehuwd met Maria Voncken.
RAL-LvO 1759, 78r: Op 21 februari 1752 verkocht Henderijck Eggen, gehuwd met Maria Oomste, land aan Matthijs Schetters, gehuwd met Catharina Dormans. Het ging om een weide, groot een morgen en zes roeden, gelegen Terstraten onder Nuth, grenzend aan Paulus Meijs, Thomas Maes, het veld en de gemene weg. Iedere roede kostte twee gulden en tien stuivers.
RAL-LvO 1760, 167r: Op 19 maart 1770 verkocht Hendrick Eggen, weduwnaar Maria Omstee, bijgestaan door zijn twee meerderjarige, nog ongehuwde kinderen Cornelia en Matthis Eggen, land aan Laurens Meijs, gehuwd met Margaretha Donners. Het betrof 58 roeden akkerland op de Beckerweg onder Nuth, grenzend aan de erfgenamen Claes Snackers, Gereth Timmers en de erfgenamen Nicolaes a Campo. De prijs bedroeg twee gulden per roede. Bepaald werd dat de verkopers het nog bezaaide land mochten oogsten maar kaf en stro voor de koper moesten achterlaten.
SAH-Archief Nuth inv. 1, 259: In het schatboek van Nuth (ca. 1772) stonden voor Hendrijck Eggen van Helle de volgende goederen geregistreerd:
1. een morgen en 78 1/4 roeden akkerland "op den sijpenbergh", noordwaarts wed. Joannes Gijsen, oostwaarts de weg, zuidwaarts Joannes Schuls, westwaarts de vloedgraaf, belast met kapitteltienden te Aken en tiende aan de pastoor, gewaardeerd 13 gulden 9 stuivers
2. 90 roeden akkerland op de Trichterweg, noordwaarts de weg, oostwaarts Gabriel Limpens, zuidwaarts Joannes Beckers, westwaarts Joannes Ackermans, belast met kapitteltienden te Aken en tiende aan de pastoor, gewaardeerd 6 gulden 7 stuivers
3. 90 1/2 roeden akkerland aan de Beckerweg, noordwaarts de schoonzoon van Nicolaes Kounen, oostwaarts de weg, zuidwaarts en westwaarts Maerten a Campo, belast met kapitteltienden te Aken en tiende aan de pastoor, gewaardeerd 6 gulden 9 stuivers
4. een morgen 38 1/4 roede akkerland "omtrent den graef", noordwaarts Dirck Leunissen, zuidwaarts Losija Meijs, oostwaarts Gertruijd Eggen, westwaarts Joannes Beckers, belast met kapitteltienden te Aken en tiende aan de pastoor, gewaardeerd 9 gulden 11 stuivers
5. 50 roeden akkerland " op den langen morgen", noordwaarts de Trichterweg en Joseph Meijs, oostwaarts Nicolaus Rousop, zuidwaarts Hermen Snackers, westwaarts Joannes Ackermans, belast met tiende aan de pastoor, gewaardeerd 4 gulden
6. een morgen land achter Helle, noordwaarts Gertruijd Eggen, oostwaarts Willem Raeven, zuidwaarts en westwaarts Joannes Raeven, belast met kapitteltienden te Aken en tiende aan de pastoor, gewaardeerd 7 gulden 1 stuiver
7. een morgen 10 roeden weiland te Terstraten, noordwaarts en zuidwaarts Gertruijd Eggen, oostwaarts Losija Eggen, westwaarts de weg, gewaardeerd 7 gulden 16 stuivers
8. een morgen 30 roeden weiland te Helle, noordwaarts Joseph Meijs, oostwaarts de straat, zuidwaarts Joannes Raeven, westwaarts de moestuin, gewaardeerd 9 gulden 5 stuivers
9. 20 roeden moestuin te Helle, oostwaarts voornoemde weide, noordwaarts Joseph Meijs, zuidwaarts verschillende goederen, gewaardeerd 1 gulden 14 stuivers
10. vier roeden huis met plaats, noordwaarts en oostwaarts Joannes Raeven, zuidwaarts Laurens Meijs, westwaarts de gats, gewaardeerd 15 gulden.
Zoon van Matthias EGGEN (zie III.2) en Cornelia RAVEN.
Gehuwd voor de kerk op 40-jarige leeftijd op 17 februari 1740 te Nuth (getuige(n): Christianus Eggen, Laurentius Meijs) met Joanna Maria UMSTEEN, 30 jaar oud, gedoopt op 20 juli 1709 te Nuth (getuige(n): Wilhelmus Schepers namens Michael Henricus Umsteen, Mechtild Welsen namens Aleidis Coenen, e.v. Joannes Cobben op de Vinck), overleden op 24 februari 1770 te Helle-Nuth op 60-jarige leeftijd, begraven op 25 februari 1770 te Nuth, dochter van Joannes Henricus OMSTEIN en Anna TIMMERS. Uit dit huwelijk:

