Biesjans

Uit Genealogie Limburg Wiki

GENEALOGIE BIESJANS

Algemeen

In Hoensbroek verandert de achternaam gaandeweg in Biessen. Elders, in Beek en Nuth, overheerst de schrijfwijze Biesjans.
Een enkele keer wordt ook Biesmans gebruikt maar verwantschap met een familie Biesmans kon niet aangetoond worden.

Generatie I

I.1 Reinerus BIESSEJANS alias Bijesjans alias Bijessen.
Gehuwd met Catharina ENGELEN.
Uit dit huwelijk:

 • 1. Joannes Biessejans, gedoopt op 27 augustus 1615 te Hoensbroek (getuige(n): Almanus Wijnen, Maria Meijs).
 • 2. Matthias Biessejans (zie II.2).
 • 3. dochter Bijesjans, gedoopt op 23 juni 1619 te Hoensbroek (getuige(n): Catharina Zenden, Joannes van den Essen), filia Reijneri Bijesjans.
 • 4. Gertrudis Biessejans, gedoopt op 6 april 1621 te Hoensbroek (getuige(n): Laurentius Sijstermans, Gertrudis in de Lijtz).
 • 5. Antonius Biessejans, gedoopt op 18 maart 1624 te Hoensbroek (getuige(n): Joannes Maessen, Anna Heuts).
 • 6. Reinerus Biessejans (zie II.7).
 • 7. Johanna Bisians alias Biesen, gedoopt op 16 april 1627 te Hoensbroek (getuige(n): Jan Linsen, Trin Hautfast).

Gehuwd voor de kerk op 25-jarige leeftijd op 30 oktober 1652 te Hoensbroek met Nicolaas HEUTEN.

 • 8. Antonius Bisjans (zie II.10).
 • 9. Catharina Bisjans, gedoopt op 16 mei 1632 te Hoensbroek (getuige(n): Joannes Bock pastor in Hoensb., Maximilian Bout). achternaam moeder Sloerts!
 • 10. Henricus Bijessen (zie II.13).
 • 11. Maria Bijessen, gedoopt op 19 april 1640 te Hoensbroek (getuige(n): Trijntgen van Eijmael, Gertrudis Vroemen).


Generatie II

II.2 Matthias BIESSEJANS alias Biessen, gedoopt op 3 januari 1617 te Hoensbroek (getuige(n): Anthonius Loenis, Elisabetha Almans), zoon van Reinerus BIESJANS (zie I.1) en Catharina ENGELEN.
Gehuwd met Maria MEIJERS.
Uit dit huwelijk:

 • 1. Helena Biessen alias Biessejans, gedoopt op 8 september 1642 te Hoensbroek (getuige(n): Neesken Heuten, Catharina Rameckers), overleden op 13 december 1699 te Wijlre op 57-jarige leeftijd Helena Biessejans uxor Palmarus Cobbenhaeghen.

Gehuwd voor de kerk op 26-jarige leeftijd op 25 oktober 1668 te Wijlre met de 22-jarige Palmarus COBBENHAGEN, gedoopt op 5 februari 1646 te Wijlre, begraven te Wijlre op 81-jarige leeftijd op 16 oktober 1727, zoon van Lambertus COBBENHAGEN en Maria van WERST

 • 2. Renerus Bijessen, gedoopt op 19 september 1644 te Hoensbroek (getuige(n): Joannes van den Essen, Catharina Vloegels).

Gehuwd voor de kerk op 27-jarige leeftijd op 11 februari 1672 te Nuth (getuige(n): Theodorus Habets, Guert Roex, Joannes Eijnatten) met Helena BOSCH
Op 8 juni 1673 werd te Nuth een niet met naam genoemde dochter gedoopt (getuige(n): Joannes Temmers, Gertruid [niet ingevuld]) van Reinerus Meijers! en Helena Bosch. Reinerus Biesjans wordt hier m.i. genoemd met de achternaam van zijn moeder!

 • 3. Joannes Bijessen (zie III.3).
 • 4. Simon Bissenian (zie III.5).
 • 5. Joanna Beissen, gedoopt op 30 oktober 1650 te Klimmen (getuige(n): Laurentius Linssen, Catharina Pluijm).

Gehuwd voor de kerk op 29-jarige leeftijd op 6 juli 1680 te Wijnandsrade met Joannes TEWISSEN.

 • 6. Catharina Bijessen, gedoopt op 27 januari 1653 te Hoensbroek (getuige(n): Joannes van Eijmael namens zijn vader, Catharina Meijers namens Goerdt Limpens), overleden op 27 maart 1687 te Schinnen op 34-jarige leeftijd.

Gehuwd met Franciscus FRANSSEN, overleden op 14 november 1741 te Schinnen.
{Hij trouwde op 10 februari 1688 te Schinnen met Maria TRIPELS.}

 • 7. Barbara Beissenians, gedoopt op 31 oktober 1655 te Klimmen (getuige(n): Nicolaus Heuts, Ida Vreulinx).
 • 8. Maria Beissenians, gedoopt op 9 april 1658 te Klimmen (getuige(n): Gerardus Offermans, Elisabeth Schillinx), begraven op 21 december 1719 te Hoensbroek op 61-jarige leeftijd, plotseling overleden.

Op 16 augustus 1696 besloten Steven Pipers, gehuwd met Anneken Goedenboom, en Leonard Stijfs, met volmacht van Jan Vosch, gehuwd met N. Pipers, en voor Jan en Vaes Pipers, buitenslands verblijvend, alsmede Joannes Houben, ook voor zijn vier zussen, het ouderlijk huis te verkopen.
Hiermee wilden zij een duur proces met Jan Claessen, de pastoor van Nuth en Reiner Offermans vermijden vanwege schulden en achterstallige pacht.
Zij verkochten nu voor 392 gulden aan Meijken Biessen een huis met weide en koolhof, grenzend aan Jan van Oppen en de weide van de markies, hoofdzijden de straat en Arijt Kerckhoff, alsmede een beemd "in de slack", grenzend aan Paulus Eijmael.
Het huis was belast met zeven vaten en een halve kop haver en een halve kop rogge aan de erfgenamen Keulen, alsmede zeven vierde delen kapoen en een kop en drie malder rogge aan huis Hoensbroek.
De beemd was belast met het de de deel van een vat rogge.
De totale kosten voor de achterstallige lasten bedroeg 356 gulden en 12,5 stuiver, te korten op de koopsom, waardoor nog 35 gulden en 3,5 stuiver resteerde.
Meijken Biessen betaalde vervolgens aan Steven Pipers, mede voor zijn zwagers Jan Vosch en Jan Sanders, 17 gulden 11 stuivers en 3 oort, en aan Jan Houben, mede voor zijn zussen, vijf gulden 17 stuivers en een oort.
De delen voor de afwezige Jan en Vaes Pipers, in totaal 11 gulden 14 stuivers en twee oort, bleven bij Meiken Biessen voor de duur van drie jaar.
Maar als de afwezige broers eerder zouden terugkeren en hun geld zouden opeisen, zou zij het bedrag met rente uitbetalen. [1]
Op 27 april 1702 sprak Meijken Biesen met haar echtgenoot Joannes Ruijters af dat het op 16 augustus 1696 ingekochte goed na hun dood gedeeld zou worden tussen hun beider erven en dat de langstlevende tot zijn of haar dood het vruchtgebruik had.[2]
Op 22 augustus 1709 maakten Joannes Ruijters en Meijken Biesen, hun testament.
Omdat hun huwelijk kinderloos was spraken zij af dat hun nalatenschap gedeeld zou worden tussen hun beider erfgenamen, met inachtneming van de volgende afspraken.
De langstlevende had het vruchtgebruik tot zijn of haar dood en behield bovendien het eigendom over ca. vijf tot zes zillen land, weide en beemd, samen gekocht van Peter Sijben en Barbara van Esschen.
Ook behield de langstlevende alle roerende goederen.
Op de aankoop van voornoemde vijf tot zes zillen stond nog een schuld van 300 gulden waarvan, als de schuld nog niet was afgelost, de erfgenamen van de eerstoverlijdende de helft moesten betalen aan de langstlevende.
De langstlevende zou een jaargetijde betalen en aalmoezen op de sterfdag.
Verder wenste Meijken dat haar broers en zussen hoofdgewijs zouden delen en het voorkind en de nakinderen van wijlen haar broer Jan Biessen half en half.[3]
Op 13 juni 1725 verkoop door de erfgenamen van wijlen Meiken Biessen, gehuwd met Joannes Ruijters.
De erfgenamen waren:
1. Mathias Biessen, gehuwd met Catharina Beckers, mede voor Joannes Haenraets, kind van zijn zus.
2. Hendrick Swinnen, man en voogd van Jenne Biessen, mede voor halfzus Marie Biessen.
3. Gijs Cremers, man en voogd van Gertruid Biessen.
4. Peter Kleintjens, man en voogd van Marie Franssen, vertegenwoordigende Cattrijn Biessen.
5. Jan Bruls, man van Marie Tewissen, voor zijn schoonvader Jan Tewissen en de andere kinderen.
6. Willem Coppenhagen en zijn broer Mathijs Coppenhagen [van Maastricht] vanwege hun moeder Heijleken Biessen, en met volmacht van Marie Gordens, dochter van wijlen Barbara Biessen. [De volmacht, 3 mei 1725 te Hasselt opgesteld, werd bijgevoegd]
Zij verkochten aan Lenaert Meijers, gehuwd met Anna Heusch [Anna Heusch was de weduwe van Joannes Ruijters], een half huis, bestaande uit keuken, kamer, zolder, kelder en stallen, met de halve mesthof, koolhof en halve weide, gelegen bij de kerk van Hoensbroek genaamd "de platz", grenzend aan Jan van Oppen en het wederdeel.
Het geheel werd verkocht voor 470 gulden zonder korting op de lasten.[4]
Gehuwd met Joannes RUIJTERS, begraven op 14 maart 1725 te Hoensbroek, maritus Anna Heuschen.

