Grootjans

Uit Genealogie Limburg Wiki
Tree3c.jpgTree3c.jpgTree3c.jpg

GENEALOGIE GROOTJANS

Generatie I


I.1 Wilhelmus GROOTJANS.
Op 24 juli 1650 trad Willem Grootjans, gehuwd met Ida Keulen, samen met Jan Ceulen, gehuwd met Maria Creckels, op als voogd over de kinderen van Jan Habets, gehuwd met Helena Keulen.[1]
Op 5 april 1658, ten overstaan van notaris de Visch, werd een akkoord gesloten tussen Anna, weduwe van Vincent Mereij, in leven alpheres (vaandrig) in de compagnie van kapitein Anthoin, bijgestaan door luitenant Meermans, en Willem Grootjans van Swier onder Wijnandsrade.
Jan Grootjans, de zoon van Willem, had zo'n vier jaar eerder met een mestriek Vincent Mereij dodelijk verwond.
Als smartegeld zou nu 200 gulden betaald worden door Willem Grootjans.
Ter plekke werd 100 gulden betaald en de rest zou binnen een maand gegeven worden.[2]
Gehuwd met Ida KEULEN.
Uit dit huwelijk:

 • 1. Joannes, gedoopt op 25 februari 1629 te Wijnandsrade (get.: Joannes Habets, Eva Pauli).
 • 2. Catharina, gedoopt op 1 april 1631 te Wijnandsrade (get.: Franciscus van Overzier, Maria Weckenbeckers).

Gehuwd voor de kerk op 24-jarige leeftijd op 18 september 1655 te Wijnandsrade met Theodorus HEUTS.

 • 3. Wilhelmus (zie II.1).
 • 4. Theodorus (zie II.2).


Generatie II


II.1 Wilhelmus GROOTJANS, geboren ca. 1640, zoon van Wilhelmus GROOTJANS (zie I.1) en Ida KEULEN.
Gehuwd voor de kerk op 13 oktober 1674 te Wijnandsrade met Mechtild MENTHEN.
Uit dit huwelijk:

 • 1.Joannes, geb. ca. 1675 (zie III.1).
 • 2. Wilhelmus, gedoopt op 30 juni 1678 te Wijnandsrade (get.: Theodorus Heuts, Maria Everts).

Op 7 november 1714, ten overstaan van notaris Jacobus Stevens, kocht Willem Grootjans van Swier van Jan Smeets, burger van Maastricht en gehuwd met Elisabet Hendrix, mede voor Mathevis Smeets en Andries Putjes als mede-erfgenamen van Helena Smeets de volgende onroerende goederen:
a) de helft van 41 kleine roeden akkerland in het Molenveld te Swier, grenzend aan de erfgenamen Goffin en Steven Onnouw;
b) de helft van 67 kleine roeden akkerland in het Molenveld te Swier volgens scheiding en deling door landmeter Caspar Rhoen op 23 april 1709.
Grootjans betaalde zestien stuivers voor elke kleine roede.[3]

 • 3. Anthonius, gedoopt op 28 november 1680 te Wijnandsrade (get.: Paulus Driessen namens Jacobus Hartmans, Elisabetha Weustenraedt).
 • 4. Christianus, gedoopt op 11 januari 1683 te Wijnandsrade (get.: Christianus Crijns, Maria Wintgens).
 • 5. Anna, gedoopt op 11 januari 1683 te Wijnandsrade (get.: Paulus Driessen, Ida Heuts).
 • 6. Anna, gedoopt op 27 juni 1686 te Wijnandsrade (get.: Maria Huijts).
 • 7. Theodorus, gedoopt op 12 februari 1690 te Wijnandsrade (get.: Henricus Cobben, Maria Huijts).


