Meuter

Uit Genealogie Limburg Wiki
Tree3c.jpg

Algemene informatie

De familie Meuter treffen we vooral aan in Swalmen en omgeving. De eerste gegevens zijn wat onduidelijk. Zo was een Joannes Meuters in 1607 doopgetuige in Roermond bij een gezin Vorstermans. Dit betreft Jan Muters genaamd Fijnemans, zelf gehuwd met een Vorstermans. Daarnaast zijn er wat aanwijzingen voor een verwantschap met de adellijke familie Van Velraedt genaamd Meuter. Zo werd een Johan van Velraedt genaamd Meuter in 1627 als hulder van Margaretha von Hundt door de hertog van Gelre beleend met de Naborch en Nieuwenhof in Swalmen, de heerlijkheid Tegelen met het kasteel Holtmeulen en de Putting te Kessel.

In 1617 probeerden Gerard Meuters, smid te Swalmen, en zijn vrouw Mechteld Gulickers een huis te kopen in Venlo; deze aankoop werd echter ongedaan gemaakt na naasting. In 1621 kochten ze alsnog land in Venlo en het lijkt er daarmee op dat ze daar ook woonden.

In 1622 was een Joannes Meuters doopgetuige te Asselt. Jan was in 1624 voorzitter van de schepenbank van Swalmen en Asselt, vermoedelijk als gerechtsbode. Mogelijk was hij dezelfde die in 1631 werd genoemd als landeigenaar te Rijkel onder Beesel. Dit land was dan mogelijk afkomstig van zijn vrouw. In de oudste doopregisters van Asselt vinden we Jan Meuters en zijn vrouw Margaretha Slabbers in 1634 als trotse ouders van een dochter Henrica. In 1637 verkochten Jan en Gritgen land te Rijkel.

Arnold Meutters wordt in 1621 genoemd als voorzitter van de schepenbank. Ook hij was gerechtsbode en daarom zat hij soms de vergaderingen voor bij afwezigheid van de scholtis. Tijdens een voogdgeding in 1624 werd er over hem geklaagd omdat zijn schuur voor overlast zorgde bij het naastgelegen kerkhof van Swalmen. Mogelijk was Aret smid, net als voor hem Gerard Meuters uit Swalmen. Hij was overleden voor 1629, toen zijn halfzus Liesbeth op die Burgh goederen overdroeg aan haar neef Johan Meutters in ruil voor levensonderhoud. Kennelijk boterde het niet tussen beiden en in 1630 werd de overeenkomst weer ontbonden. Liesbeth trok vervolgens in bij een tante.

Een akte uit 1639 noemt Albert Meuters als voorzitter van de schepenbank, eveneens als gerechtsbode. Vanaf Albert Meuter en zijn vrouw Gertrudis Wittecremers wordt het genealogisch allemaal wat eenvoudiger, vooral door de aanwezigheid van DTB-registers in combinatie met veel andere aanvullend bronnen.

Op het eind van de 18e eeuw verhuisde een Meuter vanuit Leeuwen bij Reuver naar Deventer, waardoor ook daar een tak verder ging.

Bij de volkstelling van 1947 waren er 76 personen met de naam Meuter, waarvan 48 in Limburg. De telefoongids van 1993 noteert 43 telefoonaansluitingen, waarvan het merendeel in Roermond en Swalmen.

Literatuur

  • J. Verzijl, De burgerfamilie Meuter(s) en hare verwantschap met het adellijk geslacht Van Velrae(d)t genaamd Meuter(s), In: Maasgouw 1930-31, blz. 43.

Johan Meuter, scholtis, bleek een zegel te hebben dat dit verband aantoonde. Hangende aan een charter van 27 mei 1662 van het kapittel van de H. Geest te Roermond, vertoonde dit zegel als wapen drie ruiten, geen helmteken, en randschrift als naam.
Het tweede zegel van Albert Meuter, eveneens scholtis, hangende aan een charter van 6 januari 1691, eveneens van het kapittel van de H. Geest, vertoonde als helmteken een zittende gehalsbande hond.
Met name de ruiten op genoemde zegels geven de verwantschap aan. Want Jonker Henrich van Velraet genaamd Meuters, schepen van Rijckholt en Breust en scholtis van Oost (overleden 27 februari 1624) voerde als wapen: in blauw drie gouden ruiten. Helmteken: een blauwe brakkenkop en hals; de borst beladen met drie gouden ruiten. Van dit wapen bestaan de volgende varianten:

  • In zilver drie blauwe ruiten. Helmteken: een blauwe ruit tussen een zilveren vlucht.
  • Als hiervoor, maar nu als helmteken een zittende hond met opgeheven rechterpoot tussen een vlucht. Aldus zegelde Johan Meuter, leenman van Heinsberg in 1570.
  • In blauw drie gouden ruiten. Aanziende helm met blauw-gouden dekkleden. Als helmteken een gouden ruit tussen een blauwe open vlucht. Dit was het zegel van Johan Peter von Velrath in 1673 (H.F. Macco, Aachener Wappen und Genealogien, Tafel 1039).

--> Voor meer informatie over de familie Meuter, zie De familie Meuter in de kroniek van Loe Giesen, of een uittreksel m.b.t. Velraet en Meuter hiervan.

Zie ook

Externe links