Bouten

Uit Genealogie Limburg Wiki
Tree3c.jpgTree3c.jpg

Algemeen

De familienaam Bouten werd in de late middeleeuwen vooral geschreven (en natuurlijk ook uitgesproken) als Bolten. Gelet op de verspreiding in de 14e eeuw lijkt het erop dat de oorsprong van de naam moet worden gezocht in of rond het Land van Kessel.
In 1947 waren er in Nederland 692 personen met de achternaam Bouten, waarvan 498 in Limburg. In 2007 waren er 1.299 naamdragers. De variant Bolten groeide in deze periode van 226 (1947) naar 343 (2007) personen; het landelijke zwaartepunt van de naam Bolten ligt niet in Limburg.

De betekenis van de achternaam Bouten of Bolten kan niet met 100% zekerheid worden geduid. Het Meertens Instituut gaat er vanuit dat het een patroniem betreft, echter zonder aan te geven welke voornaam daaraan ten grondslag ligt. Voornamen als Tibaldus en Rombout (Romualdus) komen dan in beeld.
Sommige leden van de familie Bolten voerden als wapen enkele pijlen, zonder dat we nu meteen kunnen stellen dat hier sprake is van een familiewapen. Pijlen voor een kruisboog worden nog steeds 'bouten' genoemd.

Genealogie

Midden- en Noord-Limburg (14de - 17de eeuw)

Helden

De naam Bolten komt in deze oude variant al vóór 1400 voor in Helden en omgeving. Reeds in 1326 wordt een Dideric Bolten genoemd als leenman van de Dekenshorst, een stuk land (een 'wilde hoeve') onder Helden. Latere leenmannen van de hof Dekenshorst waren o.a. Willem Bolten (gehuwd met ene Ybolte) en diens zoon Derick, welke laatstgenoemde de hof in 1405 verkocht.

Beesel

De Beeselse Pondschatting van 1369 vermeldt 'Jan Boiten suster'.

Kessel

Het jaargetijdenboek van de parochie O.L. Vrouw Geboorte in Kessel vermeldt rond 1400 (z.d.) Andries en Herman Bolten. Het land dat eerder door Andries werd geschonken, werd later 'Dries Bouten camp' genoemd. Voor Herman, diens vrouw en kinderen werd een jaargetijde gesticht. Op 11 september 1402 kocht Dyderik Bouten van Kessel, zoon van wijlen Harman Bouten, een grondrente van een malder rogge ten laste van een kamp aan de Heergrave gelegen in de buurtschap Heergrave in Kessel.

Maasniel

In 1453 wordt ene Maes Bolten vermeld als gewezen rentmeester van Johan van Loon, heer van Heinsberg. Mogelijk was dezelfde Maes Bolten in 1428 richter van de schepenbank Maasniel; Maes Bolten en zijn vrouw verkochten in 1452 een erfpacht van 2 malder rogge.

Swalmen

In een latere aantekening (z.d.) in een lijst uit 1395 van tiendplichtige landerijen te Swalmen wordt een Gart Bout of Gerat Bolt vermeld. In 1588 is sprake van 'Bouten goudt' en 'Bouten straet'. De ligging van dit goed komt waarschijnlijk overeen met dit van de huidige Boutestraat. Op 10 september 1626 verkocht Jennis Bouten met toestemming van zijn vrouw Jenne Schroers, mede namens zijn zwager Henderyck Wilhelms van Oell als man en voogd van diens vrouw Trincken, 84 roede land op de Cruytscamp gelegen. In juni 1628 kochten Wilhelmken Janssen (vermoedelijk een aliasnaam voor Stams) en diens echtgenote Geerdtgen Bouten land aan de Wolfsboom (langs de huidige Rijksweg-Noord) bij Swalmen. Op 19 oktober 1638 gaf Jan Bouten in Swalmen zijn ja-woord aan Agnes Stockem. Kinderen uit dit huwelijk zijn niet bekend. Op 30 mei 1640 trouwde Willem Bouten alias Faessen met Sophia Keuven alias Tonissen. Hun zonen Antonius (1644) en Joannes (1648) werden bij hún huwelijk ingeschreven als Willems. Verwant aan hen was waarschijnlijk Theodorus Bouten alias Faessen, op 1 juni 1656 te Asselt in eerste huwelijk getrouwd met Agnes Hermans alias Coenen en in tweede huwelijk op 14 februari 1666 met Catharina Cillen. Maes Bouten (1672) en zijn broer Willem Bouten alias Vaessen (1681) c.s., kinderen uit dit tweede huwelijk, verkochten op 19 maart 1710 een huis te Swalmen in de beek gelegen. Van onbekende ouders was Willem Bauten, pachter van Mouthagen op de grens van Swalmen en Maasniel, die in 1702 eerst te Asselt trouwde met Joanna Rutten alias Zilkens en in 1704 hertrouwde met Anna Jansen alias Schirpen. Deze Willem is niet dezelfde als de Willem Bouten die op 2 februari 1702 in Roermond trouwde met Catharina Elisabetha Suyvelings (Suyverich).

Belfeld

Op 13 november 1661 trouwde te Kaldenkirchen (D) Marten Bolten met Catharina in gen Heijs. Marten Bouten trad in 1667 op als voogd van de kinderen van Jan op de Cleijn Hoef en wijlen Judith inzake landerijen te Offenbeek. Marten Bolten overleed op 3 november 1686 te Belfeld.

Literatuur

  • Jan Bouten, Geleen: Genealogie Bolten - Bouten Maasbree en andere families vanaf de eerste vermelding tot aan de kerkregisters. Geleen, 1986.


