Raven

Uit Genealogie Limburg Wiki
Tree3c.jpgTree3c.jpgTree3c.jpgTree3c.jpg

GENEALOGIE RAVEN.

Generatie I


I.1 Joannes RAVEN.
Lambertus en Wilhelmus worden in een akte van 13 maart 1626 broers genoemd.[1]
Hun vader heet waarschijnlijk Jan Raven vanwege een vermelding in het register van inkomsten van het O.L. Vrouw-altaar te Wijnandsrade. Daar betaalt eerst Jan Raven en vervolgens diens zoon Lambertus. Ook zoon Jan wordt wordt vermeld[2]
Van Jan Raven van Aalbeek, gehuwd met Leen Sleijpen, zijn de volgende gegevens bekend:
Op 31 januari 1591 verkocht Gertruit, weduwe Gherardt Meijssen, aan Jan Raven ca. twee morgen land "op de berghe", grenzen aan de erven Jan Weustenraedt, Sijmon Erckens en Jan Raven zelf, voor 28 daalders per morgen.
De weduwe Meijssen had geld nodig om haar huis te laten repareren, hetgeen al door haar man bij zijn leven in gang was gezet, zoals werd bevestigd door de buren Jan Raemeckers, Jan Paumbroeck en Steffen Ploemeckers. Jan Raeven zou het huis voor 20 daalders in orde maken.[3]
Op 21 februari 1608 verklaarde Ghiel Ernens Flodorps, na tochtdoding door zijn vader Ernen Flodorps, vijf grote en acht kleine roeden land in de Scherpenbeck uitschietend op de Trichterweg, naar Aalbeek grenzend aan Huijb Cloeps, naar Haasdal aan Jan Knols, ontvangen te hebben.
Dit land verzette hij nu voor drie jaar aan Jan Raven van Aalbeek, ingaande afgelopen Maria Lichtmis 1608. Jan Raven verstrekte hem 100 gulden.
Het land was bezaaid met koren, tussen beide partijen te delen, hetgeen ook zou gebeuren na terugbetaling van de 100 gulden.[4]
Eveneens op 21 februari 1608 verklaarde Johan Muijlkens van Schimmert dat hij aan Jannen Raven van Aalbeek al drie jaar land in belening had gegeven en dat die belening nu werd voortgezet.
Op 28 november 1615 verklaarde Giel Vlodorps dat hij aan Jan Raeven van Aalbeek een perceel land "in den scherpenbeck" verzet had.[5]
Tegen betaling van 17 stuivers per kleine roede zou het land nu diens eigendom worden.[6]
Op 20 oktober 1616 verkocht Clemens Deckers, gehuwd met Nelen Sijmons, aan Jan Raven van Aalbeek een morgen land "op de berge" achter Aalbeek gelegen, aan weerszijden grenzend aan de koper, voor 14,5 stuiver per kleine roede.[7]
Op 3 november 1616 verstrekte Jan Raven van Aalbeek aan schepen Willem Willems een bedrag van 175 gulden tegen 6,25% rente.[8]
Op 28 juni 1618 verkocht Henrick Meessen van der Straetten namens Willem de Heusch aan Jan Raven van Aalbeek, gehuwd met Leen Sleijpen, anderhalve morgen weiland te Helle onder Aalbeek, genaamd "Bleeckberghe", grenzend aan Jan Raven en Jan Geurten, voor 29 stuivers per kleine roede. Daarvan werd 152 gulden terstond betaald. Het restant beloofde Jan Raven met St.-Remigius af te rekenen.
Gehuwd met Helena SLEIJPEN.[9]
Uit dit huwelijk:

 • 1. Wilhelmus (zie II.1).
 • 2. Lambertus (zie II.2).


Generatie II


II.1 Wilhelmus RAVEN, geboren ca. 1595 (geschat), zoon van Joannes RAVEN (zie I.1) en Helena SLEIJPEN.
Op 23 februari 1617 verkocht Hans Frisschen, gehuwd met Helena, aan Willem Raeven een halve morgen weiland te Aalbeek, grenzend aan Willem Raeven en de koper zelf (!), voor 50 gulden per grote roede.[10]
Op 29 maart 1617 hadden Dirick van Breenraij en Willem Raeven van Aalbeek, als echtgenoten van dochters van wijlen Hans Frisschen van Aalbeek aan hun zwager Johan Haegens overgedragen een bunder en 39 kleine roeden akkerland, zoals hun als huwelijksgift door hun schoonvader gegeven, waarvan het ene perceel, tien grote en drie kleine roeden gelegen bij de "Hoensgracht", grenzend aan de erven Rietraed, Heijn Meesen en het voetpad, het ander perceel, tien grote en 36 kleine roeden, eveneens aldaar gelegen, grenzend aan Gerardt Dries, Dierick Debets en de weg naar Genhout.[11]
Op 29 april 1617 verkocht Jan Raemeckers aan Willem Raven, gehuwd met Catharina Frisschen, een morgen akkerland op de Schimmerterweg, grenzend aan Johan Smitsmans en de verkoper, voor 21 stuivers per kleine roede.[12]
Op 1 maart 1618 verkocht Dyryck van Breenraij aan Willem Raeven drie grote roeden akkerland in het Schimmerterveld "op den hoebosch", grenzend aan Pyncxst en Hendrick de trompetter voor veertien gulden per grote roede.
Willem Raeven verkocht vervolgens dit land voor achttien(!) gulden per grote roede aan Gerardt Janssen, gehuwd met Margaretha.[13]
Op 10 juli 1623 leende Wilhelm Raven, gehuwd met Maria Frischen, 400 gulden tegen 6,25% van Godefridus Horion en stelde daartoe tot onderpand:
a) anderhalve morgen huis met hof binnen het dorp Aalbeek, grenzend aan Willem Vrancken en Willem Mullens;
b) drie morgen akkerland "in de sijpen", grenzend aan Jan Mullens, jonker Passaert en Houbricht Cloops;
c) een morgen akkerland, grenzend aan Jan Rameckers en Jan Smismans;
d) vier grote roeden akkerland, grenzend aan Simon Simons en de straat;
e) twee morgen akkerland "omtrent Aelbeek", grenzend aan Lemmen Raven en Frans Breemen;
f) vijf morgen akkerland "in de sijpen", welke hij kort daarvoor genaast had van Geitgen Joosten en die hij met het geleende geld zou betalen.[14]
Op 14 december 1624 deed Clemens Deckers, na het overlijden van zijn echtgenote Nelen Bisschops, afstand van het vruchtgebruik op een morgen en ettelijke kleine roeden akkerland in het Schimmerderveld, grenzend aan Leonaerdt Houben en de hof van Gerarten Int Hultenhuijs, aan Jan Schuls, weduwnaar Nelen Kicken.
Vervolgens werd het geheel verkocht aan Willem Raven voor 16 stuivers per kleine roede. Het geheel was belast met anderhalve kop rogge aan de armenpacht van Hulsberg.[15]
Op 10 januari 1625 verkocht Willem Raeven, gehuwd met Meijken Frisschen, aan Jan Raemeckers, gehuwd met Catharina Frisschen, een morgen land te Aalbeek op de Schimmerterweg, grenzend aan Jan Smismans en de koper, voor 120 gulden.[16]
Op 10 januari 1626 verkocht Matthijs Bosch aan Willem Raven, gehuwd met Maria Frissen, een halve bunder en 29 kleine roeden weiland binnen Aalbeek gelegen, grenzend aan Jan Odekercken en Jan Coenen, voor twee gulden per kleine roede. Het geheel was belast met drie vaten rogge, waarvoor 12 daalders per vat gekort werd op de koopsom.
De verkoper verklaarde dat hij 300 gulden ontvangen had en dat Willem Raven een perceel akkerland aan de Putterweg, grenzend aan Simon en Anna Frissen, aan hem verzet had.[17]
Eveneens op 10 januari 1626 verkocht Dirck Bredenraedt aan Willem Raven, gehuwd met Maria Frissen, een halve bunder en 84,5 kleine roeden akkerland in vier percelen onder Aalbeek gelegen, voor 23 stuivers per kleine roede.[18]
Op 13 maart 1626 verkocht Willem Raven aan zijn broer Lemmen Raven, gehuwd met Ida Boschouwers, drie morgen weide op de Grachtweg bij Aalbeek, grenzend aan de Grachtweg en Herman Tessers, voor twee gulden per kleine roede. Op de koopsom werd twaalf daalders in mindering gebracht voor een vat rogge, staande op de weide.[19]
Op 27 maart 1626 ruilde Willem Raven met Ercken Sijmons. Hij gaf een morgen weiland te Arensgenhout, grenzend aan de erfgenamen Sijmon Sijmons en de straat. In ruil kreeg hij anderhalve morgen land nabij Aalbeek gelegen, grenzend aan Jan Smismans en de erfgenamen Lambrecht Salms. Bovendien gaf Simons hem nog een zwarte hengst.[20]
Voor de eventuele erfpacht op de weide zou Raven 13 daalders per vat rogge vergoeden.
Op 3 juli 1626 leende Willem Frisschen, zoon van wijlen Cornelis Frisschen, 400 gulden tegen 6,25% van Willem Raven.[21]
Op 27 februari 1628 leende Willem Raven, gehuwd met Maria Frissen, 250 gulden van heer Worcom, burger te Maastricht en stelde daartoe tot onderpand:
a) halve bunder weiland te Aalbeek, grenzend aan Leonardt Frissen en Gerardt Dries;
b) drie morgen akkerland achter voornoemd weiland, grenzend aan Gerken Frissen en voornoemde Leonardt Frissen;
c) een halve bunder akkerland "op de baestert(?) cuijl", grenzend aan Jan Coenen en Bavo Nuchelmans;
d) zes morgen land "op den ouden mergel", grenzend aan Jan Snijders en Jan Jongen;
e) een bunder akkerland tussen Aalbeek en Schimmert "op den bovenbosch", grenzend aan Lemmen Raeven en de erfgenamen van Baltus.[22]
Op 26 april 1658 verschenen Jan Rouschborch, halwfwin op Wijnandsrade, en Willem Raven, halfwin van hof Bongard, mede voor zijn zoon Jan Raven, wonend op het Hofken onder Klimmen, voor notaris Heissen.
Zij verklaarden 100 gulden geleend te hebben van Wijnand Emonts, burger en koopman van Maastricht.[23]
Gehuwd met Maria FRISSEN, dochter van Hans FRISSEN.
Uit dit huwelijk:

 • 1. Joannes (zie III.1).
 • 2. Catharina, geboren ca. 1625, hypothese.

Gehuwd voor de kerk op 24 september 1652 te Klimmen (getuige(n): Fredericus Coenen, Helena Raven) met Lambertus RIETRAEDT, geboren ca. 1620, zoon van Wernerus RIETRAEDT, schepen van Klimmen. {Hij was eerder gehuwd voor 3 juli 1641 met Catharina JOOSTEN, geboren ca. 1621, overleden op 29 maart 1652 te Klimmen, dochter van NN JOOSTEN, smid, en Ida THEUNEN.}

 • 3. Magdalena, geboren ca. 1630, overleden op 7 januari 1713 te Klimmen, vidua.

Gehuwd voor de kerk op 30 april 1654 te Klimmen (getuige(n): Petrus Schepers, Nicolaus Speissen, Nicolaus Jacobs) met Jacobus RAMECKERS, geboren ca. 1630, overleden op 27 april 1706 te Klimmen, maritus Magdalena Raven, mogelijk broer van Wilhelmus Ramaeckers, gehuwd met Tecla Jacobs, en van Petrus, gehuwd met Catharina Mennens

 • 4. Helena, geboren ca. 1630, overleden op 30 mei 1711 te Klimmen.

Gehuwd voor de kerk op 22 oktober 1652 te Klimmen (getuige(n): Nicolaes Rameckers, Adam Segers) met Egidius WOUTERS, geboren ca. 1630, overleden op 17 oktober 1688 te Klimmen

 • 5. Maria, geboren ca. 1635.

