Teven

Uit Genealogie Limburg Wiki

Algemene informatie

De familienaam Teven komt voor in vele varianten: Theven, Teeuwen, Tewen, enzovoorts. De naam is afgeleid van Mattheus. Rond 1700 worden families met die naam onder andere gevonden in Weert, Tegelen en Horn. Het is niet meer te achterhalen of die verschillende takken aan elkaar verwant zijn. We beperken ons hier tot de familie Teven in Horn en omgeving.

In de telefoongids van 1993 komt de naam Teven slechts 9 maal voor, waarvan 7 maal in de omgeving van Horn.

De oudste generaties

In 1613 verheft Giel Tewen een "cluppelleen inden Horner Weerdt tussen de Maesen gelegen aen haldende 3 boender"[1]. In 1544 was dit leen verheven door Teuw Gielen. Eveneens in 1613 wordt Giel Tewen beleend met een "huys hoff ende borgart inden Weerdt gelegen grodt 1½ boender twelck Tewis Gielen gecocht heeft van Geert Tilmans ende consorten". De vorige leenman (sinds 1580) was Jacob Gielen. Vaak werden lenen binnen de familie overgedragen. Het is dus niet onmogelijk dat Teuw/Tewis Gielen de naamgever van de familie Teven was.

De kerkregisters in Horn beginnen pas in 1695, maar eerdere vermeldingen van de familienaam zijn al te vinden in de registers van Roermond. Op 20 november 1601 wordt daar gedoopt Clara, dochter van Renerus Tewen en Maria, en op 27 januari 1602 een tweede Clara, dochter van Nicolaus Tewen en Helena. De veronderstelling dat het hier om de Hornse familie gaat wordt bevestigd door de huwelijksregistraties van de beide Clara’s in Roermond:
Contraxerunt matrimonium Ruræmundæ in facie Ecclesiæ Anno D[omi]ni 1630 Mense Januario 28. Andreas Janssen et Clara Tewen ex insula. Acceperunt dimissorias ad Pastore Hornen[sis].
[1630] Mense Novembris 28. Henricus Leuttens et Clara Tewen ex insula. Acceperunt dimissorias ad Pastorem Hornen[sis].
Met insula wordt bedoeld de buurtschap de Weerd, die omsloten werd door de Maas en een oude tak van die rivier. De parochiegrens van Roermond en Horn deelde het eiland in tweeën. Kennelijk waren de twee Clara’s parochianen van Horn, zodat de pastoor van Horn toestemming moest verlenen voor een huwelijk in Roermond.

Rond 1700 wonen er vier gehuwde personen met de familienaam Teuwen in Horn; een vijfde trouwt in 1712. Het zijn ongetwijfeld familieleden van elkaar, maar het is niet duidelijk hoe dat precies zit. Interessant is dat we twee doopnamen tegenkomen, Renerus en Nicolaus, die honderd jaar eerder ook al in de familie voorkwamen, zoals vermeld in het Roermondse doopregister.


Reijner Teuwen (1654-1725)

Het eerste familielid over wie we enige details kennen is Renerus (Reijner) Teuwen. In een gicht van 22 mei 1724 wordt hij vermeld als “Reijner Teuwen, oudt omtrent de seventigh iaeren” [2], zodat we kunnen vaststellen dat hij rond 1654 geboren is. De eerste keer dat zijn naam in de archieven wordt genoemd is in de criminele rolle van de schepenbank van Beegden op 5 januari 1685 [3]. Rencken Theuven wordt daarin beschuldigd van stropen op het land van Hendrick Fostier, Heer van Beegden. In een gicht van 2 november 1698 komen we tegen “den eersaemen Reijner Theuven moderne borgemeester deses dorps Horne present ende accepterende in ongeveer een vrecht landts onder dese jurisdictie op den Beurick gelegen”. Als Reijner op 29 november 1698 in Horn trouwt met Aldegundis (Eulitien) Beckers, is er in de huwelijkse voorwaarden [4] sprake van twee voorkinderen uit een eerder huwelijk (met Elisabetha Berits, overleden op 17 juli 1698): Joanna (Jenneken, op 7 november 1700 in Roermond getrouwd met Andries Janssen, en overleden op 16 januari 1757 in Horn) en Nicolaus (mogelijk degene die vanaf 1734 schepen was in Horn, trouwde op 18 november 1710 in Horn met Windelina Baetsen, en overleed op 31 augustus 1739 in Horn). Reijner overlijdt op 6 april 1725 in Horn. In het begraafboek wordt zijn beroep onthuld: “Magister Renerus Tiwien faber ferrarius in Horne”. Hij was dus smid, net zoals vele van zijn familieleden, tot ver in de twintigste eeuw.