 • 9. Gertrudis Beissen, gedoopt op 11 januari 1660 te Klimmen (getuige(n): Andreas Jongen, Maria Sloertz), overleden op 22 februari 1733 te Spaubeek op 73-jarige leeftijd.

Gehuwd met Gisbertus CREMERS, overleden 25 november 1730 te Schinnen.

II.7 Reinerus BIESSEJANS alias Beissen, gedoopt op 25 augustus 1624 te Hoensbroek (getuige(n): Joannes Essers ter Linden, Helena e.v. Antonius Loenis), zoon van Reinerus BIESJANS (zie I.1) en Catharina ENGELEN.
Gehuwd voor de kerk op 28-jarige leeftijd op 29 april 1653 te Klimmen (getuige(n): Henricus Beissen, Eva Sangen). Reinerus Beissen en Ida Vreulinx met Ida VREULINX.
Uit dit huwelijk:

 • 1. Reinerus (zie III.16).
 • 2. Catharina, gedoopt op 14 mei 1656 te Hoensbroek (getuige(n): Henricus Eijmael, Catharina Hubrechts), achternaam moeder Haenen!, begraven op 13 januari 1717 te Hoensbroek op 60-jarige leeftijd.

Hypothetische relatie op basis van kinderen met namen Renerus en Ida
Verder blijkt dat zij en haar echtgenoot land hadden "in het mousveldje" waar ook haar (vermeende) broer Reinerus gegoed was.
Gehuwd voor de kerk op 28-jarige leeftijd op 20 januari 1685 te Hoensbroek met Leonardus DRIESSEN.

II.10 Antonius BIESJANS alias Biesen, gedoopt op 23 november 1629 te Hoensbroek (getuige(n): Herman Schnackers, Johanna Sloerts), zoon van Reinerus BIESJANS (zie I.1) en Catharina ENGELEN.
Gehuwd met Elisabeth SCHILLINX.
Uit dit huwelijk:

 • 1. Theodorus Biesen, gedoopt op 12 juni 1663 te Hoensbroek (getuige(n): Henricus Muters, Johanna Essers).
 • 2. Maria Biesen, gedoopt op 8 september 1666 te Hoensbroek (getuige(n): Adamus Daemen, Maria Biesen).


II.13 Henricus BIJESSEN alias Biesen, gedoopt op 13 januari 1635 te Hoensbroek (getuige(n): Rolandus Engelen, Anna Jongen), zoon van Reinerus BIESJANS (zie I.1) en Catharina ENGELEN.
Ondertrouwd op 22-jarige leeftijd op 12 mei 1657 te Heerlen (getuigen: Claes Heut, zwager van de bruidegom, Heijle Meijers, nicht van de bruid), Henderick Besen uijt het Honsbroek met Heijle van Kerckrade oock van daer gehuwd op 27 mei 1657 te Heerlen met Helena van KERCKRAE alias Steskens.
Uit dit huwelijk:

 • 1. Catharina, gedoopt op 31 januari 1657 te Hoensbroek (getuige(n): Petrus Vaesen (?), Anna Bou..(?)), moeder: Helena van Kerckrae.
 • 2. Johanna, gedoopt op 18 augustus 1660 te Hoensbroek (getuige(n): Joannes van Elderen, Johanna Schillinx), moeder: Helena a Kerckrae.
 • 3. Catharina, gedoopt op 28 juni 1663 te Hoensbroek (getuige(n): Mathias en Cecilia Jongen), moeder: Helena Steskens.
 • 4. Helena, gedoopt op 22 september 1667 te Hoensbroek (getuige(n): Henricus Frederix, Catharina Jongen), moeder: Helena Steskens.
 • 5. Joannes, gedoopt op 12 oktober 1670 te Hoensbroek (getuige(n): Arnoldus Maes, Catharina van Eemael), moeder: Helena Steskens.


Generatie III

III.3 Joannes BIJESSEN alias Biesen, gedoopt op 20 januari 1647 te Hoensbroek (getuige(n): Daem Haen, Steven Essers), overleden op 21 oktober 1701 te Schinnen op 54-jarige leeftijd. Joannes van de Biesen villicus in de Hegghe, zoon van Matthias BIESJANS (zie II.2) en Maria MEIJERS.
Op 13 mei 1686 verkochten Houb Houben en Areth Bonten aan Jan Biessen, gehuwd met Meijken Baghbier, hun tweederde delen van het huis met stallen, schuur, plaats en koolhof, groot 40 kleine roeden, gelegen in de Hegge, zoals geërfd van hun (schoon)vader, voor 233 gulden.
Deze koop was zonder wettelijke registratie door Jan Biessen gedaan tijdens zijn eerste huwelijk met Meijken Bonten. Toen had hij ook al 33 gulden betaald.
Jan Biessen en zijn tweede echtgenote spraken met Houb Houben en Areth Bonten af dat de aangekochte delen bestemd waren voor de voorkinderen Catharina en Maria Biessen, die immers al via hun moeder het andere derde deel verkregen hadden.
Wel moesten dan de (toekomstige) kinderen van Jan Biessen en Meijken Packbier 200 gulden uitbetaald krijgen die door hun ouders waren betaald.
Mochten er geen kinderen geboren worden, dan mochten zij volstaan met 100 gulden, te betalen aan de erfgenamen na dood van hun vader en stiefmoeder, die wel hun leven lang het vruchtgebruik van het huis mochten behouden.
Verder werd nog afgesproken dat, indien Jan Biessen op de plaats een nieuw huis zou bouwen zonder het oude huis te slopen, dat dan het nieuwe huis aan zijn nakinderen zou toevallen of, bij een kinderloos huwelijk, aan de erven van zijn tweede echtgenote de helft van de nieuwbouw.
Het verkochte huis, afkomstig van Jasper Bonten, was belast met 600 gulden aan juffrouw Lansweert van Maastricht. Derhalve was ieder deel belast met 200 gulden, waarvoor zij met hun onder Hegge gelegen goederen borg stonden. Op 15 mei 1686 verklaarde Areth Bonten dat Jan Biessen hem 200 gulden had overhandigd.
[5]
Gehuwd (1) voor de kerk op 28-jarige leeftijd op 5 februari 1675 te Schinnen met Maria BONTEN, overleden op 13 mei 1685 te Schinnen, dochter van Jasper BONTEN.
Gehuwd (2) voor de kerk op 38-jarige leeftijd op 4 oktober 1685 te Schinnen (getuige(n): edele heer Adamus Reinerus Schellarts, Anna Lowijs Rijsack) met Maria PACKBIER, overleden op 3 september 1724 te Schinnen. Maria Pacbiers vidua Petri Bijssen ex Heck.
Uit het eerste huwelijk:

 • 1. Catharina Biesen, gedoopt op 6 november 1675 te Schinnen (getuige(n): Tilmanus Pricken voor Ida Biesen, Helena Meijers voor Margareta Bonten), overleden op 24 februari 1695 te Schinnen op 19-jarige leeftijd Catharina Biessens filia
 • 2. Maria Biesen, ca. 1678 (geschat), overleden op 17 februari of maart 1742 te Schinnen Maria Biessen vidua Absalon Kisters ex Heck.

