Obsinnich

Uit Genealogie Limburg Wiki

Obsinnich (ook wel Opsinnich, Opsinnig ) is een buurtschap van tussen Teuven en Remersdaal in de Belgisch-Limburgse Voerstreek. Zij behoort tot de deelgemeente Remersdaal, in het uiterste zuidoosten van de gemeente Voeren.

Naam

De naam Opsinnich betekent dat deze plaats 'hoger' dan, althans meer stroomopwaarts van, de buurtschap Sinnich ligt. De naam Opsinnich betekent dat deze plaats hoger dan, althans meer stroomopwaarts van, de buurtschap Sinnich ligt. Sinnich is een naam die mogelijk al in de Gallo-Romeinse tijd bestond. De Latijnse vorm daarvan was Seniacum. Mogelijk gaat de naam zelfs terug op de stam van de Sunici, die omstreeks het begin van de jaartelling dit gebied bewoonden.[1]
Opsinnich is de herkomst van de riddergeslachten Rhoe van Obsinnich en van Eynatten van Opsinnich, die al vanaf de dertiende, respectievelijk vijftiende eeuw het kasteel bewoonden. De buurtschap gaat terug op een middeleeuwse heerlijkheid, een allodium (dat wil zeggen vrij-eigen goed), voortkomend uit het versterkt huis dat bewoond werd door een lid van de familieclan der Scavedries, die de naam (die) Rode van Sinnich droeg. We weten van hem dat hij als ridder deelnam aan de slag bij Woeringen (1288).

De spelling Obsinnich laat volgens ondervermelde (auteur van dit artikel) zien, dat de omgeving ook in het verleden niet eentalig Limburgs of Nederlands was, en dat Frans- en Duitstaligen de oorspronkelijk Nederlandse spelling Opsinnich hebben vervormd tot Obsinnich, omdat zij de foneemcombinatie /Ops- / zelf niet kenden.

Kasteel van Obsinnich

Zie hoofdartikel Kasteel Obsinnich

Obsinnich Obsinnich (soms ook wel gespeld als Opsinnich/Opsinnig) is ook de naam van het kasteel waarnaar de buurtschap is vernoemd. Het goed gaat terug op een middeleeuwse heerlijkheid. Op deze plek, iets meer stroomopwaarts aan de rivier de Gulp gelegen dan de nabije buurtschap Sinnich zelf, staat nu nog steeds het fraaie, in deze vorm later gebouwde kasteel Obsinnich. Het ligt aan de voet van een heuvelplateau met uitgestrekte beboste hellingen, het Bos van Obsinnich. Landschappelijk bezien hoort Obsinnich bij het Land van Herve.

Molen van Obsinnich

De Molen van Obsinnich is een voormalige watermolen aan de Gulp, op zo'n 25 meter ten noorden van het kasteel van Obsinnich. Op de Ferrariskaart van (1771-1777) is de molen aangeduid.

De watermolen had voor de aandrijving een bovenslagrad. Stroomafwaarts lag de Watermolen van Sinnich te Sinnich. Stroomopwaarts lag de Molen van Medael bij Hombourg. Thans is de molen buiten bedrijf en is het molenrad verdwenen.

Verdere bezienswaardigheden

  • Bos van Obsinnich
  • Viaduct van Remersdaal

Literatuur

  • J. Goossens (red.), Woeringen en de oriëntatie van het Maasland, Hasselt 1988
  • Albert Stassen, Le Château d'Obsinnich-Rémersdael, 2002

Auteur

Ad Welschen

Zie ook

Noot

  1. De Sunici (of Sunuci) was de naam van een tribale groepering met een bepaald grondgebied binnen de Romeinse provincie Germania Inferior, die later overging in Germania Secunda. Binnen deze provincie lag het gebied van de Sunici binnen de de Civitas Agrippinenses, met als hoofdstad Keulen. Van de Sunici werd verondersteld, dat zij een Germaanse stam waren, die een Germaanse taal spraken, hoewel zij mogelijk ook aan Keltische invloeden zijn blootgesteld. Zij leefden in tijden van het Romeinse Rijk tussen de rivieren de Maas (Latijn: Mosa) en de Roer. In moderne termen was dit waarschijnlijk het deel van Duitsland nabij Aken, Jülich, Eschweiler en Düren en de aangrenzende gebieden in het zuiden van Limburg, rond Valkenburg en Oost-België in het oude hertogdom Limburg. Voor de Gallo-Romeinse nederzetting in de Voerstreek met de naam Seniacum/Sinnich, is het alleszins denkbaar dat zij haar naam aan de Sunici te danken zou kunnen hebben. Vlakbij ligt het kasteel van Obsinnich. Ook de namen Schinnen, Schinveld, Schin op Geul, en mogelijk ook Schimmert, zouden naar deze stam kunnen verwijzen, maar daarvoor bestaan ook andere en meer waarschijnlijke verklaringen.

Externe links