 • 1. Maria Cornelia, gedoopt op 21 december 1740 te Nuth (getuige(n): Stephanus Eggen, Maria Eggen), overleden op 2 januari 1813 te Nuth op 72-jarige leeftijd. Ondertrouwd op 5 augustus 1770 te Schimmert (getuige(n): Lambertus Ackermans, Maria Eggen) (Hervormde Gemeente) met Joannes ACKERMANS, 32 jaar oud, gedoopt op 5 november 1737 te Hulsberg, overleden op 18 oktober 1788 te Helle-Nuth op 50-jarige leeftijd

RAL-LvO 1760, 197v: Op 18 september 1770 leenden Joannes Ackermans, gehuwd met Cornelia Eggen, en zijn nog ongehuwde zwager Mathijs Eggen 100 gulden van Maria Vlecken, weduwe Mathijs Heijnen. Tot onderpand dienden 90 kleine roeden akkerland op de Trichterweg, grenzend aan de weg, Joannes Ackermans, Gabriel Limpens en de erfgenamen Joannes Beckers; en voorts een morgen akkerland in het Helleveld, grenzend aan Hermen Snackers, Gabriel Limpens, Peter Mulckens en Claes Ruijsop. Joannes Ackermans zou 75 gulden en Mathijs Eggen 25 gulden van het geleende bedrag krijgen. Joannes Ackermans loste zijn schuld op 7 oktober 1778 af.
RAL-LvO 1761, 89v: Op 3 februari 1778 verkocht Matthijs Eggen, gehuwd met Cornelija Sijmons, land aan Matthijs Hermens en aan Joannes Hermens, gehuwd met Maria Christina Diederen. Het betrof goederen die hem als erfdeel waren toegevallen. Het ging om 50 kleine roeden akkerland op het Helleveld onder Nuth, grenzend aan Hermanus Snackers, Joannes Meijs, Nicolaus Rousop en Joannes Ackermans; voorts 61 3/4 kleine roeden akkerland aan de Trichterweg onder Nuth, grenzend aan Gabriel Beckers, Joannes Ackermans, Gabriel Limpens en het kerkland; en verder nog 95 kleine roeden akkerland "aen de scepensberg" onder Nuth, grenzend aan Nicolaus a Campo, Joannes Ackermans, de vloedgraaf en de Nelisweg. De koopsom bedroeg 485 gulden 17 stuivers en een oort.
RAL-LvO 1761, 102v: Op 20 juli 1778 werden de door Mathijs Eggen verkochte goederen geclaimd door Joannes Ackermans, gehuwd met Cornelia Eggen. Ral-LvO 1761, 104r: Op 3 februari 1778 verkochten Matthijs Eggen, gehuwd met Cornelija Sijmons, en Joannes Ackermans, gehuwd met Cornelija Eggen, elk hun helft in 100 roeden akkerland "op het wateros" onder Nuth, grenzend aan Joannes Limpens (koper), Nicolaus a Campo, Hermen Meijs en Dirck Leunissen. Joannes Limpens, gehuwd met Barbara Spijkers, kocht het land voor 185 gulden.
RAL-LvO 1761, 103r: Op 20 juli 1778 verkocht Joannes Ackermans, gehuwd met Cornelia Eggen, inwoner van Helle-Nuth, aan Joannes Schorens, gehuwd met Joanna Limpens, 100 kleine roeden akkerland in het Helleveld onder Nuth, grenzend aan Hermen Snackers, Nicolaes a Campo en Nicolaes Ruijsop; voorts 100 kleine roeden weiland in het "Hooren gatsken", grenzend aan Joannes Limpens, de erfgenamen Joseph Meijs en de gats. Iedere kleine roede kostte twee gulden en twaalf stuivers.
RAL-LvO 1761, 108v: Op 14 september 1778 leende Joannes Ackermans, gehuwd met Cornelia Eggen, 800 gulden tegen 4 1/2 % van Maria Anna en Andreas Gielkens, burgers van Maastricht. Tot onderpand dienden:
a) huis met plaats, gelegen te Helle onder Nuth, grenzend aan Joannes Raeven en Laurentius Meijs;
b) 110 kleine roeden weiland "de Canijsweijde" met moestuin, grenzend aan Joannes Raeven en de Grachtweg;
c) 150 kleine roeden weiland met schuur en stal te Helle, grenzend aan de weduwe Joannes Sijben, Joannes Raeven, Joseph Meijs en de Nelisweg;
d) 56 1/4 kleine roeden akkerland achter de weide van Simon Hermens, grenzend aan Peter Mulckens, Joannes Ackermans zelf (met 40 kleine roeden die eveneens borg gesteld werden), Simon Hermens en Joannes Raeven;
e) 123 1/2 kleine roeden akkerland aan de Trichterweg, grenzend aan Joannes Ackermans zelf (met nog 33 kleine roeden land die eveneens borg gesteld werden), Gabriel Limpens en het kerkland van Nuth;
f) 183 3/4 kleine roeden akkerland "aen den Siepensberg", grenzend aan Joannes Schutgens, Nicolaes Campo, de Nelisweg en de vloedgraaf.Van het geleende bedrag zou een lening van 100 gulden betaald worden aan Maria Vlecken, weduwe Matthijs Heijnen.
Zoon van Lambertus ACKERMANS en Catharina BORMANS.

