Limpens (Nuth), stam B

Uit Genealogie Limburg Wiki
(Doorverwezen vanaf Limpens, stam B)
Tree3c.jpgTree3c.jpgTree3c.jpg

GENEALOGIE LIMPENS, stam Gabriel.

Voor Geurt Limpens alias Strangen en zijn nakomelingen, zie Limpens (Nuth), stam A.

Generatie I


I.1 Gabriël LIJMPENS, geboren ca. 1638, vermoedelijk te Oirsbeek, overleden op 27 augustus 1679 te Paderborn (D), obiit Padelbonae; overlijden ingeschreven in begraafboek Nuth, zoon van Dionysius LIMPENS en Mechtildis KNOREN.
Waarschijnlijk was Gabriël Lijmpens voor zaken in Paderborn, mogelijk voor de handel in schapen.
Op 10 mei 1662 verkocht Henrick Caris, gehuwd met Elisabeth Pullen, vier percelen land, zoals verkregen van zijn vader Caris Caris, aan Gabriel Limpens, gehuwd met Jenne Caris. Het ging om:
a) een halve bunder en 32 kleine roeden akkerland achter Nierhoven, grenzend aan Vaes Huntgens, hof Leeuw, Ercken Bemelmans en Meij Sloors;
b) 52,5 kleine roeden akkerland "aen den stevell", grenzend aan Ercken Hermans, Leen Limpens, de wijenweg en hof Reijmersbeek;
c) 75 kleine roeden akkerland "in de swartcoul", grenzend aan Geurt Horstmans, Ercken Hermans en heer Schaesbergh;
d) een morgen en twaalf kleine roeden beemd bij Terstraten, grenzend aan de beek, Vaes Hermens, Ercken Hermens en Leonaerd Caris.
Het geheel was belast met een vat rogge, die niet gekort werd op de prijs, alsmede een pint smout, tot last van de koper zolang Anna Jongen, moeder van de verkoper, leefde.
De koopsom bedroeg 550 gulden, die tot St.-Servatius 1663 bleef openstaan tegen 5%[1]
Op 6 december 1664, na overlijden van Leonaert Caris, verhief Gabriël Limpens voor de laathof Berg een morgen land tegenover de Hoenderdelle.[2]
Op 4 oktober 1667 verkocht Peter Willems, gehuwd met Melken Nuchelmans, aan Gabriël Limpens, gehuwd met Jenne Caris, ca. 150 kleine roeden akkerland op de Bastert achter Terstraten, grenzend aan Jan Bruls, Ficken Crousen en Vaes Limpens, belast met een half vat rogge aan de pastoor van Wijnandsrade. Limpens gaf hiervoor een paard en achttien pattacons.[3]
Op 13 oktober 1677 verscheen Gabriël Limpens, inwoner van Nuth en gehuwd met Jehenne Caris, samen met zijn broer Reiner Limpens, wonend te Doenrade en gehuwd met Trinken Smits, voor de leenhof Valkenburg.
Zij verklaarden een borgstelling te doen ten behoeve van hun broer Jan vanwege de levering van de gewassen op het huis Schinveld, welke aldaar door heer van Bronsveldt werden gehouden.[4]
Ondertrouwd voor de dominee op 3 juli 1660 te Heerlen Gabriel Limpens van Oirsbeek en Joanna Caris van Nuth, gehuwd burgerlijk op 1 augustus 1660 te Heerlen met Joanna CARIS, 17 jaar oud, gedoopt op 3 maart 1643 te Nuth, overleden op 23 augustus 1704 te Nuth op 61-jarige leeftijd, dochter van Leonardus CARIS en Helena HERMENS.
Op 21 maart 1726, ten overstaan van notaris Kicken, verkocht Arnold Jansen, bakker en burger van Maastricht, man en voogd van Maria Trijpels, aan de eerwaarde heer Petrus Feuten een kapitaal van 300 gulden, staande ten lasten van de panden nagelaten door Joanna Caris, weduwe Gabriel Limpens, zoals op 9 februari 1682 voor de schout van Nuth vastgelegd.
Deze panden behoorden nu toe aan Peter Eggen, gehuwd met Helena Limpens, Leonard Limpens van Nuth, Maria Peters, weduwe Jan Limpens, wonend te Hellebroek en Jan Schroders, gehuwd met Mechteld Limpens, wonend te Welten onder Heerlen. Peter Eggen was aanwezig om namens de andere erfgenamen borg te doen.[5]
Uit dit huwelijk:

 • 1. Dionysius LIMPENS, geboren ca. 1661 (vermoedelijk Nuth of Oirsbeek)

Hij was hoogstwaarschijnlijk de vader van het incestueuze kind verwekt bij zijn moeder Joanna Caris.
Funs Patelski heeft over deze zaak een zeer interessant artikel gepubliceerd in het Limburgs Tijdschrift voor Genealogie.[6]

 • 2. Leonardus (zie II.1).
 • 3. Mechtildis LIMPENS, gedoopt op 2 maart 1665 te Nuth (getuige(n): Arnoldus Hermans, Helena Lijmpens, e.v. Nicolaus Hermans), naam dochter niet ingevuld, mogelijk Mechtildis.

Gehuwd met Joannes SCHRODERS, overleden op 7 juni 1739 te Spaubeek.

 • 4. Joannes LIMPENS, gedoopt april 1666 te Nuth (getuige(n): Michael Knoren, Helena Lijmpens, e.v. Nicolaus Hermans).
 • 5. Helena, gedoopt op 20 maart 1670 te Nuth (getuige(n): Petrus Lijmpens, Helena Lijmpens, e.v. Nicolaus Hermans), overleden op 30 april 1753 te Spaubeek op 83-jarige leeftijd.

Op 4 mei 1747 maakte Heijleken Limpens, weduwe Peter Eggen, haar testament.
Voor haar zoon Peter Eggen, die nog aan zijn vader 40 pattacons had verstrekt, zou voorafgaand aan de erfdeling het paard, de kar, het landbouwgereedschap, een "kistenstange" en een grote zetel gegeven worden.
Haar dochter Heijleken Eggen, die een dukaat voor kaarsen voor haar vader en een dukaat voor schatgeld had geleverd, zou voor dat bedrag uit de roerende goederen betaald worden.
Dochter Jenne Eggen kreeg de "moelje".[7]
Op 14 april 1750 deed Helena Limpens, weduwe Peter Eggen, afstand van haar rechten op haar onroerende goederen.
Vanwege haar hoge leeftijd droeg zij alle goederen, gelegen te Terstraten onder Nuth, over aan haar kinderen.
Voorwaarde was wel dat de zes kinderen haar jaarlijks elk drie pattacons zouden geven, waarvan de helft met Pasen en de helft met St.-Remigius.
De kinderen die tekenden waren Hendrick, Christiaen en Leonaerd Eggen, en de schoonzonen Hermen Hermens en Thomas Maes (dochter Helena wordt niet vermeld).[8]
Gehuwd voor de kerk op 20-jarige leeftijd op 25 november 1690 te Nuth (getuige(n): Maximiliaen Schepers, Maria Hamers) met Petrus EGGEN, 20 jaar oud, gedoopt op 3 april 1670 te Nuth (getuige(n): Henricus Schepers namens Hubertus Smeets, Catharina Meijers), overleden op 6 oktober 1746 te Terstraten-Nuth op 76-jarige leeftijd, zoon van Henricus EGGEN en Gertrudis MAES.

 • 6. Joannes (zie II.8).
 • 7. Joanna LIMPENS, gedoopt op 11 februari 1674 te Nuth (getuige(n): Laurentius Meijs, Joanna Houben namens Maria Pouelsen).


Generatie II


II.1 Leonardus LIJMPENS, schepen, gedoopt op 13 februari 1663 te Nuth (getuige(n): Henr. Schepers namens Godefridus Hermans avi pueri), overleden op 6 augustus 1740 te Terstraten-Nuth op 77-jarige leeftijd, zoon van Gabriël LIJMPENS (zie I.1) en Joanna CARIS.
Op 1 maart 1697 verkocht Lenaert Limpens, inwoner van Nuth, met volmacht van zijn broer Jan Limpens en zijn zwagers Jan Schroeders en Peter Eggen, gedateerd 28 februari 1697, aan Johan Leuffkens, burger en koopman te Maastricht, 145 kleine roeden akkerland onder Nuth, grenzend aan heer Leuffkens zelf, Claes Hermens, de wijenweg nabij Molshage en de verkopers zelf. Iedere kleine roede kostte een gulden. Het bedrag werd in mindering gebracht op een schuld die heer Leuffkens nog van hen te vorderen had.[9]
Op 31 augustus 1716 verkocht Dirick Dassen, gehuwd met Gertruijdt Hennes, aan schepen Leonaert Limpens, gehuwd met Ida Vroomen:
a) een morgen akkerland achter de Berg, grenzend aan Claes Hermens en Peter Eggen;
b) 46 kleine roeden land aldaar op het Bergerveld, grenzend aan Hermen Meijs, Geurt Snackers en de Groeneweg;
c) 68 kleine roeden weiland op de Berg, grenzend aan Geurt Snackers, Leonaert Limpens zelf en de Bergerweg, belast met drie koppen rogge aan de kerk van Nuth.
De totale koopsom bedroeg 273 gulden.[10]
Op 4 juli 1740 maakte schepen Leonaert Limpens zijn testament, met als erfgenamen zijn kinderen Gabriël, Henricus, Leonard, Maria, Gertruid en Mechtild Limpens.
Gabriël, Leonardus en Maria Limpens werden speciaal genoemd vanwege hun goede zorgen.
Gabriel en Leonardus kregen alle paardengetuig.
Henricus kreeg de rouwmantel.
Maria kreeg een bed ter waarde van 10 pattacons en een bedrag van 50 gulden.
Gertruid, zuster in het Wittevrouwenklooster te Maastricht, kreeg een rente van 100 gulden.
Henricus had reeds zes pattacons ontvangen, naderhand te verrekenen met zijn erfdeel.[11]
Gehuwd met Ida VROEMEN, gedoopt op 6 juni 1661 te Nuth (getuige(n): Guilhelmus Bruls, Petronella e.v. Joannes Bemelmans), overleden op 23 mei 1726 te Terstraten-Nuth op 64-jarige leeftijd, dochter van Henricus VROEMEN, collecteur schepenbank Nuth, herbergier "in de Boone", en Gertrudis LIJMPENS.
Uit dit huwelijk:

 • 1. Mechtildis LIMPENS, gedoopt op 29 maart 1684 te Nuth (getuige(n): Maximilianus Schepers namens Anthonius Coenen, Mechtildis Limpens namens Maria Pijls), overleden op 5 oktober 1702 te Nuth op 18-jarige leeftijd, niet zeker!
 • 2. Gertrudis, gedoopt op 4 juni 1686 te Nuth (getuige(n): Nicolaus Hermans, Margarita Cortten namens Maria Vroemen), zuster bij de Wittevrouwen te Maastricht.
 • 3. Joanna, gedoopt op 2 april 1689 te Nuth (getuige(n): Max. Schepers namen Laurentius Meijs (van Driesschen), Joanna Caris), overleden op 12 mei 1691 te Nuth op 2-jarige leeftijd, niet zeker!
 • 4. Gabriël LIMPENS (zie III.4).
 • 5. Henricus LIMPENS (zie III.6).
 • 6. Joannes LIMPENS, gedoopt op 12 juni 1695 te Nuth (getuige(n): Petrus Eggen, Sophia Vroemen).
 • 7. Anthonius LIMPENS, gedoopt op 19 januari 1698 te Nuth (getuige(n): Joannes Schroeders, Agatha Caris), overleden op 24 juni 1719 te Terstraten-Nuth op 21-jarige leeftijd.
 • 8. Maria LIMPENS, gedoopt op 5 mei 1700 te Nuth (getuige(n): Wilhelmus Schepers namens Henricus Vroemen, Maria Spijers), overleden op 1 juni 1761 te Terstraten-Nuth op 61-jarige leeftijd.
 • 9. Leonardus LIMPENS, gedoopt op 14 mei 1702 te Nuth (getuige(n): Joannes Hermans, Maria Vromen), overleden op 6 maart 1768 te Terstraten-Nuth op 65-jarige leeftijd.
 • 10. Mechtildis LIMPENS, gedoopt op 12 september 1704 te Nuth (getuige(n): Godefridus Snackers, Helena Limpens namens Mechtildis Vroemen), overleden op 12 januari 1766 te Jabeek op 61-jarige leeftijd, broer Hendrik, gehuwd met Anna Gelekercken.

