Van Holthuysen

Uit Genealogie Limburg Wiki
Tree3c.jpgTree3c.jpg

De adellijke familie Van Holthuysen was o.a. eigenaar van Kasteel Nieuwenbroeck te Beesel.

in bewerking

Generatie I

NN van Holthuysen. Tr. met NN.

Uit dit huwelijk:

 1. Johan van Holthuysen, volgt IIa
 2. NN van Holthuysen, volgt IIb.

Generatie II

IIa. Johan van Holthuysen, overleden ca. 1424, trouwde met Isabelle van Krickenbeck genaamd Brempt.

Uit dit huwelijk:

 1. Johan van Holthuysen. Tr. met Elisabeth van Ruremunde. Op 14 mei 1430 namens zijn moeder Isabelle en samen met zijn neef Reinier van Brempt beleend met het huis Krickenbeck. Hij beleende in 1443 het klooster Maria Weide te Venlo met tienden te Beesel. In 1450 verklaarden Johan en Elyzabeth dat zij een grondrente onder Lottum hadden overgedragen aan hun neef Willem van Holthuysen.
 2. Imrgard van Holthuysen. Tr. met NN van Wyenhorst. Zij deed op 12 maart 1450 samen met haar kinderen Heinrich, Catharina en Emont van Wyenhorst afstand van goederen te Grefrath ten behoeve van haar broer Johan en diens vrouw Elysabeth.

IIb. NN van Holthuysen, trouwde met NN.

Uit dit huwelijk:

 1. Willem van Holthuysen, volgt IIIa.
 2. Reinier van Holthuysen, volgt IIIb.
 3. Sophia (Fije) van Holthuysen. Tr. vóór 1429 met Alard van Bueren, leenman van de Hof tot Leeuwen onder Reuver (later ook wel "Buerense Laathof" genoemd). In 1459 werd ze beleend met Altenkrickenbeck. In 1484 was zij eigenaresse van hoeve de Drumsel onder Tegelen.

Generatie III

IIIa. Willem van Holthuysen, overleden ca. 1465, trouwde met Gertruda van Haeften, dochter van Otto van Haeften en Adelissa van Herwijnen. In 1424 door de hertog van Gelre beleend met huis Krickenbeck. Deurwaarder van hertog Arnold van Gelre. Deze stond in 1435 bij hem in het krijt wegens paarden die Van Holthuysen in dienst van de hertog had verloren. Een jaar later ontving hij de makelaardij van Venlo als beloning voor zijn diensten aan de hertog. In 1444 kocht hij van Margaretha van Kessel genaamd Wambach (Wambeke) de hof In gen Winckel bij Hinsbeck. Wordt in 1450 neef van Johan van Holthuysen en diens vrouw Elyzabeth genoemd. Kocht op 16 maart 1458 de hof Tghienen Broick te Beesel van Sybrecht van Kessel, diens vrouw Margriet van Hompesch en hun zoon Johan van Kessel.


IIIb. Reinier van Holthuysen, overleden 1535. In 1466 na het overlijden van zijn broer Willem van Holthuysen beleend met de hof In gen Winckel bij Hinsbeck. Tr. 1) met Gebel van Holthuysen, dr. van Reinier Mertenszoon van Holthuysen, schepen te Venlo, en Gebel van Stalbergen. Reinier wordt vermeld in de Beeselse pondschatting van 1468. In 1471 ontving hij het drostambt van het Land van Krickenbeck. In 1490 kocht hij van de erfgenamen Van Eggenrade genaamd Tüsschenbroich hun aandeel in de hof Ten Broeck te Beesel. In 1503 schonk Reinier o.a. de tiende te Beesel aan het klooster Maria Weide te Venlo. Na het overlijden van Gebel hertrouwde Reinier met Johanna van Blitterswijck, dr. van Dirk van Blitterswijck en Margriet van den Hamme. Namens haar werd hij in 1489 beleend met de hof To Heyden onder Ottersum. Reinier van Holthuysen en Janna van Blitterswick droegen in 1503 rechten en landerijen onder Beesel over aan het klooster Maria Weide te Venlo. Zijn kinderen sloten op 31 juli 1537 een akte van deling. Hierbij kwamen Altenkrickenbeck genaamd het Buerense Goed met een hoeve en molen te Leuth (D), de boerderij Ten Broeck onder Beesel, de Woeste Hoeff te Grefrath en de helft van de laten van Broekhuizenvorst en Swolgen in handen van Helwich van Holthuysen en Anna van Siegenhoven.

