Helgers

Uit Genealogie Limburg Wiki
Tree3c.jpgTree3c.jpg

GENEALOGIE HELGERS

Generatie I


I.1 Matthias HELGERS, molenaar.
Op 25 januari 1598 verschenen Peter Woestenraedt, molenaar te Wijnandsrade, zijn schoonzoon Mathijs Helgers en Anneken Moenen, echtgenote van de jonge Peter Woestenraedt, voor de schepenbank Klimmen.[1]
Op 14 april 1610 ruilde Peter Weustenraedt van Retersbeek land met zijn zwager Tisschen Helgers.
Peter gaf een morgen land te Grijzegrubben aan de Heuvel, uitschietend op de Wijnweg, grenzend aan Lemmen Maes en Lijs Weustenraedt, zus van Peter.
In ruil kreeg Peter een morgen land te Craubeek, grenzend aan Lienart Meijers, Jan Eijssen en Jan Heuts.[2]
Op 21 oktober 1610 verkocht This Helgers, molenaar te Nuth, aan Henrick Plumen van Ransdaal 25 kleine roeden land, grenzend aan de koper, voor zeven daalder.
[3]
Tr. Maria WUESTENRAEDT, dochter van Petrus WUESTENRAEDT.
Op 23 maart 1637 verzocht Meij Wustenraij alias Heijlgers "eenen commer aengegaen ende gemaeckt te worden" aangaande een morgen akkerland onder Nuth "ten eijnde om af te stellen sekere credituers".
Hiervan zou in de eerste vergadering na Pasen kond gedaan worden.
In de marge werd vermeld dat Mellen Erckels zes gulden betaald had.
[4]
Uit dit huwelijk:

 • 1 Hilgerus HELGERS, ged. Nuth aug. 1587 (zie II.1).
 • 2 Catharina HELGERS, ged. Nuth 4 april 1590 (get.: Renerus Heuntgens, Pancratius Munsch, Anna Schillings uxor Petri Nuchelmans, Catharina Beckers uxor Francisci Heuntgens, Catharina Nuchelmans, uxor Joannes Bauts), vader: Mathias molitoris in Nuth.
 • 3 Petrus HELGERS, ged. Nuth 23 april 1592 (get.: Joannes villicus ten hoeff, Cornelius de Nijrhoven, Leonardus Cremers, Catharina uxor Thomae Bruls, Met Pluijmen), vader: Matthias Heijlgers molitoris Nutenses.
 • 4 Gertrudis HELGERS, ged. Nuth 18 april 1595 (get.: Bartholomeus Maes, Joannes Wustenraedt, Elisabeth uxor Joannis Snijders, Maria uxor Petrus Peemen, A... uxor Petri de wael?).
 • 5 Henricus HELGERS, ged. Nuth 12 november 1597 (get.: ....Petronella Renckens ...).
 • 6 Renerus HELGERS, ged. Nuth 30 november 1600 (get.: Joannes Peters, Roel Gerijts, Christianus Quirini, Maria Plumen, Jehenna Melkops uxor Severini Bemelmans).


Generatie II


II.1 Hilgerus HELGERS, ged. Nuth aug. 1587 (get.: ... pastor in Oirsbeck, Joannes [Wuesten]raedt, Lauerentius C..., Ursula Henrici ... uxor, Margareta uxor Joannis Slangen), vader: Matthias in de molen., zoon van Matthias HELGERS (zie I.1) en Maria WUESTENRAEDT.
Op 7 juni 1644 verschenen voor de schepenen van Nuth Helger Helgers enerzijds, en Peter Helgers "voorsoen des voors. Helger Helgers" en "sijn eijdom" Jan Schoenmaeckers, gehuwd met Heijlken Helgers "voordochter des voors. Helger Helgers" anderzijds. Helger Helgers doodde de tocht op al zijn onder Nuth gelegen goederen waarvoor genoemde kinderen in ruil aan hun vader overlieten een perceel akkerland tussen Hunnecum en Nuth "aen de duijvels weijde", grenzend aan Peter Helgers en Willem Martens.[5]
Echtgenote is niet bekend. De gedocumenteerde kinderen zijn:

 • 1 Petrus HELGERS (zie III.1).
 • 2 Helena HELGERS, tr. Jan SCHOENMAECKERS


Generatie III


III.1 Petrus HELGERS, geb. ca. 1615 (geschat), zoon van Hilgerus HELGERS ( zie II.1).
Op 2 augustus 1644 leende Peter Helgers, wonend te Nierhoven onder Nuth en gehuwd met Leen Proesten, van Anthonette Beckers, wonend op huis Reijmersbeek, 100 gulden tegen 6,25%. Tot onderpand stelde hij zijn huis en hof te Nierhoven, groot een morgen, grenzend aan Frans Bemelmans, de "vroeghop" en de straat.[6]
Op 14 maart 1645 verkocht Jan Schoenmaeckers, gehuwd met Helena Helgers, aan Peter Helgers de jonge, diens echtgenote en erfgenamen, een halve zil grasplaats met bebouwing, gelegen te Nierhoven, grenzend aan Frans Bemelmans en Peter Helgers de jonge, voor drie gulden per kleine roede.
Verder mocht de verkoper nog twaalf kersenbomen kappen.
[7]
Tr. Helena PROESTEN.
Mogelijk zus van Elisabeth, gehuwd met Henricus Hermans.
Uit dit huwelijk:

 • 1 Mathias HELGERS, ged. Nuth dec. 1641 (zie IV.1).
 • 2 Tossanus HELGERS, ged. Nuth 25 april 1643 (get.: [geen doopgetuigen vermeld])
 • 3 Elisabetha HELGERS, ged. Nuth 5 oktober 1645 (get.: Emerentiana uxor Joannes Hamers).


Generatie IV


IV.1 Mathias HELGERS, ged. Nuth dec. 1641 (get.: Henricus Hermans faber ferrarius (smid), Gertrudis Helgers), zoon van Petrus HELGERS (zie III.1) en Elisabeth PROESTEN.
Tr. Elisabeth JANSSEN, overl. Hellebroek-Nuth 23 januari 1711.
Op 12 juli 1706 verscheen Lisbet Jansen, weduwe Thijs Helgers, bijgestaan door zoon Matthias Helgers, met volmacht van zijn zwager Peter van Aubel, voor de schepenbank Hoensbroek.
In de volmacht verklaart Peter van Aubel, wonend te Wijck, dat zwager Matthias, ook voor de afwezige zwager Peter Helgers, de onder Hoensbroek gelegen goederen voor 82,5 pattacon mocht verkopen.
Vervolgens verkochten zij aan Reijner Wijnen, gehuwd met Barbara Sijstermans:
a) een huis met koestal en weide "aan de Butting", grenzend aan Thijs Lommers en de Biesenstraat;
b) een weide aldaar gelgen, deels in de hof van Dirck Severens, grenzend aa Simon Biesen en Jan Luijtjens;
c) een perceel land aldaar gelegen, grenzend aan Simon Biesen en Coen Jabichs.
In het schatregister stonden deze goederen voor 3,5 morgen geregistreerd.
Ter plekke werd 30,5 pattacon betaald.
In de marge stond vermeld dat op 28 december 1707 de rest ook betaald was.
[8]
Op 12 januari 1711 werd het testament opgemaakt van Elisabeth Janssen, weduwe Mathias Hilgers. Tot universele erfgenamen werden haar kinderen Mathias, Peter en Catharina Hilgers benoemd.
Haar roerende goederen, volgens aangifte gering in omvang, gingen naar de kinderen van haar zoon Matthijs, die zijn moeder steeds had bijgestaan.
Tevens schonk zij de kinderen van Matthijs alle rechten die zij had op de erfenis van haar zuster Urm Janssen, in leven echtgenote van Wouter Ghijsen [zij werd te Bunde begraven op 23 maart 1702; Wolterus Gijsen op 29 november 1712]
Verder werd bepaald dat haar zoon Matthijs steeds recht zou hebben op de staande gewassen of de oogst van haar land op het moment van haar overlijden.
Verder dienden haar kinderen Peter en Catharina voor haar vijf missen te laten lezen na haar overlijden, waarbij zij meewoog dat deze twee enige tijd geleden hadden geprofiteerd van de verkoop van enkele percelen land onder Hoensbroek.[9]
Uit dit huwelijk:

 • 1. Petrus HELGERS, ged, Hoensbroek 10 februari 1669 (get.: Joannes Cogelen, Maria Houtbeckers).
 • 2. Matheus HELGERS (zie V.1).
 • 3. Catharina HELGERS, otr. Valkenburg 18 september 1700, wedeman geboortig van Houtem, jongedochter geboortig van Nut, tr. kerk Valkenburg 10 oktober 1700 Petrus van AUBEL.


Generatie V


V.1 Matheus HELGERS, overl. Hellebroek-Nuth 19 januari 1742, zoon van Mathias HELGERS (zie IV.1) en Elisabeth JANSSEN.
Ondertrouwd Klimmen 29 augustus 1699, jongeman van Nuth, jongedochter van Aalbeek, tr. Nuth 16 september 1699 (get.): Wolterus Limpens, Servatius Rox), ex Olbeck met Joanna SIMONS, ged. Schimmert 6 oktober 1671 (get.: Anna Houben namens ... Hermans), overl. Hellebroek-Nuth 24 juli 1730, dochter van Jacobus SIMONS en Catharina BOUTS.
Uit dit huwelijk:

 • 1. Martinus HELGERS, ged. Nuth 3 mei 1700 (get.: Wilhelmus Schepers namens Petrus Hilgers, Gertrudis Curffs namens Joanna Mullen).
 • 2. Catharina HELGERS, ged. Nuth 1 april 1702 (get.: Arnoldus Meijs, Catharina Schroders), overl. Hellebroek-Nuth 29 december 1777, begr. Nuth 31 december 1777.

Tr. Nuth 28 oktober 1733 (get.: Petrus Meulkens, Joannes Hilgers) met Theodorus MEULKENS, ged. Nuth 28 juli 1703 (get.: Wilhelmus Canisius namens Paulus Drummen, Elisabeth Drummen), overl. Hellebroek-Nuth 16 september 1758, zoon van Petrus MEULKENS en Gertrudis DRUMMEN.

 • 3. Elisabeth HELGERS, ged. Nuth 19 oktober 1704 (get.: Joannes Baggen namens Joannes Cuijpers, Elisabeth Jans).

Tr. Sittard 2 juli 1741 (get.: Petrus Hilgers, Margaretha Hilgers), met toestemming gehuwd bij de Predikheren met Wernerus CRIJNS, ged. Schinnen 24 december 1709, overl. Klimmen 18 december 1777, zoon van Petrus CRIJNS en Catharina PLUCHMECKERS.

 • 4. Jacobus HELGERS (zie VI.1).
 • 5. Alexandrina HELGERS, ged. Nuth 9 september 1709 (get.: Wilhelmus Schepers namens Petrus van Aubel, Anna Simons namens Alexandrina van Leijen), overl. Klimmen 29 september 1776.

Ondertrouwd Klimmen 23 oktober 1745 jongeman van Klimmen, jongedochter van Nuth wonend te Klimmen, tr. Klimmen 31 oktober 1745 met Joannes HUNTGENS, ged. Klimmen 8 januari 1719, overl. Klimmen 23 januari 1800, zoon van Peterus HUNTGENS en Maria SCHOENMAEKERS.

 • 6. Margaretha HELGERS, gedoopt Nuth 3 oktober 1712 (get.: Joannes Meijs, Gertrudis Curffs).
 • 7. Petrus HELGERS (zie VI.2).


