Huntgens alias Canisius

Uit Genealogie Limburg Wiki
Tree3c.jpgTree3c.jpgTree3c.jpgTree3c.jpg

GENEALOGIE HUNTGENS (CANISIUS)

Algemeen

De familienaam Huntgens (Huntiens, Huntjens) wordt vaak verlatijnst naar Canisius.
De heilige Petrus Canisius (1521-1597) is niet verwant aan deze familie.


Generatie I

I.1 Stephanus HUNTGENS.[1]
Kinderen:

 • 1. Frans, geboren ca. 1555 (zie II.1).
 • 2. Servatius (zie II.3).
 • 3. Leonardus, pastoor te Nuth.
 • 4. Bartholomeus (zie II.6).
 • 5. Maria.

Gehuwd voor de kerk (1) op 14 april 1583 te Nuth. Joannes Bosch pretor in Vaesraet et Maria filia Stephani Huntghens met Johan BOESCH, praetor (schout) te Vaesrade.
Gehuwd (2) met Martinus SNIJDERS, schout te Amstenrade.

 • 6. Catharina.

Gehuwd met Willem WILCKENS.

 • 7. Judith.

Gehuwd met Hans FRISSEN, zoon van Arnoldus FRISSEN en Mechtildis BOEXS. {Hij was ook ooit gehuwd met Helena KNAVEN[2].}

Generatie II


II.1 Frans HUNTGENS, geboren ca. 1555.
Op 17 maart 1619 verkocht Frans Huntgens, gehuwd met Catarina Beckers, aan Houb Houben van Nuth een morgen akkerland te Klimmen, grenzend aan Hans Beckers, Maria Raemeckers en het voetpad naar Walem of Craubeek; en verder nog 82,5 kleine roeden weiland "in de schrubweijde", grenzend aan Hans en Houb Beckers.
Het geheel werd verkocht voor 180 gulden. Een last van zestien daalders werd in mindering gebracht.
Hans Beckers, voogd van Peter Beckers borgde met een morgen akkerland bij Schalenbos, grenzend aan Leonard Meijers en Houb Houben, en met huis en hof te Klimmen, zoals van Frans Huntgens verworven.]
Thomas Muijters, gehuwd met Anna Beckers, was waarschijnlijk een zwager van Frans Huntgens. Immers verkocht deze Thomas Muijters op dezelfde dag, ook aan Houb Houben, 82,5 kleine roeden weiland "in de schrubweijde", grenzend aan de erfgenamen Jan Huntgens en de erfgenamen Peter Beckers.
De weide was belast met 50 goudgulden aan de Predikheren van Aken, te korten op de koopsom. Iedere kleine roede koste 26 stuivers.[3]
Zoon van Stephanus HUNTGENS (zie I.1).
Gehuwd met Catharina BECKERS, geboren ca. 1560, dochter van Adam BECKERS, pachter hof Overheek, en Lijsken HUIJBEN.
Indien Thomas Muijters, gehuwd met Anna Beckers, haar zwager was, is zij een dochter van Daem Beckers en Lijsken Huijben. Op 24 maart 1612 werden door Thomas Muijters, gehuwd met Anna de dochter van wijlen Daem Beckers en Lijsken Huijben, onroerende goederen verkocht.[4]
Uit dit huwelijk:

 • 1. Margaretha, geboren ca. 1585, overl. tussen 24 november 1618 en 22 mei 1622.

Gehuwd met Egidius SPEE, geboren ca. 1585, overl. na 22 mei 1622, zoon van Lambertus SPEE

 • 2. Anna, geboren ca. 1585.

Gehuwd met Joannes SNIJDERS.
Op 13 maart 1635 realiseerde Joannes Snijders samen met zijn zwager Vaes Huntgens, als voogden van de kinderen van Thomas Moenen en wijlen Judith Huntgens, een akte die op 14 maart 1634 was opgesteld.

 • 3. Mechtildis, geboren ca. 1585, overleden op 19 november 1644 te Klimmen. Mechtildis Heuntjens uxor Jacobi Moenen.[5]

Gehuwd met Jacobus MOENEN, geboren ca. 1580, waarschijnlijk overleden op 29 juni 1656 te Klimmen, zoon van Willem MOENEN

 • 4. Catharina, geboren ca. 1590.

Gehuwd voor de kerk op 23 november 1614 te Wijnandsrade met Lambertus COENEN, geboren ca. 1590, zoon van Antonius COENEN en Gertrudis SALMS.

 • 5. Elisabeth, geboren ca. 1590.

Gehuwd met Matthias RENTGENS.
Op 2 februari 1622 verkocht Matthijs Rentgens, gehuwd met Elijzabeth Huntgens, aan Servaes Huntgens de jonge en diens kinderen vijf morgen akkerland tussen Arensgenhout en Hulsberg, grenzend aan de pastorie en de moeder van Matthijs Rentgens, voor 21 gulden per grote roede.[6]

 • 6. Servatius (zie III.11).
 • 7. Judith, geboren ca. 1595, overleden na 1 december 1630 maar voor 1633.

Gehuwd voor de kerk op 16 juni 1620 te Wijnandsrade (getuige(n): Petrus Spee, Godefridus Frissen) met Thomas MOENEN, pachter Meezenbroek, schepen van Heerlen, geboren ca. 1600 (geschat), overleden op 15 april 1656 te Heerlen, zoon van Joannes MOENEN en Maria SENDEN. {Hij is later gehuwd voor 1633 met Maria LEUFKENS}

II.3 Servatius HUNTGENS
Op 16 juni 1597 verkocht Peetgen Boschouwers, dochter van wijlen Peter Boschouwers en Fijcken Reijntgens, alle uit de nalatenschap van haar ouders verkregen onroerende goederen, onder Aalbeek gelegen, aan Servaes Huijntgens, gehuwd met Juijtt Rentgens, elke morgen gerekend aan 29 daalders. De drie koppen rogge erfpacht zouden gekort worden op de koopsom. Van het land lag een morgen en 30 kleine roeden op de Bosscherweg, drie morgen "op den holter voetpadt" en een morgen "aen den paepen heuvel".[7]
Op 1 oktober 1623 leende Servatius Huntgens, gehuwd met Judit Rentiens, 300 gulden tegen 5% aan Jan Bemelmans, gehuwd met Itien Crousen. Deze lening werd op 24 april 1693 door Jan Wustenraedt, gehuwd met Ida Bemelmans, afgelost aan kanunnik Melchior Canisius.[8]
Gehuwd met Jutta RENCKENS, dochter van Joannes RENCKENS.
Uit dit huwelijk:

 • 1. Stephanus, pastoor te Schinnen, deken land van Valkenburg, geboren voor 1585, overleden op 16 februari 1657 te Schinnen.
 • 2. Joannes, (zie III.2).
 • 3. Emerentiana, gedoopt op 24 oktober 1587 te Nuth (getuige(n): Martinus Bosheuer, Maria e.v. Guil. v.d. Wijer), overleden na 1661.

Gehuwd voor de kerk ca. 1611 met Joannes HAMERS, geboren ca. 1585, overleden na 1661, zoon van Wilhelmus HAMERS en Agatha GIELEN.[9]

 • 4. Leonardus, gedoopt op 24 januari 1589 te Nuth (getuige(n): Leonardus Huntgens, pastoor van Nuth, Judocus Elsraeck, Susanna e.v. Gerardus Bosheuer).
 • 5. Servatius (Canisius) (zie III.7).
 • 6. Severinus, gedoopt op 4 oktober 1592 te Nuth (getuige(n): Maes Sloertzen?, Johanna Melkops).


Generatie III

III.11 Servatius HUNTGENS, geboren ca. 1595, overl. tussen 10 mei 1639 en 15 maart 1644.
Zonen Arnoldus en Franciscus worden als broers genoemd in de huwelijksdispensatie van Mathias Souren en Catharina Schoenmaeckers, dd. 14 juni 1741.[10]
Op 16 maart 1619 kocht Vaes Huntgens van Maria Dries, weduwe van Hendrick Nootstock zo'n zeven bunder akkerland omtrent de Straat en Ransdaal, grenzend aan de Straterweide, de weg van Ransdaal naar Walem, de Karrestraat en Lambert Stuijtgens, voor 254 gulden per bunder.[11]
Op 1 december 1628 verkocht Jan Mennens, gehuwd met Catharina Smeets, aan Vaes Huntgens, gehuwd met Margaretha Kicken, 51 kleine roeden akkerland "onder die straete int mueltgen", grenzend aan Tijsken Houben en Peter Bock, voor 24 stuivers per kleine roede. De koper gaf verder twee varkens ter waarde van 15 gulden, een hamelschaap ter waarde van 10 gulden en twee vaten rogge.[12]
Op 5 december 1628 verkocht Johan Steins, gehuwd met Catharina Siberights, aan Servaes Huntgens acht grote en zeven kleine roeden akkerland "in den rentgens dael", grenzend aan Lemmen Winthagen en Goert Bosch, voor twintig stuivers per kleine roede.
De verkoper zou nog een rijksdaalder extra ontvangen vanwege akkerloon en zaadgoed.[13]
Op 17 april 1630 ruilde Nelis Raijen, gehuwd met Marie Leenen, met Servatius Huntgens, gehuwd met Griet Kycken.
Nelis gaf een morgen akkerland "in de brouwers del" bij Scheulder, naar Scheulder grenzend aan Peter Putmans, naar Termaar grenzend aan de partijen Liebens van Eijsden. In ruil gaf Servatius, na ontvangst van de goederen hem rechtens toegevallen van wijlen Ernen Kycken, een morgen en drie kleine roeden land "in de lammersdel greb", naar Wolfsdal grenzend aan Nelis Raijen, naar Scheulder Marie Sleckervelt, weduwe Matijs Raijen.[14]
Op 14 februari 1632 vond een goederenruil plaats tussen Peter Bock, gehuwd met Margriet Nijssen, en Servaes Huntgens, gehuwd met Margriet Kicken.
Peter Bock gaf een halve morgen en een kleine roede akkerland "in den rentgens dael", grenzend aan Servaes Huntgens en Aret Smeets.
Servaes Huntgens gaf in ruil een halve morgen akkerland "op de seven bonder", grenzend aan Herman Coel en Servaes Huntgens.[15]
Daags erna, 15 februari 1632 verkocht Peter Bock de halve morgen die hij bij ruil verkregen had, weer terug aan Servaes Huntgens voor 24 stuivers per kleine roede. Verder leverde Servaes nog 200 schoven met een waarde van vier pattacons.[16]
RHCL-01.192 Vrije Rijksheerlijkheid Wijlre 157: Op 24 februari 1632
Op 2 maart 1632 ruilde Servaes Huntgens, gehuwd met Margriet Kicken, met Joris Haenraedt, gehuwd met Jehenne Denis.
Servaes gaf een halve morgen akkerland "op de meijs coul", grenzend aan Juris Haenraedt en Aret Loenis, zijnde pachtland "nu te betalen bij Simon Kicken", alsmede 30 kleine roeden akkerland langs de goederen van Haenraets en Servaes Huntgens zelf gelegen.
In ruil kreeg Servaes Huntgens een halve morgen akkerland "in de rentgens dael", grenzend aan Servaes Huntgens en Gerard Sleipen.[17]
Op 15 april 1632 verklaarde Marie Dries, weduwe Hendrick Nootstock, dat haar man ettelijke jaren eerder aan Vaes Huntgens van Ransdaal circa een bunder akkerland uit de hof Grote Dolberg verkocht had. Zij verklaarde dat het land betaald was.[18]
Op 12 mei 1633 verkocht Johan Duesch aan Servaes Huntgens, gehuwd met Margaretha Kicken, 42 kleine roeden land "in den Cingelsdall", grenzend aan de koper zelf, voor zestien stuivers per kleine roede.[19]
Op 27 januari 1634 genoemd als schepen van Schin op Geul.[20]
Zoon van Frans HUNTGENS (zie II.1) en Catharina BECKERS.
Gehuwd met Margaretha KICKEN, geboren ca. 1600, overl. tussen 12 mei 1633 en 10 maart 1639, dochter van Ernen KICKEN en Barbara CAENEN.[21]
Op 1 juli 1664 verklaarde Jan Hermans, gehuwd met Catrijn Deus, voor de schepenbank Schin op Geul, dat hij een koopcontract gesloten had met Ernen Kicken.
Ernen Kicken trad ook namens Barbara, dochter van Gerard Sleijpen, en tevens namens de erfgenamen van Vaes Huntgens als erfgenamen van Ernen Kicken, vanwege het "vinckenvalderen" onder Schin op Geul.
Jan Hermans kreeg 28 gulden en zou voortaan de verplichtingen aangaande het "valderen" overnemen.[22]
Uit dit huwelijk:

 • 1. Stephanus (zie IV.1).
 • 2. Arnoldus (zie IV.3).
 • 3. Franciscus (zie IV.5).


