Celissen

Uit Genealogie Limburg Wiki
Ga naar: navigatie, zoeken

Naamvarianten: Zelis, Zelissen, Sielissen, Cillissen, Celis. De naam is een patroniem afgeleid van Marcelinus.

De naam Zelis komt van oudsher vooral veel voor in Geleen, waar Marcelinus één van de twee patroonheiligen was. Onderstaande familie te Nuth heeft haar wortels mogelijk eveneens in Geleen.


GENEALOGIE CELISSEN

Generatie I


I.1 Joannes CELISSEN, gerechtsbode, overleden op 13 april 1693 te Nuth.
Gehuwd met Gertrudis CURFFS, geboren ca. 1625, overleden op 30 december 1708 te Nuth, vidua satellis.
Uit dit huwelijk:

 • 1. Johanna, gedoopt op 27 juli 1653 te Nuth (getuige(n): Joannes Cortten, Johanna Celissen).
 • 2. Hermanus (zie II.2).
 • 3. Margaretha, geboren ca. 1659, overleden op 25 juni 1728 te Hunnecum-Nuth.

Gehuwd voor de kerk 1684 te Nuth met Petrus FRISSEN, gedoopt op 3 mei 1662 te Nuth (getuige(n): Wilhelmus Bruls, Cornelia [Eijmael] e.v. Petrus Tessers), overleden op 21 januari 1748 te Hunnecum-Nuth op 85-jarige leeftijd, senex viduus, zoon van Matthias FRISSEN en Cornelia JONGEN.

 • 4. Theobaldus, gerechtsbode, geboren 1655/1660, overleden op 11 januari 1711 te Nuth. Balthasar Celis satelles coelebs.

RAL-LvO 1756, 12v: Op 25 maart 1694 verklaarde secretaris Willem Canisius dat hij op 2 november aan Teobald Celissen en zijn broer Jan Celissen, beiden ongehuwd, 12 kleine roeden huis met plaats en moestuin verkocht had. Het lag aan de dorpstraat te Nuth, grenzend aan Geurt Horstmans. Het geheel was belast met een halve kop rogge aan de pastoor van Nuth. De koopsom bedroeg 112 gulden.

 • 5. Gulielmus, gedoopt op 6 februari 1661 te Nuth (getuige(n): Joannes Wolffs, Maria Nuchelmans), overleden voor 1665?
 • 6. Joannes, gedoopt op 11 april 1662 te Nuth (getuige(n): Henricus Schepers, Maria Schetgens e.v. Thomas Crijns).
 • 7. Wilhelmus (zie II.9).
 • 8. (zoon), gedoopt op 14 juli 1669 te Nuth (getuige(n): [geen doopgetuigen vermeld]).
 • 9. Alexander (zie II.12).


Generatie IIII.2 Hermanus CELISSEN, molenaar, gedoopt op 8 juni 1655 te Nuth (getuige(n): Franciscus Hermanus van Eijnatten, heer van Nuth), overleden op 9 februari 1719 te Nuth op 63-jarige leeftijd.
RAL-LvO 1756, 95r: Op 15 september 1697 verkocht Hermen Celis zijn huis met erf en weide, gelegen aan de Molenweg te Nuth, alsmede een halve morgen in de Krekelweide, aan Willem Canisius, zijn buurman, voor 366 gulden.
RAL-LvO 1756, 239r: Op 15 november 1698 kocht Hermen Celis, gehuwd met Elisaneth Bramans, van Lijsbeth Keijsers, weduwe Hilger Senden, 50 kleine roeden weiland te Hunnecum aan de gats, voor 50 gulden.
RAL-LvO 1756, 185r: Op 17 november 1704 kreeg Hermen Celis, gehuwd met Elisabeth Bramans, van Houb Laheij, weduwnaar van Elisabeth Corduweners, 133 kleine roeden weiland met moestuin en schuur te Hunnecum naast Augustijn Housteder, in ruil voor 100 kleine roeden weiland te Hunnecum aan de gats naast Peter Frissen. Verder gaf hij nog 45 pattacons, waarvan er veertig naar Frans Feuten gingen ter delging van een leenschuld.
RAL-LvO 1756, 221r: Op 24 maart 1708 verkocht Mathijs Janssens, gehuwd met Catharina Cnoren, aan Hermen Celis, gehuwd met Elisabeth Bramants, het door zijn vrouw geërfde land, te weten 82 1/2 kleine roeden aan het Heilige Huis en de Ludderweg, 61 kleine roeden land aldaar en 48 kleine roeden aan de Ludderweg. Het land was belast met drie koppen rogge aan het huis Wijnandsrade en kostte 20 stuivers per kleine roede. Herman Celis betaalde ter plekke 45 pattacons.
Zoon van Joannes CELISSEN (zie I.1) en Gertrudis CURFFS.
Gehuwd met Elisabeth BRAMANTS, gedoopt op 25 april 1653 te Millen (D), overleden op 14 maart 1725 te Nuth op 71-jarige leeftijd, achternaam: Brabandts, gegevens afstamming van Wil Brassé (Sittard), dochter van Gerardus BRAMANTS en Clara DANIELS.
Uit dit huwelijk:

 • 1. Joannes (zie III.1).
 • 2. Daniel (zie III.3).
 • 3. Gertruid, gedoopt op 1 november 1686 te Nuth (getuige(n): Gulielmus Celissen namens Godefridus Brants, Ida Pemelmans (!)), overleden op 2 mei 1726 te Tervoorst-Nuth op 39-jarige leeftijd.

