Denessen

Uit Genealogie Limburg Wiki
Tree3c.jpgTree3c.jpg

Algemene informatie

De familienaam Denessen (ook: Denissen en Delisssen) is een patroniem afgeleid van de voornaam Dionysius. De afkorting van Dionysius was Denijs of Denis (vgl. de huidige voornaam Dennis, c.q. de vrouwelijke vorm Denise), of (vervlakt) Denes. Denijs werd ook wel weer afgekort tot Nijs of Nies (vgl. de naam van het Zuidlimburgse dorpje Nijswiller bij Wittem, vroeger geheten St. Dionysiuswiller).

Bij de volkstelling van 1947 werd de naam Denessen 169 maal genoteerd, waarvan 163 in Limburg en 2 in Noord-Brabant. Met 84 noteringen, waarvan 12 in Limburg, kwam de variant Denissen toen beduidend minder voor. In de telefoongids van 1993 zien we 108 abonnees met de naam Denessen. De variant Denissen kwam in 1993 landelijk 306 maal voor, waarvan echter slechts enkele in Limburg. We zien dus dat de variant Denissen in verhouding sterk is toegenomen. We horen zowel de uitspraak 'Denessen (met klemtoon op de eerste lettergreep) als De'nessen (klemtoon op de tweede lettergreep). Welke uitspraak de oudste of oorspronkelijke is, is niet bekend. Mogelijk bestonden beide uitspraken al vroeg naast elkaar.

Tegelen

De meeste dragers van de naam Denessen stammen af van Dionisius Tilmans en Sophia Bolten alias Theunissen uit Maasbree. We zien hier daarmee een vrij late blijvende verandering van een familienaam.

Generatie 1

Dionisius Tilmans alias Jacobs, overl. Maasbree 10-8-1718. Tr. 1) Maasbree 25-2-1683 (get. Tilmannus Tilmans en Henricus Bolten) met Sophia Bolten alias Theunissen, overl. Maasbree 25-2-1692, dr. van Anthonius Bolten en wijlen Joanna Saijen, overl. Maasbree 12-8-1675 - Teunis Bolten is op 10-2-1678 te Maasbree hertrouwd met Helena Janssen. Tr. 2) Maasbree 7-7-1695 (get. Gerardus Reuls en Joannes Siberts) met Gertrudis Snellen, overl. Maasbree 24-8-1718.
Uit het eerste huwelijk:

 1. Joanna Tilmans, ged. Maasbree 8-1-1684 (get. Martinus Tilmans en Helena, echtgenote van Joannes Smits; dr. van Dionisius x Sophia NN), verm. jong overl.
 2. Gertrudis Denis (alias) Jacobs, ged. Maasbree 19-2-1685 (get. Leonard Claesen en Helena Smets; dr. van Dionisius Jacobs x Sophia Theunissen), overl. ald. 6-6-1718.
 3. Henricus Dienes Jacobs, ged. Maasbree 30-9-1686 (get. Jan Tillemans en Cecilia Bolten; zn. van Dienes Jacobs x Sophia Theunissen, ged. door frater Dels..., minderbroeder).
 4. Joanna Jacobs, ged. Maasbree 27-1-1690 (get. Franciscis Petri Cas en Catharina [Lenarts], echtgenote van Gerardus Peters; dr. van Dionisius x Sophia NN).
 5. Gerardus Tilmans, ged. Maasbree 9-11-1691 (get. Joannes Martinus Tilmans bij afwezigheid van Martinus Tilmans en Elisabeth, echtgenote van Wilhelmus Verhees [alias Bolten]; zn. van Dionisius x Sophia NN). Tr. verm. Tegelen 9-5-1724 met Margaretha Gerets.

