Corten

Uit Genealogie Limburg Wiki
Ga naar: navigatie, zoeken

GENEALOGIE CORTEN

Generatie II.1 Joannes CORTEN, overleden op 15 september 1646 te Vaesrade. Kwartierstaat Schrijen-Lipperts, 45, zoon van Franciscus CORTEN.
Gehuwd voor de kerk te Nuth met Maria RENCKENS.
Uit dit huwelijk:

 • 1. Joannes (zie II.1).
 • 2. Elisabeth, gedoopt op 30 september 1592 te Nuth (getuige(n): Arnoldus van Wousshagen, Elisabeth Boesch, Joanna Melcop).
 • 3. Margaretha, gedoopt op 9 december 1595 te Nuth (getuige(n): Servatius Huntgens, NN Holtbeckers, Elisabeth e.v. Joannes Snijders).
 • 4. Henricus (zie II.5).
 • 5. Severinus (zie II.7).


Generatie IIII.1 Joannes CORTEN, gedoopt op 23 april 1589 te Nuth (getuige(n): Wilhelmus Stassen, Matthias Weustenraedt, Anna van Meer), overleden op 12 februari 1646 te Nuth op 56-jarige leeftijd, schepen en schout van Nuth
RAL-LvO 1755, 3r: Op 26 april 1636 kocht Jan Corten, gehuwd met Jehenna, van Johannes Vorst, gehuwd met Barbara Fransen, diens derde deel in de goederen gelegen onder Hellebroek, voor 45 rijksdaalders, acht jonge appelbomen en een hoeveelheid Kempens doek, voldoende voor het vervaardigen van een paar slaaplakens.
RAL-LvO 1755, 19v: Joannes Wustenraij en zijn zus Geet Wustenraij, beiden meer dan 27 jaar oud, verklaarden op 18 juli 1640 dat hun huis met hof en moestuin waar een schuur op stond, door Merten Otto, burger en koopman van Sittard, bij opbod was verkocht aan schout Jan Corten. Daardoor zouden zij dakloos worden. Maar Jan Corten maakte met hen de volgende afspraak. Hij zou de kosten van Marten Otto vergoeden en de gerechtskosten betalen en zij mochten het huis behouden. In ruil gaven zij hem 17 kleine roeden moestuin nabij hun huis en 38 gulden.
RAL-LvO 1755, 25r: Op 24 januari 1642 kocht Jan Corten negen kleine roeden moestuin, naast zijn moestuin gelegen, voor negen rijksdaalders en een vat rogge van Willem van Eijmael, gehuwd met Barbara Nuchelmans.
RAL-LvO 1755, 27v: Op 28 februari 1642 verkocht Willem van Eijmael aan Jan Corten 39 kleine roeden land boven het pastorijland achter Hellebroek gelegen, grenzend aan Jan Corten zelf, Peter Nuchelmans, het patorijland en Thevis Smets, voor 30 stuivers per kleine roede.
Zoon van Joannes CORTEN (zie I.1) en Maria RENCKENS.
Gehuwd met Joanna TIMMERS, familierelatie met Steven Fabritius volgens processtukken Nuth (LvO 1744), dochter van Steven TIMMERS alias FABRITIUS en Christina VAESKENS alias CREMERS.
Uit dit huwelijk:

 • 1. Servatius (zie III.1).
 • 2. Severinus, gedoopt febr. 1615 te Nuth.
 • 3. Joannes (zie III.4).
 • 4. Stephanus, geboren ca. 1620, vermeld in RAL-LvO 1755, 123r.


II.5 Henricus CORTEN, gedoopt op 12 augustus 1599 te Nuth (getuige(n): Matthias Beltgens, Wilhelmus Straelen, Maria Cortten), overleden op 9 juli 1671 te Krawinkel-Geleen op 71-jarige leeftijd. Eijssen-Oosterbaan, 85: in het middenpad van de kerk onder een eigen grafsteen begraven, schatheffer, procureur en schepen te Geleen
RAL-LvO 1755, 123r: Op 9 januari 1652 ruilde Henrick Cortten, gehuwd met Lijsbeth Rentgens, onroerende goederen met Jan en Servaes Cortten, mede handelend voor hun broer Severen Cortten. Henrick Cortten gaf een bunder akkerland "omtrent den hagendoren bij Laer" onder Nuth, grenzend aan Jaspar Pijls, Peter Pennix en de weg, alsmede 88 kleine roeden weiland "op den camp" achter Reuken onder Nuth, grenzend aan Peter Pennix en Geurt Lijmpens. Hiervoor gaven de broers aan hun oom de goederen onder Vaesrade zoals die bij erfenis waren toegevallen, uitgezonderd het deel van Steven Cortten, die het niet eens was met de goederenruil.
Zoon van Joannes CORTEN (zie I.1) en Maria RENCKENS.
Gehuwd voor de kerk op 28-jarige leeftijd op 22 november 1627 te Nuth, dispensatie vanwege familierelatie moeder bruidegom en bruid met Elisabeth RENCKENS, overleden op 28 december 1672 te Krawinkel-Geleen. Eijssen-Oosterbaan, 86, bij huwelijk vermeld als Elisabeth Claessen.
Uit dit huwelijk:

 • 1. Joannes, gedoopt op 14 mei 1628 te Nuth, achternaam moeder niet vermeld.
 • 2. Leonardus, gedoopt op 19 juli 1631 te Nuth, achternaam moeder niet vermeld.

Gehuwd met Elisabeth PROOSTEN.

 • 3. Maria, gedoopt op 3 november 1634 te Geleen.
 • 4. Franciscus, gedoopt op 29 april 1637 te Geleen.
 • 5. Elisabeth, gedoopt op 13 november 1639 te Geleen.
 • 6. Margaretha, geboren op 2 maart 1644 te Krawinkel-Geleen. Eijssen-Oosterbaan, 65, gedoopt op 5 maart 1644 te Geleen, overleden op 5 januari 1718 te Krawinkel-Geleen op 73-jarige leeftijd.