 • 2. Anna Maria, gedoopt op 29 maart 1742 te Nuth (getuige(n): Bartholomeus Krans, Maria Timmers), overleden op 15 november 1757 te Nuth op 15-jarige leeftijd, puella ex inferno.
 • 3. Matthias, gedoopt op 4 april 1745 te Nuth (getuige(n): Leonardus Eggen, Ida Eggen), overleden op 18 november 1806 te Lanaken (B) op 61-jarige leeftijd, overleden "in het Broek", huis 46 (thans Broekstraat) aangifte door Lambert Ackermans, 33 jaar, neef van de overledene, woonachtig te Nuth, en door Nicolas Petermans, schoonzoon, 34 jaar. Mededeling van Jean-Marie Meeuwissen.

RAL-LvO 1761, 89v: Op 3 februari 1778 verkocht Matthijs Eggen, gehuwd met Cornelija Sijmons, land aan Matthijs Hermens en aan Joannes Hermens, gehuwd met Maria Christina Diederen. Het betrof goederen die hem als erfdeel waren toegevallen. Het ging om 50 kleine roeden akkerland op het Helleveld onder Nuth, grenzend aan Hermanus Snackers, Joannes Meijs, Nicolaus Rousop en Joannes Ackermans; voorts 61 3/4 kleine roeden akkerland aan de Trichterweg onder Nuth, grenzend aan Gabriel Beckers, Joannes Ackermans, Gabriel Limpens en het kerkland; en verder nog 95 kleine roeden akkerland "aen de scepensberg" onder Nuth, grenzend aan Nicolaus a Campo, Joannes Ackermans, de vloedgraaf en de Nelisweg. De koopsom bedroeg 485 gulden 17 stuivers en een oort.
RAL-LvO 1761, 102v: Op 20 juli 1778 werden de door Mathijs Eggen verkochte goederen geclaimd door Joannes Ackermans, gehuwd met Cornelia Eggen.
RAL-LvO 1761, 104r: Op 3 februari 1778 verkochten Matthijs Eggen, gehuwd met Cornelija Sijmons, en Joannes Ackermans, gehuwd met Cornelija Eggen, elk hun helft in 100 kleine roeden akkerland "op het wateros" onder Nuth, grenzend aan Joannes Limpens (koper), Nicolaus a Campo, Hermen Meijs en Dirck Leunissen. Joannes Limpens, gehuwd met Barbara Spijkers, kocht het land voor 185 gulden.
Gehuwd met Cornelia SIMONS.

IV.12 Henricus EGGEN, gedoopt op 19 februari 1692 te Nuth (getuige(n): Henricus Eggen, Ida Vroemen), overleden op 24 maart 1759 te Schinnen op 67-jarige leeftijd.