Gehuwd met Franciscus ONNOUW, gedoopt op 2 april 1634 te Wijnandsrade, begraven op 10 november 1682 te Wijnandsrade op 48-jarige leeftijd, zoon van Everardus ONNOUW en Catharina SCHOORENS.
Op 13 maart 1672 verklaarde Meijken Raeven, echtgenote van Frans Onnouw, wonende tot Brommelen onder Wijnandsrade, bijgestaan door zwager Joannes Onnouw, dat Hendrick Munnickx, burger en koopman van Maastricht, wegens geleverde waren en vruchten en geleend geld 70 gulden en vijf stuivers te vorderen had. Opgeteld bij de 29 gulden en 15 stuivers die zij deze nog ontving, maakte dat een schuld van 100 gulden. Zwager Jan Onnouw, gehuwd met Lisken Smeets, stond borg voor de betaling en stelde daartoe tot onderpand anderhalve morgen land aan de Biessebeek onder Wijnandsrade, grenzend aan de erfgenamen Peter Nuchelmans, Thijs Cremers en jonker Agris van Laar; voorts een morgen en vijf kleine roeden weiland, eveneens aan de Biessebeek gelegen, grenzend aan de erfgenamen Houb Smeets en de heer van Wijnandsrade.[24]

II.2 Lambertus RAVEN, ca. 1600 (geschat), mogelijk overl. Nuth 8 oktober 1658, in ieder geval overleden voor 20 oktober 1659, zoon van Joannes RAVEN (zie I.1) en Helena SLEIJPEN
Gehuwd met Ida BOSHOUWERS
Op 13 maart 1626 verkocht Willem Raven aan zijn broer Lemmen Raven, gehuwd met Ida Boschouwers, drie morgen weide op de Grachtweg bij Aalbeek, grenzend aan de Grachtweg en Herman Tessers, voor twee gulden per kleine roede. Op de koopsom werd twaalf daalders in mindering gebracht voor een vat rogge, staande op de weide.[25]
Zijn kinderen Joannes en Simon Raven als broers genoemd in de huwelijksdispensatie van het echtpaar Joannes Limpens en Maria Barbara Spijkers in 1760.<ref[26]
Kinderen:

 • 1. Jan (zie III.2).
 • 2. Simon (zie III.3).


Generatie III


III.1 Joannes RAVEN, geboren ca. 1620 (geschat), overleden op 28 juli 1678 te Klimmen, zoon van Wilhelmus RAVEN (zie II.1) en Maria FRISSEN.
Op 20 juni 1656 verklaarde Peter Deus, ongehuwde zoon van Merten Deus, dat hij reeds geruime tijd tot volle tevredenheid bij zijn zwager Jan Raven te Klimmen logeerde. Hij zou daar graag willen wonen in ruil voor al zijn goederen. Jan Raven moest zijn zwager daarvoor kost, inwoning en kleding verschaffen en na zijn dood een goede begrafenis regelen. Bovendien moest tijdens de begrafenis aan de armen een malder rogge geschonken worden. Tevens zouden zijn broers Lemmen en Paulus Deus elk een pond groot krijgen. Verder moesten alle kleren aan Paulus Deus gegeven worden.[27]
Op 15 juni 1657, ten overstaan van notaris Heissen, leende Jan Raven, gehuwd met Anna Duijs, 100 gulden tegen 6,25% van Paulus Hermans, gehuwd met Nelen Jaspers.
Tot onderpand stelde hij een morgen weiland te Klimmen, grenzend aan Houb Houben en Lemmen Deus.[28]
Op 2 maart 1658, ten overstaan van notaris Heissen, leende Jan Raven, gehuwd met Anna Duijs, 250 gulden tegen 6,25% van Paulus Hermans, gehuwd met Nelen Jaspers.
Tot onderpand stelde hij zijn huis en hof te Klimmen, groot een morgen, grenzend aan Lemmen en Paul Deus, alsmede een weide onder Klimmen in de scrubbe, opwaarts Paulus Deus, neerwaarts uitschietend op Custers koolhof erven van Peter Jacobs en de vloedgraaf.[29]
Jan Raven, gehuwd met Anna Deus, leende op 17 juli 1663 van Paulus Hermans, gehuwd met Nelen Jaspers, 600 gulden tegen 6,25% en borgde met zijn huis en hof te Klimmen, groot een morgen en grenzend aan Paulus en Lemmen Deus. Verder borgde hij met een halve morgen weiland naast Paulus Deus, een morgen weide naast Houb Houben en Lemmen Dirckx en een morgen akkerland op de Cruijsboom tussen Merten Odekercken en Paulus Deus.[30]
Op 9 februari 1664 verscheen Jan Raven, man en voogd van Anna Dues, voor notaris Natalis te Maastricht.
Hij verklaarde 100 gulden tegen 6,25% geleend te hebben van Peter Boijmans, voor wie diens echtgenote Jenneken Heuts optrad.
Tot onderpand stelde hij een morgen land aan Kickenbroek, grenzend aan Jan Quax en Paulus Dues.[31]
Op 12 december 1667 verkochten Paulus Deus en zijn zoon Willem, samen met Jan Raven, gehuwd met Anna Deus, aan Corst Crijns, gehuwd met Maria Eijssen, 86 kleine roeden weiland "tot Rauben" onder Klimmen, grenzend aan Lijenaert Cordeweens, Peter Eeser(?) en de straat, voor 88 gulden. Het geheel was belast met zeven koppen rogge aan het klooster St.-Gerlach.[32]
Op 5 februari 1676 verkochten Jan Raven [en zijn zwagers] Gilis Wouters, Jeuck Rameckers en Frans Onnouw, mede voor de afwezige en minderjarige kinderen, aan Willem Willems, gehuwd met Helena Frisschen, de volgende onroerende goederen:
a) een halve bunder zes kleine roeden en zes voet weiland "de gatsweijde" te Aalbeek, grenzend aan heer Paludanus, de koper en de straat;
b) 157 kleine roeden akkerland achter deze weide gelegen, grenzend aan Peter Knols, de koper en heer Paludanus;
c) 48 kleine roeden minus drie voet akkerland "aen sinter Jans roie(?)", grenzend aan de "gemeijnen wech" en de koper.
Iedere kleine roede weide kostte 30 stuivers en iedere kleine roede akkerland 20 stuivers.
De goederen waren belast met een vat rogge aan de pastorie van Wijnandsrade, te korten met 24 gulden op de koopsom.
De opbrengst zou besteed worden aan de aflossing van een kapitaal dat Willem Raven "over langen tijt" had opgenomen.
Volgens kwitantie van 19 oktober 1676 was de koopsom voldaan en aan de erfgenamen Worckum een bedrag van 700 gulden uitbetaald.[33]
Gehuwd voor de kerk op 16 oktober 1641 te Klimmen (getuige(n): Petrus Ploechmeckers, Nicolaes Moenen, Godefridus Bemelmans e.a.) met Anna DUIJS, geboren ca. 1620, overleden op 16 maart 1702 te Klimmen, dochter van Merten DUIJS en Anna HOUBEN.
Uit dit huwelijk:

 • 1. Wilhelmus (zie IV.1).
 • 2. Sophia, gedoopt op 2 november 1643 te Klimmen (getuige(n): Leonardus Speirtz, Anna Boemans).
 • 3. Joannes, gedoopt op 16 februari 1645 te Klimmen (getuige(n): Joannes Coenen, Elisabeth Frissen).
 • 4. Anna, gedoopt op 31 mei 1646 te Klimmen (getuige(n): Martinus Odekercken, Catharina Frissen), overleden op 18 april 1649 te Klimmen op 2-jarige leeftijd.
 • 5. Helena, gedoopt op 10 februari 1648 te Klimmen (getuige(n): Joannes Widdershoven, Anna Smeetz).

Gehuwd voor de kerk op 24-jarige leeftijd op 11 februari 1672 te Klimmen (getuige(n): Petrus Jaecken, Gertrudis Ploechmeckers) met Wilhelmus RIETRAEDT, 30 jaar oud, gedoopt op 10 april 1641 te Klimmen (getuige(n): Wolterus Rietraedt, Margaretha Moenen), buitenechtelijk, zoon van Joannes RIETRAEDT, slotenmaker, en Catharina MOENEN.
Op 5 april 1681 vond een goederenruil plaats tussen de broers Willem Rietraet, als man en voogd van Helena Raven, en Weren Rietraet, ongehuwd en onmondig.
Weren gaf aan zijn broer het huis genaamd "den haegh", met stallen, weide en koolhof, en met noet meer belast dan anderhalf vat rogge aan de kerk van Klimmen, waarvoor hij garant stond.
In ruil gaf Willem aan zijn broer 162 kleine roeden weiland tot Craubeek, grenzend aan de pastorie en de erfgenamen Lendert Cordeweners, hoofdzijde de gemene weg, belast met anderhalf vat rogge aan de pastorie van Klimmen.
Verder gaf hij de schuur en annexe bebouwing achter het huis van Jan Rietraedt en Willem Palmen, alsmede 80 kleine roeden akkerland in de Hekerdel, grenzend aan Thijs Baltus en Weren Rietraet.
Tevens zou Willem aan zijn broer nog 330 gulden geven, 150 schoven en 50 latten.[34]

 • 6. Martinus, gedoopt op 28 april 1652 te Klimmen (getuige(n): Joannes Slangen, Elisabeth Penris), overleden op 15 februari 1654 te Klimmen op 1-jarige leeftijd.
 • 7. Gertruid, gedoopt op 12 juli 1654 te Klimmen (getuige(n): Lambertus Raeven, Maria van Brempt).
 • 8. Maria, gedoopt op 5 augustus 1656 te Klimmen (getuige(n): Aegidius Wouters, Catharina Schrijen).

Gehuwd 1679 te Klimmen met Wilhelmus PLUCHMECKERS, gedoopt op 27 januari 1651 te Heerlen (getuige(n): Reinerus Custers, Cornelia Coenen), overl. na 26 juli 1730, zoon van Wilhelmus PLEUCHMEKERS en Catharina RIETRAEDT.

 • 9. Anna, gedoopt op 14 juli 1659 te Klimmen (getuige(n): Jacobus Rameckers, Maria Vijgen).
 • 10. Martinus, gedoopt op 19 december 1660 te Klimmen (getuige(n): Franciscus Onnouw, Gertrudis Frissen).
 • 11. Michael, gedoopt op 5 augustus 1663 te Klimmen (getuige(n): Michael Beckers, Joanna Gielen).


