Leurs

Uit Genealogie Limburg Wiki
Tree3c.jpgTree3c.jpg

Genealogie (Roermond)

De Roermondse doktersfamilie Leurs stamt oorspronkelijk uit Gennep. Rond 1775 vestigde Petrus Henricus Leurs zich als "stadsdokter" in Roermond. Ook zijn drie zonen en zijn kleinzoon werden arts.

Generatie 1

I. Gerardus (Gerrit) Leurs, geboren rond 1692, richter te Heyen, burgemeester te Gennep, overleden Gennep 31 juni 1767. Trouwde Gennep 11 oktober 1743 met Sara Helena Ebben, gedoopt Gennep 25 juli 1705, aldaar overleden 10 januari 1783, dochter van Johan Albert Ebben en Ursula Haesbaert.

Uit dit huwelijk:

 1. Catharina Albertina Gertrudis Leurs, gedoopt Gennep 20 november 1744.
 2. Helena Sibilla Anna Petronella Leurs, gedoopt Gennep 28 april 1746. Trouwde Gennep 10 mei 1785 Wandes Willem Leurs, geboren rond 1737, controleur.
 3. Petrus Henricus Leurs. Volgt II.Generatie 2

II. Petrus Henricus Leurs, stadsdokter te Roermond, overleden Roermond 18 januari 1795. Trouwde Roermond 1 mei 1775 met Joanna Jacoba Schuurkens (Schuirkens), gedoopt Gennep 27 december 1756, overleden Roermond 21 april 1824, dochter van Norbertus Theodorus Schuurkens en Anna Wilhelmina Michels.

Uit dit huwelijk:

 1. Maria Mechtildis Leurs, gedoopt Roermond 29 februari 1776, aldaar overleden 17 april 1861. Trouwde Roermond 18 april 1816 met Andreas Gerardus van Mulbracht, geboren Niederkrüchten (D.) rond 1778, advocaat, overleden Roermond 19 maart 1854, weduwnaar van Dorothea Catharina Mechtildis Lax, zoon van Antonius Wilhelmus van Mulbracht en Anna Catharina Knippenbergh.
 2. Joannes Josephus Ignatius Leurs, gedoopt Roermond 17 maart 1777.
 3. Dr. Jacobus Norbertus Leurs, gedoopt Roermond 17 februari 1779, dokter, aldaar overleden 2 juni 1813, ongehuwd.
 4. Carolus Nicolaus Hubertus Leurs, gedoopt Roermond 12 december 1780, aldaar overleden 18 november 1782.
 5. Dr. Carolus Theodorus Bernardus Hubertus Leurs, gedoopt Roermond 11 december 1782, aldaar overleden 18 februari 1865, ongehuwd. Promoveerde 1805 universiteit van Duisburg als doctor in de geneeskunde. Arts te Budel, vanaf 1813 arts te Roermond, raadslid (1818-1829, 1831-1850), burgemeester van Roermond (1850-1856), lid commissie der geneeskunde.
 6. Franciscus Petrus Leurs, gedoopt Roermond 20 december 1783, aldaar overleden 17 april 1784.
 7. Ludovicus Franciscus Antonius Leurs, gedoopt Roermond 27 maart 1785, aldaar overleden 26 januari 1787.
 8. Theodorus Nicolaus Leurs, gedoopt Roermond 26 november 1787, aldaar overleden 3 februari 1794.
 9. Norbertus Joannes Josephus Leurs, gedoopt Roermond 7 november 1789, overleden Gennep 24 december 1805.
 10. Anna Joanna Maria Leurs, gedoopt Roermond 21 januari 1791, aldaar overleden 8 juni 1792.
 11. Hermanus Gerardus Leurs, gedoopt Roermond 9 mei 1793, aldaar overleden 9 november 1793.
 12. Dr. Wilhelmus Ignatius Leurs, gedoopt Roermond 23 oktober 1794. Volgt III.Generatie 3

III. Dr. Wilhelmus Ignatius Leurs, gedoopt Roermond 23 oktober 1794, aldaar overleden 2 januari 1876. Promoveerde 1816 universiteit van Duisburg als doctor in de geneeskunde en 1825 doctor in de heelkunde aan de universiteit van Leiden. Trouwde rond 1825 Maria Anna Isabella Beerenbroek, geboren Weert rond 1802, overleden Roermond 20 maart 1881, dochter van Gijsbertus Beerenbroek en Maria Barbara Painsmay.

