Jurisdictie

Uit Genealogie Limburg Wiki

Jurisdictie is een ander woord voor rechtsmacht; het woord heeft betrekking op het gebied waarover een overheidsorgaan bevoegd is. Zo vinden we in oude archiefstukken de jurisdicties van magistraten, schepenbanken en kerkelijke overheden.