MAASBREE - 'Anno 1693 den 4 octob. sijn voer mij ghecomparert de erffghenaemen van Theunis Bolten saliger te weten Denis Jacob Tilmans soene, Jan Bolten ende Kerst Bolten ende hebben aenghenoemen te betaelen en iaerghetidt van viftigh gulden het capitael get gheene ghescieden sal nu ende ten ewighe daeghen voer de ziel van hunnen afghestorven broeder saliger Drees Bolten ende dat op den dagh voer St. Lucas evangelist syende den 17 octob. orkoint der waerheidt hebbent wij eighenhandigh onderteickent.'
Ondertekend door Henr. Stijns, pastoor te Bree, en Denis IJacop Tilmans, met handmerken van Jan Bolten en Kerst Bolten.
GA Venlo, archief Kerkbestuur Maasbree nr. 245, kerkeboek B fol. 220.

Uit het tweede huwelijk:

 1. vermoedelijk Sophia, vermeld als doopgetuige 1728.
 2. vermoedelijk Theodorus. Tr. 1) Tegelen 13-5-1753 (get. Theodorus Denissen en Anna Denissen) met Mechtildis Driessen. Tr. 2) Straelen 17-6-1770 met Anna Sprincken (Spruncken)
 3. Jacobus Jacobs, ged. Maasbree 19-7-1702 (get. Maria Clemens, peter niet vermeld; zn. van Dionisius x Gertrudis NN), overl. Tegelen 6-5-1771. Tr. Tegelen 3-5-1735 met Gertrudis Dinghs.

Generatie 2

Gerardus Denis (Denesen), ged. Maasbree 9-11-1691, zn. van Dionisius Tilmans en Sophia Bolten alias Theunissen, tr. Tegelen 9-5-1724 (get. Gerardus Gerets en Joanna Gerets) met Margaretha Gerets alias Janssen.
Uit dit huwelijk:

 1. Theodorus Denesen, ged. Tegelen 27-3-1725 (get. Petrus Denesen en Christina Buscher; zn. van Gerardus x Margaretha Gerets), verm. jong overl.
 2. Sophia Denissen, ged. Tegelen 18-7-1728 (get. Jacobus Freisen en Sophia Denissen; dr. van Gerardus x Margaretha Janssen).
 3. Theodorus Denissen, ged. Tegelen 30-1-1730 (get. Jacobus Denissen en Elisabeth Weggen; zn. van Gerardus x Margaretha Janssen).


Petrus Delisen (Denissen), tr. 1) Tegelen 27-4-1727 (get. Gerardus Lentgens en Hendrina Evers) met Agatha Lentgens (Leijstjens), ged. Tegelen 9-9-1703, begr. ald. 21-5-1742, dr. van Jacobus Lutjes en Elisabeth Cruysberg. Tr. 2) Tegelen 13-9-1742 (get. Jacobus Denissen en Sibilla Peters) met Petronella Peters, ged. Belfeld 22-5-1706, dr. van wijlen Lambertus Peters en Catharina Coenen.
Uit het eerste huwelijk:

 1. Theodorus Denis, ged. Tegelen 2-6-1728 (get. Jacobus Denis en Elisabeth Cruijsbergh; zn. van Petrus x Agatha Leitgens).
 2. Anna Gertrudis Denissen, ged. Tegelen 1-10-1730 (get. Jacobus Cruijsbergh en Sophia Denissen; dr. van Petrus x Agatha Leitgens).
 3. Gertrudis Denissen, ged. Tegelen 27-2-1732 (get. Theodora Litjens en Gerardus Denissen), mogelijk jong overl.
 4. Cecilia Denissen, ged. Tegelen 29-1-1734 (get. Godefridus Cruijsbergh en Catharina Peeters; dr. van Petrus x Agatha Litjens).
 5. Gertrudis Denissen, ged. Tegelen 28-12-1735 (get. Joannes Hermes en Anna Catharina Cruijsbergh; dr. van Petrus x Agatha Litjens). Tr. mogelijk Tegelen 14-7-1765 met Stephanus van Dijck.
 6. Jacobus Denissen, ged. Tegelen 15-11-1737 (get. Petrus Stax en Sibilla Smeets; zn. van Petrus x Agatha Leitgens).
 7. Wendelina Denissen, ged. Tegelen 8-4-1740 (get. Wilhelmus Driessen en Wendelina Franssen; dr. van Petrus x Agatha Leidtjens).
 8. Joannes Denissen, ged. Tegelen 9-5-1742 (get. Wilhelmus Franssen en Margaretha van den Wenderick; zn. van Petrus x Agatha Leidtjens).