II.7 Severinus CORTEN, gedoopt op 16 april 1603 te Nuth, overleden na 1680.
RAL-LvO 1755, 53r: Op 23 januari 1646 kocht Severen Corten van zijn broers Joannes en Henricus Corten hun erfdelen in huis en hof met moestuin aan de voerweg van de uitlegger naar Grietgen Jahae's huis, alles te Hellebroek onder Nuth. Ieder deel (van de vijf) gold 140 gulden.
RAL-LvO 1755, 122v: Op 9 januari 1652 verkocht Henrick Cortten, gehuwd met Lijsbeth Rentgens, aan Severen Cortten, gehuwd met Metgen Wijngarts, een halve bunder en enkele kleine roeden weiland "de gebrande weijde" onder Nuth, grenzend aan Corst Wijngarts, Severen Cortten, de erfgenamen van Jan Cortten de Jonge en de gemeente, voor drie gulden en vijf stuivers per kleine roede. 200 gulden werd te plekke betaald, de rest zou per 1 oktober 1652 volgen.
Zoon van Joannes CORTEN (zie I.1) en Maria RENCKENS.
Gehuwd met Margaretha WIJNGAERTS (Weustenraij), geboren ca. 1605 te Klimmen, overl. Nuth, 1 mei 1660 of 20 december 1661, dochter van Frederik WIJNGAERTS en Ida CROMMEN.
Uit dit huwelijk:

 • 1. Joannes, gedoopt op 7 maart 1627 te Nuth.
 • 2. Anna, gedoopt op 27 december 1627 te Nuth.
 • 3. Fredericus, gedoopt op 20 september 1629 te Nuth.
 • 4. Severinus (zie III.17).
 • 5. Maria, gedoopt op 9 juli 1634 te Nuth.

Gehuwd voor de kerk op 19-jarige leeftijd te Voerendaal met Leonardus MEIJERS, 22 jaar oud, gedoopt op 17 februari 1631 te Voerendaal. Eijssen-Oosterbaan, 64, zoon van Joannes MEIJERS en Mechtildis VIJGEN.

 • 6. Joannes Fredericus, gedoopt op 19 februari 1640 te Nuth.
 • 7. Elisabetha, gedoopt sept. 1642 te Nuth.
 • 8. Margaretha, gedoopt op 9 juli 1648 te Nuth, overleden op 25 januari 1714 te Terstraten-Nuth op 65-jarige leeftijd, obijt subitanee Grietgen Cortten vidua Leon. Limpens op ter Straeten et uxor Goswini uijtgen leijenkuijl ex Munstergeleen.

RAL-LvO 1744: aanklacht (maart 1683) door zwager Lemmen Lijmpens, die een bedrag van 32 gulden claimde.
RAL-AHW 169, 25-26: Griettien Cortten, weduwe Leonaert Limpens, en haar zoon Servaes Limpens ruilden op 31 juli 1696 goederen met Matthijs Roex, gehuwd met Meijken Bemelmans. Zij gaven een halve bunder en 38 kleine roeden weide in de "biessenweide" aan de weg naar de Bissebeek onder Wijnandsrade. Dit land was belast met een vat rogge aan de Armen van Wijnandsrade, Zij kregen 111 roeden land boven 't Hooren te Nuth, grenzend aan Theunis Keijsers, Lemmen Loijen en erven van de Bergerhof. Bovendien gaf Roex nog 128 gulden toe.
RAL-LvO 1757, 30v: Op 4 augustus 1711 deed Margareta Corten, in tweede huwelijk met Gossen Cals, afstand van het vruchtgebruik op de goederen, haar toekomend via haar ouders Severijn Corten en Mettien NN, en wijlen haar eerste man Leonaerd Lijmpens, ten behoeve van haar enige zoon en enig overlevend kind Servaes Lijmpens.
Gehuwd voor de kerk (1) op 19-jarige leeftijd op 1 februari 1668 te Nuth met Leonardus LIJMPENS, 22 jaar oud, gedoopt op 27 mei 1645 te Nuth, overleden op 13 januari 1681 te Nuth op 35-jarige leeftijd, zoon van Servatius LIJMPENS en Maria BOONEN.
RAL-AHW 168, 40: Op 24 september 1672 leende Leonard Limpens van Anthoin Gobbens, gehuwd met Anna Liberichts, 200 gulden tegen 6 1/4% en stelde daartoe tot onderpand een bunder land in de roijerbosch onder Wijnandsrade, grenzend aan de pastorie van Wijnandsrade en Henrick Munnincx.
Gehuwd voor de kerk (2) op 33-jarige leeftijd op 5 februari 1682 te Hulsberg met Goswinus LOIJEN.
Gehuwd voor de kerk (3) op 51-jarige leeftijd op 6 oktober 1699 te Munstergeleen met Goswinus CALS.