Gehuwd voor de kerk op 4 februari 1700 te Schinnen met de 21-jarige Absalon KISTERS, gedoopt op 19 november 1678 te Schinnen (getuige(n): Michael Kisters, Anna Winckens), overleden op 3 augustus 1708 te Schinnen op 29-jarige leeftijd per tonitra in campo dolens quaerere fructus [door bliksem getroffen in het veld bij het verzamelen van gewassen]; ex Hegghe, zoon van Michael KUSTERS en Paschasia DEMAECKER.
Uit het tweede huwelijk:

 • 3. Joanna Biesen, gedoopt op 19 februari 1687 te Schinnen (getuige(n): Franciscus Fransen, Maria Biesen).

Gehuwd voor de kerk op 19-jarige leeftijd op 11 januari 1707 te Schinnen (getuige(n): Petrus Erckens, Elisabeth Daemen e.a.) met Henricus SWINNEN.

 • 4. Gertrudis Biesen, gedoopt op 22 april 1689 te Schinnen (getuige(n): Hubertus Houben, Gertrudis Biesen).
 • 5. Matthias van Biesen, gedoopt op 16 maart 1691 te Schinnen (getuige(n): Joannes Pricken namens Christianus van Biesen, Gertrudis Bonten namens Barbara Backbier).


III.5 Simon BISSENIAN alias Biessen, gedoopt op 21 september 1649 te Klimmen (getuige(n): Arnoldus Maes, Maria Cloetz), begraven op 15 maart 1708 te Hoensbroek op 58-jarige leeftijd, zoon van Matthias BIESSEJANS (zie II.2) en Maria MEIJERS.
Bevolkingslijst Hoensbroek ca. 1695: Simon Biessen met sijn heusvrouwe Meicken Didderen met drij kinder met namen Marij Biessen Matthis Biessen ende Jan van Houtem[6]
Op 13 februari 1696 beleenden Daem Haen, gehuwd met Catharina Bonten, Frans Francken, ongehuwd, en Jan Snijders, gehuwd met Helena Haen, aan Simon Biessen, gehuwd met Meijken Diederen, 120 kleine roeden land achter Kouvenrade, grenzend aan Lens Vleugels en land van de Nieuwenhof, hoofdzijden de weide van Peter Beckers en de Nieuwenhof, voor 20 en een kwart pattacon, inlosbaar na twaalf jaar.[7]
Op 10 oktober 1699 verscheen Jan van Houthem, ongehuwd en naar eigen zeggen 23 jaar oud, bijgestaan door oom Gercken van Houtem voor de schepenbank Hoensbroek.
Om alle onenigheid en strijd uit te sluiten tussen hem en de nakinderen van zijn moeder Meijcken Diederen en Simon Biessen maakte hij afspraken met Simon Biessen, zoals zijn grootvader en grootmoeder altijd goed hadden gevonden.
Jan van Houtem zou na de dood van zijn moeder alle patrimoniale goederen behouden, afkomend van zijn vader Hendrick van Houtem of via de bloedverwanten van zijn vader aan hem toevallend.
De goederen afkomstig van zijn moeder, als ook wat er tijdens het tweede huwelijk verworven was, zou hoofdelijk gedeeld worden, uitgezonderd twee zillen land die uitsluitend voor zijn halfbroers en halfzusters zouden zijn.
Een zil lag op het Hommertervoetpad, grenzend aan Thijs Cloots, de ander zil op de Wijnweg naast de Nieuwenhof.
Simon Biessen stond toe dat Jan van Houtem deze afspraak mocht herroepen bij het bereiken van zijn meerderjarigheid (25 jaar).[8]
In een overzicht van de paarden binnen het markiezaat Hoensbroek, opgemaakt 7 juni 1701, stond Simon Biessen vermeld met "een swart henxt aftants, een stout oudt 4 [jaar][9]
Op 4 februari 1705 verkocht Simon Biesen, gehuwd met Maria Diederen, op basis van een op 1 oktober 1704 voor deleenhof Valkenburg gemaakte afspraak, aan de weduwe Weustenraedt 66 kleine roeden beemd, grenzend aan de weduwe Weustenraedt en Jan Meijers, hoofdzijden de Meulenbeek en voornoemde weduwe, voor 25 pattacons.
De beemd was belast met een halve kapoen in de hof van Matthijs Biessen.[10]
Op 27 december 1707 verklaarde Simon Biesen, gehuwd met Meijken Diederen 200 gulden tegen 5% geleend te hebben van Maria Barbara Fransen.[11]
Gehuwd voor de kerk op 35-jarige leeftijd op 15 februari 1685 te Hoensbroek met Maria DEDEREN, begraven op 8 juni 1723 te Hoensbroek. Maria Diederen vidua Simon Biesians
{Zij was eerder gehuwd op 25 november 1676 te Hoensbroek met Henricus van HOUTEM}
Meicken Dederen was universeel erfgenaam van haar zoon Jan van Houtem die op 28 december 1702 te Freiburg na een korte ziekte was overleden.
Hij was op dat moment kamerdienaar en reisknecht van obrist (overste) Arnold Conrard von Kirberins, commandant van het Hildesheimer regiment.
Zijn testament, twee dagen voor zijn dood opgesteld [de opsteller noemt hem Johan von Hulten], werd op 7 januari 1708 gerealiseerd voor de schepenbank Hoensbroek.[12]
Op 20 augustus 1712 verklaarde Maria Diederen, weduwe Simon Biesen, bijgestaan door zoon Mathijs Biesen en schoonzoon Math. Haenraets, gehuwd met Maria Biesen, 100 gulden tegen 5% geleend van Johan Gerard Limpens, schout van Alsdorf en gehuwd met Anna Agnes Wuestenraet.
Voor deze lening, aangegaan om haar lasten te betalen, borgde zij met:
a) anderhalve zil land achter Kouvenrade, grenzend aan de Nieuwenhof en de weduwe Lins Vleugels, hoofdzijde de voerweg;
b) een zil land achter de Bresser, grenzend aan Jacob Penders en Helena Gruls, hoofdzijde het wijerland.
Zij ondertekende, net als haar zoon en schoonzoon, de akte met haar naam.[13]
Op 6 juli 1716 verkocht Maria Didderen, weduwe Simon Biessen, bijgestaan door zoon Mathijs Biessen en schoonzoon Mathijs Haenraets, aan Andreas Rietraedt, gehuwd met Cecilia Habets, 55,5 kleine roeden akkerland in de Deel onder Hoensbroek, grenzend aan Lenaerdt Stijffs, kapellanieland en de koper zelf. hoofdzijde Nelis Kleintiens en uitschietend op de vloedgraaf.
Het geheel werd verkocht voor twintig pattacons.[14]
Op 9 maart 1717 verkochten Trijn en Griet Cremers, ongehuwd, aan Maria Diederen, weduwe Simon Biessen, ca. 50 kleine roeden akkerland nabij de Akerweg, grenzend aan de Nieuwenhof, hoofdzijden Jan Eijmael en de koopster, voor dertien pattacons en drie schillingen.
Het land was belast met tweederde van een kwart kapoen aan het huis Hoensbroek.
Mathijs Biesen trad op namens zijn moeder en liet de akte op 6 februari 1724 realiseren.[15]
Op 5 april 1717 verkocht Maria Dederen, weduwe Simon Biessen, bijgestaan door zoon Mathijs Biessen en schoonzoon Mathijs Haenraets, aan Lins Debije, gehuwd met Meijken Bruls, 57 kleine roeden land aan de Hommertergats onder Hoensbroek, grenzend aan Lenaert Stijffs en de weduwe Thijs Cloots, hoofdzijden de Aldenhof en de weg naar de Hommertergats, voor 57 gulden.[16]
Uit dit huwelijk:

 • 1. Maria Biesen, gedoopt op 6 oktober 1686 te Hoensbroek (getuige(n): Simon Meiers, Johanna Biesen), begraven op 3 juni 1723 te Hoensbroek op 36-jarige leeftijd. Maria Biessjans vidua Matthiae Haenraedt.