Uit dit huwelijk:

 1. Dr. Carolus Henricus Hubertus Gisbertus Leurs, geboren Roermond 6 april 1828. Volgt IV.1.
 2. Maria Josepha Hubertina Leurs, geboren Roermond 6 juni 1829, aldaar overleden 1 mei 1880. Trouwde Roermond 2 september 1852 Victor Martinus Franciscus Hubertus Burghoff, geboren Roermond 15 juni 1830, papierfabrikant, aldaar overleden 6 juli 1904, zoon van Franciscus Josephus Burghoff en Maria Christina Antoinetta van Mulbracht.
 3. Ludovica Catharina Hubertina Leurs, geboren Roermond 6 december 1830, aldaar overleden 20 april 1832.
 4. Ludovicus Wilhelmus Hubertus Leurs, geboren Roermond 29 september 1832, overleden Kerkrade 23 december 1850.
 5. Julius Henricus Hubertus Leurs, geboren Roermond 19 september 1834. Volgt IV.2.
 6. Dr. Arsenius Franciscus Joannes Hubertus Leurs, geboren Roermond 5 maart 1837, aldaar overleden 14 april 1894, ongehuwd. Promoveerde 1855 universiteit Leiden als doctor in de rechtsgeleerdheid. Griffier arrondissementsrechtbank Roermond, kantonrechter-plaatsvervanger, gemeenteraadslid.
 7. Maria Carolina Leontina Hubertina Leurs, geboren Roermond 19 november 1841, aldaar overleden 11 mei 1930, ongehuwd. Erekruis “Pro Ecclesia et Pontifice”.Generatie 4

IV.1. Dr. Carolus Henricus Hubertus Gisbertus Leurs, geboren Roermond 6 april 1828, doctor in de geneeskunde, lid geneeskundige raad, gemeenteraadslid Roermond, aldaar overleden 5 februari 1900. Trouwde met Josephina Hubertina Paulina Regout, geboren Maastricht 4 oktober 1837, overleden Roermond 30 maart 1864, dochter van Petrus Laurentius Regout en Maria Aldegonda Hoeberechts.

Uit dit huwelijk:

 1. Maria Josephina Wilhelmina Hubertina Leurs, geboren Roermond 16 maart 1864, overleden Brussel 26 februari 1942. Trouwde Roermond 19 januari 1885 Jhr. Charles Albert Marie Ernest van Aefferden, geboren Hooglede (B.) 17 mei 1854, overleden Melick (Schöndeln) 21 augustus 1922, zoon van Albert Peter Joseph burggraaf van Aefferden en Mathilde Maria Robertine des H.R. rijksbarones de Rosen de Dilsen.


IV.2. Julius Henricus Hubertus Leurs, geboren Roermond 19 september 1834, zijdefabrikant, koopman. Trouwde Roermond 19 augustus 1862 Louisa Jacobina Hubertina Burghoff, geboren Roermond 12 maart 1835, dochter van Joannes Wilhelmus Burghoff en Anna Maria Barbara Carolina Janssens.

Uit dit huwelijk:

 1. Maria Wilhelmina Isabella Hubertina Leurs, geboren Roermond 16 juni 1863.
 2. Jules Guillaume Isabelle Leurs, geboren Roerond 1 juni 1870.

Gezin vertrok op 3 december 1885 naar Brussel.

Genealogie - fragment (Stevensweert)

Grafsteen van Jacob Leurs (1678), zijn vrouw Anna Hendrikx en hun zoon Mathijs Leurs (1680) op het kerkhof te Stevensweert.

Generatie 1

Generatie 2

Matthias Leurs, ged. ..., begr. ... Tr. ... met Catharina ... Uit dit huwelijk:

 1. Josina Walburgis Leurs, ged. Stevensweert 21-7-1654, overl. ald. 8-1-1727. Tr. 1) Stevensweert 15-7-1677 met Angelus Borckelmans. Tr. 2) Stevensweert 2-11-1686 met Henricus Sampers, begr. Stevensweert 14-2-1715.

Jacobus Leurs, begr. Stevensweert 29-11-1678. Tr. .. met Anna Hendrix (Henderichs, Henderix), begr. Stevensweert 3-1-1689.
Uit dit huwelijk:

 1. Maria Leurs, ged. Stevensweert 19-4-1650.
 2. Theodorus Leurs, ged. Stevensweert 9-2-1655. Tr. ... met Margaretha Vrencken. Volgt ...
 3. Jacobus Leurs, ged. Stevensweert 3-10-1657.
 4. Petrus Leurs, ged. Stevensweert 21-4-1660.
 5. Maria Catharina Leurs, ged. Stevensweert 16-8-1662.
 6. Joannes Leurs, ged. Stevensweert 12-7-1665. Tr. ... met Elisabetha Franssen. Volgt ...