RAL-LvO 1759, 86v: Op 22 januari 1752 [in akte staat 1742!] verkocht Hendrick Eggen, weduwnaar, bijgestaan door schoonzoon Peter Goessens, aan Nicolaes a Campo, gehuwd met Anna Hermens, 90 kleine roeden akkerland in het Stratenerveld onder Nuth, oostwaarts de Maastrichterweg, zuidwaarts Joannes Meijs, westwaarts Joannes Boesten, noordwaarts Claes Ruijsop, voor twee gulden per kleine roede.
RAL-LvO 1759, 101v: Op 18 april 1753 verkocht Henderijck Eggen, inwoner van Nagelbeek-Schinnen, weduwnaar van Catharina Beckers, bijgestaan door schoonzoon Peter Goessens, aan Dirck Leunissen, inwoner van Spaubeek en gehuwd met Maria Limpens, 96 kleine roeden akkerland "in de swartcuijl" onder Nuth, grenzend aan de erfgenamen Paulus Meijs, erfgenamen Jan Cremers, de "overste Wijenwegh" en Marten Wouters, voor 25 stuivers per kleine roede.
Zoon van Petrus EGGEN (zie III.4) en Helena LIJMPENS.
Gehuwd voor de kerk op 31-jarige leeftijd op 11 januari 1724 te Nuth (getuige(n): Leonardus Eggen, Joannes Boesten). Catharina Beckers ex Nagelbeeck met Catharina BECKERS, 22 jaar oud, gedoopt op 6 juli 1701 te Schinnen, overleden op 26 september 1747 te Schinnen op 46-jarige leeftijd, dochter van Matthias BECKERS en Judith COENEN.
Uit dit huwelijk:

 • 1. Helena, geboren ca. 1725.Gehuwd voor de kerk op 16 maart 1747 te Schinnen met Petrus GOOSSENS, overleden op 8 april 1788 te Schinnen.
 • 2. Maria Anna, gedoopt op 27 maart 1727 te Schinnen.
 • 3. Petronella, gedoopt op 29 september 1730 te Schinnen.
 • 4. Gertrudis, gedoopt op 16 november 1733 te Schinnen, overleden op 15 maart 1778 te Schinnen op 44-jarige leeftijd. Gehuwd voor de kerk op 27-jarige leeftijd op 28 oktober 1761 te Nuth, ingeschreven als Thomas Fleuris met Thomas VLEUGELS, 22 jaar oud, geboren te Vaesrade, gedoopt op 30 juni 1739 te Nuth (getuige(n): Thomas Knoren, Maria Schetjens), overleden op 6 september 1816 te Schinnen op 77-jarige leeftijd, zoon van Theodorus VLEUGELS en Catharina MOBERTS.
 • 5. Mathias, gedoopt op 21 augustus 1737 te Schinnen.

