Rochus

Uit Genealogie Limburg Wiki
Tree3c.jpgTree3c.jpg

De familienaam Rochus treffen we vanaf de 16e eeuw aan in Swalmen en omgeving. De oorsprong van deze naam lijkt complex.
Enerzijds lijken we te maken te hebben met een herkomstnaam anderzijds met een patroniem.

De buurtschap Rookhuizen op een kaart uit 1792.

Langs de noordelijke oever van de Swalm ligt al eeuwenlang een klein groepje huizen met de naam Rookhuizen. De benaming Rookhuizen is echter vrijwel zeker afgeleid van de voornaam Rochus. In een belastinglijst van 1468 vinden we deze voornaam Roickhuys bijvoorbeeld vermeld in de Beeselse buurtschap Leeuwen. Waar nu Rookhuizen ligt, woonde al in het midden van de 16e eeuw een zekere Rochus: tijdens een grensschouwing in 1554 kwam het inspecterende gezelschap vanaf de Donderberg langs de Swalm als eerste langs een boerderij die vanouds Visschers haiff werd genoemd maar sinds enige tijd eigendom was van de kinderen van Rochus. Hier lag tevens in de vorm van de Groeneweg de grens tussen Swalmen en Beesel. In zekere zin nam Rookhuizen een uitzonderingspositie in: zo had de oude Rochus, in 1554 schepen van Swalmen, eerder zitting gehad in de Beeselse schepenbank.

Een familienaam Rouckesen, zoals we deze aantreffen in de tweede helft van de 17e eeuw, is vanuit een voornaam Rochus taalkundig goed te verklaren. Men noemt dit genitivering; veel patroniemen zijn zo gevormd.
Doordat ook formuleringen als Te Roukus worden gebruikt, is echter tevens sprake van een herkomstnaam.
Bij de volkstelling van 1947 kwam de naam in Nederland nauwelijks meer voor.

Beeld van de H. Rochus (Museum Jacob van Horne, Weert - collectie minderbroeders Fransciscanen).

De Heilige Rochus werd rond 1295 boren in Montpellier (Fr). Rochus trok, na het overlijden van zijn ouders, op zijn achttiende naar Rome. Onderweg verzorgde hij slachtoffers van de pest, maar op de terugweg raakte hij zelf besmet. Hij genas echter, mede dankzij een engel die hem verzorgde en een hond die dagelijks zijn wonden likte en hem voedsel bracht, zo luidt de legende. Terug in Montpellier werd hij van spionage beschuldigd en in de kerker opgesloten.
Rochus wordt vaak afgebeeld met een pelgrimsstaf met kruikje, een hond met een stuk brood in zijn bek en een pestzweer op zijn ontblote dij. Hij is de patroonheilige van de gevangenen, apothekers, artsen en ziekenhuizen. Zijn hulp wordt ingeroepen tegen pest, schurft en zweren. Feestdag: 16 augustus.


Generatie 1

1 maart 1632 : Ten overstaan van scholtis, Jacob Gubbels en Gaetz Krompfoetz, schepenen van Swalmen en Asselt, bekennen de kinderen van Korstgen thoe Roeckes, te weten Maess, Korstgen met toestemming van zijn vrouw Grietgen, Daem en Heilken, broers en zusters, dat zij een bedrag van 200 gulden Roermonds tegen een jaarlijkse rente van 12 gelijke guldens hebben opgenomen van Hein van der Haerdt, burger te Vendloe, met als onderpand huis en hof, groot 2 morgen, gelegen tussen Martten Gelaesmaekers en jonker Butkens, met de korte zijden grenzend aan jonker Butkens voornoemd en het openbaar broek.