II.2 Theodorus GROOTJANS, gedoopt op 21 november 1646 te Wijnandsrade (get.: Petrus Eijsen, Gertrudis Hopels(?), zoon van Wilhelmus GROOTJANS (zie I.1) en Ida KEULEN.
Op 5 februari 1676 liet Petien Ceulen, weduwe Jan Jurgens, bijgestaan door haar schoonzonen Dirck Cobben en Simon Sijben, mede voor de afwezige Vaes Halfkan, de verkoop vastleggen, gedaan op 26 januari 1676 aan Dirck Grootjans, gehuwd met Catrijn Kleijnen, van ca. 80 kleine roeden akkerland "achter het heijlich" onder Wijnandsrade, oostwaarts Andries Fabritius, westwaarts Dirck Grootjans, belast met vijf koppen rogge aan het huis Wijnandsrade, voor twee schillingen per kleine roede.[4]
Op 26 juli 1679 droeg Peter Habets, gehuwd met Elisabeth Coenen, aan Dirck Grootjans, gehuwd met Catrijn Kleijnen, een morgen land onder Wijnandsrade, grenzend aan Andries Fabritius, het "schroders goet" en de goederen van Willem Grootjans, voor 20 pattacons en zes pattacons voor de gewassen.
Peter Habets had het land op 7 maart 1668 in belening gekregen van Lenard Snijders voor de tijd van 24 jaar. Lenard Snijders had het recht om op de vervaldatum het land in te lossen, op voorwaarde dat Dirck Grootjans alles vergoed kreeg.[5]
Op 25 november 1683 verkocht Christoffel Scheijthouwer, gehuwd met Cornelia Snijders, aan Dirck Grootjans, gehuwd met Trintgen Kleentjens, 121 kleine roeden akkerland onder Wijnandsrade, grenzend aan de heer van Wijnandsrade en Andries Fabritius, belast met een vat rogge aan het huis Wijnandsrade, voor 31,5 pattacon, waarvan 26 pattacons betaald werden aan Peter Habets, die het land in belening had.[6]
Gehuwd voor de kerk op 24-jarige leeftijd op 5 november 1671 te Wijnandsrade met Catharina KLEIJNEN, overleden op 15 februari 1723 te Wijnandsrade.
Op 19 juni 1721 maakte Catharina Cleijntjens, weduwe Dirck Groodtjans, wonend te Swier, "kloeck en gesondt van verstandt", haar testament. Haar erfgenamen waren haar dochter Maria Groodtjans, de vier kinderen van wijlen haar zoon Anthoin Groodtjans, en haar jongste dochter Ida Groodtjans, gehuwd met Johan van der Haeghen. Haar ongehuwde dochter Maria zou, vanwege de goede zorgen, twee koeien, een rund en een kalf, alsmede alle roerende goederen in het huis, en de gewassen die ten tijde van haar overlijden op het land zouden staan, vooraf uit de erfenis krijgen.
Verder werd vastgelegd dat haar dochter Maria naar rato een vergoeding zou krijgen voor de 10,5 pattacon door haar betaald aan het huis Wijnandsrade, en voor de pattacon betaald aan de vertegenwoordigers van wijlen de heer van Eijsden.[7]
Uit dit huwelijk:

 • 1. Maria, gedoopt op 31 maart 1672 te Wijnandsrade (get.: Hubertus Grootjans, Johanna Jurgens).

Op 1 augustus 1744 werd het testament van Maria Grootjans, ongehuwd en wonend te Swier in het huis van haar neef Jan Grootjans, gehuwd met Sophia Maessen, die tevens haar hoofderfgenaam werd, vastgelegd. De kinderen van haar broer Theunis, gehuwd met Catharina Schadts, en haar zuster Ida Groodtjans kregen ieder twaalf gulden en tien stuivers.[8]

 • 2. Antonius (zie III.2).
 • 3. Ida, gedoopt op 22 mei 1678 te Wijnandsrade (get.: Theodorus Heuts, Mechtildis Menthen).

Gehuwd voor de kerk op 22-jarige leeftijd op 6 oktober 1700 te Wijnandsrade met Joannes van der HAGEN.
Zij woonden te Sittard.

