Nicolaas (Claes) Hoen

Uit Genealogie Limburg Wiki
Familiewapen van Hoensbroeck

Nicolaas (Claes) Hoen, ridder, sneuvelde op 21 augustus 1371 in de Slag bij Baesweiler. Hij was volgens Hoen 1997 [1] een zoon van Herman HOEN dictus HOYNE (ca 1300-1365) en dan een kleinzoon van Johan HOEN TZO BROECK (ca. 1276) en diens derde vrouw Aleidis van Haren (ca 1275-1305), maar deze mogelijke stamlijn is niet bewezen. Het is gezien de voornaam van de latere Herman Hoen (zie onder), zoon van Nicolaas, waarschijnlijk, dat Nicolaas' vader inderdaad Herman heette, maar men zou dan ook verwachten dat diens vader weer Nicolaas had geheten. [2][3]

Nicolaas was ridder en voogd van Maastricht. Hij wordt genoemd in een oorkonde uit het jaar 1362. In 1370, een jaar voor zijn overlijden, was hij schout van Maastricht en was hij pachter van de drakenmolen te Hoensbroek.

Hij trouwde volgens Gerards 2009 [4] vóór 1362 met Catharina N.N., die bij Hoen 1997 Catharina de CAPELLA wordt genoemd.[5]
Uit hun huwelijk zijn volgens Gerards 2009 geboren:

 1. Herman Hoen, ridder, eerste heer van Hoensbroeck 1388-1404, schout van Maastricht en Lenculen (1340-1404)
 2. dochter N.N., huwde Ivo van Carthils[6]
 3. Catharina Hoen (1345-1368), huwde 20-1-1363 Jan II Corsselaar, heer van Wittem
 4. Johan Hoen, heer van Voerendaal, huwde Irmgard van Voerendaal, dochter van Pierre de Fexhe.[7]

Zie ook

Van Hoensbroeck

 • Auteur en bron van dit artikel:

A.J. Welschen: Het geslacht Van Hoensbroeck. Genealogisch-historische dataverzameling, 2004-2012.

Noten

 1. Jo Hoen: Hoen, een reusachtige familie (delen: 1, 2a en 2b), Geleen/Beek: Limburgs Genealogisch Archief (LGA) 1997-2001)
 2. Noot (AJW): Een Johan Hoen tzo Broeck (ca. 1300) huwde [op 17 november 1336 (??, zoals ergens zonder bron wordt gemeld)- AJW] Aleidis van Haren, dochter van Ogier II van Haren, heer van Borgharen en Uda (Oda, Mechtilde) N.N. ( D'Yttre / Dyttre / D'Itteren). Hun zoon Johan combineerde de beide wapens. (J.B. Rietstap, Wapenboek van den Nederlandschen Adel, Groningen 1883, dl. 1, p. 181.) [Hier geldt dan wel het bezwaar dat het onwaarschijnlijk is dat vader en zoon beiden Johan heetten. Deze Johan zou dan een broer geweest zijn van Herman HOEN dictus HOYNE. Maar nam die laatste dan hetzelfde wapen aan, of was hij het die beide wapens combineerde? - AJW] Ogiers zoon Ogier III was schout van Maastricht namens de Hertog van Brabant (er was ook een schout namens de bisschop van Luik). Diens zuster Aleidis trouwde Jan Hoen tzo Broeck (zie ook Van Hoensbroeck, paragraaf Wapen). Hij had ook een broer Johan van Haren, kannunik van St. Servaas te Maastricht. (Pieter van der Vliet:Onno Zwier van Haren (1713-1779), staatsman en dichter, Hilversum: Verloren 1996, p. 15-16).
  Er is hier een hernieuwd nader onderzoek nodig. De aanduiding TZO BROECK voor deze Johan is in ieder geval een anachronisme.
 3. Noot (AJW): Door Van de Venne 1967 (J. M. van de Venne / J. Th. H. de Win / P.A.H. Peeters: Geschiedenis van Hoensbroek. Hoensbroek: Gemeentebestuur van Hoensbroek) was nog aangenomen dat Nicolaas Hoen gehuwd was met Agnes Jansdr. Sac van Wijck (1310-1356), dochter van Jan Sac / Sacx/ Saecx van Wijck, ridder en schepen van Maastricht en rentmeester van hertog Jan III van Brabant in de gebieden van Limburg en Overmaas (ca. 1280-) en van Reinard Thoreel van Bernau, de drossaard van Valkenburg.
  [Noot (AJW) bij laatstgenoemde: Berne (Bernau) in het Land van Daelhem was een bank van het St. Servaaskapittel te Maastricht. In de 15e eeuw had de hertog van Brabant er de hoge heerlijkheid. Rechtens behoorde het niet tot het Land van Daelhem.]
  Volgens Hoen 1997 trouwde Agnes Sack van Wijck op 17 november 1336 met Jan HOEN, een broer van Herman HOEN dictus HOYNE.
 4. Frans Gerards, 'Ridder Herman Hoen', in: R.H.P. Coumans, e.a. 2009, Adel aan Maas, Roer en Geul I, Valkenburg a/d Geul, 151-169
 5. Mogelijk was deze Catharina de CAPELLA de oudste dochter (± 1321- 22 april 1373, ca. 52 jaar) van ridder Godefroid de Henri-Chapelle en N.N.
  Noot (AJW): Een Godefroy de Henri-Chapelle was gehuwd met Catharina, een onwettige dochter van hertog Jan III van Brabant (deze laatste: ?, rond 20 oktober 1300 - Brussel, 5 december 1355). Een andere onwettige dochter van de hertog trouwde met Winand de Henri-Chapelle. In 1314 is het kasteel kasteel Ruyff in Hendrikskapelle in handen van Henri de Rueve, zoon van Winand de Julémont, uit het geslacht Scaefdries van Wittem. Een ridder Godefroid was in 1355 eigenaar van kasteel Ruyff.
  De plaatsnaam 'Hendrikskapelle' kwam al in 1172 voor als Heinrici Capella en heet in 1477 Heynrichs Cappellen. De plaats behoorde tot het oorspronkelijk gebied van het hertogdom Limburg en viel onder de hoogbank Baelen.
 6. Deze combineerde zijn naam met die van zijn vrouw en noemde zich Hoen van Cartils. Bron: Rijckheit [1]
 7. Hoen 1997 geeft alleen zoons: Herman en Johan, maar bovendien een derde zoon, Gerard Hoen (ca 1352).