Johan Hoen van Hoensbroeck

Uit Genealogie Limburg Wiki
Familiewapen Van Hoensbroeck.

Er zijn minstens twee adellijke personen Johan Hoen uit het huis van Hoensbroeck. Ze waren vader en zoon en stamden van Nicolaas II Hoen, van het Huis van Hoensbroeck. Ze moeten niet worden verward met hun oom / oudoom Johan Hoen van Voerendaal, die een zoon was van ridder Nicolaas (Claes) Hoen, schout van Maastricht, voorvader van het Huis van Hoensbroeck.

Wapen

Zie hoofdartikel Van Haren
Volgens Rietstap[1] toont het grafelijk stamwapen van de familie een zilveren veld, door vier horizontale rode balken in acht banen verdeeld, met daar overheen een zwarte leeuw met gouden kroon en een zwarte tong. (In het gemeentelijk wapen van de voormalige gemeente Hoensbroek is de tong van de leeuw echter ook van goud.)
Deze goudgekroonde zwarte leeuw kwam uit het oorspronkelijke wapen van de Hoens, het zilveren veld met de vier rode dwarsbalken was het wapen van het huis Haren. Johan Hoen tzo Broeck (ca. 1300) huwde Aleidis van Haren, dochter van Ogier II van Haren, heer van Borgharen. Hun zoon Johan combineerde de beide wapens.
Als deze feiten juist zijn gaat er aan de hierna volgenden nog een eerdere Johan 'Hoen tzo Broeck' (ca. 1300) vooraf, die ook weer een zoon Johan had. Mogelijk waren er buiten Johan Hoen van Voerendaal dus nog vier andere, edele Johans Hoen, van wie er althans twee met recht Hoens van Hoensbroeck genoemd kunnen worden. Hier is nader onderzoek nodig.

Johan I Hoen (van Hoensbroeck)

Zie ook hoofdartikel Johan I Hoen

Johan I Hoen (1380-na 1463) was de oudste zoon van Nicolaas II Hoen uit het Huis van Hoensbroeck en Aleijt Catharina van Maschereel (1363-1428).
Hij was ridder in 1397 en werd heer van Velroux en Plainevaux in 1423, tweede heer van helft Hoensbroek en leenman van Beverst 1434-1463 en heer van Dieteren in 1441.

Huwelijk en kinderen

Hij trouwde op 20 maart 1423 te Luik met Maria Jansdr. van Corswarem vrouwe van Nandrin (1381-) de dochter van Jan van Corswarem heer van Nandrin en Maria van Berlo. Beverst behoorde eerst aan de heerlijkheid Oreye, zelf een leen van het graafschap Loon. De oudst bekende heer van Beverst is Jan de Velroux, die de heerlijkheid in 1420 verheft. Het leen is achtereenvolgens in bezit van de families de Velroux 1420-1434, Hoen van Hoensbroeck (1434) en de Geloes (1588). Uit zijn huwelijk is geboren:

  • Johannes (Johan) Hoen (ca. 1424-)
  • Nicolaas Hoen (ca. 1427-)
  • Johannes Hoen heer te Beverst, Velroux, Plenevaux en Visschersweert en drost te Brüggen (ca. 1429-1522), zie hieronder

In 1395 woont Johan de leenheer van Dieteren in Visserweert. Mechtilde Wilde, die getrouwd was met Jacob van Lent, een neef van Johan, ontving het leen, dat Jacob voorheen in leen had, zie Geschiedenis Dieteren.

Johan II Hoen (van Hoensbroeck)

Zie ook hoofdartikel Johan II Hoen

Johan II Hoen (ca. 1429 - 1522), was de zoon van Johan Hoen uit het Huis van Hoensbroeck en Maria Jansdr. van Corswarem vrouwe van Nandrin (1381-). Hij werd heer te Beverst, Velroux, Plenevaux en Visschersweert, drost te Brüggen en heer van half Hoensbroek in 1467.

Huwelijk en kinderen

Rond 1464 trouwde hij met Maria van Buren de dochter van Johan van Buren heer van Arcen en Arenthal en Aleid Roelmansdr vrouwe van Ahrenthal. Uit zijn huwelijk werd geboren:

  • Aleidis (Alida) II Hoen (ca. 1465-1511)
  • Nicolaas V Hoen (ca. 1466-)
  • Otto Hoen (ca. 1468-)
  • Maria Hoen van de Keucken (ca. 1470-)
  • Diederich (Theodor) Hoen (ca. 1472-)
  • Roland Hoen heer te Beverst (ca. 1474-)

Noot

<references>

  1. J.B. Rietstap, Wapenboek van den Nederlandschen Adel, Groningen 1883, dl. 1, p. 181.