Jacobus Teuwen (overleden vóór 1697)

De enige vermelding van Jacobus Teuwen is die als vader van Godefridus (Govert) op de lijst van vormelingen die rond 1695 door de pastoor van Horn werd opgesteld: Godefridus Teuwen filius Jacobi Teuwen et Gertrudis Boonen. In deze tak vindt een naamsverandering plaats. Govert trouwt op 26 mei 1701 in Horn als Godefridus Teeuwissen met Catharina Timmermans. Er worden uit dit huwelijk tien kinderen geboren, allemaal met de familienaam Teeuwissen (of gelijkluidende varianten). Niettemin sterft de familienaam in de loop van de achttiende eeuw langs deze lijn uit. Godefridus Teewissen overlijdt op 12 april 1753 in Horn. Jacobus en Gertrudis hebben ook nog een dochter, Anna Teeuwissen. Ze trouwt op 30 november 1696 met Gubbel Lenssen. Het echtpaar krijgt zes kinderen. Anna overlijdt op 10 december 1747 in Horn.


Petronilla (Peterken) Teuwen (1670-1746)

Het geboortejaar van Petronella Teuwen valt af te leiden uit de al eerder genoemde gicht van 22 mei 1724: “Peterken Teuwen oudt vierenvijftigh iaeren”. Ze trouwt op 12 september 1699 in Horn met Giel Timmermans (die in de kerkregisters zowel Egidius als Michael wordt genoemd). Van dit echtpaar zijn vijf dochters bekend: Clara (1701-1734), Joanna (1704), Aldegondis (1710 – 1790) en Elisabetha (1713-1775). Haar dood, op hoge leeftijd, is tragisch. In het begraafboek van Horn staat de tekst: “Die 29 Octobris [1746] a militibus populatoribus in medio plateæ ictu slopeti occisa est Petronella Teewen uxor Michaelis Timmermans”. Ze is door plunderende soldaten doodgeschoten, midden op straat.


Nicolaus (Claes) Teuwen (overleden in 1739)

Het lijkt er op dat Claes Teuwen drie maal getrouwd is geweest. Zijn eerste echtgenote was Matthia Hudders, overleden in 1698 in Horn. In 1700 trouwde hij in Horn met de uit Haelen afkomstige Joanna Keucken. Het gezin verhuisde naar Haelen, waar Joanna in 1702 overleed. Nicolaus hertrouwde met Catharina (Trincken) Quicken, die hem tenslotte overleefde (ze overleed in 1743 in Haelen). Uit deze drie huwelijken werden dertien kinderen geboren, maar slechts één, Joannes, zette de familielijn voort. Deze Joannes werd in 1716 geboren in Haelen. Op de Franse bevolkingslijst van Haelen uit 1796 komt hij voor als Jean Teewen, 80 jaar oud, marchal (smid). Hij overleed in Haelen op 30 floréal van het jaar XI (20 mei 1803). De nazaten van Jan Teeuwen zijn onder de familienamen Teven, Teeuwen en enkele andere varianten nog te vinden in Horn en Haelen.