Gehuwd voor de kerk (1) op 22-jarige leeftijd op 4 november 1708 te Nuth (getuige(n): Joannes Celis, Gerardus Celis). Conradus Rocx "viduus" met Conradus ROECKX, geboren ca. 1670, overleden 1711/1713, zoon van Stephanus ROEX en Catharina HAUTVAST.
RAL-AHW 169, 89: Op 16 september 1699 verkochten Jan Meijs en Lemmen Meulenbergh, gehuwd met Greitien Meijs, aan Coen Roox, gehuwd met Ittie Kirckrae, een morgen en zes kleine roeden akkerland in de hof Hunnecum en leenroerig aan het huis Wijnandsrade, oostwaarts heer Munix en Claes Waelen, westwaarts het voetpad naar Hunnecum, hoofdzijde erfgenamen Jan Spechs. Het geheel was belast met anderhalf vat rogge aan het huis Wijnandsrade. Coen Roox betaalde twee schillingen per kleine roede. Verder werd nog een eg in de koop bedongen.
RAL-LvO 1756, 216r: Op 14 januari 1708 verkocht Steven Slangen, gehuwd met Anneken Coumans, aan Coen Roecx 74 1/2 kleine roeden akkerland op het Meulenveld in het dorp Nuth, grenzend aan Coen Roecx, de weduwe Jan Slangen, thans gehuwd met Thomas Bruls, de Meulenweide en de weg van Nuth naar Tervoorst, voor 25 stuivers per kleine roede. Verder beloofde Coen Roecx nog een ladder ter waarde van vier gulden te leveren. Bovendien moest hij nog zes dagen voor Slangen werken.
RAL-LvO 1756, 220r: Op 20 februari 1708 verkocht Coen Roecx aan Willem Hautvast, gehuwd met Cornelia Bosch, 69 kleine roeden akkerland "op den Brant oft Hoorenvelt", grenzend aan Willem Hautvast, Jan Schilders, Vaes Spickers en de Bergerhof, voor 17 pattacons.
RAL-LvO 1757, 11r: Op 22 juli 1709 regelden Jan Meijers, gehuwd met Mechtil Hanssen, en Jan Severens, gehuwd met Gertruidt Meijers, mede voor hun broer en zwager Simon Meijers, in de Palts verblijvende, met Coen Roeckx, thans gehuwd met Gertruidt Celissen, weduwnaar van Itgen Kerckrae, de verkoop van hun helft in een aantal goederen, zoals Coen Roeckx die tijdens zijn eerste huwelijk gekocht had. Het betrof 25 kleine roeden akkerland in de Sijpen, 30 kleine roeden in de Geiterweide en acht kleine roeden land in het Meulenveld, alles onder Nuth gelegen; voorts 50 kleine roeden en 25 kleine roeden land op het Stuckxken onder Wijnandsrade, en verder nog een helft in de stal van het huis van Coen Roeckx, alles voor 97 gulden en 10 stuivers. Verder zouden de verkopers nog "het beste van drij van hun vercken laten trecken" tegen aanstaande St.-Remigius. De koper zou verder een schuld van 60 gulden overnemen.
RAL-LvO 1757, 33r: Op 22 september 1711 maakte Coen Roeckx zijn testament. Tot universele erfgenamen benoemde hij broer Mathijs en zusters Aleid, Elisabeth en Anna Roeckx. Zijn echtgenote Gertruijdt Celissen kreeg het vruchtgebruik gedurende haar leven. Zijn broers en zussen mochten gelijkelijk een halve morgen "op het stuckxken" onder Wijnandsrade, grenzend aan de erfgenamen Hendrick Munix en Frans Crijns verdelen, terwijl zijn huidige echtgenote aldaar 55 kleine roeden land zou verkrijgen. Bovendien liet hij haar nog eens 158 kleine roeden "op het Stuckxken" na, grenzend aan de erfgenamen Jan Frissen en Willem Waelen. De erfpacht van anderhalf vat rogge zou door de erfgenamen naar rato betaald worden.
Gehuwd voor de kerk (2) op 26-jarige leeftijd op 10 september 1713 te Nuth (getuige(n): Gerardus Celis, Petrus Meulenbergh). Gertrudis Celis vidua Cornradus Roox met Joannes SPIJCKERS, 32 jaar oud, smid, gedoopt op 31 mei 1681 te Nuth (getuige(n): Henricus Hermens, Anna Corduweners namens Francisca van Nobel), achternaam bij doop Spijcarts, overleden op 6 november 1733 te Nuth op 52-jarige leeftijd, faber ferr. (smid), zoon van Servatius SPIJCKERS, smid, en Barbara HERMENS.
RAL-LvO 1735: Op de genachting van 13 december 1717 werd Joannes Spickers gedaagd aangaande zijn deel in een lening van 200 gulden met verlopen interest, toegevallen bij erfenis. Aangezien bij de andere erfgenamen Tijs, Anna, Elisabeth en Alet Roex, weduwe Holtbeckers genoemd worden, is het aannemelijk dat het hier om een erfenis van zijn vrouw Gertruid Celis uit haar huwelijk met Conradus Roex gaat.
RAL-LvO 1758, 122r: Op 15 mei 1722 verkocht Herman Crijns, gehuwd met Elisabeth Spijckers, aan zijn zwager Joannes Spijckers, gehuwd met Gertruid Celis, de volgende goederen:
a) zijn deel in huis en hof te Tervoorst, zoals toebedeeld uit de erfenis van Servaes Spijckers, te weten de keuken, de neere, de smidse, twee stalletjes en 10 kleine roeden plaats
b) 97 kleine roeden land achter Corffsweide onder Wijnandsrade, west Gores Goressen, oost Joannes Spijckers, geldende 33 stuivers aan de cijnskaart Oppem en een kop rogge aan de armen van Wijnandsrade
c) 97 kleine roeden land in Eggendael, west de koper, oost Maria Spijckers, hoofdzijde Dirck Drummen van de Brand, belast met drie koppen rogge in de Nieuwhof
d) 71 kleine roeden in de huiswei te Tervoorst naast de koper
e) 70 kleine roeden in de latweide met het deel in de moestuin, naast de koper gelegen
f) 93 kleine roeden land achter de huiswei naast Joannes Janssen en de koper, belast met een kapoen aan de Nieuwenhof
De totale koopsom bedroeg 134 pattacons, drie schillingen, drie stuivers en twee oort, waarvan reeds 30 pattacons, zeven schillingen, drie stuivers en twee oort waren betaald. 100 pattacons zouden aan een door de verkoper aan te wijzen crediteur betaald worden. 14 gulden werden ter plaatse aan de verkoper overhandigd.
RAL-LvO 1757, 273v: Op 28 juni 1731 verkochten Servaes en Joannes Coumans aan Joannes Spijckers, gehuwd met Gertruid Eggen, 111 roeden akkerland nabij Grijzegrubben "op den Bastaert", grenzend aan Gerard Schils, Leonaerd Limpens, Reijner Crijns en Vaes Limpens. Elke roede kostte 18 stuivers.
RAL-LvO 1758, 21r: Op 18 februari 1734 werd een erfenisgeschil tussen Gertruid Eggen en de kinderen van Joannes Spijckers uit zijn eerste huwelijk bijgelegd. Bepaald werd:
1) dat de halve bunder land die Coen Roex aan Gertruid Celissen had verkocht buiten het akkoord werd gehouden,
2) dat Gertruid Eggen het volle eigendom over alle goederen zou krijgen,
3) dat zij afstand zou doen van de goederen, die op 15 mei 1722 waren gekocht, maar nog niet gerealiseerd waren, en dat zij de daarvoor reeds betaalde som zou ontvangen,
4) dat zij de kinderen het smeedgereedschap zou geven in ruil voor een morgen land "aen het Stepken", oost Jan Timmers, west Jan Coumans,
5) dat zij de helft van 14 gulden zou uitbetalen uit de verkoop van een huis aan Willem Celis,
6) dat de mest tot half maart gedeeld zou worden, alle stro over 1733 en de helft van de gewassen voor Gertruid Eggen zouden zijn.