III.16 Joannes HUNTGENS, halfwin Haeren, gedoopt op 16 april 1586 te Nuth (getuige(n): Joannes Beltgens, ...bergh pretorii Vaes[rade], Cornelia uxor Huberti ..., ...Wijnantsraede), zoon van Servatius HUNTGENS (zie I.1) en Jutta RENCKENS.
Gehuwd met Elisabeth EIJSSEN, dochter van Jan EIJSSEN, halfwin kasteelhoeve Haren te Voerendaal.
Uit dit huwelijk:

 • 1. Steven, kanunnik van Bruggen, overleden voor 19 oktober 1652.
 • 2. Margaretha, geboren ca. 1615 (geschat), overleden op 25 april 1694 te Schin op Geul.

Gehuwd ca. 1636 met Henricus SCHIFFELERS, halfwin hoeve Crombach, geboren ca. 1610 (geschat), overleden op 7 maart 1666 te Kerkrade, zoon van Dionisius SCHIFFELAER en Anna (?) JUNGEN.
Tijdens de genachting van 17 november 1637 is sprake van Hendrick Scheffeners, zwager van Jan Huntgens. Zijn naam wordt een maand daarvoor ook al genoemd in samenhang met de nalatenschap Huntgens.[23]
Op 19 oktober 1652 verscheen Hendrick Schiffelarts, gehuwd met Margriet Canisius, inwoner "van de graet" in het land van Hertogenrade, voor notaris de Vaulx te Maastricht.
Hij verklaarde van Anna Bombay, ongehuwd, 300 gulden ontvangen te hebben, waarbij gevoegd 400 gulden die wijlen zijn zwager Steven Canisius, kanunnik van Bruggen, bij voornoemde Anna had opgenomen op 2 december 1650. Hij beloofde hierover 6,25% rente te betalen.
Tot onderpand stelde hij huis en hof met weide en akkerland, groot vier bunder, gelegen "in gen hout" onder de hoofdbank Klimmen, naar Hulsberg grenzend aan Lemmen Boschouwers, naar Valkenburg Peter Cuijpers, hoofdzijde de gemene straat.
De akte werd op 26 maart 1653 voor de schepenbank Klimmen gerealiseerd.[24]
Over de familie Schiffelers en m.n. het conflict tussen Margaretha Huntgens en haar zoon Hendrik Schiffelers publiceerde Funs Patelski in 2019 een uitgebreid artikel in het Limburgs Tijdschrift voor Genealogie.[25]

 • 3. Joannes, geboren ca. 1615.


III.21 Servatius HUNTGENS (Canisius), gedoopt op 21 maart 1591 te Nuth (getuige(n): Gerardus Beltgens, Johanna, e.v. Herman Huntgens), overleden op 20 september 1666 te Nuth op 75-jarige leeftijd.
Op 22 december 1650 liet Jan Hamers, gehuwd met Eurm Huntgens vastleggen dat hij op 16 januari 1645 aan zijn zwager Vaes Huntgens, gehuwd met Meijken Hamers, zijn deel in weiden, beemden en akkerland verkocht had, zoals hem toegevallen was uit de erfenis van tante Peetgen Renckens, voor 150 gulden.[26]
Eveneens op 22 december 1650 droeg schepen Henrick Schepers, als zaakgelastigde van Peter Rentgens, gehuwd met Maria van Dijcke, de erfdelen van Peter en Susanna Rentgens, afkomstig uit de nalatenschap van hun tante Peetgen Renckens, over aan Vaes Huntgens, gehuwd met Marie Hamers, voor 450 gulden. De volmacht was op 25 september 1648 gegeven.[27]
Eveneens op 22 december 1650 droeg schepen Henrick Schepers, met volmacht van Anna Wasmans, weduwe Jan Beckers, de onroerende goederen over, zoals op 21 januari 1649 verkocht door haar zonen Jan en Everart Beckers, aan Vaes Huntgens, gehuwd met Meijken Hamers. Het betrof 75 kleine roeden akkerland "op den grooten bosch", grenzend aan Vaes Huntgens zelf en de wijenweg; voorts een halve morgen akkerland "boven den klapersdael, grenzend aan Vaes Hamers, Jan Pitsweggen en Vaes Huntgens zelf. Een koopsom werd niet genoemd [wel de vermelding "sooveel als het wederdeel bij Lenaert Vroomen is verkocht aen Lemmen Brants"] maar wel de verplichting om tien karren mest te rijden op het tienvrij land van de verkoopster achter het Reimersbeker bos.[28]
Op 10 september 1652 verkochten Jan Corffs, Lens Corffs en Jan Jacops, vader resp. voogden van Lenaert Corffs, aan Vaes Huntgens, gehuwd met Marie Haemers, een halve morgen beemd "aen den vroechop" onder Nuth, grenzend aan Geurt Bouts en Tijsken Cremers, voor een gulden per kleine roede.
Op 30 september 1653 kocht Vaes Huntgens, gehuwd met Meijcken Hamers, een halve bunder beemd te Nierhoven onder Nuth, grenzend aan de heer van Nuth, Vaes Huntgens en de latteweide. Verkoper was Jan Hamers, gehuwd met Urm Huntgens. Elke kleine roede kostte 36 stuivers. Verder werd bepaald dat het gras over de weg van Jan Hamers naar de straat van Nierhoven vervoerd mocht worden.[29]
Het grafkruis van Servatius Huntgens is bewaard gebleven en staat bij de parochiekerk van Nuth. Op het stenen kruis staat een uitgesleten wapenschild met als helmteken een gehalsbande hazewindhond. Het opschrift luidt:
Anno 1666 den 20 september / is gestorven den eersaemen ende / discreten Servaes Hvntgen / ovdt 75 Iaeren Godt wil / syne siele genadich syn Amen[30]
Zoon van Servatius HUNTGENS (zie II.3) en Jutta RENCKENS.
Gehuwd voor de kerk (1) op 22-jarige leeftijd op 27 oktober 1613 te Nuth met Ida JACOBS, overleden voor 1628.
Gehuwd voor de kerk (2) op 37-jarige leeftijd op 7 oktober 1628 te Geleen. Vaes Huntgens en Meijken Hamers met Maria HAMERS, geboren ca. 1597, overleden op 24 maart 1672 te Nuth, dochter van Wilhelmus HAMERS en Agatha GIELEN.
Het grafkruis van Maria Hamers is bewaard gebleven. Het staat bij de parochiekerk van Nuth. Op het stenen kruis van Maria Hamers bevindt zich binnen een lauwertak een ovaal schild met twee gekruiste hamers en als helmteken een staande hamer. Het grafschrift luidt:
Anno 1672 den 24 meert / starf die eerbaere ende / seer discrete Marie Hamers / hvysvrov van Servaes Hvntgens saliger Ovdt / 75 Iaer Godt wil de sile / genadich / syn Amen.[31]
Uit het eerste huwelijk:

 • 1. Margaretha, geboren 1615/1620, overleden op 22 december 1674 te Nuth, hypothetische familierelatie gebaseerd op naamgeving, voogden Leonardus Huntgens en pastoor Joannes Huntgens.

Gehuwd voor de kerk (1) op 28 januari 1643 te Nuth (getuige(n): [geen getuigen vermeld]) met Servatius CORTEN, 31 jaar oud, gedoopt op 13 december 1611 te Nuth, overleden op 8 augustus 1658 te Nuth op 46-jarige leeftijd, zoon van Joannes CORTEN en Joanna TIMMERS.
Gehuwd voor de kerk (2) op 1 februari 1660 te Valkenburg. Henderijck Meessen, jongman van Nuth, Grietgen Huntgens, weduwe Vaes Corten van Nuth met Henricus MEESSEN, (ook wel Meijs).

 • 2. Matthias CANISIUS, gedoopt op 12 oktober 1626 te Nuth (getuige(n): Reijnerus Beumers, Jutta Renckens).
 • 3. Leonardus CANISIUS (zie IV.16).

Uit het tweede huwelijk:

 • 4. Servatius CANISIUS (Huntgens), kanunnik, gedoopt op 1 september 1629 te Nuth (getuige(n): Nicolaas Hamers, Catharina e.v. Martinus Snijders).
 • 5. Steven, gedoopt op 28 februari 1632 te Nuth (getuige(n): Stephanus Huntgens, pastoor te Schinnen, Margaretha Gielen).
 • 6. Melchior CANISIUS (Huntgens), kanunnik, gedoopt op 14 januari 1634 te Nuth (getuige(n): Joannes Cortten, Anna e.v. Michael Hamers), overleden op 18 januari 1711 te Luik (B) op 77-jarige leeftijd, overlijden ingeschreven te Nuth.
 • 7. Judith, gedoopt op 3 september 1635 te Nuth (getuige(n): Servatius Huntgens, Mechtildis Weustenraij, e.v. Severinus Corten).

Gehuwd met Petrus WOUTERS.

 • 8. Wilhelmus (zie IV.26).
 • 9. Agatha, gedoopt op 30 september 1639 te Nuth (getuige(n): Henricus Schepers, Maria Bemelmans).
 • 10. Maria, gedoopt op 10 maart 1641 te Nuth (getuige(n): Lambertus Cortten, Joanna Cremers), overleden op 5 oktober 1707 te Hoensbroek op 66-jarige leeftijd.

Gehuwd voor de kerk 1663/1664 met Theodorus WIDDERSHOVEN, gedoopt op 17 maart 1638 te Voerendaal, overleden op 1 april 1718 te Hoensbroek op 80-jarige leeftijd, zoon van Wilhelmus WIDDERSHOVEN en Barbara NEERBECK.[32]

Generatie IV


IV.1 Stephanus HUNTGENS, schepen, geboren ca. 1620.
RHCL-01.192 Vrije Rijksheerlijkheid Wijlre inv. 158 d.d. 14 maart 1647
RHCL-01.192 Vrije Rijksheerlijkheid Wijlre inv. 158 d.d. 27 december 1647
Op 4 mei 1652 verkocht Steven Huntgens, gehuwd met Jesina Harst, voor de laathof Peerboom aan Jan Ubachs, gehuwd met Anna Cuijpers, 180 kleine roeden akkerland "op den driesch", grenzend aan Lemmen Ploumen, erfgenamen Merten Widdershoven en het "stockvelt", voor 27 stuivers per kleine roede.
De verkoper had het recht om tot een jaar na verkoop het land te vernaderen.[33]
Op 2 juni 1660, ten overstaan van notaris Hubertus Goffin, verklaarde Steven Huntiens, gehuwd met Josina Harts, wonend te Ransdaal onder Schin op Geul, als borg voor de garantie die Jan Huets zijn schoonvader Jan Harts had gegeven, acht grote roeden huis met hof tot Ransdaal, grenzend aan Nijst Vuchten en Vaes Huntiens, en al zijn andere goederen te verhypothekeren.
Zijn schoonvader beloofde hem indien nodig schadeloos te stellen.
Getekend Steven Heuntgens en Jan Haerst.[34]
Op 8 oktober 1668 verkocht Matthijs Knubben, man en voogd van Catharina Solders, met volmacht en als vertegenwoordiger van de weeskinderen van zijn zus Maria Knubben en namens de erfgenamen van Wolter en Aleit Knubben, aan Steven Huntgens, gehuwd met Josina Harst, 75 kleine roede grasplaats of weide, waarvan de helft onder Schin op Geul genaamd "de schout" en de helft onder Wijlre genaamd "den gelis", voor een gulden en tien stuivers per kleine roede.[35]
Op 31 januari 1669 trad Steven Huntgens, schepen van Schin op Geul, op als borg voor zijn zoon Servatius, gehuwd met Catharina Clinckenbergh, vanwege een lening van 500 gulden, opgenomen bij Elisabeth Catharina van der Meer.
Tot onderpand stelde Steven Huntgens de volgende onroerende goederen:
a) elf morgen akkerland, grenzend aan Reiner Merckelbach en Gerardt Sleijpen;
b) een bunder akkerland aldaar "onder den stickels bosch", grenzend aan Jan Schepers en Leben Plessers;
c) 2,5 morgen akkerland "in den Leeuwen bosch", grenzend aan Reiner Merckelbach en het kerkland van Schin op Geul.[36]
Op 24 maart 1669 werd voor de schepenbank Schin op Geul een schrijven getoond van Anthoen Kicken, schepen, waaruit bleek dat deze aan Steven Huntgens, schepen van Schin op Geul en gehuwd met Josijna Harst, ca. 12,5 grote roede akkerland verkocht had, gelegen "onder den kreckelbosch" en aan weerszijden grenzend aan Hubrijcht Jacobs.
Voor iedere grote roede werd achttien gulden betaald.[37]
Op 22 maart 1670 hadden Jan van Weerst en Willem Roex aan Steven Huntgens 146 kleine roeden weiland te Ransdaal overgedragen, grenzend aan de erfgenamen Willem Vuchten en Thij Schepers, met last van een kop rogge aan de kerk van Wijlre en een vat pastoraatpacht.[38]
Op 16 juni 1670 verkocht Steven Huntgens, schepen van Schin op Geul, voor de laathof Peerboom aan Jan Maes, gehuwd met Trijn Bongaerts, ca. 70 kleine roeden "in de maer: te Voerendaal, grenzend aan Jan Maes, de weide van huis Kunrade, Daem Muijters en de gewande van Cortenbach,voor een gulden per kleine roede.[39]
Op 13 september 1670 verkocht Michiel Veusens, burger en bakker te Maastricht en gehuwd met Anna Maria Pamel, aan Steven Huntgens, schepen van Schin op Geul en gehuwd met Josina Harst, ca. vier bunders akkerland, weide en bos, gelegen te Schin op Geul, afkomstig van schoonmoeder Barbara Sleijpen, te weten:
a) een perceel "in den luijenbousch", aan weerszijden grenzend aan de koper;
b) een perceel "onder de cuijlenberch", eveneens aan weerzijden grenzend aan de koper;
c) een perceel :in den kreckels bosch", grenzend aan Peter Boschouwers en Claes Schepers;
d) een stuk "driesch" "boven den kreckels bosch", grenzend aan Nijst Schillinx en Jan Huntgens.
De koopsom bedroeg 1000 gulden.[40]
Op 16 oktober 1670 verkocht schepen Jan Connarts namens Sander Kicken aan Steven Huntgens, gehuwd met Josina Harst, ca. 80 kleine roeden akkerland "in den luijenbosch", grenzend aan Steven Huntgens en Claes Schepers, voor een gulden per kleine roede.[41]
Op 22 december 1670 droegen Sander en Otto Kicken anderhalve morgen weiland tot Ransdaal, belast met anderhalf vat rogge aan de kosterij van Wijlre, grenzend aan Steven Huntgens en Chistiaen Widdershoven, over aan Dirk Haerst van Kunrade.
Dirk Haerst droeg vervolgens deze weide en nog anderhalve morgen weiland te Ransdaal onder Wijlre over aan Steven Huntgens. Deze laatste weide grensde aan Sander Kicken en was belast met twee koppen rogge aan de kosterij van Wijlre.[42]
Zoon van Servatius HUNTGENS (zie III.11) en Margaretha KICKEN.
Gehuwd voor 1646 met Josina HARST, geboren ca. 1625, overleden op 29 maart 1711 te Schin op Geul, dochter van Joannes HARST en Eva von TRIPS
In processtukken van de schepenbank Heerlen worden haar ouders en grootouders van vaderskant genoemd: Jan Harst en Anna Schillings hebben een zoon Jan Harst die eerst gehuwd was met Eva van Trips, uit welk huwelijk een dochter Josina werd geboren. Na de dood van zijn eerste echtgenote huwde hij Barbara Cloot waaruit de zonen Jan en Dirck werden geboren.[43]
Uit dit huwelijk:

 • 1. Servatius, geboren ca. 1645.

RHCL-LvO 7924, 31 januari 1669; RHCL-LvO 7924, 7 januari 1700; RHCL-01.192 Vrije Rijksheerlijkheid Wijlre 160, 257.
Gehuwd voor de kerk op 3 november 1665 te Wijlre met Catharina KLINCKENBERGH.

 • 2. Anna, geboren ca. 1655.

Gehuwd voor de kerk (1) op 15 augustus 1677 te Voerendaal met Henricus VERNAUS, 26 jaar oud, gedoopt op 13 juli 1651 te Voerendaal (getuige(n): Jacob Janssen, Vos Mobarts, Eitgen Seistermans), overleden na 5 augustus 1691 maar voor 17 oktober 1693, zoon van Jan VERNAUS en Entgen BOLTZ. Ondertrouwd (2) op 17 oktober 1693 te Heerlen. Johan Boumans bruidegom van Overstvoerendaal, Anna Huntjens weduwe Hendrik Vernaus, gehuwd op 8 november 1693 te Heerlen met Joannes BOUMANS.

 • 3. Eva, geboren ca. 1655.

Ondertrouwd op 17 juni 1685 te Klimmen, jongeman van Ransdaal, jongedochter van Schin op Geul, gehuwd voor de kerk op 1 juli 1685 te Schin op Geul (getuige(n): Franciscus Huntgens, Anna Schepers) met Lambertus RAMECKERS.

 • 4. Franciscus (zie V.8).
 • 5. Barbara, geboren ca. 1660, overleden op 14 februari 1721 te Klimmen.

Gehuwd voor de kerk op 30 juli 1683 te Schin op Geul (getuige(n): Joannes Huntgens, Johanna Maria Stevens) met Lambertus WINTHAGEN, 34 jaar oud, gedoopt op 9 mei 1649 te Klimmen (getuige(n): Arnoldus Scheren, Maria Meijers), overleden op 19 november 1720 te Klimmen op 71-jarige leeftijd, zoon van Lambertus WINTHAGEN en Margaretha MOENEN.

 • 6. Joannes, geboren ca. 1660, waarschijnlijk overleden op 24 april 1720 te Schin op Geul.

IV.3 Arnoldus HUNTGENS, gedoopt ca. 1625, overleden 1646/1647, zoon van Servatius HUNTGENS (zie III.11) en Margaretha KICKEN.
Gehuwd voor 1646 met Margaretha MOENEN, geboren ca. 1625, overleden op 9 september 1704 te Wijlre, begraven te Klimmen, dochter van Petrus MOENEN. {Zij is later gehuwd voor de kerk op 23 juli 1648 te Klimmen (getuige(n): Christophorus Massereu, Adamus Segers) met Lambertus WINTHAGEN, geboren ca. 1620, overleden op 2 april 1700 te Klimmen, ex Ransdaal maritus Margareta Moenen, zoon van Lambertus WINTHAGEN en Maria PLUIJMEN
Lambert Winthagen treedt op 16 mei 1666 op als stiefvader en voogd van Servaes Huntens, onmondige zoon van wijlen Eernen Huntens en Grietten Moonen.[44]}
Uit dit huwelijk:

 • 1. Servatius (zie V.13).


IV.5 Franciscus HUNTGENS, geboren ca. 1635, overleden op 4 september 1705 te Schin op Geul, zoon van Servatius HUNTGENS (zie III.11) en Margaretha KICKEN.
Gehuwd met Helena RAMECKERS, overleden na 4 september 1705.
Uit dit huwelijk:

 • 1. Cornelia, gedoopt op 13 januari 1677 te Schin op Geul (getuige(n): Joannes Raemekers, Eva Huntgens).
 • 2. Maria, gedoopt op 5 juli 1680 te Schin op Geul (getuige(n): Petrus Ramekers, Maria Ploegmekers), overleden op 20 mei 1750 te Schin op Geul op 69-jarige leeftijd.

Gehuwd voor de kerk op 25-jarige leeftijd op 10 oktober 1705 te Schin op Geul met Joannes SOUREN, 25 jaar oud, smid, gedoopt op 25 augustus 1680 te Kerkrade (getuige(n): Franciscus Harnischmacher, Oda Bellen), overleden op 23 februari 1763 te Schin op Geul op 82-jarige leeftijd, zoon van Mathias SOUREN en Maria WULLEN.
De erfgenamen van Steven Huntgens, te weten Jan Vernaus, Jan Boest, Jan Souren, Jan Peukens namens de erven Willem Ramaekers, Servaas en Frans Huntgens, Lemmen Winthagen, Jan Roumen en Jan van der Muelen verklaarden op 8 december 1717 dat zij jaarlijks pacht betaalden voor de Coxweide onder Termaar-Klimmen.[45]
Op 25 januari 1744 maakten Johannes Souren en Maria Huntgens, woonachtig te Ransdaal onder Schin op Geul, hun testament. Het testament werd gemaakt op de langstlevende en de kinderen Helena, Mathijs, Cornelia, Franciscus en Maria Catharina. Mathijs mocht echter zijn erfdeel niet vervreemden t.b.v. zijn kind uit zijn tweede huwelijk en zijn eventuele kinderen uit zijn derde huwelijk met Catharina Schoenmaekers. Anderszins moest hij genoegen nemen met zijn wettig deel.[46]

IV.16 Leonardus CANISIUS, geboren voor 1628, overleden op 24 september 1676 te Nuth, zoon van Servatius HUNTGENS (Canisius) (zie III.21) en Ida JACOBS.
Gehuwd met Joanna PENRIS, overleden op 26 juli 1674 te Nuth.
Uit dit huwelijk:

 • 1. Servatius (Huntgens) (zie V.18).
 • 2. Wilhelmus (Huntgens) (zie V.20).
 • 3. Ida (Huntgens), gedoopt op 24 april 1661 te Nuth (getuige(n): Henricus Meijs, Elisabetha Penris e.v. Petrus Stralen).
 • 4. Sibilla HUNTGENS, gedoopt op 19 februari 1668 te Nuth (getuige(n): Theodorus Widdershoven).


IV.26 Wilhelmus HUNTGENS, geboren ca. 1637, (geschat), zoon van Servatius HUNTGENS (Canisius) (zie III.21) en Maria HAMERS.
Vaes Huntiens tot Nuth nu de soon Willem Huntiens tot Nuth gelt jaerl. twee pond wasch.[onderpand niet beschreven][47]
Op 26 november 1681, ten overstaan van notaris a Cruce, verklaarde Willem Canisius, wonend op de Nuinhof te Nuth en gehuwd met Elisabeth Corten, 400 gulden tegen 6,25% geleend te hebben van Peter Leufkens, burger van Maastricht.
Tot onderpand stelde hij twee bunder akkerland aan Hagendoorn onder Wijnandsrade, grenzend aan jonker Agris en de erfgenamen pastoor Antoen Coenen, uitschietend op de gemen straat; voorts ca. een morgen land gelegen bij Hellebroek, grenzend aan Matthijs Limpens en de heer van Wijnandsrade.[48]
Op 6 februari 1688, ten overstaan van notaris a Cruce, verklaarde Willem Canisius van Hellebroek onder Nuth, gehuwd met Elisabeth Corten, 500 gulden tegen 6,25% geleend te hebben van het klooster van het Heilig Graf te Maastricht.
Tot onderpand stelde hij:
a) zijn huis en hof, groot een bunder, gelegen te Hellebroek onder Nuth, grenzend aan de erfgenamen Hendrick Munix en Merten Jansen, hoofdzijden de straat en Jan Spechs;
b) vijf morgen land aan de Uitlegger, grenzend aan Rentien colen en de pastorie van Nuth, hoofdzijden Jan Nijsten de ramaker;
c) een zil land genaamd "vaulwens", grenzend aan de pastoor van Nuth en Mel Nuchelmans, hoofdzijden de heer van Wijnandsrade en Jan Onnou.[49]
Eveneens op 6 februari 1688 werd met de geleende 400 gulden de voornoemde lening van 26 november 1681 afgelost aan Peter Leufkens.[50]
Op 26 april 1696 leende Willem Canisius, gehuwd met Elisabet Corten, 300 gulden tegen 5% van Agatha van Hex, weduwe van Hubert Lenaerts, en stelde daartoe tot onderpand een halve bunder en 20 kleine roeden weiland onder Wijnandsrade, grenzend aan de beek, Christiaen Nuchelmans en jonker Heijstermans, en voorts een bunder akkerland onder Wijnandsrade, oostwaarts jonker Heijstermans, westwaarts Christ. Nuchelmans.[51]
Gehuwd voor de kerk op 23 februari 1667 te Nuth (getuige(n): Henricus Schepers, Servatius Cortten) met Elisabeth CORTEN, gedoopt sept. 1642 te Nuth (getuige(n): Barbara [Neerbeck] uxor Wilhelmi Widdershoven). De inschrijving is gedeeltelijk onleesbaar; de doopdatum is niet duidelijk; voorafgaande inschrijving is september, volgende is 12 oktober, overleden op 13 april 1708 te Nuth, dochter van Severinus CORTEN en Mechtild WIJNGAERTS (Weustenraij).
Uit dit huwelijk:

 • 1. Servatius, gedoopt op 17 mei 1670 te Nuth (getuige(n): Joannes Canisius, pastoor in Schinnen, Maria Hamers, e.v. Servatius Huntgens).
 • 2. Joannes, gedoopt op 25 april 1672 te Nuth (getuige(n): Servatius Huntgens, Maria Corten).
 • 3. Servatius (zie V.27).
 • 4. Guilhelmus, gedoopt op 6 oktober 1675 te Nuth (getuige(n): Maximilianus Schepers namens Joannes Gielen, Maria Corten namens Emerentiana Huntgens).
 • 5. Matthias, gedoopt op 31 oktober 1677 te Nuth (getuige(n): Joannes Beumers, kanunnik St. Albert, Maria Corten).
 • 6. Stephanus CANISIUS, gedoopt op 4 oktober 1679 te Nuth (getuige(n): Petrus Wolters, Francisca Beumers).
 • 7. Michael CANISIUS gedoopt op 30 januari 1683 te Nuth (getuige(n): Maximilianus Schepers namens Caspar Maes, Margaretha Hamers namens Maria Stassen), overleden 1683/1686.
 • 8. Maria CANISIUS, gedoopt op 10 september 1684 te Nuth (getuige(n): heer Tiloo, mejuffrouw Anna Maria de Sluise), overleden op 12 november 1750 te Meerssen op 66-jarige leeftijd..