Generatie IIIIII.1 Servatius CORTEN, gedoopt op 13 december 1611 te Nuth, overleden op 8 augustus 1658 te Nuth op 46-jarige leeftijd.
RAL-LvO 1755, 32v:Op 10 oktober 1644 leende Vaes Cortten, gehuwd met Grietgen Huntgens, van Jacop Pesch, pastoor van Nuth, 30 pattacons tegen 6 1/4% en stelde daartoe tot onderpand drie morgen weiland te Nuth "onder den quincquart", grenzend aan de "quincquart", de "meijerie", Christian Wingarts en Jan Corten de oude.
RAL-LvO 1755, 61r: Op 3 april 1647 verkocht Pouls Meijs, mede voor zijn oom Tonis Schorens, aan Vaes Cortten, gehuwd met Margaretha Huntgens, negen kleine roeden moestuin te Hellebroek onder Nuth, grenzend aan Grietgen Jahae en wijlen schout Jan Cortten de jonge, voor drie gulden en tien stuivers per kleine roede, alsmede een half vat goed bier.
De koper was verantwoordelijk voor de helft van de vloedgraaf, zoals dat voorheen ook al voor dit perceel gold.
Aangezien Paulus Meijs slechts vruchtgebruiker was, zou het geld ten behoeve van zijn kinderen bij wijlen Neul Jacops besteed worden, en wel in drie morgen akkerland "in de haelhegge", grenzend aan Lemmen Limpens, Grietgen van Beeck, de Trichterweg en Lintgen Wolffs.
RAL-LvO 1755, 123r: Op 9 januari 1652 werd een goederenruil aangegaan door Hendrick Cortten, gehuwd met Lijsbeth Rentgens, met de broers Jan en Servaes Cortten, mede handelend voor hun broer Severen Cortten. Hendrick Cortten droeg over een bunder akkerland "omtrent de hagendoorn" bij Laar onder Nuth, grenzend aan Jaspar Pijls, Peter Pennix en de weg; en voorts nog een weiland "op den camp" achter Reuken onder Nuth, grenzend aan erfgenamen Jan Cortten, Peter Pennix en Geurt Limpens. Hiervoor gaven de broers aan hun oom Hendrick Cortten hetgeen hun bij erfdeling onder Vaesrade was toegevallen, uitgezonderd het deel van Steven Cortten die het niet eens was met de goederenruil.
Zoon van Joannes CORTEN (zie II.1) en Joanna TIMMERS.
Gehuwd voor de kerk op 31-jarige leeftijd op 28 januari 1643 te Nuth (getuige(n): [geen getuigen vermeld]) met Margaretha HUNTGENS, geboren 1615/1620, overleden op 22 december 1674 te Nuth, hypothetische familierelatie gebaseerd op naamgeving, voogden Leonardus Huntgens en pastoor Joannes Huntgens, dochter van Servatius HUNTGENS (Canisius) en Ida JACOBS.
Uit dit huwelijk:

 • 1. Joannes, gedoopt op 1 januari 1644 te Nuth.
 • 2. Maria, gedoopt op 3 juli 1648 te Nuth, overleden voor 1700.

Gehuwd met Paschasius OLISLAGERS.
RAL-LvO 1756, 158v: Op 4 december 1700 verscheen Paes Olislaegers, weduwnaar Meijcken Corten, mede voor zijn kinderen Vaes, Francis en Margriet, met toestemming van zijn broer Abraham Olislaegers, bijgestaan door de voogden Servaes en Jan Corten, voor de schepenbank Wijnandsrade. Om verdere kosten te vermijden in een conflict met de erfgenamen van Steven Fabritius aangaande twee malder en een kop rogge aan het huis Wijnandsrade staande op goederen te Swier van de familie Fabritius, waarvoor hijzelf als aandeel drie vaten en een halve kop moest leveren, werd nu het volgende geregeld. Paes Olislaegers verkocht een morgen akkerland onder Wijnandsrade, oostwaarts Lenert Meijers en Jan Corten de jonge voornoemd, westwaarts de weg van Heelbroek naar Laar; alsmede 120 kleine roeden aan de Kruisweg onder Nuth, oostwaarts Ercken Coenen, westwaarts het voetpad naar Laar; en tenslotte 114 kleine reoden akkerland onder Nuth, oostwaarts Vaes Corten en Jan Corten voornoemd, westwaarts de weg door Hellebroek. Het geheel werd verkocht aan de weuwe Matthijs Limpens en haar kinderen voor 13 stuivers per kleine roede en drie vaten rogge en een vat erwten. Het geld en de vaten rogge waren bestemd om de lasten af te kopen.

 • 4. Servatius (zie IV.5).
 • 5. Joannes (zie IV.7).


III.4 Joannes CORTEN, geboren ca. 1620, (geschat), overleden op 11 november 1660 te Nuth.
RAL-LvO 1755, 163r: Op 16 april 1655 leende schepen Jan Corten, gehuwd met Agatha Vleugels, 132 gulden tegen 6 1/4% van notaris Henrijck Munnincx uit Maastricht. Hij borgde daartoe met:
a) een morgen weiland te Hellebroek onder Nuth, genaamd "Loijcoup", hem toegevallen na overlijden van zijn grootvader Jan Corten, grenzend aan Peter Pennincx, Steven Corten met zijn erfdeel, de erfgenamen Jan Jongen van de Reuken en Matthijs Limpens;
b) 80 kleine roeden land, grenzend aan Severen Corten, Steven Corten en Lenaert Coenen;
c) 54 kleine roeden land nabij het voorgaande aan de Kruisweg gelegen, grenzend aan Steven Corten, de weduwe van zijn vader Jan Corten, het voetpad van Hellebroek naar Swier en het voetpad van Hellebroek naar Laar.
Zoon van Joannes CORTEN (zie II.1) en Joanna TIMMERS.
Gehuwd voor de kerk op 11 februari 1654 te Nuth met Agatha VLEUGELS, overleden op 12 september 1676 te Nuth.
RAL-LvO 1755, 211v: In 1661 vermeld als weduwe Jan Corten.
Uit dit huwelijk:

 • 1. Joanna, geboren ca. 1656, (geschat), overleden op 12 januari 1724 te Hellebroek-Nuth.

RAL-LvO 1756, 180v: Op 8 maart 1704 verklaarde Jenne Corten, weduwe Peter Raemeckers, dat haar aandeel in een erfpacht aan het huis Wijnandsrade, groot een malder en een halve kop, gedurende het leven van haar man lange tijd niet voldaan was en dat zij om verdere proceskosten te voorkomen, op 17 januari en 5 december 1701 aan de schepenen van Nuth toestemming had gevraagd om ca. een morgen weiland "ketelbuijtersweijde" te Hellebroek onder Nuth, grenzend aan Thomas Weustenraedt, Christiaen Nuchelmans en de dorpstraat te verkopen. Deze toestemming was op 27 maart 1702 verleend.
De weide werd verkocht aan Christiaen Nuchelmans voor 20 pattacons. Hiervan was 68 gulden betaald voor de achterstallige pacht, vier gulden aan collecteur Frans Crijns en acht gulden aan de verkoopster. In geval van onverhoopde schade voor de koper borgde zij met een weiland (maten niet ingevuld) "de cockuijp" te Hellebroek, grenzend aan Lentien Peters, weduwe Thomas Crijns en de weduwe Limpens.
De kwitantie was gedateerd 29 juni 1702.
Gehuwd met Petrus RAMECKERS, overleden 1700/1701.
RAL-LvO 1756, 7r: 4 februari 1693 (belening).