 • 4. Maria Agnes, gedoopt op 4 december 1688 te Nuth (getuige(n): Petrus Frisschen, Barbara Pleumeeckers namens Joanna Celissen), overleden op 10 juli 1764 te Nuth op 75-jarige leeftijd. Nuther molen, begraven op 12 juli 1764 te Nuth.

Gehuwd voor de kerk op 27-jarige leeftijd op 2 februari 1716 te Nuth (getuige(n): Joannes Hermens, Franciscus Snackers) met Nicolaus HERMANS, 26 jaar oud, gedoopt op 10 februari 1689 te Nuth (getuige(n): Max. Scheepers namens Nicolaus Hermans, Joanna Caris namens Eva Vaessen), overleden op 16 april 1757 te Grijzegrubben-Nuth op 68-jarige leeftijd, zoon van Godefridus HERMANS en Catharina DAEMEN.
RAL-LvO 1758, 19r: Op 9 juli 1733 kocht Nicolaas Hermens, gehuwd met Maria Celissen, van Franciscus Renckens het derde deel in het huis "de Voll" te Grijzegrubben met bijbehorende landerijen voor 350 gulden. Het geheel was belast met een half vat rogge en een half vat zaad aan de kerk van Nuth. Drie dagen later kocht hij ook het derde deel van Peter Renckens voor hetzelfde bedrag. Echter bleef diens aandeel in een beemd, het Stijfken, buiten de verkoop.
RAL-LvO 1758, 47r: Op 13 februari 1734 leende Claes Hermens, gehuwd met Maria Celissen, via zijn zwager Frans Schreurs, gehuwd met Anna Hermens, van mevrouw Lemker 600 gulden tegen 4 1/2% en stelde daartoe tot onderpand zijn kindsdeel, hem op 6 september 1728 toegemeten, alsmede drie morgen en 17 1/3 kleine roede weide en land te Helle, grenzend aan Jan Bosch en Lambert Hermens, en de voornoemde aangekochte goederen. Hij beloofde binnen anderhalf jaar terug te betalen.
RAL-LvO 1758, 48v: Op 9 januari 1736 verkocht Claes Hermens, gehuwd met Maria Celissen, aan Leonard Limpens, gehuwd met Ida Raven, 115 kleine roeden akkerland aan de Beckerweg in het Stratenerveld tussen Vaes Limpens en de Tiendvrij, voor 109 gulden en vijf stuivers.
RAL-LvO 1758, 157v: Op 30 september 1741 verkocht Nicolaes Hermens, gehuwd met Maria Celissen, aan zijn broer Jan, gehuwd met Anna Elisabeth Habets, 82 1/2 kleine roeden weiland in de Helleweide, oostwaarts Anna Hermens, westwaarts erven Lambert Hermens; 102 1/2 kleine roeden akkerland aan de gats te Helle tussen Anna Hermens en Jan Bosch; een halve bunder achter de huisweide te Helle tussen de erven Lambert Hermens en Thevis Hermens; en ten slotte 86 kleine roeden aan de Nelisweg tussen Lemmen Raven, Thevis en Jan Hermens, de weide voor 100 gulden en het akkerland voor 426 gulden.
RAL-LvO 1758, 202r: Op 4 februari 1744 leende Nicolaas Hermens, gehuwd met Maria Celissen, 600 gulden tegen 5% van Maria Elisabeth Limpens, weduwe Saveur, en stelde tot onderpand:
a) huis, hof en weide, de Voll, gelegen te Grijzegrubben
b) de Keurensweide, gelegen naast Mathijs Hautvast
c) 150 kleine roeden weiland tussen Paulus Leunissen en de erven Jan Cremers
d) een halve bunder akkerland tussen de erven Leonard Limpens en Mathias Hautvast
e) 150 kleine roeden in de Eertgrubbe naast Nijst Aloffs
f) 300 kleine roeden aan de Houwenats tussen Paulus Leunis en jonker Schaesbergh
g) 90 kleine roeden op de Achtbunder tussen Wolter Schaesbergh en Arnold Bemelmans
h) land aan het Peulken tussen Mathias Hautvast en Paulus Leunis.
RAL-LvO 1758, 206r: Op 24 februari 1744 kocht Nicolaas Hermens, gehuwd met Maria Celissen, van Joannes Wijnen en diens schoonzus Cornelia Willems, het derde deel in het huis "de Voll" onder Grijzegrubben gelegen, met bijbehorende goederen, voor 600 gulden.
RAL-LvO 1758, 206v: Op 24 februari 1744 verkocht Nicolaas Hermens, gehuwd met Maria Celissen, van Mevis Crans, gehuwd met Gertruid Eggen, 132 kleine roeden land in het Hellebos tussen Simon Bosch, de Helleweide en Herman Meijs, voor 281/2 stuiver per kleine roede. Een deel van de koopsom bestond uit een koe met een waarde van vijftien pattacons.
RAL-LvO 1759, 29v: Op 27 januari 1749 verkocht Claes Hermens aan zijn broer Matheus, gehuwd met Ida Eggen de volgende goederen: 325 kleine roeden weiland aan de gats in Helle, grenzend aan de weduwe Lambert Hermens; 180 kleine roeden weiland aldaar tussen Pier Willems, Thrijn Paumbroeckx en oostwaarts Jan Bosch; en 61 kleine roeden akkerland in het Hellebos, westwaarts Jacob Roebroeckx, andere zijden Herman Meijs, voor 26 stuivers per kleine roede. De stallen op de weiden waren in de koop inbegrepen. Matheus Hermens nam als deel van de betaling een lening van 300 gulden over.
RAL-LvO 1761, 183r: Op 30 januari 1770 kwamen de erfgenamen van Nicolaas Hermens bijeen als erven van zijn zuster Anna, echtgenote van Nicolaas a Campo, te weten: Herman Hermens, gehuwd met Helena Meulenbergh, Joannes Hermens, gehuwd met Anna Catharina Meijs, Willem Kleijntjens, gehuwd met Elisabeth Hermens, Joannes Drummen, gehuwd met Catharina Hermens, Geurt Hermens, gehuwd met Anna Elisabeth Smeets en Servaas Bemelmans, gehuwd met Maria Hermens. Zij droegen aan Joannes Hermens, gehuwd met Maria Christina Diederen, hun erfdeel, een kwart van de totale erfenis, over voor elk 26 pattacons. Mocht het land echter meer dan negen morgen groot zijn, na aftrek van de weide waar het jaargetijde op stond, zou elke kleine roede meer twee gulden gelden.