Gehuwd met Henricus GROUWELS.
Op 30 augustus 1715 verkocht Hendricus Grouwels, inwoner van Meerssen en gehuwd met Maria Canisius, aan zijn neef Servaes Corten, voor wie zijn zoon Servatius Corten, kapelaan, optrad, de erfgoederen die hem via zijn vrouw van de heeromen Melchior en Servatius Canisius waren toegevallen, "met expresse conditie" dat de koper in hun plaats het kindsdeel van Michael Canisius met Servaes Canisius, zwager van Hendrick Grouwels, mocht delen. De goederen, waaronder een huis, waren gelegen nabij Hellebroek onder Nuth, Hoensbroek en Wijnandsrade. De koopsom bedroeg 2120 gulden waarvan 1000 gulden binnen twee jaar nabetaald zouden worden.[52]
Op 22 oktober 1718 werd de betaling van de resterende 1000 gulden vastgelegd.[53]

 • 9. Michael, (zie V.32).

Generatie V


V.8 Franciscus HUNTGENS, schepen en collecteur van Schin op Geul, geboren ca. 1660, overleden op 20 september 1738 te Schin op Geul. Franciscus Huntjes viduus scabinus et collector.
Op 8 mei 1694 ruilde Frans Huntgens met Jan Schepers, gehuwd met Marie Steijns.
Hij kreeg een halve morgen land onder Schin op Geul, grenzend aan Thijs Schepers en de erfgenamen Frans Sleijpen, alsmede 79 kleine roeden weiland onder Schin op Geul, grenzend aan Frans Sparla en Frans Huntgens zelf.
In ruil gaf hij een morgen land onder Wijlre, grenzend aan Aert Pluijmen en altaarland van Oud Valkenburg, alsmede een bedrag van 44 pattacons.[54]
Op 11 juli 1695 verkocht Vaes Huntgens, gehuwd met Catharijn Klinckenbergh, aan zijn broer Frans Huntgens, gehuwd met Anna Schpers, drie morgen en 39 kleine roeden weiland te Ransdaal "Gillis hoff", oostwaarts Jan Rameckers, westwaarts erfgenamen Michael Feusers(?), voor een gulden en tien stuivers per kleine roede.[55]
Op 13 november 1697 kocht Frans Huntgens, gehuwd met An Schepers, van Servaes Huntgens, gehuwd met Catharina Ramaekers, een halve bunder land onder Schin op Geul, oostwaarts de erven Lambert Vaes, westwaarts Jan Wijnen, voor 18 stuivers per kleine roede.[56]
Op 7 januari 1700 verkocht Servaes Huntgens, gehuwd met Cathrijn Klinckenbergh, aan zijn broer Frans Huntgens een morgen land te Schin op Geul, oostwaarts Ernen en Jan Huntgens, westwaarts de weg, voor 100 gulden.[57]
HCL-LvO 7928: Op 23 oktober 1706
Op 25 april 1709 verkocht Wijnand Thevissen, gehuwd met Maria Bindels, aan Fransen Heuntgens, gehuwd met Anna Schepers, 82,5 kleine roeden en negen voet akkerland in het Ransdalerveld "auff den Schorff", grenzend aan Mathijs Schepers en het wederdeel, voor 17 stuivers per kleine roede.[58]
Op 20 juli 1716 verkocht Jacob Smetz, gehuwd met Catharina Peters, aan Frans Huntgens, gehuwd met Anna Schepers, ca. een morgen weiland "op Schooner", grenzend aan Frans Huntgens zelf en Wijnant Sleijpen, voor een gulden en drie stuivers per kleine roede.[59]
Op 4 juni 1717 verkocht Wilhelm Palmen, gehuwd met Jenne Conjaerts, aan Frans Huntgens, gehuwd met Anna Schepers:
a) ca. een bunder akkerland in het Ransdalerveld, oostwaarts Niclas Schleipen, westwaarts de koper;
b) ca. zes grote roeden akkerland aldaar "auf den leubosch", grenzend aan Wilhelm Jacobs.
Iedere kleine roede kostte zeventien stuivers.[60]
HCL-01.192 Vrije Rijksheerlijkheid Wijlre162, 85: Op 20 februari 1719
HCL-01.192 Vrije Rijksheerlijkheid Wijlre 162, 527: Op 6 april 1723 verkocht Johan Habets
Op 3 november 1724 verkochten Elisabeth Jacobs, weduwe Aret Linckens, en haar kinderen Catharina, Houbert, Lemmen, Mathijs en Jan (mede voor hun afwezige broer Willem), aan Frans Huntjens een halve morgen land te Ransdaal onder Schin op Geul. Het land grensde aan de koper en aan Jasper Laeven. Het land werd verkocht inclusief de gewassen voor vijftig gulden. Het geldbedrag werd gekort op een lening afkomstig van Mathias Schepers.[61]
Op 13 maart 1725 leende Francis Huntgens, schepen van Schin op Geul, gehuwd met Anna Schepers, 500 gulden tegen 4,5% van Maria Catharina de Castel. Tot borg dienden 2,5 bunder akkerland "onder de Coulenbergh", oost Lemmen Winthaegen, west erven Claes Jacobs, zuid Joes Beuckens, alsmede een bunder akkerland "omtrent den bosch", oost Peet Habets, west Peet Beugels.[62]
Op 15 maart 1725 verkocht Barbara Hagen, nog minderjarig, met haar zusters Catharina en Helena Hagen, bijgestaan door de voogden Peter Wetzels, gehuwd met Margaretha Huntgens, en Peter Hoessels, gehuwd met Josina Huntgens, aan Frans Huntgens, gehuwd met Anna Schepers, 5,5 morgen akkerland in diverse percelen, te weten:
a) een morgen en twintig kleine roeden in het Ransdalerveld onder Wijlre "auf den ...", oostwaarts de erfgenamen Francis Klinckenbergh, westwaarts de grebbe;
b) een halve bunder en veertig kleine roeden eveneens in het Ransdalerveld onder Wijlre, oostwaarts Wilhelm Winthagen, westwaarts de goederen van St.-Gerlach;
c) een morgen en zeven kleine roeden onder Schin op Geul gelegen, oostwaarts Jaspar Laven, westwaarts Nelis Haanen;
d) 80 kleine roeden eveneens onder Schin op Geul gelegen, oostwaarts Frans Huntgens zelf, westwaarts de erfgenamen Lemmen Winthagen.
Iedere kleine roede werd verkocht voor 25 stuivers.[63]
Op 2 juli 1728 verkocht Peter Meissen, gehuwd met Josina Winthagen, aan Frans Huntgens en diens eerste echtgenote Annen Schepers, een morgen akkerland in het Ransdalerveld "unten den Schonbunders graab", oostwaarts Johan Plumeeckers, westwaarts Johan Peuckens; voorts 29 kleine roeden land onder de bank Schin op Geul, aan weerszijden grenzend aan de koper. Iedere kleine roede kostte achttien stuivers.[64]
Op 22 december 1728 sloot Francis Huntgens, in zijn hoedanigheid als collecteur van Schin op Geul, een akkoord met Cornelis Jacobs en Peter Jacobs van Heek over achterstallige schatgelden.[65]
Op 21 oktober 1730 verkocht Adam Schepers, burger van Maastricht, aan Francis Huntiens, inwoner van Ransdaal onder Schin op Geul en gehuwd met Anna Schepers, de volgende onroerende goederen:
a) 126 en driekwart kleine roede akkerland onder Wijlre, grenzend aan de verkoper en Willem Winthagen, zoals hij het gekocht had van Marten Cleijnen op 6 oktober 1713 ten overstaan van notaris a Cruce;
b) vijf grote roeden onder Wijlre, afkomstig van zijn ouders Claes Schepers en Jenne Brocken;
c) 135 en driekwart kleine roede onder Schin op Geul, grenzend aan Mathijs Habets en Johanna Herben;
d) 103 kleine roeden onder Schin op Geul, grenzend aan Peter Habets en Vaes Huntiens;
e) 43 kleine roeden, zonder het voetpad, gelegen te Klimmen en grenzend aan Vaes en Peter Huntiens.
Het geheel werd verkocht voor 550 gulden, waarvan ter plekke 450 gulden werd betaald. De rest zou binnen één jaar betaald worden.[66]
HCL-01.192 Vrije Rijksheerlijkheid Wijlre 163, 350: Op 10 november 1732; HCL-01.192 Vrije Rijksheerlijkheid Wijlre 163, 396; HCL-09.001 NA 4180, 120; HCL-NA 4172 [24]
Na het overlijden van Frans Huntgens, collecteur van Schin op Geul, werd op 21 mei 1739 zijn zoon Steven, gehuwd met Catharina Beckers, tot opvolger benoemd. Voorwaarde was wel dat Steven, die nu nog op Hollands gebied woonde, binnen zes maanden in de heerlijkheid Schin op Geul kwam wonen.[67]
Zoon van Stephanus HUNTGENS (zie IV.1) en Josina HARST. Gehuwd voor de kerk op 23 september 1688 te Schin op Geul (getuige(n): Matthias Jacobs, Agnes Huntgens) met Anna SCHEPERS, 22 jaar oud, gedoopt op 21 maart 1666 te Wijlre (getuige(n): Arnoldus Schoutissen, Gertrude Schijns), overleden op 21 december 1732 te Aubel op 66-jarige leeftijd, begraven te Schin op Geul, 1732 21 decembris Sca Matris ecclesia sacramentis rite praemunita obijt Anna Schepers in parochiae de Aubel sed hic sepulta, dochter van Mathias SCHEPERS, faber ferrarius (smid), en Maria JANSSEN.
Uit dit huwelijk:

 • 1. Josina, gedoopt op 3 maart 1690 te Schin op Geul (getuige(n): Mathias Schepers, Josina Huntgens), overleden op 10 december 1765 te Klimmen op 75-jarige leeftijd.

Ondertrouwd op 27 januari 1720 te Klimmen, met vermelding ouders; met attestatie naar Schin op Geul, gehuwd voor de kerk op 29-jarige leeftijd op 11 februari 1720 te Schin op Geul met Johannes PLUIJMAEKERS, 36 jaar oud, gedoopt op 24 november 1683 te Klimmen (getuige(n): Lambertus Duijs, Catharina Schilinx), overleden op 30 november 1744 te Klimmen op 61-jarige leeftijd, zoon van Wilhelmus PLUIJMAEKERS en Catharina QUIX.

 • 2. Maria, gedoopt op 2 februari 1692 te Schin op Geul (getuige(n): Joannes Huntgens, Margareta Ubachs).

Gehuwd voor de kerk op 21-jarige leeftijd op 19 februari 1713 te Schin op Geul met Herman HERMANS.

 • 3. Stephanus (zie VI.5).
 • 4. Mathias, gedoopt op 5 december 1697 te Schin op Geul (getuige(n): Ernestus Huntgens, Maria Schleipen), overleden op 27 april 1744 te Klimmen op 46-jarige leeftijd.

Gehuwd voor de kerk op 36-jarige leeftijd op 26 september 1734 te Schin op Geul met Elisabetha VEUCHTEN.

 • 5. Anna Barbara, gedoopt op 27 januari 1701 te Schin op Geul (getuige(n): Michael Jacobs, Barbara Huntgens).

Gehuwd voor de kerk op 28-jarige leeftijd op 2 februari 1729 te Schin op Geul met Anthoon THEUNISSEN.

 • 6. Anna Catharina, gedoopt op 24 februari 1705 te Schin op Geul (getuige(n): Servatius Huntgens, Helena Ramaekers), overleden op 19 oktober 1775 te Schin op Geul op 70-jarige leeftijd.

