Kurstjens

Uit Genealogie Limburg Wiki
Tree3c.jpgTree3c.jpg

De familienaam Kurstjens (Curstgens, Curstiens, Curstjens) treffen we vooral aan in Noord- en Midden-Limburg. De naam is als patroniem ontstaan uit de roepnaam Curstjen, oftewel Christiaan.

Belfeld

In Belfeld duikt de familie Curstjens op in de tweede helft van de 17e eeuw. Willem Curstjens woont er in 1677 samen met zijn vrouw Joanna Lingsgens (vermoedelijk genoemd naar hoeve de Lings in Tegelen). In november 1680 trouwt in Belfeld Paulus Cursten met Joanna Diricks. Kinderen uit dit huwelijk zijn niet bekend. Mogelijk is Joanna jong overleden: in 1685 wordt een Joanna Cursties gedoopt als oudste dochter van vermoedelijk dezelfde Paulus. Een vernoeming naar een eerdere echtgenote van de vader was heel gebruikelijk in deze periode. Rond deze tijd trouwt ook Joannes Cursties met Maria Linhardts. Dit huwelijk wordt pas achteraf - in 1683 - ingeschreven in de Belfeldse registers. Getuige bij dit huwelijk is een zekere Goerdt Cursties. Op 30-10-1689 overlijdt in Belfeld Engel Curstiens.

De vroegst bekende generatie Curstjens is onzeker. Cristianus Kerstijens, ook genaamd Christianus op die Hochstraet en begr. Tegelen 19-5-1668, liet op 24-5-1657 in Tegelen een zoon dopen: Wilhelmus Kerstijens (get. Korstijen aen den New Erff et Peterken Tischen dochter). Volgens sommige onderzoekers zou hij de stamvader zijn.
Verbindende schakel tussen Willem en Paulus, vermoedelijk broers, is Anna Peen, die in 1680 en 1685 optreedt als meter bij het tweede kind. Traditiegetrouw mogen we op deze plaats een van de grootmoeders verwachten, bij haar afwezigheid of na haar overlijden eventueel een stiefmoeder, oudste zus of aangetrouwde schoonzus. Ook de naamgeving van een zoon Engelbertus in beide gezinnen (1690 en 1697) kan wijzen op een gemeenschappelijke voorouder in de vorm van de op 30-10-1689 overleden Engel Curstiens. Engel kan hier een mannennaam zjn, maar ook een vrouwennaam is niet uitgesloten, waardoor ook het echtpaar Christianus aen gen New Erff en zijn vrouw Angela alias Engel aen gen New Erff (1663) in beeld komen: ze lieten in 1660 en 1661 de meisjes Maria en Gertrudis dopen. Christianus aen gen New Erff overleed op 16-5-1668 in Belfeld. Volgens de oeroude regels voor naamgeving was het niet ongebruikelijk dat voornamen van overleden personen ook aan dopelingen van het andere geslacht werden gegeven. De stap van de ene Engel (Angela) naar de andere (Engelbertus) is dan snel gezet. Daarmee is ook dit echtpaar kandidaat als vroegste generatie Kurstjens.

Generatie 1

Ia.
Wilhelmus Curstiens, ged. Tegelen 24-5-1657, overl. Belfeld 20-10-1721. Tr. met Joanna Linskens (Lingskens), begr. Belfeld 13-11-1702.
Uit dit huwelijk:

 1. Joannes Curstiens, ged. Belfeld 1-12-1677 (get. Godefridus in Kamp en Gertrudis Curstiens; zn. van Wilhelmus x Joanna NN). Tr. Tegelen 2-3-1715 met Gertrudis Cremers.
 2. Margarita Curstiens, ged. Belfeld 29-8-1680 (get. Joannes Beurskens en Anna Peen; dr. van Wilhelmken x Joanna NN).
 3. Henrica Curstiens, ged. Belfeld 27-..-1686 (get. Henricus Tijssen en Gertrudis op den Bosch? [of staat er: op Bakenbosch?]; dr. van Wilhelmus x Joanna NN, de maand, augustus of later, is niet genoteerd en het betreft de laatste akte van dat jaar).
 4. Engelbertus Curstiens, ged. Belfeld 9-5-1690 (get. Wilhelmus Wilhelms en Anna Tijssen?; zn. van Wilhelmus x Joanna NN), overl. ald. 5-2-1764. Tr. 1) Belfeld 14-5-1711 met Petronella Rutten, overl. ald. 3-4-1734; 2) Belfeld 28-7-1734 met Elisabeth Janssen. Volgt IIa.

Wyllem Keurstiens c.s. verkochten op 25-11-1696 een huisje te Belfeld.

Ib.
Paulus Curstens. Tr. Belfeld 22-4-1684 (get. Wilhelmus Curstiens en Henricus Curstiens) en Anna Tuffers (Teffers, Tessers).
Uit dit huwelijk:

 1. Petrus Cursties, ged. Belfeld 9-3-1685 (get. Tijsken Stevens? en Anna Peen; zn. van Paulus x Anna NN).
 2. Joanna Cursties, ged. Belfeld 9-3-1685 (get. Joannes Tuffers en Magareta Tuffers; dr. van Paulus x Anna NN).
 3. Christianus Curstiens, ged. Belfeld 8-8-1688 (get. Jan Toniskens? en Gertien op den Bosch?; zn. van Paulus x Anna Tuffers, akte fol. 11vs zeer slecht leesbaar).
 4. Joannes Curstiens, ged. Belfeld 12-3-1693 (get. Jan Ponten en Encken Pet...; zn. van Paulus x Anna Tufers), begr. ...; tr. 1) Belfeld 12-4-1723 met Barbara Smits, overl. ald. 28-6-1734; 2) Belfeld 4-11-1734 (get. Jacobus Verwijns en Girtrudis Vosbeck) met Matthiola Janssen, overl. 17-5-1741; tr. 3) Belfeld 19-7-1741 met Wendelina Dinghs. Volgt IIb.
 5. Engelbertus Cursgens, ged. Belfeld 13-3-1697 (get. Joannes Tuenesen en Joanna Lingens; zn. van Paulus x Anna Tessers), verm. jong overl.

Generatie 2

IIa.
Engelbertus Coerstgens (Angelus), ged. Belfeld 9-5-1690, overl. ald. 5-2-1764. Tr. 1) Belfeld 14-5-1711 (get. Joannes Coerstgens en Nicolaus Rutten) met Petronella Rutten, overl. ald. 3-4-1734. Tr. 2) Belfeld 28-7-1734 met Elisabetha Jansen, overl. Belfeld 16-10-1764.
Uit het eerste huwelijk:

 1. Joannes Coerstgens, ged. Belfeld 4-3-1712 (get. Petrus Lamerts vervangen door Wilhelmus Stevens en Margareta Coerstgens; zn. van Engelbertus x Petronella Rutten), overl. ald. 9-4-1729.
 2. Petrus Coerstgens, ged. Belfeld 29-6-1713 (get. Andreas Driessen en Berta Rutten vervangen door Petronella Wolffers; zn. van Engelbertus x Petronella Rutten).
 3. Anna Coerstgens, ged. Belfeld 26-7-1715 (get. Joannes Coerstgens vervangen door Joannes Steegen en Anna Lamers; dr. van Engelbertus x Petronella Rutten). Tr. verm. Belfeld 31-10-1745 met Jacobus Leenkens.
 4. Christina Coerstgens, ged. Belfeld 6-5-1717 (get. Joannes Wolters en Agnes Beckers; dr. van Engelbertus x Petronella Rutten). Tr. Belfeld 21-6-1750 met Henricus Jansen.
 5. Gertrudis Keursgens, ged. Belfeld 25-3-1719 (get. Henricus Tissen en Gertrudis Cremers; dr. van Angelus x Petronella Rutten).
 6. Agnes Curstgens, ged. Belfeld 1-3-1723 (get. Nicolaus Peters vervangen door Guillielmus Stevens en Catharina Duckers; dr. van Angelbertus x Petronella Rutten), overl. ald. 4-12-1746.
 7. Wilhelmus Koerstgens, ged. Belfeld 7-7-1725 (get. Joannes Kurstgens en Anna op Heijs; zn. van Engelbertus x Petronella Rutten), overl. ald. 24-10-1795. Tr. 1) Belfeld 27-5-1750 met Joanna Wolffers, overl. ald. 22-4-1784; 2) Belfeld 3-11-1784 met Maria Elisabeth ter Poorten. Volgt IIIa.
 8. Judith Koerstgens, ged. Belfeld 28-7-1728 (get. Guillielmus Stevens en Anna NN; dr. van Engelbertus x Petronella Rutten). Tr. Tegelen 31-7-1759 met Henricus Bourgons.