 • 5. Gerard (zie III.10).
 • 6. Hermanus, gedoopt op 15 februari 1691 te Nuth (getuige(n): Joannes Leuners, vrouwe Elisabetha Driessens ipv Maria Spiessen).
 • 7. Wilhelmus, gedoopt op 6 oktober 1694 te Nuth (getuige(n): Max. Scheepers namens Wilhelmus Celissen, Maria Habets namens Catharina Smets), overleden op 23 maart 1710 te Nuth op 15-jarige leeftijd.
 • 8. Clara, gedoopt op 23 november 1696 te Nuth (getuige(n): Wilhelmus Canisius namens Hubertus Houben, Margaretha Zelissen namensv Joanna Zelissen).

Gehuwd voor de kerk op 23-jarige leeftijd te Nuth (getuige(n): Servatius Corten, Joanna Corten). Henricus Willekens cum testimoni ex Corveij met Henricus WILLEMS.

II.9 Wilhelmus CELISSEN, gerechtsbode, gedoopt op 1 maart 1665 te Nuth (getuige(n): Hubertus Smeets), overleden op 16 maart 1748 te Nuth op 83-jarige leeftijd.
RAL-LvO 1735: Op 12 maart 1711 legde Willem Celis de eed af als gerechtsbode van Nuth in handen van de schepenen Frans Crijns en Joannes Limpens.
RAL-LvO 1757, 313r: Op 31 maart 1731 verkocht Dionisius Bormans, burger van Maastricht en gehuwd met Anna Roex, het kindsdeel van zijn vrouw, gelegen onder Nuth en Wijnandsrade, te weten:
a) anderhalve morgen weiland te Grijzegrubben onder Nuth, grenzend aan de erfgenamen Matthijs Renckens, Peter Meijs en de straat;
b) 81 kleine roeden beemd "in de schattbempden" onder Nuth, grenzend aan de beek en Jan Hermens;
c) 75 kleine roeden akkerland in de Sijpen onder Nuth, grenzend aan Thomas Bruls en Steven Slangen;
d) 57 kleine roeden akkerland onder Wijnandsrade, grenzend aan Claes Curfs, Mathijs Roex, het bos en Judith Frissen.
De koper, Willem Celis, gehuwd met Elisabeth Houben, betaalde 580 gulden.
Omdat de koper de verkochte goederen aanmerkelijk had verbeterd, schonk de verkoper hem nog een morgen in de Sijpen onder Nuth, grenzend aan hof Nuinhof, erfgenamen Horstmans, Judith Frissen en de vloedgraaf.
RAL-LvO 1757, 314v: Op 13 april 1731 verkocht Willem Celis de op 31 maart gekochte goederen aan Bavo Jacobus Meijs, secretaris van Nuth, voor 580 gulden.
Zoon van Joannes CELISSEN (zie I.1) en Gertrudis CURFFS.
Gehuwd voor de kerk op 43-jarige leeftijd op 16 september 1708 te Nuth (getuige(n): Petrus Houben, Joannes Celis) met Elisabeth HOUBEN, 29 jaar oud, gedoopt op 27 augustus 1679 te Nuth (getuige(n): Hermanus Boesten, Johanna Jongen), overleden op 4 augustus 1744 te Nuth op 64-jarige leeftijd, dochter van Hubertus HOUBEN en Cornelia NIJSTEN.
Uit dit huwelijk:

 • 1. Joannes, gedoopt op 28 maart 1710 te Brunssum.
 • 2. Maria Catharina CELIS, gedoopt op 25 juni 1712 te Nuth (getuige(n): Petrus Frissen, Catharina Houben), overleden op 14 mei 1796 te Nuth op 83-jarige leeftijd.

Gehuwd voor de kerk op 39-jarige leeftijd op 9 februari 1752 te Nuth met Petrus MEULENBERGH, 34 jaar oud, gedoopt op 19 oktober 1717 te Schinnen (getuige(n): Laurentius Horsmans, Catharina Gielen), overleden op 25 juni 1785 te Nuth op 67-jarige leeftijd, zoon van Petrus MEULENBERGH en Barbara HORSTMANS.

 • 3. Cornelia, gedoopt op 28 januari 1714 te Nuth (getuige(n): Alexander Celis (oom), Joanna Canisius namens Cornelia Nijsten (grootmoeder)), overleden 1715/1719.
 • 4. Gertrudis CELIS, gedoopt op 6 januari 1716 te Nuth (getuige(n): Wilhelmus Schepers namens Joannes Houben, Elisabeth Brants namens Cornelia Frissen).