III.17 Severinus CORTEN, geboren ca. 1632, overleden op 13 maart 1683 te Nuth, afstamming onzeker, gebaseerd op naamgeving en zijn optreden als doopgetuige
RAL-LvO 1755, 230r: Op 21 maart 1664 liet Lenaert Coenen, gehuwd met Eva Steijns een akte vastleggen van 15 maart 1664, ondertekend door Severen Corten de oude en de jonge. Severen Corten de jonge, gehuwd met Anna Scheullers, verkocht aan Lenaert Coenen 125 kleine roeden land, grenzend aan de erfgenamen Corst Wijngaerts en Corstgen Caelmans, voor 31 stuivers per kleine roede. Het geheel was belast met een vat rogge aan de armen van Wijnandsrade. De helft van de staande gewassen waren voor de koper. Scholtis Brouns mocht tot St.-Remigius de klaver gebruiken.
Zoon van Severinus CORTEN (zie II.7) en Margaretha WIJNGAERTS (Weustenraij).
Gehuwd voor de kerk (1) voor 1664 met Anna SCHEULLERS, overleden 1664/1665, vermeld in RAL-LvO 1755, 230r.
Gehuwd voor de kerk (2) te Nuth met Maria DRIESSEN.
Uit het tweede huwelijk:

 • 1. Mechtildis, gedoopt op 1 mei 1673 te Nuth (getuige(n): Maximilianus Schepers, Catharina Pesch), overleden op 15 november 1756 te Tervoorst-Nuth op 83-jarige leeftijd.

Gehuwd voor de kerk op 37-jarige leeftijd op 15 juli 1710 te Schinnen met Theodorus BEMELMANS, geboren ca. 1672, overleden op 18 augustus 1757 te Tervoorst-Nuth, hypothetische relatie op basis van doopgetuigen, zoon van Godefridus BEMELMANS en Maria STIJFFS.

 • 2. Severinus (zie IV.13).
 • 3. Maria? Gedoopt op 20 maart 1680 te Nuth (getuige(n): Paulus Dressens, Ida Dressens), in doopaantekening staat alleen "filia".


Generatie IVIV.5 Servatius CORTEN, gedoopt op 5 april 1652 te Nuth, overleden op 12 juni 1724 te Hellebroek-Nuth op 72-jarige leeftijd.
RAL-LvO 1757, 88v: Op 30 augustus 1715 verkocht Hendricus Grouwels, inwoner van Meerssen en gehuwd met Maria Canisius, aan zijn neef Servaes Corten, voor wie zijn zoon Servatius Corten, kapelaan, optrad, de erfgoederen die hem via zijn vrouw van de heeromen Melchior en Servatius Canisius waren toegevallen, "met expresse conditie" dat de koper in hun plaats het kindsdeel van Michael Canisius met Servaes Canisius, zwager van Hendrick Grouwels, mocht delen. De goederen, waaronder een huis, waren gelegen nabij Hellebroek onder Nuth, Hoensbroek en Wijnandsrade. De koopsom bedroeg 2120 gulden waarvan 1000 gulden binnen twee jaar nabetaald zouden worden. [Op 22 oktober 1718 werd de betaling van 1000 gulden vastgelegd: RAL-LvO 1757, 118v]
RAL-LvO 1757, 90r: Op 9 december 1715 werd een akte van borgstelling opgesteld door Servaes Corten, weduwnaar Elisabeth Nuchelmans, en zijn zonen Servatius, kapelaan te Nuth, en Peter Corten, mede handelend voor hun zuster Elisabeth en hun afwezige broer Joannes Corten. De borgstelling was nodig vanwege het collecteurschap van Servaes Corten. Tot onderpand werden huis, hof, moestuin en weide in Hellebroek en nog ca. vijf bunders andere landerijen gesteld. Uitgezonderd werden dat deel van het huis en de goederen die hij onlangs van Hendrik Greuls gekocht had, omdat die nog onder het recht van naasting vielen.
RAL-LvO 1757, 119v: Op 4 maart 1720 verklaarde Servaes Corten, weduwnaar Elisabeth Nuchelmans, dat zijn zoon Peter Corten, gehuwd met Cornelia Kerckhoffs, de 2120 gulden had geleverd waarmee hij in 1715 de goederen van Hendrick Greuls had verworven. Hij droeg dan ook al zijn rechten op deze goederen over aan zijn zoon.
Zoon van Servatius CORTEN (zie III.1) en Margaretha HUNTGENS.
Gehuwd voor de kerk nov. 1677 te Nuth met Elisabeth NUCHELMANS, geboren ca. 1650, overleden op 1 november 1712 te Hellebroek-Nuth, dochter van Petrus NUCHELMANS en Mella WIJNGAERTS.
Uit dit huwelijk:

 • 1. Servatius, pastoor te Hoensbroek, gedoopt op 19 augustus 1678 te Nuth (getuige(n): Joannes Guilhelmus Verhorst, Mechtildis Huntgens, e.v. Joannes Gielen), overleden op 4 september 1745 te Hoensbroek op 67-jarige leeftijd, van de Venne, Geschiedenis van Hoensbroek, 404.

RAL-LvO 1758, 106r: Op 17 mei 1738 verklaarde Servatius Corten, pastoor van Hoensbroek, dat hij op 4 juli 1737 een overeenkomst was aangegaan met pastoor Henricus Wolters van Nuth, aangaande het Schillinxhuis te Hellebroek onder Nuth. Hij zou aan pastoor Wolters 100 gulden geven, welk bedrag als lening bleef openstaan. Tot onderpand stelde hij zijn onder Nuth gelegen onroerende goederen, te weten:
a) een morgen akkerland "boven in 't Hullebroeck", grenzend aan Peter Corten en de gats;
b) een morgen weiland "boven de Geleen", grenzend aan Jan en Peter Corten.
Deze lening werd op 4 april 1755 door Peter Corten afgelost.

