Rentgens

Uit Genealogie Limburg Wiki

GENEALOGIE RENTGENS

Generatie I


I.1 Matthias RENTGENS.
Op 18 december 1617 verkocht Matthijs Rentgens, gehuwd met Elijzabeth Huntgens, aan Willem Frisschen, koster te Hulsberg, drie grote en twaalf kleine roeden akkerland tussen Aalbeek en Arensgenhout, uitschietende op de weg tussen Aalbeek en Arensgenhout en grenzend aan Peter Moonen en Steven Kobben, voor 22 gulden per grote roede.
De koopsom zou later tegen een rente van 6,25% betaald worden. Maar als er binnen zes weken na de koop afgerekend zou worden, was geen rente verschuldigd.[1]
Op 19 maart 1618 verkocht Matthijs Rentgens, gehuwd met Elisabeth Huntgens, aan Jan Meuss een halve bunder akkerland [de rest van de akte is niet aanwezig!][2]
Op 22 september 1618 vond een goederenruil plaats tussen Willem Boshouwers, gehuwd met Judith Hannen, en Matthijs Rentgens, gehuwd met Elisabeth Huntgens.
Rentgens ontving 5,5 morgen en enkele kleine roeden land op de Caelstreecke tussen Aalbeek en Arensgenhout, grenzend aan de pastorie en Matthijs Rentgens zelf.
In ruil gaf hij ca. zeven grote roeden weide en grasplaats in drie percelen aan de Katteput en Heijbos, grenzend aan de erven Peter van der Hoeffen.
Hij beloofde voor de leenhof Valkenburg nog vijf morgen en 25 kleine roeden land op de Heije over te dragen, grenzend aan Nelis Frissen en Willem Boshouwers zelf.
Voor de meerwaarde betaalde Boshouwers nog 150 gulden die Rentgens verklaarde ontvangen te hebben.[3]
Op 2 februari 1622 verkocht Matthijs Rentgens, gehuwd met Elijzabeth Huntgens, aan Servaes Huntgens de jonge en diens kinderen vijf morgen akkerland tussen Arensgenhout en Hulsberg, grenzend aan de pastorie en de moeder van Matthijs Rentgens, voor 21 gulden per grote roede[4]
Op 1 oktober 1623 leende Matthias Rentgens, gehuwd met Elisabeth Huntgens, 400 gulden tegen 6,25% van jonker Peter Bock tot Haesdal.
Tot onderpand stelde hij twee bunder en ettelijke kleine roeden land. Hiervan lag een bunder bij Arensgenhout op de weg naar het Ravensbos, grenzend aan Thonis Jaeckens en de erfgenamen Sijmon Sijmons. De andere bunder lag achter Arensgenhout in de Aalbekerdel, grenzend aan de pastorie en Servaes Willems.[5]
Gehuwd met Elisabeth HUNTGENS, geboren ca. 1590, dochter van Frans HUNTGENS en Catharina BECKERS.
Uit dit huwelijk:

 • 1. Margaretha, geboren ca. 1615.

Gehuwd (1) voor 1635 met Aert SIMONS.
Gehuwd (2) met Hubertus ROEBROECK, geboren ca. 1615 (geschat), zoon van Joannes ROEBROECK en Anna van HAGELSTEIN.

 • 2. Franciscus (zie II.4).