Gehuwd voor de kerk op 28-jarige leeftijd op 15 augustus 1733 te Maastricht (getuige(n): Leonardus Limpens, Antonius Alaers), met toestemming van de pastoor van Nuth gehuwd bij de Minderbroeders met Joannes BECKERS, overleden op 6 mei 1769 te Jabeek.

II.8 Joannes LIJMPENS, gedoopt op 1 oktober 1671 te Nuth (getuige(n): Godefridus Hermans namens Severinus Lijmpens, Gertrudis Lijmpens, e.v. Henricus Vroomen), overleden op 17 mei 1724 te Hellebroek-Nuth op 52-jarige leeftijd, vermeld als echtgenoot van Maria Slangen!, zoon van Gabriël LIJMPENS (zie I.1) en Joanna CARIS.
Op 12 september 1699 ruilde Peter Eggen, gehuwd met Heijleken Limpens, onroerende goederen met de nog ongehuwde Jan Limpens.
Peter Eggen gaf zijn vierde deel in een huis met weide en beemd te Terstraten, genaamd "Beckjanshuijs", grenzend aan Hendrick Eggen, de straat, de beek en Jan Leufkens.
Jan Limpens gaf een beemd "tegen het Hooren", grenzend aan Jan Balkens, Giel Gruijls, de beek en de straat. Bovendien gaf Jan Limpens nog 12 pattacons en twee ooien.
Jan Limpens reserveerde voor zichzelf de beste eik uit voornoemde beek. Peter Eggen behield het recht van overpad, maar moest wel zorgen dat er geen schade werd aangericht.[12]
Op 11 februari 1701 verkocht Jan Schroders, gehuwd met Mettgen Limpens, aan zijn zwager Jan Limpens, gehuwd met Maria Peters, het vierde deel in een huis met stallen en weide, "Beckjanshuijs" gelegen in Terstraten onder Nuth, grenzend aan de straat, Peter Eggen, de beek en Jan Leuffkens, geschat op een bunder aan maten. De koopsom bedroeg 150 gulden.
Maar de koper moest zijn moeder Jen Caris het vruchtgebruik laten.[13]
Op 22 maart 1706 verkocht Maes Maessen, gehuwd met Anna Wolfs, aan Joannes Limpens, gehuwd met Maria Peters:
a) 102 kleine roeden een 11 voet akkerland in het Helleveld, grenzend aan Laurens Meijs en de erfgenamen Johan Leufkens;
b) 100 kleine roeden en een voet akkerland in het Helleveld, grenzend aan de erfgenamen Johan Leufkens en Hendrick Eggen.
Iedere kleine roede kostte 15 stuivers. Het geheel viel onder de cijnskaart Amstenrade met een halve kop rogge jaarlijks.[14]
Op 3 juli 1712 verkocht Peter Eggen, gehuwd met Heijlicken Limpens, aan Jan Limpens, gehuwd met Maria Peters, 75 kleine roeden akkerland aan het Kruis onder Nuth, grenzend aan Peter Eggen zelf, Jan Limpens zelf en de weg, voor 21 stuivers per kleine roede.[15]
Eveneens op 3 juli 1712 verkocht Jan Schroeders, gehuwd met Mettien Limpens, aan Jan Limpens, gehuwd met Maria Peters, 112 kleine roeden akkerland aan het Kruis in het Straterveld onder Nuth, grenzend aan Jan Schroeders zelf, Jan Limpens zelf, de straat en Jan Limpens van Overbroek; alsmede 11,5 kleine roede moestuin "Brants coelhoff" te Terstraten, grenzend aan Leonaert Limpens, Jan Limpens zelf en de erfgenamen Claes Hermens.
De totale koopsom bedroeg 46 pattacons en twee schillingen.[16]
Op 2 september 1720 verkocht Peter Heuts, gehuwd met Elisabeth Meijers, aan Jan Limpens, inwoner van Hellebroek en gehuwd met Maria Peters, 122 kleine roeden akkerland "achter Limpens Camp" te Hellebroek onder Nuth, grenzend aan Jan Corten, Jan Bruls en de pastoriegoederen; en verder 123 kleine roeden weiland in de Menstraat, grenzend aan Matthijs van der Haegen, Thomas Weustenraedt en de Menstraat, belast met een vat rogge aan het klooster St.-Gerlach.
Het geheel werd verkocht voor 73 pattacons. Tevens werd nog een stukje beemd in de Hommerterbeemd onder Hellebroek overgedragen, hetgeen echter van zeer geringe waarde was.
Aangezien Jan Limpens de goederen in huur had gehad en de huurtermijn nog drie jaar zou lopen, werd bepaald dat in geval van naasting Jan Limpens het geheel nog drie jaar mocht gebruiken.[17]
Op 20 oktober 1721 leende Jan Lijmpens, gehuwd met Marie Peters, 300 gulden van de weduwnaar Hendrick Crijns uit Weustenrade. Tot onderpand dienden:
a) de "Haemackersweijde" te Hellebroek, grenzend aan Joannes Vleugels, de weduwe Jenne Corten, de weduwe Christiaen Nuchelmans en de Reukender kamp;
b) 122 kleine roeden akkerland achter Hellebroek, grenzend aan Jan Corten, Jan Bruls, de pastoriegoederen en de huiswei van Wolter Limpens;
c) 123 kleine roeden weiland in de Menstraat, grenzend aan Matthijs van der Haegen, Thomas Weustenraedt en de straat[18]
Gehuwd voor de kerk op 28-jarige leeftijd op 30 juni 1700 te Nuth (getuige(n): Wilhelmus Schepers) met Maria PETERS, 22 jaar oud, gedoopt op 25 november 1677 te Nuth (getuige(n): Matthias ...ens, Catharina Cuijpers), overleden op 1 maart 1732 te Hellebroek-Nuth op 54-jarige leeftijd, dochter van Leonardus PETERS en Maria COENEN.
Uit dit huwelijk:

 • 1. Bavo Gabriel, gedoopt op 21 maart 1701 te Nuth (getuige(n): Wilhelmus Coemans, Joanna Lijmpens), overleden op 16 september 1719 te Hellebroek-Nuth op 18-jarige leeftijd.
 • 2. Maria LIMPENS, gedoopt op 25 april 1704 te Nuth (getuige(n): Leonardus Peters namens Joannes Heuts, Maria Coenen namens Ida Vroemen), overleden op 21 oktober 1774 te Spaubeek op 70-jarige leeftijd.

Genachting van 5 oktober 1744: Maria Limpens was van plan om te hertrouwen en Nuth te verlaten. Zij werd nu door haar schoonmoeder gedaagd om haar schulden te voldoen.[19]
Gehuwd voor de kerk (1) op 21-jarige leeftijd op 12 juni 1725 te Nuth (getuige(n): Leonardus Limpens, Gabriel Limpens). Stephanus Roox van 't Meulenveldt, Maria Limpens ex Hullenbroeck met Stephanus ROOX, 31 jaar oud, gedoopt op 6 september 1693 te Nuth (getuige(n): Gerardus Roex, Agnes Brants). Pastoor schrijft hem in als Stephanus Brants en vermeldt geen moeder; waarschijnlijk heeft hij een fout gemaakt door alleen de voornaam van de vader en de achternaam van de moeder in te vullen., overleden op 11 januari 1744 te Molenveld-Nuth op 50-jarige leeftijd, zoon van Mattheus ROECX en Elisabeth BRANTS.
Gehuwd voor de kerk (2) op 40-jarige leeftijd op 6 oktober 1744 te Spaubeek met Theodorus LEUNISSEN, geboren ca. 1695, overleden op 18 augustus 1781 te Spaubeek, zoon van Gerardus LEUNIS en Cornelia SLANGEN.

 • 3. Leonardus LIMPENS (zie III.18).
 • 4. Joannes LIMPENS (zie III.20).
 • 5. Joanna LIMPENS, gedoopt op 24 november 1715 te Nuth (getuige(n): Thomas Bruls, Helena Limpens), overleden op 19 mei 1790 te Grijzegrubben-Nuth op 74-jarige leeftijd.

Gehuwd voor de kerk op 21-jarige leeftijd op 20 juni 1737 te Nuth (getuige(n): Joannes Limpens, Jacobus Hautvast) met Joannes MEIJS, 31 jaar oud, gedoopt op 18 september 1705 te Nuth (getuige(n): Joannes Loenis namens Stephanus Loenis), overleden op 27 november 1782 te Grijzegrubben-Nuth op 77-jarige leeftijd, zoon van Petrus MEIJS en Catharina CREMERS.
Op 29 april 1782 werd het testament opgemaakt van Joannes Meijs en diens echtgenote Joanna Limpens. Daarbij werd het volgende bepaald:
a) bij overlijden van de man zou door de weduwe, of anders door zijn erfgenamen, 100 kleine roeden akkerland op het Bergerveld onder Nuth, grenzend aan de Bergerhof, de weduwe Joannes Frissen en de weg, verkocht worden, waarbij de opbrengst bestemd werd voor missen, te stichten bij de paters Capucijnen en Minderbroeders te Maastricht;
b) indien de vrouw de man zou overleven zou zij direct na zijn dood de eikenbomen, essen, beuken en de populier verkopen om met de opbrengst de begrafenis, vervallen keuren e.d. te betalen;
c) bij overlijden van de vrouw zou door de weduwnaar, of anders door haar erfgenamen, ca. 90 kleine roeden akkerland op het Helleveld, grenzend aan Joannes Diederen en Joannes Limpens, verkocht woorden, waarbij de opbrengst bestemd werd voor missen, te stichten bij de paters Capucijnen en Minderbroeders te Maastricht;
d) tot universele erfgenamen van de man werden benoemd diens nicht Anna Boesten (of haar kinderen) te Antwerpen voor een vierde deel; de kinderen van wijlen diens nicht Maria Boesten voor een vierde deel; het kind van wijlen zijn nicht Elisabeth Boesten uit Maaseik voor een vierde deel; en de twee kinderen van wijlen zijn nicht Joanna Boesten eveneens voor een vierde deel, met de bepaling dat [haar zoon] de blinde Joannes Caspar Goossens uit dat kwart vooraf 100 gulden zou ontvangen en het restant met zijn zwager Joannes Zoutzen zou delen [de familierelatie Boesten loopt via Anna Cremers, gehuwd met Joannes Boesten. Zij is de zus van Catharina Cremers, moeder van Joannes Meijs];
e) bij vooroverlijden van een der genoemde kinderen zouden hun nakomelingen erven en hun eventuele echtgenoten het vruchtgebruik genieten;
e) tot universele erfgenamen van de vrouw werden de kinderen van wijlen haar broers Leonard en Joannes Limpens benoemd, met de nadrukkelijke bepaling dat het deel van Maria Limpens uitsluitend naar haar kinderen uit het huwelijk met Mathias Jongen mocht gaan;
f) aangaande de in 1753 gestichte fundatie voor negen maanden vroegmissen in de kerk van Nuth werd bepaald dat de man voor zes maanden (oorspronkelijk zeven) en de vrouw voor drie maanden (oorspronkelijk twee maanden) het geld zou bijdragen;
g) derhalve zou de vrouw 550 gulden zou bijdragen, waarvoor zij borgde met 166 kleine roeden akkerland aan het Kruis onder Nuth, grenzend aan Gabriel Beckers, Joannes Limpens en de weg;
g) derhalve zou de man 1100 gulden bijdragen in de fundatie, waarvoor zoveel goederen verkocht zouden worden als nodig was om de fundatie te betalen.[20]
Op 4 december 1782 verkocht Joanna Limpens, weduwe Joannes Meijs, conform de afspraken gemaakt in het testament dat zij samen met haar overleden man had opgesteld, 100 kleine roeden akkerland in het Bergerveld onder Nuth, oostwaarts en zuidwaarts de Bergerhof, westwaarts de weduwe Joannes Frissen, noordwaarts de weg.
Het land werd voor twee gulden per kleine roede verkocht aan Elisabeth Crijns, weduwe Joannes Frissen.[21]