Uit het tweede huwelijk:

 1. Lambertus Denissen, ged. Tegelen 29-7-1743 (get. Henricus van Rensen en Catharina Coenen). Tr. Tegelen 17-5-1772 met Maria Peters.
 2. Mathias Denissen, ged. Tegelen 18-7-1745 (get. Henricus Linssen en Cunegundis Peters). Tr. Tegelen 25-1-1780 met Catherina in de Bethouw.


Jacobus Denissen, ged. Maasbree 19-7-1702, overl. Tegelen 6-5-1771, zn. van Dionisius Jacobs alias Tilmans en Gertrudis Snellen, beiden overl., tr. Tegelen 3-5-1735 (get. Andreas Schencken en Joachim Meerts)met Gertrudis Dinghs (ook: Godefrida), ged. Tegelen 11-5-1707, overl. ald. 17-12-1772, dr. van Joannes Dings alias Stevens alias Op de Hulster en Caecilia Rijvenstall].
Uit dit huwelijk:

 1. Gertrudis Denissen, ged. Tegelen 1-7-1737 (get. Joannes Dinghs en Agatha Litjens), verm. jong overl.
 2. Cecilia Denissen, ged. Tegelen 20-12-1739 (get. Thomas Heijnen en Sophia Dinghs).
 3. Joannes Denissen, ged. Tegelen 7-5-1748 (get. Petrus Dinghs en Joanna Denissen), overl. ald. 31-10-1811. Tr. 1) Tegelen 12-10-1773 met Maria Claessen, overl. ald. 17-2-1795; 2) Baarlo 25-8-1796 met Petronella Linssen.
 4. Gertrudis Denissen, ged. Tegelen 18-12-1751 (get. Petrus Denissen en Margaretha Dinghs).


Theodorus Denissen, ged. ..., overl. ... Tr. 1) Tegelen 13-5-1753 (get. Theodorus Denissen en Anna Denissen) met Mechtildis Driessen. Tr. 2) Straelen 17-6-1770 met Anna Sprincken (Spruncken).
Uit het eerste huwelijk:

 1. Anna Margaretha Denissen, ged. Tegelen 2-1-1755 (get. Antonius Driessen en Margareta van den Wenderick).
 2. Gerardus Denissen, ged. Tegelen 28-10-1757 (get. Petrus Denissen en Agnes Peters). Tr. mogelijk Tegelen 1-5-1787 met Margaretha Peters.
 3. Maria Denissen, ged. Tegelen 14-4-1760 (get. Jacobus Denissen en Petronella Reuser?).
 4. Margareta Denissen, ged. Tegelen 22-4-1763 (get. Theodorus Denissen en Sophia Denissen).
 5. Antonius Denissen, ged. Tegelen 26-4-1767 (get. Joannes Denissen en Anna Denissen).

Uit het tweede huwelijk:

 1. Petrus Denissen, ged. Tegelen 10-3-1771 (get. Laurentius Sprincken en Petronella Peters).
 2. Henricus Denissen, ged. Tegelen 22-6-1772 (get. Lambertus Denissen en Margarita Hillen).
 3. Jacobus Denissen, ged. Tegelen 10-1-1774 (get. Petrus Spruncken en Anna Denissen).
 4. Agatha Denissen, ged. Tegelen 24-2-1776 (get. Mathias Denissen en Maria Peters).
 5. Mathias Denissen, ged. Tegelen 21-10-1777 (get. Gosuinus Spruncken en Gertrudis Denissen).
 6. Anthonius Denissen, ged. Tegelen 6-7-1780 (get. Gerardus Denissen en Elisabetha Houba).