Generatie II


II.4 Franciscus RENTGENS, schatheffer Hulsberg, geboren ca. 1620, begraven op 21 november 1698 te Hulsberg, ouders hypothetisch, zoon van Matthias RENTGENS (zie I.1) en Elisabeth HUNTGENS.
Op 23 februari 1643 verscheen Frans Reijntgens, gehuwd met Neeleken Spee, voor de stadhouder van de leenhof en Mankamer van Valkenburg.
Hij verkocht aan Diryck Linckens, gehuwd met Lijs Wijnen, een morgen akkerland, of wat bij meting zou blijken, op de Dorbeck onder het Sargienleen, aan weerszijden grenzend aan goederen van de Herenhof, hoofdzijden goederen van de Herenhof en de vloedgraaf.
Iedere kleine roede werd verkocht voor 24 stuivers.[6]
Op 17 februari 1653 werd voor de schepenbank Klimmen een akte gerealiseerd, opgesteld door notaris de Vaulx te Maastricht op 13 januari 1652. [niet in archief notaris]
Frans Rentgens, inwoner van Hulsberg en gehuwd met Cornelia Spee, leende 400 gulden tegen 6,25% van Hubrecht van Kessel, handelend namens de kinderen van wijlen Servaes Booms en Jehenne van Ophoven.
Tot onderpand stelde hij:
a) anderhalve morgen weiland op de Lommelenberg, naar Hulsberg grenzend aan Jan Hagemans, pastoor van Itteren, naar Valkenburg Heijn Schruers, hoofdzijde de straat;
b) 75 kleine roeden land bij het Hekerbos, grenzend aan Frans Spee en Marie Rameeckers;
c) een morgen en vier kleine roeden land daar tegenover gelegen, grenzend aan Jan Mengels en Daem Schouteten;
d) vier morgen en achttien kleine roeden weiland te Hulsberg, belast met drie vaten rogge aan de kerk van Oud Valkenburg.[7]
Op 3 januari 1654, ten overstaan van notaris de Vaulx, leende Frans Reintgens, als collecteur van Hulsberg, 400 gulden van Caspar Schaerbach en beloofde uiterlijk komende Sint Gillismis het geld terug te betalen met rente en een vet hamelschaap of een bedrag van drie pattacons.
Tot onderpand stelde hij een bunder en achttien kleine roeden weiland te Hulsberg, grenzend naar de kerk aan Elisabeth Habets, andere zijde erfgenamen Peter Speen.
Onder de akte werd op 25 januari 1655 aangetekend dat het geld met de extra drie pattacons was terugbetaald.[8]
Op 6 maart 1655, ten overstaan van notaris de Vaulx, leende Frans Reintgens, als collecteur van Hulsberg, 200 gulden van Caspar Schaerbach en beloofde uiterlijk 1 november 1655 het gelde te retourneren met een extr van twee pattacons en borgde daartoe wederom met voornoemde bunder en achttien kleine roeden weiland te Hulsberg.[9]
Op 1 juni 1655, ten overstaan van notaris de Vaulx, leende Frans Reintgens, collecteur van Hulsberg, met volmacht van de gemeentenaren van Hulsberg, 400 gulden van Caspar Schaerbach en stelde tot onderpand 3,5 morgen huis en hof te Hulsberg.[10]
Op 22 februari 1656, ten overstaan van notaris Heissen, verklaarde Frans Rentgens als collecteur voor Hulsberg de belastingen te innen zoals afgesproken in de cedule, 14 februari opgesteld door wethouders en gemeentenaren van Hulsberg.[11]
Op 29 april 1656 ten overstaan van notaris Heissen, leende Frans Rentgens, collecteur van Hulsberg, 125 pattacons van Jan Finniger, leenbode van hof Valkenburg, met de belofte het bedrag, met rente, binnen zes maanden terug te betalen.[12]
Op 30 december 1656, ten overstaan van notaris Heissen, leende Frans Rentgens, collecteur van Hulsberg, 200 pattacons van Jan Finniger met de belofte het bedrag, met rente, binnen een jaar terug te betalen.[13]
Op 15 januari 1656, ten overstaan van notaris Vrancken, verklaarde Frans Rentgens, schatheffer van Hulsberg, 200 gulden tegen 6,25% geleend te hebben van Nicolaus Mapa, burger van Maastricht en gehuwd met Heijlken Sneps.
Toto noderpand stelde hij ca. drie morgen in de Aalbekerdel tussen Genhout en Aalbeek, naar Genhout grenzend aan Joris Kobben, naar Aalbeek Jacq, Mounen, hoofdzijde de weg.[14]
Op 10 juli 1660, ten overstaan van notaris Heissen, leende Frans Rentgens, gehuwd met Cornelia Spee, 300 gulden tegen 6,25% van het klooster van de Annunciaten te Maastricht.
Tot onderpand stelde hij:
a) een halve bunder weide te Hulsberg, grenzend aan Hubricht Goffin en Thijs Smets;