Generatie III


III.4 Gabriel LIMPENS, gedoopt op 3 maart 1691 te Nuth (getuige(n): Servatius Vromen, Joannes Doubbreijt, Neesken Meijs), overleden op 17 maart 1779 te Terstraten-Nuth op 88-jarige leeftijd, imbeciel, zoon van Leonardus LIJMPENS (zie II.1) en Ida VROEMEN.
Op 27 april 1758 werd een gemeenschappelijk testament opgemaakt door Maria Limpens, ongehuwd en ziek te bed liggend in het huis van haar broer Gabriël, samen met haar eveneens ongehuwde broers Gabriël en Leonaerd.br> Zij werden elkaars erfgenamen, waarbij bepaald werd dat de langstlevende(n) 25 gulden voor missen en 25 gulden voor armengeld zou(den) betalen.
Na het overlijden van de langstlevende zou hun zwager [Joannes Beckers, wiens naam niet genoemd wordt!] het huis met moestuin en weide, gelegen in Terstraten, erven. Voorwaarde was wel dat hun zwager aan de kinderen van wijlen Hendrik Limpens 100 pattacons zou uitkeren. Indien echter het huis door vuur of anderszins te gronde zou gaan, mocht hun zwager uit de overige erfenis goederen ter waarde van 500 gulden overnemen.
Tot universele erfgenamen werden de kinderen van hun zwager, gehuwd met Mechtild Limpens, benoemd.[22]
Op 24 januari 1775 verklaarde Gabriel Limpens, ongehuwd en wonend te Terstraten onder Nuth, dat hij door zijn hoge leeftijd niet meer in staat was om te werken en dat hij verder door allerlei ongelukkige omstandigheden in schulden was geraakt.
Hij had daarom besloten om aan zijn neef Leonardus Beckers, gehuwd met Elisabeth Frissen, 115 kleine roeden beemd, genaamd Lattenbeemd, te verkopen, grenzend aan de weduwe Leonaerd Eggen, de weduwe Joannes Frissen, de beek en Hermen Meijs, voor twee gulden per kleine roede.[23]
Kind:

 • 1. Gabriel HAUTVAST, geboren op 22 maart 1732 te Nuth, gedoopt op 23 maart 1732 te Nuth (getuige(n): Joanna Hermens), buitenechtelijk, overleden op 23 maart 1732 te Grijzegrubben-Nuth, 1 dag oud, zoon van Catharina HAUTVAST.

In het bijzijn van vroedvrouw Anna Bellen en getuigen Maria Celis en Margriet Bruls verklaarde Catharina Hautvast op 22 maart 1732 dat Gabriel Limpens, zoon van Leonardus Limpens uit Terstraten, de vader van haar zojuist geboren kind was.[24]

III.6 Henricus LIMPENS, gedoopt op 19 maart 1693 te Nuth (getuige(n): Joannes Limpens, Margaretha Corten), overleden op 28 januari 1756 te Hulsberg op 62-jarige leeftijd.Henricus Limpens vir 60ta circiter annorum ex Groot ghen hout, zoon van Leonardus LIJMPENS (zie II.1) en Ida VROEMEN.
Op 21 maart 1749 verschenen voor notaris Swildens te Voerendaal Hendrik Limpens, gehuwd met Anna Maria Gelekercken en wonend op huis Trips [[1]] in het land van Gulik, en Joannes Gelekercken, gehuwd met Catharina Schillings, inwoner van Arensgenhout.
Hendrik Limpens beleende Joannes Gelekercken voor 300 gulden met een halve bunder akkerland bij Arensgenhout in de Voorste Kamp, grenzend aan Limpens zelf en de Kampstraat.
De overeenkomst gold voor zes jaar en vervolgens tot het moment waarop het geld geretourneerd werd.
Deze akte werd op 3 december 1756 gerealiseerd voor de schepenbank Klimmen[25]
Op 1 januari 1750 verklaarden Hendrik Limpens en zijn echtgenote Anna Maria Gelekercken, wonend in [Arens]genhout, dat zij de rekening hadden opgemaakt met Joannes Rutten van Gelekercken, gehuwd met Catharina Sepers.
Zij waren nu nog 278 rijksdaalders schuldig en stelden daartoe al hun goederen als onderpand.
De weduwe van Hendrik Limpens verklaarde op 10 december 1756 dat de schuld nog niet betaald was.
Deze gegevens werden op 5 februari 1757 ingeschreven in het gichtregister van de schepenbank Klimmen.[26]
Op 5 mei 1751 verkocht Hendrick Limpens, gehuwd met Anna Maria Geijlekercken, aan zijn zwager Joannes Beckers, gehuwd met Mechtild Limpens, zijn erfdeel, uitgezonderd zijn deel in het ouderlijk huis, bestaande uit 520,5 kleine roede te Terstraten onder Nuth gelegen in vier percelen akkerland en een weiland. Joannes Beckers betaalde voor elke kleine roede 35 stuivers, Luikse waarde.[27]
Op 8 januari 1754 werd voor de schepenbank Klimmen een akte gerealiseerd, daags ervoor opgesteld door notaris Philippens te Houthem.
Hendrik Limpens, inwoner van Arensgenhout en gehuwd met Anna Maria Gelekercken, verkocht aan Martinus a Campo, inwoner van Hulsberg en gehuwd met Maria Catharina Geuskens, de volgende onroerende goederen:
a) een bunder en 12,5 kleine roede land nabij de Kinkersweg, grend aan Steven Stevens en Dirck Habets, hoofdzijden Joannes Loijens, onbebouwd;
b) zeven grote en achttien kleine roeden land op de Kinkersweg, met staande gewassen, grenzend aan Simon Moonen en erfgenamen Jan Habets, hoofdzijden de Eijkskensweg en Gerard Smeets;
c) elf grote en dertien kleine roeden land op de Eikskensweg, met staande gewassen, grenzend aan Simon Meex en advocaat Limpens, hoofdzijden Theodor Dolmans en de genoemde weg, lopend naar het Hekerbos.
Iedere grote roede van deze onder Hulsberg gelegen percelen werd verkocht voor 30 gulden.
De koopsom werd betaald door het overnemen van de helft van een lening van 2000 gulden en een deel van de verlopen rente, welke lening in twee delen was opgenomen door de schoonouders van Hendrik Limpens bij heer Cruts van Maastricht.[28]'
Op 8 januari 1754 werd voor de schepenbank Klimmen een akte gerealiseerd, daags ervoor opgesteld door notaris Philippens te Houthem.
Hendrik Limpens, inwoner van Arensgenhout en gehuwd met Anna Maria Gelekercken, verkocht aan zijn zwager Joannes Gelekercken, gehuwd met Catharina Schillinx, de volgende, onder Hulsberg gelegen, onroerende goederen:
a) vijf morgen en vijftien kleine roeden land aan het Eijksken, grenzend aan Reijnder Geuskens en Willem Schoutteten;
b) negen grote roeden land in het Bosserveld, grenzend aan Joannes Frissen en de erfgenamen Roebroeck;
c) twee grote roeden land aan de Blokhuisweide, grenzend aan de koper en de verkoper, met de staande gewassen;
d) de koestal uit het stokhuis, grenzend aan de oude kamer met de grond waar de stal op staat, inclusief het recht om ladders te plaatsen op de grond van de koper ten behoeve van het onderhoud van de stal.
Iedere grote roede werd verkocht voor 30 gulden en de koestal voor 150 gulden.
De koopsom werd betaald door het overnemen van de helft van een lening van 2000 gulden en een deel van de verlopen rente, welke lening in twee delen was opgenomen door de schoonouders van Hendrik Limpens bij heer Cruts van Maastricht.[29]
Op 27 november 1754 werd voor de schepenbank Klimmen een akte gerealiseerd, op 9 november 1754 ervoor opgesteld door notaris Philippens te Houthem.
Hendrik Limpens, inwoner van Arensgenhout en gehuwd met Anna Maria Gelekercken, verkocht aan Martinus a Campo, inwoner van Hulsberg en gehuwd met Maria Catharina Geuskens, 384 kleine roeden land aan de Papenheuvel onder de schepenbank Klimmen, grenzend aan de erfgenamen Matthis Roebroeck en Peter Houben, hoofdzijden de Kinkevoerdersweg en de Houter Kerkweg, voor 587 gulden en twaalf stuivers.[30]
Ondertrouw 5 februari 1735 te Klimmen, bruidegom geboren en wonend te Nuth, bruid geboren en wonend te Hulsberg, gehuwd op 20 februari 1735 te Klimmen.
Gehuwd voor de kerk op 41-jarige leeftijd op 20 februari 1735 te Hulsberg met Maria GELEKERCKEN, 24 jaar oud, gedoopt op 1 oktober 1710 te Hulsberg, overleden op 15 december 1768 te Valkenburg op 58-jarige leeftijd, dochter van Winandus GELEKERCKEN en Catharina HABETS.
Uit dit huwelijk[31]:

 • 1. Ida, gedoopt op 28 januari 1736 te Nuth (getuige(n): Leonardus Limpens (grootvader), Anna Catharina Gelekercken namens Catharina [Habets]).
 • 2. Catharina Gertrudis, gedoopt op 24 september 1738 te Nuth (getuige(n): Joannes Pricken namens Winandus Geilekercken, Maria Limpens).
 • 3. Henricus, gedoopt op 22 maart 1742 te Hünshoven (bij Geilenkirchen) als Leonardus Henricus LIPMANS (getuige(n): Henricus Martinus Plum, Anna Kahlen), overleden op 23 september 1808 te Houthem op 66-jarige leeftijd (als leeftijd bij overlijden werd 60 jaar opgegeven).