Gehuwd voor de kerk op 27-jarige leeftijd te Wijnandsrade met Thomas RAEMECKERS, 33 jaar oud, gedoopt op 6 april 1710 te Hulsberg, overleden op 17 mei 1760 te Grijzegrubben-Nuth op 50-jarige leeftijd, zoon van Nicolaas RAMAEKERS en Gertruda HEUTS.

 • 5. Cornelia CELIS, gedoopt op 21 januari 1719 te Nuth (getuige(n): Hubertus Houben (grootvader), Christina Nijsten), overleden op 29 oktober 1802 te Nuth op 83-jarige leeftijd.

Gehuwd voor de kerk op 24-jarige leeftijd op 17 november 1743 te Nuth (getuige(n): Petrus Hilgers, Franciscus Houben) met Jacobus HELGERS, 36 jaar oud, gedoopt op 21 januari 1707 te Nuth (getuige(n): Joannes Janssen namens Jacobus Meijers, Aleidis Praets, e.v. Joannes Cortten namens Catharina Bouts), overleden op 20 december 1763 te Nuth op 56-jarige leeftijd, begraven op 22 december 1763 te Nuth, zoon van Matheus HELGERS en Joanna SIMONS.

 • 6. Balthasar ZELIS, gedoopt op 26 september 1722 te Nuth (getuige(n): Joannes Pricken namens Matthias Houben, Cornelia Maessen namens Margaretha Houben).


II.12 Alexander CELISSEN, gedoopt op 12 april 1671 te Nuth (getuige(n): Alexander van Schaelsborgh, Catharina Fabritius e.v. Willem Goffin), overleden op 25 februari 1741 te Tervoorst-Nuth op 69-jarige leeftijd.
RAL-LvO 1757, 79r: Op 26 februari 1714 leende Alexander Celissen, gehuwd met Maria Spijckers, 100 gulden tegen 5% van juffrouw Maria Gertruijdt Tutelers, en stelde daartoe tot onderpand een halve bunder akkerland "achter den houwenast" onder Nuth, oostwaarts erfgenamen Vaes Hamers, westwaarts Mathijs Hautvast, zuidwaarts "den houwenast".
RAL-LvO 1767, 110r: Op 24 januari 1718 verkocht Alexander Celissen, gehuwd met Maria Spijckers, aan Anna Drummen, ongehuwd, een halve bunder en 8 1/2 kleine roeden akkerland "op den hauwenast" achter Grijzegrubben onder Nuth, grenzend aan de erfgenamen Vaes Hamers, de erfgenamen Jacob Meijs en de heer a Blisia, voor 18 1/2 stuiver per kleine roede.
Zoon van Joannes CELISSEN (zie I.1) en Gertrudis CURFFS.
Gehuwd voor de kerk op 42-jarige leeftijd op 10 september 1713 te Nuth (getuige(n): Gerardus Celis, Petrus Meulenbergh). Maria Spijckers vidua Joannes Coomans met Maria SPIJCKERS, 38 jaar oud, gedoopt op 27 december 1674 te Nuth (getuige(n): Nicolaus Hermens, Johanna Caris), achternaam bij doop Spijcarts, overleden op 19 april 1736 te Nuth op 61-jarige leeftijd, dochter van Servatius SPIJCKERS, smid, en Barbara HERMENS.
RAL-LvO 1757, 82r: Op 20 maart 1715 deden Alexander Celis en zijn echtgenote Maria Spijckers ten behoeve van de kinderen uit het eerste huwlijk van Maria Spijckers met wijlen Joannes Coumans afstand van het vruchtgebruik op twee percelen akkerland achter Tersttraten onder Nuth. Het ging om 66 kleine roeden, grenzend aan Peter Eggen en Hermen Meijs, en om 40 1/2 kleine roeden (zonder de graaf), grenzend aan Geurt Snackers en de erfgenamen Laurens Meijs. Vervolgens verkochten de voogden Joannes Spijckers en Herman Crijns het land aan Dirck Bemelmans, gehuwd met Mechel Corten voor zestien stuivers per kleine roede.
Uit dit huwelijk:

 • 1. Joannes CELIS, gedoopt op 15 augustus 1714 te Nuth (getuige(n): Hermanus Celis, Elisabeth Spijckers).

RAL-LvO 1758, 101v: Op 14 maart 1738 verklaarde Joannes Celissen, ongehuwd, in Hollandse dienst, dat hij van Mevis Crans 100 kleine roeden akkerland "aen 't stepken" onder Nuth, grenzend aan Joannes Muijlkens, erfgenamen Hendrick Bemelmans en de Trichterweg, genaast had. Het land was oorspronkelijk van zijn halfbroer Servaes Coumans geweest.
Vervolgens verkocht hij het perceel aan Matthijs Frissen, gehuwd met Anna Peters, voor 85 gulden.

 • 2. Gertrudis CELIS, gedoopt op 3 februari 1719 te Nuth (getuige(n): Wilhelmus Scheepers, Margaretha Celis).

RAL-AHW 170, 195 (marge).

Generatie IIIIII.1 Joannes CELISSEN, gedoopt op 21 november 1682 te Nuth (getuige(n): Petrus Brouns (schout in Nuth), Ida Vroemen), overleden op 3 september 1730 te Schinnen op 47-jarige leeftijd, zoon van Hermanus CELISSEN (zie II.2) en Elisabeth BRAMANTS.
Gehuwd voor de kerk op 31-jarige leeftijd op 26 september 1714 te Schinnen met Sibilla HOEN, 21 jaar oud, gedoopt op 12 oktober 1692 te Schinnen, overleden op 22 januari 1753 te Schinnen op 60-jarige leeftijd, dochter van Petrus HOEN en Joanna PIJLS.
Uit dit huwelijk:

 • 1. Hermanus (zie IV.1).
 • 2. Petrus (zie IV.3).
 • 3. Gertrudis, geboren te Ophoven-Oirsbeek, gedoopt op 20 januari 1719 te Oirsbeek (getuige(n): Antonius Huntgens namen Hermanus Zelissen (grootvader), Ida Gielen namens Maria Hohn (tante)).

Gehuwd met Michael DIETEREN, gedoopt op 12 oktober 1726 te Schinnen, zoon van Michael DIETEREN en Maria KISTERS, vroedvrouw.