Ondertrouwd te Heerlen op 17 januari 1711 Matthijs Haanraats jm aan de Heerler Heij met Marij Beessen geboortig uit het Honsbroek; 8 februari 1711 losbrief, gehuwd voor de kerk op 24-jarige leeftijd op 12 februari 1711 te Hoensbroek met Mathias HAENRAETS.

 • 2. Agnes, gedoopt op 14 maart 1688 te Hoensbroek (getuige(n): Matia Biesian, Sebastianus Giellen), naam vader niet genoemd, jong overleden.
 • 3. Mathias (zie IV.8).
 • 4. Agnes Biesen, gedoopt op 5 juli 1691 te Hoensbroek (getuige(n): Christianus van Eemael, Maria Haenrats), jong overleden.


III.16 Reinerus BISSENJANS alias Biesjans, gedoopt op 21 maart 1654 te Klimmen (getuige(n): Gerardus Offermans, Barbara in den Peutters), overleden op 18 juni 1733 te Beek op 79-jarige leeftijd, viduus, zoon van Reinerus BIESJANS (zie II.7) en Ida VREULINX.
Op 12 maart 1688 verkochten Jan Sijen en Gercken Robens als voogden van de kinderen van Jan Kempeners, 150 kleine roeden huis en hof te Geverik, grenzend aan Gercken Soghen en Gercken Martens, aan Reiner Bijesen, gehuwd met Jenne Houpperts, voor 43,5 stuiver per kleine roede.
Het geheel was belast met drie vaten rogge aan heer de Quade en een vat aan Aldenbiessen.[17]
Op 26 april 1699 trad Reiner Biessen samen met Jan Penris van Keutelrade op als voogd van de kinderen van Eutien Hoppars en wijlen Helger Helgers.[18]
Op 20 februari 1702 leende Reiner Biesjans, man en voogd van Johanna Hoppens, 100 gulden tegen 5% van Isabella Frambach "geestelijke dochter", en stelde tot onderpand anderhalve morgen en tien kleine roeden weiland binnen Geverik, grenzend aan Helger Helgers en Maastrichter erven.[19]
Gehuwd met Joanna HOPPERTS, gedoopt op 8 juni 1656 te Beek (getuige(n): Theodorus Sorghen, Cornelia e.v. Christianus Aelberts), overleden op 18 januari 1715 te Beek op 58-jarige leeftijd, dochter van Hubertus HOPPERTS en Margaretha PENDERS (Penris).
Uit dit huwelijk:

 • 1. Hubertus (zie IV.11).
 • 2. Ida, gedoopt op 9 oktober 1689 te Beek (getuige(n): Mattheus Lemmens, Maria Limpens), achternaam vader niet ingevuld.

Op 23 februari 1747 maakten Hendricus Tonné en Ida Beesjans, wonend te Geverik onder Beek, ten overstaan van notaris Lambermont uit Elsloo, hun testament.
Het echtpaar had geen nakomelingen en maakte een testament op de langstlevende.[20]
Ondertrouwd op 17 september 1735 te Beek. Henderijck Tonne jongeman alhier van Beek met Ida Beesjans jongedochter van Geverik, gehuwd voor de kerk op 45-jarige leeftijd op 2 oktober 1735 te Beek met Henricus TONNEAUX.

 • 3. Reinerus BIESMANS, gedoopt op 13 februari 1693 te Beek (getuige(n): Jan Bours, Petien Streulen), zoon van Henricus! Biesmans en Johanna Hopperts.
 • 4. Margaretha Bissermans, gedoopt op 25 oktober 1696 te Beek (getuige(n): Joannes Penris, Oda Hopperts), dochter van Reinerus Bissermans en Joanna Hopperts.


Generatie IV

IV.8 Mathias BIESSEN, gedoopt op 15 januari 1690 te Hoensbroek (getuige(n): Wilhelmus Haen, Cornelia Schoemackers), begraven op 15 juli 1767 te Hoensbroek op 77-jarige leeftijd, zoon van Simon BIESSEN (zie III.5) en Maria DEDEREN.
Op 13 maart 1717 verkocht schepen Tosses voor een niet-aflosbare erfpacht van zes vaten rogge jaarlijks aan Mathijs Biessen, ongehuwd, een bunder en 35 kleine roeden land, genaamd "grieben driesch" onder Hoensbroek, grenzend aan de weg naar de Butting en Werner Rietraet, hoofdzijden de weduwe Simon Biessen en de weg naar Terveurt.
De pacht moest jaarlijks betaald worden aan de kerk van Hoensbroek.[21]
Op 3 november 1725 verkocht Math. Kerckhoffs, rentmeester van de markies van Hoensbroek, aan Matthijs Biessen, gehuwd met Catharina Beckers, een zil land in het Wijerland, grenzend aan Steven Haen en Linnert Eijmael, voor 22 stuivers per kleine roede.
Ook verkocht hij aan Matthijs Biessen twee bunder en dertien kleine roeden uit hetzelfde Wijerland, grenzend aan Wijnand la Haij en het voetpad, voor 15 stuivers per kleine roede.[22]
Op 20 oktober 1749 verkocht Dirck Severens, gehuwd met Maria Stijfs, aan Matthijs Biessen, gehuwd met Catharina Beckers, 101,5 kleine roeden akkerland op de Grub onder Hoensbroek, grenzend aan de koper en Peter Vranck, hoofdzijde de grub en de koper, voor 28 stuivers per kleine roede en een vet varken.[23]
Op 12 april 1754 ruilden Matthijs Biessen, gehuwd met Catrijn Beckers, en Dirck Severens, gehuwd met Marie Stijffs, onroerende goederen.
Biessen gaf 143 kleine roeden weiland "aen den sant" onder Hoensbroek, grenzend aan de weduwe Arnold Daniels en de weg naar de Muijsberg, hoofdzijden Joannes Eijmael en de dorpstraat.
In ruil kreeg hij 101,5 kleine roeden akkerland op de Grubbe onder Hoensbroek, grenzend aan Biessen zelf en Peter Vranck, hoofdzijde de weg en Biessen zelf.[24]
Op 25 maart 1763, ten overstaan van notaris Hupkens te Maastricht, verklaarde Peter Bocken, gehuwd met Catharina Biesen, enkele dagen eerder 200 gulden ontvangen te hebben van J.C.S. de Limpens, drossaard van Mechelen en Opgrimbie en gehuwd met M.B.C. S. Ferrier.
Daar kwam ter plekke 800 gulden bij en binnenkort nog 300 gulden.
Over het bedrag zou hij 4% rente betalen.
Hij toonde een schriftelijke permissie van zijn schoonvader Mathias Biessen, waarin hij toestemming gaf om het kindsdeel van zijn dochter te verhypothekeren.
Ook zijn zwager Joannes Biessen gaf toestemming.
De akte werd op 16 augustus 1763 gerealiseerd voor de schepenbank Hoensbroek.[25]
Op 26 november 1768, ten overstaan van notaris Hupkens te Maastricht, verkocht Peter Bocken van Wolfhagen omder Schinnen, gehuwd met Catharina Biessen, aan Gulielmus Rietraet, burger en koopman van Maastricht en gehuwd met Catharina van Gulpen, het erfdeel van zijn echtgenote, door zijn schoonouders Matthijs Biessen en Catharina Beckers nagelaten en op 22 oktober 1767 ten overstaan van landmeter C. Klinckenbergh onder lot A toebedeeld.
a) 300 kleine roeden uit een groter stuk, gelegen op de Akerweg, grenzend aan de heide en Joannes Biessens;
b) 102 kleine roeden achter de Bresser, grenzend aan Machiel Halmans en Corst Bruls, hoofdzijde de weg;
c) 100 kleine roeden op de Akerweg, grenzend aan Peter Degens en Martinus Rutten, belast met zes koppen rogge aan de pastorie van Hoensbroek.
Iedere kleine roede werd verkocht voor 30 stuivers, in totaal 753 gulden, waarvan 40 gulden in mindering voor de roggepacht.
De goederen waren bezwaard met 1300 gulden, waarvoor de koper gevrijwaard werd.
Zijn schoonmoeder had gerenuntieerd op haar tocht op voorwaarde dat de kinderen haar zouden onderhouden.
Joannes Biessen, gehuwd met Elisabeth Aelmans, zwager van Peter Bocken, was eveneens aanwezig en garandeerde samen met zijn zwager de wettige overdracht en de gemaakte afspraken.[26]
Gehuwd voor de kerk op 30-jarige leeftijd op 16 oktober 1720 te Hoensbroek met Catharina BECKERS, na 15 juli 1767.
Uit dit huwelijk:

 • 1. Maria, gedoopt op 10 september 1721 te Hoensbroek (getuige(n): Joannes Beckers, Maria Biessen), overleden op 19 januari 1761 te Schinnen op 39-jarige leeftijd.

Gehuwd voor de kerk op 25-jarige leeftijd op 6 juli 1747 te Hoensbroek met Petrus VLEUGELS, 26 jaar oud, gedoopt op 11 augustus 1720 te Nuth (getuige(n): Matthias Baggen, Maria Roox), zoon van Joannes VLEUGELS en Maria SMEETS.

 • 2. Joannes (zie V.3).
 • 3. Catharina, geboren ca. 1727.

Gehuwd voor de kerk op 8 juni 1755 te Hoensbroek met Petrus BOCKEN, geboren ca. 1728, zoon van Petrus BOCKEN en Elisabeth DEBETS.

 • 4. Maria Cornelia, gedoopt op 22 december 1730 te Hoensbroek (getuige(n): Christianus Beckers, Maria Speghts).
 • 5. Mathias, gedoopt op 14 september 1732 te Hoensbroek (getuige(n): Andreas Rietraedt namens Joannes Haenraedt, Anna Pappertz).
 • 6. Mathias, gedoopt op 21 september 1733 te Hoensbroek (getuige(n): Andreas Rietraedt namens Matthias Beckers, Maria Knoren).
 • 7. Cornelia, gedoopt op 3 maart 1736 te Hoensbroek (getuige(n): Wilhelmus Palmen, Maria Beckers namens haar zus Cornelia), overleden op 30 april 1809 te Schinveld op 73-jarige leeftijd.

Gehuwd voor de kerk op 25-jarige leeftijd op 27 september 1761 te Amstenrade met Joannes HERINGS, 24 jaar oud, gedoopt op 2 maart 1737 te Schinveld, overleden op 11 oktober 1781 te Schinveld op 44-jarige leeftijd, zoon van Henricus HERINGS en Mechtildis SCHERPENSEEL.

IV.11 Hubertus BIESJANS, gedoopt op 9 juni 1686 te Beek (getuige(n): Andreas ex Weerdt, Anna Hopperts), achternaam vader niet ingevuld, overleden op 7 december 1746 te Nuth op 60-jarige leeftijd, zoon van Reinerus BIESJANS (zie III.16) en Joanna HOPPERTS.
Op 6 oktober 1731 kocht Houb Biesjans van Willem Houtbeckers 54 kleine roeden land op de Distelendriesch, 40 kleine roeden minus zeven voet land in de wenarts, oostwaarts Jan Weustenraedt, en ten slotte 128 kleine roeden land op de Hoogengraaf, oostwaarts aan Gerken Janssen en westwaarts aan Joannes Horsmans grenzend, elke kleine roede voor een bedrag van 23 stuivers.[27]
Op 8 oktober 1731 verkocht Houb Biesmans, met volmacht van zijn vader Reijner Biesmans en zijn zus Ida Biesmans, verstrekt op 22 april, aan Matthijs Bruls, ongehuwd, 205,5 kleine roede land en koolhof in zes verschillende percelen "int mousveltje", zoals vermeld in het lot, met het recht van overpad met mest- en oogstkar, voor 200 gulden en twee schapen, te kiezen uit veertien goede schapen.
Het geheel was belast met 3,5 kop haver aan huis Hoensbroek op een halve morgen in het Lemmen Vernaus en Jan Haseliersleen en de plicht om vier dagen te helpen bij overlijden van de keurhouder.[28]
Op 19 oktober 1733 leenden Houb Biesjans, gehuwd met Johanna Canisius, en zijn schoonmoeder Elisabeth Goessens, weduwe van Willem Canisius, 200 gulden tegen 5% van de Proviseurs van de armen van Nuth. Tot onderpand dienden:
a) huis, hof en weide aan de Molenweg te Nuth, groot 150 kleine roeden
b) 150 kleine roeden weiland, genaamd Krekelweide, gelegen aan de Molenweg en grenzend aan Joannes Janssen en de weduwe Maes Maessen
c) 70 kleine roeden land op de Gijsberg aan het voetpad naar Grijzegrubben, tussen Claes Frijns, Joannes Janssen en de Domeinen
d) een morgen land aan het peulken, grenzend aan juffrouw Canisius, de erven Jan Curffs, Nijst Aloffs en Claes Frijns
Met het geld werd ter plekke een openstaande rekening van 300 gulden afgelost aan de erven Lemmen Loijen. Joannes Meiers, gehuwd met Margaretha Warrimon, nam het geld in ontvangst.
Een kwitantie werd op 13 oktober 1780 door Willem Biesjans overlegd als bewijs van aflossing van de gehele schuld.[29]
Op 23 oktober 1734 kocht Houb Biesjans, gehuwd met Joanna Canisius, van Peter Meulenberg, gehuwd met Barbara Horsmans, en Dirk Bemelmans, inwoners van Schinnen en handelend als voogden voor de kinderen van Maria Bemelmans, weduwe van Laurens Horsmans, 130 kleine roeden land op de schavernach, grenzend aan de weduwe Mathijs Roex, Claes Frijns en Claes Nicolai, voor 17 stuivers per kleine roede.[30]
Op 4 september 1741 verscheen voor notaris Lambermont te Elsloo Houb Biesjans uit de heerlijkheid Nuth "drie uren van hier gelegen". Hij verkocht 91,5 kleine roede akkerland gelegen te Geverik onder de bank Beek "achter de erfgenamen Hermen Haesen", grenzend aan de weduwe Lins Streulen en Hendrick Tonnen, voor 101 gulden aan Joannes Pendris.
Verder werd vermeld dat indien Hendrick Tonnen zijn bouwland wederom in weiland zou omzetten, dat hij dan de "drift" over zijn eigen erf moest maken zonder de koper tot last te zijn.[31]
Volgens het repertorium van notaris Lambermont uit Elsloo werd in 1733 een akte opgesteld voor Hubert en Ida Biesjans. Helaas zijn de stukken van notaris Lambermont uit de periode 1730-1739 onvindbaar.
Ondertrouwd op 23 juli 1712 te Beek, bruidegom van Geverik, gehuwd voor de kerk op 26-jarige leeftijd op 6 augustus 1712 te Beek (getuige(n): Joannes Lenars, Anna Ganders) met Joanna CANISIUS, 24 jaar oud, gedoopt op 24 mei 1688 te Nuth (getuige(n): Maximiliaan Schepers namens Petrus Slangen, Catharina Hamers e.v. Maximiliaan Schepers), overleden op 7 januari 1751 te Nuth op 62-jarige leeftijd, dochter van Wilhelmus CANISIUS (Huntgens), secretaris van de schepenbank Nuth, en Elisabeth GOOSSENS.
Uit dit huwelijk:

 • 1. Ida, gedoopt op 24 juli 1713 te Nuth (getuige(n): Wilhelmus Schepers namens Bartholomeus Helgers, Ida Biesjans), overleden op 26 maart 1732 te Nuth op 18-jarige leeftijd, caelebs ex Nuth.
 • 2. Wilhelmus (zie V.13).
 • 3. Joanna, gedoopt op 17 maart 1720 te Nuth (getuige(n): Reinerus Biesenjans, Aleida Praets), overleden op 4 juli 1742 te Nuth op 22-jarige leeftijd.