b) een halve bunder akkerland aan de Berg onder Hulsberg, grenzend aan jonker Vos naar Genhout toe, andere zijde de pastorie van Hulsberg;
c) een morgen akkerland aldaar gelegen, grenzend aan erfgenamen Cloops en This Smeets.[15]
Op 13 december 1662 verklaarde Frans Reentgens, man en voogd van Cornelia Spee, 200 pattacons tegen 6,25% geleend te hebben van Johan Finniger, gehuwd met Maria Claer.
Mocht Finniger het geld nodig hebben dan mocht hij na drie en maximaal zes jaar vorderen, mits een half jaar van tevoren aangekondigd, en moest Rentgens het geld, met vervallen rente, terugbetalen.
Tot onderpand stelde hij:
a) zes grote en drie kleine roeden akkerland nabij Grootgenhout "in de peckskuil" bij Ravensbos, grenzend aan Mathis Habets en Clemens Deckers;
b) 134 kleine roeden akkerland aan Hekerbos, grenzend aan Jan Engels en Jan Damen;
c) 250 kleine roeden akkerland "aan de putwijen" grenzend aan weerszijden aan Gerard Boschouwers ;
d) 84 kleine roeden akkerland op de hoge graaf, grenzend aan Mathijs Smets en Jan Gelders;
e) een morgen weiland binnen Hulsberg gelegen, grenzend aan Nelis Habets en Jan Mingels;
f) 131 dertig kleine roeden akkerland achter Daalder koolhof, aan weerszijden grenzend aan Mathis Smets;
g) een halve bunder en 27 kleine roeden akkerland in twee percelen achter de Aalbeker del, grenzend aan weerszijden aan Hubricht Roebroeck;
h) een morgen en enkele kleine roeden akkerland aan het Kruis, grenzend aan Mathijs Smets en de erfgenamen van Hubricht Cloeps;[16]
Op 18 juni 1663, ten overstaan van notaris Vrancken, verkocht Frans Rentgens van Hulsberg, man en voogd van Cornelia Spee, aan Nicolaes Mapa, burger van Maastricht en gehuwd met Helena Sneps, twee morgen en 59 kleine roeden akkerland in de Aalbekerdel, grenzend aan Jacob Moenen en Joris Kobben, alsmede 123 kleine roeden bij Ravensbos, grenzend aan Clemens Deckers en Thijs Habets.
Idere kleine roede werd verkocht voor 25 stuivers.
Rentgens mocht het land nog zes jaar gebruiken maar moest wel zorgen voor "mergelen naar landts gebruijck".[17]
Op 29 mei 1666, ten overstaan van notaris Bemelmans, verklaarde Frans Rentiens van Hulsberg dat hij op 16 mei 1654, volgens akte gepasserd voor notaris Natalis, 100 guldens had geleend van de Armentafel van Sint-Maarten te Wijck.
Die akte was niet gerealiseerd en de tot borg gestelde goederen waren inmiddels bezwaard.
Hij borgde nu met acht grote roeden in de Aalbekerdel in twee percelen via naasting verworven, te weten vijf grote roeden, grenzend aan Erken Schreurs en Giel Gielen, hoofdzijde Thijs Spee, en drie grote roeden, waardoor de weg van Genhout naar Wijnandsrade loopt, grenzend aan Nelis Habets en Gerard Habets.
In de marge werden ook nog zeven grote minus drie kleine roeden land aan Kerkenbos genoemd, grenzend aan Jan Mengels en Jan Schouteten.[18]
Op 16 maart 1669, ten overstaan van notaris Roumans, leende Frans Rentiens van Hulsberg, gehuwd met Cornelia Spee, 100 gulden van Swantie Willems, weduwe govart Lenarts, in leven korporaal onder ritmeester Audenkercken.
Hij beloofde deze lening uiterlijk 16 maart 1670 terug te betalen en borgde daartoe met zijn huis, hof en weide te Hulsberg, grenzend aan Nelis Habets.
Genoemde Nelis Habets en Niclaes Frissen, landmeter en schatheffer, verklaarden dat het huis onbelast was.[19]
Op 26 maart 1676 verkocht Frans Rentgens samen met zijn kinderen Matthijs Rentgens, gehuwd met Margaretha Nuchelmans, Jan Rentgens, oud 24 jaar, en Catharina Rentgens, oud 26 jaar, mede voor de minderjarige kinderen, aan Frans Roebroeck, gehuwd met Christina Moenen, een morgen en twee kleine roeden akkerland te Aalbeek op de Lotringerweg, grenzend aan Nelis Habets en Frans Roebroeck, hoofdzijde Jan Houben, alsmede nog 61 kleine roeden aldaar gelegen, grenzend aan de weduwe Frans Rameckers en de koper zelf, hoofdzijde de gemene weg, voor een gulden per kleine roede.
De koper betaalde door een lening van ruim 100 gulden te betalen aan Simon Moenen, welke lening door Frans Rentgens was opgenomen.[20]
Gehuwd voor de kerk op 26 februari 1642 te Hulsberg met Cornelia SPEE.
Uit dit huwelijk:

 • 1. Matthias (zie III.1).
 • 2. Joanna, gedoopt op 25 oktober 1644 te Hulsberg (getuige(n): Jacobus Liberti namens Joannes Siben, Joannes Sijmens namens Maria Westen).
 • 3. Catharina, gedoopt op 27 augustus 1647 te Hulsberg (getuige(n): Jacobus Liberti namens Joannes Rademacker, Anna Haegmans alias Spee), overleden op 16 januari 1708 te Hulsberg op 60-jarige leeftijd.

Gehuwd voor de kerk op 29-jarige leeftijd op 23 februari 1677 te Hulsberg met Matthias WEUSTEN, 34 jaar oud, gedoopt op 8 februari 1643 te Hulsberg (getuige(n): Guilhelmus Timmers, Maria Deckers), zoon van Simon WEUSTEN en Maria PAUMBROECK.
{Hij was eerder ondertrouwd op 7 november 1668 te Klimmen. Thijs Wuesten jongeman, zoon van Simon Wuesten van Hulsberg, jongedochter, dochter van Thijs Smeets van Hulsberg met Anna SMEETS, 23 jaar oud, gedoopt op 23 november 1644 te Hulsberg (getuige(n): Wilhelmus Bruls, Joanna Spee namens Cornelia Spee), overleden op 29 september 1676 te Hulsberg op 31-jarige leeftijd, dochter van Matthias SMEETS en Catharina SPEE.}

 • 4. Maria, gedoopt op 21 november 1649 te Hulsberg (getuige(n): Jacobus Liebens, Maria Spee).
 • 5. Joannes (zie III.7).
 • 6. Franciscus, gedoopt op 29 oktober 1656 te Hulsberg (getuige(n): Nicolaus Frissen, Aleidis Offermans).
 • 7. Joanna, gedoopt op 8 juli 1659 te Hulsberg (getuige(n): Franciscus Raemeckers, Gertruijdis Rentgens).

Ondertrouwd op 13 oktober 1685 te Klimmen, jongeman van Aalbeek, jongedochter van Hulsberg, gehuwd op 26-jarige leeftijd op 28 oktober 1685 te Klimmen met Henricus BROUNS, zoon van Henricus BROUNS en Catharina FRISSEN.