 • 2. Petrus, gedoopt op 6 september 1679 te Nuth (getuige(n): Petrus Coumans, Cornelia Nuchelmans).
 • 3. Margaretha, gedoopt op 8 september 1680 te Nuth (getuige(n): Wilhelmus Onnouw, Catharina Nuchelmans).
 • 4. Maria, gedoopt op 4 juli 1683 te Nuth (getuige(n): Maximilianus Schepers namens Petrus Wouters, Cornelia Nuchelmans), overleden op 8 december 1745 te Hellebroek-Nuth op 62-jarige leeftijd, caelebs.
 • 5. Elisabeth, gedoopt op 26 mei 1685 te Nuth (getuige(n): Henricus Scheivelarts, Elisabetha Hennen), overleden op 14 juni 1767 te Hulsberg op 82-jarige leeftijd.

Gehuwd voor de kerk op 31-jarige leeftijd op 20 juni 1716 te Nuth (getuige(n): Petrus Cortten, Guilhelmus Schepers). Nicolaus Loijen ex Hulsbergh met Nicolaas LOIJENS, 32 jaar oud, gedoopt op 26 oktober 1683 te Hulsberg, overleden op 3 oktober 1739 te Hulsberg op 55-jarige leeftijd, zoon van Joannes LOIJENS en Agnes BOSHOUWERS.
RAL-LvO 1757, 291v: Op 3 maart 1732 verklaarde Nicolaes Loijen, inwoner van Hulsberg en gehuwd met Elisabeth Corten, enige jaren eerder aan Peter Corten, gehuwd met Cornelia Kerckhoffs, verkocht te hebben 75 kleine roeden akkerland achter Hellebroek onder Nuth, grenzend aan de erfgenamen Jan Speghs, Peter Corten en de pastoriegoederen voor 27 stuivers per kleine roede.
'

 • 6. Joannes (zie V.7).
 • 7. Petrus (zie V.9).
 • 8. Margaretha, gedoopt op 30 november 1691 te Nuth (getuige(n): Maximilianus Schepers, Maria Crins), overleden op 19 april 1702 te Nuth op 10-jarige leeftijd, 11 jaar oud.


IV.7 Joannes CORTEN, gedoopt op 16 januari 1655 te Nuth, overleden op 19 februari 1736 te Hellebroek-Nuth op 81-jarige leeftijd.
RAL-LvO 1756, 106r: Op 30 april 1700 ruilde Willem Schutjens, gehuwd met Elisabet Crijns, weduwe Gerardt Vleugels, bijgestaan door oom en voogd Frans Crijns, onroerende goederen met Jan Corten, gehuwd met Aleidis Praets. Jan Corten kreeg ca. een morgen akkerland "aen het esscher broexken" onder Wijnandsrade, grenzend aan Vaes Corten, weduwe Henderick Munnix, weduwe Limpens en het voetpad naar Wijnandsrade. Jan Corten gaf in ruil ca. 85 kleine roeden akkerland "op den ondersten reuckender kamp", grenzend an de weduwe Thomas Crijns, Willem Schutjens zelf, Lambert Horsmans en de weduwe Peter Raemeckers. De extra roeden die Schutjens had overgedragen werden vergoed tegen 25 stuivers per kleine roede.
RAL-LvO 1757, 63v: Op 11 april 1712 verkocht Lenaert Meijers, gehuwd met Judith Huijnen, aan Jan Corten, gehuwd met Aleth Praets, alle onroerende goederen om en nabij Hellebroek onder Nuth gelegen onroerende goederen die hem via zijn moeder waren toegevallen, te weten:
a) 215 kleine roeden weiland, zijnde het onderste deel van "de gebrande weijde", grenzend aan het wederdeel, weduwe Corst Nuchelmans, de gemeente en de reukender kamp;
b) 122 kleine roeden akkerland, grenzend aan Limpens kamp, pastorieland, Peter Heuts en Baltus Peters, belast met zijn deel in het hergewijde in de cijnskaart Merkelbeek;
c) 66 kleine roeden akkerland aan het "Waelhuijs", grenzend aan Jan Heuts, erfgenamen Nelis Ortmans, erfgenamen Encken Caelmans en de weg naar het "waelhuijs".
De koopsom bedroeg 420 gulden. Verder nam de koper nog de last van een vat rogge aan het klooster van St.-Gerlach over.
Zoon van Servatius CORTEN (zie III.1) en Margaretha HUNTGENS.
Gehuwd voor de kerk op 32-jarige leeftijd op 6 november 1687 te Nuth (getuige(n): Maximilianus Schepers, Servatius Corten), met Aleidis PRAETS, 33 jaar oud, gedoopt op 4 oktober 1654 te Overpelt (B), overleden op 17 november 1738 te Hellebroek-Nuth op 84-jarige leeftijd, zuster van Petrus Praets, pastoor te Nuth (1686-1690) die haar bij de huwelijksinschrijving als "soror mea" vermeldt. Haar ouders worden vermeld op de website Overpelt van Marc Philippe. Dochter van Servatius PRAETS en Henrica JANNIS.
Uit dit huwelijk:

 • 1. Servatius Petrus (zie V.12).
 • 2. Maria Henrica, gedoopt jan. 1690 te Nuth (getuige(n): Petrus Wolters, Paulina ...).
 • 3. Joannes, gedoopt op 20 maart 1692 te Nuth (getuige(n): Arnoldus Praets, Odilia Koelen).
 • 4. Margaretha, gedoopt op 7 november 1693 te Nuth (getuige(n): Max. Schepers namens Joannes Wilhelmus Verhorst, Anna Hanen namens Anna Praets), overleden op 2 december 1746 te Hellebroek-Nuth op 53-jarige leeftijd, buikloop.

Gehuwd voor de kerk op 24-jarige leeftijd op 7 juni 1718 te Nuth (getuige(n): Nicolaus Coenen, Maria Corten) met Arnoldus COENEN, 28 jaar oud, gedoopt op 26 april 1690 te Hoensbroek, overleden op 17 maart 1740 te Grijzegrubben-Nuth op 49-jarige leeftijd, zoon van Lambertus COENEN en Anna HAEN(en).