Generatie 3

Lambertus Denissen, ged. Tegelen 29-7-1743, zn. van Petrus Denissen en Petronella Peters, tr. Tegelen 17-5-1772 (get. Mathias Denissen en Petronella Peters) met Maria Peters.
Uit dit huwelijk:

 1. Wilhelmus Denissen, ged. Tegelen 16-9-1776 (get. Gerardus Peters en Petronilla Peters).
 2. NN Denissen, ged. Tegelen 16-12-1779 (get. NN NN).
 3. Petronella Denissen, ged. Tegelen 13-2-1781 (get. Petrus Peters en Catharina Bethouw).


Mathias Denissen, ged. Tegelen 18-7-1745, zn. van Petrus Denissen en Petronella Peters, tr. Tegelen 25-1-1780 (get. Lambertus Denissen en Catharina Visschers) met Catharina in de Bethouw.
Uit dit huwelijk geen kinderen te Tegelen.


Joannes Denissen (Denesen), ged. Tegelen 7-5-1748, overl. ald. 31-10-1811, zn. van Jacobus Denessen en Gertrudis Dings, tr. 1) Tegelen 12-10-1733 (get. Mathias Denissen en Gertrudis Claessen) met Maria Claessen (Klaassen) uit Baarlo .., overl. Tegelen 17-2-1795, mogelijk ged. Baarlo 31-3-1749 als dr. van Wilhelmus Claessen en wijlen Catharina Geraets - haar vader hertr. verm. met Gertrudis Olders; tr. 2) Baarlo 25-8-1796 (get. Matthias Lenssen en Jacoba Denesen) met Petronella Lenssen (Linssen, Linsen), ged. Blerick 7-9-1765, overl. Tegelen 3-10-1855, dr. van Jacobus Linssen en Maria Gubbels.
Uit het eerste huwelijk:

 1. Gertrudis Denissen, geb. en ged. Tegelen 28-7-1774 (get. Franciscus Claessen en Gertrudis Denissen), overl. ald. 7-6- 1778.
 2. Catharina Denissen, geb. en ged. Tegelen 20-3-1777 (get. Conrardus Geelen en Gertrudis Oelders), overl. ald. 2-5-1781.
 3. Jacomina Denissen, geb. en ged. Tegelen 14-11-1779 (get. Hubertus Thissen en Gertrudis Claessen), overl. ald. 22-2-1859. Tr. Tegelen 28-5-1805 met Andreas Beurskens.
 4. Wilhelmus Denissen, geb. en ged. Tegelen 5-4-1783 (get. Theodorus Denissen en Hendrina Gerardts), overl. ald. 20-6- 1785.
 5. Arnoldus Franciscus Denesen, geb. Tegelen 17-10-1785, ged. 18-10-1785 (get. Arnoldus Franciscus Vijlen en Anna Claessen),overl. ald. 17-4-1795.
 6. Wilhelmus Jacobus Denesen, geb. Tegelen 12-2-1788, ged. 13-2-1788 (get. Petrus Somers en Anna Maria van Duysbourg), overl. ald. 14-3-1790.