Godefridus (Geu) Teuwen (overleden in 1762)

Godefridus Teuwen trouwde op 21 april 1712 in Horn met Catharina Timmermans. (Dit echtpaar moet niet worden verwisseld met het echtpaar Godefridus Teeuwissen en Catharina Timmermans dat op 26 mei 1701 in Horn trouwde!) Hij wordt op 14 december 1723 in het gichtboek van Horn vermeld als “Geue Teuwen geweesene Borgemeester”. Het echtpaar krijgt elf kinderen. De jongste, Wilhelmus, gedoopt op 18 november 1730 in Horn, zet de familielijn voort. Onder diens nakomelingen vinden we de bierbrouwer en ambtenaar van de burgerlijke stand Herman Theeuwen (1772-1839) en de slijter Willem Theeuwen (1812-1858). De mannelijke lijn lijkt intussen uitgestorven te zijn.


Teven 1899.JPG
Drie generaties Teven. De gouden bruiloft van het echtpaar Teven-Bongers, Horn 1899

Genealogie

Generatie 1

I.1. Nicolaus (Claes) Teuwen
Overleden op 19 juli 1739 in Haelen.
Gehuwd (1) met Mathia Hudders, overleden op 4 februari 1698 in Horn.
Gehuwd (2) op 16 januari 1700 in Horn met Joanna Keucken, dochter van Wilhelmus Keucken en Joanna Pijls, gedoopt op 11 september 1678 in Haelen, overleden op 16 september 1702 in Haelen, 24 jaar oud.
Gehuwd (3) op 28 januari 1703 in Haelen met Catharina (Trincken) Quicken, dochter van Henricus Quicken en Christina Joosten, gedoopt op 19 maart 1680 in Haelen, overleden op 10 oktober 1743 in Haelen, 63 jaar oud.

Kinderen uit het eerste huwelijk:

 1. Maria Teuwen, gedoopt op 19 januari 1696 in Horn.
 2. Joanna Teuwen, gedoopt in juli 1697 in Horn, waarschijnlijk jong overleden.

Kinderen uit het tweede huwelijk:

 1. Reijnerus Teuwen, gedoopt op 9 november 1700 in Haelen, waarschijnlijk jong overleden.
 2. Joanna Teuwen, gedoopt op 7 juli 1702 in Haelen, waarschijnlijk jong overleden.

Kinderen uit het derde huwelijk:

 1. Catharina Teuwen, gedoopt op 26 oktober 1703 in Haelen, overleden op 1 februari 1777 in Haelen, 73 jaar oud.
 2. Joanna (Jen) Teuwen, gedoopt op 4 augustus 1705 in Haelen, overleden op 29 november 1747 aan dysenterie, 42 jaar oud. Gehuwd (1) op 18 oktober 1733 in Haelen met Leonardus Aubels en (2) op 2 januari 1739 in Kessel met Theodorus van der Velden.
 3. Elisabetha Teuwen, gedoopt op 2 december 1707 in Haelen, overleden op 19 oktober 1777 in Haelen, 72 jaar oud. Gehuwd op 27 juli 1744 in Haelen met Wilhelmus Keucken.
 4. Godefridus (Geurdt) Teuwen, geboren omstreeks 1710 in Haelen, gehuwd in 1737 in Haelen met Mechtildis Keucken.
 5. Joannes Teuwen, gedoopt op 7 juni 1713 in Haelen.
 6. Joannes Teuwen, gedoopt op 13 augustus 1714 in Haelen.
 7. Joannes Teuwen, gedoopt op 28 juni 1716 in Haelen (II.1.).
 8. Leonardus Teuwen, gedoopt op 1 september 1719 in Haelen (II.2.).
 9. Reijnerus Teuwen, gedoopt op 19 oktober 1723 in Haelen, overleden op 3 september 1759 in Haelen, 35 jaar oud.