Gehuwd voor de kerk op 26-jarige leeftijd op 30 september 1731 te Schin op Geul met Joannes KICKEN, geboren ca. 1705, overleden op 1 februari 1779 te Schin op Geul, zoon van Wilhelmus KICKEN en Joanna BOONEN.[68]

V.13 Servatius HUNTGENS, gedoopt op 20 december 1646 te Voerendaal (getuige(n): Reiner Sleippen, IJda Wingartz).
Teeuwis Pluijmakers woont op gen husken nu Claes Rademakers tot Climmen nu Vaes Huntiens tot Climmen gelt iaerlijcx een half vat rogge.[69]
Op 6 februari 1687 werd een goederenruil gesloten tussen Hendrick Cool, gehuwd met Beutsken Slimmers, en Vaes Huntgens, man en voogd van Catharina Raemeeckers.
Hendrick Cool gaf 48 kleine roeden weide te Heek, grenzend aan Reijner Crijns en Vaes Huntgens, hoofdzijden Vaes Huntgens en de gats, slechts belast met drie "cleijn dingskens" olie aan de kerk van Klimmen, die Vaes Huntgens zou overnemen. Hendrick Cool vrijwaarde Vaes van eventuele andere lasten op de weide.
Vaes Huntgens gaf in ruil een weide te Heek, grenzend aan Hendrick Cool en Vaes Huntgens, hoofdzijde Reijner Crins.
De lasten die Vaes Huntgens op het aandeel van Matthijs Huijsmans had staan, werden door Hendrick Cool overgenomen. De heg, voorheen geheel toebehorend aan Vaes Huntgens, zou vanaf nu half toevallen aan Hendrick Cool met alle bijbehorende bomen. Maar Vaes behield wel het recht om een van de beste bomen te kappen wanneer het hem zou believen.
Verder werd bepaald dat de twee gulden huur, jaarlijks door Vaes Huntgens te betalen aan Trijneken Valckenburgs, nu gedurende haar leven door Hendrick Cool of zijn erfgenamen betaald zou worden.
Aldus opgemaakt ten woonhuize van Jan Jaspers tot Klimmen.
De akte werd op 9 september 1706 voor de schepenbank Klimmen gerealiseerd.[70]
Op [7] februari 1696 verschenen voor notaris Nelissen te Sittard Cornelia Raemaeckers, dochter van Jacob Raemaeckers en Mechtild Debets, c.a 23 jaar oud, van plan om in het klooster van Sint Agnietenberg te Sittard in te treden, en Servaes Huntgens.
Cornelia verkocht aan Servaes zeven morgen land, weide en bos, zoals haar bij deling was toegevallen, gelegen onder de bank Klimmen, voor 1000 gulden.
Hiervan zou 500 gulden betaald worden bij de aankomende "kleijdinge" van Cornelia en de andere 500 gulden komende Remigius.
De akte werd opgesteld in het Agnietenklooster met als getuigen haar broer Jan, haar zwager Reijnder Crijns en haar oom Goosen Bals [=Cals].
De akte werd op 9 september 1706 voor de schepenbank Klimmen gerealiseerd.[71]
Op 11 december 1696 ruilde Vaes Huntgens, gehuwd met Catharina Rameckers, onroerende goederen met Henrick Fransen, schout van Wijnandsrade en gehuwd met Maria van Broeck. Hij gaf twee morgen en 94 kleine roeden land "omtrent den eschenput", grenzend aan de Slackeweide, kanunnik van Meer en Henrick Fransen zelf. In ruil kreeg hij de volgende goederen:
a)een halve morgen "in 't kruijsvelt" onder Klimmen, grenzend aan Vaes Huntgens zelf en Jan Wijnen;
b) 109 kleine roeden land, grenzend aan Vaes Huntgens zelf en de proost van St.-Gerlach;
c) 47 kleine roeden land, grenzend aan de weduwe Mathijs Philips van der Porten en de vloedgraaf;
d) 118,5 kleine roeden land, grenzend aan Theunis Jacobs, Peter Wouters en goederen van St.-Gerlach;
e) een halve morgen land, grenzen aan licentiaat Frissen, het wederdeel en de "hooghen graeff"
Deze goederen had Henrick Fransen via ruil op 30 juni 1696 verkregen van Reiner Crijns, gehuwd met Heijlken Rameckers.[72]
Op 2 september 1700 verkocht Vaes Huntiens, gehuwd met Catrijn Raemeckers, aan Matthijs Didden, weduwnaar, 175 kleine roeden grasplaats "in de grecht" tot Walem, oostwaarts Weeren Pluijmeeckers, westwaarts Matthijs ..ecken, voor 50 rijksdaalders of 200 gulden.[73]
ROp 7 april 1706 verkocht Jacob Sijben, gehuwd met Isabel Malaisse, aan Vaes Heuntgens, gehuwd met Catharina Rameeckers, zijn huis, weiden en akkerlanden, zoals gelegen tot Opscheumer onder Wijlre en Schin op Geul, voor 1800 gulden.
Daarvan zou 30 rijksdaalders terstond aan de verkoper betaald worden. De rest bleef bij de koper om daarmee de schulden af te lossen die op de goederen stonden.
De verkoper mocht het huis met de weide en de harde vruchten genieten tot aankomende Remigius. Kaf en stro bleven bij het land.
De verkoper zou de renten en de twee jaargetijden voor het lopende jaar betalen en ervoor zorgen dat de goederen die hij nog mocht gebruiken zonder schade geleverd zouden worden.

De last van vier kapoenen zoud de koper zonder korting overnemen.
Op 1 oktober werd 1706 deze akte voor de schepenbank Schin op Geul gerealiseerd en op 23 maart 1707 voor de schepenbank Wijlre.[74]
Op 9 september 1706 verklaarde Vaes Huntgens, gehuwd met Catharina Raemeeckers, dat hij op 6 februari 1687 een goederenruil was aangegaan met Hend. Coel en op 7 februari 1696 land gekocht had van Cornelia Rameckers, welke akten nu werden gerealiseerd.
Hij verklaarde nu aan Jenne Quix, weduwe Jan Boshouwers, te verkopen:
a) 129,5 kleine roede weide in de Heek onder Klimmen, grenzend aan Thijs Coel en Willem Wouters, belast met een "helfken smouts" aan de kerk van Klimmen, niet te korten op de koopsom;
b) 149 kleine roeden in de Gracht, grenzend aan de kloosterweide van Sint Gerlach en de erfgenamen Philip van der Pooten.
Iedere kleine roede werd verkocht voor 25 stuivers. Lijfkoop twee karren kolen die Servaes zelf op kosten van de koopster zou halen.
Verder mocht Servaes binnen drie jaar nog zes eikenbomen kappen, staande in de weide tot Heek.[75]
Op 10 maart 1712 doodde Vaes Huntgens de tocht op een morgen akkerland "int Cruijsvelt" oostwaarts Anna Geelen, westwaarts Jan Wijnen, hoofdzijde de gemene straat, ten behoeve van zijn kinderen, te weten Ernest Huntiens, gehuwd met Maria Rietraet, Eurling Gielen, gehuwd met Margriet Huntiens, en Peter Schoenmaeckers, gehuwd met Peternel Huntiens, welke mede handelden voor hun afwezige broers Nicolaes, Vaes, Peter en Jan Huntiens en zus Helena Huntiens.
Vervolgens werd het land voor 33 stuivers per kleine roede verkocht aan Math. Schupkens, gehuwd met Maria Boumans.[76]
Zoon van Arnoldus HUNTGENS (zie IV.3) en Margaretha MOENEN.
Ondertrouwd op 1 november 1670 te Klimmen, zoon van Ernen Huntgens van Ransdael; bruid van "op gen Huijsken" onder Klimmen, gehuwd op 23-jarige leeftijd op 23 november 1670 te Klimmen, gehuwd voor de kerk op 22 november 1670 te Klimmen (getuige(n): Wilhelmus Winthagen, Maria Ploechmeckers), met dispensatie in de 4e graad met Catharina RAMECKERS, 21 jaar oud, gedoopt op 4 juni 1649 te Klimmen (getuige(n): Joannes Ploechmeckers, Maria Ritzenvelt), overleden op 11 november 1707 te Klimmen op 58-jarige leeftijd, uxor Servatii Huntiens, dochter van Nicolaas RAMECKERS en Elisabeth PLOECHMEKERS. Uit dit huwelijk:

 • 1. Elisabeth, gedoopt op 27 oktober 1671 te Klimmen (getuige(n): Joannes Ploechmeckers, Josina Harst), achternaam moeder Pluchmeckers.
 • 2. Ernestus (Arnoldus) (zie VI.14).
 • 3. Margaretha, gedoopt op 23 mei 1675 te Klimmen (getuige(n): Theodorus Bemelmans, Elisabeth Winthagen).

Gehuwd met Ulricus GIELEN, gedoopt op 12 september 1681 te Klimmen (getuige(n): Laurentius Gielen, Maria Linssen), zoon van Mathijs GIELEN en Margaretha CUIJPERS.

 • 4. Nicolaus, gedoopt op 16 juni 1675 te Klimmen (getuige(n): Petrus Jeucken namens Lambertus Rameckers, Catharina Pleugmekers namens Margaretha Duijs).
 • 5. Petronella, gedoopt op 27 september 1682 te Klimmen (getuige(n): Henricus Janssen, Margareta Ploegmekers).

Ondertrouwd op 30 oktober 1706 te Klimmen, jongeman en jongedochter van Klimmen, gehuwd op 24-jarige leeftijd op 14 november 1706 te Klimmen met Petrus SCHOENMAEKERS, 27 jaar oud, gedoopt op 8 september 1679 te Klimmen (getuige(n): Joannes Schillinx, Maria Bisschops), zoon van Joannes SCHOENMAEKERS en Mechtild HOEN.

 • 6. Maria, gedoopt op 27 september 1682 te Klimmen (getuige(n): Anthonius Coenen, Maria Winthagen).
 • 7. Petrus (zie VI.22).


V.18 Servatius CANISIUS (Huntgens), gedoopt op 15 december 1652 te Nuth (getuige(n): Eerwaarde heer Stephanus Canisius, deken van Valkenburg en pastoor van Schinnen, Maria Hamers e.v. Servatius Huntgens), overleden op 23 februari 1693 te Nuth op 40-jarige leeftijd, begraven op 25 februari 1693 te Nuth.
Uit een akte van 20 december 1717 blijkt dat Vaes Huntgens op 21 januari 1683 een afrekening had gemaakt met de Heer Mulstro. Als pachter op huis Brunssum was hij nog 164 pattacons schuldig gebleven.[77]
Zoon van Leonardus CANISIUS (zie IV.16) en Joanna PENRIS.
Gehuwd voor de kerk op 24-jarige leeftijd op 25 november 1677 te Nuth met Ida BRANTS, 21 jaar oud, gedoopt op 19 december 1655 te Nuth (getuige(n): Antonius Sch..ers, Agnes Jongen), overleden op 27 april 1724 te Nierhoven-Nuth op 68-jarige leeftijd, dochter van Casparus BRANTS en Anna STASSEN.
Op 27 april 1694 leende Ida Brants, weduwe Servaes Canisius, bijgestaan door haar vader Caspar Brants, 200 gulden tegen 6 1/4% van Johan Jacob Claner. Tot onderpand werd gesteld:
a) een halve bunder akkerland "boven de Hevel" onder Schinnen, grenzend aan Lintien Peters, Jan Claessens, Hans Schoren en Dirick Bemelmans;
b) een morgen land "op den Grooten Bosch" onder Nuth, grenzend aan Matthijs Meex, kanunnik Servaes Canisius en Berb Horsmans.[78]
Uit dit huwelijk:

 • 1. Leonardus HUNTGENS, gedoopt op 4 september 1678 te Nuth (getuige(n): Adamus Hartmans, Elisabeth Penris), overleden op 1 september 1731 te Nierhoven-Nuth op 52-jarige leeftijd.
 • 2. Joanna, gedoopt nov. 1680 te Brunssum (getuige(n): Mathias Brans, Anna Florentina de Mirbach), gedoopt als Anna Maria Hunckens, overleden op 26 oktober 1766 te Nierhoven-Nuth, begraven op 28 oktober 1766 te Nuth.

Gehuwd voor de kerk (1) ca. 1714 met Joannes Hermanus HESLING, overleden 1720/1723.
Gehuwd voor de kerk (2) op 9 november 1723 te Wijnandsrade met Ulricus Wernerus L'ORTYE, 41 jaar oud, schepen, gedoopt op 12 januari 1682 te Hervé (B), gedoopt als Oury Lourteille, overleden op 23 juli 1742 te Wijnandsrade op 60-jarige leeftijd, pachter hoeve Bongard te Wijnandsrade, zoon van Jean LOURTEILLE en Margaretha de HESELLE.

 • 3. Ida, gedoopt op 18 november 1682 te Brunssum (getuige(n): Wilhelmus Hunckens, Maria Hunckens), achternaam Hunckens.
 • 4. Agnes, gedoopt op 25 september 1685 te Nuth (getuige(n): Jacobus Meijs (schout) namens Wilhelmus Canisius, Agnes Brants namens Elisabetha Korten, e.v. Wilhelmus Canisius (de nova villa)), overleden op 8 maart 1735 te Nuth op 49-jarige leeftijd.

Op 2 augustus 1725 verkocht Jacob Ramaeckers, gehuwd met Maria van der Weijden, aan de ongehuwde Agnes Canisius, woonachtig te Wijnandsrade en in deze vertegenwoordigd door haar zwager Oury L'Ortye, de volgende onroerende goederen:
a) twee morgen akkerland op de Geijsberg te Nuth, grenzend aan het voetpad naar Grijzegrubben;
b) 140 kleine roeden akkerland "in den Klaepersdal", grenzend aan de vloedgraaf en westwaarts Corsten Diebets;
c) 120 kleine roeden weide, met daarbij 80 kleine roeden beemd, grenzend aan het voetpad naar de kerk en Claes Franck;
d) 48 kleine roeden beemd, grenzend aan Claes Franck, de verkoper en de beek.
Het geheel werd verkocht voor 700 gulden. De betaling geschiedde in twee termijnen, te weten 200 gulden uiterlijk eind augustus en het restant met St.-Andries.[79]
Gehuwd voor de kerk op 42-jarige leeftijd op 5 oktober 1727 te Wijnandsrade met Wilhelmus ACKERMANS, 32 jaar oud, schepen, gedoopt op 5 mei 1695 te Hulsberg, overleden op 22 september 1779 te Nuth op 84-jarige leeftijd, op de Camp, begraven op 24 september 1779 te Nuth, zoon van Joannes ACKERMANS en Catharina ROULANDS.

