Herman Hoen

Uit Genealogie Limburg Wiki
Familiewapen van Hoensbroeck

Herman Hoen van den Broeck (1340 - < juni 1404) was een zoon van Nicolaas (Claes) Hoen en Catharina Chapelle.

Levensloop

Hij was ridder, eerste heer van Hoensbroek 1388-1404, Spaubeek en Visschersweert en werd als opvolger van zijn vader schout van Maastricht in de “Hof van Lenculen” van 1388 tot 1397. De Hof van Lenculen was een grote hoeve, gelegen aan de huidige Tongersestraat te Maastricht, van waaruit het graafschap van de Vroenhof werd bestuurd. [1] Herman Hoen woonde in 1377 in Wijck bij Maastricht.

In de Slag bij Niftrik, op 30 juli 1388, vocht hij aan de zijde van het Brabants invasieleger. Hiervoor verkreeg hij op 26 oktober 1388 de locatie Broeck van Joanna van Brabant hertogin van Brabant en Limburg en vrouwe van het land van Valkenburg. Broeck (het latere Hoensbroek) behoorde voorheen tot de vrijheerlijkheid Heerlen en verkreeg vanaf dan hoge, middelbare en lage jurisdictie.

De familie van Herman noemde zich van 1388 Hoen van den Broeck, later van Hoensbroeck, en werd een van de aanzienlijkste adellijke families in Limburg. Herman Hoen bouwde vervolgens het kasteel, dat nu Kasteel Hoensbroek heet en was er de eerste bewoner van. Hij was behalve schout van Maastricht ook lid van de Raad van de Landen van Overmaas.

Huwelijk en kinderen

Herman trouwde ca. 1360 met Caecilia van de Waag (de Libra), geboren rond 1342 in Maastricht, erfvrouwe van Vischersweert, Spaubeek en (volgens sommigen) Born, de dochter van Daniël van de Waag (de Libra), Maastrichts leenman en de proost van St. Servaes, en een Sibilla van wie de achternaam niet bekend is.

Uit dit huwelijk zijn geboren:

  1. Nicolaas II Hoen ridder, tweede heer van Hoensbroek 1404-1428, schout van Maastricht 1404-1413 / 1421-1427 en drossaard van Millen (ca. 1361-1428)
  2. Catharina Hoen, erfgenaam van de pandvoogdij van Maastricht (ca. 1362-)
  3. Arnold Hoen, domheer van de St. Lambert te Luik en kanunnik (ca. 1365-)
  4. Cecilia Hoen (ca. 1366-1416)
  5. Mabelia Hoen, abdes te Burtscheid (ca. 1368-)
  6. Daniël Hoen jonker, heer van Spaubeek, heer van Visschersweert en ridder (ca. 1370-na 1433)
  7. Een dochter N.N.

Auteur en bron van dit artikel

  • A.J. Welschen, Het geslacht Van Hoensbroeck. Genealogisch-historische dataverzameling, 2004-2012.

Noot

  1. De schepenen van de Vroenhof bezochten eens per jaar in vol ornaat de dorpen en informeerden of er nog misdaden of overtredingen waren geweest. Door de stadsuitbreidingen tussen 1300 en 1550 was het Hof van Lenculen binnen de stadsmuren van Maastricht komen te liggen. Het Hof van Lenculen, Montenaeken/Vroenhof en Wolder waren drie kernen ten westen van de eerste stadsmuur.