Generatie 2

II.1. Joannes (Jan) Teeuwen
Gedoopt op 28 juni 1716 in Haelen, overleden op 20 mei 1803 in Haelen, 86 jaar oud.
Gehuwd op 30 november 1743 in Haelen met Joanna Keuken, dochter van Paulus Keucken en Barbara Duijsent, gedoopt op 29 maart 1717 in Haelen, overleden op 1 september 1795 in Haelen, 78 jaar oud.

Kinderen uit dit huwelijk:

 1. Nicolaus Teeuwen, gedoopt op 28 maart 1744 in Haelen, waarschijnlijk jong overleden.
 2. Catharina Teeuwen, gedoopt op 21 juli 1745 in Haelen, overleden op 22 augustus 1818 in Haelen, 73 jaar oud. Gehuwd op 29 juni 1775 in Haelen met Petrus Custers.
 3. Nicolaus Teven, gedoopt op 1 april 1750 in Haelen (III.1.).
 4. Paulus Teven, gedoopt op 1 april 1754 in Haelen (III.2.).


II.2. Leonardus Teuwen
Gedoopt op 1 september 1719 in Haelen, overleden op 13 april 1777 in Neer, 57 jaar oud.
Gehuwd op 3 oktober 1756 in Beegden met Petronella van Oorschot, dochter van Theodorus van Oorscot en Catharina Geurts, gedoopt op 5 september 1734 in Neer, overleden op 25 september 1781 in Neer, 47 jaar oud.

Kinderen uit dit huwelijk:

 1. Nicolaus Teeuwen, gedoopt op 19 maart 1757 in Neer.
 2. Theodora Teeuwen, gedoopt op 18 maart 1750 in Neer, overleden op 20 maart 1760 in Neer, 2 dagen oud.
 3. Theodorus Teeuwen, gedoopt op 29 augustus 1761 in Neer, overleden op 18 september 1854 in Neer, 93 jaar oud. Gehuwd (1) op 22 juli 1784 in Neer met Joanna Cnoops en (2) op 11 april 1809 in Neer met Maria Landau.
 4. Catharina Teeuwen, gedoopt op 27 april 1766 in Neer, overleden op 23 augustus 1844 in Neer, 78 jaar oud.
 5. Joanna Teeuwen, gedoopt op 19 november 1769 in Neer, overleden op 28 februari 1813 in Neer, 43 jaar oud. Gehuwd op 25 november 1807 in Neer met Gerardus Reynders.
 6. Petrus Teeuwen, gedoopt op 15 april 1776 in Neer, overleden op 14 juni 1776 in Neer, 2 maanden oud.


Generatie 3

III.1. Nicolaus Teven
Gedoopt op 1 april 1750 in Haelen, overleden op 29 december 1837 in Swalmen, 87 jaar oud.
Gehuwd (1) op 2 februari 1778 in Haelen met Maria Teewen, dochter van Andreas Teuwen en Petronella Thijssen, gedoopt op 31 maart 1754 in Horn, overleden in 1786 in Horn, 32 jaar oud. Voor dit huwelijk werd dispensatie verleend wegens bloedverwantschap in de derde graad.
Gehuwd (2) op 23 januari 1787 in Horn met Frederica Keuven, dochter van Leonardus Keuven en Maria Linssen, gedoopt op 16 februari 1756 in Roermond, overleden op 28 augustus 1811 in Horn, 55 jaar oud.

Kinderen uit het eerste huwelijk:

 1. Petronella Teven, gedoopt op 10 mei 1780 in Haelen, overleden op 25 augustus 1781 in Haelen, 1 jaar oud.
 2. Petronilla Teven, gedoopt op 9 juli 1786 in Horn, overleden op 26 maart 1794 in Horn, 7 jaar oud.

Kinderen uit het tweede huwelijk:

 1. Maria Teven, gedoopt op 16 januari 1879 in Horn (IV.1.).
 2. Leonardus Teven, gedoopt op 22 december 1791 in Horn, waarschijnlijk jong overleden.
 3. Joanna Teven, gedoopt op 6 juni 1793 in Horn.
 4. Leonardus Teven, gedoopt op 24 augustus 1796 in Horn (IV.2.).