Uit het tweede huwelijk:

 1. Petronella Koerstgens, ged. Belfeld 21-4-1735 (get. Wilhelmus Jansen en Margaritta Koerstgens; dr. van Angelus x Elisabetha Jansen), woont 17-7-1788 te Tegelen, overl. ald. 8-10-1822. Tr. verm. Tegelen 2-11-1766 met Godefridus Peters.
 2. Catharina Koerstgens, ged. Belfeld 25-6-1736 (get. Michael Bonslet en Anna Koerstgens; dr. van Angelus x Elisabetha Jansen). Tr. 1) Tegelen 19-2-1765 met Mathias Nauwen, overl. Belfeld 8-4-1797; 2) Tegelen 9-7-1798 met Hermanus Rievers.
 3. Joanna Koerstgens, ged. Belfeld 10-8-1738 (get. Joannes Boeten en Bernardina Jansen; dr. van Angelus x Elisabetha Jansen).
 4. Joannes Koerstgens, ged. Belfeld 5-4-1742 (get. Gisbertus Nellen namens Wilhelmus Smits en Catharina Duckers namens Maria Wolters; zn. van Angelus x Elisabetha Jansen). Tr. Belfeld 17-2-1765 met Willemina van Dijck. Volgt IIIb.

IIb.
Joannes Curstiens (Koerstgens), ged. Belfeld 12-3-1693 (get. Jan Ponten en Encken Pet...), begr. .... Tr. 1) Belfeld 12-4-1723 met Barbara Smits, overl. ald. 28-6-1734; 2) Belfeld 4-11-1734 met Matthiola Janssen, overl. 17-5-1741; 3) Belfeld 19-7-1741 met Wendelina Dinghs.
Uit het tweede huwelijk:

 1. Paulus Koerstgens, ged. Belfeld 12-3-1724 (get. Christianus Koerstgens en Barbara Wagens; zn. van Joannes x Barbara Smits), overl. ald. 18-3-1743.
 2. Margrita Koerstgens, ged. Belfeld 9-10-1725 (get. Paulus Smits en Catharina der Steegen vervangen door Petronella Wolffers; dr. van Joannes x Barbara Smits).
 3. Joannes Koerstgens, ged. Belfeld 20-2-1727 (get. Petrus Boets en Henrina Koerstgens; zn. van Joannes x Barbara Smits), overl. ald. 29-3-1727.
 4. Petrus Koerstgens, ged. Belfeld 15-2-1729 (get. Leonardus Beckers en Helena Trijnes; zn. van Joannes x Barbara Smits).
 5. Guillielmus Koerstgens, ged. Belfeld 5-11-1732 (get. Petrus Beckers en Oligunda ter Katz; zn. van Joannes x Barbara Smits). Tr. MOGELIJK 1) Tegelen 27-4-1760 met Christina Laus, overl. Belfeld 17-5-1796; 2) Beesel 9-10-1796 met Elisabeth Peters. Volgt IIIc.