 • 5. Casparus, gedoopt op 13 september 1688 te Nuth (getuige(n): Arnoldus Goossens, Mechtild Brantz, weduwe Michael Smeetz), overleden op 16 juni 1721 te Nuth op 32-jarige leeftijd, op den Camp.
 • 6. Ida HUNTGENS, gedoopt op 12 maart 1691 te Nuth (getuige(n): Maximilianus Schepers namens Christianus Nuchelmans, Catharina Hautvast namens Elisabeth Brants), overleden op 10 maart 1742 te Nierhoven-Nuth op 50-jarige leeftijd, uxor Nicolaus Philippens.

Gehuwd Sint Martinus Maastricht op 7 oktober 1715 (get. Joannes Richij, Maria Philippens en Susanna Philippens) Nicolaus Philippens noster cum Ida Canisius ex Nutt met Nicolaus PHILIPPENS, overleden op 13 december 1742 te Nierhoven-Nuth.

V.20 Wilhelmus CANISIUS (Huntgens), secretaris van de schepenbank Nuth, gedoopt op 14 juni 1655 te Nuth (getuige(n): Michael Gielen, Anna Hamers e.v. Michael Hamers), overleden op 15 mei 1708 te Kamp-Nuth op 52-jarige leeftijd.
Op 26 januari 1687 kocht Willem Canisius voor vijf pattacons en vier schillingen zes kleine roeden moestuin te Nuth van Gertrudis Bemelmans.[80]
Op 2 mei 1688 kocht Willem Canisius van Peter Slangen en diens kinderen ongeveer achttien kleine roeden moestuin te Nuth aan de weg van het dorp naar de sijpen, voor 45 stuivers per kleine roede.[81]
Op 6 juni 1688 kocht Willem Canisius zes kleine roeden moestuin te Nuth van Jan en Trijneken Slangen, erfgenamen van Dirck Slangen, met toestemming van hun moeder Meijken Rousschen.[82]
Op 31 maart 1689 kocht Willem Canisius zes kleine roeden moestuin naast zijn huis aan de Dorpstraat voor zes pattacons van Jan Houben, gehuwd met Maria Habets. Toen op 19 juni 1689 dit land werd nagemeten bleek het 1/5 kleine roede groter te zijn.[83]
Op 7 mei 1691 verklaarden de erfgenamen van Peter Tesschers en Neleken Eijmael dat Willem Canisius 300 gulden betaald had aan de Sacristie Biessen te Maastricht, welk bedrag op hun huis stond. Indien hij hen voor St.-Jan of veertien dagen daarna tien pattacons zou geven, zouden zij het huis aan hem overdragen.[84]
Op 8 mei 1691 verklaarden de erfgenamen van Jan Odekircken en Fijcken Tesschers dat Willem Canisius 225 gulden betaald had aan de Sacristie Biessen te Maastricht, staande op 150 kleine roeden weiland te Nuth. Deze weide werd nu door hen aan Willem Canisius afgestaan.[85]
Op 2 november 1693 verkocht Willem Canisius een huis met plaats en moestuin aan de Dorpstraat voor 300 gulden aan Teobald en Jan Celissen. Het geheel was belast met een halve kop rogge aan de pastoor van Nuth.[86]
Op 15 maart 1696 droeg Jan Smitsmans aan Willem Canisius zijn schuur "neffens de trompet" alsmede twee weilanden aan de Krekelweide onder Nuth, over. Dit land had hij eertijds voor vijftig pattacons beleend aan gewezen schout Brouns. Canisius nam het geheel voor dit bedrag en de achterstallige rente over.[87]
Vervolgens kreeg Canisius een geschil met Jan Frisschen over deze goederen, gelegen aan de Molenweg. Op 2 mei 1696 werd dit geschil, in aanwezigheid van de pastoor, bijgelegd. Jan Frisschen kreeg het beleende bedrag en Canisius mocht het land houden. Verder mocht Frisschen tegen betaling een tot twee kleine roeden land achter de stal in gebruik nemen.[88]
Op 15 september 1697 kocht Willem Canisius van Herman Celis een huis met plaats en weiland, grenzend aan zijn huis en de Molenweg. Voorts kocht hij van Willem Celis een halve morgen uit de Krekelweide aan de Molenweg. Hij betaalde in totaal 366 gulden.[89]
Op 3 november 1697 leende Lemmen Loiens, gehuwd met Maria Driessens, 600 gulden aan Willem Canisius. Tot borg dienden zijn huis, hof en weilanden te Nuth, groot 4,5 morgen; voorts een bunder land tussen de erven Lins Meijs en Jan Cremers; en een halve bunder land "op den geijsbergh" naast Paulus Goossens.
Op 5 mei 1708 had hij deze schuld openlijk erkend. Tevens benoemde hij toen de schepenen Leonaerd Limpens en Frans Crijns tot voogden over zijn kinderen.[90]
Zoon van Leonardus CANISIUS (zie IV. 16) en Joanna PENRIS.
Gehuwd voor de kerk op 31-jarige leeftijd op 6 april 1687 te Nuth (getuige(n): Maximilianus Schepers, Helena, de dienstmeid van de bruid) met Elisabeth GOOSSENS, 24 jaar oud, gedoopt op 4 april 1663 te Nuth (getuige(n): Henricus Schepers, Maria Ritselvelt), overleden op 3 mei 1742 te Nuth op 79-jarige leeftijd, dochter van Paulus GOOSSENS en Cornelia SLANGEN.
Op 7 september 1709 verklaarde Lisbet Goessens, weduwe van Willem Canisius, samen met haar dochter Jenne en haar schoonzoon Joannes Janssen, gehuwd met Lisbet Canisius, dat zij 25 pattacons nodig had om haar zoon Leonaerd, die in Staatse dienst was gegaan, te helpen. Zij moest om toestemming vragen om dit geld te lenen aangezien haar goederen, een huis met zes morgen land en vijf morgen weide reeds met 600 gulden belast was.[91]
Op 14 oktober 1709 werden de voornoemde 25 pattacons verstrekt door Lemmen Loiens en opgeteld bij de 600 gulden die hij reeds te goed had.[92]
Uit dit huwelijk:

 • 1. Joanna, gedoopt op 24 mei 1688 te Nuth (getuige(n): Maximiliaan Schepers namens Petrus Slangen, Catharina Hamers e.v. Maximiliaan Schepers), overleden op 7 januari 1751 te Nuth op 62-jarige leeftijd.

Gehuwd voor de kerk op 24-jarige leeftijd op 23 juli 1712 te Beek, bruidegom van Geverik met Hubertus BIESJANS, gedoopt te Beek op 9 juni 1686 (getuige(n): Andreas ex Weerdt, Anna Hopperts), overleden op 7 december 1746 te Nuth op 60-jarige leeftijd, zoon van Reinerus BIESJANS en Johanna HOPPERTS.
NB: Bij de doopinschrijving van Hubertus Biesjans werd de achternaam van de vader niet ingevuld, wel de voor- en achternaam van de moeder.
Op 19 oktober 1733 leenden Houb Biesjans, gehuwd met Johanna Canisius, en zijn schoonmoeder Elisabeth Goessens, weduwe van Willem Canisius, 200 gulden tegen 5% van de Proviseurs van de armen van Nuth. Tot onderpand dienden:
a) huis, hof en weide aan de Molenweg te Nuth, groot 150 kleine roeden
b) 150 kleine roeden weiland, genaamd Krekelweide, gelegen aan de Molenweg en grenzend aan Joannes Janssen en de weduwe Maes Maessen
c) 70 kleine roeden land op de Gijsberg aan het voetpad naar Grijzegrubben, tussen Claes Frijns, Joannes Janssen en de Domeinen
d) een morgen land aan het peulken, grenzend aan juffrouw Canisius, de erven Jan Curffs, Nijst Aloffs en Claes Frijns
Met het geld werd ter plekke een openstaande rekening van 300 gulden afgelost aan de erven Lemmen Loijen. Joannes Meiers, gehuwd met Margaretha Warrimon, nam het geld in ontvangst.
Een kwitantie werd op 13 oktober 1780 door Willem Biesjans overlegd als bewijs van aflossing van de gehele schuld.[93]

 • 2. Leonardus, gedoopt op 10 september 1689 te Nuth (getuige(n): Petrus Wolters, Elisabeth Corten, e.v. Gulielmus Canisius, Cecilia von Hartsleben).

In 1709 was hij soldaat in Hollandse dienst.[94]

 • 3. Elisabeth, gedoopt op 28 december 1690 te Nuth (getuige(n): Max. Schepers namens Cornelius Slanghen, Elisabeth Driessens), overleden op 9 februari 1730 te Nuth op 39-jarige leeftijd.

Gehuwd voor de kerk op 18-jarige leeftijd op 17 april 1709 te Nuth (getuige(n): Wilhelmus Scheepers, Joan. Canisius) met Joannes JANSSEN, 27 jaar oud, gedoopt op 27 mei 1681 te Voerendaal, overleden op 12 december 1757 te Nuth op 76-jarige leeftijd, zoon van Wilhelmus JANSSEN en Anna SNIJDERS.
Op 19 april 1742 verklaarde Joannes Janssen, weduwnaar Elisabeth Canisius, bijgestaan door schoonzoon Peter Muijlkens, een schuld te hebben van 150 gulden, via erfenis van wijlen zijn echtgenote, bij de erfgenamen Overste Heldevier. Deze schuld wilde hij nu door verkoop van land aflossen. Hij verkocht daartoe aan Dionijs Aloffs drie percelen akkerland in het Grijzegrubberveld, te weten:
a) 50 kleine roeden, grenzend aan jonker Schaesbergh, Laurens Cremers, en Matthijs Hautvast;
b) een perceel aan de Baersgrubbe, grenzend aan Joseph Helders en Houb Biesjans;
c) een perceel aan de Sittarderweg, grenzend aan Anthoon Mertens, Houb Biesjans en huis Reijmersbeek.
Iedere kleine roede kostte 24 stuivers.[95]

 • 4. Joannes, gedoopt op 14 augustus 1692 te Nuth (getuige(n): Joannes Weustenraij, Ida Brants), overleden voor 1709.
 • 5. Cornelia, gedoopt op 1 juni 1694 te Nuth (getuige(n): Max. Schepers namens Theodorus Wijdershoven, Elisabeth Houben namens Judith Canisius).


V.27 Servatius HUNTGENS, gedoopt op 13 maart 1674 te Nuth (getuige(n): Melchior Canisius (kanunnik H. Kruis), Margaretha Huntgens), overleden op 9 augustus 1746 te op de Bies-Schimmert op 72-jarige leeftijd, begraven op 12 augustus 1746 te Schimmert, zoon van Wilhelmus HUNTGENS (zie IV.26) en Elisabetha CORTEN.
Gehuwd voor de kerk op 54-jarige leeftijd op 6 oktober 1728 te Spaubeek Servatius Canisius ex Nuth et Helena Janssen vidua Joannis Habets met Helena JANSSEN, 41 jaar oud, gedoopt op 10 maart 1687 te Brunssum, overleden op 18 december 1757 te Schimmert op 70-jarige leeftijd, op de Bies, dochter van Theodorus JANS en Anna MOENEN. {Zij was eerder gehuwd voor de kerk op 28-jarige leeftijd op 19 mei 1715 te Spaubeek. Joannes Habets ex Byse et Helena Janssen oriunda ex Bronssem met Joannes HABETS, overleden op 24 februari 1727 te Spaubeek.}
Uit dit huwelijk:

 • 1. Joannes Wilhelmus CANISIUS (zie VI.41).


V.32 Michael CANISIUS,, gedoopt op 5 mei 1686 te Nuth (getuige(n): Matthias Haecken, Elisabetha Prosten), overleden op 7 maart 1717 te Nierhoven-Nuth op 34-jarige leeftijd, zoon van Wilhelmus HUNTGENS (zie IV.26) en Elisabeth CORTEN.
Gehuwd voor de kerk op 28-jarige leeftijd op 19 augustus 1711 te Wijnandsrade met Catharina Elisabeth FRANSSEN, 24 jaar oud, gedoopt op 13 april 1687 te Wijnandsrade, overleden op 27 augustus 1759 te Nierhoven-Nuth op 72-jarige leeftijd, dochter van Henricus FRANSSEN en Maria van den BROECK.
Uit dit huwelijk:

 • 1. Maria Elisabeth, gedoopt op 21 mei 1712 te Nuth (getuige(n): Joannes Jacobus Hensen, schout te Wijnandsrade, Gertrude Smeets, weduwe van Leijen namens Maria Canisius), overleden 1775/1776

Gehuwd voor de kerk op 19-jarige leeftijd op 7 augustus 1731 te Nuth (getuige(n): Joannes Pricken, Mathias de Valzolion) met Wilhelmus van der MEER, licentiaat in beide rechten, overleden op 6 oktober 1754 te Nierhoven-Nuth, zoon van Wilhelmus Franciscus van der MEER, schout te Tongeren, en Agnes van HAMONT.