IV.13 Severinus CORTEN, gedoopt op 30 januari 1677 te Nuth (getuige(n): Henricus Munnicx, Elisabeth Dressens), overleden op 14 september 1743 te Schinnen op 66-jarige leeftijd.
RAL-LvO 1758, 78r: Op 2 maart 1731 verklaarde de weduwe van kapitein Dompzelaer dat zij 208 kleine roeden akkerland, haar toebedeeld uit de erfenis van Mathijs Raemeckers, gelegen "op die eghe, grenzend aan de rein tussen Schinnen en Nuth, de Wijenweg en de vloedgraaf, verkocht had aan Severen Corten. Severen Corten handelende namen zijn schoonzoon Geraerdt Celis, die beloofde tien stuivers per kleine roede te betalen, alsmede de pacht over het lopende jaar, zijnde acht vaten per bunder, alsmede twee malder rogge en de helft van het wassende boekweit. Geraert deed zijn belofte op 20 juli 1731.
Zoon van Severinus CORTEN (zie III.17) en Maria DRIESSEN.
Gehuwd voor de kerk op 19-jarige leeftijd op 22 januari 1697 te Schinnen met Elisabetha DEBETS, 26 jaar oud, gedoopt op 31 augustus 1670 te Schinnen, overleden op 25 september 1735 te Schinnen op 65-jarige leeftijd, dochter van Henricus DEBETS en Elisabetha PIJLS.
Uit dit huwelijk:

 • 1. Elisabeth, gedoopt op 20 januari 1700 te Schinnen, overleden op 25 februari 1753 te Schinnen op 53-jarige leeftijd.

Gehuwd voor de kerk op 22-jarige leeftijd op 7 januari 1723 te Nuth (getuige(n): Joannes Pricken, Franciscus Rameckers), de bruid afkomstig uit Schinnen met Gerard CELISSEN, geboren ca. 1690 te Nuth, overleden op 10 juni 1774 te Schinnen, circiter 84, begraven op 12 juni 1774, zoon van Hermanus CELISSEN, molenaar, en Elisabeth BRAMANTS.

Generatie VV.7 Joannes CORTEN, gedoopt op 19 september 1687 te Nuth (getuige(n): Gulielmus Canisius namens Joannes Corten, Cornelia Nuggelmans, e.v. Henricus Schiffelerts), overleden op 12 juni 1741 te Oirsbeek op 53-jarige leeftijd.
RAL-LvO 1757, 182r: Op 14 juli 1727 verkocht Johannes Corten, gehuwd met Helena Damas, aan Willem Schutjens, gehuwd met Christina Slangen, 98 1/2 kleine roeden akkerland "op de vleugel" onder Nuth, grenzend aan Jan Corten, Steven Eggen en het voetpad, voor 29 stuivers per kleine roede. Het geheel was belast met negen stuivers in het deel van Ercken Coenen
RAL-LvO 1757, 288r: Op 29 december 1731 verkocht Joannes Corten, gehuwd met Helena Damas, aan zijn broer Peter Corten, gehuwd met Cornelia Kerckhoffs, al zijn onder Nuth en Wijnandsrade gelegen vaderlijke erfgoederen, te weten:
a) 106 kleine roeden weiland "buterswijde" te Hellebroek, grenzend aan de kapelaansweide, Hubert Coumans, de weg en het wederdeel;
b) 96 kleine roeden weiland "de geleenweijde", grenzend aan het wederdeel, de straat, Jan Keuten en de Geleen;
c) 92 1/2 kleine roeden akkerland "op het peetjen", grenzend aan de koper, erfgenamen Jan Speghs en de pastoriegoederen;
d) 132 1/2 kleine roeden akkerland "aen den woonenbergh", grenzend aan Jan Corten, Christiaen Nuchelmans, Wolter Limpens en heer Munix.
Het geheel was belast zeven koppen rogge aan de kapelanie van Hoensbroek. De koopsom bedroeg 630 gulden.
Zoon van Servatius CORTEN (zie IV.5) en Elisabeth NUCHELMANS.
Gehuwd voor de kerk op 33-jarige leeftijd te Nuth (getuige(n): Joannes Lotharius de Schaesbergh, Servatius Corten) met Helena DAMAS, geboren ca. 1690, dochter van Blasius DAMAS en Helena HILVERDINGS.
Uit dit huwelijk:

 • 1. Servatius, gedoopt op 18 februari 1722 te Nuth (getuige(n): Servatius Corten (grootvader), Elisabetha Hennen).
 • 2. Maria Barbara, gedoopt op 22 oktober 1724 te Nuth (getuige(n): Joannes Corten, Cornelia Kerckhoffs namens Barbara Damas (uit Douvenhout)).
 • 3. Blasius, geboren te Ophoven-Oirsbeek, gedoopt op 11 december 1727 te Oirsbeek (getuige(n): Jan Damass, Mechel Meijs).
 • 4. Joannes Petrus, gedoopt op 20 mei 1730 te Oirsbeek (getuige(n): Jacobus van de Vijver namens Petrus Corten, Barbara Damas).
 • 5. Elisabeth, geboren te Ophoven-Oirsbeek, gedoopt op 24 september 1731 te Oirsbeek (getuige(n): Joannes Damas, Elisabeth Mertens).
 • 6. Helena, gedoopt op 21 mei 1734 te Oirsbeek (getuige(n): Joannes Schiflers (Gracht), Mechtild Meijs (Nuth) namens Lisbet Corten (Hellebroek-Nuth)).