Generatie VI


VI.1 Jacobus HELGERS, ged. Nuth 21 januari 1707 (get.: Joannes Janssen namens Jacobus Meijers, Aleidis Praets, e.v. Joannes Cortten namens Catharina Bouts), overl. Nuth 20 december 1763, begr. Nuth 22 december 1763, zoon van Matheus HELGERS (zie V.1) en Joanna SIMONS.
Tr. Nuth 17 november 1743 (get.: Petrus Hilgers, Franciscus Houben) met Cornelia CELIS, ged. Nuth 21 januari 1719 (get.: Hubertus Houben (grootvader), Christina Nijsten), overl. Nuth 29 oktober 1802, dochter van Wilhelmus CELISSEN, gerechtsbode, en Elisabeth HOUBEN.
Uit dit huwelijk:

 • 1. Matthias HILGERS (zie VII.1).
 • 2. Joannes Wilhelmus HILGERS (zie VII.2).
 • 3. Maria Elisabeth HILGERS, ged. Nuth 6 januari 1751 (get.: Petrus Hilgers (oom), Maria Horstmans).
 • 4. Petrus Matthias HILGERS, ged. Nuth 7 maart 1754 (get.: Petrus Meulenbergh, Catharina Hilgers).
 • 5. Joanna Margaretha HEIJLGERS, ged. Nuth 15 maart 1758 (get.: Wernerus Krins, Margaretha Heijlgers).

Tr. Nuth 14 juni 1791 met Joannes Theodorus MEVISSEN, ged. Bingelrade 20 maart 1757, zoon van Mathias MEVISSEN en Gertruda PETERS.

 • 6. Elisabeth HELGERS, ged. Nuth 11 januari 1762 (get.: Gerardus Goossens namens Matthias Frissen, Catharina Zelissen namens Alexandrina Helgers).


VI.2 Petrus HELGERS, ged. Nuth 13 december 1715 (get.: Wilhelmus Schepers namens Joannes Janssen (uit Aalbeek), Elisabeth Cortten), overl. Hellebroek-Nuth 26 april 1780, begr. Nuth 28 april 1780, zoon van Matheus HELGERS (zie V.1) en Joanna SIMONS.
Tr. Wijnandsrade 4 oktober 1745 met Elisabeth AELFFERS, ged. Schinnen 30 april 1714, overl. Hellebroek-Nuth 12 januari 1766, begr. Nuth 14 januari 1766, dochter van Petrus AELFFERS en Catharina GEELEN.
Uit dit huwelijk:

 • 1. Joanna Catharina HELGERS, ged. Schinnen 8 januari 1747.

Tr. Nuth 20 januari 1771 met Reinerus BRULS, slager, ged. Hoensbroek 18 april 1746, zoon van Stephanus BRULS en Anna COENEN.

 • 2. Joannes Petrus HILGERS, geb. Grijzegrubben-Nuth, ged. Nuth 9 maart 1750 te Nuth (get.: Petrus Alfers (grootvader), Elisabetha Hilgers (tante)).
 • 3. Maria Elisabeth HILGERS, geb. Hellebroek-Nuth, ged. Nuth 11 september 1752 (get.: Theodorus Meulkens, Maria Coenen), overl. Hellebroek-Nuth 4 april 1784.
 • 4. Maria Anna HILGERS, geb. Hellebroek-Nuth, ged, Nuth 19 mei 1757 (get.: Wilhelmus Comans, Anna Aelffers (tante)).
 • 5. Joannes Matthias HELGERS, geb. Hellebroek-Nuth, ged. Nuth 24 november 1758 (get.: Joannes packbiers, Catharina Helgers).


Generatie VII


VII.1 Matthias HELGERS, ged. Nuth 16 september 1745 (get.: Winandus Zelissen (grootvader), Catharina Hilgers (tante)), zoon van Jacobus HELGERS (zie VI.1) en Cornelia CELIS.
Tr. Nuth 26 mei 1789 met Helena COBBEN, geb. Hunnecum-Nuth, ged. Nuth 8 januari 1752 (get.: Wilhelmus Swarten, Helena Drimmen), overleden Nuth 26 januari 1822, dochter van Theodorus COBBEN en Joanna ONNOUW.
Uit dit huwelijk:

 • 1. Cornelia, geb. Nuth 10 juli 1790, ged. Nuth 10 juli 1790 (get.: Theodorus Cobben (Nuth), Cornelia Zelissen (Nuth)).
 • 2. Joannes Jacobus, geb. Nuth 7 april 1793, ged. Nuth 7 april 1793 (get.: Joannes Wilhelmus Helgers, Maria Gertrudis Cobben).