Generatie VI


VI.5 Stephanus HUNTGENS, collecteur van Schin op Geul (1739), gedoopt op 8 mei 1694 te Schin op Geul (getuige(n): Joannes Schepers, Anna Huntgens), overleden op 14 juli 1763 te Schin op Geul op 69-jarige leeftijd.
Op 28 februari 1728 verkocht Peter Jacobs, gehuwd met Maria Schaepkens, aan Steven Huntgens, gehuwd met Catharina Beckers, ca. drie morgen weiland bij Opscheumer onder Schin op Geul, oostwaarts Frans Sparla, westwaarts Joannes Wouters, hoofdzijde de gemene weg, voor 700 gulden.[96]
Op 21 mei 1739 werd Steven Huntgens, gehuwd met Catharina Beckers, benoemd tot collecteur van Schin op Geul. Voorwaarde was wel dat Steven, die nu nog op Hollands gebied woonde, binnen zes maanden in de heerlijkheid Schin op Geul kwam wonen. Hij volgde in deze functie zijn vader op, die het voorafgaande jaar was overleden.
Tot borgstelling voor de goede afdracht van de belastingen stelde Steven de volgende onderpanden:
a) 248 kleine roeden grasland te Ransdaal onder Schin op Geul, oostwaarts de erfgenamen Lemmen Winthagen, westwaarts Matth. Huntgens;
b) een morgen akkerland "in den leibosch", oostwaarts het kosterland van Schin op Geul, westwaarts Werner Schouteten;
c) drie morgen grasland bij Opscheumer, oostwaarts Frans Sparla, westwaarts erfgenamen Jan Wouters;
d) 170 kleine roeden weiland "op de keer", oostwaarts Jan Pleumaeckers, westwaarts Otto Harst;
e) 159 kleine roeden land "aen den bosch", oostwaarts Jan Kicken, westwaarts Peter Laven.[97]
Op 10 november 1739 ontving Steven Huntgens, gehuwd met Catharina Beckers, na overlijden van Meerten Beckers, de volgende Roosendaalse lenen:
a) zeven grote en tien kleine roeden akkerland "op de cleijne linde", grenzend aan Aert Haesen en de Hellinxshof;
b) vijf grote roeden akkerland "int goris", grenzend aan Geret Vollers van IJseren en de weduwe Keerst Beckers.[98]
Zoon van Franciscus HUNTGENS (zie V.8) en Anna SCHEPERS.
Gehuwd voor de kerk op 30-jarige leeftijd op 6 november 1724 te Schin op Geul met Catharina BECKERS.
Op 30 april 1766 werd voor de schepenbank Schin op Geul een akte gerealiseerd, opgesteld door notaris Hupkens te Maastricht op 19 april 1766.[99]
Catharina Beckers, weduwe Stephanus Huntjens, wonend te Ransdaal onder Schin op Geul, bijgestaan door haar kinderen Franciscus Huntjens, wonend te Strucht en gehuwd met Maria Agnes Le Keux, Christiaen Huntjens, wonend onder Klimmen en gehuwd met Elisabeth Vugten, Anna Maria en Joannes Huntjens, meerderjarig en omgehuwd, allen mede voor de minderjarige Barbara Huntjens, leenden 400 gulden.
HCL-01.075 LvO 7926, 234 en 246
Op 24 mei 1773 liet Catharina Beckers, weduwe Steven Huntgens, mede namens haar kinderen, voor de schepenbank Schin op Geul een akte realiseren, opgesteld 1 mei 1773 door notaris Wijnants te Schin op Geul.
Op die dag vond een goederenruil plaats tussen Lambertus Elias van Valkenburg en Willem Biesjans van Nuth enerzijds, en Catharina Beckers, weduwe Steven Huntgens voor de tocht en haar (schoon)zonen Francis, Christiaen en Joannes Huntgens en Willem en Henricus Pleumackers voor het eigendom, inwoners van Schin op Geul, Strucht en Klimmen anderzijds.
De eerste partij gaf:
a) vier grote en vier kleine roeden weiland tot Ransdaal onder Schin op Geul,oostwaarts de erfgenamen Lemmen Winthagen, westwaarts genoemde weduwe Steven Huntgens, belast met een half vat koren aan de pastorie van Schin op Geul;
b) 118 kleine roeden land "aen den camp" onder Klimmen, oostwaarts het klooster van Sint Gerlach, westwaarts genoemde weduwe Steven Huntgens;
c) 24 kleine roeden land "op de hoelgracht" onder Wijlre, oostwaarts de erfgenamen Lemmen Winthagen, westwaarts Joannes Lips;
d) 49 kleine roeden land ïn de keul" onder Wijlre, oostwaarts Peter Rameckers, westwaarts de erfgenamen Lendert Merckelbach.
In ruil gaf de tweede partij:
a) 63 kleine roeden land "op den weebergh",oostwaarts Peter Jacops, westwaarts Hendrick Habets;
b) 25 kleine roeden land "in de wolfsdelle",oostwaarts Caspar Heuts, westwaarts pastorieland;
c) 31 kleine roeden land in het Opscheumerveld, oostwaarts en westwaarts notaris Wijnants.
Verder gaven zij aan Lambert Elias en Willem Biesjans elk nog 194 gulden en vijftien stuivers.[100]
Uit dit huwelijk:

 • 1. Christianus HUNTJENS (zie VII.1).
 • 2. Anna Maria, geboren ca. 1740 (geschat), overleden op 13 oktober 1773 te Klimmen, dochter van Stephanus Huntgens en Catharina Beckers op basis van huwelijksdispensatie (neef/nicht). Haar vader was een broer van haar schoonmoeder.

Ondertrouwd op 4 april 1767 te Klimmen, jongeman geboren en wonend te Craubeek onder Klimmen, jongedochter geboren en wonend te Ransdaal onder Schin op Geul, gehuwd voor de kerk op 19 april 1767 te Klimmen. bloedverwantschap in de tweede graad[101] met Wilhelmus PLUIJMAEKERS, 45 jaar oud, gedoopt op 19 januari 1722 te Klimmen (getuige(n): Wilhelmus Plumaekers, Barbara Huntgens), overleden op 23 augustus 1781 te Klimmen op 59-jarige leeftijd, zoon van Johannes PLUIJMAEKERS en Josina HUNTGENS.

 • 3. Joannes, gedoopt op 1 juli 1742 te Schin op Geul.
 • 4. Barbara, gedoopt op 24 augustus 1745 te Schin op Geul.

VI.14 Ernestus (Arnoldus) HUNTGENS, gedoopt op 14 maart 1673 te Klimmen (getuige(n): Petrus Ploechmeckers, Maria Debets), achternaam moeder Pluchmeckers.
Op 4 juni 1711 verkochten Ernen Huntgens, gehuwd met Maria Rietraet, en Willem Schoenmaeckers, gehuwd met Geertruij Rietraet, gezamenlijk aan Jan Doutzenbergh en diens echtgenote Maria Jaspers, 88,5 kleine roeden beemd te Retersbeek onder Klimmen, grenzend aan Peter Heuts en de erfgenamen Weeren Pluijmaeckers, oostwaarts de goederen van hof ter Hoenset, voor 28 stuivers per kleine roede.[102]
Op 3 mei 1721 kocht Johannes Suijren 187 kleine roeden land "in gen Beusdel", grenzend aan Willem Winthagen en Geel Odekercken, voor 29,5 stuiver per kleine roede van Ernst Huntjens, gehuwd met Maria Retraed.[103]
Eveneens op 3 mei 1721 verkocht Helena Huntgens, ongehuwd, aan haar broer Ernest Huntgens, gehuwd met Maria Retraedt, 103 kleine roeden weiland met de stal, gelegen bij een huis te Klimmen, grenzend aan de gats en Peter Schoenmakers, voor 114 rijksdaalders.[104]
Op 1 mei 1725 verkocht Ernest Huntgens, gehuwd met Maria Rietraet, aan Willem Vuchten, gehuwd met Maria Habets, 118 kleine roeden akkerland in het Ransdalerveld onder Klimmen, grenzend aan de koper, hoofdzijde de erfgenamen Willem Ramaeckers, voor een gulden en tien stuivers per kleine roede, alsmede twee vaten zomergerst.[105]
Op 18 juli 1733, ten overstaan van notaris Guichard, verklaarde Ernestus Huntjens, weduwnaar en wonend te Klimmen, de tocht te doden op het kindsdeel van zijn zoon Servaes Huntjens, meerderjarig en ongehuwd.
Vervolgens leende Servaes 300 gulden tegen 5% van Johan Strang, gehuwd met Elisabeth Baart.[106]
Zoon van Servatius HUNTGENS (zie V.13) en Catharina RAMECKERS.
Ondertrouwd op 29 januari 1708 te Klimmen. Ernen Huntgens jm met Maria Retrae jd beijde van Klimmen, gehuwd op 34-jarige leeftijd op 12 februari 1708 te Klimmen met Maria RIETRAEDT, 24 jaar oud, gedoopt op 13 mei 1683 te Voerendaal, overleden op 23 maart 1729 te Klimmen op 45-jarige leeftijd, dochter van Wilhelmus RIETRAEDT en Helena RAVEN. Uit dit huwelijk:

 • 1. Servatius (zie VII.7).

VI.22 Petrus HUNTGENS, gedoopt op 20 januari 1689 te Klimmen (getuige(n): Joannes Wijnen, Anna Kicken), zoon van Servatius HUNTGENS (zie V.13) en Catharina RAMECKERS.
Ondertrouwd op 21 april 1714 te Klimmen, met vermelding ouders, gehuwd op 25-jarige leeftijd op 6 mei 1714 te Klimmen, gehuwd voor de kerk op 6 mei 1714 te Klimmen met Maria SCHOENMAEKERS, 32 jaar oud, gedoopt op 29 april 1682 te Klimmen, dochter van Joannes SCHOENMAEKERS en Mechtild HOEN.
Uit dit huwelijk:

 • 1. Joannes, gedoopt op 8 januari 1719 te Klimmen, overleden op 23 januari 1800 te Klimmen op 81-jarige leeftijd.

Ondertrouwd op 23 oktober 1745 te Klimmen, jongeman van Klimmen, jongedochter van Nuth wonend te Klimmen, gehuwd voor de kerk op 26-jarige leeftijd op 31 oktober 1745 te Klimmen met Alexandrina HELGERS, 36 jaar oud, gedoopt op 9 september 1709 te Nuth (getuige(n): Wilhelmus Schepers namens Petrus van Aubel, Anna Simons namens Alexandrina van Leijen), overleden op 29 september 1776 te Klimmen op 67-jarige leeftijd, dochter van Matheus HELGERS en Joanna SIMONS.

VI.41 Joannes Wilhelmus CANISIUS, halfwin Raarhof (1782), gedoopt op 8 november 1730 te Spaubeek, overleden op 28 november 1798 te Raar-Meerssen op 68-jarige leeftijd, 8 Frimaire VII.
HCL-LvO 6583, 181
Zoon van Servatius HUNTGENS (zie V.27) en Helena JANSSEN.
Gehuwd voor de kerk op 22-jarige leeftijd op 30 november 1752 te Spaubeek met Anna Mechtildis FRISSEN, 19 jaar oud, gedoopt op 1 juli 1733 te Nuth (getuige(n): Jacobus Ramaeckers, Mechtildis Crins), overleden op 8 juli 1799 te Raar-Meerssen op 66-jarige leeftijd, 20 Messidor VII, dochter van Joannes FRISSEN en Elisabeth CRIJNS.
Uit dit huwelijk:

 • 1. Helena, gedoopt op 26 december 1755 te Meerssen (getuige(n): Wilhelmus Voncken, Elisabeth Crijns).
 • 2. Maria Mechtild, gedoopt op 22 augustus 1757 te Meerssen (getuige(n): Wilhelmus Grouwels, Elisabeth Crijns namens Mechtild Meijs), overleden op 23 juni 1822 te Raar-Meerssen op 64-jarige leeftijd.

Ondertrouwd op 15 september 1781 te Meerssen, gehuwd op 24-jarige leeftijd op 30 september 1781 te Meerssen met Cornelius JACOBS, 24 jaar oud, gedoopt op 6 oktober 1756 te Meerssen (getuige(n): Cornelius Willems, Maria Wauben), overleden op 20 januari 1843 te Kalverhof-Bunde op 86-jarige leeftijd, zoon van Joannes JACOBS en Joanna Maria WILLEMS.