Generatie 2

Thomas te Roukus (Daem, Damasius, begr. Swalmen 31-10-1669, zn. van Christianus) tr. vóór 29-5-1646 met Margareta Cruijsbergh (begr. Swalmen 13-12-1672, mogelijk ged. Roermond 7-2-1608 als dr. van Joachim van den Cruijsberg en Cornelia NN).
Uit dit huwelijk:

 1. mogelijk Paulus Rookhuizen alias in de Baarskamp, begr. Swalmen 17-10-1702. Tr. Swalmen 21-1-1660 met Hester Driessen.
 2. mogelijk Christianus van Roeckhaus. Tr. Swalmen 3-11-1661 met Margaretha Meusen.
 3. Gertrudis te Roukus, ged. Swalmen 29-5-1646 (get. Crispinus Plumers en Bertha Slabbers in Bareskamp), mogelijk begr. ald. 28-12-1707. Tr. mogelijk Swalmen 29-4-1677 met Theodorus Tessers.
 4. Joachim te Roucus, ged. Swalmen 8-7-1649 (get. Joannes Ro..en namens Paulus Damen en Maria Lindemans), verm. begr. ald. 17-1-1692.
 5. Maria te Roekus, ged. Swalmen 26-10-1652 (get. Petrus van Elempt en Isabella Fleussen namens Catharina van Cruchten; dr. van Thomas x Margareta Cruijsberch).

Generatie 3

Paulus Rockus (Rockhus, Rockuss, Rouckesen, Rokes alias in de Baarskamp, begr. Swalmen 17-10-1702, mogelijk zn. van Thomas alias Damasius Rookhuizen en Margaretha Cruijsbergh; hij hertr. ... vóór 8-5-1686 met Gertrudis Sijbers alias Coenen) en Hester Drissen (Hees, Helena, Hesia Driessen, Drijssen, verm. dr. van Andreas Hendrix, molenaar van de looimolen en bijgenaamd den Loemulder, en Catharina NN, beiden vermeld 18-11-1636). Getuigen: Christianus Crinen en Christianus Rockus.
Uit dit huwelijk:

 1. Catharina Rockhus, ged. Swalmen 3?-1-1662 (get. Quirinus Pauwels en Margareta Henricx; dr. van Paulus x Hester Drissen; dag slecht leesbaar en onder voorbehoud), verm. jong overl.
 2. Joachimus Rockhus, ged. Swalmen 18-1-1663 (get. Matthias Raemekers, meter niet vermeld; zn. van Paulus x Hester Drijssen), mogelijk begr. ald. 17-1-1692. Tr. mogelijk ... vóór 17-12-1692 met Joanna Mols, waarvan kinderen te Roermond.
 3. Henricus Rockuss, ged. Swalmen 27-3-1665 (get. Godefridus Suijlen en Mechtildis Haven; zn. van Paulus x Hester Driessen).
 4. Christianus Rockhuijs, ged. Swalmen 6-3-1667 (get. Matthias Stoffers en Maria Willemsen; zn. van Paulus x Hester Driessen).
 5. Thomas van Rochuijs, ged. Swalmen 8-3-1671 (get. Thomas Janissen en Catharina van Rouchus; zn. van Paulus x Hester Drissen), overl. Helden 6-4-1738. Tr. Roermond 25-5-1710 met Maria Willems alias Wevers.
 6. Catharina Rockus, ged. Swalmen 23-2-1673 (get. Hermannus Raemekers en Maria Stevens; dr. van Paulus x Hester Drissen).
 7. Andreas Roukus, ged. Swalmen 23-9-1675 (get. Joachimus Maessen en Gertrudis Roukus; zn. van Paulus x Helena Driessen), verm. jong overl.
 8. Andreas Rouckesen, ged. Swalmen 17-7-1678 (get. Theodorus Tessers en Cornelia Dorsers; zn. van Paulus x Hesia Driessen).
 9. Margarita Roukus, ged. Swalmen 8-9-1682 (get. Gulielmus Beeck en Elisabeth Ramekers; dr. van Paulus x Hesia Driessen).