Op 8 maart 1772 werd voor de schepenbank Klimmen een akte gerealiseerd, opgesteld door notaris Philippens te Houthem op 2 maart 1772.
Hendrik Limpens, wettige zoon van Hendrik Limpens en Anna Maria Gelekercken, wonend in Genhout, ruilde onroerende goederen met Wijnandus Smeets, gehuwd met Marie Catharina Moonen.
Limpens gaf zijn kindsdeel en al wat hem uit de ouderlijke goederen toekwam in huis, hof, stallen, schuren, weiden, bouwland en bos, alsmede een halve bunder akkerland met gewassen, voor een vijfde deel toebehorend en voor 300 gulden van zijn oom Joannes Gelekercken voor hem en zijn andere broers en zussen ingelost.
Op de goederen rustten nog lasten zoals 278 rijksdaalders aan heer Neubeecker te Gelekerken, een lening van heer Driessen uit Maastricht, het salaris van procureur Guichard vanwege rechtsbijstand en zijn deel in twee pattacons aan heer Dolmans.
In ruil kreeg hij elf grote en drie kleine roeden land op de Eijckskensweg, oostwaarts Matthis Habets en Hend. Urlings, westwaarts Joannes Knubben.
Ook zou hij nog 500 gulden ontvangen, waarvan 200 te betalen binnen een maand.[32]
Op 21 november 1772 werd voor de schepenbank Klimmen een akte gerealiseerd, opgesteld door notaris Philippens te Valkenburg op 26 oktober 1772.
Hendrik Limpens, meerderjarig en ongehuwd, wonend te [Arens]genhout, kocht van Andries Jacobs, gehuwd met Marie Habets, wonend te Scheumer, en diens kinderen een morgen en anderhalve kleine roede akkerland in het Bosserveld onder Klimmen, grenzend aan Peter Thijssen en Hend. Habets, hoofdzijden de veldweg en de Bosserweg, voor 45 gulden per grote roede.[33]
Op 1 mei 1778 werd voor de schepenbank Klimmen een akte gerealiseerd, opgesteld door notaris Wilmar te Meerssen op 10 april 1776.
Hendrik Limpens, meerderjarig en ongehuwd, wonend te Arensgenhout, verkocht aan Wijnand Gelekercken, gehuwd met Maria Catharina Geuskens, eveneens wonend te Arensgenhout, drie percelen akkerland, om en nabij Arensgenhout gelegen, te weten:
a) vijf grote en anderhalve kleine roede in het Bosserveld, grenzend aan Claes Haseliers en de erfgenamen Matthijs Habets, hoofdzijden de wegen;
b) elf grote en drie kleine roeden op het Cleef, grenzend aan Matthijs Habets en Pieter Houben, hoofdzijde de Groeneweg;
c) een morgen in het Dorbeck onder het Chargeleen, grenzend aan baron Mettecoven en genoemde Wijnand Gelekercken, hoofdzijde de weduwe Joannes Bosch.
Het eerste perceel had hij eertijds van Andries Jacobs en het derde van de weduwe Joannes Bosch gekocht. Het tweede perceel had hij via ruil verkregen van Wijnandus Smeets.
De eerste twee percelen werden verkocht voor twee gulden per kleine roede en het derde perceel voor 35 stuivers per kleine roede.
De totale koopsom bedroeg 824 gulden.[34]
Op 22 september 1779 verkocht Hendricus Limpens, ongehuwd en woonachtig te Arensgenhout onder Hulsberg, aan Gabriel Beckers, weduwnaar Maria Catharina Deumens, twee onder Nuth gelegen stukken akkerland. Het ging om 132 kleine roeden op het Helleveld, grenzend aan Geurt Hermens, Joannes Limpens, Peter Spijckers en Joannes Meijs; en om 115 kleine roeden in de Withegge, grenzend aan de weduwe Thomas Maes, de weduwe Joannes Frissen en de erfgenamen Habets.
Iedere kleine roede kostte 51 stuivers en een oort.[35]
Op 11 maart 1782 werd voor de schepenbank Klimmen een akte gerealiseerd, opgesteld door notaris Philippens te Valkenburg op 22 februari 1782.
Jacobus Herwigh, inwoner van Heek en gehuwd met Maria Remts, beleende Hendrik Limpens, gehuwd met Joanna Katrina Laheij, met 200 kleine roeden land "op het pertskerckhof" binnen het dorp Hulsberg, grenzend aan Peter Huntgens en anderen, hoofdzijden de Kerkweg en Theodorus Dolmans, zijnde deels bezaaid met rogge.
De belening werd aangegaan voor 260 gulden met een looptijd van zes jaar.[36]
Op 2 mei 1786 werd voor de schepenbank Klimmen een akte gerealiseerd, dezelfde dag opgesteld door notaris Wilmar te Meerssen.
Hendrik Limpens, inwoner van Arensgenhout en gehuwd met Joanna Catharina Laheije, kocht van Lambert Mettevier, executeur-testamentair van Louise Reininck, weduwe Collard, twee percelen akkerland, aan hem verbleven tijdens een openbare verkoop op 14 maart 1782.
Het betrof acht grote en dertien kleine roeden met houtgraaf en beplanting "op het Rouvoet" onder Houthem aan de Sittarderweg, grenzend aan Jan Jacobs en Peter Franssen; alsmede dertien grote roeden met de graaf langs de Molenweg in het Eijerveld onder de bank Klimmen, grenzend noord- en westwaarts aan de erfgenamen Simon Meex, zuidwaarts heer de Mee en de weduwe Matthijs Geeelen en Caspar Franssen, oostwaarts de Molenweg, zijnde belast met het derde deel van vijf gulden twaalf stuivers en twee oort aan de geestelijke goederen.
Het eerste perceel gold 78 en het tweede 70 gulden per grote roede.[37]
Op 29 maart 1787 werd voor de schepenbank Klimmen een akte gerealiseerd, dezelfde dag opgesteld door notaris Wilmar te Meerssen.
Waltherus van der Schuuren, gehuwd met Lucia Aerts, mede voor zijn broer Joannes van der Schuuren, alsmede Matthias Mullens, gehuwd met Maria Gertruid Bosch, en Lambert Windhagen, gehuwd met Maria Sibilla Bosch, allen inwoners van Valkenburg, verkochten aan Hendrik Limpens van Arensgenhout, gehuwd met Johanna Catharina La Haije, vijf grote roeden land, met de gewassen, gelegen in het Weijerveld onder Hulsberg, grenzend aan Peter Theunissen en Jacob Tutteler, hoofdzijden het voetpad en de Kattebeek.
Iedere grote roede werd verkocht voor 70 gulden.[38]
Gehuwd voor de kerk op 23 januari 1780 te Schin op Geul met Joanna Catharina La HEIJE, 31 jaar oud, gedoopt op 25 augustus 1748 te Nuth (getuige(n): Joannes Pricken namens Adam Gielen, Helena La Heije), overleden op 3 februari 1831 te Hulsberg op 82-jarige leeftijd, dochter van Thomas Anton La HAYE en Sibilla GIELEN.[39]

 • 4. Joannes Willhelmus, gedoopt op 21 februari 1745 te Hünshoven (getuige(n) Joannes Rötten uit Geilenkirchen. Theresia Hansen ob den forst). Bij de inschrijving staat de vermelding Muthagen [[2]].
  Vermoedelijk jong overleden.
 • 5. Godefridus, gedoopt op 19 april 1748 te Hünshoven (getuige(n): Godefridus Hammechers uit Wallroth, Catharina Hoen), overleden op 8 januari 1801 te Hulsberg op 52-jarige leeftijd.

De pastoor van Hulsberg noteert: [1801] obiit 8 jan Godefridus Limpens frater laicus ordinis carmolitarum provinciae brabanticae aetatis circiter 45 - in arensgenhoudt
De ambtenaar van de burgerlijkse stand noteert op 19 Nivose IX dat Frederic Limpens, dagloner, op 18 Nivose IX om tien uur 'avonds overleden is, 53 jaar oud, wonend in Arensgenhout, geboren te Hunshoven als zoon van Henry Limpens en Marie Gelekerken.
De aangifte werd gedaan door zijn broer Henry Limpens, landbouwer te Houthem, en buurman Jean van Oppen, eveneens landbouwer.

 • 6. Anna Maria, gedoopt op 2 augustus 1750 te Hulsberg (getuigen: Joannes Gelekerken, Maria Limpens).

Op 21 september 1791 verkocht Anna Maria Limpens, meerderjarige jongedochter, wonend te Maastricht, aan haar neef Nicolaes a Campo, gehuwd met Anna Maria Beckers [dit is haar bloedverwante] twee percelen akkerland, via erfenis verkregen op 3 juli 1779 uit de nalatenschap van oom Gabriel Limpens.
Het ene perceel was 112 kleine roeden akkerland op de Beckerweg te Nuth, grenzend aan Joannes Limpens en Joannes Ludovicus Frissen, hoofdzijden Nicolaes a Campo en de Maastrichterweg., belast met een vat rogge aan de kerk van Nuth.
Het andere perceel was 100 kleine roeden akkerland op het Helleveld, genaamd het Bunderken, grenzend aan Nicolaes a Cmpo, Joannes Scherens en Joannes Limpens, hoofzijden Joannes Spijckers en Geurt Hermens, belast met anderhalve kop rogge in de cijnskaart Berg.
Iedere kleine roede werd verkocht voor vier gulden.[40]

III.18 Leonardus LIMPENS, gedoopt op 4 april 1708 te Nuth (getuige(n): Leonardus Limpens namens Joannes Schroeders, Maria Coenen (grootmoeder)), overleden op 17 januari 1741 te Nuth op 32-jarige leeftijd, na een fatale val nabij de kapel genaamd het Voorstercleef de volgende dag dood aangetroffen [ex fatali lapsu prope sacellum nuncupatum het Vorsten Kleef postridie inventus est mortuus], zoon van Joannes LIJMPENS (zie II.8) en Maria PETERS.
Op 9 januari 1736 verkocht Claes Hermens, gehuwd met Maria Celissen, aan Leonaert Limpens, gehuwd met Ida Raven, 115 kleine roeden akkerland op de Beckerweg in het Straetenderveld onder Nuth, grenzend aan de Beckerweg, Vaes Limpens en de Thiendevrij. Iedere kleine roede kostte negentien stuivers.[41]
Op 17 april 1739 leende Leonaert Limpens, gehuwd met Ida Raeven, 500 gulden tegen 5% van Cornelia Slangen, weduwe van Geraerdt Leunis.
Tot onderpand dienden een halve bunder en 60 kleine roeden huis met weide te Terstraten, grenzend aan schepen Leonaert Limpens, Hermen Meijs, de dorpstraat en Peter Eggen; en verder een morgen akkerland op het Helleveld, oostwaarts Joannes Limpens, westwaarts Hermen Meijs.
Het geld was bestemd om een weide en 100 kleine roeden akkerland te kopen [hetgeen op 11 juni 1739 zou gebeuren][42]
Op 11 juni 1739 verkocht Jan Wijnen, inwoner van Schinnen en gehuwd met Maria Snackers, aan Leonaert Limpens, gehuwd met Ida Raeven, 170 kleine roeden weiland te Terstraten onder Nuth, grenzend aan schepen Leonaert Limpens en de straat; en voorts 100 kleine roeden akkerland op het Helleveld, grenzend aan Claes Snackers, Joannes Didden en Claes Coenen.[43]
Gehuwd voor de kerk op 25-jarige leeftijd op 29 oktober 1733 te Maastricht (getuige(n): Ludovicus Anckers, Hubertus van Herck), met toestemming van de pastoor van Nuth gehuwd bij de Minderbroeders met Ida RAVEN, 24 jaar oud, gedoopt op 5 september 1709 te Wijnandsrade (getuige(n): Joannes Raven (oom), Anna Tummers), doop ook ingeschreven in Nuth, overleden op 15 mei 1772 te Nuth op 62-jarige leeftijd, dochter van Lambertus RAVEN en Maria TIMMERS.
Op 23 december 1779 werd een gezamenlijke verkoop gedaan door de kinderen van wijlen Leonart Limpens en Ida Raeven (te weten Joannes Limpens, gehuwd met Barbara Spijckers, Joannes Schoorens, gehuwd met Joanna Limpens en Joannes Mathijs Geurts, weduwnaar Maria Anna Limpens) en de kinderen van wijlen Joannes Limpens en Gertruijdt Mercken (te weten Wilhelmus Coumans, gehuwd met Maria Limpens, in deze met volmacht van zwager Wilhelmus Limpens uit Parijs, Gabriel Limpens, Mechtildis Limpens, Leonardus Limpens en Joannes Jongen, gehuwd met Maria Gertrudis Limpens). Voorafgaand had hun oom Dirck Leunissen afstand gedaan van zijn rechten. Vervolgens kocht Reijnier Bruls, gehuwd met Joanna Catharina Helgers, de volgende goederen:
a) een huis met huisweide, moestuin en verdere bebouwing als poort en stallen, gelegen te Hellebroek onder Nuth, 309 kleine roeden, grenzend aan Christiaen Roex, de weduwe Ruijters, de dorpstraat en de meent, belast met twee malder zaad aan de kerk van Nuth;
b) 176 kleine roeden weiland aan de Menstraat onder Nuth, grenzend aan Leonart Cremers, de weduwe Habets en de straat, belast met twee vaten en 2,5 malder rogge aan St.-Gerlach en een kop haver in de cijnskaart Berg;
c) 63 kleine roeden beemd onder Nuth, zonder de drift en vloedgraaf, grenzend aan de weduwe Jasper Cloots en Horstmans, belast met een kop en 3,5 malder haver in de cijnskaart Berg;
d) 34 kleine roeden land nabij het Lindje onder Wijnandsrade, grenzend aan de heer van Wijnandsrade en de Leeuwerikzandweg, belast met een kop rogge aan de pastorie van Wijnandsrade
Deze goederen waren 21 oktober 1779 bij opbod verkocht. Het huis bracht 1200 gulden op, de weide 44 stuivers per kleine roede, de beemd 38 stuivers en het land 58 stuivers. Dit leverde met bijbehorende kosten een koopsom van 1895 gulden, 15 stuivers en twee oort op. Wel werd nog bepaald dat de verkopers 15 bomen uit het weiland en een es uit de beemd mochten behouden.[44]
Uit dit huwelijk:

 • 1. Maria Anna, gedoopt op 6 augustus 1734 te Nuth (getuige(n): Lemmen Raven (grootvader), Maria Limpens), overleden op 2 maart 1772 te Spaubeek op 37-jarige leeftijd.

