Cruysberg

Uit Genealogie Limburg Wiki
Tree3c.jpg

Algemene informatie

De familienaam Cruysberg, vroeger ook wel Op den Cruysberg of Van den Cruysberg, hangt samen met het gelijknamige toponym in het kerkdorp Beesel. Al in de pondschatting van 1369 wordt de naam vermeld en leden van deze familie wonen ook nu nog in Midden-Limburg. Als spellingvariant wordt de naam ook wel geschreven als Xberg.

De oudste gegevens zijn onvoldoende om enige genealogische samenhang te zien. DTB-registers van Beesel van vóór 1714 zijn helaas niet bewaard gebleven. In Roermond, waar de familie in de loop van de vroege 17e eeuw ook opduikt, zijn wèl oude DTB-gegevens bewaard. Van de meeste gezinnen staan familiebladen online.

Bronnen