Generatie V

V.3 Joannes BIESSEN, gedoopt op 30 april 1723 te Hoensbroek (getuige(n): Joannes Beckers avunculo proles, Anna Heuschen uxore Joannis Ruijters), zoon van Mathias BIESSEN (zie IV.8) en Catharina BECKERS
Op 11 februari 1768 [er staat ten onrechte 1758] verkocht Joannes Herinx, gehuwd met Cornelia Biessen, aan zijn Joannes Biessen, gehuwd met Lijsbet Aelmans:
a) zijn deel in huis, stallen, koolhof en weide te Kouvenrade onder Hoensbroek, groot 298 kleine roeden, grenzend aan de koper en heer Rietraet van Maastricht, hoofdzijden de straat en Peter Bocken, belast met drie vaten rogge aan de kerk van Hoensbroek;
b) 72 en een kwart kleine roede land aan het Overbroek in het maandagsveld, grenzend aan dekoper en Leonard Senden, hoofdzijden Willem Daemen en Libinus Conings;
c) 170 en een kwart kleine roedeaan de Heisterberg, grenzend aan de koper en Weren Vleugels, hoofdzijden Corst Bruls en Joannes Vleugels.
Het geheel werd verkocht voor 300 pattacons of 1200 gulden zonder korting op de lasten.[32]
Op 6 april 1768 verkocht Peter Bocken, gehuwd met Catharina Biessen, zijn deel in het huis tot Kouvenrade onder Hoensbroek, zoals bij deleing toegevallen, met weide, bouwplaats en beemd, groot 232 kleine roeden, grenzend aan dekoper en de erven van de Nieuwenhof, hoofdzijde de weg, belast met een half vat rogge aan de kapelanie.
Verder verkocht hij nog 168 kleine roeden land in het Heelderveld te Treebeek, grenzend aan Peter Roosenboom en de gewande van der Eijck, hoofdzijde de koper.
Hij verkocht het geheel voor 1078 gulden aan Joannes Biessen, gehuwd met Maria Elisabeth Aelmans[33]
Op 23 november 1768 verklaarde Joannes Biessen dat hij de last van 1300 gulden, staande op de door zijn zwager Peter Bocken aan hem verkochte goederen, had overgenomen.
Tot onderpand stelde hij het huis met weide te Kouvenrade, nu geheel aan hem toebehorend, groot twee bunder en 28 kleine roeden, alsmede 180 kleine roeden land op de Akerweg, grenzend aan de weduwe Stassen en de weduwe Willem Vleugels, hoofdzijden Hubert Alofs, Andries Rietraedt en de weg.
In de marge van de akte werd aangetekend dat op 18 juli 1794 op de lening 600 gulden was afgelost.[34]
Op 28 februari 1769 verkocht Joannes Heerings, gehuwd met Cornelia Biessen, aan zijn zwager Joannes Biessen, gehuwd met Marije Lijsabet Aelmans, de volgende onroerende goederen:
a) 142,5 kleine roeden land "aen amstenraedt", grenzend aan de koper en de Akerweg, hoofdzijden de wijenweg en de weduwe Vleugels;
b) 126 kleine roeden land op de Grubbe, grenzend aan de koper en Houbert alofs, hoofdzijden de weduwe Vleugels en de weg;
c) 116 kleine roeden land op de Ackerweg, grenzend aan de koper en Peter Vleugels, hoofdzijde de Ackerweg en Wernerus Vleugels;
d) 83 kleine roeden achter de moeshof van de koper, grenzend aan Houbert Aloffs en Joannes Hoen, hoofdzijden Houbert Aloffs en de moeshof.
Elke kleine roede werd verkocht voor twee gulden, ter plekke betaald en middels geschreven kwitantie vastgelegd.[35]
Op 28 februari 1775 verkocht Peter Lorens Vleugels, gehuwd met Jenne Kusters, aan Joannes Bijessen, gehuwd met Elisabeth Oelmans, 94 kleine roeden akkerland op de Grubbe onder Hoensbroek, grenzend aan Weren Vleugels en Matthias de Bije, hoofdzijde Joannes Bijessen en de weg, voor 34 pattacons.
Het geheel was belast met zeven koppen rogge aan de kosterij van Hoensbroek.[36]
Op 30 juli 1787 verkocht Peter Laurens Vleugels, weduwnaar Joanna Kusters, wonend te Schinnen, bijgestaand door zijn kinderen, aan Joannes biessen, gehuwd met M.E. Aelmans, 185 (bij meting 180) kleine roeden land "op de seven sillen" binnen Hoensbroek, grenzend aan de weduwe Andries Rietraet en Jan Heuschen, hoofdzijde de koper en Leonard Ritzen, belast met vijf koppen rogge aan de pastorie van Hoensbroek, voor 61 stuivers per kleine roede.
Tevens verkocht hij aan Joannes Biessen 150 (bij meting 152) kleine roeden beemd binnen Hoensbroek, grenzend aan de weduwe Andries Rietraet en de koper, hoofdzijde Matthijs de Bije, belast met een vat rogge aan de pastorie van Hoensbroek, voor twee gulden en zes stuivers per kleine roede.[37]
Op 11 november 1785, ten overstaan van notaris Crahaij, leende Joannes Biessen, inwoner van Hoensbroek en gehuwd met M. Elijsabeth Aalmans, 600 gulden tegen 5% van Anna Tullenaers van Maastricht.
Tot onderpand stelde hij 244 kleine roeden land op deGrubbe onder Hoensbroek, grenzend aan de grubbe en de weduwe L. Ritzen, hoofdzijde de Hommerterweg, als hoogstbiedende [ voor 57 stuivers per kleine roede; zie 531] op 16 oktober 1785 gekocht van de markies van Hoensbroek. Verder borgde hij nog met 600 kleine roeden land op de Ackerweg onder Hoensbroek, grenzend aan de weduwe Haen en Joannes Meents, hoofdzijden Joannes Bours en de Ackerweg.[38]
In het overzicht van de bevolking van Hoensbroek uit 1796 staan te Kouvender onder nr.305 t/m 309 vermeld: Jan Biessen, 73, landbouwer, met echtgenote Marie Elisabeth Aelmans, 66, zoon Mathijs Biessen, 25, knecht, schoonzoon Renier Custers, 32, landbouwer en diens echtgenote Maria Catharina Biessen, 34..[39]
Gehuwd voor de kerk op 37-jarige leeftijd op 9 juni 1760 te Hoensbroek met Elisabeth AELMANS, 29 jaar oud, gedoopt op 29 juni 1730 te Hoensbroek, overleden op 15 maart 1805 te Hoensbroek op 74-jarige leeftijd, dochter van Joannes AELMANS en Catharina STIJFFS.
Uit dit huwelijk:

 • 1. Maria Catharina, gedoopt op 30 mei 1761 te Hoensbroek (getuige(n): Arnoldus Rietraet namens Matthias Aelmans, Catharina Beckers, grootmoeder van vaderskant), overleden op 11 april 1829 te Hoensbroek op 67-jarige leeftijd.