Uit het tweede huwelijk:

 1. Joanna Maria Denesen, geb. en ged. Tegelen 7-7-1797 (get. Lambertus Denisen en Maria Gbbels), overl. ald. 24-3-1801 aan de kinderpokken.
 2. Jacobus Denesen, geb. Tegelen 24-7-1799, ged. 25-7-1799 (get. Jacobus Linsen en Catharina in de Betouw), overl. ald. 5-11-1884. Tr. Tegelen 2-5-1825 met Maria Elisabetha Peters.
 3. Anna Maria Denesen, geb. en ged. Tegelen 28-4-1802 (get. Matthias Denesen en Joanna Peters), overl. ald. 18-3-1867. Tr. Tegelen 3-3-1829 met Petrus Leonardus Krabben.
 4. Andreas Denesen, geb. en ged. Tegelen 2-6-1805 (get. Andreas Beurskens en Elisabetha Hendrijx), verm. overl. Tegelen 28-10-1827 als Joannes Andreas (zn. van Joannes x Petronella Linssen).
 5. Andreas Denesen, geb. Tegelen 11-1-1809, ged. 12-1-1809 (get. Jacobus Gielen en Wilhelmina Hoymackers uit Horst). Tr. Tegelen 23-4-1850 met Anna Gertrudis Hamans.
 6. Paulus Denesen, ged. Tegelen 30-6-1811 (get. NN en NN).


Gerardus Denesen, mogelijk ged. Tegelen 28-10-1757 als zn. van Theodorus Denissen en Mechtildis Driessen, tr. Tegelen 1-5-1787 (get. Casparus Peters en Matthias Lommen) met Margaretha Peters.
Uit dit huwelijk geen kinderen te Tegelen.

Generatie 4

Jacobus Denesen, geb. Tegelen 24-7-1799, overl. ald. 5-11-1884 als wedn., zn. van Joannes Denesen en Petronella Lenssen, tr. Tegelen 2-5-1825 (get. Nicolaus Peeters en Maria Beurschkes) met Maria Elisabetha Peeters.
Uit dit huwelijk:

 1. Joannes Hubertus Denissen, geb. Tegelen 1-9-1826.
 2. Peter Joannes Denissen, geb. Tegelen 13-6-1828.
 3. Wilhelmus Hubertus Denessen, geb. Tegelen 13-11-1829. Tr. Tegelen 14-4-1856 met Maria Catharina Hubertina Nooten.
 4. Maria Elisabeth Denessen, geb. Tegelen 23-9-1831. Tr. Tegelen 17-5-1858 met Ludovicus Leenen.
 5. Joannes Denissen, geb. Tegelen 10-3-1833.
 6. Leonardus Hubertus Denissen, geb. Tegelen 14-3-1836.
 7. Peter Mathijs Denessen, geb. Tegelen 17-2-1838.
 8. NN Denessen (levenloos jongetje), geb. Tegelen 15-9-1839.
 9. Peter Hendrik Denessen, geb. Tegelen 22-4-1842.


Andreas Denissen, geb. Tegelen 1-1-1809, overl. ald. waarsch 19-06-1889, zn. van Joannes Denesen en Petronella Lenssen, tr. Tegelen 22-4-1850 met Anna Gertrudis Hamans, geb. Tegelen 1-6-1816, dr. van Jan Theodoor Hamans en Anna Maria Nijssen].
Uit dit huwelijk:

 1. Joannes Theodorus Denessen, geb. Tegelen 25-5-1851, tuinier, overl. ald. 26-6-1928. Tr. Tegelen 13-5-1879 met Gertrudis Kreijkamp.
 2. Anna Maria Denessen, geb. Tegelen 2-12-1852, overl. ald. 27-3-1924. Tr. Tegelen 9-5-1881 met Peter Frenken.
 3. Peter Gerardus Denessen, geb. Tegelen 7-11-1856, overl. ald. 22-2-1928. Tr. Tegelen 15-5-1882 met Geertrui Verheijen.
 4. Petronella Denessen, geb. Tegelen 9-6-1859, overl. ald. 27-6-1859.