III.2. Paulus Teven
Gedoopt op 1 april 1754 in Haelen, overleden op 16 maart 1829 in Roggel, 74 jaar oud.
Gehuwd op 20 november 1783 in Haelen met Joanna Petronella Houben, dochter van Joannes Houben en Helena Weetmans, overleden op 1 augustus 1838 in Roggel.

Kinderen uit dit huwelijk:

 1. Helena Teeuwen, gedoopt op 7 maart 1785 in Haelen. Gehuwd op 20 maart 1814 in Buggenum met Andreas Godefridus Grein.
 2. Joannes Teven, gedoopt op 23 maart 1788 in Roggel, overleden op 22 april 1789 in Roggel, 1 jaar oud.
 3. Joannes Teven, gedoopt op 12 mei 1791 in Roggel.
 4. Joanna Maria Teven, gedoopt op 18 april 1794 in Roggel. Gehuwd (1) op 1 juni 1819 in Helden met Wilhelmus Crommentuijn. Gehuwd (2) op 21 juni 1828 in Helden met Petrus Servaes van Ninhuijs.
 5. Petrus (Pieter) Teven, gedoopt op 11 mei 1797 in Roggel, overleden op 4 maart 1860 in Kessel, 64 jaar oud. Gehuwd (1) op 7 februari 1827 in Roggel met Elisabeth Bongaerts. Gehuwd (2) op 9 mei 1838 in Kessel met Anna Maria Catharina (Joanna) Kessels.

Generatie 4

IV.1. Maria Teven
Gedoopt op 16 januari 1789 in Horn, overleden na 1845 in Swalmen(?).
Gehuwd op 23 april 1813 in Horn met Paulus van Horn, zoon van Claudius van Horen en Joanna Gielen, gedoopt op 22 juni 1781 in Haelen, overleden op 27 mei 1844 in Swalmen, 62 jaar oud.

Kinderen uit dit huwelijk:

 1. Joannes van Horn, geboren op 11 februari 1814 in Horn, overleden op 28 mei 1814, 3 maanden oud.
 2. Frederica van Horn, geboren op 18 april 1815 in Horn, overleden op 15 maart 1857 in Swalmen, 41 jaar oud. Gehuwd (1) op 20 april 1838 in Swalmen met Willem Sanders. Gehuwd (2) op 11 augustus 1845 in Swalmen met Jan Hendrik Sanders.
 3. Maria van Horn, geboren op 10 juli 1819 in Horn.
 4. Joanna van Horn, geboren op 1 mei 1820 in Horn, overleden op 4 februari 1904 in Swalmen, 83 jaar oud. Gehuwd op 17 mei 1843 in Swalmen met Joannes Henricus Slijpen.
 5. Catharina Hubertina van Horn, geboren op 9 juli 1822 in Swalmen. Gehuwd op 14 oktober 1856 in Roermond met Godefridus Hubertus Naus.


IV.2. Leonardus Teven
Gedoopt op 24 augustus 1796 in Horn, overleden op 21 februari 1858 in Horn, 61 jaar oud.
Gehuwd op 25 juni 1822 in Horn met Maria Robertina Franssen, dochter van Mathias Gerardus Franssen en Maria Margaretha de Blange, gedoopt op 9 september 1795 in Beegden, overleden op 4 januari 1865 in Horn, 69 jaar oud.