Gehuwd voor de kerk op 28-jarige leeftijd op 16 januari 1790 te Hoensbroek met Petrus Renerus CUSTERS, overleden op 25 augustus 1847 te Hoensbroek, zoon van Renier KUSTERS en Maria Catharina OTERMANS.

 • 2. Maria Josepha, gedoopt op 18 oktober 1763 te Hoensbroek (getuige(n): Mathias Biesjans, grootvader, Maria Aelmans).
 • 3. Maria Agnes, gedoopt op 14 juni 1766 te Hoensbroek (getuige(n): Petrus Vleugels, Maria Cnoren namens Maria Agnes Aelmans).
 • 4. Catharina Elisabeth, gedoopt op 13 februari 1768 te Hoensbroek (getuige(n): Jacobus Stijfs namens Godefridus Hoenen, Catharina Biesjans).
 • 5. Joannes Matthias, gedoopt op 27 april 1771 te Hoensbroek (getuige(n): Jacobus Stijfs namens Joannes Herings, Sophia Aelmans), overleden op 10 november 1838 te Hoensbroek op 67-jarige leeftijd.


V.13 Wilhelmus BIESJANS, gedoopt op 13 februari 1715 te Nuth (getuige(n): Wilh. Scheepers namens Joannes Goesens, Elisabeth Goesens (grootmoeder)), overleden op 30 juli 1787 te Nuth op 72-jarige leeftijd, zoon van Hubertus BIESJANS (zie IV.11) en Joanna CANISIUS.
Op 20 mei 1752 leende Willem Biesjans, gehuwd met Maria Windthaegen, 200 gulden tegen 5% van Joannes Didden, inwoner van Valkenburg en gehuwd met Helena Snackers, en stelde daartoe tot onderpand de volgende, onder Nuth gelegen, goederen:
a) huis, schuur, koeienstal en huiswei, groot 106,5 kleine roeden, grenzend aan Joannes Janssen, de Dorpstraat, de molenweg en de beek
b) 116 kleine roeden land op de Geijsberg, oostwaarts Nicolaas a Campo, westwaarts Joannes Janssen
c) 102,5 kleine roeden land op het Peulken, oostwaarts Joannes Curfs, westwaarts de weduwe Michiel Canisius
d) 50 kleine roeden land in de lat, grenzend aan de weduwe Houb Houben en Joannes Janssen
e) 18 kleine roeden moestuin langs de gewande van de Nuinhof, westwaarts grenzend aan Joannes Janssen
f) 132 kleine roeden land in de Krekelweide, oostwaarts Joannes Janssen en westwaarts Peter Houben
g) 130 kleine roeden land op de schavernae tussen Joannes Bruls, de weduwe Claes Nicolaij en Oury Lorty.[40]
Op 9 maart 1758 leende Willem Biesjans, gehuwd met Maria Winthaegen, 500 gulden tegen 5% van Joannes Daniel de Limpens, inwoner van Hoensbroek en gehuwd met Maria de Lambermont. Met dit geld loste hij onder andere de voornoemde lening van 200 gulden af. De hierboven beschreven goederen dienden tot onderpand.[41]
Op 9 maart 1759 kocht Willem Biesjans, gehuwd met Maria Winthaegen, van de ongehuwde Judith Janssen uit Nuth 57 kleine roeden weiland in de Krekelweide aan de Molenweg voor 36 pattacons, waarvan vijf pattacons naar de erven Peter Heijnen moesten gaan. Verder kocht hij van Leonard Hautvast, gehuwd met Elisabeth Janssen, 63 kleine roeden weiland, grenzend aan voornoemd stuk. Hiervoor zou hij in twee termijnen 33 pattacons betalen.[42]
Op 1 mei 1773 vond een goederenruil plaats tussen Andries Haenen en Joannes Philippus Winthagen van Schin op Geul, Lambert Elias van Valkenburg en Willem Biesjans van Nuth enerzijds en Catharina Beckers, weduwe Steven Huntjens en haar zonen Francis, Joannes en Chrisian Huntjens en schoonzonen Willem en Hedrik Pleumekers anderzijds.
De eerste partij gaf:
a) vier grote en vier kleine roeden weide te Ransdaal onder Schin op Geul, oostwaarts de erfgenamen Lemmen Winthagen, westwaarts voornoemde weduwe Steven Huntjens, belast met een half vat koren aan de pastorie van Valkenburg;
b) 118 kleine roeden land aan de Camp onder Klimmen, oostwaarts goederen van klooster Sint Gerlach, westwaarts de weduwe Steven Huntjens;
c) 44 kleine roeden land op de Hoelgracht onder Wijlre, oostwaarts erfgenamen Lemmen Winthagen, westwaarts Joannes Lieps;
d) 49 kleine roeden land in de Keel onder Wijlre, oostwaarts Peter Raemeckers, westwaarts erfgenamen Lendert Merckelbach.
In ruil gaf de tweede partij:
a) 63 kleine roeden land op de Weeberg, oostwaarts Peter Jacops, westwaarts Hendrick Habets;
b) 25 kleine roeden land in de Wolfsdel, oostwaarts Caspar Heuts, westwaarts pastorieland;
c) 30 kleine roeden land in het Opscheumerveld, oost -en westwaarts de notaris Wijnants, die ook deze akte opstelde.
Vanwege de meerwaarde hadden Lambert Elias en Willem Biesjans elk 194 gulden, 15 stuivers en twee oort ontvangen en zouden verder niet profiteren van de door de weduwe overgedragen goederen die naar hun twee genoemde zwagers zouden gaan en ook nog voor de meerwaarde vergoed werden.[43]
In het schatboek van Nuth, opgemaakt rond 1774, stond Willem Biesjans van Nuth geregistreerd voor twee bunders, drie morgen en 52 kleine roeden ploegbaar land, belastingwaarde 87 gulden en twaalf stuivers; drie morgen en 17 kleine roeden weiland, waarde 23 gulden en zestien stuivers; 24 kleine roeden moestuin, belast voor twee gulden en drie stuivers en 20 kleine roeden huis met een belastbare waarde van 15 gulden.[44]
Op 4 oktober 1780 kocht Willem Biesjans, gehuwd met Maria Windthaegen, van Peter Meijs, inwoner van Hulsberg en weduwnaar van Maria Wuesten, de navolgende goederen, allen onder Nuth gelegen:
a) 133,5 kleine roeden akkerland aan de Wijenweg tussen schepen Joannes Gorissen, Maria Anna Hautvast en drossaard Strens, voor 60 stuivers per kleine roede
b) 52,5 kleine roeden akkerland boven het Voorstercleef, genaamd het vleugelken, grenzend aan Claes Housteder, Godefridus Reijnders en de pastorie van Nuth, voor 60 stuivers per kleine roede
c) 93 kleine roeden akkerland in het Grijzegrubberveld aan de vaart, grenzend aan Joannes Wilhelmus Welters en Willem Coumans
d) 71,5 kleine roeden akkerland in het Grijzegrubberveld aan de achtbunder, grenzend aan Joannes Wilhelmus Welters, de weduwe Caspar Brants en Paulus Hautvast
e) 60 kleine roeden akkerland aldaar aan de Houwenasterweg, grenzend aan Joannes Wilhelmus Welters en de erven Anthoon Mertens.
Voor deze drie goederen betaalde hij per kleine roede 45 stuivers. De totale koopsom bedroeg 1068 gulden, tien stuivers en een oort en werd contant betaald.[45]
Op 13 oktober 1780 leende Willem Biesjans 800 gulden tegen 5% van Johan Wolter de Limpens, hoofdschout van Herentals, en stelde daartoe tot onderpand de volgende goederen:
a) 182 kleine roeden akkerland in de Schabbedellen, grenzend aan Joannes Meijs, de weduwe Joannes Curffs en Bartel Drummen
b) 100 kleine roeden akkerland op de Distelendriesch, grenzend aan Bartel Drummen en Joannes Meijs
c) 100 kleine roeden akkerland op de Achtbunder, grenzend aan Peter Spijckers, Arnold Bemelmans, de weduwe Joannes Frisschen en Joannes Wilhelmus Welters
d) 100 kleine roeden akkerland in de latte, grenzend aan Peter Houben, de erven Servaas Spijckers en de Bergerhof
e) 120 kleine roeden akkerland op de Brounsberg, grenzend aan Lambert Ackermans, Nicolaas Nicolai en de erven Wijnand Habets
f) 68,5 kleine roeden akkerland in de Baersgrubben, grenzend aan de erven Wijnand Habets, Leonard Smeets en Hermen Meijs
g) 128 kleine roeden akkerland op de Hoogengraaf, grenzend aan Mathias Frijns, Mevis Drummen en Mathias Bruls
h) 247 kleine roeden weiland, genaamd de Krekelweide, aan de molenweg, grenzend aan Hubertus Houben en Leonard Maes
i) 55 kleine roeden weiland aldaar aan de beek gelegen, grenzend aan secretaris Frissen en Willem Biesjans zelf
j) 33 kleine roeden moestuin nabij het Hemelrijck, grenzend aan de Nieuwhof, de weduwe Gelis van den Zaevel en Godefridus Reijnders.[46]
Op 7 februari 1781 leende Willem Biesjans, gehuwd met Maria Winthaegen, 400 gulden tegen 4,5% rente van J.W. Frissen, secretaris van Nuth, handelende in zijn functie van armenmeester. Tot onderpand dienden de goederen die hij op 4 oktober 1780 had gekocht.[47]
Genachting van 22 januari 1777: Willem Biesjans had op zondagochtend drank geschonken in zijn herberg.[48]
Gehuwd voor de kerk op 24-jarige leeftijd op 7 oktober 1739 te Nuth (getuige(n): Joannes Houben, Wilhelmus Janssen) met Maria WINTHAGEN, 28 jaar oud, gedoopt op 9 januari 1711 te Klimmen (getuige(n): Joannes Boumans, Maria Winthagen), overleden op 19 november 1792 te Nuth op 81-jarige leeftijd, dochter van Stephanus WINTHAGEN en Anna HAESEN.
Uit dit huwelijk:

 • 1. Johanna Maria, gedoopt op 16 mei 1740 te Nuth (getuige(n): Hubertus Biesjans (grootvader), Anna Windthagen), overleden op 3 december 1812 te Nuth op 72-jarige leeftijd.

Gehuwd voor de kerk op 24-jarige leeftijd op 24 oktober 1764 te Nuth met Mathias SLANGEN, 32 jaar oud, gedoopt op 26 januari 1732 te Nuth (getuige(n): Mathias Adrians (oom), Elisabeth Brandts), overleden op 3 februari 1808 te Nuth op 76-jarige leeftijd, zoon van Joannes SLANGEN en Ida ADRIANS.

 • 2. Anna, gedoopt op 25 oktober 1741 te Nuth (getuige(n): Stephanus Windthagen, Joanna Canisius).
 • 3. Maria Elisabeth, gedoopt op 1 december 1743 te Nuth (getuige(n): Henricus Tonnen, Joanna Canisius namens Maria Elisabeth Gossens), overleden op 23 juli 1815 te Nuth op 71-jarige leeftijd.

Op 20 februari 1771 verklaarde de vroedvrouw Catharina Weusten, weduwe Joannes Gijsen, voor notaris Peusens van Schinnen, dat zij ten huize van Willem Biesjans diens dochter had geholpen bij de geboorte van een zoon, waarvan Joannes, zoon van Servatius Spijckers van Tervoorst, de vader zou zijn.[49]
Op 14 februari 1771 werd te Nuth Joannes Biesjans gedoopt (getuige(n): Gerardus Goossens namens Joannes Philippus Winthaegen, Maria Winthagen), buitenechtelijk kind van Maria Elisabeth Biesjans.

 • 4. Ida Bisjans, gedoopt op 22 juli 1746 te Nuth (getuige(n): Lambertus Lenardts, Ida Bisjans).
 • 5. Wilhelmus Bisjans, gedoopt op 24 oktober 1748 te Nuth (getuige(n): Lambert Windthagen (oom), Anna Vaessen (tante)), overleden op 24 oktober 1748 te Nuth, 0 dagen oud.
 • 6. Hubertus Bisjans, gedoopt op 11 oktober 1750 te Nuth (getuige(n): Andreas Haenen, Margaretha Claessen), overleden op 16 augustus 1774 te Nuth op 23-jarige leeftijd, begraven op 18 augustus 1774 te Nuth.
 • 7. Jacobus, gedoopt op 10 februari 1753 te Nuth (getuige(n): Joannes Pricken (koster) namens Jacobus Bavo Meijs (schout te Vaesrade), Catharina Bemelmans), overleden op 30 september 1781 te Nuth op 28-jarige leeftijd, buikloop, begraven op 1 oktober 1781 te Nuth.
 • 8. Petrus, gedoopt op 10 februari 1753 te Nuth (getuige(n): Petrus Meulenbergh, Joanna Horstmans), overleden op 9 juni 1773 te Nuth op 20-jarige leeftijd, begraven op 11 juni 1773 te Nuth.

Bronnen

 1. Rijckheyt-002 LvO 1671, 115
 2. Rijckheyt-002 LvO 1671, 200
 3. Rijckheyt-002 LvO 1671, 332 en 358 (aankoop land van Peter Sijben)
 4. Rijckheyt-002 LvO 1672, 336
 5. HCL-01.075 LvO 2069, 91
 6. Rijckheyt-002 LvO 1694
 7. Rijckheyt-002 LvO 1671, 105
 8. Rijckheyt-002 LvO 1671, 150
 9. Rijckheyt-002 LvO 1696
 10. Rijckheyt-002 LvO 1671, 236
 11. Rijckheyt-002 LvO 1671, 295
 12. Rijckheyt-002 LvO 1671, 298
 13. Rijckheyt-002 LvO 1671, 395
 14. Rijckheyt-002 LvO 1672, 74
 15. Rijckheyt-002 LvO 1672, 297
 16. Rijckheyt-002 LvO 1672, 91
 17. HCL-01.075 LvO 4133
 18. HCL-01.075 LvO 4134
 19. HCL-01.075 LvO 4135, 62
 20. HCL-09.001 Notariële Archieven Lambermont Elsloo 357 (1747), 13
 21. Rijckheyt-002 LvO 1672, 87
 22. Rijckheyt-002 LvO 1672, 348
 23. Rijckheyt-002 LvO 1674, 123
 24. Rijckheyt-002 LvO 1674, 310
 25. Rijckheyt-002 LvO 1675, 336
 26. Rijckheyt-002 LvO 1675, 512
 27. HCL-01.075 LvO 1757, 311v
 28. Rijckheyt-002 LvO 1673, 98
 29. HCL-01.075 LvO 1758, 14v
 30. HCL-01.075 LvO 1758, 36r
 31. HCL-09.001 Notariële Archieven Lambermont Elsloo 356 (1741), 17
 32. Rijckheyt-002 LvO 1675, 489
 33. Rijckheyt-002 LvO 1675, 501
 34. Rijckheyt-002 LvO 1675, 504
 35. Rijckheyt-002 LvO 1676, 156
 36. Rijckheyt-002 LvO 1676, 178
 37. Rijckheyt-002 LvO 1677, 288
 38. Rijckheyt-002 LvO 1677, 457
 39. HCL-Frans Archief 1053k Hoensbroek
 40. HCL-01.075 LvO 1759, 91v
 41. HCL-01.075 LvO 1759, 171v
 42. HCL-01.075 LvO 1762, 235v
 43. HCL-09.001 Notariële Archieven 4253 (1773), 13
 44. Rijckheyt-Archief Nuth inv. 1, 103-106
 45. HCL-01.075 LvO 1761, 198v
 46. HCL-01.075 LvO 1761, 195r
 47. HCL-01.075 LvO 1761, 215r
 48. HCL-01.075 LvO 1740
 49. HCL-09.001 Notariële Archieven Peusens Schinnen 3798, 207

Medewerkers

Harry Luijten eerste versie op 1 april 2024