Generatie III


III.1 Joannes GROOTJANS, geb. ca. 1675 (geschat), zoon van Wilhelmus GROOTJANS (zie II.1) en Mechtild MENTHEN.
Op 16 februari 1700 verkocht Henrick Coox, gehuwd met Encken Aelffers, aan de ongehuwde Jan Grootjans, zoon van Willem Grootjans, zijn huis met moestuin en weide, groot 107 kleine roeden, oostwaarts het Schreursgoed, westwaarts het voetpad, en verder nog 93 kleine roeden land oostwaarts Andries Fabritius, westwaarts Lijs Weustenraede en uitschietend op het pad achter Swier. Het geheel was belast met negen koppen rogge in de Stratener pacht, twee kapoenen en een rookhen aan het huis Wijnandsrade. Elke kleine roede kostte 30 stuivers.[9]
Geet Pelsers maakte op 31 januari 1729 haar testament en benoemde tot universeel erfgenaam Jan Grootjans, diens echtgenote Sophia Maessen en hun kinderen. Hij verwierf een huis met moestuin te Wijnandsrade, grenzend aan de erfgenamen Gielis Heuts en de gemeente; voorts een beemd oostwaarts de pastoor, westwaarts de erfgenamen Gielis Heuts; en verder een stuk land "in de Couwkerbergh", oostwaarts efgenamen Goffin, westwaarts erfgenamen Schuttiens. Jan Grootjans beloofde haar op te nemen in zijn woonhuis te Swier, haar te onderhouden en te kleden en na haar dood drie jaar lang een gezongen jaarmis te bestellen bij de pastoor van Wijnandsrade. Verder zou hij aan de twee kleinkinderen van de zuster van de erflaatster elk twee pattacons geven. Ook de roerende goederen zouden naar Jan Grootjans gaan, uitgezonderd een grote kist voor "dochterken" Catharina Coenen.[10]
[Geet Pelsers overleed op 12 maart 1732] Op 3 maart 1742 verkocht Jan Groodtjans, gehuwd met Sophia Maessen, aan Geurdt Vleeschhouwers, gehuwd met Mechtild Gelders, 97 kleine roeden akkerland op de Ludderweg onder Wijnandsrade, grenzend aan Wolter Limpens en de erfgenamen Peter Corfs, voor 25 stuivers per kleine roede. Het wassende koren was voor Peter Coenen, het kaf en stro voor de verkoper.
Dit perceel werd genaast door Peter Grootjans, gehuwd met Maria Moberts, zoals vastgelegd op 2 mei 1742.
[11]
Gehuwd voor de kerk op 4 oktober 1705 te Wijnandsrade met Sophia MAES, 24 jaar oud, gedoopt op 15 december 1680 te Hoensbroek (get.: Fredericus Cistermans, Maria Huntgens), dochter van Andreas MAES en Walberta HAECKEN.
Uit dit huwelijk:

 • 1. Wilhelmus, gedoopt op 9 oktober 1706 te Wijnandsrade(get.: Wilh. Grootjans, vrouwe Catharina Franssen)..
 • 2. Andreas (zie IV.1).
 • 3. Mechtild, gedoopt op 11 september 1712 te Wijnandsrade (get.: Catharina Schadts), otr. (1) Klimmen 10 augustus 1738 Jacobus Bosch uit Aretsgenhout en Mechel Grootjans van Wijnandsrade, tr. Klimmen 25 augustus 1738, tr. kerk Hulsberg 25 augustus 1738 Jacobus BOSCH, ged. Hulsberg 22 januari 1716 (get.: Jacobus Bosch, Maria Houben), overl. Wijnandsrade 30 april 1747, zoon van Theodorus BOSCH en Catharina SNACKERS, tr. kerk (2) Wijnandsrade 25 juli 1748. Reijneris Eggen viduus Anna Bouwmans et Mechtildis Grootjans vidua Jacobi Bosch Reinerus EGGEN, ged. Klimmen 19 september 1711 (get.: Reinerus Crous, Catharina Offermans), zoon van Stephanus EGGEN en Joanna WIDDERSHOVEN.
 • 4. Barbara, gedoopt op 19 oktober 1715 te Wijnandsrade (get.: Alexander Smeedts, Maria Grootjans.
 • 5. Antonius, gedoopt op 26 juni 1718 te Wijnandsrade (get.: Wilhelmus Maes, Barbara Maes)..
 • 6. Anna, gedoopt op 16 juli 1721 te Wijnandsrade (get.: Christina van der Mullen)..
 • 7. Elisabeth, gedoopt op 1 september 1724 te Wijnandsrade (get.: Joannes Goesen, Elisabeth Goesen).


III.2 Antonius GROOTJANS, gedoopt op 17 juni 1674 te Wijnandsrade (get.: Joannes en Elisabeth Grootjans), overleden op 18 augustus 1714 te Wijnandsrade op 40-jarige leeftijd, zoon van Theodorus GROOTJANS (zie II.2) en Catharina KLEIJNEN.