Generatie 3

IIIa.
Wilhelmus Keurstjens, ged. Belfeld 7-7-1725, pottenbakker, overl. ald. 24-12-1795. Tr. 1) Befeld 27-5-1750 met Joanna Wolffers, overl. ald. 22-4-1784. Tr. 2) Belfeld 3-11-1784 met Maria Elisabeth ter Poorten, ged. Belfeld 6-2-1764, dr. van Leonardus ter Poorten en wijlen Wilhelmina Mingels.
Uit dit huwelijk:

 1. Angelus Keurstjens, geb. en ged. Belfeld 28-7-1785 (get. Leonardus ter Poorten en Anna Keurstjens wnd. te Besel; zn. van Wilhelmus x Maria Elisabeht ter Poorten, geb. rond 11.00 uur, eerder heeft nooddoop plaatsgevonden door Elisabetha Bruns, vroedvrouw). Tr. ... met Petronella Walravens. Volgt IVa.
 2. Willemina Keurstjens, geb. en ged. Belfeld 17-7-1788 (get. Matthias ter Poorten en Petronilla Keurstjens wnd. te Tegelen; dr. van Wilhelmus x Maria Elisabehta ter Poorten, geb. rond 03.00 uur).
 3. Petrus Kürstjens, geb. en ged. Belfeld 4-5-1790 (get. Joannes? Kürstjens en Mechtildis ter Poorten wnd. te Venlo vervangen door Catharina Heijnen; zn. van Wilhelmus x Maria Elisabehtis ter Poorten, geb. rond 02.30 uur), overl. Tegelen 25-7-1855. Tr. 1) ... vóór 1-6-1816 met Ida Niessen. Tr. 2) met Ida Joosten. Volgt IVb.

De drie kinderen Curstjens verkochten op 1-6-1816 een huis te Geloo.

IIIb.
Joannes Koerstgens, ged. Belfeld 5-4-1742 (get. Gisbertus Nellen namens Wilhelmus Smits en Catharina Duckers namens Maria Wolters; zn. van Angelus x Elisabetha Jansen). Tr. Belfeld 17-2-1765 met Willemina van Dijck.
Uit dit huwelijk:

 1. Angelus Curstjens, geb. en ged. Belfeld 12-2-1766 (get. Joannes Schlijckers en Petronella Curstjens; zn. van Joannes x Willemina van Dijck), overl. ald. 22-22-1766.
 2. Helehna Curstjens, geb. en ged. Belfeld 24-3-1768 (get. Wilhelmus Curstjens vervangen door Petrus Bongers en Joanna Dreissen; dr. van Joannes x Willemina van Dijck). Tr. Blerick 29-4-1794 met Lambertus Jacobs.
 3. Elisabeht Curstjens, geb. en ged. Belfeld 1-4-1771 (get. Winandus Gübbels vervangen door Gerardus Heijnen en Anna Curstjens; dr. van Joannes x Willemina van Dijck), verm. overl. ald. 20-9-1846. Tr. Tegelen 12-11-1794 met Petrus Lommen.
 4. Christina Kürstjens, geb. en ged. Belfeld 18-9-1774 (get. Michael Dreessen en Girtrudis Kürstjens; dr. van Joannes x Willemina van Dijck), overl. ald. 22-4-1847.
 5. Angelus Kurstjens, geb. en ged. Belfeld 25-11-1777 (get. Godefridus Beurskens vervangen door Petrus van Dijck en Margaretha Abrij; zn. van Joannes x Willemina van Dijck).
 6. Gerardus Keurstjens, geb. en ged. Belfeld 25-2-1782 (get. Wilhelmus Dreessen en Petronilla Keurstjens; zn. van Joannes x Willemina van Dijck), mogelijk overl. ald. 12-1-1850. Tr. Belfeld 17-11-1826 met Gertrudis Gregorius. Volgt IVc.