Gehuwd voor de kerk op 32-jarige leeftijd op 19 oktober 1766 te Spaubeek met Joannes Mathias GEURTS, 27 jaar oud, gedoopt op 24 februari 1739 te Spaubeek, zoon van Godefridus GEURTS en Margaretha HAEGENS.

 • 2. Joannes (zie IV.8).
 • 3. Joanna Maria, gedoopt op 24 december 1739 te Nuth (getuige(n): Lambertus Raven namens Arnoldus Raven, Joanna Limpens), overleden op 2 mei 1809 te Nuth op 69-jarige leeftijd.

Gehuwd voor de kerk op 23-jarige leeftijd op 2 oktober 1763 te Nuth met Joannes SCHOORENS, 26 jaar oud, gedoopt op 30 november 1736 te Schinnen, overleden op 12 juli 1804 te Nuth op 67-jarige leeftijd, zoon van Joannes SCHORENS en Sophia MARTENS.

III.20 Joannes LIMPENS, gedoopt op 30 januari 1712 te Nuth (getuige(n): Joannes Hermens, Elisabetha Severens (uit Bredenraedt)), overleden op 3 maart 1779 te Brand-Nuth op 67-jarige leeftijd, begraven op 5 maart 1779 te Nuth, zoon van Joannes LIJMPENS (zie II.8) en Maria PETERS.
Op 6 februari 1738 verscheen Geurt Bisschops, gehuwd met Joanna Henderickx, samen met zijn zwager Marten van den Hoeve, gehuwd met Elisabeth Henderickx, voor de schepenbank Nuth.
Hij verklaarde in gebreke te zijn gebleven in de aflossing van rente op een lening van 268 gulden aan oud-burgemeester Lenaerts. Daardoor dreigde beslaglegging en om dat te voorkomen werden 175 kleine roeden akkerland op de Brand onder Nuth, oostwaarts de erfgenamen Willem Hautvast, westwaarts de bergerhof, voorhoofden Dirck Drummen en de Horengats, verkocht aan Joannes Limpens, gehuwd met Gertruijd Mercken. Iedere roede kostte een gulden ofwel twee schillingen.[45]
Op 15 april 1738 verkocht Joannes Limpens, gehuwd met Gertruijd Mercken, verscheidene onroerende goederen in en nabij Hellebroek aan Peter Horsmans, schepen van Hoensbroek en gehuwd met Ida Limpens, te weten:
a) 160 en 60 kleine roeden beemd onder de "Haemeckers weijde", oostwaarts Joannes Vleugels, westwaarts Corst Eumelen en verder grenzend aan de weide van koster Pricken;
b) 120 kleine roeden akkerland "op den Leverickensanck" onder Wijnandsrade, grenzend aan Thomas Bruls, het voetpad van Nuth naar Wijnandsrade en de pastoriegoederen van Wijnandsrade, belast met zeven koppen en een malder rogge aan de pastorie van Wijnandsrade;
c) 92,5 kleine roeden akkerland "in den Woonebergh" onder Wijnandsrade, grenzend aan Wolter Limpens, Steven Roex en de pastoriegoederen van Nuth.
Iedere kleine roede kostte 28 stuivers.[46]
Op 6 juni 1738 verkocht Geurt Bisschops, gehuwd met Joanna Henderickx, aan Joannes Limpens, gehuwd met Gertruijd Mercken, 50 kleine roeden akkerland uit een groter stuk in het Horen onder Nuth, oostwaarts Cornelia Bosch weduwe Willem Hautvast, westwaarts de verkoper , voorhoofden de bergerhof en Dirck Bemelmans. Iedere roede kostte een gulden ofwel twee schillingen. De staande gewassen met kaf en stro waren voor de verkoper.[47]
Op 29 december 1738 verkocht schepen Matthijs Hautvast, gehuwd met Catharina Meijs, aan Joannes Limpens, gehuwd met Gertruijd Mercken, 200 kleine roeden akkerland op de Witheggergraaf, grenzend aan Servaes Vroemen, Geurt Snackers en Dionijs Aloffs; en verder 172 kleine roeden akkerland, eveneens op de Witheggergraaf, grenzend aan Nijst Aloffs, Claes Hermens, Geurt Snackers en Hermen Meijs. Iedere kleine roede kostte een gulden of twee schillingen.[48]
Op 21 maart 1744 verkocht Cornelis Schettjens, gehuwd met Maria Meijs, aan Joannes Limpens, gehuwd met Gertruijd Mercken, 74 kleine roeden akkerland in het Horenveld onder Nuth, grenzend aan de weide van Merten Meis, Joannes Limpens, de Bergerhof en Matthijs Peters. Iedere kleine roede kostte 32,5 stuiver. Verder zouden nog een paar schoenen ter waarde van twee gulden en een half "vierdel" spek, eveneens aan twee gulden, geleverd worden.[49]
Op 14 mei 1751 kocht Joannes Limpens, gehuwd met Gertruijd Mercken, van de kinderen van Geurt Bisschops, 150 kleine roeden in het Horenveld onder Nuth, grenzend aan de erfgenamen Dirck Drummen en Joannes Limpens; en 212 kleine roeden akkerland, eveneens in het Horenveld, grenzend aan Joannes Limpens en Christiaen Bisschops. Elke kleine roede kostte 30 stuivers.[50]
'Op 21 mei 1751 verklaarde Joannes Limpens, gehuwd met Gertruid Mercken, dat bij voornoemde aankoop op 14 mei 1751 door hem een lening overgenomen was van 400 gulden met verlopen rente. Deze lening was thans eigendom van Lambertus Emanuel Joseph de Lonneux, gehuwd met Emerentiana Maria Lenaerts.
Tot borg voor deze lening stelde hij naast de gekochte goederen nog 325 kleine roeden akkerland op de Brand in het Horenveld onder Nuth, grenzend aan de Bergerhof en de ingekochte percelen, alsmede een halve bunder akkerland aldaar gelegen, grenzend aan de erfgenamen Dirck Drummen en Dirck Bemelmans.
Deze lening werd op 18 maart 1782 afgelost door Gabriel Limpens.[51]
Op 25 mei 1756 verkocht Dirck Bemelmans, gehuwd met Meggel Corten, aan Joannes Limpens, gehuwd met Gertruid Mercken, ca. 95 kleine roeden akkerland in het Horenveld onder Nuth, grenzend aan Peter Cremers, Joannes Limpens zelf en de Bergerhof, voor 24 stuivers per kleine roeden.[52]
Op 6 februari 1779 werd het testament vastgelegd van Joannes Limpens, wonend op de Brand onder Nuth en gehuwd met Gertruid Mercken. De drie kinderen uit het huwelijk van hun dochter Maria met Matthijs Jongen zouden vooraf 50 pattacons ontvangen, terwijl het kind uit het huwelijk met Willem Coumans via de moeder zou meedelen. De zeven kinderen uit het huwelijk van Joannes Limpens en Gertruijd Mercken zouden gelijkelijk delen.[53]
Gehuwd voor de kerk op 25-jarige leeftijd op 14 januari 1738 te Nuth (getuige(n): Leonardus Limpens, Joannes Pricken) met Gertrudis MERCKEN, overleden op 6 februari 1779 te Brand-Nuth, begraven op 8 februari 1779 te Nuth.
Op 5 oktober 1781 verklaarden Joannes Schorens, gehuwd met Joanna Limpens; Joannes Wilhelmus Limpens, ongehuwd en mede handelend voor de weduwe en kinderen van zijn broer Leonardus Limpens; Wilhelmus Coumans, gehuwd met Maria Limpens, mede voor zijn zwager Wilhelmus Limpens; Gabriel Limpens, gehuwd met Catharina Elisabeth Diederen; Joannes Jongen, gehuwd met Maria Gertruijd Limpens; en Gerardus Francken, gehuwd met Mechel Limpens, dat zij twee stukken land bij erfenis van wijlen hun tante Maria Limpens, gehuwd met Dirck Leunissen, verworven hadden. Het ging om 85 1/4 kleine roeden akkerland op de Wateros onder Nuth, grenzend aan a Campo en Leonardus Beckers en 70 kleine roeden op de Becker weg onder Nuth, grenzend aan Maria Limpens en a Campo. Aangezien bij deling het land zo versnipperd zou worden dat er geen nuttig gebruik meer mogelijk was, verkochten zij het aan hun mede-erfgenaam Joannes Limpens, gehuwd met Barbara Spijckers, voor 45 stuivers per kleine roede. Er werd echter 23 schillingen en 13 oort van de koopsom afgetrokken omdat het stuk aan de Beckerweg "aen veel schaede door de wegen onderworpen is".[54]
Op 5 oktober 1781 verkochten Joannes Limpens, gehuwd met Barbara Spijckers, en zijn zwager Joannes Schorens, gehuwd met Joanna Limpens, alsmede Joannes Wilhelmus Limpens, ongehuwd, mede voor de kinderen van wijlen zijn broer Leonardus Limpens; Gabriel Limpens, gehuwd met Catharina Elisabeth Diederen; Willem Coumans, gehuwd met Maria Limpens, mede voor zijn zwager Wilhelmus Limpens; Joannes Jongen, gehuwd met Maria Gertruijd Limpens; en Gerardus Francken, gehuwd met Mechtildis Limpens, als gezamenlijke erfgenamen van Derck Leunissen en hun tante Maria Limpens, 135 kleine roeden beemd te Terstraten onder Nuth, grenzend aan Joseph Meijs, Coen Wijnckens en de weg. De koper, Micolaes a Campo, gehuwd met Anna Maria Beckers, betaalde een gulden per kleine roede.[55]
Op 11 oktober 1790 verklaarden Joannes Wilhelmus Limpens, gehuwd met Maria Agnes Liedekerken; Gabriel Limpens, gehuwd met Catharina Elisabeth Diederen; Joannes Jongen, gehuwd met Maria Gertruijd Limpens; Gerardus Francken, gehuwd met Anna Mechtildis Limpens; en J.W. Frissen, secretaris van Nuth en handelend als zaakgelastigde van Wilhelmus Limpens, wonend te Parijs en gehuwd met Maria Catharina Benard, dat zij aan Joannes Limpens, gehuwd met Barbara Spijckers, twee stukken akkerland nabij Nieuwhuis onder Nuth verkocht hadden. Het ene stuk, 112 kleine roeden "aen den Stegel", grensde aan Godefridus Geurts, Petrus Moenen en de Maastrichterweg, vallend onder de hof Berg. Het andere stuk, 92 kleine roeden, grensde aan Martinus a Campo, Joannes Limpens, Joannes Ludovicus Frissen en de Maastrichterweg. De koper had als hoogste geboden bij een openbare verkoop op 9 juli 1790 en betaalde vier gulden per kleine roede voor het eerste en viergulden en een stuiver per kleine roede voor het tweede stuk. Hij betaalde in totaal 861 gulden 12 stuivers en twee oort.[56]
Uit dit huwelijk:

 • 1. Joannes Wilhelmus, gedoopt op 27 september 1738 te Nuth (getuige(n): Leonardus Limpens, Cornelia Bousch).

Gehuwd voor de kerk op 49-jarige leeftijd op 18 januari 1788 te Hulsberg met Maria Agnes LIEDEKERKEN, 39 jaar oud, gedoopt op 22 juni 1748 te Hulsberg, overleden op 14 augustus 1826 te Hulsberg op 78-jarige leeftijd, dochter van Wilhelmus LIEDEKERKEN en Catharina JONGEN.