VII.2 Joannes Wilhelmus HELGERS, ged. Nuth 11 juli 1748 (get.: Petrus Houben namens Martinus Hilgers, Catharina Zelis), Zoon van Jacobus HELGERS (zie VI.1) en Cornelia CELIS.
Op 9 juli 1784 verkocht Joannes Claessens, inwoner van Amby en gehuwd met Maria Catharina Limpens, aan zijn zwager Joannes Wilhelmus Helgersgehuwd met Helena Limpens, voor 1000 gulden de onroerende goederen die waren toebedeeld op 24 september 1780 uit de nalatenschap van zijn schoonouders Leonaerd Limpens en Catharina Maes. Het betrof:
a) een schuur met stallen te Hunnecum onder Nuth, grenzend aan de gats, de weduwe Dirck Grootjans en de koper met het wederdeel, met de plaats erbij groot elf kleine roeden;
b) 17 kleine roeden akkerland te Terstraten onder Nuth, grenzend aan Paulus Leunissen, weduwe Joannes Frissen, Joannes Diederen en de vaart;
c) 48,5 kleine roeden akkerland "op de cappouns coul" onder Wijnandsrade, grenzend aan Joannes Coumans, de koper, Willem Coumans en advocaat Limpens;
d) 40 kleine roeden akkerland "aen den vrachelder" onder Wijnandsrade, grenzend aan Peter Paes, Joannes Tewissen, Joannes Nicolaus Schiffelers en de weg;
e) 105,5 kleine roeden akkerland "achter de Curffsweijde" onder Wijnandsrade, grenzend aan de erfgenamen Gorissen, de koper, Jacobus Paes en Joannes Schepers;
f) 76 kleine roeden weiland "de Curffsweijde" onder Wijnandsrade, grenzend aan de erfgenamen Servaes Spijckers, de koper, Jacobus Paes en de weg.[10]
Op 24 juli 1784 leende Joannes Wilhelmus Helgers, inwoner van Hunnecum-Nuth en gehuwd met Helena Limpens, 600 gulden tegen 4,5% van Fredericus Jacobus van Aefferden, kanunnik van St.-Servatius te Maastricht. Tot onderpand stelde hij de volgende, onder Nuth en Wijnandsrade gelegen, onroerende goederen:
a) 26 kleine roeden huis met schuur, stallen en moestuin te Hunnecum, grenzend aan de weduwe Dirck Grootjans, erfgenamen Servaes Spijckers en de gats;
b) 40 kleine roeden weiland aldaar gelegen, grenzend aan Henric Ceulen, weduwe Dirck Grootjans en de gats;
c) 17 kleine roeden akkerland te Terstraten onder Nuth, grenzend aan Paulus Leunissen, de weduwe Joannes Frissen, Joannes Diederen en de vaart;
d) 36 kleine roeden akkerland op de Ludderweg onder Wijnandsrade, grenzend aan Mattheus Bemelmans, Joannes Cobben, Willem Coumans en de weg;
e) 111 kleine roeden akkerland achter de Curffsweide onder Wijnandsrade, grenzend aan Dirck Meulenbergh, de erfgenamen Goris Gorissen, Jacobus Paes en Joannes Schepers;
f) 152 kleine roeden weiland "Curffsweijde", grenzend aan Jacobus Raemeckers, erfgenamen Servaes Spijckers, Jacobus Paes en de gats.[11]
Op 22 mei 1786 verklaarde Nicolaes Ruijsop, gehuwd met Mechtild Limpens, dat hij van zijn schoonzus Catharina Maes, weduwe Leonaerd Limpens, 79 kleine roeden weiland gekocht had, grenzend aan de weduwe Joannes Leunissen, Simon Hermens, Leonard Beckers en de Platsbeek, belast met anderhalve kop haver aan de Bergerhof. Deze aankoop had plaatsgevonden toen de twee kinderen nog minderjarig waren, zonder toestemming van het schepengerecht. In plaats van de koopsom, 39 stuivers per kleine roede, had hij 75 gulden afgelost op een lening van 300 gulden, staande tot laste van de weduwe en haar kinderen, 50 gulden kapelgeld te Schinnen en het restant van de koopsom aan achterstallige rente.
Om problemen te voorkomen verkocht hij deze weide nu aan Joannes Wilhelmus Helgers, gehuwd met Helena Limpens, en Joannes Claessens, gehuwd met Catharina Limpens, schoonzonen van Catharina Maes, weduwe Leonard Limpens, voor hetzelfde bedrag.[12]
Op 19 februari 1787 verkochten Paulus Leunissen, gehuwd met Maria Elisabeth Lintzen, en Joannes Wilhelmus Helgers, gehuwd met Maria Helena Limpens, aan Joannes Diederen, gehuwd met Helena Meijs, en Elisabeth Crijns, weduwe Joannes Frissen, 33 3/4 kleine roeden akkerland aan de Vaart achter Terstraten onder Nuth, waarvan 27 3/4 kleine roeden voor Joannes Diederen, grenzend aan de weduwe Frissen, Nicolaas Ruijsop, de weduwe Joannes Leunissen en Joannes Diederen zelf; en de weduwe Frissen zes kleine roeden, grenzend aan haarzelf, Joannes Diederen en de weduwe Joannes Leunissen, voor 55 stuivers per kleine roede.[13]
Gehuwd met Maria Helena LIMPENS, geb. Hunnecum-Nuth, ged. Nuth 31 augustus 1750 (get.: Joannes Lönissen, Catharina Maes (tante)), dochter van Leonardus LIMPENS en Catharina MAES.
Uit dit huwelijk:

 • 1. Maria Cornelia HELGERS, geb. Hunnecum-Nuth 27 oktober 1782, ged. Nuth 27 oktober 1782 (get.: Joannes Willebrordus Claessens (Amby), Cornelia Zelissen (Nuth)).
 • 2. Petrus Mathias HELGERS, geb. Hunnecum-Nuth 25 oktober 1785, ged. Nuth 25 oktober 1785 (get.: Petrus Matthias Helgers (Nuth), Anna Maria Paes (Nuth) namens Catharina Limpens (Nuth)).
 • 3. Jacobus Leonardus HELGERS, geb. Hunnecum-Nuth 19 oktober 1788, ged. Nuth 19 oktober 1788 (get.: Nicolaus Rouschop (Nuth), Maria Gertrudis Helgers (Nuth)).
 • 4. Joannes Theodorus HELGERS, geb. Hunnecum-Nuth 12 februari 1792, ged. Nuth 12 februari 1792 (get.: Joannes Theodorus Mevissen, Catharina Limpens).


Bronnen

 1. HCL-01.075 LvO 7078, 269r
 2. HCL-01.075 LvO 7080, 84v
 3. HCL-01.075 LvO 7080, 109r
 4. HCL-01.075 LvO 1739, 43r
 5. HCL-01.075 LvO 1755, 31v
 6. HCL-01.075 LvO 1755, 33v
 7. HCL-01.075 LvO 1755, 40r
 8. Rijckheyt-002 Schepenbank Hoensbroek inv.nr. 1671, 263
 9. HCL-01.075 LvO 1757, 24r
 10. HCL-01.075 LvO 1762, 255r
 11. HCL-01.075 LvO 1762, 256r
 12. HCL-01.075 LvO 1763, 85v
 13. HCL-01.075 LvO 1763, 119v

Medewerkers

Harry Luijten, geheel herziene versie op 1 februari 2024