Kinderen uit dit huwelijk:

 1. Jan Theven, geboren omstreeks 1823 in Horn, overleden na 1858 in Walbeck (?).
 2. Peter Theven, geboren op 21 februari 1826 in Horn, overleden na 1858 in Walbeck (?).
 3. Godfried Teven, geboren op 20 oktober 1828 in Horn (V.1.).
 4. Anna Maria Teven, geboren op 2 mei 1832 in Horn, overleden op 30 april 1907 in Venray, 74 jaar oud. Gehuwd (1) op 9 juni 1875 in Arcen en Velden met Joannes Michael Mulders. Gehuwd (2) op 4 oktober 1880 in Arcen en Velden met Petrus Jacob Beckers.
 5. Hubertina Theven, geboren op 10 december 1834 in Horn, overleden op 11? november 1908 in Walbeck (begraven 14 november 1908)
 6. Andrina Theven, geboren op 9 april 1837 in Horn.

Generatie 5

V.1. Godfried Teven
Geboren op 20 oktober 1828 in Horn, overleden op 23 april 1916 in Horn, 87 jaar oud.
Gehuwd op 17 juli 1849 in Roermond met Joanna Bongers, dochter van Godefridus Bongaerts en Catharina Moors, geboren op 7 november 1823 in Swalmen, overleden op 13 november 1907 in Horn, 84 jaar oud.

Kinderen uit dit huwelijk:

 1. Leonard Hubert Theeven, geboren op 12 oktober 1849 in Roermond (VI.1.).
 2. Jan Hubert Theeven, geboren op 26 juni 1854 in Roermond (VI.2.).
 3. Peter Gerardus (Piet) Teven, geboren op 26 januari 1857 in Horn (VI.3).
 4. Maria Catharina Teven, geboren op 16 juni 1859 in Horn.
 5. Mathis Hubert Teven, geboren in 1866 in Horn (VI.4.)


Generatie 6

VI.1. Leonard Hubert Theeven
Wisselwachter, geboren op 12 oktober 1849 in Roermond, overleden op 15 december 1902 in 's-Hertogenbosch, 53 jaar oud.
Gehuwd op 16 mei 1881 in Tegelen met Hendrica Hubertina Roggen, dochter van Johannes Henricus Roggen en Wilhelmina Gijssen, geboren op 19 februari 1856 in Tegelen, overleden op 2 april 1943 in 's-Hertogenbosch, 87 jaar oud.

Kinderen uit dit huwelijk:

 1. Godefridus Josephus Theeven, geboren op 19 maart 1882 in Tegelen, overleden op 5 april 1891 in 's-Hertogenbosch, 9 jaar oud.
 2. Johannes Hubertus Theeven, geboren in november 1884 in 's-Hertogenbosch, overleden in september 1885 in 's-Hertogenbosch, 9 maanden oud.
 3. Jan Hubertus Theeven, pakhuisknecht, geboren in augustus 1886 in 's-Hertogenbosch. Gehuwd op 30 oktober 1909 in 's-Hertogenbosch met Johanna Maria den Teuling.
 4. Anna Wilhelmina Maria Theeven, geboren in februari 1890, gehuwd op 14 november 1923 in 's-Hertogenbosch met Jacobus Johannes van der Heijden.
 5. Josephus Godefridus Gerardus Theeven, magazijnbediende, geboren op 3 augustus 1893 in 's-Hertogenbosch, overleden op 10 december 1958 in 's-Hertogenbosch, 65 jaar oud. Gehuwd op 3 september 1924 in 's-Hertogenbosch met Johanna Maria Daals.
 6. Sijbilla Hendrika Wilhelmina Theeven, geboren in juli 1901 in 's-Hertogenbosch, overleden in augustus 1901 in 's-Hertogenbosch, 1 maand oud.


VI.2. Jan Hubert Theeven
Landbouwer, geboren op 26 juni 1854 in Roermond, overleden op 9 juli 1948 in Horn, 94 jaar oud.
Gehuwd op 18 juni 1879 in Horn met Hendrina Hubertina Claessen, dochter van Joannes Wilhelmus Claessen en Anna Gertrudis Geraedts, geboren op 1 december 1853 in Horn.