Generatie III


III.1 Matthias RENTGENS, gedoopt op 6 mei 1643 te Hulsberg (getuige(n): Matthias Reijnkens, pastor in Herloo, Cornelia Spee), overleden op 30 juli 1713 te Broeksittard op 70-jarige leeftijd, villicus in Lohr, zoon van Franciscus RENTGENS (zie II.4) en Cornelia SPEE.
Op 30 januari 1672 verkocht Matijs Rentiens, zoon van Frans Rentiens en gehuwd met Margriet Nuchelmans, aan de erfgenamen van Sijmon Wuijsten van Hulsberg anderhalve morgen land bij Hulsberg "int hogervelt" gelegen, grenzend aan de hof Wisserich en Gelis Habets. Iedere kleine roede gold 27 stuivers. Verder leverde de kopers nog een schaap en "een hanghijsere ende viertangh".[21]
Op 7 januari 1708 [maand niet ingevuld in akte; afgeleid uit chronologische volgorde; er staat 7 des iaers 1708] verklaarde Matthijs Renckens, wonende op een pachthoeve in het land van Gulik, gehuwd met Margaretha Nuchelmans, dat hij voor zijn zoon Christianus een beneficie wilde stichten opdat hij in de geestelijke stand zou kunnen treden. Hij deed daartoe afstand van zijn onroerende goederen onder Grijzegrubben-Nuth, bestaande in huis, hof, weilanden, beemden en akkerlanden, circa zes bunders groot en 700 rijksdaalders waard, waarvan jaarlijks 35 pattacons rente getrokken kon worden. Zijn zoon zou voortaan uit deze goederen zijn onderhoud kunnen betalen..[22]
Ondertrouwd op 1 februari 1670 te Klimmen, jongeman, zoon van Frans Rentgens uit Hulsberg; jongedochter, dochter van N. Nuchelmans uit Nuth, gehuwd voor de kerk op 26-jarige leeftijd op 14 februari 1670 te Nuth met Margaretha NUCHELMANS, 25 jaar oud, gedoopt op 19 september 1644 te Nuth (getuige(n): Leonardus (Crusen?), Maria Bruls), overleden op 8 februari 1724 te Broeksittard op 79-jarige leeftijd, [23], dochter van Petrus NUCHELMANS en Mella WIJNGAERTS.
Uit dit huwelijk:

 • 1. Matthias, gedoopt op 22 maart 1671 te Nuth (getuige(n): Hubertus Roobroeck).
 • 2. Petrus, gedoopt op 4 augustus 1672 te Nuth (getuige(n): Theodorus Habets namens Matthias Peuskens, Catharina Nuchelmans namens Elisabeth Nuchelmans), overleden op 21 februari 1750 te Broeksittard op 77-jarige leeftijd.

Op 12 juli 1733 verkocht Peter Renckens voor 550 gulden zijn derde deel in huis en hof "de Voll" te Grijzegrubben onder Nuth, met alle bijbehorende landerijen, uitgezonderd de beemd "het Hoffken", aan Nicolaes Hermens, gehuwd met Maria Celissen.
De verklaring was opgesteld te Sittard.[24]
Gehuwd voor de kerk op 29-jarige leeftijd op 18 januari 1702 te Broeksittard. Catharina Scoutrop ex Overhoven met Catharina SCHRIJEN, 16 jaar oud, gedoopt op 22 juli 1685 te Broeksittard, overleden begin 1753 te Broeksittard, voor 7 februari, volgens info Wil Brassé, dochter van Paulus SCHRIJEN en Catharina van den BERGH.

 • 3. Cornelia RENCKENS, gedoopt op 22 april 1676 te Nuth (getuige(n): Segerus Lonis, Anna Reuken).

Gehuwd voor de kerk op 34-jarige leeftijd op 23 augustus 1710 te Broeksittard met Wilhelmus WILLEMS.

