Herkomstnaam

Uit Genealogie Limburg Wiki

Een herkomstnaam is een familienaam gebaseerd op de plaats van herkomst van de eerste naamdrager(s) van deze naam. Herkomstnamen kunnen verwijzen naar een gebied, plaats, veldnaam, boerderij, etc. Bij toponiemen die verwijzen naar een zeer beperkt gebied, zoals straten en huizen (microtoponiemen), spreekt men daarentegen van adresnamen. Immers, zoals het Meertensinstituut opmerkt: "in deze categorie wordt niet de voormalige, maar de actuele woonplaats van de naamdrager genoemd, zijn domicilie als het ware" (curs. van mij, AJW). Adresnamen vormen dus geen subcategorie van de herkomst-naam. Pas als een drager van zo'n adresnaam zich elders vestigt wordt dat microtoponiem tevens een soort herkomstnaam, maar kan toch beter niet zo genoemd worden.

Het is niet altijd mogelijk om een herkomstnaam of adresnaam exact te duiden. Zo kan een naam als Van Cleef duiden op een streek (Land van Kleef of Kleverland), stad (Kleve), maar in principe kan zij ook verwijzen naar een microtoponiem /adres (kleef dan als oude benaming voor 'talud' of 'helling').

Voorbeelden van namen die verwijzen naar een land, gebied of streek:
d'Artois, Julicher, Lardinois, De Vries, Welschen

Voorbeelden van namen die verwijzen naar een plaats:
Aelen, Van Afferden, van Buggenum, van Cruchten, van Dael, Killaars, Van Lom,

Voorbeelden van namen die verwijzen naar een microtoponiem:
Bongaerts, Braeken, Van den Broeck, Op den Camp, Cruijsbergh, Dubois, Van Dijck, Van der Haerdt, In gen Middel, Op den Oordt, Sloesen, Verhaegh, Verstappen