 • 2. Maria, gedoopt op 2 december 1740 te Nuth (getuige(n): Stephanus Roox, Helena Hautvast namens Mechtildis Bousch), overleden op 16 augustus 1798 te Nuth op 57-jarige leeftijd. Brandt.

Gehuwd voor de kerk (1) op 23-jarige leeftijd op 9 oktober 1764 te Nuth met Matthias JONGEN, 29 jaar oud, gedoopt op 20 mei 1735 te Nuth (getuige(n): Servatius Comans, Catharina Damen), overleden op 22 mei 1771 te Tervoorst-Nuth op 36-jarige leeftijd, zoon van Joannes JONGEN en Maria CRIJNS.
Gehuwd voor de kerk (2) op 30-jarige leeftijd op 18 november 1771 te Nuth met Wilhelmus COUMANS, 25 jaar oud, geboren te Tervoorst-Nuth, gedoopt op 31 mei 1746 te Nuth (getuige(n): Wilhelmus Rietraedt, Aleidis Habets), achternaam bij doop Comans, overleden op 24 maart 1812 te Nuth op 65-jarige leeftijd, zoon van Servatius COUMANS en Joanna RIETRAET.

 • 3. Leonardus LIMPENS, gedoopt op 30 oktober 1743 te Nuth (getuige(n): Godefridus Bosch, Joanna Limpens), overleden op 25 september 1781 te Geleen op 37-jarige leeftijd.

Op 25 juni 1779 verkocht Leonardus Limpens, gehuwd met Maria Sybilla Daljeu, aan zijn zwager Wilhelmus Coumans, gehuwd met Maria Limpens, 98 5/8 kleine roeden akkerland in het Horenveld onder Nuth, grenzend aan Wilhelmus Coumans zelf, Peter Cremers en de Bergerhof. De koopsom bedroeg voor 50 kleine roeden 50 stuivers per kleine roede en voor de rest 45 stuivers per kleine roede.[57]
Op 16 augustus 1779 verkochten Leonardus Limpens, inwoner van Geleen en gehuwd met Maria Sibilla Daljeu, aan Joannes Limpens, gehuwd met Barbara Spijkers, 119 kleine roeden akkerland in het Grijzegrubberveld "op het withegger peetjen" onder Nuth, grenzend aan Gabriel Limpens, Nicolaus a Campo, erfgenamen Wijnand Habets en het voetpad, voor 47 stuivers en twee oort per kleine roede.[58]
Gehuwd voor de kerk op 23-jarige leeftijd op 7 juli 1767 te Geleen met Maria Sibilla DELJEU, 25 jaar oud, gedoopt op 16 februari 1742 te Geleen, dochter van Hilgerus DELJEU en Elisabeth PENRIS.

 • 4. Gabriel, geboren te Brandt-Nuth, gedoopt op 8 juni 1746 te Nuth (getuige(n): Theodorus Lönis, Ida Raven namens Maria Catharina Mercken), overleden 1746/1748.
 • 5. Gabriel (zie IV.20).
 • 6. Wilhelmus, geboren te Brandt-Nuth, gedoopt op 23 juni 1751 te Nuth (getuige(n): Leonardus Slangen (oom), Maria Limpens).

Op 12 oktober 1779 verkocht Wilhelmus Limpens, gehuwd met Maria Catharina Benard, goederen die hem op 29 maart 1779 uit de nalatenschap van zijn ouders waren toebedeeld, aan Wilhelmus Coumans, gehuwd met Maria Limpens. Het betrof:
a) 110 kleine roeden weiland te Tervoorst, grenzend aan de erfgenamen Mathijs Jongen, de gats en de dorpstraat, belast met een kwart kapoen en zeven penningen aan de cijnskaart Berg;
b) 102 kleine roeden land in de Eertgrubbe, grenzend aan Joannes Hermens, Mathijs Bruls en secretaris Meijs;
c) 183,5 kleine roeden land [in het Horenveld] tegenover het ouderlijk huis op de Brand, grenzend aan Gerart Bisschops, Hans Willem Limpens en de weg, belast met eenderde van 9,5 malder haver en zijn aandeel in de penningen van de cijnskaart Berg.
De weide kostte per kleine roede 47 stuivers en twee oort en het land 50 stuivers.[59]
Op 31 mei 1790 gaf Willem Limpens, "maitre filleur", woonachtig te Parijs Rue St. Martin 83 in de parochie van St.-Nicolaas, een volmacht aan Jan Willem Frissen, secretaris van Nuth, om zijn belangen te behartigen bij de afwikkeling van de erfenis van wijlen zijn tante Maria Limpens, weduwe Meijs.[60]
Op 12 november 1790 liet J.W. Frissen een wisselbrief opstellen voor Willem Limpens van 313 gulden en 12 stuivers, omgezet naar 386 livres.[61]
Gehuwd met Maria Catharina BENARD.

 • 7. Anna Mechtildis, geboren te Brandt-Nuth, gedoopt op 12 oktober 1753 te Nuth (getuige(n): Joannes Meijs, Elisabeth Rutten), overleden op 22 januari 1796 te Brunssum op 42-jarige leeftijd.

Op 24 maart 1778 liet Anna Mechtild Limpens, bijgestaan door haar vader Joannes Limpens, beslag leggen op de goederen van Simon Hermens, die inmiddels niet meer in Nuth woonde. Hij had haar zwanger gemaakt en vervolgens geweigerd om haar te huwen.[62]
Gehuwd voor de kerk op 26-jarige leeftijd op 6 februari 1780 te Nuth (getuige(n): Joannes Petrus Houben (Nuth), Leonardus Houben (Nuth)), bruidegom uit Brunssum met Gerardus FRANCKEN, 29 jaar oud, gedoopt op 13 maart 1750 te Brunssum, overleden op 29 augustus 1792 te Brunssum op 42-jarige leeftijd, zoon van Wilhelmus FRANCKEN en Sybilla GEURTEN.

 • 8. Maria Gertrudis, geboren te Brand-Nuth, gedoopt op 8 september 1757 te Nuth (getuige(n): Joannes Slangen, Ida Raven).

Gehuwd voor de kerk op 22-jarige leeftijd op 3 oktober 1779 te Schaesberg met Joannes JONGEN.

 • 9. Theodorus, geboren te Brand-Nuth, gedoopt op 31 januari 1761 te Nuth (getuige(n): Theodorus Leunissen, Elisabeth Portugael), jong overleden.


Generatie IV


IV.8 Joannes LIMPENS, gedoopt op 7 januari 1737 te Nuth (getuige(n): Joannes Limpens, Maria Timmers), overleden op 6 mei 1822 te Terstraten-Nuth op 85-jarige leeftijd, zoon van Leonardus LIMPENS (zie III.18) en Ida RAVEN.
Op 12 december 1763 verkocht Lambertus Raeven, gehuwd met Anna Maria Ceulen, aan Joannes Limpens, gehuwd met Barbara Spijckers, en diens zwager Petrus Spijckers, ongehuwd, 40 kleine roeden akkerland in de Hellesijpen onder Nuth, grenzend aan Willem Raeven, Cornelis Lemmens, Willem Raeven en Gerit Timmers, alsmede 33 kleine roeden akkerland in het Helleveld onder Nuth, grenzend aan de weduwe Thevis Hermens, Joannes Meijs en Joseph Meijs, voor twee gulden per kleine roede. Bovendien moesten de kopers nog twee vaten tarwe en een vat boekweit leveren.[63]
Op 1 december 1766 verkocht Anna Mechtildis Meijs, weduwe Claes Coenen, bijgestaan door haar kinderen, aan Joannes Limpens, gehuwd met Barbara Spijckers, en diens zwager Peter Spijckers, weduwnaar Helena Hermens, 469 kleine roeden akkerland in het Hellebos onder Nuth, oostwaarts Hermen Snackers en Gertruid Eggen, westwaarts Gabriel Limpens en Nicolaes a Campo, hoofdzijde erfgenamen Thevis Hermens. Iedere kleine roede kostte 41 stuivers.
Het land was belast met een vat rogge aan de armen van Nuth. Als betaling werd een lening van 800 gulden, eertijds aan Claes Coenen verstrekt door de E.H. Werden uit Sittard, overgenomen. Het restant werd ter plekke uitbetaald.[64]
Op 20 april 1774 verkocht Joannes Leonardus Spijckers, gehuwd met Maria Rosa Dederen, aan Joannes Limpens, inwoner van Terstraten en gehuwd met Barbara Spijckers, 110 kleine roeden akkerland "in de swarte coul" onder Nuth, grenzend aan Hermen Meijs, Henderick Bemelmans en het withegger paadje. Iedere roede kostte 26 stuivers. De gewassen, alsmede het kaf en stro, bleven aan de verkoper.[65]
Op 23 februari 1776 verkocht Joannes Maegermans, inwoner van Cadier en gehuwd met Anna Hermens, aan Joannes Limpens, gehuwd met Barbara Spijckers, 144 kleine roeden akkerland achter Houben onder Nuth, grenzend aan Mathijs Moenen, Joannes Petrus Habets en Jacobus Packbiers. Iedere kleine roede kostte 44 stuivers.[66]
Op 3 februari 1778 verkochten Matthijs Eggen, gehuwd met Cornelija Sijmons, en Joannes Ackermans, gehuwd met Cornelija Eggen, elk hun helft in 100 kleine roeden akkerland "op het wateros" onder Nuth, grenzend aan Joannes Limpens (koper), Nicolaus a Campo, Hermen Meijs en Dirck Leunissen. Joannes Limpens, gehuwd met Barbara Spijkers, kocht het land voor 185 gulden.[67]
Op 8 mei 1779 verkocht Maria Catharina Bessems, weduwe Leonaerd Eijssen, inwoonster van Margraten, aan Joannes Limpens, gehuwd met Barbara Spijckers, 62,5 kleine roede akkerland in het Helleveld onder Nuth, grenzend aan de erfgenamen Gabriel Limpens, Joseph Meijs en Peter Mulckens, voor 51 stuivers per kleine roede.[68]
Op 16 augustus 1779 verkocht Leonardus Limpens, inwoner van Geleen en gehuwd met Maria Sibilla Daljeu, aan Joannes Limpens, gehuwd met Barbara Spijkers, 119 kleine roeden akkerland in het Grijzegrubberveld "op het withegger peetjen" onder Nuth, grenzend aan Gabriel Limpens, Nicolaus a Campo, erfgenamen Wijnand Habets en het voetpad, voor 47 stuivers en twee oort per kleine roede.[69]
Op 12 oktober 1779 verkocht Gabriel Limpens, gehuwd met Catharina Elisabeth Diederen, aan Joannes Limpens, gehuwd met Barbara Spijkers, 86 kleine roeden akkerland op de Withegger graaf onder Nuth, grenzend aan Willem Kleintjens, Joannes Wilhelmus Limpens, en de erfgenamen Wijnand Habetsvoor 45 stuivers per kleine roede.[70]
Op 14 februari 1780 verkocht Herman Meijs, gehuwd met Anna Maria Drummen, aan Joannes Limpens, gehuwd met Maria Barbara Spijckers, 100 kleine roeden land "het Keverken" in het Helleveld, grenzend aan Leonard Beckers, Nicolaes en Martinus a Campo en Joannes Limpens, voor 255 gulden.[71]
Op 27 augustus 1781 verkocht Joannes Wilhelmus Limpens, ongehuwd, aan Joannes Limpens, gehuwd met Maria Barbara Spijckers, 172 kleine roeden akkerland op de Witheggergraaf onder Nuth, grenzend aan erfgenamen Habets, Willem Kleintjens en de weduwe Frissen, voor 42 stuivers en twee oort per kleine roede.[72]
Op 15 november 1781 verkocht Joannes Leonardus Douvermans, gehuwd met Maria Catharina Leunis, aan Joannes Limpens, gehuwd met Maria Barbara Spijckers, een halve bunder en 14 7/8 kleine roeden akkerland op de Houwenasterweg onder Nuth, grenzend aan Hermen Meijs, de weduwe Peter Leunis en de weg, alsmede 123 1/3 kleine roeden akkerland, grenzend aan de weduwe Peter Leunis, Joannes Meijs en Peter Curvers. Het eerste perceel was belast met enige cijns aan huis Doenrade, het weede perceel met het derde deel van twee koppen rogge aan de kerk van Nuth. Idere kleine roede kostte drie gulden voor het eerste perceel en twee gulden en tien stuivers voor het tweede perceel.
Het land was nog verpacht aan Joannes Mathijs Geurts die de oogst van het lopende jaar mocht behouden.
Aansluitend verklaarde de weduwe van Paulus Leunissen dat zij akkoord ging met de verkoop van bovengenoemde goederen door haar schoonzoon Joannes Leonardus Douvermans.[73]
Op 7 juli 1783 verkocht Joannes Jongen, inwoner van Schaesberg en gehuwd met Maria Gertruid Limpens, aan Joannes Limpens, gehuwd met Maria Barbara Spijckers, 81 kleine roeden akkerland in de Withegge onder Nuth, grenzend aan de erfgenamen Wijnand Habets en Joannes Limpens voor twee gulden en dertien stuivers per kleine roede.[74]
Op 4 juli 1785 verkochten de erfgenamen van Hermen Snackers en Catharina Voncken aan Joannes Limpens, gehuwd met Maria Barbara Spijckers, 112 kleine roeden weiland "belle wetgen" onder Nuth, grenzend aan Leonardus Beckers, Joannes Limpens, erfgenamen Nicolaes Snackers en de dorpstraat, voor 525 gulden.[75]
Op 27 oktober 1785 verkocht Joannes Drummen, gehuwd met Catharina Hermens, aan Joannes Limpens, gehuwd met Maria Barbara Spijckers, drie kleine roeden weiland "de schans" die oostwaarts in een hoek aan land van de koper grensden, voor dertig gulden. Hij beloofde een graaf tussen zijn weiland en de het weiland van Limpens aan te leggen.[76]
Op 26 januari 1786 verkocht Joanna Limpens, weduwe Joannes Meijs, aan Joannes Limpens, gehuwd met Maria Barbara Spijckers, een perceel akkerland [waarvan de maten niet vermeld werden] in het Helleveld onder Nuth, grenzend aan Joannes Diederen, Joannes Limpens en Petrus Spijckers, voor een halve Franse kroon per kleine roede.[77]
Op 12 december 1786 verkocht Joannes Limpens, gehuwd met Maria Barbara Spijckers, aan Joseph Raeven, gehuwd met Helena Meijs, 133 kleine roeden weiland met drift, gelegen te Helle-Nuth, grenzend aan Joannes Ackermans, Mathijs Eggen, Joannes Diederen rn de gats voor drie gulden per kleine roede. Het geheel was belast met een half malder zaad aan de kerk van Nuth.[78]
Op 1 mei 1787 verkochten de erfgenamen van Nicolaes Snackers aan Joannes Limpens, gehuwd met Maria Barbara Spijckers, een perceel akkerland [maten niet ingevuld] achter de Stratender weiden onder Nuth, grenzend aan Leonardus Beckers, Joannes Schoorens en Joannes Lipmens, alsmede 58 kleine roeden akkerland in de Overdellen onder Nuth, grenzend aan Joannes Limpens, Joannes Schorens, Henric Bemelmans en Matthias en Maria Ida Leunissen. Het eerste perceel kostte vier gulden, het tweede perceel vier gulden en drie stuivers per kleine roede.[79]
Op 15 mei 1787 verkochten de erfgenamen van Nicolaes Snackers aan Joannes Limpens, gehuwd met Maria Barbara Spijckers, 71,5 kleine roede akkerland in het Grijzegrubberveld onder Nuth, grenzend aan Martinus Vrencken, Leonardus Beckers, Paulus Hautvast en Nicolaes Cordeweners, voor drie gulden en vijf stuivers per kleine roede.[80]
Op 2 oktober 1790 verkocht Ferdinandus de Raedt, gehuwd met Maria Ida Craen, wonend te Antwerpen, aan Joannes Limpens, gehuwd met Maria Barbara Spijckers, 108 kleine roeden akkerland "in de swartcuijl" onder Nuth, grenzend aan Joannes Limpens, Andreas Stassen en Nicolaes a Campo. Op 9 juli had Joannes Limpens tijdens de openbare verkoop 76 stuivers per kleine roede geboden.[81]
Gehuwd voor de kerk op 23-jarige leeftijd op 24 augustus 1760 te Nuth met Maria Barbara SPIJCKERS, 28 jaar oud, gedoopt op 8 december 1731 te Nuth (getuige(n): Servatius Coemans, Maria Eggen), overleden op 31 maart 1797 te Terstraten-Nuth op 65-jarige leeftijd, dochter van Joannes SPIJCKERS, smid, en Gertruid EGGEN.
Uit dit huwelijk:

 • 1. Joannes Leonardus, geboren te Terstraten-Nuth, gedoopt op 23 juni 1761 te Nuth (getuige(n): Josephus Meijs, Gertrudis Eggen).

Gehuwd (1) op 38-jarige leeftijd op 28 juni 1799 te Oirsbeek, gehuwd voor de kerk op 30 juni 1799 te Nuth met Maria Elisabeth FERON, geboren te Geleen, dochter van Antonius FERON en Maria Elisabeth PENDERS.
Gehuwd (2) op 71-jarige leeftijd op 11 augustus 1832 te Geleen met Maria Christina LUIJTEN, 64 jaar oud, gedoopt op 14 augustus 1767 te Geleen, dochter van Wilhelmus LUIJTEN en Cornelia HAMERS.

 • 2. Joannes Petrus, geboren te Terstraten-Nuth, gedoopt op 16 oktober 1763 te Nuth (getuige(n): Petrus Spijckers, Ida Raeven).
 • 3. Joannes Casparus (zie V.5).
 • 4. Joannes Petrus, geboren te Terstraten-Nuth, gedoopt op 16 november 1767 te Nuth (getuige(n): Petrus Spijckers (oom), Ida Raeven (grootmoeder)).

Gehuwd op 35-jarige leeftijd op 9 januari 1803 te Nuth, gehuwd voor de kerk op 8 januari 1803 te Nuth met Maria Elisabeth a CAMPO, 24 jaar oud, geboren te Nieuwhuis-Nuth, gedoopt op 23 november 1778 te Nuth (getuige(n): Joannes Severinus Beckers, Maria Elisabetha Deumens), dochter van Nicolaus a CAMPO en Anna Maria BECKERS.

 • 5. Servatius, geboren te Terstraten-Nuth, gedoopt op 16 oktober 1770 te Nuth (getuige(n): Joannes Schorens, Anna Kerckhofs).
 • 6. Joannes Wilhelmus, geboren te Terstraten-Nuth, gedoopt op 16 december 1772 te Nuth (getuige(n): Gerardus Goossens namens Joannes Spijckers, Helena Meijs).


IV.20 Gabriël LIMPENS, geboren te Brandt-Nuth, gedoopt op 26 januari 1749 te Nuth (getuige(n): Gabriel Limpens, Joanna Limpens namens Catharina Limpens), overleden op 19 oktober 1818 te Schinnen op 69-jarige leeftijd, zoon van Joannes LIMPENS (zie III.20) en Gertrudis MERCKEN.
Op 12 oktober 1779 verkocht Gabriël Limpens, gehuwd met Catharina Elisabeth Diederen, aan Joannes Limpens, gehuwd met Barbara Spijckers, 86 kleine roeden akkerland op de Witheggergraaf onder Nuth, grenzend aan Willem Kleijntjens, Joannes Wilhelmus Limpens en de erfgenamen Habets, voor 45 stuivers per kleine roede.[82]
Op 10 april 1780 leende Gabriel Limpens, gehuwd met Catharina Elisabeth Diederen, inwoner van Brand-Nuth, 100 gulden tegen 5% van Franciscus Waltmans, gehuwd met Maria Catharina Dillebroek. Tot onderpand stelde hij 104 kleine roeden huis met schuur en weide, gelegen op de Brand, grenzend aan Joannes Snackers, Joannes Wilhelmus Limpens, de straat en de Platsbeek, belast met een half vat rogge aan de pastorie van Nuth.
De lening werd op 13 maart 1782 afgelost.[83]
Op 21 maart 1789 ruilden Gabriel Limpens, gehuwd met Catharina Elisabeth Diederen, en diens zwager Wilhelmus Coumans, gehuwd met Maria Limpens, onroerende goederen.
Limpens gaf een huis met schuur, stallen, moestuin en huiswei, gelegen op de Brand onder Nuth, grenzend aan Joannes Schoorens, Leonardus Ruijsop, de Platsbeek en de weg, groot 249 kleine roeden en belast met een vat rogge aan de pastorie van Nuth; en voorts 198,5 kleine roede akkerland achter het huis, grenzend aan Joannes Wilhelmus Limpens, de Bergerhof, Leonardus Coumans en de straat.
Coumans gaf een huis met schuur, stallen en huiswei, gelegen Tervoorst onder Nuth, grenzend aan Gabriel Limpens, Joannes Spijckers, de heer van Nuth en de straat, groot 77 kleine roeden en belast met 50 gulden aan heer van der Vrecken te Maastricht; verder 100 kleine roeden akkerland aan de St.-Bavokapel onder Nuth en voor een klein deel onder Wijnandsrade, grenzend aan de kinderen van Matthijs Jongen, de weg en het oude bos, belast met het zestiende deel van negen vaten en een kop rogge aan het huis Wijnandsrade en het zestiende deel van twee koppen rogge en een vat en twee malder haver aan de pastorie van Wijnandsrade.
Verder zou Coumans nog 1850 gulden betalen. 550 gulden werd ter plekke betaald en voor de overige 1300 gulden werd een lening uit de fundatie van wijlen secretaris Meijs, staande op de kerk van Nuth, overgenomen.[84]
Op 14 december 1789 verkocht Gabriel Limpens, gehuwd met Catharina Elisabeth Diederen, aan Joannes Spijckers, inwoner van Hunnecum en gehuwd met Maria Helena Slangen, 50 kleine roeden akkerland nabij "St Bavo huijsken" onder Nuth, grenzend aan de erfgenamen Vaes Spijckers, erfgenamen Mathijs Jongen, de Kempkensweg en Gabriel Limpens zelf, voor vier gulden en tien stuivers per kleine roede.[85]
Op 12 maart 1790 verkocht Gabriël Limpens, gehuwd met Catharina Elisabeth Diederen, aan Joannes Spijckers, gehuwd met Maria Helena Slangen, 50 kleine roeden akkerland nabij "den ouden bosch" onder Nuth en Wijnandsrade, grenzend aan de erfgenamen Mathijs Jongen, de weduwe Joannes Slangen, Joannes Spijckers zelf en de weg, voor drie gulden en tien stuivers per kleine roede. Het geheel was belast met jaarlijks 2,5 kop rogge aan het huis Wijnandsrade.[86]
Op 12 oktober 1790 leende Gabriel Limpens, gehuwd met Catharina Elisabeth Diederen, inwoner van Tervoorst-Nuth, 100 gulden tegen 5% van schepen Gorissen, handelend als voogd van Maria Gertrudis Limpens en de overige kinderen van Leonardus Limpens en Sibilla Deljeu.
Tot onderpand stelde hij zijn huis met schuur, stallen, moestuin en huiswei, gelegen te Tervoorst onder Nuth, grenzend aan Wilhelmus Coumans, erfgenamen Joannes Spijckers, de heer van Nuth en de straat, groot 77 kleine roeden.
De lening werd op 13 juni 1794 afgelost.[87]
Gehuwd voor de kerk op 29-jarige leeftijd op 28 april 1778 te Schinnen met Catharina Elisabeth DEDEREN, 20 jaar oud, gedoopt op 15 november 1757 te Schinnen, dochter van Franciscus DEDEREN en Maria Elisabeth BOCKEN.
Uit dit huwelijk:

 • 1. Joannes Wilhelmus, geboren op 27 juni 1779 te Brand-Nuth, gedoopt op 27 juni 1779 te Nuth (getuige(n): Joannes Wilhelmus Limpens (Nuth), Maria Elisabetha Bocken (Schinnen)), overleden op 7 januari 1846 te Nuth op 66-jarige leeftijd.