Generatie 4

Maes Rockus (Maes, Masius, Thomas Rochus, ged. Swalmen 8-3-1671, overl. Helden-Dorp 6 april 1738, zn. van Paulus van Rochuijs en Hester Drissen) Tr. Roermond 25 mei 1710 met Maria Willems alias Werens. Getuigen: Jacobus Gerardus Blondel, Hermanus Willems en Cornelius Smits.
Uit dit huwelijk:

 1. Maria Aemilia Rauckes, ged. Helden 28 september 1711 (get. Paulus Rauckes, Sophia Linsen namens generosa domina Maria Aemilia domina baronissa de Neerisse de Venray, Helden, Macken).
 2. Joannes Albertus Rouchus, ged. Helden 11 maart 1713 (get. Henricus Hilkens namens Joannes Albertus baron de Nerissche, Susanna Maria Moeringh), tweeling met navolgende, volgt V.
 3. Franciscus Rouchus, ged. Helden 11 maart 1713 (get. Petrus Leenen namens Franciscus Thomissen, Catharina Vogels namens Sophia Linsen), tweeling met voorgaande.
 4. Hester Rochus, ged. Helden 24 september 1714 (get. Petrus Leenen namens Joachim Hoofs, Gertrudis Hilkens namens Metje Linsen).
 5. Maria Hestera Rochus, ged. Helden 7 juni 1718 (get. Henricus Hilkens namens Hermannus Wilms, Joanna Janssen namens Cornelia Wilms).
 6. Maria Catharina Constans Rochus, ged. Helden 2 juli 1720 (get. Petrus Jurgens namens Wilhelmus Wevers, Angela Smollers namens Maria Catharina Constans baronissa de Neeresche).

V. Joannes Albertus Rouchus, ged. Helden 11 maart 1713, gerichtsbode ald. 1741; tr. Helden 1 februari 1741 (get. Godefridus Coumans, Henderina Gommans) met Maria Gommans, ged. Helden 19 mei 1716, overl. ald.-Dorp 3 maart 1786, zij hertr. met Michael Janssen; dochter van Petrus Gommans en Helena Bisschops.

Uit dit huwelijk:

 1. Thomas Rochuijs, ged. Helden 14 februari 1742 (get. Arnoldus Janssen, Maria Wilms), volgt VI.
 2. Helena Rochuss, ged. Helden 21 Januari 1745 (get. Joannes van Wiss namens Hermanus Wilms, Leonora Peters namens Henrina Gommans).


VI. Thomas Rochuijs, ged. Helden 14 februari 1742, overl. ald.-Dorp 30 januari 1793 (53 jaar oud, sic); tr. Helden 18 april 1765 (get. Michael Janssen, Francisca Jannis) met Wilhelmina Jansen, ged. Helden 1 juni 1739, overl. na 14 maart 1797; dochter van Joannes Jannis en Petronella Wilms.

Uit dit huwelijk:

 1. Johanna Gertrudis Rochus, ged. Helden 26 mei 1765 (get. Joannes Jannis, Maria Gommans), ongetr. overl. ald.-Dorp 14 april 1787.
 2. Petrus Rochus, ged. Helden 1 december 1766 (get. Michael Janssen, Francisca Jannis), overl. Egchel 30 januari 1767.
 3. Michael Franciscus Rocchus, ged. Helden 23 januari 1768 (get. Joannes Janssen, Maria Jannis).
 4. Petrus Rochus, ged. Helden 15 januari 1770 (get. Simon Jannis, Henrina Gommans), overl. ald.-Dorp 1 maart 1770.
 5. Petronella Rocchus, ged. Helden 25 februari 1771 (get. Joannes Jannis, Maria Gommans); tr. Helden 14 april 1796 (get. Bernardus Peeters, Maria Rochus) met Henricus Peeters, geb. omstreeks 1769.
 6. Maria Roggus, geb./ged. Dorp/Helden 27 maart 1774 (get. Simon Jannis, Hendrina Gommans).
 7. Petrus Rochus, geb./ged. Dorp/Helden 5 mei 1776 (get. Joannes Janssen, Elisabeth Jueken).
 8. Matthias Rochus, geb./ged. Dorp/Helden 12 juli 1778 (get. Theodorus Pubben namens Joannes Janssen, Gertrudis Jannis).
 9. Joannes Rochus, geb./ged. Dorp/Helden 18 oktober 1780 (get. Theodorus Pubben namens Joannes Hermans, Maria Gommans bamens Frencina Wilms).
 10. Henricus Rochus, geb./ged. Dorp/Helden 26 maart 1783 (get. Joannes Simons, Catharina Stegs)..

Bronnen