Deniers

Uit Genealogie Limburg Wiki
Tree3c.jpgTree3c.jpg

Algemene informatie

De familienaam Deniers treffen we vanaf de tweede helft van de 17e eeuw aan in Swalmen en omgeving. Later ontwikkelde de naam zich tot Deneer en bij de volkstelling van 1947 werd de variant Deniers niet meer genoemd. In Duitsland komt de naam wel nog voor, maar het is niet bekend of daarbij sprake is van verwantschap.

Genealogie

Generatie 1

Michiel de Nerst (Aegidius, Giel de Niers, Deniers, verm. begr. Asselt ..-9-1721; hij hertr. ... vóór 8-1-1713 met Mechtildis Schoolmeesters), tr. Asselt 22-10-1670 met Maria Martens (Mertens). Getuigen: Joannes Janssen en Henricus Janissen.
Michiel is vermoedelijk identiek met 'Michael Niers van Werdt', in 1667 trouwgetuige te Asselt.
Uit dit huwelijk:

 1. Theodorus? Deniers, ged. Asselt 19-7-1672 (nooddoop door de vroedvrouw; get. Paulus Timmermans en Cornelia Cellers), verm. jong overl.
 2. Elisabeth de Niers, ged. Asselt 7-6-1674 (get. Martinus Cilkes en Maria Martens namens Catharina Janssens), begr. ald. 26-9-1677.
 3. Henricus Deniers, ged. Asselt 31-9-1675 (get. Gerardus Janssens en Catarina Silkens), begr. Swalmen 23-5-1732. Tr. Swalmen 24-1-1715 met Anna Frederix. Volgtt IIa.
 4. Gerardus Deniers, ged. Asselt 23-3-1681 (get. Joannes Janssen vervangen door Wijnandus ..eu..aets en Maria [Tim]mermans), begr. ald. 18-1-1731. Tr. Asselt 23-11-1707 met Cunegundis Frederix. Volgt IIb.
 5. Godefrida Deniers, begr. Asselt 21-8-1705.

Op 11-8-1687 gaven Giel Denier en Merrijcken Mertens toestemming voor de verpanding van een huis te Asselt. Giel Denier en Mericken Martens verpandden op 27-4-1700 hun huis te Asselt. Op 19-11-1715 werd arrest aangetekend op alle goederen van Giel Denier en zijn zonen Gerard en Hendrick onder Swalmen en Asselt gelegen. Giel Denier, hertrouwd met Mettien Schoolmeijsters, verpandde op 28-1-1716 samen met zijn beide zonen landerijen onder Swalmen.

Generatie 2

IIa
Henricus Deniers (Denier, ged. Asselt 31-9-1675, begr. Swalmen 23-5-1732, zn. van Michael Deniers en wijlen Maria Martens) tr. Swalmen 24-1-1715 met Anna Frederix (Fredrix, ged. Swalmen 15-2-1693, begr. Asselt 13-2-1753, dr. van Joannes Frederix en Antonia Obers alias Jansen; zij hertr. Swalmen 27-5-1734 met Christianus Dousens). Getuigen: Mevis Mevissen en Janis Janissen.
Uit dit huwelijk:

 1. Godefridus Denier, ged. Swalmen 7-3-1715 (get. Michael Denier en Antonia Jansens).
 2. Maria Denier, ged. Swalmen 5-1-1716 (get. Gerardus Deniers en Catharina Fredrix), begr. Asselt 11-9-1749. Tr. Asselt 30-1-1749 met Wilhelmus Dirricks.
 3. Elisabeth Denier, ged. Swalmen 8-7-1718 (get. Gerardus Winants en Mechtildis Schoolmeesters). Tr. Asselt 10-8-1747 met Joannes van Lier.
 4. Joannes Denier, ged. Swalmen 9-3-1720 (get. Joannes Janissen en Helena Roosen; zn. van Henricus x Anna Fridericks).
 5. Christina Denier, ged. Swalmen 13-3-1722 (get. Arnoldus Dynraedts vervangen door Matthias Pijpers en Ida Frederix).
 6. Joanna Denier, ged. Swalmen 6-6-1724 (get. Joannes Guelen en Agnes Bollen).
 7. Antonetta Denier, ged. Swalmen 19-3-1727 (get. Fredericus Frederix en Gertrudis Sillen).

Hendrick Denier en Encken Fredricx verpandden op 18-3-1727 hun huis en hof op de Leuker gelegen; Anna Fredricx verkocht dit huis op 11-5-1734. Dochter Elisabeth en haar man Jan van Lier verpandden op 10-11-1766 het huis te Asselt dat reeds op 27-4-1700 was verpand door Giel Denier en Mericken Martens.


