Johan I Hoen

Uit Genealogie Limburg Wiki

Naar Wikipedia (en gecorrigeerd)

Johan I Hoen (1380- na 1463) was de oudste zoon van Nicolaas II Hoen uit het Huis Van Hoensbroeck en Aleijt Catharina van Maschereel (1363-1428).

Hij was ridder in 1397 en werd heer van Velroux en Plainevaux in 1423, tweede heer van de helft van Hoensbroek, leenman van Beverst 1434-1463 en heer van Dieteren in 1441.

Hij trouwde op 20 maart 1423 te Luik met Maria Jansdr. van Corswarem, vrouwe van Nandrin (1381-), de dochter van Jan van Corswarem, heer van Nandrin, en Maria van Berlo. Beverst behoorde eerst aan de heerlijkheid Oreye, zelf een leen van het graafschap Loon. De oudst bekende heer van Beverst is Jan de Velroux, die de heerlijkheid in 1420 verheft. Het leen is achtereenvolgens in bezit van de families de Velroux 1420-1434, Hoen van den Broeck (1434) en de Geloes (1588). Uit hun huwelijk is geboren:

  • Johannes Hoen (ca. 1424-)
  • Nicolaas Hoen (ca. 1427-)
  • Johan II Hoen, heer te Beverst, Velroux, Plenevaux en Visschersweert en drost te Brüggen (ca. 1429-1522)

In 1419 is ridder Claes Hoen Heer ten Brueke heer van de leengoederen van Dieteren.[1].

Noot