Uit het eerste huwelijk:

 1. Willem van Holthuysen.
 2. Dierich van Holthuysen, laatst vermeld 1509.
 3. Fradmich van Holthuysen. Tr. 29 september 1529 met Sophia von der Dorneburg. Kreeg in 1521 uitstel voor het afleggen van de leeneed wegens kasteel Krickenbeck. In 1522 als erfgenaam van zijn vader Reinier beleend met de hof In genen Winckel onder Hinsbeck.
 4. Margaretha van Holthuysen. Tr. met Karle Spee.
 5. Juliana van Holthuysen. Tr. met Hartwarth Stael von Holstein, heer van Steinhausen en Dahlhausen
 6. Helwich (ook: Helmich) van Holthuysen. Tr. 1526 met Anna von Siegenhoven. Volgt IV.

Uit het tweede huwelijk:

 1. Elisabeth van Holthuysen. Tr. ... met Johan van (den) Hasselholt genaamd Stockhem. Haar grafsteen met kwartierwapens bevindt (bevond?) zich in de kerk van Thorn.

Generatie IV

IV. Helwich van Holthuysen, trouwde 1526 met Anna van Siegenhoven. In 1521 als erfgenaam van zijn vader Reinier beleend met Altenkrickenbeck.

Uit dit huwelijk:

 1. Dierich van Holthuysen, volgt Va.
 2. Johan van Holthuysen, volgt Vb.
 3. Sophia (Fije) van Holthuysen, trouwde met Willem Quiten (Quijten, Quyten).

Generatie V

Va. Dierich van Holthuysen, heer van Altenkrickenbeck. Ook vermeld in 1570 als Dietrich van Holthuysen tot Leuth (D). Tr. ...

NOG CONTROLEREN!!!
Johan van Holthuysen tot Krickenbeck. Tr. ... met Cunigundis van Wees.

Uit dit huwelijk:

 1. Anna Salome van Holthuysen. Tr. 21 november 1604 met Arnold van Wachtendonk.
 2. Mechtildis van Holthuysen. Tr. met Johan van Wachtendonk.

Vb. Johan van Holthuysen, bouwheer van kasteel Nieuwenbroeck te Beesel vóór 1563, drost van Montfort ca. 1572, hopman te Venlo 1578, voorgedragen als drost van Gelre 1581 (dit ambt werd echter gegund aan Engelbert van Brempt), drost van Krickenbeck en Erkelenz vóór 1583. Tr. 1) ca. 1550 met Helmich (ook: Helwich, Helwig) van Holtmeulen, overl. ca. 1584, dr. van Gerard van Holtmeulen en Elisabeth van Honnepel genaamd Van der Impel. Tr. 2) met Christina van Brempt tot Clörath, dr. van Johan van Brempt en Ida Smullings. In 1587 voerde Johan een proces inzake De Munt te Tegelen, waarvan hij - na het overlijden van zijn zwager Willem van Holtmeulen - vermoedelijk eigenaar was.

Uit het eerste huwelijk:

 1. Anna van Holthuysen, trouwde met Willem van Baexen, eigenaar van hoeve de Baxhof te Swalmen.
 2. Irmgard van Holthuysen, trouwde vóór 1616 met Arnold van Lynden (van Linden).
 3. Helwich van Holthuysen, gesneuveld bij de verovering van Venlo door Alexander Farnese, Prins van Parma, in 1586. Een getuige kon zich in 1622 herinneren hoe "hem die dermen uuytten lijff vielen ende die lidtmaeten teinemael verplett ende afgeschaeten waeren" (RHCL, SA Beesel en Belfeld, inv.nr. 25, proces Christoffel van Buytendick vs Arnold van Linden). Door zijn jonge overlijden stierf deze Beeselse tak hiermee uit in de mannelijke lijn.

Nog te plaatsen / indien geen verwantschap: naar apart lemma Van Holthausen

Frans van Holthausen. Tr. ... met Maria van Bocholt, dr. van ...

Uit dit huwelijk:

 1. Hans Willem van Holthausen, volgt ...
 2. Ermgardis van Holthausen. Tr. ... vóór 1649 met Hendrik van Dursdael, eigenaar van Zuydtwijcks Spick te Boukoul.

Hans Willlem van Holthausen. Tr. ... met Anna von Spee, dr. van Harthard von Spee en Elisabeth van der Horst. Door dit huwelijk kwam de familie Van Holthausen in het bezit van het huis De Horst in Gebroek bij Echt.

Uit dit huwelijk:

 1. Arnold Harthard van Holthausen; erft huis De Horst. Tr. ... met Maria Theresia Mouwens, dr. vam Willem Mouwens en Maria Emanuela van der Velden. Door dit huwelijk kwam de familie Van Holthausen tevens in het bezit van 't Geudje onder Ohé en Laak.


Justinus Emanuel van Holthausen.