Johan II Hoen

Uit Genealogie Limburg Wiki

Bewerkt naar Wikipedia en aangevuld

Johan II Hoen (ca. 1429 - 1522) was de zoon van Johan I Hoen (1380-1463) uit het Huis Hoensbroeck en Maria Jansdr. van Corswarem, vrouwe van Nandrin (1381-).

Hij werd heer te Beverst, Velroux, Plenevaux en Visschersweert, drost te Brüggen (D), en heer van half Hoensbroek in 1467.

Vóór 1464 trouwde hij met Maria van Buren, de dochter van Johan van Buren, heer van Arcen en Arenthal, en Aleid Roelmansdr., vrouwe van Ahrenthal.

Vergelijk: Inventaris archief kasteel Haag 2008 - p. 61. (regest 138) en p. 200 (regest 1045):
Erfdeling 1463 tussen Derick Schenk van Nydeggen, heer van Afferden, Walbeck en Arcen, en Aelheit van Buren, enerzijds, en anderzijds Johan Hoen van den Broick, heer van Velroux, en Maria van Buren, inzake nalatenschap van overleden echtelieden Johan van Buren, heer van Arcen, en Aleidt van Arendail. [1]

Uit hun huwelijk werden geboren:

  • Aleidis (Alida) II Hoen (ca.1465-1511)
  • Nicolaas V Hoen (ca. 1466-)
  • Otto Hoen (ca. 1468-)
  • Maria Hoen van de Keucken (ca. 1470]
  • Diederich (Theodor) Hoen (ca. 1472-)
  • Roland Hoen, heer te Beverst (ca. 1474-)

Noot

  1. Bron: [1]