Op 26 maart 1711 verkocht Maria Spijckers, weduwe Joannes Coumans, bijgestaan door haar broer Joannes als voogd van haar kinderen, aan Anthoon Grootjans, gehuwd met Catharina Schats, 100 kleine roeden akkerland in het Vinkeveld onder Wijnandsrade, grenzend aan Lenard Frissen en de koper, oostwaarts Paulus Driesen, westwaarts Marten Cobben, voor 21 pattacons.[12]
Op 18 april 1712 verkochten Jan Muijters, gehuwd met Catharina Gerits, en Barbara Gerits, weduwe Steven Brouwers, aan Antoin Grootjans, gehuwd met Catharina Schats, hun delen in een huis en hof, met moestuin en land te Hunnecum, ongeveer een bunder groot, grenzend aan Dirck Bemelmans, Maes Maessen, Vaes Spijckers, Corst Crijns, de gats en het voetpad van Hunnecum naar Brand. Het geheel was belast met anderhalve malder rogge aan de armen van Wijnandsrade en een schuld van 200 gulden aan juffrouw Feuten van Maastricht. De koopsom bedroeg 475 gulden.
Verder werd afgesproken dat verkopers hun leven lang de kamer aan de straatzijde mochten bewonen, maar indien de koper voor hen op de huiswei een eigen verblijf zou bouwen, zouden zij de kamer ontruimen. Verder zou de verkoopsom voor de weduwe Brouwers, na aftrek van haar deel in de schulden, als lening tegen 5% blijven uitstaan.[13]
Eveneens op 18 april 1712 leende Anthoin Grootjans, gehuwd met Catharina Schatz, 300 gulden tegen 5% van de ongehuwde Maria Hamers, met als onderpand het zojuist ingekochte huis met landerijen, alsmede drie morgen land op de Vink onder Wijnandsrade, grenzend aan Lenart Frissen, Jan Tevis, Jan Cobben en Ercken Bemelmans. Verder borgde hij nog met anderhalve morgen in het achterveldje onder Nuth en Wijnandsrade, grenzend aan Ercken Coenen, Lemmen Loijen, Dirck Drummen en de weg.[14]
Gehuwd met Catharina SCHADTS.
Uit dit huwelijk:

 • 1. Theodorus (zie IV.2).
 • 2. Petrus (zie IV.3).
 • 3. Wilhelmus, gedoopt op 16 augustus 1711 te Wijnandsrade (get.: Wilh. Grootjans, Maria Grootjans).
 • 4. Sophia, gedoopt op 23 oktober 1714 te Wijnandsrade (get.: Sophia Maes).


Generatie IV


IV.1 Andreas GROOTJANS, gedoopt op 26 september 1709 te Wijnandsrade (get.: Aleidis Gielen), zoon van Joannes GROOTJANS (zie III.1) en Sophia MAES.
Gehuwd ca. 1749 met Cornelia SOMERS, gedoopt op 26 september 1719 te Wijnandsrade (getuige(n): Bartolomeus Linssen, Catharina Meijers), overleden op 11 december 1786 te Wijnandsrade op 67-jarige leeftijd, dochter van Petrus SOMERS en Helena MEIJERS.
Uit dit huwelijk:

 • 1. Sophia, gedoopt op 1 november 1750 te Wijnandsrade (get.: Joannes Somers, Sophia Maes).

Gehuwd voor de kerk op 25-jarige leeftijd op 19 september 1776 te Wijnandsrade met Joannes Leonardus LATTEN, 25 jaar oud, geboren te Hommert-Schinnen, gedoopt op 23 november 1750 te Schinnen, overleden op 11 juli 1819 te Wijnandsrade op 68-jarige leeftijd, zoon van Casparus LATTEN en Gertrudis KEULAERTS.

 • 2. Helena, gedoopt op 12 februari 1754 te Wijnandsrade (get.: Joannes Smeets, Helena Meijers), overleden 6 mei 1822 te Wijnandsrade op 68-jarige leeftijd.

Gehuwd voor de kerk 9 juni 1789 te Wijnandsrade met Joannes RAVEN, gedoopt op 24 augustus 1764 te Wijnandsrade, overleden op 10 april 1847 te Wijnandsrade op 82-jarige leeftijd, zoon van Lambertus RAVEN en Anna Maria KEUTEN.