 • 4. Anna Elisabeth, geboren ca. 1720 te Oirsbeek, overleden op 15 mei 1788 te Amstenrade. Wil Brassé Sittard.

RAL-LvO 1759, 108r: Op 24 juli 1753 verkocht Anna Maria Celissen, weduwe Jan Schettjens, aan Nicolaes a Campo, schepen van Nuth en gehuwd met Anna Hermens, twee percelen akkerland in de Withegge onder Nuth, te weten 125 kleine roeden grenzend aan Gabriel Limpens, Joseph Meijs en de Trichterweg; alsmede 116 kleine roeden grenzend aan het voetpad naar Spaubeek, Joannes Meijs en Jacob Bemelmans. Iedere kleine roede kostte 29 stuivers. Het geheel was belast met een half malder rogge in de cijnskaart Berg.
Gehuwd voor de kerk (1) ca. 1740 met Joannes SCHETTJENS, gedoopt op 25 augustus 1710 te Nuth (getuige(n): Joannes Pass, Elisabetha Haenen), overleden op 5 februari 1753 te Schinnen op 42-jarige leeftijd, zoon van Joannes SCHETJENS en Cecilia STASSEN.
RAL-LvO 1759, 98r: Op 2 februari 1753 werd het testament opgemaakt van Johan Schettjens, wonend op huis Reijmersbeek. Hij verklaarde dat hij zijn erfgoederen onder Vaesrade verkocht had om de Mulraedtgoederen aan te kopen. Zijn vrouw Anna Celissen gaf hij toestemming om goederen onder Thull te verkopen om aan de koopverplichtingen te voldoen.
Aan zijn broer Cornelis Schettjens gaf hij negen zillen akkerland uit de hof Mulraedt onder Schinnen, waarvan acht sillen op de Mulderberg.
Aan de broers en zussen van zijn echtgenote gaf hij een bunder land uit de hof Mulraedt.
Ingeval van conflicten betreffende de goederen zou zijn broer geen schade mogen hebben maar door de andere erven schadeloos gesteld moeten worden.
Het huis Mulraedt liet hij na aan zwager Joannes Celissen en broer Cornelis Schettjens, mits zij de schulden op dit huis staande zouden aflossen.
Gehuwd voor de kerk (2) te Nuth met Renerus WILLEMS, informatie Wil Brassé.

 • 5. Joanna, gedoopt op 14 mei 1722 te Oirsbeek (getuige(n): Martinus Cremers, Maria Diederen).

Gehuwd met Andreas SANGEN.

 • 6. Joannes Mathias, gedoopt op 15 mei 1724 te Oirsbeek (getuige(n): Lenard Custers namens Mathijs Bongarts, Maria Gorissen namens Maria Celissen).
 • 7. Anna Maria, geboren te Ophoven-Oirsbeek, gedoopt op 3 mei 1725 te Oirsbeek (getuige(n): Joannes Duijven namens Joannes Hennen, Ida Gheilen namens Lijsbeth Corten).
 • 8. Anna Maria, gedoopt op 11 november 1726 te Amstenrade.
 • 9. Joannes Baptist, gedoopt op 27 februari 1728 te Amstenrade.


III.3 Daniel CELISSEN, koster, gedoopt op 1 oktober 1684 te Nuth (getuige(n): Theodorus ..., vrouwe van Nuth), overleden op 8 juni 1731 te Merkelbeek op 46-jarige leeftijd, aanvullende informatie van Wil Brassé
RAL-LvO 1759, 31r: Op 3 april 1736 verkocht Daniel Celis aan Hermen Jongen 53 1/2 kleine roeden akkerland te Tervoorst onder Nuth, grenzend aan de erfgenamen Hermen Odekercken, baron van Eijnatten en de straat, voor 40 stuivers per kleine roede.
RAL-LvO 1758, 193r: Op 5 april 1726 verkocht Daniel Celis aan Hermen Daemen 62 kleine roeden akkerland in Tervoorst onder Nuth, grenzend aan de erfgenamen Vaes Spijckers, Lemmen Meulenbergh, het Meulengoed en baron van Eijnatten, voor 26 stuivers per kleine roede. Het geheel was belast met 1 1/6 malder rogge.
RAL-LvO 1757, 192v: Op 28 januari 1727 verkochten Ambrosius Housteders, gehuwd met Joanna Ros, en Daniel Celis, gehuwd met Meijken Housteders, 109 kleine roeden weiland te Hunnecum onder Nuth, grenzend aan de Bergerhof, de Putweg, Hermen Housteders en Jan Hamers, voor 100 gulden aan Jacob Rameckers. Verder verkocht Ambrosius Housteders aan Jacob Rameckers nog 73 kleine roeden akkerland te Hunnecum, grenzend aan Hermen Housteders, erfgenamen Joannes Coumans, Joannes Maes en Ercken Bemelmans, voor 20 stuivers per kleine roede. Dit land was belast met een kop rogge aan de pastoor van Wijnandsrade.
Zoon van Hermanus CELISSEN (zie II.2) en Elisabeth BRAMANTS.
Gehuwd voor de kerk op 23-jarige leeftijd op 5 oktober 1707 te Nuth (getuige(n): Wilh. Scheepers, Joannes Celissen) met Maria HAUSTEDER, 25 jaar oud, gedoopt op 31 juli 1682 te Nuth (getuige(n): Franciscus Welden, Catharina Clentiens), overleden op 13 maart 1747 te Merkelbeek op 64-jarige leeftijd, dochter van Augustinus HAUSTEDER en Gertrudis CORDEWENERS.
Uit dit huwelijk:

 • 1. Hermanus ZELISSEN, gedoopt op 31 augustus 1706 te Nuth (getuige(n): Margaretha Meijs, e.v. Lambertus Meulenbergs, Wilhelmus Schepers namens Balthasar Zelissen), buitenechtelijk geboren, gewettigd bij huwelijk.
 • 2. Elisabeth, gedoopt op 23 oktober 1708 te Nuth (getuige(n): Wilhelmus Celissen jr. namens Wilhelmus Celissen sr., Gertrude Celissen, e.v. Conrardus Roecx).
 • 3. Augustinus CELIS, koster, gedoopt op 7 juni 1711 te Nuth (getuige(n): Augustinus Hausteder (grootvader), Elisabeth Braments (grootmoeder)), overleden op 18 april 1770 te Merkelbeek op 58-jarige leeftijd.