III.2 Jan RAVEN, geb. ca. 1630 (geschat), overleden op 14 februari 1697 te Nuth, zoon van Lambertus RAVEN en Ida Boshouwers (zie II.3).
Op 26 juni 1651 ruilde Claes Diederen, gehuwd met Jenne Peters, onroerende goederen met Jan Raven, ongehuwd.
Jan Diederen gaf 2,5 morgen akkerland in twee percelen op de Grachtweg, het een grenzend aan Trijn Peters, weduwe Ercken Gruijsen en Henrick van Diest, het ander aan Jan Mullens en Lemmen Raven, hoofdzijde "de sijpe", en verder een stuk "op de sleutel", grenzend aan Thomas Wustenraedt en Willem Habets, hoofdzijde erven van de Coeck.
Jan Raven gaf in ruil een morgen akkerland, grenzend aan Jan Habets en Quentgen van Haesdal, hoofdzijde de Lintgensweg.
Claes Diederen mocht van zijn geruilde goederen de helft van de staande gewassen houden en kreeg voor elke roede die hij meer had ingebracht 27 stuivers. Ook zou hij nog een paar nieuwe schoenen krijgen en een "viersloot" of de waarde ervan, resp. 3,5 en 6 gulden.
Lemmen Raven ondertekende de akte voor zijn zoon.[35]
Op 20 juli 1658 verkocht Jan Raven aan Jan van Kerckherderen en Margareta Borsten een morgen akkerland bij Aalbeek, grenzend aan Reijner Reijners Boschouwers(!) en Frans Raemeeckers, voor 23 stuivers per kleine roede.[36]
Op de genachting van 20 oktober 1659 liet Trineken Cregers Simon en Jan Raven, erfgenamen van wijlen hun vader Lemmen Raven, dagen, vanwege een schuld van 150 gulden die zij bij wijlen haar man hadden.[37]
Op 1 februari 1662 leende Jan Raven, gehuwd met Truijtgen Frissen, 200 gulden tegen 6,25% van Johan Buckems, burger van Maastricht. Tot onderpand diende vijf morgen huis met hof en weide te Helle onder Nuth, grenzend aan Sijmon Raven, Jan Mullens, Brul Jan, de erven van Houb Odekercken en de weg door Helle, belast met een kop rogge aan de kerk van Wijnandsrade.
Deze lening werd op 3 juli 1666 afgelost.[38]
Op 5 augustus 1665 verkocht Servaes Lijmpens, gehuwd met Meijcken Boonen, aan Jan Raven, gehuwd met Truijtgen Frissen, een halve bunder en 36 kleine roeden akkerland nabij Helle onder Nuth, grenzend aan Sijmon Raven, Jan Wuestenraedt, Dirck Dremmen en Corst Frissen, voor 15 stuivers per kleine roede.[39]
Op 7 februari 1667 verkocht Encken Frissen, weduwe Jan Bosch, bijgestaan door haar broer Nicolaes Frissen, landmeter, en door haar schoonzoon Andries Sijben, aan Jan Raven, gehuwd met Truijtgen Frissen, drie morgen weiland te Helle onder Nuth, grenzend aan Jan Smismans, Jan Raven, het erf van Houb Odekercken, Sijmon Raven en de straat door Helle. Het geheel was belast met vijf vierde pond was aan de kerk van Nuth. Iedere kleine roede kostte twee gulden. Het geld moest binnen acht dagen te Maastricht aan de heer Lodewicus, predikant te Maastricht, betaald worden.'[40]'
Op 23 december 1693 sloot Jan Raven, gehuwd met Anna Meijs, een akkoord met Hans Jurgen Bour, gehuwd met Ida Raven. Zij was de dochter van Jan Raven uit zijn eerste huwelijk. Er werd afgesproken dat de erfrechten op de nalatenschap van wijlen haar, niet met naam vermelde, moeder met 100 pattacons voldaan zouden worden. Ter plaatse werden 33 pattacons uitbetaald. De volgende 33 pattacons zouden op 1 oktober 1695, het restant twee jaar later uitbetaald worden.[41]
Op 9 juli 1696 werd een conflict bijgelegd tussen Maria Stassen, weduwe Henricus Munix, en haar kinderen enerzijds, en Jan Raven anderzijds. Op 10 mei 1687 had Maria Stassen aan Jan Raven een huis met weide, ongeveer 50 kleine roeden groot en gelegen te Helle-Nuth, grenzend aan Jan Raven en Vaes Swelsen, overgelaten. Maar Jan Raven had tot nu toe niet van zijn aankoop kunnen genieten. Afgesproken werd dat Maria Stassen, die de aankoopsom nog niet van Raven gekregen had, Peter Sijben aan zou spreken op negen jaar gebruik van het huis en de wei. Verder verkocht zij bij deze aan Jan Raven voor 350 gulden twee stukken land op de Grachtweg, het een ter grootte van 155,5 kleine roede, het ander 53 kleine roeden. Jan Raven betaalde ter plekke 50 gulden. Tot borg voor het overige geld stelde hij zijn huis en hof met weide te Helle, groot twee bunders, en twee morgen land achter de weide.[42]
Op 28 augustus 1696 kocht Jan Raven van Jan Smitsmans, gehuwd met Cornelia Aerts, 250 roeden land op de Nelisweg naast Jan Raven zelf, elke kleine roede voor 18 stuivers, alsmede nog twee elzen en een vracht kolen. Het land was belast met anderhalf vat rogge aan de kerk van Wijnandsrade en een half vat rogge aan de schutterij van Wijnandsrade, het vat gerekend aan tien pattacons, te korten op de prijs. Van de gewassen mocht de koper alleen het stro genieten, de rest was voor de verkoper.[43]
Op 18 januari 1697 werd ten woonhuize van Jan Raven, "cranck van lichaem wegens de accident aen een been", diens testament vastgelegd. Hij meldde dat hij een kind had uit zijn eerste huwelijk met wijlen Anna Swilden en drie kinderen met Anna Meijs. Zijn vier kinderen zouden gelijkelijk delen. Mocht Anna Meijs na zijn dood hertrouwen dan zouden de kinderen de helft van alle goederen direct mogen opeisen. Anna Meijs mocht dan het vruchtgebruik hebben van de andere helft die na haar dood aan de vier kinderen zou toekomen. Indien zij niet hertrouwde, mocht zij het vruchtgebruik van alle goederen genieten. De kinderen zouden bij hun huwelijk elk een bunder land krijgen, elk twee koeien en een varken, de dochters een bed met toebehoor en de zonen de waarde daarvan. Verder mocht zijn vrouw de goederen "aen den bergh" verkopen om een schuld van 67 pattacons aan zijn schoonzoon in Duitsland (= Hans Jurgen Bour) af te lossen.[44]
Ondertrouwd (1) op 3 oktober 1656 te Heerlen. Hervormde Gemeente, gehuwd op 15 oktober 1656 te Heerlen. Hervormde gemeente, gehuwd voor de kerk op 5 november 1656 te Heerlen met Gertrudis FRISSEN, overleden op 12 januari 1671 te Nuth.
Gehuwd voor de kerk (2) op 8 juli 1671 te Nuth (getuige(n): E.H. Melchior Canisius, Henricus Schepers) met Maria LOIJEN, overleden op 3 oktober 1672 te Nuth.
Gehuwd voor de kerk (3) op 2 januari 1675 te Nuth met Anna SWILDEN, overleden nov. 1675 te Nuth.
Gehuwd voor de kerk (4) op 2 maart 1677 te Nuth met Anna MEIJS, 26 jaar oud, gedoopt op 1 januari 1651 te Nuth (getuige(n): Leonardus Corffs, Anna Tessers), overleden op 3 juli 1701 te Nuth op 50-jarige leeftijd, begraven op 5 juli 1701 te Nuth, dochter van Joannes MEIJS en Gertrudis LIJMPENS.
Uit het eerste huwelijk:

 • 1. Jan, geboren ca. 1660, (geschat)

Hij deed op 25 juni 1685 afstand van zijn erfdeel en ging in krijgsdienst onder Venetiaanse vlag.[45]

 • 2. Maria, gedoopt op 23 april 1661 te Nuth.
 • 3. Ida, geboren ca. 1663, (geschat), gehuwd met Hans Jurgen BOUR.
 • 4. Catharina, gedoopt op 30 april 1665 te Nuth (getuige(n): Maximilianus Schepers, Joanna Rameckers), naam moeder Rameckers.
 • 5. Lambertus, gedoopt op 28 juni 1667 te Nuth (getuige(n): Joannes Lonis, Anna ... uit Klimmen).
 • 6. Petrus, gedoopt op 4 januari 1669 te Nuth (getuige(n): Antonius Henricus Asbach, Catharina Raven).

Uit het tweede huwelijk:

 • 7. Lambertus, gedoopt op 13 september 1672 te Nuth (getuige(n): Joannes Gruels, Catharina Raven).

Uit het derde huwelijk:

 • 8. Maria, gedoopt op 3 november 1675 te Nuth (getuige(n): Jacobus Wauben, Elisabeth Swildens), overleden op 23 december 1746 te Wijnandsrade op 71-jarige leeftijd.

Gehuwd voor de kerk op 21-jarige leeftijd op 22 mei 1697 te Wijnandsrade met Joannes EGGEN, 31 jaar oud, gedoopt op 18 mei 1666 te Wijnandsrade (getuige(n): Godefridus Limpens, Helena Smiets), overleden op 30 april 1747 te Wijnandsrade op 80-jarige leeftijd, zoon van Stephanus EGGEN en Emerentiana MEIJS.
Uit het vierde huwelijk:

 • 9. Lambertus, gedoopt op 27 augustus 1678 te Nuth (getuige(n): Petrus Pluchmeckers namens Stephanus Eggen), overleden voor 1684.
 • 10. Joannes (zie IV.2).
 • 11. Gulielmus, gedoopt op 24 februari 1681 te Nuth (getuige(n): Joannes Roex, Catharina Raven namens Maria Raven), overleden voor 1686.
 • 12. Lambertus (zie IV.3).
 • 13. Guilielmus, gedoopt op 8 december 1686 te Nuth (getuige(n): Gulielmus Canisius, Anna Stassen), overleden voor 1693.
 • 14. Helena, gedoopt op 21 augustus 1689 te Nuth (getuige(n): Jacobus Meijs, Ida Bemelmans), overleden op 7 augustus 1724 te Hulsberg op 34-jarige leeftijd.

Gehuwd voor de kerk op 20-jarige leeftijd op 9 februari 1710 te Hulsberg met Mathijs BALTUS(SEN), overleden op 23 september 1729 te Hulsberg, zoon van Joost BALTUS(SEN) en Anna ONNOUW.

 • 15. Wilhelmus, gedoopt op 30 maart 1693 te Nuth (getuige(n): Nicolaus Wallen, Ida Raven).


III.3 Simon RAVEN, geb. ca. 1625 (geschat), zoon van Lambertus RAVEN en Ida Boshouwers (zie II.3).
Gehuwd met Maria RAEMECKERS.
Uit dit huwelijk:

 • 1. Ida, geboren ca. 1660, (geschat), overleden op 29 mei 1736 te Helle-Nuth, senex vidua.

Op 26 november 1705 verklaarde Dirck Drummen, gehuwd met Heijleken Maes dat hij op 10 maart 1705 aan Itgen Raven, weduwe Paulus Eggen, ca. een morgen land nabij Helle onder Nuth, grenzend aan Peter Muijlkens, Lijsbet Drummen, de vloedgraaf en Lemmen Loijen, verkocht had. Iedere kleine roede kostte 19 stuivers en twee oort.[46]
Op 16 april 1707 verkocht Marten Cobben, gehuwd met Marie Coumans, 174 kleine roeden akkerland op de Nelisweg, grenzend aan Jacob van der Schuijren, de weg, Guilliam Dael en Ida Welden, weduwe Ercken Tummers, aan Ida Raeven, weduwe Paulus Eggen, en haar kinderen Mathijs en Marie Eggen. Iedere kleine roede kostte 18 1/2 stuiver.[47]
Gehuwd voor de kerk (1) op 29 oktober 1678 te Nuth met Paulus EGGEN, 21 jaar oud, gedoopt op 14 juni 1657 te Schinnen, overleden op 18 mei 1704 te Nuth op 46-jarige leeftijd, afstamming hypothetisch, zoon van Christianus EGGEN en Petronella BAGGEN.
Gehuwd voor de kerk (2) op 2 juli 1706 te Nuth (getuige(n): Wilhelmus Schepers, Godefridus Maes). Petrus Vonck viduus et Ida Raven vidua met Petrus VONCKEN, overleden op 20 april 1728 te Helle-Nuth, senex.

 • 2. Cornelia, gedoopt op 22 april 1663 te Nuth (getuige(n): Joannes Habets, Catharina Raven), overleden op 23 mei 1740 te Terstraten-Nuth op 77-jarige leeftijd.

Gehuwd voor de kerk op 28-jarige leeftijd op 14 september 1691 te Schin op Geul met Matthias EGGEN, 24 jaar oud, gedoopt op 26 oktober 1666 te Nuth (getuige(n): Ida Gruels namens Maria e.v. Servatius Limpens), overleden op 19 september 1725 te Terstraten-Nuth op 58-jarige leeftijd, zoon van Henricus EGGEN en Gertrudis MAES.

 • 3. Joanna.


Generatie IV


IV.1 Wilhelmus RAVEN, gedoopt op 3 juli 1642 te Klimmen (getuige(n): Martinus Beckers, Judith Frissen), overleden voor 1704, zoon van Joannes RAVEN (zie III.1) en Anna DUIJS.
Willem Raeven tot Aelbeeck gehoort onder Wijnandtsraede gelt iaerlijcx oock uijtten voornoemden post van twee vaten eenen cop rogge
Onderpandt sijn goet tot Aelbeeck[48]
Op 15 september 1738 werd een akte van scheiding en deling opgemaakt door landmeter Henricus Rhoen, aangaande de nagelaten goederen van Willem Raven en zijn weduwe Judith Heuts.
Helger Raven kreeg een zil land op de Heggerberg, vallend onder de leenhof Schinnen, grenzend aan de hof Dammerscheijdt en Jan Heuts, gewaardeerd 75 gulden, te korten met de last van een vat rogge aan huis Schiffelder, gewaardeerd 40 gulden
Willem Raven kreeg 109 kleine roeden land op de Winthagerberg "op den kreckel", grenzend aan de weduwe Nelis Nijsten en Jan Heuts, gewaardeerd 109 gulden, te korten met anderhalf vat haver aan huis Cortenbach, gewaardeerd 30 gulden.
Godefridus Ubachs kreeg 103 kleine roeden land op de Bergschenweg, grenzend aan Cobus Jansen, Andries Keufkens en de weg, gewaardeerd 118 gulden en negen stuivers. Hij moest aan Helger Raven 25 gulden 10 stuivers en drie oort betalen tegen Pasen 1739.
De erfgenamen Cornelis Wijnants kregen 116 kleine roeden land "aen de Cunder Wijen op de vijf sillen", grenzend aan Jan Heuts, weduwe Thies Welden en de weg, gewaardeerd 139 gulden en vier stuivers. Zij betaalden aan Helger Raven 32 gulden zeven stuivers en twee oort en aan Willem Raven 13 gulden 18 stuivers en een oort, te voldoen tegen Pasen 1739.[49]
Gehuwd voor de kerk (1) op 32-jarige leeftijd op 21 oktober 1674 te Klimmen (getuige(n): Petrus Raven, Margaretha Duijs), parochianus de Climmen, parochiana de Wijnandsrade met Agnes SIJBEN, overleden op 27 augustus 1687 te Wijnandsrade.
Ondertrouwd (2) op 24 april 1688 te Heerlen (getuige(n): zijn broer Marten Raven en Trijneken Retra zijn nicht, haar broer Hilger en haar zus Odilia Heuts), weduwnaar Agnes Sijben van Wijnandsrade, jongedochter van Overst-Voerendaal, gehuwd voor de kerk op 45-jarige leeftijd op 11 mei 1688 te Wijnandsrade met Judith HEUTS, 32 jaar oud, gedoopt op 7 maart 1656 te Voerendaal (getuige(n): Frans Hanen, Entgen Severmans), treedt 14 juli 1741 nog op als doopgetuige, dochter van Hilgerus HEUTS en Anna SCHEREN.
{Zij is later ondertrouwd op 14 juni 1704 te Heerlen (getuige(n): Hendrik Heuts, Margrite Ubachs), jongeman van Voerendaal, weduwe van Puth, gehuwd voor de kerk op 48-jarige leeftijd op 24 juni 1704 te Voerendaal met Godefridus DAEMEN, broer van Maria (gehuwd met Thomas Boumans), Hendrik en Peter (gehuwd met Anna Habets).}
Op 25 augustus 1739 kreeg Helger Raven van zijn moeder Judith Heuts, weduwe van Willem Raven en Geurd Daemen, twintig rijksdaalders, staande op haar woonhuis en afkomstig van haar tweede echtgenoot. Helger beloofde zijn moeder haar leven lang kost en inwoning te verschaffen.[50]
Uit het eerste huwelijk:

 • 1. Joannes, gedoopt op 11 maart 1678 te Klimmen (getuige(n): Petrus Jeucken namens Jacobus Rameckers, Sybilla Schoenmakers).
 • 2. Christina, gedoopt op 2 februari 1681 te Wijnandsrade (getuige(n): Wilhelmus Pleumeckers, Gertrudis Busch).
 • 3. Petrus, gedoopt op 4 maart 1683 te Wijnandsrade (getuige(n): Joannes Raven, Maria Willems).
 • 4. Maria, gedoopt op 12 september 1685 te Wijnandsrade (getuige(n): NN, Elisabeth Coenen).

