Quicken

Uit Genealogie Limburg Wiki

De familienaam Quicken komt al vrij vroeg voor in Midden-Limburg. Vermoedelijk betreft het een zogenaamde eigenschapsnaam. Op basis van de oude spelling mogen we aannemen dat de naam al vroeg is ontstaan. Gezien het relatief geringe aantal vermeldingen is de kans groot dat alle personen met deze familienaam aan elkaar verwant zijn.

De volkstelling van 1947 telde de naam Quicken 61 maal, waarvan 52 maal in Limburg.

De telefoongids van 1993 telt slechts 31 abonnees met de naam Quicken, vrijwel uitsluitend wonend in Limburg. Het Belgische rijksregister van 1998 vermeldt de naam 19 keer, met een duidelijke nadruk op de provincie Limburg.