Caris

Uit Genealogie Limburg Wiki
Tree3c.jpgTree3c.jpgTree3c.jpg

GENEALOGIE CARIS

Generatie I


I.1 Leonardus CARIS, overleden op 13 oktober 1663 te Nuth, kan ook overlijden van een naamgenoot zijn. Maar hij was in ieder gevalop 14 februari 1661 nog in leven.
Op 7 februari 1646 verkocht Jan Meijs van Tervoorst, gehuwd met Trijn Erckens, aan Leonaert Caris de oude de volgende drie, onder Nuth gelegen, onroerende goederen:
a) een perceel akkerland "aen de peut" bij Grijzegrubben, grenzend aan Jan Slangen en Thoenis Crousen;
b) een perceel akkerland "op den oversten wech", grenzend aan Dirck van Dremmen en de weg;
c) een perceel akerland op de Wijenweg, grenzend aan Vaes Haemers en de weg.
In totaal bedroeg het oppervlak 2 1/2 morgen en 20 kleine roeden (of zoveel als bij meting zou blijken) en iedere kleine roede werd verkocht voor 21 stuivers.[1]
Op 16 mei 1646, na overlijden van Giel Vleeshouwers, verhief Leonaert Caris voor de leenhof Berg een morgen land tegenover de Hoenderdelle.[2]
Op 14 februari 1661 werd een akte opgesteld tussen Arnold Hermans, gehuwd met Joanna Caris, en diens broer Herman, in aanwezigheid van zijn vader Geurt Hermens en zijn schoonvader Leonaert Caris.[3]
Gehuwd met Agatha NUCHELMANS.
Uit dit huwelijk:

 • 1. Joannes, gedoopt op 13 augustus 1589 te Nuth (getuige(n): Dionisius Holtbeckers, Arnoldus Pessens, Maria Sloertzen, Metella e.v. Frans ..., Sylla zus van Johannes Carijs).
 • 2. Macarius (zie II.2).
 • 3. Leonardus (zie II.4).
 • 4. Gijssel, gedoopt op 9 januari 1596 te Nuth (getuige(n): Wilhelmus Stralen "van den Brinck", Christianus Wijngars, Johanna e.v. Matthijs Beltgens van Nagelbeek, Catharina Nuchelmans).

Gehuwd met Joannes DEDEREN.

 • 5. Joanna, gedoopt op 28 december 1603 te Nuth (getuige(n): [niet leesbaar]), overleden op 17 oktober 1654 te Nuth op 50-jarige leeftijd.

Gehuwd met Arnoldus HERMENS, gedoopt op 2 mei 1599 te Nuth, overleden op 20 september 1669 te Nuth op 70-jarige leeftijd, zoon van Godefridus HERMENS en Mettel SMEETS.
Op 3 oktober 1653 verkocht Frederick Gibels, in staatse dienst en gelegerd te Maastricht, gehuwd met Agatha Caris, aan oom Ercken Hermans, gehuwd met Jenne Caris, 75 kleine roeden weiland "de nije" te Grijzegrubben onder Nuth, grenzend aan Lenaert Caris, heer Amazaga en de Neijerweg, voor twee gulden en vijf stuivers per kleine roede.[4]
Op 22 september 1654 ruilde Ercken Hermans, gehuwd met Jenne Caris, onroerende goederen met Frederick Giebels, gehuwd met Agatha Caris. Ercken Hermens kreeg 83 1/2 kleine roeden weiland met het huisje dat daar op stond, grenzend aan Willem Bruls, Ercken Hermans zelf en de straat door Grijzegrubben, belast met een keur van enige haver. Hiervoor gaf Ercken Hermans 128 gulden.[5]
Ercken had een conflict met broer Hermanus omtrent geleend geld. Op 14 februari 1661 had hij 50 gulden van zijn broer geleend en daartoe een halve morgen land beschikbaar gesteld, gelegen in de "swartcoul" en grenzend aan Jan Nuchelmans en Lentgen Caris. Verder had zoon Lentgen nog drie Luiker daalders ontvangen op dit stuk land. De afspraak werd gemaakt ten huize van Geurt Hermens, vader van Hermen en Arnold. Ook Lentgen Caris, schoonvader van Arnold, was aanwezig.[6]

Generatie II


II.2 Macarius CARIS, gedoopt op 12 februari 1591 te Nuth (getuige(n): Mathias Beltgens, Bissen Joannes, Godefridus Weels, Irmgardis Holtbeckers, Anna Schillings), overleden voor 1663.
Op 6 februari 1641 verkocht Caris Caris, gehuwd met Anna Jongen, aan Henrick Tessers, gehuwd met Cornelia Jongen, 25 kleine roeden akkerland te Hunnecum onder Nuth "aen Lambrichtswijen", grenzend naar Aalbeek toe aan de Bergerhof, naar het Horen toe aan Lemmen Brants, naar Helle toe aan Reijner Beumers, en verder het voetpad. Iedere kleine roede kostte een gulden.[7]
Zoon van Leonardus CARIS (zie I.1) en Agatha NUCHELMANS.
Gehuwd voor de kerk op 37-jarige leeftijd op 31 januari 1629 te Nuth met Anna JONGEN, geboren ca. 1605, (geschat), dochter van Joannes JONGEN en Ida FINIERS.
Op 2 juni 1650 deed Anna Jongen, echtgenote van Caris Caris, ten behoeve van haar dochter Eitgen Caris afstand van het vruchtgebruik op een halve morgen akkerland "aen de heuvel" onder Nuth, grenzend aan Anna Jongen zelf, Ercken Hermans, goederen van de heer van Nuth en de Wijenweg. Vervolgens verkocht haar dochter het stuk land aan Ercken Hermans, gehuwd met Jenne Caris, voor 23 stuivers per kleine roede. De helft van het koren was voor Anna Jongen.[8]
Op 9 mei 1662 verkochten Henrick Caris en zijn zwager Frederick Gijbels, met toestemming van hun (schoon)moeder Anna Jongen, aan Peter Aelmans 80 kleine roeden weiland te Hunnecum, grenzend aan Marie Finiers, Heijleken Maes, Palm Coecx en de straat tot Hunnecum, voor 200 gulden. Hiervan werd de helft te plekke betaald en zou het restant tegen St.-Remigius 1662 betaald worden.
Henrick Caris ondertekende mede voor zijn broer Leinten[9]
Uit dit huwelijk:

 • 1. Agatha, gedoopt op 25 februari 1630 te Nuth (getuige(n): Joannes Dederen, ...).

Gehuwd met Fredericus GIBELS, soldaat in Hollandse dienst .

 • 2. Leonardus, geboren ca. 1635, (geschat).

Gehuwd met Elisabeth PULLEN.
Op 10 mei 1662 verkocht Henrick Caris, gehuwd met Elisabeth Pullen, vier percelen land, zoals verkregen van zijn vader Caris Caris, aan Gabriel Limpens, gehuwd met Jenne Caris. Het ging om:
a) een halve bunder en 32 kleine roeden akkerland achter Nierhoven, grenzend aan Vaes Huntgens, hof Leeuw, Ercken Bemelmans en Meij Sloors;
b) 52,5 kleine roeden akkerland "aen den stevell", grenzend aan Ercken Hermans, Leen Limpens, de wijenweg en hof Reijmersbeek;
c) 75 kleine roeden akkerland "in de swartcoul", grenzend aan Geurt Horstmans, Ercken Hermans en heer Schaesbergh;
d) een morgen en twaalf kleine roeden beemd bij Terstraten, grenzend aan de beek, Vaes Hermens, Ercken Hermens en Leonaerd Caris.
Het geheel was belast met een vat rogge, die niet gekort werd op de prijs, alsmede een pint smout, tot last van de koper zolang Anna Jongen, moeder van de verkoper, leefde.
De koopsom bedroeg 550 gulden, die tot St.-Servatius 1663 bleef openstaan tegen 5%[10]

 • 3. Henricus, geboren ca. 1635.
 • 4. Petrus, gedoopt op 30 april 1641 te Nuth (getuige(n): ... Keijsers, Aleidis e.v. Joannes Roex).


II.4 Leonardus CARIS, gedoopt op 24 juli 1594 te Nuth (getuige(n): Mathias Holtbeckers, Sijlken in den (beesen?), Gertrudis e.v. Dionisius Holtbeckers, Petrus Nuchelmans, Leonardus Jongen), achternaam vader Macarius, overleden op 22 augustus 1648 te Nuth op 54-jarige leeftijd, zoon van Leonardus CARIS (zie I.1) en Agatha NUCHELMANS.
Gehuwd voor de kerk (1) op 36-jarige leeftijd op 6 januari 1631 te Nuth met Sophia SNIJDERS.
Gehuwd (2) met Helena HERMENS, gedoopt op 3 september 1608 te Nuth, overleden na 17 oktober 1667, dochter van Godefridus HERMENS en Mettel SMEETS.
Uit het eerste huwelijk:

 • 1. Agatha, gedoopt op 18 mei 1635 te Nuth (getuige(n): Servatius Huntgens, Sophia Tessers).

Inschrijving in protestants huwelijksregister te Valkenburg op 18 januari 1660, Teunis Coenen jongeman van Climmen met Aechtgen Carels jongedochter van Nut, met Antonius COENEN, zoon van Matthias COENEN en Aleida OFFERMANS.

Uit het tweede huwelijk:

 • 2. Mechtildis, gedoopt op 4 december 1638 te Valkenburg (getuige(n): Theodorus Tripels, Catharina Rentgens).
 • 3. Joanna, gedoopt op 3 maart 1643 te Nuth (getuige(n): Leonardus Caris sr., Maria Ritselvelt), overleden op 23 augustus 1704 te Nuth op 61-jarige leeftijd.

Ondertrouwd op 3 juli 1660 te Heerlen. Hervormde gemeente: Gabriel Limpens van Oirsbeek en Joanna Caris van Nuth, gehuwd voor de kerk op 17-jarige leeftijd op 1 augustus 1660 te Heerlen. Hervormde Gemeente met Gabriel LIJMPENS, geboren ca. 1638, overleden op 27 augustus 1679 te Paderborn (D), obiit Padelbonae; overlijden ingeschreven in begraafboek Nuth, zoon van Dionysius LIJMPENS en Mechtildis KNOREN.

Bronnen

 1. HCL-01.075 LvO 1755, 53v
 2. Huisarchief Kasteel Amstenrade B-VI-3, 16
 3. HCL-01.075 LvO 1743 (processtukken)
 4. HCL-01.075 LvO 1755, 144r
 5. HCL-01.075 LvO 1755, 156v
 6. HCL-01.075 LvO 1743 (processtukken)
 7. HCL-01.075 LvO 1755, 20v
 8. HCL-01.075 LvO 1755, 91r
 9. HCL-01.075 LvO 1755, 218v
 10. HCL-01.075 LvO 1771

Medewerkers

Harry Luijten: eerste versie op 30 april 2008