Uit het tweede huwelijk:

 • 5. Anna, gedoopt op 22 maart 1689 te Wijnandsrade (getuige(n): Hilgerus Heuts, Anna Duesch).

Gehuwd met Cornelius WIJNANTS.

 • 6. Hilgerus (zie V.1).
 • 7 Martinus, gedoopt op 2 februari 1693 te Wijnandsrade (getuige(n): Egidius Ramaekers, Odilia Heuts).
 • 8. Wilhelmus, gedoopt op 29 mei 1695 te Wijnandsrade (getuige(n): Hilgerus Heuts, Christina Eggen), overleden op 14 januari 1768 te Voerendaal op 72-jarige leeftijd.

Hij was in 1750 halfwin op de hof Put onder de schepenbank Klimmen.[51]
Ondertrouwd op 12 oktober 1737 te Heerlen (getuige(n): Helger Heuts, Elisabeth Meis), jongeman van Voerendaal, jongedochter van Kunrade, gehuwd voor de kerk op 42-jarige leeftijd op 27 oktober 1737 te Heerlen met Cornelia MEIJS, 30 jaar oud, gedoopt op 15 augustus 1707 te Voerendaal (getuige(n): Theodorus Habets namens E.H. Cuipers kanunnik St.-Albert, Catharina Jongen namens Cornelia Meijs), dochter van Michael MEIJS en Maria a CAMPO.

 • 9. Arnoldus, gedoopt op 27 oktober 1697 te Wijnandsrade (getuige(n): NN Pleugmaekers, Anna Raven).
 • 10. Maria, gedoopt op 28 maart 1700 te Voerendaal (getuige(n): Odilia Heuts namens Beatrix Heuts, Theodorus Habets namens Fredericus Rietraet).

Gehuwd met Godefridus UBACHS, gedoopt op 31 mei 1701 te Voerendaal, zoon van Joannes UBACHS en Margaretha DOTENE.

IV.2 Joannes RAVEN, geboren ca. 1680, overleden op 22 februari 1770 te Helle-Nuth, begraven op 24 februari 1770 te Nuth, zoon van Jan RAVEN (zie III.2) en Anna MEIJS.
Op 21 oktober 1712 legde Jan Raven, circa 30 jaar oud, een verklaring af voor de schepenbank Nuth. Hieruit blijkt dat hij in Helle woonde.[52]
Op 28 mei 1731 verkocht Jan Eggen aan Jan Raven, gehuwd met Judith Mulkens, 99 kleine roeden akkerland op de Grachtweg te Helle onder Nuth, oostwaarts de weduwe Peter Voncken, westwaarts Nicolaes Loijen; alsmede 56 kleine roeden beemd in de Helle onder Wijnandsrade. Iedere kleine roede kostte 18 stuivers.[53]
Op 2 november 1741 leende Joannes Raeven, gehuwd met Judith Mulkens, 350 gulden tegen 4% van Hendrick Jongen. Hij stelde daartoe tot onderpand zijn huis met hof en weiland, gelegen te Helle onder Nuth, groot ca, vijf morgen, grenzend aan Nicolaes Swelsen, Lenaert Eggen en de Grachtweg.[54]
Gehuwd voor de kerk op 21 juni 1708 te Nuth (getuige(n): Servatius Corten, Guilhelmus Schepers) met Judith MUIJLKENS, overleden op 23 januari 1756 te Helle-Nuth.
Uit dit huwelijk:

 • 1. Joannes, geboren ca. 1709 te Nuth, geen doop aangetroffen, relatie op basis van overlijdensakte, overleden op 20 juni 1807 te Nuth, 98 jaar.

Op 4 januari 1738 verkocht Claes Swelsen aan de ongehuwde Joannes Raeven 98 kleine roeden akkerland op de Grachtweg onder Nuth, grenzend aan Lemmen Raeven en Joannes Raeven. Iedere kleine roede kostte 18 stuivers.[55]
Op 23 juli 1763 verkocht Gerardus Raeven, gehuwd met Anna Boesems, aan zijn broer, Joannes Raeven, gehuwd met Helena Willems, twee percelen akkerland, gelegen onder Nuth. Het eerste perceel, 100 kleine roeden, lag op de Grachtweg en grensde aan de koper, Joannes Schuttiens en de Grachtweg. Het tweede perceel, 106 kleine roeden, lag in de Hellesijpen aan de vloedgraaf en grensde aan Nicolaes a Campo, de weduwe Mathijs Moenen, Mathijs Frissen en de vloedgraaf, welk perceel belast was met een vat haver in de cijnskaart Berg. Verder werd ook nog een moestuin, 16 kleine roeden, gelegen op de Grachtweg en grenzend aan de koper en de weduwe Arnold Raeven verkocht. Iedere kleine roede kostte dertig stuivers.[56]
Gehuwd voor de kerk op 7 september 1755 te Hulsberg met Helena WILLEMS, overleden op 29 mei 1783 te Nuth.

 • 2. Anna, gedoopt op 12 februari 1711 te Nuth (getuige(n): Matthias Baltis, Anna Houben).
 • 3. Lambertus, gedoopt op 7 maart 1713 te Nuth (getuige(n): Wilhelmus Schepers namens Bartholomeus Muilkens (uit Oensel), Catharina, dochter van Servatius Swelsen (uit Helle-Nuth)).
 • 4. Arnoldus (zie V.2).
 • 5. Lambertus, gedoopt op 3 juli 1717 te Nuth (getuige(n): Conradus Leemans (uit Maastricht), Maria Raven (tante)).
 • 6. Gerardus, gedoopt op 16 september 1719 te Nuth (getuige(n): Servatius Swelssen, Ida Raven namens Margaretha Muilkens).

Gehuwd met Anna Maria BOESEMS
Op 23 juli 1763 verkocht Gerardus Raeven, gehuwd met Anna Boesems, aan zijn broer, Joannes Raeven, gehuwd met Helena Willems, twee percelen akkerland, gelegen onder Nuth. Het eerste perceel, 100 kleine roeden, lag op de Grachtweg en grensde aan de koper, Joannes Schuttiens en de Grachtweg. Het tweede perceel, 106 kleine roeden, lag in de Hellesijpen aan de vloedgraaf en grensde aan Nicolaes a Campo, de weduwe Mathijs Moenen, Mathijs Frissen en de vloedgraaf, welk perceel belast was met een vat haver in de cijnskaart Berg. Verder werd ook nog een moestuin, 16 kleine roeden, gelegen op de Grachtweg en grenzend aan de koper en de weduwe Arnold Raeven verkocht. Iedere kleine roede kostte dertig stuivers.[57]

 • 7. Anna Maria, gedoopt op 8 maart 1722 te Nuth (getuige(n): Henricus Lemmens (uit Oensel), Cornelia Raven e.v. Matthias Eggen), overleden op 2 maart 1804 te Spaubeek op 81-jarige leeftijd.

Op 1 september 1789 verkochten Anna Maria Raeven, weduwe Joannes Schutgens, en haar kinderen Joannes Schutgens, gehuwd met Elisabeth Campo, Judith Schutgens, Geurt Schutgens en Joannes Baggen, gehuwd met Mechtildis Schutgens, mede voor zoon en broer Gerardus Schutgens, aan Joannes Leonardus Heusch, ongehuwd, 102 kleine roeden akkerland op de Grachtweg onder Nuth, grenzend aan Joannes Raven en de erfgenamen Peter Muijlkens, belast met een kop rogge aan de kerk van Nuth, alsmede 48 kleine roeden akkerland "tuschen de graeven" onder Nuth, grenzend aan Hans Peter Frissen en Lambertus Raeven, belast met een kop haver in de cijnskaart Bergh. Deze percelen waren op 7 januari 1789 bij opbod verkocht waarbij het eerste perceel vier gulden en het tweede twee gulden en veertien stuivers per kleine roede had opgebracht.[58]
Gehuwd voor de kerk op 24-jarige leeftijd op 14 februari 1747 te Spaubeek met Joannes SCHUTJENS, overleden op 4 februari 1780 te Spaubeek.

 • 8. Maria, gedoopt op 12 februari 1723 te Nuth (getuige(n): Nicolaus Swelzen, Helena Stijffs).
 • 9. Mathias, gedoopt op 27 januari 1726 te Nuth (getuige(n): Catharina Voncken).
 • 10. Helena, gedoopt op 27 januari 1726 te Nuth (getuige(n): Maria Eggen), overleden op 27 januari 1726 te Nuth.
 • 11. Godefridus (zie V.3).


IV.3 Lambertus RAVEN, gedoopt op 21 februari 1684 te Nuth (getuige(n): Franciscus Crijns, Anna Corduwener), overleden op 16 juni 1757 te Nuth op 73-jarige leeftijd, zoon van Jan RAVEN (zie III.2) en Anna MEIJS.
Op 30 december 1710 leende Lemmen Raeven van Catharina Lemmens, weduwe Dirk Daemen, 100 gulden tegen 5% en verhypothekeerde zijn huis, gelegen te Helle tussen Lijsbet Frissen en de erven Reul Ackermans.[59]
Op 2 januari 1711 leende Lemmen Raven 100 gulden aan zijn zwager Jan Eggen, gehuwd met Maria Raven, en stelde tot borg diens huis te Helle met hof en weide, grenzend aan Vaes Swelsen, alsmede een morgen land aan de Grachtweg naast Vaes Swelsen en de erven Paulus Eggen.[60]
Dezelfde dag betaalden Lemmen en Joannes Raven, Jan Eggen, gehuwd met Maria Raven, en Mathijs Baltus, gehuwd met Helena Raven, tezamen erfgenamen van Jan Raven, 67 pattacons aan Ida Raven, weduwe Hans Jurgen Bour, welk bedrag zij nog te goed had uit een verkoop aan Jan Raven op 23 december 1693.[61]
Op 3 februari 1711 verkocht Lemmen Raven, gehuwd met Maria Tummers, aan Joannes Raven, gehuwd met Judigh Melkens, 249 kleine roeden land naast Claes Swelsen voor 419 gulden. Het land was belast met anderhalve kop rogge aan de kerk van Hulsberg.[62]
Op 16 februari 1711 kocht Lemmen Raven, gehuwd met Maria Tummers, van Jan Schouteten, gehuwd met Jenne Tummers, voor 900 gulden diens kindsdeel op goederen te Helle onder Nuth en te Wijnandsrade gelegen.
Op 17 februari 1711 verkocht Lemmen Raven, gehuwd met Maria Tummers, mede namens zijn schoonzus Anna Tummers, weduwe van Jan Hendrik Ornstein, 174 kleine roeden land "aen het stepken" aan de Maastrichterweg tussen de heer a Blisia, Peter Sijben en de erven Leufkens, voor 24 stuivers per kleine roede. De koper was Hendrik Goossens, gehuwd met Catharina Severijns.[63]
Op 2 september 1713 kocht Lemmen Raven van Peter Bellele, inwoner van Namen en gehuwd met Lisbet Smitsmans, 93 kleine roeden te Helle tussen Lemmen Raven, Gertruid van der Schuijre, Peter Mulckens en Neleken Aerts, de weduwe van Jan Smitsmans, die hierbij afstand deed van de "lijftocht", voor dertien en een halve stuiver per kleine roede.[64]
Op 11 februari 1726 trad Lemmen Raven op als voogd van de kinderen van Mathijs Baltus, weduwnaar van Helena Raven.[65]
Op 31 augustus 1729 kocht Lemmen Raven, collecteur van de gemeente Nuth, van Pierre Bellele, gehuwd met Elisabeth Smitsmans, die mede namens Jacob Tours, erfgenaam van Jan Smitsmans en Cornelia Arts, handelde, 82 kleine roeden land te Helle, grenzend aan land van Lemmen Raven zelf, voor twee schillingen per kleine roede. Het land was belast met 3 1/2 kop rogge aan de armen en een molster zaad aan de kerk van Nuth.[66]
Op 31 mei 1734 werd het collecteurschap van Lemmen Raven verlengd. Als garantie dienden zijn huis, hof en goederen onder Helle gelegen. Als medeborg trad Geurt Snackers, gehuwd met Gertruijdt Hermens, op die zijn huis en goederen onder Terstraten ter garantie inbracht.[67]
Op 20 mei 1737 verklaarde Jan Hermans, vier dagen hiervoor tot schatheffer van de gemeente Nuth gekozen, zijn ambt af te staan aan Lemmen Raven, die vervolgens benoemd werd, onder aflegging van de gelofte dat hij de hieraan verbonden verplichtingen zou nakomen.[68]
Op 15 maart 1740 stelde Leonaerd Limpens, gehuwd met Ida Raven, zich tot medeborg voor zijn schoonvader Lemmen Raven, schatheffer van Nuth. Geurt Snackers werd bij deze van zijn verplichtingen ontheven.[69]
Op 29 juni 1743 maakten Lemmen Raven en Marie Timmers hun testament ten behoeve van de langstlevende en hun vijf kinderen. Johannes en Ida Raven, die reeds gehuwd waren, hadden reeds vee en roerende goederen ter waarde van 400 gulden en 51 rijksdaalders vooruit gekregen. De andere drie kinderen zouden, wanneer zij op het tijdstip van de voltrekking van het testament nog ongehuwd zouden zijn, 50 rijksdaalders vooraf krijgen.[70]
Gehuwd voor de kerk op 18-jarige leeftijd op 3 februari 1703 te Nuth (getuige(n): Jacobus Roebroeck, Guil. Schepers), echtgenote vermeld als Anna Timmers met Maria TIMMERS, 23 jaar oud, gedoopt op 24 mei 1679 te Nuth (getuige(n): Leonardus Frissen, Johanna Caris), overleden op 6 juni 1750 te Helle-Nuth op 71-jarige leeftijd, dochter van Arnoldus TIMMERS, schepen, en Ida WELDEN.
Uit dit huwelijk:

 • 1. Joannes (zie V.4).
 • 2. Ida, gedoopt op 5 september 1709 te Wijnandsrade (getuige(n): Joannes Raven (oom), Anna Tummers), doop ook ingeschreven in Nuth, overleden op 15 mei 1772 te Nuth op 62-jarige leeftijd.

Gehuwd voor de kerk (1) op 24-jarige leeftijd op 29 oktober 1733 te Maastricht (getuige(n): Ludovicus Anckers, Hubertus van Herck), met toestemming van de pastoor van Nuth gehuwd bij de Minderbroeders met Leonardus LIMPENS, 25 jaar oud, gedoopt op 4 april 1708 te Nuth (getuige(n): Leonardus Limpens namens Joannes Schroeders, Maria Coenen (grootmoeder)), overleden op 17 januari 1741 te Nuth op 32-jarige leeftijd, na een fatale val nabij de kapel genaamd het Voorstercleef de volgende dag dood aangetroffen [ex fatali lapsu prope sacellum nuncupatum het Vorsten Kleef postridie inventus est mortuus], zoon van Joannes LIJMPENS en Maria PETERS.
Gehuwd voor de kerk (2) op 32-jarige leeftijd op 2 februari 1742 te Maastricht (getuige(n): Paulus Thönissen, Antonius la Fleur), met toestemming van de pastoor van Nuth gehuwd bij de Minderbroeders met Josephus MEIJS, 31 jaar oud, gedoopt op 13 november 1710 te Nuth (getuige(n): Matthias Hautvast (grootvader), Catharina Meijs), overleden op 28 februari 1782 te Terstraten-Nuth op 71-jarige leeftijd, zoon van Hermanus MEIJS en Helena HAUTVAST.

 • 3. Arnoldus, gedoopt op 10 oktober 1713 te Nuth (getuige(n): Wilhelmus Schepers namens Joannes Schouteten (uit Maastricht), Helena Raven (tante)).
 • 4. Arnoldus, gedoopt op 26 december 1714 te Nuth (getuige(n): Willem Schepers namens Joannes Gijlen (uit Maastricht), Maria Raven), overleden 1756/1762.

Ondertrouwd op 9 januari 1751 te Beek, bruidegom van Nuth, bruid van Groot-Genhout, gehuwd voor de kerk op 36-jarige leeftijd op 24 januari 1751 te Beek met Elisabeth HAMERS, 22 jaar oud, gedoopt op 29 september 1728 te Beek, overleden op 25 februari 1786 te Beek op 57-jarige leeftijd, dochter van Joannes HAMERS en Ida BOESTEN.
Op 23 januari 1762 verkocht Elisabeth Hamers, weduwe Arnold Raven, wonende te Bekergenhout, ten behoeve van haar kinderen en met toestemming van hun voogd Claes Hamers, aan haar zwager Joseph Meijs, gehuwd met Ida Raven, en aan Gertruijd Eggen, weduwe Laurens Cremers, 638 kleine roeden akkerland en weide onder Nuth, waarvan de gegevens bij de kopers bekend waren. Deze goederen, belast met anderhalve kop koren aan de Armen van Nuth en een halve malder zaad aan de kerk van Nuth, werden verkocht voor 30 gulden per grote roede. De verkoopster gebruikte het geld om de goederen die ze op 9 november 1761 van haar zwager Jacob Erckens gekocht had te betalen.[71]

 • 5. Anna RAEVEN, gedoopt op 17 januari 1719 te Nuth (getuige(n): Henricus Cobben, Helena Welschen), overleden op 13 juni 1745 te Nuth op 26-jarige leeftijd, in puerperio (kraambed).

Gehuwd voor de kerk op 26-jarige leeftijd op 28 januari 1745 te Nuth (getuige(n): Hermannus Hermens, Joannes Pricken) met Laurentius MEIJS, 32 jaar oud, gedoopt op 16 november 1712 te Nuth (getuige(n): Wilhelmus Schepers namens Cornelis Loenissen (uit Maastricht), Maria Meijs namens Maria a Campo e.v. Michael Meijs), overleden op 14 november 1791 te Helle-Nuth op 78-jarige leeftijd, zoon van Hermanus MEIJS en Helena HAUTVAST.

 • 6. Wilhelmus, gedoopt op 1 juni 1725 te Nuth (getuige(n): Christina Langendorp, Anna Timmers namens Irmgardis Meijs).

Op 21 oktober 1769 verkocht de ongehuwde Willem Raeven aan zijn zwager Joseph Meijs, gehuwd met Ida Raeven, 90 kleine roeden akkerland op het Grefken onder Nuth, grenzend aan Joannes Queijsen, Nelis Lemmens, Joannes Schoorens en de Nelisweg. Iedere kleine roede kostte 35 stuivers.[72]

Generatie V


V.1 Hilgerus RAVEN, gedoopt op 11 januari 1691 te Wijnandsrade (getuige(n): Arnoldus Heuts, Elisabeth Schillinx), overleden tussen 25 augustus 1739 en 25 juli 1740, zoon van Wilhelmus RAVEN (zie IV.1) en Judith HEUTS.
Op 25 augustus 1739 kreeg Helger Raven van zijn moeder Judith Heuts, weduwe van Willem Raven en Geurd Daemen, twintig rijksdaalders, staande op haar woonhuis en afkomstig van haar tweede echtgenoot. Helger beloofde zijn moeder haar leven lang kost en inwoning te verschaffen.[73]
Ondertrouwd op 2 oktober 1729 te Heerlen (getuige(n): Johannes Heuts, Cornelia Janssen), beide van Voerendaal, gehuwd voor de kerk op 38-jarige leeftijd op 15 oktober 1729 te Voerendaal met Elisabeth RAMAEKERS, 31 jaar oud, gedoopt op 17 juli 1698 te Voerendaal (getuige(n): Petrus Daemen namens Henderick Muijrers, Cornelia Riemen namens Johanna Riemen), overleden op 11 september 1781 te Klimmen op 83-jarige leeftijd, dochter van Henricus RAMECKERS en Catharina RIEMEN.
Op 25 juli 1740 verhuurde Elisabeth Ramekers, weduwe Helger Raven, aan Laurens Senden, gehuwd met Maria Heuts, een huis met moestuin en beemd, gelegen te Voerendaal, voor twaalf jaar tegen 15 gulden en een paar schoenen jaarlijks.[74]
Op 11 november 1749 verpachtte Elisabeth Ramekers aan de jood Isaac Moses, gehuwd met Sophia Joseph, een huis met moestuin en beemd te Voerendaal, grenzend aan Jan en Hendrik Ramekers, voor zes jaar, lopend vanaf 1 oktober 1749. De huurprijs bedroeg 20 gulden per jaar. Zij beloofde het kopeind van het dak op het zuidwesten te laten repareren.[75]
Op 25 maart 1751 verzette Elisabeth Ramekers 100 kleine roeden land op de Heggersberg aan Nicolaas Leufkens, gehuwd met Maria Lops, voor twaalf jaar. Zij kreeg hiervoor achttien rijksdaalders en 65 stuivers. Zij handelde op advies van de voogden Willem Raven en Hendrik Ramekers, om op deze wijze haar schulden af te lossen.[76]
Op 13 augustus 1753 verpachtte Elisabeth Ramekers aan Johannes Herbergs, gehuwd met Maria Barbara Grouwels, een huis met moestuin te Voerendaal en een weide op de Tegger voor de tijd van zes jaar. Zij kreeg hiervoor jaarlijks zeven rijksdaalders en twee schillingen. Verder mocht zij op de genoemde weide een koe laten grazen. In de winter zou de pachter de koe verzorgen met stro dat zij zelf zou leveren.[77]
Om schulden af te lossen verkochten de voogden Willem Raven en Cornelis Rameckers, na renuntiatie van Elisabeth Ramekers, op 16 april 1754 aan Paulus Pluimakers, gehuwd met Cornelia Janssen, een huis met moestuin en beemd, gelegen te Voerendaal tussen Jan en de erven Hendrik Ramekers, groot met bouwplaats 35 kleine roeden, voor 430 gulden.[78]
Op 31 december 1754 verkocht Elisabeth Ramekers samen met de voogd Willem Raven, ongeveer 70 kleine roeden weiland in het Pannesveld onder Voerendaal gelegen, aan Andries Heufkens, gehuwd met Jenne Sporcken. Hij betaalde twintig rijksdaalders en een vracht kolen. Dit land had wijlen haar echtgenoot op 29 december 1723 gekocht van baron Lamberts de Cortenbach, die bij deze toestemming gaf tot de verkoop.[79]
Op 2 maart 1758 verhuurde Elisabeth Ramekers, samen met haar zoon Willem Raven, soldaat in Hollandse dienst te Maastricht, aan Jacobus Janssen een kelder in het huis "de Leuf" te Voerendaal. Hij betaalde jaarlijks een rijksdaalder. Het contract gold voor twaalf jaar. De reparatiekosten die Janssen had gemaakt voor de deurpost, werden in de huur verrekend.[80]
Op 3 december 1764 ruilden Elisabeth Ramekers en haar zoon Johan Raven land met Nicolaas Kessels, gehuwd met Anna Gertruij Knols. Kessels kreeg 95 en 76 kleine roeden land "op den hoeven" in ruil voor 75 kleine roeden land achter Kunrade "in de del" en 68,5 kleine roede land op de Schevelsberg, alsmede 20 gulden.[81]
Op 1 april 1766 kocht Nicolaas Leufkens, gehuwd met Maria Lips, de 100 kleine roeden land die Elisabeth Ramekers aan hem op 25 maart 1751 verzet had, voor 25 stuivers per kleine roede. Het verzette bedrag werd op de koopsom in mindering gebracht.[82]
Volgens een rapport van 13 augustus 1774 had Elisabeth Ramekers sinds 1728 de cijns op haar weide, jaarlijks anderhalf vat rogge in de cijnskaart Haren, niet meer betaald.[83]
Op 1 juni 1775 verkocht Johan Raven, na renuntiatie door zijn moeder Elisabeth Ramekers, de volgende goederen aan Lemmen Bouwmans, gehuwd met Maria Jansen, inwoner van Kunrade: 152 kleine roeden land op de Schevelsberg, 30 kleine roeden aldaar en 90 kleine roeden op de Bergschenweg, alles voor 35 stuivers per kleine roede, te korten met een vat rogge aan de hof Schiffelen ter waarde van 40 gulden.[84]
Op 5 juli 1775 verkocht Johan Raven, wederom na renuntiatie door zijn moeder, aan Peter Schreurs, gehuwd met Maria Theresia Slegers, huis, hof en beemd "de Leuf" te Voerendaal, groot 105 kleine roeden. Verder verkocht hij 122 kleine roeden land aan de Keerweg en 108 kleine roeden weiland aan de Nelen. De koopsom bedroeg 620 gulden. Het geheel was belast met drie vaten en een kop rogge aan de geestelijke goederen, een en driekwart pond "wasch", twee kapoenen, twee kippen en een halve oude groot aan huis Peerboom, een halve kapoen en 30 stuivers aan de kaart Rennebeck.[85]
Uit dit huwelijk:

 • 1. Judith, gedoopt op 18 juli 1730 te Voerendaal (getuige(n): Joannes Daemen namens Joannes Ramaekers, Judith Heuts).
 • 2. Henricus, gedoopt op 8 december 1731 te Voerendaal (getuige(n): Henricus Ramekers, Barbara Frens).
 • 3. Wilhelmus, gedoopt op 30 juli 1734 te Voerendaal (getuige(n): Joannes Ramaekers namens Wilhelmus Raeven, Maria Creuwen).
 • 4. Joannes (zie VI.1).


