Schimmert

Uit Genealogie Limburg Wiki

Schimmert (Limburgs: Sjömmert) is één van de hoogst gelegen (kerk)dorpen van Nederland. Tot Schimmert behoren Groot Haasdal, Klein Haasdal, Het Kruis, Oensel en Op de Bies.
Schimmert en maakt sinds 1982 deel uit van de gemeente Nuth, tezamen met de kerkdorpen Nuth, Hulsberg, Wijnandsrade en Vaesrade.

Wapen van Schimmert

Naam

De oudste vermelding van Schimmert is, zoals bovengesteld "Schimorta", maar in andere archiefstukken is het ook wel geschreven als Scinmottera en Schinmortera. De betekenis van de naam is nog niet duidelijk. Het zou voort kunnen komen uit een samenstelling van schin/schim en mert. Het “mert” zou dan kunnen voortkomen uit het Romeinse mortârius dat ‘modderpoel’ betekent. Schin duidt eveneens op een waterrijke omgeving. Een andere aanwijzing zou zitten in de stelling dat te Schimmert rond 50 v. Chr. een nederzetting van een Germaanse stam genaamd Sunici of Schineks. Deze stam zou zijn naam gegeven hebben aan de nederzetting Schimorta. Zie ook Obsinnich.

Geschiedenis

St. Remigiuskerk

Er zijn meerdere al dan niet eenvoudige landhuizen uit de Romeinse tijd gevonden.

Uit de naam van de patroonheilige van de parochiekerk, St. Remigius, is al een groot deel van de geschiedenis van dit kerkdorp af te leiden. Remigius was een Franse bisschop die zetelde in de stad Reims. Daar liggen ook de eerste wortels van de huidige parochie. In het oudste gedenkboek (847), een zogenaamd polypticum van de abdij van St. Remigius te Reims staat Schimmert vermeld als “Schimorta”. Uit dit register blijkt dat deze abdij cijnzen en andere bezittingen in Schimmert had. Deze bezittingen breiden zich nog verder uit als in 968 koningin Gerberga de palts van Meerssen met de omliggende dorpen en landerijen aan de aartsabdij van Reims schenkt. De Remigiuskerk van Schimmert wordt vanaf dat moment een filiaalkerk van de proosdij van Meerssen. De proost van de proosdij heeft aanvankelijk ook wereldlijke macht te Schimmert, zo was hij bijvoorbeeld tevens rechter in Schimmert. In de late middeleeuwen is Schimmert een onderbank geworden en voor de hogere jurisdictie toevertrouwd aan de schepenbank Klimmen. Het dorp met dries is dus ontstaan in de vroege middeleeuwen. In het noorden van het dorp was eveneens een dries, Bies genaamd. De twee kernen zijn in de vroege negentiende eeuw aan elkaar gegroeid door bebouwingslinten.

Archieven

De Doopregisters beginnen in 1620, de Huwelijksregisters in 1626 en de Overlijdensregisters in 1654 (parochie H. Remigius). Zie ook de link DTB-registers en Burgerlijke Stand.

Externe link

Overzicht archieven Schimmert 1782-1935