 • 4. Joannes, gedoopt op 24 maart 1679 te Nuth (getuige(n): Christianus Nuchelmans, Agatha Driessens).
 • 5. Franciscus RENCKENS, gedoopt op 15 februari 1682 te Nuth (getuige(n): Laurentius Meijs, Anna Stassen, e.v. Caspar Brans), woonde te Merkelbeek op de hof van heer de Negri

Op 2 augustus 1719 werd Frans Reijntjens, gehuwd met Agatha Heusen, pachter van hof Buwinckhuisen te Merkelbeek
De pachtakte werd op 18 juni 1720 gerealiseerd voor de schepenbank Nuth omdat hij zijn onder Nuth gelegen goederen tot borg had gesteld.[25]
Op 12 juli 1733 verkocht Franciscus Renkens zijn derde deel in huis en hof genaamd "de Voll", gelegen te Grijzegrubben onder Nuth, met alle landerijen, aan Nicolaes Hermens, gehuwd met Maria Celissen, voor 550 gulden. Het geheel was belast met een half vat rogge en een half vat zaad aan de kerk van Nuth.[26]
Gehuwd voor de kerk op 23-jarige leeftijd op 6 januari 1706 te Broeksittard met Agatha HEUSSEN.

 • 6. Christianus, gedoopt op 17 juli 1684 te Nuth (getuige(n): Wilhelmus Schepers namens NN, Elisabetha Hennen).
 • 7. Maria, gedoopt op 19 januari 1687 te Nuth (getuige(n): Henricus Scheifelarts, Maria Liebens, e.v. Gerardus Habets).


III.7 Joannes RENTGENS, gedoopt op 29 juli 1652 te Hulsberg (getuige(n): Joannes Spe, Maria Limpens), overleden op 15 augustus 1722 te Hulsberg op 70-jarige leeftijd, zoon van Franciscus RENTGENS (zie II.4) en Cornelia SPEE.
Gehuwd voor de kerk op 33-jarige leeftijd op 28 oktober 1685 te Hulsberg met Catharina SNACKERS, 21 jaar oud, gedoopt op 6 april 1664 te Wijnandsrade (getuige(n): Cornelius Habets, Maria Ubachs), overleden op 17 november 1725 te Hulsberg op 61-jarige leeftijd, dochter van Franciscus SNACKERS en Cornelia COENEN.
Op 4 juni 1723 verkochten de kinderen van wijlen Jan Renckens, nadat hun moeder Catharina Snackers afstand had gedaan van het vruchtgebruik, aan Jacob Raemeckers, gehuwd met Maria Crijns, 372 kleine roeden akkerland op de Raederweg onder Wijnandsrade, grenzend aan Jan Ackermans, Henrick Willems, de weduwe Lenard Frissen en de weg, voor 23 stuivers per kleine roede, belast met twee vaten rogge in de cijnskaart Nuinhof.[27]
Uit dit huwelijk:

 • 1. Joannes REIJNTJENS, gedoopt op 24 mei 1697 te Hulsberg.

Joannes Reintjens, gehuwd met Jenne Drummen, verklaarde op 5 maart 1734 dat hij in 1733 van zijn zwager Laurens Cremers, gehuwd met Elisabeth Drummen, geleend had. Nu ging hij, na toestemming van schoonvader Dirck Drummen, over tot de verkoop van het erfdeel van zijn echtgenote aan voornoemde Laurens Cremers. Het betrof de goederen gelegen op de Brand onder Nuth en Wijnandsrade, uitgezonderd de Ruijterkensweide. Het gehele erfdeel was 294 gulden en zes stuivers waard. De lening van 100 gulden werd hierop in mindering gebracht.[28]
Op 28 december 1747 verkocht Joannes Rentgens, inwoner van Aalbeek en gehuwd met Joanna Drummen, aan de nog ongehuwde Caspar Hermens 47 kleine roeden moestuin te Grijzegrubben, grenzend aan de weduwe Ercken Hermens, de erfgenamen Leonard Slangen en Caspar Hermens zelf. Iedere kleine roede roede kostte 30 stuivers. Dit land had hij via erfenis van Anna Drummen verkregen.[29]
Ondertrouwd op 11 augustus 1726 te Klimmen, jongeman van Aalbeek, jongedochter van Nuth, gehuwd voor de kerk op 29-jarige leeftijd op 25 augustus 1726 te Hulsberg met Joanna DRUMMEN, geboren 1695/1700 (geschat), dochter van Theodorus DRUMMEN en Agnes CURFS.