 • 3. Anna, gedoopt op 7 juni 1757 te Wijnandsrade (get.: Antonius Somers, Anna Grootjans).


IV.2 Theodorus GROOTJANS, gedoopt op 17 juli 1705 te Wijnandsrade (get.: Joannes Grootjans, Catharina van Aubel namens Helena Schadts), overleden op 6 november 1775 te Hunnecum-Nuth op 70-jarige leeftijd, begraven op 8 november 1775 te Nuth, zoon van Antonius GROOTJANS (zie III.2) en Catharina SCHADTS.
Gehuwd voor de kerk op 26-jarige leeftijd op 11 juni 1732 te Nuth (getuige(n): Petrus Slangen, Henricus Gorissen) met Agnes HEUTS, 23 jaar oud, gedoopt op 5 mei 1709 te Schinnen, overleden op 29 juli 1791 te Hunnecum-Nuth op 82-jarige leeftijd, dochter van Matthias HEUTS en Gertrudis FEIJS.
Uit dit huwelijk:

 • 1. Gertrudis, gedoopt op 11 juli 1733 te Oirsbeek (getuige(n): Joannes Loenens namens Petrus Groetjans, Gertrude Fuijs), overleden op 3 april 1814 te Nuth op 80-jarige leeftijd.

Gehuwd voor de kerk (1) op 32-jarige leeftijd op 1 juli 1766 te Hulsberg met Mathias HABETS.
Gehuwd voor de kerk (2) op 64-jarige leeftijd op 22 augustus 1797 ( 5 Fructidor V) te Nuth met Laurentius CRINS, 54 jaar oud, gedoopt op 7 februari 1743 te Nuth (getuige(n): Laurentius Cobben, Maria Crins namens Catharina Crins), zoon van Christianus CRIJNS en Maria COBBEN.

 • 2. Catharina, geboren te Hunnecum-Nuth, gedoopt op 18 juni 1735 te Nuth (getuige(n): Leonardus Heuts, Maria Moberts namens Sophia Grotjans), overleden op 19 februari 1806 te Geulle op 70-jarige leeftijd.

Gehuwd met Joannes JANSSEN, overleden op 10 februari 1806 te Geulle.

 • 3. Anthonius (zie V.1).
 • 4. Anna Margaretha, gedoopt op 6 mei 1741 te Nuth (getuige(n): Michael Heuts, Anna Margaretha Keulen), overleden op 14 oktober 1763 te Hunnecum-Nuth op 22-jarige leeftijd, begraven op 16 oktober 1763 te Nuth.
 • 5. Barbara, gedoopt op 23 maart 1744 te Nuth (getuige(n): Nicolaus Simons, Barbara Grotjans).

Op 1 maart 1786 procedeerde Barbara Grootjans tegen Mathijs Eggen die haar zwanger gemaakt had en nu de trouwbelofte niet wilde nakomen.[15]

 • 6. Mathias, geboren te Hunnecum-Nuth, gedoopt op 13 maart 1747 te Nuth (getuige(n): Nicolaus Simens namens Matthias Simens, Anna Hermens), overleden op 8 april 1791 te Hunnecum-Nuth op 44-jarige leeftijd.

Gehuwd voor de kerk op 39-jarige leeftijd op 24 september 1786 te Nuth met Judith WILLEMS.

 • 7. Mathias, geboren te Hunnecum-Nuth, gedoopt op 29 april 1749 te Nuth (getuige(n): Joannes Pricken namens Matthias Heuts, Maria Moberts namens Catharina Heuts).
 • 8. Maria Anna, geboren te Hunnecum-Nuth, gedoopt op 17 juli 1753 te Nuth (getuige(n): Henricus Keulen, Catharina Grootjans).