IIIc.
Guillielmus Koerstgens, ged. Belfeld 5-11-1732 (get. Petrus Beckers en Oligunda ter Katz). Tr. MOGELIJK 1) Tegelen 27-4-1760 met Christina Laus, overl. Belfeld 17-5-1796; 2) Beesel 9-10-1796 met Elisabeth Peters.

Generatie 4

IVa.
Angelus Kurstjens, geb. Belfeld 28-7-1785. Tr. .. met Petronella Walravens (Walraven).
Uit dit huwelijk:

 1. Beatrix Huberta Kurstjens, geb. Arcen en Velden 27-8-1825. Tr. Venlo 18-11-1845 met Johan Godfried Weijers.
 2. Elisabeta Huberta Kurstjens, geb. Arcen en Velden 30-7-1827. Tr. Tegelen 25-10-1847 met Peter Toebosch.
 3. Hendrina Huberta Kurstjens, geb. Arcen en Velden 18-1-1832, overl. Tegelen 23-12-1904. Tr. Tegelen 18-11-1854 met Peter Hendrik Sprengers.
 4. Wilhelmus Kurstjens, geb. ..., overl. Belfeld 17-4-1883. Tr. Belfeld 9-10-1863 met Anna Catharina Veger, overl. Belfeld 2-10-1881.
 5. Margareta Huberdina Kurstjens, geb. Arcen 10-8-1834, overl. Roermond 7-7-1907. Tr. Roermond 11-9-1860 met Karel Hubertus Schreinemakers.
 6. Petronella Huberdina Kurstjens, geb. Arcen en Velden 20-2-1837.

IVb.
Petrus Kurstjens (Korstjens), geb. Belfeld 4-5-1790, overl. ... Tr. 1) Tegelen 14-3-1811 met Ida Nijssen (Niessen), overl. Tegelen 14-4-1833, dr. van Petrus Nijssen en Gertrudis Bongaerts. Tr. 2) Tegelen 15-5-1839 met Ida Joosten, overl. Tegelen 21-2-1857, dr. van Henricus Joosten en Gertrudis Driessen.
Uit het eerste huwelijk:

 1. Maria Gertrudis Kurstjens, geb. Tegelen 11-1-1812, overl. Beesel 21-11-1880. Tr. Beesel 17-4-1839 met Jacobus Bongers.
 2. Joannes Wilhelmus Kurstjens, geb. Tegelen 8-11-1813. Tr. ... met Maria Sibilla aan de Hei. Volgt Va.
 3. Andreas Kurstjens, geb. Tegelen 17-9-1815, overl. ald. 7-3-1822.
 4. Engelbertus Kurstjens, geb. Tegelen 1-10-1817, overl. Posterholt 3-1-1887. Tr. 1) Heythuysen 28-8-1841 met Petronella Hubertina Verschueren. Tr. 2) Posterholt 23-6-1868 met Helena van Appeven, overl. Posterholt 20-5-188, dr. van Bartholomeus van Appeven en Maria Agnes Bosch. Volgt Vb.
 5. Leonard Kursjens, geb. Tegelen 27-7-1819.
 6. Jacobus Kurstjens, geb. Tegelen 17-1-1821. Tr. Posterholt 1-9-1852 met Maria Agnes Hubertina van Appeven. Volgt Vc.

IVc.
Gerardus Keurstjens, geb. en ged. Belfeld 25-2-1782 (get. Wilhelmus Dreessen en Petronilla Keurstjens; zn. van Joannes x Willemina van Dijck), overl. ald. 12-1-1850. Tr. 1) met Joanna Houben; 2) Belfeld 17-11-1826 met Gertrudis Gregorius Kessel, geb. 28-8-1781, dr. van Jan Gregorius en Adelaide Vinck.
Uit het eerste huwelijk:

 1. Arnoldus Kurstjens, geb. ... Tr. Belfeld 11-5-1850 met Petronella Strouken. Volgt Vd.
 2. Joannes Kurstjens, overl. Belfeld 16-7-1838.
 3. Wilhelmina Kurstjens, geb. Belfeld 11-2-1814, overl. ald. 16-1-1877. Tr. Belfeld 14-5-1839 met Arnoldus Niemans.
 4. Pieter Kurstjens, geb. Belfeld 15-1-1820.
 5. Johanna Kurstjens, geb. Belfeld 23-8-1823, overl. ald. 11-7-1840.
 6. Petronella Kurstjens, geb. Belfeld 12-12-1825.