V.2 Arnoldus RAVEN, gedoopt op 8 augustus 1715 te Nuth (getuige(n): Leonardus Vossen (uit Geul), Ida Raven), overleden op 19 oktober 1779 te Hulsberg op 64-jarige leeftijd, zoon van Joannes RAVEN en Judith MUIJLKENS.
Op 31 augustus 1777 deed Arnoldus Raven, wonend te Aalbeek onder de schepenbank Klimmen en weduwnaar van Catharina Gelders, afstand van al zijn goederen ten behoeve van zijn vier kinderen Joannes, Jacobus, Gilis en Arnoldus Raven.[86]
Ondertrouwd (1) op 18 augustus 1748 te Klimmen, bruidegom van Nuth, bruid van Hulsberg, gehuwd op 33-jarige leeftijd op 2 september 1748 te Klimmen, gehuwd voor de kerk op 8 september 1748 te Hulsberg met Catharina GELDERS, 31 jaar oud, gedoopt op 13 juni 1717 te Hulsberg, overleden op 10 maart 1777 te Hulsberg op 59-jarige leeftijd, dochter van Joannes GELDERS en Maria ALOFFS.
Ondertrouwd (2) op 15 oktober 1777 te Klimmen. Arnold Raeven weduwnaar Catharina Gelders, geboren in gen hel, met Catharina Drummen, jongedochter geboren te Grijsegrubben en beijde woonende te Aelbeck resort van Hulsberg, gehuwd op 62-jarige leeftijd op 2 november 1777 te Hulsberg, gehuwd voor de kerk op 2 november 1777 te Hulsberg met Maria Catharina DRUMMEN, 27 jaar oud, geboren te Grijzegrubben-Nuth, gedoopt op 4 november 1749 te Nuth (getuige(n): Joannes Pricken namens Joannes Hautvast, Catharina Dormans), achternaam bij doop Drummen, overleden op 25 april 1830 te Grijzegrubben-Nuth op 80-jarige leeftijd, dochter van Jacobus DRUMMEN en Barbara DORMANS.
{Zij is later gehuwd voor de kerk op 31-jarige leeftijd op 13 mei 1781 te Nuth (getuige(n): Godefridus Geurts, Maria Helena Cobben) met Joannes Wilhelmus COBBEN, 30 jaar oud, gedoopt op 31 mei 1750 te Nuth (getuige(n): Joannes Cobben (grootvader), Elisabetha Onnouw (tante)), overleden op 18 maart 1826 te Grijzegrubben-Nuth op 75-jarige leeftijd, zoon van Theodorus COBBEN en Joanna ONNOUW.
Uit het eerste huwelijk:

 • 1. Joannes (zie VI.2).
 • 2. Jacobus, gedoopt op 8 juni 1753 te Hulsberg (getuige(n): Jacobus Gelders, Judith Muijlkens).
 • 3. Egidius, gedoopt op 4 maart 1755 te Hulsberg (getuige(n): Egidius Gelders, Anna Maria Raeven).

Gehuwd op 45-jarige leeftijd op 11 november 1800 te Hulsberg met Catharina BISSCHOPS, 30 jaar oud, geboren te Horen-Nuth, gedoopt op 8 januari 1770 te Nuth (getuige(n): Servatius Spijckers, Catharina Delbroek), overleden op 17 juli 1822 te Hulsberg op 52-jarige leeftijd, dochter van Gerardus BISSCHOPS en Helena DILBROECK.

 • 4. Arnoldus, gedoopt op 31 januari 1762 te Hulsberg (getuige(n): Joannes Raeven, Maria Ackermans).

Uit het tweede huwelijk:

 • 5. Anna Barbara, gedoopt op 8 april 1778 te Hulsberg (getuige(n): Geurt Raeven, Barbara Dormans).


V.3 Godefridus RAVEN, gedoopt op 1 juli 1728 te Nuth (getuige(n): Maria Eggen), overleden 16 mei 1806 te Maastricht, zoon van Joannes RAVEN (zie IV.12) en Judith MUIJLKENS.
Ondertrouwd (1) op 5 januari 1754 te Klimmen, bruidegom van Nuth, bruid van Hulsberg, gehuwd op 20 januari 1754 te Klimmen met Helena SCHREURS, gedoopt op 2 juli 1732 te Hulsberg (getuigen: Simon Habets, Helena Willems), overleden op 5 juli 1763 te Hulsberg, dochter van Arnoldus SCHREURS en Agnes HABETS.
Ondertrouwd (2) op 13 juni 1767 te Klimmen, bruidegom van Nuth, bruid van Voerendaal, gehuwd op 28 juni 1767 te Klimmen met Anna BISSCHOPS, gedoopt 18 september 1731 te Voerendaal (getuigen: Catharina Nijsten loco Johanna Beckers, Joannes Daemen loco Henricus Buschops), overleden op 24 april 1806 te Maastricht, dochter van Henricus BISSCHOPS en Maria BECKERS.
Uit het eerste huwelijk:

 • 1. Juditha, gedoopt op 5 januari 1755 te Hulsberg (getuigen: Joannes Raeven, Agnes Habets)
 • 2. Arnoldus, gedoopt op 18 februari 1756 te Hulsberg (getuigen: Simon Habets, Helena Willems)
 • 3. Joannes Wilhelmus, gedoopt op 1 november 1757 te Hulsberg (getuigen: Catharina Slanghen, Franciscus Habets)
 • 4. Matthias, gedoopt op 1 december 1758 te Hulsberg (getuigen: Matthias Scheurs, Catharina Gelders)
 • 5. Joannes Petrus, gedoopt op 6 september 1760 te Hulsberg (getuigen: Petrus Bosch, Anna Maria Raeven)
 • 6. Matthias, (zie VI.3)

Uit het tweede huwelijk:

 • 7. Joanna Maria, gedoopt op 23 augustus 1767 te Hulsberg (getuigen: Joannes Raeven, Joanna Bisschops)
 • 8. Joannes, gedoopt op 4 januari 1770 te Hulsberg (getuigen: Joannes Balthus, Maria Bisschops)
 • 9. Maria Helena, gedoopt op 18 juni 1772 te Hulsberg (getuigen: Henricus Habets, Helena Willems)
 • 10. Henricus, gedoopt op 23 juni 1775 te Hulsberg (getuigen: Arnoldus Raeven, Joanna Bisschops)


V.4 Joannes RAVEN, gedoopt op 27 januari 1705 te Nuth (getuige(n): Wilhelmus Schepers namens Godefridus Meijs, Maria Welsschen), overleden op 27 november 1783 te Nuth op 78-jarige leeftijd, zoon van Lambertus RAVEN (zie IV.15) en Maria TIMMERS.
Op 20 juli 1752 leende Joannes Raeven, gehuwd met Maria Snijders, woonachtig te Helle onder Nuth, 50 rijksdaalders (200 gulden) tegen 5% van Johanna Jamin, weduwe Arnold Rouffaert, koopvrouw te Wijck. Hij borgde daartoe met:
a) 2/5 deel in zijn ouderlijk huis, toebehorend aan zijn zwagers Joseph Meijs, gehuwd met Ida Raeven, en Laurens Meijs, gehuwd met Ana Raeven, gelegen te Helle onder Nuth, grenzend aan de "Nelisgraven", Hendrick Eggen, de weduwe Roebroeck en zijn zwagers, zoals het hem op 10 november 1750 uit de erfenis van zijn ouders Lemmen Raven en Maria Timmers was toebedeeld;
b) 188 kleine roeden weiland tegenover het huis, grenzend aan de erfgenamen Lambert Eggen en de Grachtweg;
c) 107 kleine roeden akkerland op de Grachtweg, grenzend aan Lambrecht Timmers en Matthijs Habets;
d) 98 kleine roeden akkerland, genaamd "de Eegh", grenzend aan Hubert Slangen en Jacob Kreckels;
e) 50 kleine roeden beemd te Helle, grenzend aan de gemeente en Hendrick Eggen;
f) de schuur, varkens- en schaapsstal zoals hem bij erfdeling toegevallen was.
De lening werd op 9 april 1789 afgelost.[87]
Op 19 september 1780 deed Joannes Raeven, gehuwd met Maria Snijders, afstand van het vruchtgebruik op een morgen land uit een groter perceel aan de Grachtweg te Nuth, grenzend aan de weduwe Leonaerd Eggen, Joannes Raeven en Geurt Hermens, ten behoeve van zijn schoonzoon Mathijs Dodemon, gehuwd met Maria Helena Raeven. Vervolgens werd het stuk land verkocht aan diens zwager Joseph Raeven, gehuwd met Helena Meijs, die voor elke kleine roede 42 stuivers betaalde.[88]
Gehuwd voor de kerk (1) op 28-jarige leeftijd op 5 juli 1733 te Nuth (getuige(n): Arnoldus Raven, Joseph Meijs) met Maria MEIJS, 26 jaar oud, gedoopt op 10 februari 1707 te Nuth (getuige(n): Mathias Hautvast (grootvader), Mechtild Meijs namens haar moeder Mechtild Hermens), overleden op 10 oktober 1736 te Hulsberg op 29-jarige leeftijd, dochter van Hermanus MEIJS en Helena HAUTVAST.
Gehuwd voor de kerk (2) 1737/1739 met Maria SNIJDERS, gedoopt op 21 februari 1709 te Wijnandsrade, overleden op 3 april 1797 te Helle-Nuth op 88-jarige leeftijd, dochter van Leonardus SNIJDERS en Gertrudis SCHOUTETEN.
Uit het eerste huwelijk:

 • 1. Lambertus (zie VI.4).
 • 2. Helena, gedoopt op 20 juli 1736 te Hulsberg.

Uit het tweede huwelijk:

 • 3. Maria Anna, gedoopt op 30 september 1739 te Hulsberg.

Gehuwd met Adam DANIELS.

 • 4. Maria Gertrudis, gedoopt op 7 december 1741 te Hulsberg, overleden op 28 oktober 1807 te Hulsberg op 65-jarige leeftijd.

Gehuwd voor de kerk op 36-jarige leeftijd op 13 december 1777 te Hulsberg met Matheus SCHREURS, 35 jaar oud, gedoopt op 25 februari 1742 te Hulsberg, overleden op 12 februari 1807 te Hulsberg op 64-jarige leeftijd, was in 1767 soldaat in Hollandse dienst, zoon van Arnoldus SCHREURS en Agnes HABETS.

 • 5. Winandus Josephus (zie VI.5).
 • 6. Maria Catharina, geboren ca. 1745 te Voerendaal, overleden op 27 februari 1819 te Nuth.

Gehuwd voor de kerk te Nuth met Hubertus SIJBEN, 28 jaar oud, gedoopt op 19 december 1754 te Beek, zoon van Franciscus SIJBEN en Anna KEMPENERS.

 • 7. Joannes Nicolaas, gedoopt op 4 oktober 1750 te Voerendaal.
 • 8. Maria Helena, geboren te Helle-Nuth, gedoopt op 2 november 1753 te Nuth (getuige(n): Wilhelmus Raven (oom), Helena Sniders (tante)).

Gehuwd met Mathias DODEMONT.