 • 2. Catharina, gedoopt op 18 augustus 1703 te Hulsberg, overleden op 24 oktober 1747 te Hulsberg op 44-jarige leeftijd.

Ondertrouwd op 9 februari 1737 te Klimmen, bruidegom van Nuth, bruid van Hulsberg, gehuwd voor de kerk op 33-jarige leeftijd op 28 april 1737 te Hulsberg met Anthonius WALTMANS, 23 jaar oud, gedoopt op 15 augustus 1713 te Nuth (getuige(n): Wilhelmus Schepers namens Anthonius Waltmans (oom), Elisabeth Wustenraedt), overleden op 12 april 1762 te Hellebroek-Nuth op 48-jarige leeftijd, zoon van Joannes WALTMANS en Cornelia JONGEN.
{Hij is later gehuwd voor de kerk op 35-jarige leeftijd op 19 september 1748 te Maastricht (getuige(n): Reinerus Keulen, Catharina Waltmans), met toestemming van de pastoor van Nuth gehuwd bij de Capucijnen met Elisabeth BRULS, overleden op 15 september 1783 te Bracken-Nuth, begraven op 16 september 1783 te Nuth.}

Bronnen

 1. HCL-01.075 LvO 7082, 53v
 2. HCL-01.075 LvO 7082, 61r
 3. HCL-01.075 LvO 7082, 79v
 4. HCL-01.075 LvO 7082, 155v
 5. HCL-01.075 LvO 7083, 124
 6. HCL-01.075 LvO 7621, 29v
 7. HCL-01.075 LvO 7084, 36
 8. HCL-Notarieel Archief 1144 de Vaulx Maastricht
 9. HCL-Notarieel Archief 1144 de Vaulx Maastricht
 10. HCL-Notarieel Archief 1144 de Vaulx Maastricht
 11. HCL-Notarieel Archief 1243 Heissen Maastricht
 12. HCL-Notarieel Archief 1243 Heissen Maastricht
 13. HCL-Notarieel Archief 1243 Heissen Maastricht
 14. HCL-Notarieel Archief 1283 Vrancken Maastricht
 15. HCL-Notarieel Archief 1245 Heissen Maastricht
 16. HCL-01.075 LvO 7086, 28
 17. HCL-Notarieel Archief 1289 Vrancken Maastricht
 18. HCL-Notarieel Archief 1455 Bemelmans Maastricht
 19. HCL-Notarieel Archief 1393 Roumans Maastricht
 20. HCL-01.075 LvO 7088, 110
 21. HCL-01.075 LvO 7088, 76 en 103
 22. HCL-01.075 LvO 1756, 215v
 23. HCL-01.075 LvO 1735, genachting 22 mei 1724: melding van het feit dat zij "enige maanden eerder" overleden is
 24. HCL-01.075 LvO 1758, 20r
 25. HCL-01.075 LvO 1757, 121v
 26. HCL-01.075 LvO 1758, 19r
 27. HCL-01.193 Vrije Heerlijkheid Wijnandsrade 170, 74
 28. HCL-01.075 LvO 1758, 25v
 29. HCL-01.075 LvO 1759, 17r

Medewerkers

Harry Luijten, eerste versie op 27 februari 2024