BOUTENS in het Heuvelland (16de -17de eeuw)

Berg (nu Berg en Terblijt, gem. Valkenburg aan de Geul)

Laurens BOUTEN (± 1525-± 1620), zn. van Paulus BOUTEN x Lutgard Meijs. Hij is geboren rond 1525 en overleden rond 1620, hij was toen 95 jaar oud. Beroep: vanaf 1582 schout en schepen van Berg.
x Mechtildis Bongartz

Lutgardis BOUTEN (± 1570-± 1655), dr. van Laurens BOUTEN en Mechtildis Bongartz, x (1) Joannes Knubben (± 1575-± 1655), zn. van Mathias Knubben (? - >1635) en Aleydis Numigens; Joannes is geboren rond 1575 en overleden rond 1655, hij was toen 80 jaar oud. Beroep: vanaf 1597 schepen van Berg.

Berg. Vermelding datum testament van Matthijs Knubben, overleden, in leven in huwelijk met Luydt BOUTEN te weten 3 april 1604 of 1605. [1601 - 1629 - Rijksarchief Limburg, L.v.O. inv. nr. 4354 fol. 26]

Berg. Luydt BOUTEN later na ovl. Matthijs Knubben gehuwd met Liebert de Tytz, schepen van Berg. [1601 - 1629 - Rijksarchief Limburg, L.v.O. inv. nr. 4355 fol. 27 vo.]

Berg. Vermeldingen van Luydt BOUTEN, weduwe van Matthijs Knubben. [1601 - 1629 - Rijksarchief Limburg, L.v.O. inv. nr. 4354 fol. 32 vo., 34, 103 & 106]

BOUTENS in het Maasland (17de -18de eeuw)

Grevenbicht / Papenhoven

Maria BAUTEN, geb. op 11-03-1665 Papenhoven-Grevenbicht, dr van Gerardus BAUTEN x Cecilia N.N.

Er is een Petrus Hubens, geb. op 16-12-1706 te Grevenbicht, zoon van Martinus Hubens en Elisabeth BOETEN.

Petrus Hubens, geb. op 24-12-1708 te Grevenbicht (getuigen Jan Vincken en Elisabeth BOETEN) Martinus Hubens, geb. op 26-07-1681 te Grevenbicht. Gehuwd met Elisabeth BOETEN.

Theodore Hubens. Gehuwd met Gertrude BOETEN (BOUTEN), geb. ca. 1741, en overleden op 07-07-1810 te Obbicht en Papenhoven op 69-jarige leeftijd, dochter van Charles BOUTEN en Marie Smeets.

Barbara Nijssen (Niessen), geb. Grevenbicht 20.7.1825, ged. (rk) Papenhoven 20.7.1825 (get. Hendricus Körvers en Anna Barbara Raadsgelders), tr. Grevenbicht 2.2.1864 Petrus Hubertus Steegmans. geb. Stokkem 7.8.1822 (weduwnaar van Maria Elisabeth Thijskens, overl. Stokkem 23.1.1863), zn. van Gerardus Steegmans en Anna Maria BOUTEN.

Elen

Elisabeth Swillens, gedoopt op 13-02-1727 te Elen (getuige(n): Leurs Josephus en BOUTEN Elisabeth).

Buchten

Leonardus (Henricus) Bovendert, overleden op 20-08-1784 te Buchten, begraven op 23-08-1784 te Buchten, zoon van N.N. Bovendert. In 1751 was Leonardus 'armemeester' in de kerk van Buchten. Op 31-05-1774 treedt Leonardus in Munstergeleen op als getuige bij de doop van Catharina Sophia Halmans, dochter van Gerardus Halmans en Catharina Dols. Gehuwd voor de kerk (1) op 25-11-1749 te Buchten (getuigen: NN) met Maria BOUTEN, 39 jaar oud, gedoopt op 25-08-1710 te Buchten, begraven op 05-11-1765 te Buchten, dochter van Arnold BOUTEN en Elisabeth Swillens.

Sibilla Bovend'ert, gedoopt op 10-01-1769 te Buchten (getuigen: Petrus Swillens, Gerardus Halmans, Sibilla BOUTEN), begraven op 16-09-1781 te Buchten.

Maria Bovendeert, gedoopt op 22-09-1750 te Born (getuigen: Godefridus Reijners, Maria BOUTEN), begraven op 26-11-1767 te Born. Arnoldus Bovendert, hoefsmid, gedoopt op 22-03-1755 te Buchten (getuigen: Joannes Swillens, Gertrudis Bovendert), overleden op 23-09-1811 op 56-jarige leeftijd, zoon van Leonardus (Henricus) Bovendert en Maria BOUTEN.

Arnoldus Bovendert, hoefsmid, gedoopt op 22-03-1755 te Buchten (getuigen: Joannes Swillens, Gertrudis Bovendert), overleden op 23-09-1811 op 56-jarige leeftijd, zoon van Leonardus (Henricus) Bovendert en Maria BOUTEN. Op 13-01-1779 treedt Arnoldus in Nieuwstadt op als getuige bij het huwelijk van Theodorus Stelten en Maria Catharina Swillens. Tweede getuige is Joanne Swillens. Gehuwd voor de kerk op 31-jarige leeftijd op 31-10-1786 te Buchten (getuigen: Theodorus Gijen, Fredericus BOUTEN, M.C. BOUTEN) met Catharina Elisabetha Swillens, geboren 1765, overleden op 26-09-1829 te Buchten, dochter van Peter Swillens en Christina Daalders.