Suilen

Uit Genealogie Limburg Wiki

Algemene informatie

De oudste gegevens over de familie Suilen (Suijlen, Suylen) wijzen op een herkomst uit het huidige Duitsland. De familienaam houdt mogelijk verband met de plaatsnaam Seulen of Suelen.

Swalmen en Asselt

In 1631 trouwt in Roermond Thomas Seylen van Elmpt. De bruidegom woont dan al enkele jaren in Asselt. In 1652 trouwt in Swalmen Goswinus Suylen (eveneens bijgenaamd Van Elmpt) met Cornelia Driessen, dochter van Andries Hendrix. Samen met zijn vrouw koopt Goossen Suelen in 1661 een stukje gemeentegrond. Na het overlijden van zijn eerste vrouw hertrouwt hij in 1672 met Aleidis Pijpers. Heijncken Suijlen, zoon uit het eerste huwelijk, verkoopt in 1699 samen met Gossen Jansen het ouderlijk huis in de Heikamp. Vermoedelijk gaat Heijncken daarna elders wonen. Latere gegevens ontbreken.

Mogelijk houdt de familienaam Suilen verband met een tak uit de omgeving van Anholt (Dld). Elmpt en Anholt vormden immers uitersten in het graafschap Gelre in die tijd. In de omgeving van Anholt heeft tevens een dorpje Suelen bestaan, dat door een meander van de Rijn is "verdronken".

Beesel en Belfeld

In 1637 kopen Evert Ellens en zijn vrouw Neesken Suilen een huis in Beesel. Ook deze Neesken wordt in een akte van 1639 Van Elmpt genoemd.
In 1665 is een Jan Suilen doopgetuige te Belfeld. Tijdens een voogdgeding in 1671 klaagt Jan Suelen over een voetpad bij de Klaashof te Reuver. Hij dient in 1673 in Beesel een declaratie in wegens schade geleden door ingekwartierde soldaten. Latere gegevens ontbreken.

Suilen in de 20e eeuw

De volkstelling van 1947 noemt 112 personen, waarvan 107 in Limburg. De telefoongids van 1993 kent 38 aansluitingen onder de naam Suilen, met de nadruk op de regio Roermond.