IV.21 Leonardus EGGEN, ca. 1710, mogelijk gelijk aan Laurentius!, overleden op 22 september 1762 te Grijzegrubben-Nuth, begraven op 24 september 1762 te Nuth.
RAL-LvO 1759, 160v: Op 1 maart 1750 leende Leonaert Eggen, gehuwd met Anna Vroemen, van Nicolaes Vroemen, gehuwd met Catharina Erens, 60 rijksdaalders, de rijksdaalder aan negen Akense guldens, tegen 5% en stelde tot onderpand de volgend, onder Helle-Nuth gelegen goederen:
a) 100 kleine roeden weiland, grenzend aan Joannes Raven, Leonaert Eggen zelf en de weg;
b) 100 kleine roeden weiland, grenzend aan de Grachtweg en de moestuin van Joannes Raven;
c) een beemd "lattenbeemt", grenzend aan de beek, Matthijs Hautvast en Leonaert Limpens.
RAL-LvO 1759, 217r: Op 27 april 1759 verkocht Lienaert Eggen, gehuwd met Anna Vroemen, aan Marten Wouters, inwoner van Spaubeek:
a) 134 1/2 kleine roeden akkerland "aen den watercoul" in het Grijzegrubberveld onder Nuth, grenzend aan Arnoldus Bemelmans, heer Habets, erfgenamen Frans Frijns en juffrouw Matthis;
b) 67 1/2 kleine roeden "aen 't witten" in het Grijzegrubberveld onder Nuth, grenzend aan Caspar Brants, erfgenamen Nelis Cremers, de vloedgraaf en heer Schaesbergh.
Iedere kleine roede kostte 22 stuivers. Het koren op het eerste stuk land zou gedeeld worden.
Zoon van Matthias EGGEN (zie III.7) en Helena STIJFSS.
Gehuwd voor de kerk op 32-jarige leeftijd op 5 maart 1737 te Nuth (getuige(n): Henricus Vromen, Henricus Eggen), met dispensatie in de drie roepen met Anna VROEMEN, 29 jaar oud, gedoopt op 11 augustus 1707 te Nuth (getuige(n): Wilhelmus Schepers namens Joannes Speerts (oom), Judith Limpens namens Ida Vroemen (uit Maastricht)), overleden op 6 november 1793 te Hulsberg op 86-jarige leeftijd. Dochter van Servatius VROEMEN en Maria SPIERTS.
RAL-LvO 1761, 8r; RAL-LvO 1763, 118r
RAL-LvO 1742, genachting 16 april 1790: confiscatie brandewijnketel
RAL-LvO 1764, 196 testament, 15 februari 1791, woonde toen aan de Grachtweg.
RAL-LvO 1764, 207 herroeping op 3 december 1791, woonde toen bij schoonzoon en dochter Maria Ida in Helle-Aalbeek onder Hulsberg.
Uit dit huwelijk:

 • 1. Maria Helena, gedoopt op 23 januari 1738 te Nuth (getuige(n): Matthias Eggen, Maria Vromen), bij de doop ingeschreven als Maria Magdalena, overleden 1811 te Bingelrade. Gendalim. Gehuwd voor de kerk op 40-jarige leeftijd op 30 augustus 1778 te Brunssum met Mathias HERINGS.
 • 2. Maria Ida, gedoopt op 24 januari 1740 te Nuth (getuige(n): Servatius Vroemen, Ida Eggen), overleden op 12 april 1812 te Nuth op 72-jarige leeftijd. Gehuwd voor de kerk op 36-jarige leeftijd op 28 juli 1776 te Nuth (getuige(n): Clemens Habets, Maria Helena Eggen), bruidegom uit Hulsberg, bruid uit de Grachtweg met Henricus GELISSEN, 29 jaar oud, gedoopt op 17 november 1746 te Hulsberg, overleden op 20 april 1815 te Nuth op 68-jarige leeftijd, zoon van Andreas GELISSEN en Maria Catharina WILLEMS.
 • 3. Mathias, gedoopt op 31 oktober 1742 te Nuth (getuige(n): Henricus Eggen, Sophia Goressen).