Generatie 5

Va.
Jan Willem Kurstjens, geb. Belfeld , overl. Tegelen 15-6-1882. Tr. Maasbree 8-5-1843 met Maria Sibilla aan de Heij (Hei, Heide), geb. Baarlo, overl. Tegelen 16-5-1902, dr. van Pieter aan de Heij en Elisabeth Weijnen.
Uit dit huwelijk:

 1. Peter Jan Kurstjens, geb. Tegelen 26-6-1844, overl. Venray 19-12-1915. Tr. ... met Beatrix Hammans. Volgt VIa.
 2. Yda Kurstjens, geb. Tegelen 15-9-1845. Tr. 1) ... met Peter Ewals; 2) Tegelen 27-4-1885 met Johannes Hubertus Beurskens.
 3. Alphonsus Johannes Mathis Kurstjens, geb. Tegelen 14-2-1848, overl. ald. 25-3-1848.
 4. Maria Elisabeth Kurstjens, geb. Tegelen 25-3-1849, overl. ald. 29-4-1891. Tr. Tegelen 20-7-1875 met Antoon Thissen.
 5. Gertrudis Mechtildis Kurstjens, geb. Tegelen 14-3-1851, overl. Roermond 18-4-1917. Tr. Tegelen 10-7-1900 met Joannes Josephus Hubertus Ledoux.
 6. Helena Hubertina Kurstjens, geb. Tegelen 28-3-1853, overl. ald. 1-4-1916. Tr. Tegelen 10-7-1900 met Joseph Baatsen.
 7. Wilhelmina Hubertina Kurstjens, geb. Tegelen 14-9-1855, overl. ald. 30-5-1863.
 8. Alphonsius Jacobus Hubertus Kurstjens, geb. Tegelen 19-9-1857, overl. Heerlen 18-10-1929. Tr. Tegelen 23-1-1894 met Louisa Gertruda Nelissen. Volgt VIb.
 9. Josef Hubertus Kurstjens, geb. Tegelen 14-4-1860, overl. ald. 10-1-1939. Tr. Tegelen 27-7-1885 met Hendrica Cuijpers. Volgt VIc.

Vb.
Engelbertus Kurstjens, geb. Tegelen 1-10-1817, overl. Posterholt 3-1-1887. Tr. 1) Heythuysen 28-8-1841 met Petronella Hubertina Verschueren (Verschuren), overl. Posterholt 1-12-1847. Tr. 2) Posterholt 23-6-1868 met Helena van Appeven, dr. van Bartholomeus van Appeven en Maria Agnes Bosch.
Uit het eerste huwelijk:

 1. Petrus Hubertus Kurstjens, geb. Heel en Panheel 18-7-1842. Tr. Posterholt 14-5-1866 met Catharina Elisabeth Puts. Volgt VId.
 2. Ida Hubertina Kurstjens, geb. Posterholt 4-3-1845. Tr. Heythuysen 8-1-1872 met Paulus Hubertus Cillekens.
 3. Franciscus Kurstjens, geb. Posterholt 24-11-1847, overl. ald. 28-11-1847.

Uit het tweede huwelijk:

 1. Eduardus Kurstjens, geb. Posterholt 24-5-1849.
 2. Alphonsus Kurstjens, geb. Posterholt 31-3-1851, overl. ald. 4-11-1875.
 3. Wilhelmina Kurstjens, geb. Posterholt 10-2-1854.
 4. Joseph Kurstjens, geb. Posterholt 23-10-1856.
 5. Jacobus Hubertus Kurstjens, geb. Posterholt 11-3-1860.
 6. Engelbert Kurstjens, geb. Posterholt 27-6-1860, overl. ald. 10-4-1876.
 7. Maria Gertrudis Kurstjens, geb. Posterholt 7-2-1863, overl. ald. 4-3-1863.