Gehuwd voor de kerk op 26-jarige leeftijd te Merkelbeek met Catharina DAEMEN.

 • 4. Maria Gertrudis, gedoopt op 10 mei 1713 te Nuth (getuige(n): Alexander Celissen (oom), Maria Celissen).
 • 5. Catharina CELIS, gedoopt op 27 oktober 1715 te Nuth (getuige(n): Hermanus Celis (grootvader), Elisabetha Driessen).


III.10 Gerard CELISSEN, geboren ca. 1690 te Nuth, overleden op 10 juni 1774 te Schinnen, circiter 84, begraven op 12 juni 1774.
RAL-LvO 1758, 78r: Op 2 maart 1731 verklaarde de weduwe van kapitein Dompzelaer dat zij 208 kleine roeden akkerland, haar toebedeeld uit de erfenis van Mathijs Raemeckers, gelegen "op die eghe", grenzend aan de rein tussen Schinnen en Nuth, de Wijenweg en de vloedgraaf, verkocht had aan Severen Corten. Severen Corten handelde namens zijn schoonzoon Geraerdt Celis, die beloofde tien stuivers per kleine roede te betalen, alsmede de pacht over het lopende jaar, zijnde acht vaten per bunder, alsmede twee malder rogge en de helft van het wassende boekweit. Geraert deed zijn belofte op 20 juli 1731.
RAL-LvO 1758, 77v: Op 26 mei 1734 verkocht Geraerdt Celis, gehuwd met Elisabeth Corten, het voornoemde perceel aan Engelbert Heijnen voor twee schillingen per kleine roede.
Zoon van Hermanus CELISSEN (zie II.2) en Elisabeth BRAMANTS.
Gehuwd voor de kerk op 7 januari 1723 te Nuth (getuige(n): Joannes Pricken, Franciscus Rameckers), de bruid afkomstig uit Schinnen met Elisabeth CORTEN, 22 jaar oud, gedoopt op 20 januari 1700 te Schinnen, overleden op 25 februari 1753 te Schinnen op 53-jarige leeftijd, dochter van Severinus CORTEN en Elisabetha DEBETS.
Uit dit huwelijk:

 • 1. Severinus Christianus ZELISSEN, gedoopt op 25 december 1723 te Nuth (getuige(n): Joannes Pricken namens Severinus Corten (uit Schinnen), Gertrudis Zelissen namens Elisabeth Brabants).
 • 2. Hermanus ZELIS, gedoopt op 11 februari 1725 te Nuth (getuige(n): Joannes Zelis (oom), Catharina Corten namens Elisabeth Debets (grootmoeder)).
 • 3. Henricus ZELIS, gedoopt op 24 februari 1726 te Nuth (getuige(n): Wilhelmus Zelis namens Henricus Wilkens, Elisabeth Debets namens Maria Corten).
 • 4. Maria Anna ZELIS, gedoopt op 4 mei 1727 te Nuth (getuige(n): Franciscus Wilhelmus N. namens de edele heer Schellart, heer van Schinnen, Catharina N. namens vrouwe Anna de Eijnatten).
 • 5. Hermanus ZELIS, gedoopt op 5 september 1728 te Nuth (getuige(n): Nicolaus Hermens, Maria Debets).
 • 6. Joannes Lambertus ZEELIS, gedoopt op 10 januari 1730 te Nuth (getuige(n): Lambertus Debets, Sophia Corten).
 • 7. Maria Anna ZELIS, gedoopt op 6 maart 1732 te Nuth (getuige(n): Wilhelmus Debets, Anna Notemans).
 • 8. Wilhelmus ZELISSEN, gedoopt op 3 december 1733 te Nuth (getuige(n): Theodorus Bemelmans, Catharina Corten).
 • 9. Joannes Leonardus ZELIS, gedoopt op 17 maart 1735 te Nuth (getuige(n): Servatius Spijkers namens Joannes Leonardus Corten, Maria Mechtildis Bredenraedt).
 • 10. Maria Elisabeth ZELIS, gedoopt op 10 september 1736 te Nuth (getuige(n): Wilhelmus Zelis, Mechtildis Corten namens Elisabeth Bredenraedt).
 • 11. Joannes Henricus ZELIS, geboren te Platsmolen-Nuth, gedoopt op 3 mei 1738 te Nuth (getuige(n): Joannes Sijben, Catharina Zelis).
 • 12. Maria Elisabeth ZELIS, gedoopt op 21 januari 1740 te Nuth (getuige(n): Joannes Pricken namens Franciscus Ramaeckers, Joanna Canisius namens Anna Elisabeth Zelis), overleden op 21 januari 1740 te Nuth.
 • 13. Paulus Martinus ZELIS, gedoopt op 3 mei 1741 te Nuth (getuige(n): Theodorus Bemelmans namens Paulus Martinus Loeijmans, Elisabeth Rameckers).


Generatie IVIV.1 Hermanus ZELISSEN, gedoopt ca. 1715 te Oirsbeek? Overleden op 16 juli 1806 te Schinnen, aanvullende gegevens gezin van Wil Brassé
RAL-LvO 2105, 66-69: Joannes Diederen, gehuwd met Agnes Damas, verkocht op 11 maart 1749 aan Hermanus Zelissen van Puth, gehuwd met Maria Peusens, 91 1/2 kleine roeden weide te Puth "in het vogelsanck" voor 50 stuivers per kleine roede, grenzend aan de erfgenamen Joannes Baggen, Willem Keulers, Melser Pijls en de poel. De weide was belast met 25 gulden aan de weduwe Paulus Meijers, te korten op de koopsom, en met het derde deel van twee koppen rogge aan de kosterij van Schinnen. De verkoper zou meehelpen "het achterste valderen aan het veld" te herstellen.
RAL-LvO 2077, 20r: Op 31 juli 1759 leende Herman Zelissen, gehuwd met Maria Peusens, 400 gulden tegen 5% van Joannes Raemackers, gehuwd met Marijken Henssen, en stelde tot onderpand zijn huis, hof, weide en moestuin aan de Dorpstraat te Schinnen, groot 96 kleine roeden, grenzend aan Arnold Knooren, Mevis Schutgens en de erven Haegen. Verder 107 kleine roeden op het Dassencleef tussen Peter Meijers en hemzelf, laatgoed en belast met een halve stuiver aan huis Schinnen; 106 kleine roeden aan de Sittarderweg aan "slammen wetgen" tussen Peter Meijers en de weduwe Gerard Peusens, laatgoed en belast met twee vaten rogge aan de kapelanie van Schinnen; en ten slotte een weide van circa 250 kleine roeden "in den vogelensang", grenzend aan Aret Diederen, Joannes Paumen, de weduwe Nijsten en het Straetgen, zijnde Schinnerleen en daags tevoren door Herman Zelissen gekocht.
Zoon van Joannes CELISSEN (zie III.1) en Sibilla HOEN.
Gehuwd voor de kerk op 3 februari 1746 te Schinnen met Maria PEUSENS, 19 jaar oud, gedoopt op 20 april 1726 te Schinnen, overleden op 20 maart 1817 te Schinnen op 90-jarige leeftijd, dochter van Joannes PEUSENS en Gertrudis VONCKEN.
Uit dit huwelijk:

 • 1. Joanna Sibilla, gedoopt op 14 december 1746 te Schinnen (getuige(n): Joannes Hennen, Gertrudis Voncken), overleden voor 1752.
 • 2. Joannes Christianus, gedoopt op 25 december 1747 te Schinnen (getuige(n): Wilhelmus Demacker namens Daniel Meijers, Sibilla Heun).
 • 3. Gertrudis Elisabeth, gedoopt op 10 februari 1750 te Schinnen (getuige(n): Joannes Schetgens, Helena Diederen).
 • 4. Joanna Sibilla, gedoopt op 19 april 1752 te Schinnen (getuige(n): Petrus Voncken (Schinnen), Joanna Celis (Oppeven-Oirsbeek)), overleden op 29 april 1832 te Schinnen op 80-jarige leeftijd.

Gehuwd voor de kerk op 32-jarige leeftijd op 3 oktober 1784 te Schinnen met Cornelius CROMBACHS, 28 jaar oud, geboren te Hegge-Schinnen, gedoopt op 21 februari 1756 te Schinnen (getuige(n): Cornelius Bruls uit Hoensbroek, Maria Christina Debije uit Nagelbeek), overleden op 26 juni 1812 te Schinnen op 56-jarige leeftijd, zoon van Joannes CROMBAGS en Maria BRULS.

 • 5. Hermanus, gedoopt op 1 september 1754 te Schinnen (getuige(n): Wilhelmus Demacker namens Nicolaas Bemelmans (Gracht), Anna Maria Diederen), overleden op 28 september 1779 te Schinnen op 25-jarige leeftijd.
 • 6. Maria Catharina, gedoopt op 10 september 1756 te Schinnen (getuige(n): Wilhelmus Demacker namens Wernerus Willems (Amstenrade), Gertrudis Voncken namens Catharina Janssen (Breberen)).
 • 7. Petrus, gedoopt op 4 december 1758 te Schinnen (getuige(n): Wilhelmus Demacker namens Reinerus Feijs (Doenrade), Gertrudis Celis (Oirsbeek)), overleden op 26 december 1762 te Schinnen op 4-jarige leeftijd.
 • 8. Joannes, gedoopt op 3 oktober 1761 te Schinnen (getuige(n): Joannes Celis, Maria Catharina van Oppen ipv Theresia Meijers uit Breberen), overleden op 13 maart 1766 te Schinnen op 4-jarige leeftijd.
 • 9. Maria Gertrudis, gedoopt op 19 juni 1765 te Schinnen (getuige(n): Petrus Hoen (Thull), Maria Gertrudis Smeths (Thull)), overleden op 19 januari 1829 te Geleen op 63-jarige leeftijd.
 • 10. Leonardus, gedoopt op 12 september 1769 te Schinnen (getuige(n): Nicolaas Bemelmans namens Leonardus Bemelmans (Gracht), Maria Catharina van Oppen namens Anna Elisabeth Zelis (Oppeven)), overleden op 28 juni 1770 te Schinnen, 289 dagen oud.


IV.3 Petrus CELISSEN, molenaar, gedoopt op 28 april 1717 te Oirsbeek (getuige(n): Joannes Hohn, Clara Celissen), overleden op 13 augustus 1793 te Schinnen op 76-jarige leeftijd, voorvader Wil Brassé, aanvullende informatie van zijn hand
RAL-LvO 2136, 219: Op 12 februari 1755 verkocht Petrus Zelissen, inwoner van Thull onder Schinnen en gehuwd met Anna Cordeweeners, aan Servatius Crijns, gehuwd met Maria Housmans, 95 kleine roeden akkerland "den wahl" onder Vaesrade, laatgoed, grenzend aan Maria Crijns, Matthijs Claessen, Nelis Schettjens en het voetpad naar Oirsbeek, voor dertig pattacons.
Zoon van Joannes CELISSEN (zie III.1) en Sibilla HOEN.
Gehuwd voor de kerk op 22-jarige leeftijd op 17 februari 1740 te Schinnen met Anna CORDEWENER, 33 jaar oud, gedoopt op 22 oktober 1706 te Schinnen, overleden op 21 september 1791 te Schinnen op 84-jarige leeftijd, dochter van Carsilius CORDEWENERS en Elisabeth CRIJNS.
Uit dit huwelijk:

 • 1. Godefridus, gedoopt op 10 januari 1742 te Schinnen.
 • 2. Christianus, gedoopt op 19 december 1742 te Schinnen.
 • 3. Gertrud Elisabeth, gedoopt op 13 november 1743 te Schinnen.
 • 4. Joanna Sibilla, gedoopt op 19 maart 1748 te Schinnen.
 • 5. Joanna Elisabeth, gedoopt op 18 februari 1751 te Schinnen.
 • 6. Maria Catharina ZELISSEN, geboren te Platsmolen-Nuth, ex Molendino de Nuth vulgo Pletsch, gedoopt op 15 november 1752 te Nuth (getuige(n): Joannes Theodorus Lijnen, Maria Gielen).


Medewerkers


Harry Luijten, eerste versie op 1 september 2007