Gehuwd op 31-jarige leeftijd op 26 november 1810 te Nuth met Anna Maria WETZELS, 27 jaar oud, gedoopt op 6 juni 1783 te Voerendaal, overleden op 7 april 1867 te Nuth op 83-jarige leeftijd, dochter van Wilhelmus WETZELS en Maria HAMERS.

 • 2. Maria Elisabeth, geboren op 21 april 1781 te Brand-Nuth, gedoopt op 22 april 1781 te Nuth (getuige(n): Joannes Petrus Diederen (Schinnen), Maria Limpens (Nuth)).

Gehuwd op 29-jarige leeftijd op 8 oktober 1810 te Spaubeek met Stephanus COUMANS, 32 jaar oud, gedoopt op 2 maart 1778 te Beek, zoon van Joannes Petrus COUMANS en Helena HAEGMANS.

 • 3. Joannes Leonardus, geboren op 3 februari 1783 te Brand-Nuth, gedoopt op 3 februari 1783 te Nuth (getuige(n): Joannes Petrus Diederen (Schinnen) namens Joannes Leonardus Zelissen (Geleen), Joanna Limpens (Nuth)).

Gehuwd op 32-jarige leeftijd op 3 april 1815 te Meerssen met Anna Catharina BEENKENS, geboren te Houthem, dochter van Lambertus BEENKENS en Lucia TIMMERMANS.

 • 4. Wilhelmus, geboren op 2 mei 1784 te Brand-Nuth, gedoopt op 2 mei 1784 te Nuth (getuige(n): Wilhelmus Coumans (Nuth), Maria Sybilla Diederen (Schinnen)).

Gehuwd op 22-jarige leeftijd op 1 mei 1807 te Schinnen met Maria Anna FRANSEN, dochter van Leonard FRANSEN en Joanna Catharina NACKEN.

 • 5. Joannes, geboren op 24 juli 1786 te Brand-Nuth, gedoopt op 24 juli 1786 te Nuth (getuige(n): Joannes Smeets (Schinnen), Maria Gertrudis Gijsen namens Joanna Maria Limpens (Nuth)).

Gehuwd op 30-jarige leeftijd op 31 oktober 1816 te Maastricht met Maria Catharina CASTERMANS, geboren te Canne, dochter van Damianus CASTERMANS en Aldegonda GIJSEN.

 • 6. Franciscus Wilhelmus, geboren op 25 april 1788 te Brand-Nuth, gedoopt op 25 april 1788 te Nuth (getuige(n): Leonardus Houben namens Wilhelmus Limpens (Nuth), Maria Agnes Diederen (Schinnen)), overleden op 21 maart 1790 te Tervoorst-Nuth op 1-jarige leeftijd.
 • 7. Maria Gertrudis, geboren op 14 juni 1790 te Tervoorst-Nuth, gedoopt op 14 juni 1790 te Nuth (getuige(n): Andreas Janssen namens Wilhelmus Limpens (Nuth), Maria Elisabetha Bocken namens Maria Gertrudis Diederen (Schinnen)).

Gehuwd op 27-jarige leeftijd op 28 mei 1818 te Maastricht met Wilhelmus SCHRIJNEMAECKERS, 22 jaar oud, gedoopt op 20 april 1796 te Maastricht, zoon van Arnoldus SCHRIJNEMAECKERS en Anna Maria BOUWENS.

 • 8. Henricus Josephus, geboren op 3 juli 1792 te Driessen-Nuth, gedoopt op 3 juli 1792 te Nuth (getuige(n): Henricus Jongen, Maria Josepha Diederen).

Gehuwd op 30-jarige leeftijd op 3 oktober 1822 te Maastricht met Maria Cornelia GHELIN, geboren te Maastricht, dochter van Frederik GHELIN en Joanna SCHRAMMEN.

 • 9. Maria Agnes, geboren op 30 september 1794 te Driessen-Nuth, gedoopt op 1 oktober 1794 te Nuth (getuige(n): Matthias Schetters namens Joannes Mens (geboren te Oirsbeek), Maria Agnes Liedekerken (Hulsberg)).


Generatie V


V.5 Joannes Casparus LIMPENS, geboren te Terstraten-Nuth, gedoopt op 6 januari 1765 te Nuth (getuige(n): Servatius Spijckaerts, Maria Anna Limpens), overleden op 22 juli 1799 te Grijzegrubben-Nuth op 34-jarige leeftijd, zoon van Joannes LIMPENS (zie IV.8) en Maria Barbara SPIJCKERS.
Gehuwd voor de kerk op 26-jarige leeftijd op 14 september 1791 te Nuth met Maria Catharina SMEETS, 21 jaar oud, geboren te Grijzegrubben-Nuth, gedoopt op 29 maart 1770 te Nuth (getuige(n): Wilhelmus Habets, Catharina Goossens), overleden op 21 juli 1844 te Nuth op 74-jarige leeftijd, dochter van Leonardus SMEETS en Maria Elisabeth FRISSEN.
Uit dit huwelijk:

 • 1. Joannes, geboren op 2 januari 1792 te Grijzegrubben-Nuth, gedoopt op 3 januari 1792 te Nuth (getuige(n): Leonardus Houben namens Joannes Limpens (Nuth), Maria Elisabetha Frissen).
 • 2. Joannes Leonardus, geboren op 19 mei 1794 te Grijzegrubben-Nuth, gedoopt op 19 mei 1794 te Nuth (getuige(n): Leonardus Smits (Nuth), Maria Barbara Spijkers (Nuth)).

Gehuwd op 22-jarige leeftijd op 4 oktober 1816 te Nuth met Catharina Elisabeth HOUBEN, 20 jaar oud, geboren op 24 oktober 1795 te Hunnecum-Nuth, gedoopt op 24 oktober 1795 te Nuth (getuige(n): Joannes Houben namens Joannes Petrus Houben (Munstergeleen), Catharina Elisabetha Paes (Nuth)), dochter van Wilhelmus HOUBEN en Maria Catharina PAES.

 • 3. Joannes Josephus, gedoopt op 30 oktober 1797 te Nuth.

Gehuwd op 23-jarige leeftijd op 30 juli 1821 te Geleen met Anna Catharina HOUBEN, 35 jaar oud, gedoopt op 27 mei 1786 te Slenaken, dochter van Wilhelmus HOUBEN en Joanna VAESSEN.

 • 4. Joannes Petrus, gedoopt op 8 december 1798 te Nuth.

Gehuwd op 21-jarige leeftijd op 11 februari 1820 te Nuth met Maria Catharina HAUTVAST, 21 jaar oud, gedoopt op 6 november 1798 te Hulsberg, dochter van Matthias HAUTVAST en Anna Maria WILLEMS.

Bronnen

 1. HCL-01.075 LvO 1771
 2. Huisarchief Kasteel Amstenrade B-VI-3, 16
 3. HCL-01.075 LvO 1755, 262v
 4. HCL-01.075 LvO 4006, 86
 5. HCL-Notarieel Archief 1791 Kicken Maastricht
 6. A.S.M. (Funs) Patelski Incest binnen de families Nijpels en Limpens in de 17e eeuw, in: LTG 51 (2023-4), 125-132; vanaf p. 129 ook informatie aangaande ouders en grootouders van Gabriël Limpens
 7. HCL-01.075 LvO 1759, 8r
 8. HCL-01.075 LvO 1759, 47v
 9. HCL-01.075 LvO 1756, 81v
 10. HCL-01.075 LvO 1755, 96v
 11. HCL-01.075 LvO 1758, 140v
 12. HCL-01.075 LvO 1756, 142v
 13. HCL-01.075 LvO 1756, 145r
 14. HCL-01.075 LvO 1756, 193r
 15. HCL-01.075 LvO 1757, 45v
 16. HCL-01.075 LvO 1757, 46r
 17. HCL-01.075 LvO 1757, 125r
 18. HCL-01.075 LvO 1757, 140v
 19. HCL-01.075 LvO 1737
 20. HCL-01.075 LvO 1762, 91r
 21. HCL-01.075 LvO 1762, 152v
 22. HCL-01.075 LvO 1759, 178v
 23. HCL-01.075 LvO 1761, 150v
 24. HCL-01.075 LvO 1747 processtukken Hautvast vs Limpens
 25. HCL-01.075 LvO 7102, 235
 26. HCL-01.075 LvO 7102, 254
 27. HCL-01.075 LvO 1759, 90r
 28. HCL-01.075 LvO 7102, 1
 29. HCL-01.075 LvO 7102, 4
 30. HCL-01.075 LvO 7102, 82
 31. De gegevens m.b.t. de doop van zijn kinderen in Hünshoven zijn afkomstig via John Smeets uit Landgraaf (die van dit echtpaar afstamt) van Do-ut-des, een groep stamboomonderzoekers van o.a. de Heimatverein-Niederkrüchten.
 32. HCL-01.075 LvO 7106, 456
 33. HCL-01.075 LvO 7106, 620
 34. HCL-01.075 LvO 7108, 371
 35. HCL-01.075 LvO 1761, 158v
 36. HCL-01.075 LvO 7109, 374
 37. HCL-01.075 LvO 7110, 115
 38. HCL-01.075 LvO 7111, 114
 39. Herten in het Woud VI, 65
 40. HCL-01.075 LvO 1764, 180
 41. HCL-01.075 LvO 1758, 48v
 42. HCL-01.075 LvO 1758, 114v
 43. HCL-01.075 LvO 1758, 117v
 44. HCL-01.075 LvO 1761, 162v
 45. HCL-01.075 LvO 1757, 98v
 46. HCL-01.075 LvO 1758, 103r
 47. HCL-01.075 LvO 1758, 107r
 48. HCL-01.075 LvO 1758, 111r
 49. HCL-01.075 LvO 1758, 211r
 50. HCL-01.075 LvO 1759, 65v
 51. HCL-01.075 LvO 1759, 68r
 52. HCL-01.075 LvO 1759, 156v
 53. HCL-01.075 LvO 1751, 120v
 54. HCL-01.075 LvO 1762, 67v
 55. HCL-01.075 LvO 1762, 87v
 56. HCL-01.075 LvO 1764, 100
 57. HCL-01.075 LvO 1761, 153v
 58. HCL-01.075 LvO 1761, 139v
 59. HCL-01.075 LvO 1761, 154v
 60. HCL-01.075 LvO 1764, 102
 61. HCL-01.075 LvO 1764, 105
 62. HCL-01.075 LvO 1761, 84r
 63. HCL-01.075 LvO 1760, 23r
 64. HCL-01.075 LvO 1760, 104r
 65. HCL-01.075 LvO 1760, 258v
 66. HCL-01.075 LvO 1761, 24v
 67. HCL-01.075 LvO 1761, 104r
 68. HCL-01.075 LvO 1761, 124v
 69. HCL-01.075 LvO 1761, 139v
 70. HCL-01.075 LvO 1761, 139v
 71. HCL-01.075 LvO 1761, 169v
 72. HCL-01.075 LvO 1762, 22v
 73. HCL-01.075 LvO 1762, 65r
 74. HCL-01.075 LvO 1762, 196v
 75. HCL-01.075 LvO 1763, 32r
 76. HCL-01.075 LvO 1763, 57v
 77. HCL-01.075 LvO 1763, 58v
 78. HCL-01.075 LvO 1763, 109r
 79. HCL-01.075 LvO 1763, 138r
 80. HCL-01.075 LvO 1763, 184v
 81. HCL-01.075 LvO 1764, 125
 82. HCL-01.075 LvO 1761, 151v
 83. HCL-01.075 LvO 17641, 177r
 84. HCL-01.075 LvO 1763, 250v
 85. HCL-01.075 LvO 1764, 24
 86. HCL-01.075 LvO 1764, 45
 87. HCL-01.075 LvO 1764, 85

Medewerkers


Harry Luijten, eerste versie op 14 november 2007
Harry Luijten, herziene versie op 11 februari 2024