V.9 Petrus CORTEN, gedoopt op 14 januari 1690 te Nuth (getuige(n): Jacobus Meijs, Aleijdis Praets), overleden op 8 december 1761 te Hellebroek-Nuth op 71-jarige leeftijd.
RAL-LvO 1758, 228r: Op 22 juli 1728 verkocht Peter Corten, gehuwd met Cornelia Kerckhoffs, aan Joannes Pricken, gehuwd met Elisabeth Nuchelmans, 87 kleine roeden huis met weide te Hellebroek onder Nuth, grenzend aan Jan Corten, Mathijs Helgers en de gats, zoals hem was toebedeeld na het overlijden van zijn vader, waarvan de weide belast was met een vat rogge aan de kapelanie van Hoensbroek. Verder verkocht hij hem nog een moestuintje "in 't velt" onder Nuth, grenzend aan Jan Corten, Wolter Limpens en de straat.
Hiervoor betaalde de koper in totaal 500 gulden. Verder verkocht Peter Corten aan Joannes Pricken nog 93 kleine roeden akkerland achter de voornoemde moestuin, grenzend aan Jan Corten, Wolter Limpens en Vaes Canisius, voor 31 stuivers per kleine roede, belast met drie koppen rogge aan de kapelanie van Hoensbroek. De koper had recht van overpad over het erf van Jan Corten, die echter weer recht had op gebruik van de put.
RAL-LvO 1757, 288r: Op 29 december 1731 verkocht Joannes Corten, gehuwd met Helena Damas, aan zijn broer Peter Corten, gehuwd met Cornelia Kerckhoffs, al zijn onder Nuth en Wijnandsrade gelegen vaderlijke erfgoederen, te weten:
a) 106 kleine roeden weiland "buterswijde" te Hellebroek, grenzend aan de kapelaansweide, Hubert Coumans, de weg en het wederdeel;
b) 96 kleine roeden weiland "de geleenweijde", grenzend aan het wederdeel, de straat, Jan Keuten en de Geleen;
c) 92 1/2 kleine roeden akkerland "op het peetjen", grenzend aan de koper, erfgenamen Jan Speghs en de pastoriegoederen;
d) 132 1/2 kleine roeden akkerland "aen den woonenbergh", grenzend aan Jan Corten, Christiaen Nuchelmans, Wolter Limpens en heer Munix.
Het geheel was belast zeven koppen rogge aan de kapelanie van Hoensbroek. De koopsom bedroeg 630 gulden.
RAL-LvO 1757, 291v: Op 3 maart 1732 verklaarde Nicolaes Loijen, inwoner van Hulsberg en gehuwd met Elisabeth Corten, enige jaren eerder aan Peter Corten, gehuwd met Cornelia Kerckhoffs, verkocht te hebben 75 kleine roeden akkerland achter Hellebroek onder Nuth, grenzend aan de erfgenamen Jan Speghs, Peter Corten en de pastoriegoederen voor 27 stuivers per kleine roede.
RAL-LvO 1758, 20v: Op 30 januari 1734 deed Peter Corten een borgstelling voor zijn broer, de pastoor van Hoensbroek. Deze borgstelling was vereist in een proces dat zijn broer voor het leenhof Valkenburg was aangegaan tegen de pandhouders van het "Lijnemans goet" in het Hout onder de schepenbank Oirsbeek. Hij borgde met ca. 3 1/2 morgen huis met moestuin en weiden te Hellebroek onder Nuth, grenzend aan Jan Corten, de erfgenamen Jan Speghs, Mathijs Helgers en de weg.
RAL-LvO 1758, 116v: Op 9 mei 1739 leende Peter Corten, inwoner van Hellebroek-Nuth en gehuwd met Cornelia Kerckhoffs, van Guillielmus Geraerdus Camps, kanunnik van St.-Pieter te Sittard, 1000 gulden tegen 5% en stelde daartoe tot onderpand de volgende, onder Hellebroek-Nuth gelegen, onroerende goederen:
a) 350 kleine roeden huis met moestuin en weide, grenzend aan Hendrick Speghs, Matthijs Heijlgers en de straat;
b) 212 kleine roeden weiland "aen den eijcken" , grenzend aan de kapelaansweide, de gats en de straat;
c) 230 kleine roeden weiland "aen de linde", grenzend aan Guilielm Schutjens en de erfgenamen Ercken Coenen.
Op 3 januari 1781 werd door Joannes Petrus Corten 300 gulden afgelost en op 8 juni 1781 de resterende 700 gulden.
RAL-LvO 1759, 6v: Op 9 oktober 1745 leende Peter Corten, gehuwd met Cornelia Kerckhoffs, 300 gulden tegen 5% van Stephanus Haen, meester-tingieter te Maastricht en gehuwd met Maria Oda Adolphi, en stelde daartoe tot onderpand de volgende, onder Nuth, gelegen, onroerende goederen:
a) 258 kleine roeden "op de uijtlegger" op de weg naar Wijnandsrade, grenzend aan de erfgenamen Lendert Cremers en de pastoriegoederen;
b) 140 kleine roeden akkerland "aen den crickwegh", grenzend aan Corst Emmelen, het kerkland van Nuth en Christiaen Nuchelmans.
De lening werd op 28 juni 1781 afgelost.
RAL-LvO 1759, 106v: Op 8 oktober 1753 verklaarde Pieter Corten, gehuwd met Cornelia Kerckhoffs, dat hij op 23 mei 1753 120 gulden tegen 5% geleend had van Pieter Reijniers, koopman te Maastricht, ten behoeve van zijn zoon Joannes Corten, student theologie aan het seminarie te Roermond. Daar werd nu nog 180 gulden aan toegevoegd. Dit bedrag was bestemd voor de studiekosten. Tot onderpand stelde hij 230 kleine roeden weiland re Hellebroek onder Nuth, grenzend aan Reijnder Crijns, Willem Schuttjens en de straat.
Deze lening werd op 29 juni 1781 afgelost.
RAL-LvO 1759, 131v: Op 1 april 1755 leende Pieter Corten, gehuwd met Cornela Kerckhoffs, 50 gulden tegen 5% van Petrus Reijners, koopman te Maastricht. Tot onderpand stelde hij 230 kleine roeden weiland in de Menstraat onder Nuth, grenzend aan Arnold Urlings, Sijmen Habets en de straat, alsmede ca. 200 kleine roeden weiland "aen de Reviere" onder Nuth, grenzend aan de weduwe Servaes Corten en de straat.
Ook deze lening werd op 29 juni 1781 afgelost.
Zoon van Servatius CORTEN (zie IV.5) en Elisabeth NUCHELMANS.
Gehuwd met Cornelia KERCKHOFFS, gedoopt op 7 oktober 1694 te Beek, overleden op 6 november 1779 te Hellebroek-Nuth op 85-jarige leeftijd, in de 80 jaar, begraven op 8 november 1779 te Nuth, dochter van Petrus KERCKHOFFS en Elisabeth HAESEN.
Uit dit huwelijk:

 • 1. Elisabetha, gedoopt op 16 september 1718 te Nuth (getuige(n): Servatius Cortten, Elisabetha Wouters).
 • 2. Servatius, gedoopt op 27 oktober 1719 te Nuth (getuige(n): Servatius Corten (grootvader), Margaretha Haggemans).
 • 3. Joannes Petrus, gedoopt op 24 juni 1721 te Nuth (getuige(n): Petrus Kerckhoffs (grootvader), Aleida Praets e.v. Joannes Corten), overleden op 4 augustus 1796 te Hellebroek-Nuth op 75-jarige leeftijd.

RAL-LvO 1761, 225r: Op 28 juni 1781 leende Joannes Petrus Corten, ongehuwd en wonend te Hellebroek onder Nuth, met toestemming van zijn eveneens ongehuwde zussen Maria Elisabeth en Anna Judith Corten, 1500 gulden tegen 4% van Godefridus Cruts, kanunnik van St.-Servatius te Maastricht. Met het geld werden schulden van 300 gulden met rente aan de erfgenamen Stephanus Haen en 800 gulden met rente aan de erfgenamen Petrus Reijniers betaald. Tot onderpand van de lening dienden:
a) 350 kleine roeden huis met moestuin, weide en toebehoor, gelegen te Hellebroek-Nuth, grenzend aan Petrus Crijns, Reiner Bruls en de straat;
b) 316 kleine roeden weiland "aen de Eijcken", grenzend aan de kapellanie van Nuth, de gats en de straat;
c) 90 kleine roeden akkerland achter de huisweide, grenzend aan de straat, de pastorie van Nuth en de weduwe Jacob Helgers;
d) 272 kleine roeden akkerland aldaar gelegen, grenzend aan Willem Slangen, Petrus Crijns en de pastorie van Nuth;
e) 128 grenzend aan akkerland "agter Limpens Camp", grenzend aan de weduwe Matthijs Bemelmans, de erfgenamen Jan Nuchelmans en de weduwe Joannes Houben;
f) 114 1/2 kleine roeden akkerland "op het graefke", grenzend aan Willem Crijns en de pastorie van Nuth;
g) 80 kleine roeden akkerland op de Reukenderkamp, grenzend aan de weduwe Jasper Cloots en de erfgenamen Gorissen.

 • 4. Severinus, gedoopt op 25 september 1723 te Nuth (getuige(n): Servatius Corten namens Severinus Corten (uit Schinnen), Elisabeth Hennen).
 • 5. Joannes, gedoopt op 3 februari 1725 te Nuth (getuige(n): Joannes Corten (oom), Elisabeth Corten).

RAL-LvO 1758, 106v: in 1753 was hij theologant te Roermond.

 • 6. Maria Elisabeth, gedoopt op 1 november 1726 te Nuth (getuige(n): Hubertus Coemans, Maria Corten).
 • 7. Anna Judith, gedoopt op 23 januari 1729 te Nuth (getuige(n): Arnoldus Coenen, Mechtildis Gruils), gedoopt door Eerw. Heer Lindemans met toestemming van de pastoor, overleden 1729/1730.
 • 8. Anna Judith, gedoopt op 9 september 1730 te Nuth (getuige(n): Joannes Corten (oom), Judith Meijs), overleden op 25 augustus 1799 te Hellebroek-Nuth op 68-jarige leeftijd.
 • 9. Ida, gedoopt op 25 augustus 1732 te Nuth (getuige(n): Servatius Corten, Mechtild Gruijls), overleden op 22 maart 1766 te Hellebroek-Nuth op 33-jarige leeftijd, begraven op 23 juni 1766 te Nuth.
 • 10. Matthias, gedoopt op 26 juli 1734 te Nuth (getuige(n): Joannes Pricken namens Mathias Hautvast, Margareta Corten namens Maria Beckers), overleden op 2 januari 1754 te Hellebroek-Nuth op 19-jarige leeftijd, tering.
 • 11. Jacobus, gedoopt op 23 augustus 1736 te Nuth (getuige(n): Joannes Pricken, Margaretha Corten).


V.12 Servatius Petrus CORTEN, geboren op 23 augustus 1688 te Nuth, gedoopt op 25 augustus 1688 te Nuth (getuige(n): Petrus Praets, pastoor in Nuth, Elisabetha Corten, e.v. Gulielmus Canisius), overleden op 28 januari 1740 te Hellebroek-Nuth op 51-jarige leeftijd.
RAL-LvO 1758, 10r: realiseert akte namens zijn stiefkinderen Bruls, zoon van Joannes CORTEN (zie IV.7) en Aleidis PRAETS.
Gehuwd voor de kerk op 42-jarige leeftijd op 23 juni 1731 te Nuth (getuige(n): Joannes Pricken, Godefridus Eckermans) met Maria HEUTS, 42 jaar oud, gedoopt op 21 juni 1689 te Nuth (getuige(n): Reinerus Heuts, Anna Haen), overleden op 27 januari 1758 te Hellebroek-Nuth op 68-jarige leeftijd, wordt soms met de achternaam Coenen aangeduid! Dochter van Joannes HEUTS en Maria COENEN.
Uit dit huwelijk:

 • 1. Alegonda, gedoopt op 29 maart 1732 te Nuth (getuige(n): Joannes Corten (grootvader), Cornelia Kerckhoffs).
 • 2. Joannes, gedoopt op 8 juli 1734 te Nuth (getuige(n): Joannes Corten, Helena Coenen).Medewerkers


Harry Luijten, eerste versie op 1 september 2007