RAL-LvO 1764, 207: trok in de loop van 1791 naar Straat in het land van 's-Hertogenrade onder Kerkrade.
Gehuwd voor de kerk op 48-jarige leeftijd op 11 september 1791 te Kerkrade met Maria Magdalena KOULEN.

 • 4. Maria Anna, geboren te Helle-Nuth, gedoopt op 29 mei 1751 te Nuth (getuige(n): Joannes Pricken namens Wilhelmus Ertz, Ida Eggen namens Anna Catharina Hermens), overleden op 9 april 1833 te Geleen op 81-jarige leeftijd. Ondertrouwd op 20 april 1782 te Beek, bruidegom van Kleingehout, gehuwd voor de kerk op 30-jarige leeftijd op 5 mei 1782 te Beek met Wilhelmus HOUTBECKERS, 36 jaar oud, gedoopt op 26 februari 1746 te Beek, overleden op 22 oktober 1819 te Beek op 73-jarige leeftijd, zoon van Wilhelmus HOUTBECKERS en Maria PENRIS.

Medewerkers

Harry Luijten, eerste versie aangemaakt op 9 december 2006
--Eugene Dubois 23 jul 2007 08:28 (CEST), Enkele losse eindjes toegevoegd.

Losse Eindjes

I.1 Hendrik EGGEN. Koopt goederen uit de nalatenschap van Vaes Speen, 1e man van zijn echtgenote. Deze goederen verkoopt hij dan weer aan zijn schoonzoon Gerard Schillings, gehuwd met zijn dochter Lijsbeth. (l.v.o. 7079 6 juni 1601) Koopt een halve morgen land gelegen op de bovendael (l.v.o. 7080 23 juli 1612) l.v.o. 7081 16 jan 1614. Gehuwd (1), overleden voor 1601. Gehuwd (2) met Enken THILMANS, l.v.o. 7079 6 juni 1601.

     Uit het tweede huwelijk:
     1. Lijsbeth EGGEN, l.v.o. 7079 6 juni 1601
       RAL Lvo 7083 1625 folio 59
       RAL L.v.O 7083 13 mrt 1626 folio 74 verso.
       Gehuwd met Gerard SCHILLINGS, l.v.o. 7079 6 juni 1601
       Halfwin op de hof ten Hove. Verkoopt een halve morgen koolhof en land gelegen te Weustenrade, naast Johan Moenen off Gerard des Coemerlings erfgenamen aan Jan Jongen uit Weustenrade. Het betreft goed dat hij eerder gekocht heeft van zijn schoonvader. (l.v.o. 7079 4 nov 1602)
       Koopt van Coenrard Reijners een morgen weide gelegen te Retersbeek. (RAL Lvo 7083 1625 folio 59)
       RAL L.v.O 7083 13 mrt 1626 folio 74 verso.

Jan Eggen x Meicken Muijters

Koopt een halve morgen land gelegen in ´t Leupelbroek (L.v.O. 7080 25 okt. 1607)


Jan Eggen x Christina Tumers

Koopt een stuk akkerland gelegen te Retersbeek van Elisabeth Weustenraedt, weduwe van Olffert Cleuters. (RAL LVO 7083 12 april 1630 folio 165)Genealogie van Stephanus EGGEN

I.1 Stephanus EGGEN. Droeg een weide gelegen te Swier over aan Helger Heuts, gehuwd met Maria Ubachs. (Wijnandsrade nr 169 6 april 1713). Gehuwd voor de kerk op 30-05-1665 te Wijnandsrade met Emerentia MEIJS, gedoopt op 15-04-1643 te Nuth, begraven op 05-09-1727 te Wijnandsrade, dochter van Joannes en Gertrudis Lijmpens. Uit dit huwelijk:

 1. Joannes EGGEN, gedoopt op 18-05-1666 te Wijnandsrade (getuige(n): Godefridus Limpens / Helena Smiets).
 2. Godefridus EGGEN, gedoopt op 25-04-1668 te Wijnandsrade (getuige(n): Stephanus Sijben / Maria Heuts).
 3. Christina EGGEN, gedoopt op 04-03-1671 te Wijnandsrade (getuige(n): Guilhelmus Goffin / Agata Driessen).
 4. Anna EGGEN, gedoopt op 23-03-1673 te Wijnandsrade (getuige(n): Everardus Onnouw / Anna Muijters).
 5. Steven EGGEN, gedoopt op 23-05-1675 te Wijnandsrade (zie II.5).
 6. Wolterus EGGEN, gedoopt op 07-03-1680 te Wijnandsrade (getuige(n): Wolterus Meijs / Catharina Quaetacker).
 7. Cornelia EGGEN, gedoopt op 21-01-1683 te Wijnandsrade (getuige(n): Andreas Sijben / Maria Peijls).

II.5 Steven EGGEN, gedoopt op 23-05-1675 te Wijnandsrade (getuige(n): Laurentius Heuts / Maria Koegelen), overleden op 10-04-1749 te Klimmen, begraven op 14-10-1749 te Klimmen. Geeft samen met Jan Vlecken 1050 aan Thomas Wijdershoven, zodat deze in kan treden in 't klooster der Cellebroeders. Hierdoor zal hij volgens testament erven van Thomas Wijdershoven. (l.v.o. 7095 15 juli 1701) Verkoopt een stuk land gelegen op den boevendael en een vette hamel aan Maria Clemens. (l.v.o. 7093 13 maart 1702) Verkoopt een stuk grond gelegen aan de weg van Weustenrade naar Brommelen (l.v.o. 7095 13 okt 1712)Verkoopt 125 kl roeden akkerland gelegen in 't Leppelbroek aan Jan Sporcken gehuwd met Gertruyd Schumkens (l.v.o. 7095 29 okt 1713) Verkoopt een half bunder akkerland gelegen aan de bovendersweg aan Jan Sporken (nr 853) (l.v.o. 7096 3 april 1719) Leent 300 gld van Jan Sporken. Onderpand zijn huis hof, weiden, beemden en landerijen gelegen te Weustenrade. (l.v.o. 7096 3 apr 1719)Heeft al jaren geleden mondeling een bosje in 't Lepelbroek overgedragen aan Jacob Ramaekers, en wil dit nu laten vastleggen. (l.v.o. 7099 12 juli 1738) Geeft een stuk land gelegen op de Boevender aan zijn zoon Steven Eggen, die dit na zijn dood zal ontvangen. (not. Frens Valkenburg 18 juli 1742)not. Swildens Voerendaal 1 mei 1747 oud 75 jaar, woont te Weustenrade, in gen Hooff, getuige in een zaak tegen Theodorus Crous. (not Swildens Voerendaal 11 januari 1748) overleden. scheiding en deling van de door hem nagelaten goederen (landmeter Hendrik Rhoen 12 aug 1749)l.v.o. 7103 31 mei 1760. Gehuwd voor de kerk op 20-09-1699 te Wijnandsrade met Jenne WIDDERSHOVEN, begraven op 07-06-1747 te Klimmen, l.v.o. 7095 15 juli 1701 l.v.o. 7093 13 maart 1702 l.v.o. 7095 12 okt 1712 l.v.o. 7095 29 okt 1713 l.v.o. 7096 3 apr 1719 l.v.o. 7099 12 juli 1738 Ligt ziek te bed. (not. Swildens Voerendaal 1 mei 1747) overleden (not. Swildens Voerendaal 11 januari 1748) scheiding en deling van de door haar en haar man nagelaten goederen te Weustenrade. (landmeter Hendrik Rhoen 12 aug. 1749) l.v.o. 7103 31 mei 1760, dochter van N. WIDDERSHOVEN. Uit dit huwelijk:

 1. Catharina EGGEN, gedoopt op 06-03-1701 te Klimmen (getuige(n): Franciscus Ramekers / Catharina Holtz). Jonge dochter uit Weustenrade (dominee) woont te Broekhem (L.v.o. 7103 31 mei 1760) not Swildens Voerendaal mei 1760. Ondertrouwd op 27-03-1728 te Klimmen (NH) met Herman MEEUWISSEN. Weduwnaar uit Houthem (dominee) Erft een gedeelte van een huis gelegen te Weustenrade, van de ouders van zijn vrouw. (den Hooff) (landmeter Hendrik Rhoen 12 aug 1749) Verkoopt huis gelegen te Weustenrade aan Willem Raven. Goederen zijn afkomstig uit een erfenis van zijn vrouw, van Steven Eggen en Jenne Widdershoven. (l.v.o. 7103 31 mei 1760) not Swildens Voerendaal mei 1760.
 2. Steven EGGEN, gedoopt op 05-02-1703 te Klimmen (getuige(n): Stephanus Eggen / Barbara Widershoven), erft gedeelte van het huis van zijn ouders gelegen te Weustenrade. (den Hooff) (landmeter Hendrik Rhoen 12 aug 1749).
 3. Johannes EGGEN, gedoopt op 15-11-1705 te Weustenrade (getuige(n): Joannes Spee / Cornelia Goessens). Heeft zijn ouders goed verzorgt en krijgt daarom een koolhofke gelegen te Weustenrade (not Swildens Voerendaal 1 mei 1747) Woont in gen Hooff, is 38 jaar oud, treedt op als getuige in de zaak tegen Theodorus Crous. (not. Swildens Voerendaal 11 januari 1748) erft van zijn ouders een huis te Swier (landmeter Hendrik Rhoen 12 aug 1749)Woont te Weustenrade. l.v.o. 7103 31 mei 1760 ongehuwd, woont te Swier, verkoopt samen met zijn broer Reinier een weide gelegen bij de oliemolen te Weustenrade. (not Swildens Voerendaal 5 jan 1761).
 4. Wolter EGGEN, gedoopt op 14-07-1708 te Klimmen (getuige(n): Joannes Widershoven / Anna Coleta Schoonbroodt), erft huis te Swier (landmeter Hendrik Rhoen 12 aug 1749).
 5. Reijnier EGGEN, gedoopt op 19-09-1711 te Klimmen (zie III.6).
 6. Thomas EGGEN, gedoopt op 15-02-1715 te Klimmen (getuige(n): Joannes Schoenmeekers / Anna Maria Doutsenberg). Erft van zijn ouders een gedeelte van een huis gelegen te Weustenrade. (landmeter Hendrik Rhoen 12 aug 1749) l.v.o. 7103 31 mei 1760.

III.6 Reijnier EGGEN, gedoopt op 19-09-1711 te Klimmen (getuige(n): Reinerus Crous / Catharina Offermans). Geboortig en woonachtig te Weustenrade (dominee)landmeter Hendrik Rhoen 12 aug 1749 Woont te Swier, verkoopt samen met zijn broer een weide gelegen bij de oliemolen te Weustenrade. (not Swildens Voerendaal 5 jan 1761). Gehuwd voor de kerk op 13-10-1737 te Klimmen met Anna BOUWMANS. Gebore te Luiraad? thans wonende te Weustenrade (dominee) overleden (not Swildens Voerendaal 5 jan 1761). Uit dit huwelijk:

 1. Steven EGGEN, gedoopt op 13-09-1739 te Klimmen (getuige(n): Stephanus Eggen / Maria Brouns / Elisabeth Boumans), wonende te Swier, 24 jaar, dus nog minderjarig. (not Swildens Voerendaal 5 jan 1761) Oud 31 jaar. Geboren te Weustenrade en wonende in de Heek, akkerman van beroep. Hij bekent zich aangesloten te hebben bij de "bokkerijders". Hij wordt opgehangen op de Lommeleberg (l.v.o. 8152 6 jan 1776).