 • 3. Servatius, gedoopt op 20 november 1758 te Meerssen (getuige(n): Nicolaus Mertens namen Walterus Habets, Maria Elisabeth Frijsschen).

Gehuwd met Anna Mechtild BEMELMANS.
Op 9 augustus 1786 werd voor de rentmeester van de domeinen te Haasdal een akte geraliseerd, opgesteld door notaris Wilmar te Meerssen op 9 juli 1786.
Servaas Canisius, inwoner van Haasdal en gehuwd met Anna Mechtild Bemelmans, verkocht aan zijn zwager Cornelis Jacobs, wonend te Raar onder Meerssen en gehuwd met Anna Mechtildis Canisius, een morgen land in het Lintjensveld onder Haasdal, grenzend aan Johannes Coumans en land van het klooster Nieuwenhof te Maastricht, hoofdzijden de Kleine Haasdallerweg en de weg "naar gen son", belast met een vat haver en vijf stuivers kapoengeld aan de Domeinen.
Iedere kleine roede werd verkocht voor 54 stuivers.[107]

 • 4. Franciscus, gedoopt op 10 mei 1760 te Meerssen (getuige(n): Franciscus Frijsschen, Maria Habets).
 • 5. Maria Elisabeth, gedoopt op 25 december 1761 te Meerssen (getuige(n): Nicolaus van Kan, Maria Elisabeth Lenaerts namens Maria Elisabetha Canisius).
 • 6. Joanna Barbara, gedoopt op 10 september 1764 te Meerssen (getuige(n): Tossanus Veerlings namens Wilhelmus Josephus Servatius van der Meeren, Joanna Barbara Frijsschen).
 • 7. Reinerus, gedoopt op 20 juli 1767 te Meerssen (getuige(n): Reinerus Frijsschen, Maria Agnes Protin).
 • 8. Maria Elisabeth, gedoopt op 13 november 1768 te Meerssen (getuige(n): Joannes Wilhelmus Frissen, Maria Gorissen), pastoor vermeldt dat de vader uit Schimmert en de moeder uit Nuth afkomstig was, overleden op 28 december 1768 te Meerssen, 45 dagen oud.
 • 9. Leonardus, gedoopt op 18 november 1769 te Meerssen (getuige(n): Tossanus Veerlinx namens Leonardus Beckers, Anna Elisabeth Pluijmakers).
 • 10. Anna Catharina, gedoopt op 9 november 1771 te Meerssen (getuige(n): Joannes Wilhelmus Frissen, Maria Magdalena Ackermans namens Anna Catharina Alberts).
 • 11. Joannes, gedoopt op 10 oktober 1773 te Meerssen (getuige(n): Joannes Schoenmakers, Elisabetha Crijns namens Joanna Maria Frissen).


Generatie VII


VII.1 Christianus HUNTJENS, geboren ca. 1735, overleden op 16 februari 1797 te Klimmen, vermoedelijk zoon van Stephanus en Catharina Beckers, zoon van Stephanus HUNTGENS (zie VI.5) en Catharina BECKERS.
Gehuwd voor de kerk op 30 september 1759 te Klimmen met Elisabeth VEUCHTEN, 21 jaar oud, gedoopt op 12 april 1738 te Klimmen, overleden op 3 december 1820 te Klimmen op 82-jarige leeftijd, dochter van Wilhelmus VEUCHTEN en Maria HABETS.
Uit dit huwelijk:

 • 1. Maria Anna, gedoopt op 13 december 1763 te Klimmen, overleden op 12 juli 1848 te Strucht op 84-jarige leeftijd.

Gehuwd voor de kerk op 20-jarige leeftijd op 17 oktober 1784 te Schin op Geul met Joannes Petrus van EIJS, 32 jaar oud, gedoopt op 31 mei 1752 te Schin op Geul, overleden op 1 september 1817 te Strucht op 65-jarige leeftijd, zoon van Casparus van EIJS en Anna Maria JACOBS.

VII.7 Servatius HUNTGENS, gedoopt op 15 januari 1709 te Klimmen (getuige(n): Adamus Muijters, Margareta Huntiens), overleden op 21 november 1753 te Klimmen op 44-jarige leeftijd, zoon van Ernestus (Arnoldus) HUNTGENS (zie VI.14) en Maria RIETRAEDT.
Ondertrouwd op 24 augustus 1737 te Klimmen. Servaes Huntjens als bruidegom van Climmen met Anna Maria Dekkers als bruid uit Aretsgenhout onder Hulsberg, gehuwd op 28-jarige leeftijd op 8 september 1737 te Klimmen met Anna Maria DECKERS, 26 jaar oud, gedoopt op 18 januari 1711 te Hulsberg, overleden op 14 januari 1795 te Klimmen op 83-jarige leeftijd, dochter van Jacobus DECKERS en Anna Catharina GELEKERCKEN.
Uit dit huwelijk:

 • 1. Arnoldus, gedoopt op 1 september 1738 te Klimmen, overleden op 26 februari 1818 te Klimmen op 79-jarige leeftijd.

Ondertrouwd op 27 juni 1767 te Klimmen, gehuwd op 28-jarige leeftijd op 12 juli 1767 te Klimmen. Arnoldus Huntgens jongeman geboren en wonend te Klimmen met Elisabeth Halmans jongedochter geboren in de bank Heerle en wonende op geheek ressort Klimmen met Maria Elisabeth HALMANS, 25 jaar oud, gedoopt op 16 maart 1742 te Heerlen, overleden op 23 november 1816 te Klimmen op 74-jarige leeftijd, dochter van Jacobus HALMANS en Cornelia La HAY.


Bronnen

 1. zie voor de oudste gegevens: H.C.J.M. Kreijns Uit het duister van het verleden Kwartierstaat Kreijns-Spaetgens, Geleen 2005, 279-280
 2. Kreijns, Kwartierstaat Kreijns-Spaetgens, 257-258>
 3. HCL-01.075 LvO 7082, 97r bevat incomplete inschrijving; HCL-01.075 LvO 7152, nr. 201 voor de aanvulling
 4. HCL-01.075 LvO 7080, 158r
 5. HCL-01.075 LvO 7083, 238r
 6. HCL-01.075 LvO 7082, 155v
 7. HCL-01.075 LvO 7078, 249r
 8. HCL-01.075 LvO 1756, 223v
 9. Hamers Bulletin 6 (1990), 86
 10. HCL-Huwelijksdispensaties 1741, 27
 11. HCL-01.075 LvO 7082, 96
 12. HCL-01.075 LvO 7083, 178
 13. HCL-01.075 LvO 7083, 177
 14. HCL-01.075 LvO 9153, 63r
 15. HCL-01.075 LvO 7083, 175
 16. HCL-01.075 LvO 7083, 176
 17. HCL-01.075 LvO 7083, 176
 18. HCL-01.075 LvO 7083, 207
 19. HCL-01.192 Vrije Rijksheerlijkheid Wijlre 157
 20. HCL-Notarieel Archief 1160
 21. informatie ouders van Funs Patelski
 22. HCL-01.075 LvO 7924
 23. HCL-01.075 LvO 1730, 45v
 24. HCL-01.075 LvO 7084, 39 en HCL-Notarieel Archief 1143 de Vaulx Maastricht
 25. A.S.M. (Funs) Patelski Margriet Huntjens procedeerde tegen haar zoon Hendrick Schiffelers uit Nuth in: LTG 47 (2019-4), 131-143
 26. HCL-01.075 LvO 1755, 100r
 27. HCL-01.075 LvO 1755, 100v
 28. HCL-01.075 LvO 1755, 102v
 29. HCL-01.075 LvO 1755, 148v
 30. J. Belonje Genealogische en Heraldische Gedenkwaardigheden in en uit de kerken der provincie Limburg in: PSHAL 97 (1961), 224
 31. J. Belonje Genealogische en Heraldische Gedenkwaardigheden in en uit de kerken der provincie Limburg in: PSHAL 97 (1961), 224
 32. R. Willemse-Widdershoven In het teken van de ram - Genealogie van de familie Widdershoven in: LTG 1 (1973), 68
 33. Rijckheyt-001 LvO 6496, 19
 34. HCL-Notarieel Archief 1210 H.Goffin Maastricht
 35. HCL-01.075 LvO 7924 dd. 8 oktober 1668
 36. HCL-01.075 LvO 7924, dd. 31 januari 1669
 37. HCL-01.075 LvO 7924, dd. 24 maart 1669
 38. HCL-Parochiearchief Wijlre 487, nr. 89
 39. Rijckheyt-001 LvO 6496, 72
 40. HCL-01.075 LvO 7924, dd. 13 september 1670
 41. HCL-01.075 LvO 7924, dd. 16 oktober 1670
 42. HCL-Parochiearchief Wijlre 487, nr. 91
 43. Rijckheyt-001 processtukken Heerlen inv.nr. 1652 (jaar 1669/1670)
 44. HCL-01.075 LvO 7086, 260
 45. Rijckheyt-Notarieel Archief 38 dd. 8 december 1717
 46. HCL-Notariële Archieven 4182
 47. HCL-01.075 LvO 389, 1023
 48. HCL-Notarieel Archief 1357 a Cruce Maastricht
 49. HCL-Notarieel Archief 1365 a Cruce Maastricht
 50. HCL-Notarieel Archief 1365 a Cruce Maastricht
 51. HCL-01.193 Vrije Heerlijkheid Wijnandsrade 169, 17; HCL-Notarieel Archief 1559
 52. HCL-01.075 LvO 1757, 88v
 53. HCL-01.075 LvO 1757, 118v
 54. HCL-01.075 LvO 7924 en 7928
 55. HCL-01.192 Vrije Rijksheerlijkheid Wijlre 159
 56. HCL-01.075 LvO 7924 en 7928
 57. HCL-01.075 LvO 7924
 58. HCL-01.192 Vrije Rijksheerlijkheid Wijlre 160, 185
 59. HCL-01.192 Vrije Rijksheerlijkheid Wijlre 161, 374
 60. HCL-01.192 Vrije Rijksheerlijkheid Wijlre 161, 444
 61. HCL-09.001 Notariële Archieven 4166, 109
 62. HCL-01.075 LvO 7925, 78
 63. HCL-01.192 Vrije Rijksheerlijkheid Wijlre 162, 741
 64. HCL-01.192 Vrije Rijksheerlijkheid Wijlre 163, 88
 65. HCL-01.075 LvO 7925, 99
 66. HCL-Notarieel Archief 2049
 67. HCL-01.075 LvO 7925, 182
 68. A.S.M. Patelski, De familie Kicken uit Wijlre in de 17e en 18e eeuw in: Historische en Heemkundige Studies in en om het Geuldal 2 (1992), 39
 69. HCL-01.075 LvO 387, 3453v
 70. HCL-01.075 LvO 7094, 28
 71. HCL-01.075 LvO 7094, 32
 72. HCL-01.075 LvO 7091, 548
 73. HCL-01.075 LvO 7092, 343
 74. HCL-01.075 LvO 7928 en HCL-01.192 Vrije Rijksheerlijkheid Wijlre 160, 12
 75. HCL-01.075 LvO 7094, 26
 76. HCL-01.075 LvO 7095, 110
 77. HCL-01.075 LvO 1757, 108v
 78. HCL-01.075 LvO 1756, 152v
 79. HCL-01.075 LvO 1758, 161v
 80. HCL-01.075 LvO 1756, 63v
 81. HCL-01.075 LvO 1756, 63r
 82. HCL-01.075 LvO 1756, 63r
 83. HCL-01.075 LvO 1756, 64r
 84. HCL-01.075 LvO 1756, 61r
 85. HCL-01.075 LvO 1756, 61r
 86. HCL-01.075 LvO 1756, 12v
 87. HCL-01.075 LvO 1756, 69v
 88. HCL-01.075 LvO 1756, 66r
 89. HCL-01.075 LvO 1756, 95r
 90. HCL-01.075 LvO 1757, 12v
 91. HCL-01.075 LvO 1757, 11v
 92. HCL-01.075 LvO 1757, 12v
 93. HCL-01.075 LvO 1758, 14v
 94. HCL-01.075 LvO 1757, 12r
 95. HCL-01.075 LvO 1758, 171r
 96. HCL-01.075 LvO 7925, 91
 97. HCL-01.075 LvO 7925, 182
 98. HCL-01.075 LvO 7800, 143
 99. HCL-01.075 LvO 7926, 149
 100. HCL-01.075 LvO 7926, 345
 101. HCL-Huwelijksdispensaties 1767, 65
 102. HCL-01.075 LvO 7095, 78
 103. HCL-01.075 LvO 7096, 218
 104. HCL-01.075 LvO 7096, 220
 105. HCL-01.075 LvO 7097, 180
 106. HCL-Notarieel Archief 1065 Guichard Maastricht
 107. HCL-01.075 LvO 337, 352

Medewerkers

Harry Luijten, eerste versie op 17 mei 2007

 • Harry Luijten, herziene en uitgebreide versie op 12 februari 2024