Generatie VI


VI.1 Joannes RAVEN, gedoopt op 8 oktober 1737 te Voerendaal (getuige(n): Maximilianus Ramekers, Elisabetha Jongen), overleden op 17 december 1810 te Klimmen op 73-jarige leeftijd, zoon van Hilgerus RAVEN (zie V.7) en Elisabeth RAMAEKERS.
Op 5 juli 1775 verkocht Michiel Raven, gehuwd met Maria Margaretha Vernaus, na renunciatie door zijn schoonvader, Hendrik Vernaus, inwoner van het Heufken te Klimmen en weduwnaar van Ida Moulen, aan Joannes Raven de volgende, onder Weustenrade gelegen goederen:
a) 350 kleine roeden huis met weide en moestuin, grenzend aan de erven Jan Moenen en Willem Odekercken
b) 110,5 kleine roeden land achter de weide van Steven Moenen, grenzend aan Jan Moenen, Peter Vernaus, de erven Willem Moenen en Steven Vernaus
c) 47 kleine roeden achter de huisweide, grenzend aan Willem Odekercken, Jacobus Gerards en de gewande van hof Brommelen
d) 140 kleine roeden aldaar, grenzend aan Johan Senden, de erven Willem Ramekers en de rein
e) 22 kleine roeden aldaar tussen Peter Moenen, de erven Willem Moenen en de erven Willem Bisschops
f) 75 kleine roeden in het Valderen naast de erven Willem Goffin
g) 200 kleine roeden moestuin "over den rein" te Wijnandsrade tussen Renier Quaedvlieg en de erven Willem Moenen
Alle goederen kostten 44 stuivers per kleine roede. Het geheel was belast met een vat rogge aan advocaat Limpens, 1200 gulden aan juffrouw Wouters van Maastricht en 128 gulden aan Steven Vernaus.[89]
Op 15 oktober 1779 ruilde Johan Raven, bijgestaan door Adolf Ritzervelt, voogd over zijn kinderen, land met baron van Furth, heer van Terveren. Raven ontving 90 kleine roeden akkerland aan de Drieskensweg achter Weustenrade, grenzend aan Peter Vlecken, de kinderen van Peter Vernaus en de baron. De baron kreeg 75 kleine roeden bij het Valderen te Weustenrade, grenzend aan de baron en Hubert Goffin.[90]
Gehuwd voor de kerk op 29-jarige leeftijd op 14 juni 1767 te Voerendaal met Maria Elisabeth DEGENS, geboren ca. 1740, overleden op 12 januari 1777 te Wijnandsrade, dochter van Ulricus DEGENS en Maria Catharina HEUTS.
Omtrent de dood van Maria Elisabeth Degens werd voor de schepenen van Wijnandsrade uitgebreid gerapporteerd: Joannes Raven vertelde dat zijn vrouw reeds acht tot tien dagen bevangen was door een benauwdheid. Zij liep voortdurend zuchtend en huilend rond, maar hij wist niet wat er aan de hand was. Op zondag 12 januari 1777 moest zij, terwijl hij reeds vast sliep, zijn opgestaan en in haar nachthemd zijn weggegaan. Hij werd tegen elf uur wakker en trof haar niet in bed aan. Hij ging haar terstond zoeken maar kon haar nergens vinden, hetgeen aan de hele buurt bekend werd. Hij vermoedde dat zijn vrouw, bevangen door hevige pijnen, haarzelf in doodsgevaar had gebracht. Haar lijk werd op 17 januari 1777, ´s avonds tussen vijf en zes, aangetroffen in de put in de weide van de weduwe Adam Bruls. Omdat zijn echtgenote steeds een goed christelijk leven had geleid, hetgeen hij staafde met een verklaring van de pastoor, verzocht hij om vrijgave van het lijk, opdat hij haar in gewijde aarde kon laten begraven. Na verleende toestemming werd Maria Elisabeth Degens in het graf van haar ouders bijgezet.[91]
Uit dit huwelijk:

 • 1. Michael, gedoopt op 17 maart 1769 te Hulsberg (getuige(n): Michael Raven, Catharina Heuts).
 • 2. Elisabetha, gedoopt op 11 juli 1770 te Hulsberg (getuige(n): Wilhelmus Degens, Elisabeth Rameckers).

Gehuwd op 42-jarige leeftijd op 3 februari 1813 te Valkenburg met Joannes WEUSTEN, geboren te Valkenburg, zoon van Joannes WEUSTEN en Catharina BOOSTEN.

 • 3. Jan Tossanus (zie VII.1).
 • 4.> Maria Margaretha, gedoopt op 13 september 1775 te Hulsberg (getuige(n): Jacobus Jansen, Margaretha Fernaus).


VI.2 Joannes RAVEN, gedoopt op 15 oktober 1750 te Hulsberg (getuige(n): Joannes Raeven, Mechtildis Houben), overleden op 31 oktober 1826 te Hulsberg op 76-jarige leeftijd, zoon van Arnoldus RAVEN (zie V.1) en Catharina GELDERS.
Gehuwd voor de kerk op 44-jarige leeftijd op 20 september 1795 te Nuth met Maria Helena HORSTMANS, 30 jaar oud, geboren te Nierhoven-Nuth, gedoopt op 30 juli 1765 te Nuth (getuige(n): Gerardus Goossens namens Mathias Frijns, Helena Rameckers), overleden op 17 maart 1852 te Hulsberg op 86-jarige leeftijd, dochter van Paulus HORSTMANS, timmerman, en Maria Barbara FRISSEN.
Uit dit huwelijk o.a.:

 • 1. Anna Margaretha, geboren op 3 mei 1808 te Hulsberg, overleden op 24 mei 1895 te Nuth op 87-jarige leeftijd.

Gehuwd op 31-jarige leeftijd op 7 november 1839 te Nuth met Jan Renier BEMELMANS, 29 jaar oud, landbouwer, geboren op 27 maart 1810 te Nuth, overleden op 28 maart 1890 te Nuth op 80-jarige leeftijd, zoon van Petrus BEMELMANS en Maria Elisabeth KEULEN.

VI.3 Matheus RAVEN, gedoopt op 23 februari 1763 te Hulsberg (getuigen: Matthias Scheurs, Anna Elisabetha Smeets), overleden op 11 januari 1832 te Hulsberg op 68-jarige leeftijd, zoon van Godefridus RAVEN (zie V.1) en Helena SCHREURS.
Gehuwd voor de kerk op 21-jarige leeftijd op 8 augustus 1784 te Hulsberg met Anna Maria KNUBBEN, 18 jaar oud, gedoopt op 23 februari 1766 te Hulsberg (getuige(n): Joannes Smeets, Margaretha Knubben), overleden op 8 juli 1834 te Hulsberg op 68-jarige leeftijd, dochter van Mathias KNUBBEN en Maria van OPPEN.
Uit dit huwelijk:

 • 1. Joanna Catharina, gedoopt op 13 februari 1794 te Hulsberg, overleden op 19 september 1831 te Hulsberg op 37-jarige leeftijd.

Gehuwd met Mathijs SOUREN.

VI.4 Lambertus RAVEN, gedoopt op 21 juli 1734 te Hulsberg, zoon van Joannes RAVEN (zie V.2) en Maria MEIJS.
Gehuwd voor de kerk op 29-jarige leeftijd op 1 oktober 1763 te Wijnandsrade met Anna Maria KEUTEN, 20 jaar oud, gedoopt op 22 januari 1743 te Wijnandsrade, dochter van Gerardus KEUTEN en Catharina DRIESSENS.
Uit dit huwelijk:

 • 1. Joannes, gedoopt op 24 augustus 1764 te Wijnandsrade, overleden op 10 april 1847 te Wijnandsrade op 82-jarige leeftijd.

Gehuwd voor de kerk 9 juni 1789 te Wijnandsrade met Helena GROOTJANS, gedoopt op 12 februari 1754 te Wijnandsrade (getuige(n): Joannes Smeets, Helena Meijers, overleden op 6 mei 1822 te Wijnandsrade op 68-jarige leeftijd, doochter van Andreas GROOTJANS en Cornelia SOMERS.

 • 2. Maria Mechtildis, gedoopt op 20 juli 1772 te Wijnandsrade, overleden op 12 maart 1860 te Vink-Wijnandsrade op 87-jarige leeftijd.

Gehuwd op 31-jarige leeftijd op 17 november 1803 te Nuth, gehuwd voor de kerk op 3 november 1803 te Nuth met Joannes Nicolaus MARX, 30 jaar oud, geboren te Grijzegrubben-Nuth, gedoopt op 22 mei 1773 te Nuth (getuige(n): Joannes Nicolaus Schiffelers, Catharina Schepers), overleden op 24 februari 1840 te Vink-Wijnandsrade op 66-jarige leeftijd, zoon van Franciscus MARX en Agnes BEMELMANS.

VI.5 Winandus Josephus RAVEN, gedoopt op 14 november 1743 te Nuth (getuige(n): Lemmen Raven (grootvader) namens Winand Gossens, Isabella Ludgardis Klöcker namens een tante (amita)), zoon van Joannes RAVEN (zie V.3) en Maria SNIJDERS.
Op 31 augustus 1772 verkocht de ongehuwde Maria Ida Urlings aan de eveneens ongehuwde Joseph Raeven 120 kleine roeden akkerland aan de "Sijpensbergh" onder Nuth, grenzend aan Hendrick van Loo, Peter Spijckers, de vloedgraaf en de Nelisweg, voor 50 stuivers per kleine roede.[92]
Joseph Raeven verklaarde op 13 oktober 1779 dat hij op 18 augustus 1779 aan Andries Lemmens van Schimmert 110 gulden overhandigd had vanwege de aankoop van 47 kleine roeden akkerland, zoals bleek uit een handgeschreven verklaring, maar dat hij hiervan niet had kunnen genieten. Hij was nu verschillende keren in Schimmert geweest om de zaak recht te zetten maar had vernomen dat Andries Lemmens op de vlucht was geslagen met achterlating van de nodige schulden. Hij vroeg derhalve om beslaglegging van de goederen van Lemmens onder Nuth gelegen. [Joseph Raeven was niet de enige schuldeiser, zoals blijkt uit diverse genachtingen in het najaar van 1779][93]
Op 6 juni 1780 verkocht Andries Lemmens, ongehuwd en wnend te Schimmert, aan Joseph Raeven, gehuwd met Helena Meijs, 44 kleine roeden akkerland "aen het stepken" onder Nuth, grenzend aan Laurens Meijs, Joannes Slangen, Hendrick Bemelmans en Theodorus Heijnen, voor 110 gulden.[94]
Op 31 december 1783 leende Joseph Raeven, gehuwd met Helena Meijs, 400 gulden tegen 5% van kanunnik B. Cruts, rijproost van Vaesrade. Hij stelde tot onderpand 98 kleine roeden akkerland "aen het stepken" onder Nuth, oostwaarts Joannes Timmers, westwaarts Joseph Raeven zelf, zuidwaarts en noordwaarts Barth. Bemelmans; en voorts 100 kleine roeden akkerland aldaar "in de overdellen", oostwaarts Merten a Campo, westwaarts weduwe Hermens, zuidwaarts J. Limpens en noordwaarts Maije Girke.[95]
Op 30 augustus 1784 verkochten Lambertus Raeven, gehuwd met Anna Maria Keuten, Matthijas Dodemont, gehuwd met Maria Helena Raeven, Adamus Daniels, gehuwd met Maria Anna Raeven, Matthijs Schreurs, gehuwd met Gertruid Raeven, en Joseph Raeven, gehuwd met Helena Meijs, aan hun zwager Hubertus Sijben, gehuwd met Maria Catharina Raeven, 16 kleine roeden huis met schuur en stallen, gelegen te Helle onder Nuth, grenzend aan Peter Mulckens, Joannes Ackermans, Joseph Raeven, Joannes Hermens en de gats, voor 416 gulden. De koper overhandigde Lambert Raeven ter plekke 16 gulden en beloofde de resterende 400 gulden direct na dood van zijn schoonmoeder Maria Snijders te voldoen door het aflossen van twee schulden, te weten 200 gulden aan heer Rouffaert van Maastricht en 200 gulden aan de fundatie van deken Pesch.[96]
Gehuwd voor de kerk op 31-jarige leeftijd te Nuth (getuige(n): Mathias Hermens, Maria Catharina Raeven) met Helena MEIJS, 21 jaar oud, geboren te Terstraten-Nuth, gedoopt op 3 januari 1754 te Nuth (getuige(n): Josephus Meijs (oom), Anna Mechtildis Meijs (tante)), overleden op 12 november 1802 te Nuth op 48-jarige leeftijd, dochter van Laurentius MEIJS en Margaretha DONNERS.
Uit dit huwelijk:

 • 1. Maria Margaretha RAEVEN, geboren te Helle-Nuth, gedoopt op 8 februari 1777 te Nuth (getuige(n): Gerardus Goossens namens Joannes Raeven, Helena Meijs namens Margaretha Donners).

Gehuwd op 29-jarige leeftijd te Maastricht met Theodorus BASTIAENS, 41 jaar oud, gedoopt op 6 november 1764 te Veldweset, zoon van Theodorus BASTIAENS en Agnes VRANCKEN.

 • 2. Joannes Laurentius RAEVEN, geboren op 17 februari 1779 te Helle-Nuth, gedoopt op 17 februari 1779 te Nuth (getuige(n): Laurentius Meijs (Helle-Nuth), Maria Snijders (Helle-Nuth)).