Wilhelmus Hubertus Denissen, geb. Tegelen 13-11-1829, zn. van Jacobus Denissen en Maria Elisabeth Peeters, tr. Tegelen 14-4-1856 met Maria Catharina Hubertina Nooten, geb. Tegelen 4-8-1833, dr. van Theodorus Nooten en Maria Catharina Driessen.
Uit dit huwelijk:

 1. Jacobus Theodorus Denessen, geb. Tegelen 22-1-1857.
 2. Theodorus Hubertus Denessen, geb. Tegelen 13-12-1858.
 3. Johannes Andreas Denessen, geb. Tegelen 14-1-1861.
 4. Peter Hubertus Denessen, geb. Tegelen 4-3-1863.
 5. Hubert Hendrik Denessen, geb. Tegelen 12-12-1864.
 6. Louis Denessen, geb. Tegelen 8-12-1866.
 7. Maria Catharina Denessen, geb. Tegelen 4-3-1869.
 8. Willem Denessen, geb. Tegelen 19-1-1871.
 9. Gerard Denessen, geb. Tegelen 14-6-1875.


Joannes Andreas Denessen, geb. Tegelen 10-3-1833, pottenbakker, zn. van Jacobus Denessen en Maria Elisabeth Peeters, tr. Tegelen 16-5-1859 met Ida Geraets, geb. Beesel 2-11-1836, dienstmeid, dr. van Gerardus Geraets en Anna Maria Dors.
Uit dit huwelijk:

 1. Joannes Denessen, geb. Tegelen 25-6-1860.
 2. Gerard Denessen, geb. Tegelen 3-8-1863.
 3. Anna Maria Denessen, geb. Tegelen 9-1-1866.
 4. Willem Hubertus Denessen, geb. Tegelen 30-9-1868.
 5. Maria Elisabeth Denessen, geb. Tegelen 16-2-1871.
 6. Jacobus Denessen, geb. Tegelen 25-12-1874.

Generatie 5

Joannes Theodorus Denessen, geb. Tegelen 25-5-1851, tuinier, overl. ald. 26-6-1928 als wedn, zn. van Andreas Denessen en Anna Gertrudis Hamans, tr. Tegelen 13-5-1879 met Gertrudis Kreijkamp, geb. Tegelen 10-5-1851 overl. Tegelen 23-03-1910, dr. van Hendrik Kreijkamp en Aldegonda van Dijk.
Uit dit huwelijk:

 1. Andreas Hendrikus Denessen, geb. Tegelen 09-02-1880, overl. ald. 20-05-1938.
 2. Hendrikus Hubertus Denessen, geb. Tegelen 21-07-1881, overl. ald. 13-01-1953.
 3. Peter Gerhard Joseph Denessen, geb. Tegelen 20-01-1886.
 4. Joseph Peter Hubert Denessen, geb. Tegelen, 17-06-1887.
 5. Lambert Willem Denessen, geb. Tegelen, 16-08-1888, overl. ald. 13-02-1927.
 6. Johannes Willem Martinus Denessen, geb. Tegelen, 19-11-1889, overl. 10-11-1917.
 7. Peter Gerard Marcus Denessen, geb. Tegelen 25-4-1891, overl. ald. 29-11-1891.
 8. Maria Aldegonda Gertrudis Denessen, geb. Tegelen, 19-05-1893, overl. Venlo 09-09-1969.

Anna Maria Denessen, geb. Tegelen 02-12-1852, overl. ald. 27-13-1924, dr. van Andreas Denessen en Anna Gertrudis Hamans, tr. Tegelen 09-05-1881 met Peter Frenken, geb. 17-06-1846 Tegelen.

Peter Gerard Denessen, geb. Tegelen 7-11-1856, pannenfabrikant, overl. ald. 22-2-1928, zn. van Andreas Denessen en Anna Gertrudis Hamans, tr. Tegelen 15-5-1882 met Geertrui Verheijen, dienstmeid, geb. Venray 16-1-1856, dr. van Wilm Verheijen en Engelina Beijers.

Petronella Denessen, geb. Tegelen 09-06-1859, overl. ald. 27-06-1859.