Kinderen uit dit huwelijk:

 1. Sophia Hubertina (Fie) Theeven, geboren op 8 februari 1881 in Horn, overleden op 7 april 1966 in Horn, 85 jaar oud.
 2. Godefridus Jacob Hubert Theeven, geboren op 27 augustus 1882 in Horn. Gehuwd op 25 mei 1914 in Horn met Joanna Josephina Emans.
 3. Digna Hubertina Theeven, geboren op 17 december 1891 in Horn. Gehuwd op 21 juli 1922 in Horn met Willem Hubert Beulen.
 4. Leonard Hubert Theeven, geboren op 4 september 1894 in Horn, overleden op 12 maart 1895 in Horn, 6 maanden oud.
 5. Hendrik Hubert Theeven, geboren op 23 oktober 1895 in Horn, overleden op 14 februari 1953 in Horn, 57 jaar oud. Gehuwd met Sophia Cornelia Ramaekers.


VI.3. Peter Gerardus (Piet) Teven
Landbouwer en kolenhandelaar, geboren op 26 januari 1857 in Horn, overleden op 23 juni 1945 in Horn, 88 jaar oud.
Gehuwd op 17 oktober 1884 in Beegden met Maria Catharina Sebilla Peeters, dochter van Gerardus Peeters en Petronella Hubertina Schreurs, geboren op 2 maart 1856 in Beegden, overleden op 8 april 1935 in Horn, 79 jaar oud.

Kinderen uit dit huwelijk:

 1. Gerard Hubert Teven, geboren op 10 september 1887 in Horn, overleden op 9 december 1912 in Horn, 25 jaar oud.
 2. Johanna Hubertina (An) Teven, geboren op 31 oktober 1889 in Horn, overleden op 1 maart 1970 in Roermond, 80 jaar oud. Gehuwd op 21 oktober 1913 in Roermond met Wilhelmus Hubertus Geraedts.
 3. Johan Mathias (Thieu) Teven, smid, geboren op 12 juli 1891 in Heerdt Oberkassel, overleden op 5 november 1972 in Horn, 81 jaar oud. Gehuwd (1) op 29 september 1913 in Stramproy met Maria Ida Schenaarts. Gehuwd (2) op 8 mei 1925 in Horn met Maria Agnes Lemmens. Gehuwd (3) op 24 december 1943 in Horn met Anna Maria Hubertina Janssen.
 4. Maria Sophia (Marie) Teven, geboren op 20 april 1893 in Heerdt Oberkassel, overleden op 26 december 1970 in Horn, 77 jaar oud. Gehuwd op 1 april 1921 in Horn met Martinus Hubertus Graef.
 5. Hubertina Petronella (Tien) Teven, geboren op 10 augustus 1896 in Heerdt Oberkassel, overleden op 23 maart 1957 in Roggel, 60 jaar oud. Gehuwd op 16 april 1918 in Horn met Rudolf Johannes Hendrikus Raymakers.


VI.4. Mathis Hubert Teven
Landbouwer, geboren in 1866 in Horn, overleden op 9 december 1938 in Horn, 72 jaar oud.
Gehuwd op 18 oktober 1901 in Horn met Agnes Neeten, dochter van Jacob Neeten en Ida Spee, geboren op 6 november 1873 in Kessel, overleden op 8 februari 1958 in Horn, 84 jaar oud.

Kinderen uit dit huwelijk:

 1. Joanna Hubertina Teven, geboren op 26 oktober 1902 in Horn.


Bronnen

 1. RHCL, Graafschap Horn (01.063), inv.nr. 79, Register leenverheffingen 1505-1794
 2. RHCL, Graafschap Horn (01.063), inv.nr. 373, Schepenbank Horn, Register vrijwillige rechtspraak
 3. RHCL, Graafschap Horn (01.063), inv.nr. 93, Schepenbank Beegden, Bijlagen extraordinaris criminele rolle
 4. RHCL, Notariële archieven (09.001), inv.nr. 4828, Minuutakten Judocus Snijckers, Pastoor te Horn