Gehuwd op 38-jarige leeftijd te Nuth met Anna Elisabeth DIEDEREN, 30 jaar oud, geboren op 23 juli 1786 te Terstraten-Nuth, gedoopt op 23 juli 1786 te Nuth (getuige(n): Lambertus Raeven (Beek), Anna Kerckhoffs (Schimmert)), dochter van Joannes DIEDEREN en Maria Helena MEIJS.

 • 3. Joannes Joseph, geboren op 27 december 1781 te Helle-Nuth, gedoopt op 28 december 1781 te Nuth (getuige(n): Hermanus Meijs (Helle), Maria Catharina Raeven (Voerendaal)), overleden op 9 februari 1842 te Nuth op 60-jarige leeftijd.

Gehuwd op 28-jarige leeftijd op 21 juni 1810 te Nuth met Anna Catharina HERMENS, 25 jaar oud, gedoopt op 25 november 1784 te Hulsberg, overleden op 17 juni 1866 te Kamp-Nuth op 81-jarige leeftijd, dochter van Nicolaas HERMENS en Maria Catharina WILLEMS.

 • 4. Anna Maria, geboren op 28 december 1783 te Helle-Nuth, gedoopt op 29 december 1783 te Nuth (getuige(n): Matthias Schreurs (Hulsberg), Maria Catharina Raeven (Nuth) namens Anna Maria Drummen (Nuth)).

Gehuwd op 30-jarige leeftijd te Nuth met Joannes Wilhelmus URLINGS, 25 jaar oud, geboren op 24 oktober 1788 te Grijzegrubben-Nuth, gedoopt op 24 oktober 1788 te Nuth (getuige(n): Nicolaus Urlinghs (Heerlen), Maria Margaretha Drummen (Nuth)), zoon van Henricus Theodorus URLINGS en Maria Elisabeth KLEINTJENS.

 • 5. Joannes Lambertus, geboren op 7 december 1786 te Helle-Nuth, gedoopt op 7 december 1786 te Nuth (getuige(n): Lambertus Raeven (Hulsberg), Maria Catharina Raeven namens Maria Joanna Cardenael (Meerssen)).
 • 6. Joannes, geboren op 13 december 1789 te Helle-Nuth, gedoopt op 13 december 1789 te Nuth (getuige(n): Casparus Claessens (Nuth) namens Joannes Diederen (Beek), Maria Catharina Raeven (voerendaal) namens Maria Anna Raeven (Hulsberg)).
 • 7. Maria Elisabeth, geboren op 12 september 1793 te Helle-Nuth, gedoopt op 12 september 1793 te Nuth (getuige(n): Leonardus Houben namens Adam Daniels, Maria Elisabetha Meijs).

Gehuwd op 31-jarige leeftijd te Nuth met Henricus MOONEN, 24 jaar oud, geboren op 16 september 1800 te Spaubeek, zoon van Eustachius MOONEN en Anna Catharina GELISSEN.

 • 8. Maria Helena, gedoopt op 24 juli 1797 te Nuth, overleden op 26 december 1841 te Nierhoven-Nuth op 44-jarige leeftijd.

Gehuwd op 22-jarige leeftijd te Nuth met Nicolaus HERMENS, 21 jaar oud, gedoopt op 24 februari 1799 te Nuth, zoon van Godefridus HERMENS, schoenmaker, en Maria Agnes NICOLAI.

Generatie VII


VII.1 Jan Tossanus RAEVEN, gedoopt op 28 april 1773 te Hulsberg [inschrijving beschadigd],in de overlijdensakte wordt 29 april 1773 vermeld, overleden op 16 januari 1845 te Wijnandsrade op 71-jarige leeftijd, zoon van Joannes RAVEN (zie VI.1) en Maria Elisabeth DEGENS.
Op 15 april 1845 deed Jan Willem Knubben aangifte van de nalatenschap van zijn zonder testament overleden schoonvader Tossanus Raven. Enige erfgenaam was wijlen diens dochter Maria Catharina Raven, in leven echtgenote van Jan Willem Knubben. De nalatenschap bestond uit:
a) de helft van 10 roeden 35 ellen huis met weide te Wijnandsrade tussen Herman Joseph Coenen en Leonard Harren
b) de helft van 33 roeden 12 ellen weide den Driesch aan de Meulenweg te Wijnandsrade naast Herman Joseph Coenen en de erven Lambij
c) de helft van 39 roeden 33 ellen bouwland aan het Kerkevoetpad te Wijnandsrade tussen Leonard Harren en baron de Bongart
d) de helft van 10 roeden 35 ellen bouwland aan de Vraggelder te Wijnandsrade tussen Jan Willem Knubben en Leonard Harren
e) de helft van 5 roeden 80 ellen tuin in het Hellebroekerveld te Wijnandsrade tussen Jan Willem Knubben en Willem Bruls.[97]
Gehuwd op 29-jarige leeftijd op 25 oktober 1802 te Wijnandsrade met Anna Barbara HAMAEKERS, 30 jaar oud, geboren te Hunnecum-Nuth, gedoopt op 9 juli 1772 te Nuth (getuige(n): Nicolaus Ruijschop, Catharina Peumen namens Anna Barbara Ruijschop), overleden op 10 januari 1821 te Wijnandsrade op 48-jarige leeftijd, dochter van Jacob HAMAEKERS, dagloner, vilder, schrijnwerker, en Catharina RUIJSCHOP.
Op 18 mei 1821 deed Jan Tossanus Raeven, landbouwer te Wijnandsrade, aangifte van de nalatenschap van zijn, zonder testament overleden, echtgenote Anna Barbara Hamaekers, bestaande uit:
a) 50 roeden weiland op de Driesch te Wijnandsrade, waard 60 gulden
b) 72 roeden bouwland op het Hellebroekerveld, waard 72 gulden
c) 50 roeden bouwland op het Vraggelder, waard 50 gulden
d) de helft van 26 roeden moestuin te Wijnandsrade, waard 20 gulden
e) de helft van 94 roeden bouwland aan de Vraggelder, waard 50 gulden
f) de helft van 70 roeden bouwland aan de Vraggelder, waard 35 gulden
g) de helft van 28 roeden huis met weide te Wijnandsrade, waard 150 gulden
De totale waarde van de erfenis bedroeg 437 gulden.[98]
Uit dit huwelijk:
Maria Catharina, geboren op 7 december 1804 te Hulsberg, overleden op 1 maart 1845 te Wijnandsrade op 40-jarige leeftijd.
Gehuwd op 22-jarige leeftijd op 15 september 1827 te Wijnandsrade met Wilhelmus KNUBBEN, 29 jaar oud, schoenmaker, gedoopt op 24 mei 1798 te Hulsberg, overleden op 26 januari 1846 te Wijnandsrade op 47-jarige leeftijd, zoon van Johannes KNUBBEN en Petronella RAMAEKERS.

Bronnen

 1. HCL-01.075 LvO 7083, 74r
 2. HCL-01.193 Vrije Heerlijkheid Wijnandsrade 248
 3. HCL-01.075 LvO 7078, 85r
 4. HCL-01.075 LvO 7080, 16r
 5. HCL-01.075 LvO 7080, 17r
 6. HCL-01.075 LvO 7081, 73v
 7. HCL-01.075 LvO 7082, 6v
 8. HCL-01.075 LvO 7082, 9r
 9. HCL-01.075 LvO 7082, 71r
 10. HCL-01.075 LvO 7082, 20v
 11. HCL-01.075 LvO 7082, 23v
 12. HCL-01.075 LvO 7082, 28v
 13. HCL-01.075 LvO 7082, 59v
 14. HCL-01.075 LvO 7082, 178v
 15. HCL-01.075 LvO 7083, 39v
 16. HCL-01.075 LvO 7083, 47r
 17. HCL-01.075 LvO 7083, 67v
 18. HCL-01.075 LvO 7083, 68r
 19. HCL-01.075 LvO 7083, 74r
 20. HCL-01.075 LvO 7083, 76r
 21. HCL-01.075 LvO 7083, 79v
 22. HCL-01.075 LvO 7083, 113r
 23. HCL-Notarieel Archief 1244 Heissen Maastricht
 24. HCL-01.193 Vrije Heerlijkheid Wijnandsrade 171, nr. 50
 25. HCL-01.075 LvO 7083, 74r
 26. HCL-14.A002A inv. 908 (1760), 190
 27. HCL-01.075 LvO 7086, 66
 28. HCL-Notarieel Archief 1243 Heissen Maastricht
 29. HCL-Notarieel Archief 1244 Heissen Maastricht
 30. HCL-01.075 LvO 7086, 69
 31. HCL-Notarieel Archief 1190 Natalis Maastricht
 32. HCL-01.075 LvO 7087, 25
 33. HCL-01.075 LvO 7089, 135
 34. HCL-01.075 LvO 7090, 235
 35. HCL-01.075 LvO 1755, 134
 36. HCL-01.075 LvO 7089, 38
 37. HCL-01.075 LvO 1730, 295r
 38. HCL-01.075 LvO 1755, 217v
 39. HCL-01.075 LvO 1755, 237r
 40. HCL-01.075 LvO 1755, 257r
 41. HCL-01.075 LvO 1756, 25r
 42. HCL-01.075 LvO 1755, 76r
 43. HCL-01.075 LvO 1756, 71r
 44. HCL-01.075 LvO 1756, 78r
 45. HCL-01.075 LvO 1756, 22v-23v
 46. HCL-01.075 LvO 1756, 192v
 47. HCL-01.075 LvO 1756, 238v
 48. HCL-01.075 LvO 388, 4037v
 49. HCL-09.001 Notariële Archieven 4727 landmeter H. Rhoen
 50. HCL-09.001 Notariële Archieven 4431 (1739), 4
 51. HCL-01.075 LvO 7100, 278
 52. HCL-01.075 LvO 1726, nr. 13
 53. HCL-01.075 LvO 1758, 8r
 54. HCL-01.075 LvO 1758, 159v
 55. HCL-01.075 LvO 1758, 96v
 56. HCL-01.075 LvO 1762, 217r
 57. HCL-01.075 LvO 1762, 217r
 58. HCL-01.075 LvO 1764, 1
 59. HCL-01.075 LvO 1758, 126r
 60. HCL-01.075 LvO 1757, 22v
 61. HCL-01.075 LvO 1757, 23r
 62. HCL-01.075 LvO 1757, 237r
 63. HCL-01.075 LvO 1757, 27r
 64. HCL-01.075 LvO 1757, 54r
 65. HCL-01.075 LvO 1757, 173r
 66. HCL-01.075 LvO 1757, 242r
 67. HCL-01.075 LvO 1758, 31r
 68. HCL-01.075 LvO 1758, 79r
 69. HCL-01.075 LvO 1758, 135r
 70. HCL-09.001 Notariële Archieven 4182
 71. HCL-01.075 LvO 1759, 270r
 72. HCL-01.075 LvO 1760, 236v
 73. HCL-09.001 Notariële Archieven 4431 (1739), 4
 74. HCL-09.001 Notariële Archieven 4431 (1740), 35
 75. HCL-09.001 Notariële Archieven 4435 (1749), 130
 76. HCL-09.001 Notariële Archieven 4437 (1751), 39
 77. HCL-09.001 Notariële Archieven 4439 (1753), 54
 78. HCL-09.001 Notariële Archieven 4439 (1754), 30
 79. HCL-09.001 Notariële Archieven 4439 (1754), 73
 80. HCL-09.001 Notariële Archieven 4441 (1758)
 81. HCL-09.001 Notariële Archieven 4447 (1764), 136
 82. HCL-09.001 Notariële Archieven 4449 (1766), 32
 83. HCL-09.001 Notariële Archieven 4453 (1774), 56
 84. HCL-09.001 Notariële Archieven 4453 (1775), 40
 85. HCL-09.001 Notariële Archieven 4453 (1775), 52
 86. HCL-01.075 LvO 1761, 72r
 87. HCL-01.075 LvO 1761, 142r
 88. HCL-01.075 LvO 1763, 70v
 89. HCL-01.075 LvO 7108, 45
 90. HCL-09.001 Notariële Archieven 4455 (1779), 50
 91. HCL-01.093 Vrije Heerlijkheid Wijnandsrade 166
 92. HCL-01.075 LvO 1760, 245v
 93. HCL-01.075 LvO 1761, 147v
 94. HCL-01.075 LvO 1760, 186r
 95. HCL-01.075 LvO 1762, 241r
 96. HCL-01.075 LvO 1762, 260r
 97. HCL-Memories van Successie Wijnandsrade
 98. HCL-Memories van Successie Wijnandsrade

Medewerkers

Harry Luijten, eerste versie op 9 september 2007
Harry Luijten, uitgebreid met tak Klimmen en twee oudere generaties op 31 oktober 2015
Harry Luijten, aanvullingen en verbeteringen in generaties IV. en V. op 7 en 8 november 2015
Harry Luijten, herziene versie op 9 februari 2024