Fijnemans

Uit Genealogie Limburg Wiki
Tree3c.jpgTree3c.jpg

Algemene informatie

De familie Fijnemans (Feinemans, Finemans, Fynemans) is in de tweede helft van de 16e eeuw aanwijsbaar in de omgeving van Roermond. In 1571 verkopen de eigenaren van kasteel Nieuwenbroeck te Beesel een stuk land aan de broers Rutger en Jan Fynemans en hun vrouwen, respektievelijk Anna van Hamboirch en Mettel Forstermans. Blijkens een akte uit 1573 handelen beide burgers van Roermond in hout. Anna van Hambach, inmiddels weduwe, heeft in 1588 nog grond in Beesel.

Joannes Muter genaamd Fynemans (kennelijk heeft hij een aliasnaam) en zijn vrouw Aleid Vorstermans laten vanaf 1597 in Roermond enkele kinderen dopen. Het is helaas niet duidelijk wiens zoon hij is. Johan Finemans is in 1600 eigenaar van een boerderij op de Plaats in Beesel. In 1601 verkoopt hij samen met zijn zwagers een moeshof te Roermond, in 1604 een gedeelte van een huis aldaar en in 1605 verkopen ze ook hun helft van de boerderij in Beesel. Na de verkoop eisen de eigenaren van kasteel Nieuwenbroeck nog oude rechten op, maar deze kunnen kennelijk niet worden bewezen.

In 1629 blijkt een Jan Finemans ook een van de eigenaren van het Gelderse leengoed genaamd Bijnsleen te Swalmen. Mogelijk is het dezelfde die in 1639 in Roermond een zoon Joannes laat dopen. Deze Jan senior is gehuwd met Agnes van Dore. Het is de laatst bekende vermelding van de familie Fijnemans.

29 juni 1610 ROERMOND ‑ Herman Claess namens zijn echtgenote Mechteld Fijnemans, en Renier, Alitgen en Mechtel Fijnemans, machtigen hun neef Gerardt Coex, schepen en burgemeester te Roermond, en hun broer en schoonbroer Govaert Fijnemans, om het huis op de Oliestraat te Roermond te verkopen, waarvan zij de helft samen met voornoemde burgemeester bezitten (RAL Maastricht, Familiearchief de Magnee te Horn, inv.nr. 119).

Bronnen