De Weerd

Uit Genealogie Limburg Wiki
De Weerd in de 19de eeuw. (De rode lijn is de gemeentegrens tussen Horn en Roermond.) [1]
De Weerd rond 1790. (De paarse lijn is de grens tussen Luyckx teritoir en de jurisdictie der stad Roermond.) [2]


De Weerd is een gehucht aan de Maas, dat deel uitmaakt van zowel Roermond als Horn. Het wordt omsloten door de Oude Maas in het westen en de hoofdstroom van de rivier in het oosten. In de kerkregisters van Horn wordt de Weerd dan ook wel aangeduid als “insula” of “insula sub parochia Ruremondensis”.

Volgens de Franse bevolkingslijst van 1796 telde de buurtschap 52 inwoners (43 ouder dan 12 en 9 kinderen) die hoorden bij Horn en 33 inwoners vallend onder Roermond.

De volgende familienamen komen in de achttiende en negentiende eeuw vaak in de Weerd voor:

Een aantal van deze families bewoonde ook het gehucht Hatenboer, eveneens aan de Maas gelegen.


Bronnen

  1. Topographische en Militaire kaart. Heruitgegeven in de Grote Historische Provincie Atlas Limburg 1837-1844, Groningen 1992.
  2. Caerte figurative van de jurisdictie der stad Ruremonde 1790 door landmeter J.F. Schomers, copie 1891, blad 2 van 6.