Vc.
Jacobus Kurstjens, geb. Tegelen 17-1-1821, overl. Montfort 14-11-1907. Tr. Posterholt 1-9-1852 met Maria Agnes Hubertina van Appeven, overl. Montfort 30-3-1898, dr. van Bartholomeus van Appeven en Agnes Bosch.
Uit dit huwelijk:

 1. Peter Hubertus Kurstjens, geb. Posterholt 3-11-1852, overl. Grubbenvorst 17-4-1936. Tr. 1) Montfort 2-4-1884 met Maria Catharina Mestrom. Tr. 2) Montfort 7-10-1889 met Maria Gertrudis van Ophoven. Tr. 3) Montfort 2-4-1894 met Anna Catharina Hodzelmans.
 2. Jan Willem Kurstjens, geb. Posterholt 27-3-1854.
 3. Maria Gertrudis Kurstjens, geb. Posterholt 1-10-1856, overl. Montfort 26-3-1925. Tr. Montfort 15-11-1878 met Wilhelmus Mans.
 4. Agnes Hubertina Kurstjens, geb. Posterholt 19-9-1858, overl. Montfort 24-1-1891. Tr. Montfort 10-5-1886 met Adolf Henricus Hubertus Simonis.
 5. Engelbert Kurstjens, geb. Posterholt 27-6-1860.
 6. Leonardus Kurstjens, geb. Posterholt ..., overl. Montfort 16-2-1938 Tr. Montfort 2-3-1893 met Anna Maria Catharina Ramakers.

Vd.
Arnoldus Kurstjens, geb. ..., overl. ad. 13-5-1883. Tr. Belfeld 11-5-1850 met Petronella Strouken. Uit dit huwelijk:

 1. Gerardus Kurstjens, geb. Belfeld 14-5-1851. Tr. Belfeld 25-4-1881 met Petronella Görtz, geb. Belfeld, dr. van Joannes Gisbert Görtz en Joanna Houben.
 2. Joannes Kurstjens, geb. Belfeld 13-5-1851. Tr. Herten 10-5-1895 met Joanna Hubertina Steffanie.
 3. Pieter Kurstjens, geb. Belfeld 21-3-1853, overl. ald. 22-3-1853.
 4. Johanna Kurstjens, geb. Belfeld 4-5-1854, overl. ald. 18-1-1914.
 5. Frans Gerard Kurstjens, geb. Belfeld 12-1-1857, overl. 's-Hertogenbosch 1-4-1879.
 6. Peter Kurstjens, geb. Belfeld 12-5-1859, overl. ald. 20-9-1935.
 7. Johannes Ludovicus Kurstjens, geb. Belfeld 10-3-1872, overl. ald. 10-11-1872.

Generatie 6

VIa.
Peter Jan Kurstjens, geb. Tegelen 26-6-1844, overl. Venray 19-12-1915. Tr. Tegelen 14-5-1878 met Beatrix Hammans, dr. van Peter Gerard Hammans en Johanna Maria Jentjens.

VIb.
Alphonsius Jacobus Hubertus Kurstjens, geb. Tegelen 19-9-1857, overl. Heerlen 18-10-1929. Tr. Tegelen 23-1-1894 met Louisa Gertruda Nelissen, dr. van Joachim Hubert Nelissen en Maria Catharina Leijsten.

VIc.
Josef Hubertus Kurstjens, geb. Tegelen 14-4-1860, overl. ald. 10-1-1939. Tr. Tegelen 27-7-1885 met Hendrica Cuijpers.

VId.
Petrus Hubertus Kurstjens, geb. Heel en Panheel 18-7-1842. Tr. Posterholt 14-5-1866 met Catharina Elisabeth Puts.