IIb
Gerardus Deniers (Denier, ged. Asselt 1681, begr. ald. 18-1-1731, zn. van Michael Deniers en Maria Martens) tr. Asselt 23-11-1707 met Cunegundis Fredrix (Frederix, begr. Asselt 16-3-1746, dr. van Joannes Frederix en Antonia Obers alias Janssen). Getuigen: Godefridus Spee en Henricus Fredrix.
Uit dit huwelijk:

 1. Maria Deniers, ged. Swalmen 19-10-1708 (get. Michael Deniers en Antonia Janssen), begr. Asselt 6-12-1771. Tr. ... vóór 16-1-1736 met Dionisius Custers.
 2. Johannes Denier, ged. Swalmen 7-12-1710 (get. Henricus Denier en Catharina Frederix), begr. ald. 26-12-1759. Tr. .. vóór 9-6-1741 met Joanna Getseler.
 3. Lambertus Denier, ged. Swalmen 8-1-1713 (get. Arnoldus Muijters voor Gerardus Wijnants en Mechtildis Schoolmeisters), overl. ald. 13-9-1778. Tr. 1) Swalmen 12-1-1747 met Margaretha Custers, begr. ald. 6-5-1757; 2) Swalmen 14-8-1757 met Elisabetha Tessers.
 4. Christina Denier, ged. Swalmen 30-10-1714 (get. Janis Janissen en Anna Frederix), begr. Asselt 24-7-1715.
 5. Christina Deniers, ged. Asselt 2-6-1716 (get. Petrus van Baexen en Christina Janssen), overl. Swalmen 13-4-1779. Tr. Asselt 25-10-1744 met Gerardus Janissen.
 6. Michael Deniers, ged. Asselt 12-1-1720 (get. Gerardus Janssen en Petronilla Borg namens Petronilla Dinnerdts), jong overl.
 7. Anna Deniers, ged. Asselt 12-1-1720 (get. Fridericus Fridericks en Agnes Gerets), begr. ald. 3-3-1724
 8. Michael Deniers, ged. Asselt 6-2-1722 (get. Alexius van Lin vervangen door Joannes van Kessel en Cirstina Beeck; dag onder voorbehoud), begr. ald. 1-10-1722.
 9. Michael Deniers, ged. Asselt 29-9-1723 (get. Joachim Fredrix, meter niet genoemd).
 10. Antonetta Denier, ged. Asselt 15-6-1727 (get. Theodorus Maesen en Nuelken Borgh).

Cun Fredricx schonk op 21-2-1721 haar bezittingen aan haar dochter en schoonzoon Maria Denier gehuwd met Nijs Custers, in ruil voor levensonderhoud. De erven Denier verkochten op 4-11-1755 landerijen onder Swalmen en droegen diezelfde dag andere landerijen over in onberekend gebruik.

Generatie 3

IIIa
Joannes Denier (de Nier, ged. Swalmen 7-12-1710, begr. ald. 26-12-1759, zn. van Gerardus Denier en Cunegundis Frederix) tr. vóór 9-6-1741 met Joanna Getseler [Gesseleer, Getslers, Getzen, ged. Swalmen 8-2-1709, begr. Swalmen 9-5-1758, dr. van Petrus Getseler en Catharina Vermeulen].

Uit dit huwelijk:

 1. mogelijk Gerardus Denier, leeft 1776.
 2. Petrus Denier, ged. Swalmen 9-6-1741 (get. Dionisius Custers en Sophia Getseler).
 3. Catharina Denier, ged. Swalmen 30-7-1743 (get. Godefridus Peex en Maria Denier), overl. Swalmen 8-2-1801. Tr. 1) Swalmen 29-10-1772 met Paulus Bongaerts, overl. ald. 27-10-1778; 2) Swalmen 20-4-1780 met Antonius Croonen.
 4. Henricus Denier, ged. Swalmen 16-2-1746 (get. Frans Hendrick Smeets en Maria Denier). Tr. Stevensweert 6-11-1768 met Gertrudis Leurs. Volgt IVa.
 5. Cornelia Denier, ged. Swalmen 4-10-1748 (get. Lambertus Denier en Joanna Peecks). Tr. Swalmen 9-1-1774 met Jacobus Clumpkens.
 6. Anna de Nier, ged. Swalmen 12-7-1752 (get. Joannes Keuven en Antonetta Denier).

Jan Denier c.s. verkochten op 4-11-1755 landerijen onder Swalmen.

Generatie 4

IVa
Henricus Deneer (ged. Swalmen 16-2-1746, zn. van Gerardus Denier en Joanna Getseler; overl. Stevensweert 25-6-1821) tr. Stevensweert 6-11-1768 met Gertrudis Leurs (overl. Stevensweert 1-1-1819). Getuigen: Henricus Rutten en Catarina Leurs.
Uit dit huwelijk:

 1. Joannes Denier, ged. Stevensweert 26-2-1769.
 2. Joanna Maria Dener, ged. Stevensweert 28-4-1770, begr. ald. 3-5-1770.
 3. Maria Sophia Deneer, ged. Stevensweert 24-5-1771.
 4. Joanna Elisabeta Dener, ged. Stevensweert 30-4-1774.
 5. Gertrudis Donner [sic], ged. Stevensweert 16-7-1775.
 6. Wilhelmus Deneer, ged. Stevensweert 17-2-1777.
 7. Lambertus Dener, ged. Stevensweert 16-7-1781.
 8. Catharina Elisabetha Dener, ged. Stevensweert 1-3-1784.

Literatuur

 • H.G.M. Rutten, 'Hendrik Denier, timmerman en uitvinder te Stevensweert', in: Jb. Echter Landj 6 (1998), p 5-11].
 • A.W. Withoos, Parenteel van het geslacht De Nier. Voorlopige uitgave, Eindhoven 1992.

Bronnen