Pondschatting

Uit Genealogie Limburg Wiki

Een pondschatting - ook wel verponding genoemd - was een vorm van belastingheffing - ook wel schat of schatting genoemd - opgelegd door de landsheer, bijvoorbeeld de hertog van Gelre. Het was een belasting op onroerend goed. De opbrengsten vloeiden rechtstreeks naar de landsheer, die hieruit bijvoorbeeld zijn oorlogen bekosigde.
Van de pondschattingen zijn enkele zeer oude lijsten bewaard gebleven met daarop tal van namen die nuttig kunnen zijn voor genealogisch en historisch onderzoek. De hoogte van de aanslag - variërend van 2 tot 8 pond - zegt daarbij iets over het vermogen en de kapitaalkracht van de aangeslagenen.

Niet alle plaatsen die onder een landsheer vielen moesten ook verplicht bijdragen een de pondschatting. Soms werd er dan toch bijgedragen op vrijwillige basis.

Literatuur

  • P.N. van Doorninck: Schatting van het land van Gelre, voor het Overkwartier en de Betuwe, van 1369. (Haarlem 1903).