IV.31 Petrus GROOTJANS, gedoopt op 21 oktober 1707 te Wijnandsrade (get.: Joannes Grootjans, Catharina van Aubel namens Helena Schadts), overleden op 30 augustus 1782 te Hunnecum-Nuth op 74-jarige leeftijd, zoon van Antonius GROOTJANS (zie III.2) en Catharina SCHADTS.
Op 12 juni 1750 kocht Peter Grootjans, gehuwd met Maria Moberts, 97 kleine roeden akkerland in het Achterveld onder Nuth, oostwaarts Nijst Nichels, westwaarts Peter Houben en de weduwe Joannes Douven, voorts Baltus a Campo en de Valkenburgerweg. Hij betaalde 25 stuivers per kleine roede aan de verkoper, Anthoen Waltmans, in tweede huwelijk met Elisabeth Bruls.[16]
Op 31 augustus 1750 verkocht Matthijs Moberts, weduwnaar Maria Vossen, zijn erfdeel op goederen gelegen onder Hunnecum, aan Peter Grootjans, gehuwd met Maria Moberts, voor 90 pattacons[17]
Op 24 februari 1761 verklaarde Christiaen Laheij, gehuwd met Helena Eckermans, dat hij ruim een jaar eerder aan Peter Grootjans, gehuwd met Maria Moberts land verkocht had. Het ging om 54,5 kleine roeden akkerland "op den Knippert" onder Nuth, grenzend aan Jacobus Rameckers, Hubertus Houben, Nicolaas Ruijsop en de Bergerhof. De koopsom bedroeg 27 pattacons.[18]
Peter Grootjans, weduwnaar Maria Moberts leende op 12 mei 1772 aan Joannes Petrus Schetters, gehuwd met Elisabeth Roebroeck, en diens zwager Joseph Roebroeck, ongehuwd, 150 gulden tegen 5%.[19]
Op 10 mei 1775 verkocht Joannes Waltmans, gehuwd met Judith Roebroeck, inwoner van Aalbeek, twee stukken akkerland aan Peter Grootjans, weduwnaar Maria Moberts, inwoner van Hunnecum. Het ene stuk was 106 kleine roeden vier voet groot,gelegen op de Ludderweg onder Wijnandsrade, oostwaarts de erfgenamen Houb Lahaije, westwaarts Peter Grootjans zelf, zuidwaarts de Ludderweg, noordwaarts Vaes Coumans. Het andere stuk was 30 kleine roeden groot, gelegen op het Hellervoetpad onder Nuth, zuidwaarts Peter Paes, noordwaarts Peter Cremers, westwaarts Joannes Limpens en oostwaarts de Bergerhof. Peter Grootjans betaalde twee gulden en tien stuivers per kleine roede, alsmede een vat koren.[20]
Op 23 oktober 1776 leende Peter Grootjans, weduwnaar Maria Moberts, 20 pattacons tegen 5% aan Joannes Maes, gehuwd met Anna Maria Lutgens.[21]
Op 20 oktober 1777 verkocht schepen Peter Cremers, gehuwd met Maria Catharina Ruijsop, twee stukken akkerland onder Nuth gelegen aan Peter Grootjans, weduwnaar Maria Moberts. Het ene stuk, 66 kleine roeden, lag in het Hunnecummer achterveld, grenzend aan Peter Grootjans, Joannes Maes en de weg. Het andere stuk, 43 kleine roeden, lag " op den Knippert", grenzend aan Peter Grootjans, Peter Paes en de Bergerhof. Peter Grootjans betaalde 45 stuivers per kleine roede.[22]
Op 30 december 1779 verwierf Peter Grootjans, weduwnaar Maria Momberts, onroerende goederen van Anna Mechtildis Vleeshouwers, weduwe Peter Hoen, bijgestaan door de voogden Peter Loijens en Joannes Peter Corten en door Henrick Hoen en Casparus Dieteren, schepen van Schinnen. Het ging om 102 kleine roeden weiland te Hunnecum onder Nuth, grenzend aan de weg, Peter Grootjans zelf en de weduwe Driessens, en verder 33 kleine roeden akkerland in het Achterveldje, grenzend aan Peter Grootjans, weduwe Snackers en de weg. Het geheel kostte 50 stuivers per kleine roede.[23]
Gehuwd voor de kerk op 21-jarige leeftijd op 6 september 1729 te Nuth (getuige(n): Theodorus Grottjans, Christianus Crins) met Maria MOBERTS, 35 jaar oud, gedoopt op 1 juni 1694 te Nuth (getuige(n): Maria Kogelen namens Lambertus Moberts, Ida Bemelmans), overleden op 4 juni 1762 te Nuth op 68-jarige leeftijd, dochter van Joannes MOBERTS en Emerentia ODEKERCKEN.
Uit dit huwelijk:

 • 1. Maria Catharina, gedoopt op 20 juni 1730 te Nuth (getuige(n): Theodorus Grootjans, Elisabetha Douven), overleden op 11 april 1772 te Nuth op 41-jarige leeftijd.

Gehuwd voor de kerk op 24-jarige leeftijd op 3 november 1754 te Nuth met Petrus PAES, 25 jaar oud, gedoopt op 7 juli 1729 te Nuth (getuige(n): Petrus Vleeschhouwers, Helena Timmers), kwartierstaat Wil Brassé, zoon van Joannes PAES en Anna VLEESCHHEUWERS.
Op 21 maart 1771 verkocht Jacobus Paes, gehuwd met Maria Tulleners, twee stukken akkerland aan zijn broer Petrus Paes, gehuwd met Catharina Grootjans. Het betrof 50 kleine roeden in het Achterveld "omtrent de nieuwe gatse", grenzend aan Houb Houben, Anthoen Timmers en de weduwe Vaes Coumans, en 15 kleine roeden in de nabijheid van het eerste stuk, grenzend aan de weduwe Joannes Driessen, Geurt Snackers, Lender Ceulen en het eerste stuk. Iedere kleine roede kostte twee gulden[24]
Op 8 april 1782 kocht Peter Paes, gehuwd met Johanna Thevissen, 323 kleine roeden weiland te Hunnecum onder Nuth, grenzend aan Andries L'Ortije, Peter Paes zelf en de straat, belast met twee koppen rogge aan de kerk van Nuth en twee koppen en twee malder rogge aan de kerk van Wijnandsrade. Hij had deze weide als hoogstbiedende op 20 december 1781 verworven van de erfgenamen Martinus Cobben voor 72 stuivers per kleine roede. Dit leidde na aftrek van de lasten tot een koopsom van 1173 gulden 13 stuivers.[25]
Peter Paes verklaart op 5 februari 1783 dat de helft van voornoemde koopsom van 1173 gulden en 13 stuivers afkomstig was van zijn schoonvader Peter Grootjans, die echter overleden was voordat er enig bewijs van deze overdracht was vastgelegd. Peter Paes verklaarde nu de helft van voornoemde weide over te dragen aan de erfgenamen Peter Grootjans, d.w.z. zijn kinderen uit zijn huwelijk met Maria Catharina Grootjans. Henricus Drummen, gehuwd met Anna Maria Paes, mede voor zijn drie minderjarige schoonzusters, aanvaardde het overgedragen land.[26]
Op 7 juli 1783 kocht Peter Paes voor zijn drie minderjarige dochters Maria Catharina, Elisabeth en Maria Elisabeth Paes, verwekt bij zijn eerste echtgenote Catharina Grootjans, 69 kleine roeden akkerland "aen de Lamberts weijen" onder Nuth, oostwaarts erfgenamen Baltus a Campo, westwaarts Leonaerd Coumans en voorts de vloedgraaf en Willem Coumans. Peter Paes betaalde aan de verkoper Joannes Jongen, gehuwd met Maria Gertruid Limpens, inwoner van Schaesberg, twee gulden en 17 stuivers per kleine roede.
Dit land werd genaast door W. Coumans, gehuwd met Maria Limpens, op 27 februari 1784 (aantekening in marge van de akte)[27]
Op 13 maart 1795 verkochten Joannes Thevissen, weduwnaar Odilia Daemen, en Peter Tevissen, gehuwd met Elijsabeth Vrancken, aan de kinderen van hun zwager Peter Paes, weduwnaar Joanna Tevissen, de helft van 86 kleine roeden land "in de vincke deel" onder Wijnandsrade, grenzend aan de erfgenamen van advocaat Limpens, Anthoen Deckers, de kinderen Ceulen en Winandus Wilderjans, belast met twee koppen aan de erfgenamen van advocaat Limpens te Aalbeek; voorts de helft in 160,5 kleine roeden weiland te Hunnecum, grenzend aan Peter Paes, Andries Lorthij, Hermanus Counen en diverse anderen, belast met twee koppen en een malder rogge aan de kerk van Wijnandsrade. Het land kostte 41 stuivers, de weide 70 stuivers per kleine roede.[28]

Generatie V


V.1 Anthonius GROOTJANS, geboren te Hunnecum-Nuth, gedoopt op 20 mei 1738 te Nuth (getuige(n): Wilhelmus Grootjans, Maria Moberts), overleden op 3 juli 1781 te Sittard op 43-jarige leeftijd, zoon van Theodorus GROOTJANS (zie IV.2) en Agnes HEUTS.
Gehuwd voor de kerk op 24-jarige leeftijd op 4 november 1762 te Nuth (getuige(n): Reinerus Keulen, Margaretha Grootjans) met Catharina SMEETS, 26 jaar oud, gedoopt op 8 november 1735 te Sittard, overleden op 14 oktober 1807 te Sittard op 71-jarige leeftijd, dochter van Joannes SMEETS en Christina COENEN.
Op 7 september 1791 verkochten de weduwe van Anthoen Grootjans, bijgestaan door haar zoon Peter Grootjans, en haar zwager Joannes Janssen, gehuwd met Catharina Grootjans, aan Wilhelmus Houben, gehuwd met Maria Catharina Paes, hun delen in de huiswei, gelegen te Hunnecum onder Nuth, grenzend aan Barbara Grootjans en de erfgenamen Hermanus Spickers, groot 52 kleine roeden en belast met de helft van anderhalve malder rogge aan de armen van Wijnandsrade, voor vier gulden per kleine roede.[29]
Uit dit huwelijk:

 • 1. Maria Agnes, geboren te Helle-Nuth, gedoopt op 4 februari 1764 te Nuth (getuige(n): Theodorus Grootjans, Catharina Coenen).
 • 2. Joannes Petrus, gedoopt op 20 mei 1766 te Schimmert.
 • 3. Wilhelmus, geboren te Horen-Nuth, gedoopt op 5 oktober 1769 te Nuth (getuige(n): Wilhelmus Grootjans, Catharina Dilbroeck namens Sybilla Smeets).
 • 4. Petronella, geboren te Hunnecum-Nuth, gedoopt op 21 januari 1774 te Nuth (getuige(n): Mathias Habets, Petronella NN).Bronnen

 1. HCL-01.075 LvO 7119, losse akten diverse jaren
 2. HCL-Notariële Archieven 1256 de Visch Maastricht
 3. HCL-Notariële Archieven 1576 Jacobus Stevens Maastricht
 4. HCL-01.193 Vrije Heerlijkheid Wijnandsrade 168, 2
 5. HCL-01.193 Vrije Heerlijkheid Wijnandsrade 168, 33
 6. HCL-01.193 Vrije Heerlijkheid Wijnandsrade 168, 108
 7. HCL-01.193 Vrije Heerlijkheid Wijnandsrade 170, 63
 8. HCL-01.193 Vrije Heerlijkheid Wijnandsrade 170
 9. HCL-01.193 Vrije Heerlijkheid Wijnandsrade 169, 93
 10. HCL-01.193 Vrije Heerlijkheid Wijnandsrade 170, 121
 11. HCL-01.193 Vrije Heerlijkheid Wijnandsrade 170, 289
 12. HCL-01.193 Vrije Heerlijkheid Wijnandsrade 169, 286
 13. HCL-01.075 LvO 1757, 42r
 14. HCL-01.075 LvO 1757, 43r
 15. HCL-01.075 LvO 1741
 16. HCL-01.075 LvO 1759, 80r
 17. HCL-01.075 LvO 1759, 244r
 18. HCL-01.075 LvO 1760, 50v
 19. HCL-01.075 LvO 1760, 225v
 20. HCL-01.075 LvO 1760, 271v
 21. HCL-01.075 LvO 1761, 39r
 22. HCL-01.075 LvO 1761, 74r
 23. HCL-01.075 LvO 1761, 168r
 24. HCL-01.075 LvO 1760, 217v
 25. HCL-01.075 LvO 1762, 167v
 26. HCL-01.075 LvO 1760, 169v
 27. HCL-01.075 LvO 1762, 197v
 28. HCL-01.075 LvO 1766, nr. 1
 29. HCL-01.075 LvO 1764, 279

Medewerkers

Harry Luijten, eerste versie op 5 maart 2007
Harry Luijten, herziene versie op 7 februari 2024